Өзгермейді Синусоидалы токтың жиілігі есе кемісе, периодтың өзгеруі Жауабы: Период есе артады


Электр энергиясын қашықтыққа жеткізу кезіндегі түрлендірудің схемасыбет4/23
Дата05.05.2023
өлшемі402,43 Kb.
#90560
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Байланысты:
?çãåðìåéä³ Ñèíóñîèäàëû òîêòû? æè³ë³ã³ 3 åñå êåì³ñå, ïåðèîäòû? ?ç

22. Электр энергиясын қашықтыққа жеткізу кезіндегі түрлендірудің схемасы: Жоғарлатқыш трансформатор – электрді жеткізудің жоғары вольтті желісі – Төмендеткіш трансформатор – Генератор - тұтынушы

23.Асинхронды қозғалтқыштарды неше фазалы қылып жасайды:
1 немесе 3
24. Желілік сым дегеніміз не: генератор мен жүктемені қосатын сым
25. R кедергілері тең үш резистор үшбұрыш сұлбасымен қослыған. Жұлдыз сүлбасына балама түрлендіргеннен кейін, жұлдыз сәлелерінің кедергілері неге тең болады: R/3
26.Кернеу шығыны дегеніміз не: Кернеулердің геометриялық айырымы

27. R_ab=3 Oм, R_bc=2Ом, R_ca=5Ом, кедергілері үшбұрыш сұлбасымен . R_a кедергісін анықтаңыз: 1,5 Ом
29. Ферромагниттік өзекшелі орауышқа берілген кернеудің f жиілігі оның амплитудасы болған .......кезде екі есе азайтылған.Сонда Pr гистерезисқа шығындар қалай өзгереді?
Pr екі есе азаяды

30.Бір фазалы түзеткіштердің түрлері: бір жарты периодты бірфазалық сұлба, екі жарты периодты бірфазалық сұлба, бірфазалық көпірлік сұлба.


36. Тұрақты ток машиналарындағы коммутация дегеніміз не: қоздыру орамасының үзілуі

38. Жеке фазадағы реактивті қуат қалай анықталады: Qа=Uа Iа sin φа


42. Ротордың айналым саны статордағы айналдырушы магнит өрісінің айналым санына тең болса , бұл электр машинасы қалай аталады: синхронды
1.Бір минуттағы ротордың айналым саны: = (s-1)=
2. Трансформатордың бірінші реттік орамасы кернеу көзіне қосылған кезде, екінші реттік орамасы электр кабылдағышка косылмай турган болса (I=0) онда трансформатордың мұндай жұмыс калпын калай атайды: бос жүріс
3. Тоқтың лездік мәні I=16sin 157 t. Әрекет етуші токтың мәні мен амплитудансын аныкта: 16 А, 11,3 А
4.Синусоидалы токтың әрекеттік мәні мен амплитудасының арасындағы ара қатынас: I=
5.Синусоидалы ток көзіне сыйымдылығы С конденсатор жалғанған. Егер синусоидалы токтың жиілігі 3 есе азайса, токтағы конденсатордың өзгеруі: 3 есе азаяды
6. Конденсатордың сыйымдылығы С-10мкФ, жапсарланған кернеу U=220кВ, Конденсатордың зарядын тап:2200 мКл
7.Электр тізбегінің қышқыштарына қосылған вольтметр U=36В қолданыстағы кернеуді көрсетеді. Осы айнымалы кернеудің максималдык мәні есепте:50,8А
8. Үшфазалық тізбектің сызықтық кернеуі 220В, сызықтық ток 2А, белсенді қуаты 380Вт, қуат коэффициентін табыңыз.cos=0.8
9.Тоқ және кернеу берілген. I=max*sin(t) u=umax*sin(t+400). Ығысу фазасының бұрышын анықтаңыз: 40 градус
10.2,2А
11.Индуктивтілігі L=0.5Гн индуктивтілік шарғы жиілігі f=50 Гц айнымалы ток көзіне қосылған
1) f=80 Гц жиілігіндегі шарғының индуктивті кедергісін табу керек
2)f=500 Гц ке тең осы шарғының айнымалы токка индуктивті кедергісін табу керек: 1)251,2 2)1570
12. Үш фазалы генератордың негізгі бөлігі-статор, ротор
13. Сыйымдылығы С=4мкФ конденсатор жиілігі 50Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған.
1) Жиілігі f=50Гц-гі конденатордың сыйымдылық кедергісін табу керек
2)Осы конденсатордың жиілігі 500гЦ ке тең айнымалы тоғына сыйымдылық кедергісін табу керек: 1)796 2)79.6
14. Үш фазалы жүйелер көмегімен өндірілетін электротехникалық жабдықтар- электр қозғалтқыштары, генераторлар, тарнсформаторлар
15. Үш фазалы синхронды қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициенті:ŋ=P2/P1=P2-ΣP/P1
16. Ауыспалы ток тізбегіндегі тізбекті тҥрде белсенді кедергі R = 3 Ом, индуктивтілік L = 0.005 Гц және сыйымдылық C = 63.5 мкФ сериясы біріктіріледі. Тізбекке қосылған генератор ауыспалы кернеу резонанстық жиілігі f = 285 Гц ауыспалы кернеу U = 2,5 В шығарады. Индуктивті және сыйымдылық кедергіні, тізбектегі толық кедергіні, тізбекте өтетін токты, сыйымдылық пен индуктивтіліктегі кернеуді анықтау керек.
UL = IXL = 0,83 • 8,9 = 7,4 В.
UC = IXC = 0,83 • 8,9 = 7,4 В.
17. Жоғарлатқыш трансформатор U1=220В кернеумен жұмыс істейді. Екінші реттік орамда трансформатордың бос жүрісінде кернеу 880В болғандағы трансформация коэффициенті:0,25
18. Бірінші реттік орамада ток күші I= 1А ал ұшындағы кернеу U1=220B болса, ал екінші реттік орамда J2=10A, U2=16B. Трансформатордың ПӘК табыңдар. 0,727
19.Қозғалтқыштың типтік белгіленуі:4АН160М4УЗ, мұндағы 4 саны және А таңбасы нені сипатттайды: 4-сериясын, А-түрін
20.Айналып тұрған бөліктерден индукциялық токты шығарып алатын немесе электромагниттерге қоректенетін ток беретін қондырғылар не деп аталады: щеткалар мен сақиналар
21. Тоқ жоқ кезінде қысқыштарында кернеуі бар элемент ... элемент, ал ток жоқ кезінде кернеуі де жоқ элемент ... элемент деп аталады: пассивті, активті
22.Электролит арқылы 0,5А тоқ күші өткенде, 20минут ішінде катодта 236 мг жиналды. Мыстың электрохимиялық эквиваленті:0,394мг/Кл
23. Реактивті қуат: энергияның қайтымды түрі
24.Контур дегеніміз не: тізбек бөлігі
25.Желілік сым дегеніміз не: генератор мен жүктемені қосатын сым
26. Жұмысы қатта денеде электр тогының өтуіне негізделетін құрал аталады:ионды
27.Сигналды күшейтуге арналған өндіргіш генератор режимде жұмыс жасайтын электрлік машина: электрмашиналық күшейткіш
28.Электроника-аспатырдың функционалдауын, физикалық негіздерді зерттеу мен айналысатын ғылым мен техниканың саласы, оның жұмысы электрлік тоғының қайда өтуінде негізделеді: қатты денеде, сұйықтықта, вакуумда, газда
29.Екі ток көздеріне бірдей ЭҚК және токтар бар, бірақ ішкі кедергілер әртүрлі. Ұай ток көдерінің ПӘК жоғары: ішкі кедергісі аз көзде
30.Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды: тұрақты ток машинасында
31.Қандай өрісті электростатикалық деп атайды:электр тоғы жоқ болған кездегі қозғалатын зарядталған денелердің электр өрісін айтады
32. Магнит өрісін сипаттайтын сан жағынан магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекк әсер ететін күшке тең векторлық шама: магнит өрісінің кернеулігі
33. Механикалық энергияны электрлік энергияға түрлендіретін электрлік машиналар: генераторлар
34.Контурда контурдағы токтың өзгерісі тудырған ЭҚК тің пайда болу құбылысын атаңыз: өздік индукция
35.Электр заряды ұғымын анықтайтын тұжырым: Электр өрісінің бір нүктесінен екінші нүктесіне 1Кл зарядын орын ауыстыруының күштік әсерін сипаттайтын шама
36.Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын электрон біртекті электр өрісіне, оның күш сызықтарының бағытына қарсы еніп қозғалады. Электронның қозғалыс сипаттамсының өзгерісі:Жылдамдығы кемиді
37.Электр өрісінің кернеулігі ұғымының анықтамасы: Денелердің электрлік өзара әсерлесу қабілеттерін сиаттайтын физикалық шама
38. Нүктелік зарядтардың біреуінің зарядын 4 есе арттырғанда олардың арасындағы өзара әсерлесу кұші бқрынғыдай болып қалса, онда арақашықтық : 2 есе артады
39.Лездік токты табу формуласын көрсет:i=dq/dt
40.Вектормен жүргізілетін геометриялық іс әрекетті алгебралық ауыстыруға мүмкіндік беретін әдіс: Символдық әдіс
41.Практикада қолданылатын жиіліктің қысқаша өлшем бірліктерінің дұрыс жазылғанын көрсет:1кГц =1*103Гц; 1мГц=1*106Гц
42. Айнымалы ток тізбегінде орташа қуатты анықтау формуласы:P=1/2Umlmcos ф
43.Катушканы, кернеуі 12В тұрақты ток тізбегіне қосқан кезде,тізбекте 4А тоқ күші пайда болады. Осы катушканы жиілігі 50 Гц, кернеуі 12В айнымалы ток тізбегіне қосатын болсақ тізбектегі ток күші 2,4А ге тең болады. Катушканың индуктивтілігінің шамасы қандай? Егер катушкаға, сыйымдылығы 394 мкФ конденсатор тізбектей жалғасақ , реактивтік қуаты неге тең болады? 2,4А,1,7В
44.Катушканың индуктивтілігі 80мГн катушка қосылған әсерлі кернеу 100В ток жиілігі 1кгЦ. Тізбектегі токтын амплитудалық мәнін тап:Im=15FA
45. Айнымалы токтізбегінің актив кедергісі R=0,1Ом, амперметрдің көрсетуі I=1А. Тізбекте бөлінетін орташа қуат: Р-0,1Вт
46.Айнымалы ток тізбегіне жалғанған тұтынушының орташа қуаты Р-1,76кВт. Амперметр мен вольтметрдің кернеулері 220В және 10А. Электр тізбегінің қуат коэф тап:cos ф=0.8
47. Трансформатордың бірінші реттік орамдағы ток күші 0,5А, оның ұштарындағы кернеу 220В. Екінші реттік орамдағы ток күші 9А, ал оның ұштарындағы кернеу 10В. Трансформатордың ПӘК і?: 16,5%
48.Трансформация коэффициенті 10төмендеткіш трансформатордың бірінші орамы 220В желіге қосылған, ал екінші орамының кедергісі 2Ом болғанда ток күші 3А болса,екінші орам ұштарындағы кернеу? U0=16В
49.Әрқайсысының кедергісі 0,5 кОм және 120 В кернеуге арналған он шам өзара паралелль қосылып, реостат арқылы кернеуі 220В желіден қоректенеді. Реостаттағы электр тогының куаты?:Np=240Вт
50.Көбейткіш деп: кернеуді жоғарлататын аспап
46. Магнитоэлектрлік аспаптың құрылысы неден тұрады: катушка тынышандырғыш, өсь,серіппе , корректор, стрелка, тұрақты магнит
44, Трансформатор қалай аталады: Төмендеткіш
43.

2 вариант


1.Бір минуттағы ротордың айналым саны. Один вариант.
(Баллов: 2)

+ 𝑛2=𝑛1(𝑠−1)=60𝑓1(1−𝑆)𝑝n2=n1(s−1)=60f1(1−S)p

𝑛2=𝑛1(𝑝+2)=60𝑓1(1−𝑆)𝑝n2=n1(p+2)=60f1(1−S)p

𝑛2=𝑛1(𝑝+2)=60𝑓1(1−𝑆)2sin𝜋n2=n1(p+2)=60f1(1−S)2sin⁡π

𝑛2=𝑛1(𝑠+2)=60𝑓1(1−𝑆)𝑝𝜋n2=n1(s+2)=60f1(1−S)pπ

𝑇=1𝑓T=1f

2.Трансформатордың бірінші реттік орамасы кернеу көзіне қосылған кезде, екінші реттік орамасы электр қабылдағышқа қосылмай тұрған болса (І = 0), онда трансформатордың мұндай жұмыс қалпын не деп атайды?. Один вариант.


(Баллов: 2)
активті жүріс
пассивті жүріс
нөлдік жүріс
желілік жүріс
+ бос жүріс

3.Токтың лездік мәні I = 16 sin 157 t. Әрекет етуші токтың мәні мен амплитудасын анықтаңыз. Один вариант.


(Баллов: 2)
16 А ; 157 А
17 А ; 156 А
157 А ; 16 А
11,3 А ; 16 А
+ 16 А ; 11,3 А

4.Синусоидалы токтың әрекеттік мәні мен амплитудасының арасындағы ара-қатынасы. Один вариант.


(Баллов: 2)

+ 𝐼=𝐼max2√I=Imax2

𝐼=𝐼max×2−−√I=Imax×2

𝐼=2𝐼max−−−−−√I=2Imax

𝐼=𝐼maxI=Imax

𝐼=2√𝐼maxI=2Imax

5.Синусоидалы ток көзіне сыйымдылығы С конденсатор жалғанған. Егер синусоидалы токтың жилігі 3 есе азайса, токтағы конденсатордың өзгеру. Один вариант.


(Баллов: 2)
+ A) 3 есе азаяды
B) 3 есе артады
C) 4 есе артады
D) өзгеріссіз қалады
E) ток конденсаторы жиілігіне байланысты емес.

6.Конденсатордың сыйымдылығы С=10 мкФ, жапсарларындағы кернеу U=220кB. Конденсатордың зарядын тап.. Один вариант.


(Баллов: 2)
450 Кл
2,2 мКл
0,045 мКл
+ 2200 мКл
22мкКл

7.Электр тізбегінің қысқыштарына қосылған вольтметр U=36B қолданыстағы кернеуді көрсетеді. Осы айнымалы кернеудің максималдық мәні (амплитуда) есептелсін.. Один вариант.


(Баллов: 2)
A) 78,10 А
B) 32,6 А
C) 78,20 А
+ D) 50,8 А
E) 14,14 А

8.Үшфазалық тізбектің сызықтық кернеуі 220 В, сызықтық ток 2А, белсенді қуаты 380 Вт. қуат коэффициентін табыңыз. Один вариант.


(Баллов: 2)

𝐴)+ cos=0.8A)cos=0.8

𝐵) cos=0.6B) cos=0.6

𝐶)𝑐𝑜𝑠=0.5C)cos=0.5

𝐷)𝑐𝑜𝑠=0.4D)cos=0.4

𝐸)𝑐𝑜𝑠=0.41E)cos=0.41

9.Ток және кернеу берілген. i = max * sin ( t) u = umax * sin( t + 400). Ығысу фазасының бұрышын анықтаңыз.. Один вариант.


(Баллов: 2)

𝐴)00A)00

𝐵)+400
B)400

𝐶)600C)600

𝐷)150D)150

𝐸)700E)700
10.Сызықтық тогы 2,2 А тең. Симметриялық жүктемесі жұлдыз тәрізді қосылса, ток фазасын есептеңіз. Один вариант.
(Баллов: 2)
+A) 2,2 А
B) 1,27 А
C) 3,8 А
D) 2,5 А
E) 5,5 А

11.Индуктивтілігі L=0,5 Гн индуктивтік шарғы жиілігі f = 50 Гц айнымалы ток көзіне қосылған. 1) f = 80 Гц жиілігіндегі шарғының индуктивті кедергісін табу керек; 2) f = 500 Гц-ке тең осы шарғының айнымалы токқа индуктивті кедергісін табу керек.. Один вариант.


(Баллов: 2)
+1) 251,2. 2)1570
1) 325,4. 2) 2270
1) 241,7. 2) 28770
1) 378,4. 2) 11570
1) 187,4. 2) 1370

12.Үшфазалы генератордың негізгі бөлігі. Один вариант.


(Баллов: 2)
A) коллектор
+ B) статор, ротор
C) статор, ротор ,коллектор
D) ротор коллектор
E) статор коллектор

13.Сыйымдылығы С= 4мкФ конденсатор жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. 1) Жиілігі f = 50 Гц –гі конденсатордың сыйымдылық кедергісін табу керек. 2) Осы конденсатордың жиілігі 500Гц-ке тең айнымалы тоғына сыйымдылық кедергісін табу керек.. Один вариант.


(Баллов: 2)
+1) 796, 2) 79,6
1) 896, 2) 89,6
1) 282, 2) 39,8
1) 997, 2) 99,4
1) 756, 2) 78,5

14.Үш фазалы жүйелер көмегімен өндірілетін электротехникалық жабдықтар. Один вариант.


(Баллов: 2)
A) электрлік өлшеуіш аспаптар
+B) электр қозғалтқыштары, генераторлар, трансформаторлар т.б.
C) Қыздыру аспаптары
D) пештер, қыздыру шамдары
E) ауа тазартқыштары

15.Үшфазалы синхронды қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициенті. Один вариант.


(Баллов: 2)

cosφ=𝑃1𝑆1=𝑃1𝑃21+𝑄21√cos⁡φ=P1S1=P1P12+Q12

𝑛=60𝑓𝑝n=60fp

ŋ=𝑃2𝑃1=𝑃2𝑃2+∑𝑃ŋ=P2P1=P2P2+∑P

+ ŋ=𝑃2𝑃1=𝑃2−∑𝑃𝑃1ŋ=P2P1=P2−∑PP1

𝑛=sinφ60𝑓n=sin⁡φ60f

16.Ауыспалы ток тізбегіндегі тізбекті тҥрде белсенді кедергі R = 3 Ом, индуктивтілік L = 0.005 Гц және сыйымдылық C = 63.5 мкФ сериясы біріктіріледі. Тізбекке қосылған генератор ауыспалы кернеу резонанстық жиілігі f = 285 Гц ауыспалы кернеу U = 2,5 В шығарады. Индуктивті және сыйымдылық кедергіні, тізбектегі толық кедергіні, тізбекте өтетін токты, сыйымдылық пен индуктивтіліктегі кернеуді анықтау керек.. Один вариант.


(Баллов: 2)
+UL=7.4B, UC=7.4B
UL=8.4B, UC=9.4B
UL=6.4B, UC=5.4B
UL=6.4B, UC=4.4B
UL=3.4B, UC=5.4B

17.Жоғарлатқыш трансформатор U1=220B кернеумен жұмыс істейді Екінші реттік орамда трансформатордың бос жүрісінде кернеу 880В болғандағы трансформация коэффициентін анықтаңдар.. Один вариант.


(Баллов: 2)
+0,25
0,9
0,23
1,3
4,32
18.Бірінші реттік орамда ток күші J=1A, ал ұшындағы кернеу U1=220B болса, ал екінші реттік орамда J2=10A, U2=16 B. Трансформатордың п.ә.к.-ін табыңдар.. Один вариант.
(Баллов: 2)
+0,727
3,9
0,23
4,3
4,98

19.Қозғалтқыштың типтің белгіленуі: 4АН160М4УЗ, мұндағы 4 саны және А таңбасы нені сипаттайды?. Один вариант.


(Баллов: 2)
4-магнит полюстерін, А-ерекшеліктерін
+4-сериясын, А-түрін
4-орам санын, А-өлшемін
4-магнит полюстерінің санын, А-климаттық дайындалуын
Вариант 2

20.Айналып тұрған бөліктерден индукциялық токты шығарып алатын немесе электромагниттерге қоректенетін ток беретін қондырғылар не деп аталады?. Один вариант.


(Баллов: 2)
ротор
индуктор
+щеткалар мен сақиналар
якорь
статор

21.Ток жоқ кезінде қысқыштарында кернеуі бар элемент ...... элемент, ал ток жоқ кезінде кернеуі де жоқ элемент ..... элемент деп аталады.. Один вариант.


(Баллов: 2)
+активті, пассивті
пассивті, активті
индуктивті, сыйымдылықты
кедергісі көп, кедергісі аз
сыйымдылықты, индуктивті

22.Электролит арқылы 0,5 А ток күші өткенде, 20 минут ішінде катодта 236 мг мыс жиналды. Мыстың электрохимиялық эквиваленті:. Один вариант.


(Баллов: 2)
+0,394 мг/Кл;
0,207 мг/Кл;
0,126 мг/Кл;
0,238мг/Kл;
0,112 мг/Kл.

23.Реактивті қуат?. Один вариант.


(Баллов: 2)
+Энергияның қайтымды түрі
Энергияның қайтымсыз түрі
Механикалық түрі
Жылу энергиясы

24.Контур дегеніміз не?. Один вариант.


(Баллов: 2)
Тұйықталған жол
Түйіндердің қосылған нүктесі
+Тізбек бөлігі
Тармақтардың қосылған нүктесі
Екі түйінді қосатын тармақ

25.Желілік сым дегеніміз не?. Один вариант.


(Баллов: 2)
+Генератор мен жүктемені қосатын сым
Нөлдік нүктемен жүктеменің нөлдік нүктесін қосатын сым
Фазалар арасындағы сым
Дұрыс жауап жоқ
Бəрі дұрыс

26.Жұмысықатты денеде электр тоғының өтуіне негізделетін құрал аталады:. Один вариант.


(Баллов: 2)
Электрлі
Электронды.
+Ионды
Жартылайөткізгішті.
Газзарядтаушы

27.Сигналды күшейтуге арналған өндіргіш генератор режимде жұмыс жасайтын электрлік машина. Один вариант.


(Баллов: 2)
+Электрмашиналық күшейткіш
Орындаушы қозғалтқыш
Контактсысыз қозғалтқыш
Жетекті қозғалтқыш
Тахогенератор

28.Электроника – аспаптырдың функционалдауын, физикалық негіздерді зерттеу мен айналысатын ғылым мен техниканың саласы, оның жұмысы электрлік тоғының қайда өтуінде негізделеді. Один вариант.


(Баллов: 2)
Қатты денеде, вакуумда, газда
+Қатты денеде, сұйықтықта, вакуумда, газда
Сұйықтықта,қаттыденеде, газда
Сұйық және газтәріздес ортада
Молекулярлы физикада айтылатын кезкелген ортада

29.Екі ток көздеріңде бірдей ЭҚК және токтар бар, бірақ ішкі кедергілер әр түрлі. Қай ток көздерінің ПӘК жоғары?. Один вариант.


(Баллов: 2)
көздердің ПӘК тең.
+ ішкі кедергісі аз көзде.
ішкі кедергісі үлкен көзде.
ішкі кедергі ПӘКне әсер етпейді

30.Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды?. Один вариант.


(Баллов: 2)
асинхронды машинасында
синхронды машинасында
айнымалы ток машинасында
+ тұрақты тоқ машинасында
үш фазалы ток машинасында

31.Қандай өрісті электрстатикалық деп атайды?. Один вариант.


(Баллов: 2)
электр тоғы жоқ болған кездегі зарядталған өріс айтады.
+ электр тоғы жоқ болған кездегі қозғалатын зарядталған денелердің электр өрісін айтады.
электр тоғы кезіндегі электр өрісін айтады.
зарядталған денелердің электр өрісін айтады.}

32.Магнит өрісін сипаттайтын сан жағынан магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер ететін күшке тең векторлық шама.. Один вариант.


(Баллов: 2)
электрлік индукция
магниттік индукция
орауыштағы индукция
+ магнит өрісінің кернеулігі

33.Механикалық энергияны электрлік энергияға түрлендіретін электрлік машиналар.. Один вариант.


(Баллов: 2)
+ генераторлар
двигателдер
электрлік генераторлар
трансформаторлар
34.Контурда контурдағы токтың өзгерісі тудырған ЭҚК -тің пайда болу құбылысын атаңыз. Один вариант.
(Баллов: 2)
индуктивті
+ өздік индукция
орауышта
контурда
зарядтар

35.”Электр заряды” ұғымын анықтайтын тұжырым:. Один вариант.


(Баллов: 2)
Денелердiң өзара электрлiк әсер қабілетiн сипаттайтын физикалық шама.
Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi массалы дененiң күштiк әсерi болады.
Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi массалы электр заряды бар дененiң күштiк әсерi болады.
Электр өрiсiнiң бiр нүктесiнде 1кл зарядқа электр өрiсiнiң әсер күшiн сипаттайтын физикалық шама.
+ Электр өрiсiнiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне 1кл зарядын орын ауыстыруының күштiк әсерiн сипаттайтын шама.
36.Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын электрон бiртектi электр өрiсiне, оның күш сызықтарының бағытына қарсы енiп қозғалады. Электронның қозғалыс сипаттамасының өзгерісі:. Один вариант.
(Баллов: 2)
Қозғалысы тоқтайды.
Жылдамдығы артады.
+ Жылдамдығы кемидi.
Қозғалуында өзгерiс болмайды.
Қозғалыс сипаттамасын тағайындау мүмкiн

37.Электр өрiсiнiң кернеулiгi ұғымының анықтамасы:. Один вариант.


(Баллов: 2)
+ Денелердiң электрлік өзара әсерлесу қабілеттерiн сипаттайтын физикалық шама.
Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi массасы бар денеге күшпен әсер етеді
Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi зарядталған денеге күшпен әсер жасай алады.
Электр өрiсiнiң берілген нүктесiндегi 1Кл зарядқа әсер ететiн күшті сипаттайтын физикалық шама.
Электр өрiсiнiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне 1Кл зарядты орын ауыстырғандағы жұмысты орындай алатын қабілетiн сипаттайтын физикалық шама.

38.Нүктелік зарядтардың біреуінің зарядын 4 есе арттырғанда олардың арасындағы өзара әсерлесу күші бұрынғыдай болып қалса, онда ара қашықтық.... Один вариант.


(Баллов: 2)
2 есе азаяды
+ 2 есе артады
3 есе артады
4 есе кемиді
4 есе артады

39.Лездік токты табу формуласын көрсет?. Один вариант.


(Баллов: 2)

+ 𝑖=𝑑𝑞𝑑𝑡i=dqdt

𝑓=1𝑇f=1T

𝐼=1𝑇−−√sin2𝜋𝑡I=1Tsin2⁡πt

𝑇=1𝑓T=1f

𝑖=𝑑𝑡𝑑𝑞i=dtdq

40.Вектормен жүргізілетін геометриялық іс-әрекетті алгебралыққа ауыстыруға мүмкіндік беретін әдіс?. Один вариант.


(Баллов: 2)
Синусоидалы әдіс
+ Символдық әдіс
Векторлық диаграмма әдісі
Математикалық әдіс
Контурлы әдіс

41.Практикада қолданылатын жиіліктің қысқаша өлшем бірліктерінің дұрыс жазылғанын көрсет?. Один вариант.


(Баллов: 2)
1 кГц=1*103 Гц; 1мГц= 1*103 Гц
1 кГц=1*106 Гц; 1мГц= 1*109 Гц
1 кГц=1*106 Гц; 1мГц= 1*103 Гц
+ 1 кГц=1*103 Гц; 1мГц= 1*106 Гц

42.Айнымалы ток тізбегінде орташа қуатты анықтау формуласы?. Один вариант.


(Баллов: 2)

+ 𝑃=1/2𝑈𝑚𝐼𝑚cosфP=12UmImcosф

𝑃=𝑈𝑚𝐼𝑚cosфP=UmImcosф

𝑃=𝑈𝑚𝑋𝐿P=UmXL

𝑃=𝑑𝑞𝑑𝑡=𝐶𝑑𝑡P=dqdt=Cdt

𝑃=1/2𝑈𝑚cosфP=1/2Umcosф

43.Катушканы, кернеуi 12В тұрақты ток тiзбегiне қосқан кезде, тiзбекте 4А ток күшi пайда болады. Осы катушканы жиiлiгi 50Гц, кернеуi 12В айнымалы ток тiзбегiне қосатын болсақ, тiзбектегi ток күшi 2,4А-ге тең болады. Катушканың индуктивтiлiгінің шамасы қандай болады? Егер катушкаға, сыйымдылығы 394мкФ кондесатор тiзбектей жалғасақ, реактивтік қуатты неге тең болады?. Один вариант.


(Баллов: 2)

+ 𝐼=2.4 𝐴, 𝑃=1.7𝐵.I=2.4 A, P=1.7B.

𝐼=84 𝐴, 𝑃=87𝐵.I=84 A, P=87B.

𝐼=3.5 𝐴, 𝑃=8𝐵.I=3.5 A, P=8B.

𝐼=15.4 𝐴, 𝑃=51.7𝐵.I=15.4 A, P=51.7B.

𝐼=4.4 𝐴, 𝑃=41𝐵.I=4.4 A, P=41B.

44.Катушканың индуктивтiлiгi 80мГн, катушка қосылған әсерлi кернеу 100В, ток жиiлiгi 1кГц. Тiзбектегi токтың амплитудалық мәнiн табыңыз.. Один вариант.


(Баллов: 2)

𝐼𝑚=5 𝐴Im=5 A

+ 𝐼𝑚=0.28 𝐴Im=0.28 A

𝐼𝑚=15 𝐴Im=15 A

𝐼𝑚=1.8 𝐴Im=1.8 A

𝐼𝑚=25 𝐴Im=25 A

45.Айнымалы ток тізбегінің актив кедергісі R=0.1 Ом, амперметрдің көрсетуі I=1A. Тізбекте бөлінетін орташа қуатты табыңдар.. Один вариант.


(Баллов: 2)

+ 𝑃=0.1ВтP=0.1Вт

𝑃=8 ВтP=8 Вт

𝑃=9 ВтP=9 Вт

𝑃=12 ВтP=12 Вт

𝑃=52 ВтP=52 Вт

46.Айнымалы ток тізбегіне жалғанған тұтынушының орташа қуаты Р=1,76кВт Амперметр мен вольтметрдің көрсетулері U=220B және 10А. Электр тізбегінің қуат коэффициентін табыңыдар.. Один вариант.


(Баллов: 2)

+ cos 𝜑=0.8cos⁡ 𝜑=0.8

cos 𝜑=8.8cos⁡ 𝜑=8.8

cos 𝜑=10cos⁡ 𝜑=10

cos 𝜑=0.2cos⁡ 𝜑=0.2

cos 𝜑=17cos⁡ 𝜑=17

47.Трансформатордың бірінші реттік орамасындағы ток күші 0,5 А, оның ұштарындағы кернеу 220 В. Екінші реттік орамадағы ток күші 9 А, ал оның ұштарындағы кернеу 10 В. Трансформатордың ПӘК-і?. Один вариант.


(Баллов: 2)

𝑛=72%n=72%

𝑛=6%n=6%

+ 𝑛=82%n=82%

𝑛=16.5%n=16.5%

𝑛=7.82%n=7.82%

48. Трансформация коэффициенті 10 төмендеткіш трансформатордың бірінші орамы 220 В желіге қосылған, ал екінші орамының кедергісі 2 Ом болғанда ток күші 3 А болса, екінші орам ұштарындағы кернеу?. Один вариант.


(Баллов: 2)

𝑈0=78 𝐵U0=78 B

+𝑈0=16 𝐵U0=16 B

𝑈0=58 𝐵U0=58 B

𝑈0=15 𝐵U0=15 B

𝑈0=108 𝐵U0=108 B

49.Әрқайсысының кедергісі 0,5 кОм және 120 В кернеуге арналған он шам өзара параллел қосылып, реостат арқылы кернеуі 220 В желіден көректенеді. Реостаттағы электр тогының қуаты?. Один вариант.(Баллов: 2)

+ 𝑁𝑝=240 ВтNp=240 Вт

𝑁𝑝=140 ВтNp=140 Вт

𝑁𝑝=80 ВтNp=80 Вт

𝑁𝑝=78,5 ВтNp=78,5 Вт

𝑁𝑝=820 ВтNp=820 Вт

50.Көбейткіш деп. Один вариант.


(Баллов: 2)
+ Кернеуді жоғарылататын аспап
айнымалы электр тоғын тұрақты тоққа түрлендіру
бір жартылай периодты бір фазалы түзеткіш
екі жартылай периодты көпірлік түзеткіш
өткелдік ( мостовой) түзеткіш
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет