Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестированиеPdf көрінісі
бет1/4
Дата21.03.2017
өлшемі0,72 Mb.
#10077
  1   2   3   4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

КНИЖКА-ВОПРОСНИК ВАРИАНТ  8004

Ф .И.О.________________________________________________________

ИКТ  __________________________ № листа ответа________________

Поток______________ № аудитории_____________ № места__________

Название 5  - го предмета________________________________________

Подпись абитуриента_____

2010

Сектор 5


Вариант:4

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  @  •

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

•   ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  •   •   ©


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

2

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

1. Қазақ тіліне тән дауысты дыбыстарды белгілеңіз.

A) ө, ү.

B) ы, э. 

с ) и, у.

D) а, и.


E) о, е.

2. Дауыссыз дыбыстар түрін анықтаңыз.Р, л, й, м, н, ң, у.

A) Қатаң дауыссыз дыбыстар.

B) Жуан дыбыстар.

C) Жіңішке дыбыстар.

D) Үнді дауыссыз дыбыстар.

E) ¥ яң  дауыссыз дыбыстар.

3. ¥ а ң  дауыссыз дыбыстан құралған сөзді анықтаңыз.

A) Жаз.


B) Мейрам. 

с

) Ине.D) Доп.

E) Көкшіл.

4.  Т ек ашық буынды сөзді көрсетіңіз.

А) Арман.

в ) Өрт.

C) Дэптер.

D) Қалаға.

E) Баламен.

5.  Туынды зат есімді табыңыз.

А) Жол.


в ) Эже.

C) Тас.


D) Үстаз.

E) Қойшы.

6

. Болымсыз етістікті табыңыз.A) Көрінбеуге айналды.

B) Шығын кешкен.

C) Тауып алды.

D) Тапсырган болатын.

E) Қашып келді.

вариант 8004


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

3

вариант 8004

7. Қазақстанның мақтаға, жеміс-жидекке бай өлкесін анықтаңыз.

A) Солтүстік Қазақстан.

B) Оңтүстік Қазақстан.

C) Батыс Қазақстан.

D) Орталық Қазақстан.

E) Шығыс Қазақстан.

8

.  Қазақтың тұңғыш кинорежиссерін белгілеңіз.A) Ш.Айманов.

B) А.Әшімов.

C) Қ.Тастанбеков.

D) Қ.Байсейітов.

E) Д.Жолжақсынов.

9. Б ір тәулікте неше сағат бар екенін анықтаңыз.

A) 23.

B) 


2 0

.

C) 24.D) 12.

E) 22.


10. Тура мағынадағы сөзді табыңыз.

A) Жасыл ағаш.

B) іКұмсақ күлкі.

C) Ашық мінез.

D) Жылы сөз.

E) Суық адам.

11. Антоним сөздерді көрсетіңіз.

A) Көрші -  қолаң.

B) Салт -  дэстүр.

C) Арман -  мұрат.

D) Жұт -  жұрт.

E) Соғыс -  бейбітшілік.

12. Буын үндестігіне бағынбай жалғанатын қосымшаны табыңыз: Бала ...

А)  -пан.

b

)  -қай.


C) -нікі.

D) -жан.


E) -лар.

13. Күрделі сөзді анықтаңыз.

A) Алыс-жақын.

B) Қүрылыстар.

C) Мемлекеттік.

D) Сауықтыру.

E) Ғимараттар.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

4

вариант 8004

14. Етістіктен жасалған зат есімді белгілеңіз.

А) Қалалық.

в ) Үйсіз.

C) Өтірікші.

D) Жиын.


E) Өткір.

15. Антонимдік қатарды құрайтын сын есімдерді көрсетіңіз.

A) Терезе - есік.

B) Мейірбан - қатал.

C) Тентек - ерке.

D) Жалықпай - ерінбей.

E) Айрықша - ерекше.

16.  Септеулік шылауды табыңыз.

A) Япырмау, неткен ғажап күй!

B) Біз табиғатқа қамқорлық жасауымыз керек.

C) Сабақтан соң біз театрға бардық.

D) Менің әпкем тілмаш болғысы келеді.

E) Жаңбыр жауса, жер көгерер.

17. Жіктеу есімдігі бар сөйлемді табыңыз.

A) О аы мэселе бойынша шешім қабылданды.

B) Олар мемлекетті басқарады.

C) Бұл -  азаматтық борышымыз.

D) Бүгін жиналысқа өзім қатысамын.

E) Бүкіл ел атынан сөйледі.

18. ,, Г өрі” шылауы қай септікте қолданылатынын көрсетіңіз.

A) Атау.

B) Шығыс.

C) Барыс.

D) Көмектес.

E) Ілік.

19. Заттың меншіктілігін, ретін, түрін, түсін, с апасын білдіретін сөйлем 

мүшесін көрсетіңіз.

A) Бастауыш.

B) Пысықтауыш.

C) Толықтауыш.

D) Анықтауыш.

E) Бастауыш.

20.  Синонимді табыңыз.

A) Өлім -  өмір.

B) Әке -  шеше.

C) Ақ -  қара.

D) Отан -  отаншыл.

E) Сыйлау -  құрметтеу.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

5

вариант 8004

21.  «О^шыларыма» с азіндегі жалғаулардың жалғану ретін анықтаңыз.

A) Көптік жалғау, тэуелдік жалғау.

B) Көптік жалғау, жіктік жалғау, септік жалғау.

C) Көптік жалғау, тэуелдік жалғау, септік жалғау.

D) Көптік жалғау, септік жалғау, тэуелдік жалғау.

E) Көптік жалғау, с өз тудырушы жүрнақ, барыс септіктің жалғауы.

22. Жақсыз сөйлемді табыңыз.

A) Елімізде көптеген кэсіпорындар пайда болды.

B) Демократиялық істерді жүзеге асырамыз.

C) Нарықтық экономикаға бет бүрдық.

D) Кәсіпкерлік жылдам дамыды.

E) Бүл жерде суға түсуге болмайды.

23.  С абақтас қүрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.Мүгалім айтцанда, ол жазады.

A) Себеп бағыныңқы.

B) Қимыл-сын бағыныңқы.

C) Мезгіл бағыныңқы.

D) Шартты бағыныңқы.

E) Мақсат бағыныңқы.

24. Тыныс белгісі дүрыс қойылған қаратпа сөзді сөйлемді анықтаңыз.

A) Балам-ай теледидардың, алдында үйықтап қалыпсың ғой.

B) Балам- ай теледидардың алдында үйықтап қалыпсың ғой.

C) Балам- ай теледидардың алдында үйықтап, қалыпсың ғой.

D) Балам-ай, теледидардың алдында, үйықтап қалыпсың ғой.

E) Балам-ай, теледидардың алдында үйықтап қалыпсың ғой.

25.  Одағайдың түрлерін табыңыз.

A) Еліктеуіш, бейнелеуіш, негізгі.

B) Жалғаулық, септеулік, демеулік.

C) Көңіл-күй, жекіру, шақыру.

D) Шектік, нақтылық, күшейткіш.

E) Мақсат, мөлшер, қимыл-сын.ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

ЗАВЕРШЕН

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

РУССКИЙ я з ы к

6

вариант 8004

1. Укажите слово, в котором одинаковое количество букв и звуков.

A) Красная.

B) Солнце. 

с

) Поел.


D) Больной.

E) Съёмка.

2. Укажите сложные слова, образованные сложением слов.

A) Легковерный, быстротечный.

B) Кресло-качалка, вагон-ресторан.

C) Пионерлагерь, детсад.

D) Асфальтобетон, новостройка.

E) Пятиэтажный, землепашец.

3.  Слово с Ь:

А) тягуч(7). 

в ) могуч(7). 

смыш

(?).


D) куч(?).

E) товарищ(?).

4. Укажите слово с пропущенной буквой О.

A) Кольцовой.

B) Дворц...вый.

C) Пальц...м.

D) Морозц...м.

E) Платьиц.. .м.

5. Укажите существительные, в которых пропущена буква И.

A) Ящич.. .к, песоч.. .к.

B) Корабл.. .к, билет.. .к.

C) Василёч.. .к, работнич.. .к.

D) Подароч.. .к, мешоч.. .к.

E) Голосоч.. .к, огонёч.. .к.

6

. Прилагательное, которое пишется через дефис:A) (широко) экранный.

B) (черно) волосый.

C) (свето) чувствительный.

D) (равно) бедренный.

E) (общественно) политический.

7. Укажите предложение с глаголом в форме будущего времени.

A) Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву.

B) ааремлет чуткий камыш.

C) Саух обо мне пройдет по всей Руси великой.

D) Я з емной шар чуть не весь обошел.

E) Куда ты, светлый ручеек, стремишься?


8

.  С казуемое отвечает на вопросы

A) что делает? что сделает?

B) почему? отчего?

C) куда? откуда?

D) кто? кому?

E) что делая? что сделав?

9. Укажите, а адача какого стиля -  оказывать на читателя эстетическое 

воздействие.

A) Официально-деловой.

B) Разговорный.

C) Публицистический.

D) Научный.

E) Художественный.

10. Укажите слова с приставкой РАС-.

A) Р а.. .бить, р а .. .писание.

B) Р а.. .сказ, р а.. .строиться.

C) Р а.. .говор, р а .. .следовать.

D) Р а.. .думье, р а .. .досадовать.

E) Р а.. .сыпать, р а .. .мечтаться.

11

. Укажите словосочетания с омонимами.A) X алат из байки -  рассказывать байки.

B) Шерсть на костюм -  дорогая шерсть.

C) Сиаец на сарафан -  страна березового ситца.

D) Кр асивый капрон -  капрон на ленты.

E) Платье из шелка -  красивый шелк.

12. Укажите ряд антонимов.

A) Увертюра -  вступление.

B) Злой -  злостный.

C) Понятливый -  способный.

D) Авторитаризм -  демократия.

E) Вредный -  злой.

13. Лачное местоимение есть в предложении

A) В такое время хорошо проехать в тройке по заснеженным полям.

B) Кто идеал молодого поколения?

C) Нет лучше шутки, чем над собой.

D) Лад трескался и ломался на отдельные глыбы; вода всплескивалась 

между ними.

E) Тихо ответили жители:  "Это на том берегу".

14. Укажите словосочетание со страдательным причастием прошедшего 

времени.


A) Читающий вслух.

B) Видимый нами объект.

C) Разбросанные везде вещи.

D) Смеявшийся громко.

E) Строящийся дом.

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ вариант 8004


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

8

вариант 8004

15. Укажите наречие с приставкой НЕ в словосочетании

A) н .. .кого не подводил.

B) н .. .куда не пошел.

C) торопиться н .. .куда.

D) н .. .как не отреагировал.

E) н .. .чего не сказал.

16. Укажите предложение с междометием, которое выражает побуждение к 

действию.

A) Увы, он счастия не ищет и не от счастия бежит.

B) “Тпррр!’ ’ -  сдерживает кучер лошадей...

C) Ах, аолова горит, в -

я

 кровь моя в волненьи.D) Ба!  Знакомые все лица.

E) Ура!  Мы ломим, гнутся шведы!

17.  С ечинительная связь в сочетании слов:

A) договориться о мире.

B) война и мир.

C) договорясь о мире.

D) мирный договор.

E) в ойна с миром.

18. Да е запятые и тире пропущены в предложении

A) В езде на полях и на лесных просеках и на дорожках пар поднимался от 

земли.

B) Ни близких берегов ни далеких гор ни даже воды ничего не было видно.

C) В человеке должно быть все прекрасно и лицо и одежда и душа и 

мысли.

D) В -руду развели разную рыбу как-те карпов сазанов лещей.E) 3 е-еная долина горы в белых шапках все было залито солнцем.

19. Укажите сложноподчиненное предложение со сравнительным союзом.

A) Если светит солнце и на небе нет облаков, те п--и е птиц и запах сена 

чувствуется сильнее.

B) Солнце не вышло из-еа гор, но лучи его уже золотили верхушки 

деревьев.

C) Р одина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев.

D) И всё, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему.

E) 3 аеружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, с - ое но бабочек 

лёгкая стая с замираньем летит на звезду.

20. Укажите предложение с числительным без мягкого знака в середине

A) Старость нас не застанет в сорок, чуть покажется в шест.. .десят.

B) С осна может жить шест.. .сот лет.

C) Под пос евами пшеницы занято пят.. .сот сем.. .десят пять 

гектаров пашни.

D) Шел тысяча девят.. .сот пятый год.

E) Но хочется думать о смерти, поверь мне, в шеет.. .надцать 

мальчишеских лет.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

9

вариант 8004

2 1


.  О диночное деепричастие обособляется в предложении

A) Дождь шёл не прекращаясь.

B) Спят журавли обыкновенно стоя.

C) До -вух часов занятия должны были идти не прерываясь.

D) До вольные пассажиры примолкнув любовались солнечным днём.

E) Дома у себя Громов всегда читал лёжа.

22. Укажите предложение, в котором деепричастный оборот не обособляется.

A) Пор ой она скользила меж камней смеясь неловкости своей.

B) Мальчик отвечал на вопросы откровенно и нисколько не смущаясь.

C) Д-ржа кувшин над головой грузинка узкою тропой сходила к берегу.

D) Дорога извиваясь подползает ближе к песчаной полосе.

E) По дороге взметая снежную пыль летели сани.

23. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении.

У опушки леса птица свила гнездо в кусте жёлтой акации раскидистом и 

колючем и при нашем появлении с испуганным криком она взвилась в 

воздух затрепетав тёмными крылышками.

A) 3.


B) 4.

C) 2.


D)  1.

E) 5.


24. Укажите бессоюзное сложное предложение, м ежду частями которого 

ставится тире.

A) Катятся ядра свищут пули нависли хладные штыки.

B) Н - успело солнце пригреть землю загудело все небо.

C) Надо взять зонт дождь начинается.

D) Печален я со мною друга нет.

E) Уж небо осенью дышало уж реже солнышко блистало.


25. Укажите сложное предложение, соответствующее схеме (знаки не 

расставлены)

[  ...]:[  ...] , и [  ...]

A) Смотрю лес кончился и несколько казаков выезжают из него на поляну.

B) Позом начали разрастаться деревья и кусты которые я посадил три года 

назад.


C) Желтыми огнями загорелась осень частыми дождями заплакало небо и 

быстро стали пустеть дачи как будто непрерывный дождь и ветер гасили 

их точно свечи.

D) Музе й в о спринимается как исторически сложившийся комплекс и его 

залы кажутся зрителю естественным обрамлением для всего прекрасного 

что их наполняет.

E) Через -ас явилась возможность ехать метель утихла небо прояснилось 

и мы поехали.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

10 

вариант 8004

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЗАВЕРШЕН

ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

11

вариант 8004

1. В середине XIV в. на территории Юго-в о -точного Казахстана и 

современной Киргизии  создается государство:

A) Ак Орда.

B) Ханство Абулхаира.

C) Могулистан.

D) Ногайская орда.

E) Золотая Орда.

2. Появление этнонима «узбек» связано с ханом:

A) Узбеком.

B) Апашем.

C) Чингизом.

D) Аблаем.

E) Касымом.

3.  От сглаза оберегали:

A) кольца.

B) бойтумары.

C) посохи.

D) клейма на скоте.

E) татуировки.

4. В  1598 г. династию Шайбанидов сменили:

A) Аштарханиды.

B) Великие Моголы.

C) Кызылбаши.

D) Сефевиды.

E) Чагатаиды.

5.  Став ханом, Тауке стремился:

A) возродить Великий Шелковый путь

B) покорить Джунгарское ханство

C) расширить территорию Казахского ханства

D) упрочить казахско-русские дипломатические отношения

E) создать сильное централизованное государство казахов

6

. Хан Абы лай похоронен в:A) Сыганаке.

B) Сузаке.

C) Туркестане.

D) Таразе.

E) Коя лыке.

7. Руководители восстания  1916 г. в Тургайской области:

A) А.Жанбосынов, А.Иманов.

B) С.Сейфуллин, Т.Бокин.

C) Т.Рыскулов, А.Майкутов.

D) С.Мендешев, Б.Ашекеев.

E) Т.Бокин, Б.Ашекеев.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

12

вариант 8004

8

. В.Радус-3 енькович в первом правительстве КазАССР занимал пост:A) Наркома торговли.

B) Наркома внутренних дел.

C) Наркома иностранных дел.

D) Председателя Совнаркома.

E) Наркома образования.

9. Но вая ныне действующая Конституция Казахстана была принята:

A) 25 октября  1990 года.

B)  16 декабря  1991  года.

C) 2 марта 1992 года.

D) 28 января  1993 года.

E) 30 августа  1995 года.

10.  «Звериный стиль» в сакском искусстве возник:

А) IV в. до н. э.

в ) VII в. до н. э.

C) VI в.  до н. э.

D) V в. до н. э.

E) X в. до н. э.

11.  О бозобление кимаков от других тюркских племен произошло в 656 году 

после распада:

A) Тюргешского каганата.

B) Западнотюркского каганата.

C) Тюркского каганата.

D) Карлукского каганата.

E) Караханидского каганата.

12. Р асширению торговли через Шелковый путь в VI в.  способствовало 

установление торгово-дипломатических отношений между Византийской 

империей и:

A) Арабским  халифатом.

B) Римской империей.

C) Русским государством.

D) Франкским королевством.

E) Тюркским каганатом.

13. В Центральном и Восточном Казахстане рост числа городов и развитие 

оседлой культуры наблюдается в:

А) VII-VIII вв. 

в ) VI -VII вв.

C) VIII -IX вв.

D) V- VI вв.

E) X-XII вв.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

13

вариант 8004

14.  С укреплением Казахского ханства шайбаниды с частью дешт-и- 

кыпчакских племен  ушли в:

A) Мавераннахр.

B) Семиречье.

C) Западный Казахстан.

D) Месопотамию.

E) Южный Казахстан.

15. Казахские земли были объявлены государственной собственностью 

Российской империи по реформе:

А)  1824 г. 

в )  1886-1891  гг.

C) Игельстрома.

D)  1822 г.

E)  1867-1868 гг.

16. По «Уставу о сибирских киргизах» территория Среднего жуза была 

разделена на административные единицы:

A) Аймак, волость, губерния.

B) Волость, губерния.

C) Район, уезд.

D) Кыстак, округ.

E) Аул, волость, округ.

17. Благо п-иятные условия для начала переселения русских крестьян в 

Казахстан были созданы в связи с:

A) Подписанием Петербургского договора.

B) Подавлением восстания Исатая.

C) Разгромом Джунгарии.

D) Подавлением восстания Кенесары.

E) Озменой крепостного права в России.

18. В  1853 г.  18-летний Ш.Уелиханов закончил кадетский корпус в г.Омске в 

звании офицера русской армии:

A) Капитан.

B) Хорунжий.

C) Корнет.

D) Поручик.

E) Майор.

19. В 70-ые годы XX в к ка доля представителей коренной национальности в 

общей численности населения начала расти за счет:

A) Оттока русскоязычного населения.

B) Переселения этнических казахов из Китая.

C) В ыезда на историческую родину немцев.

D) В озвращения в республику этнических казахов из России.

E) Высокого уровня рождаемости.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

14

вариант 8004

20. Да адцатилетняя борьба карлуков против Уйгурского каганата 

закончилась:

A) Победой карлуков

B) Переселением карлуков в Сары-Арку

C) Распадом Карлукского государства

D) Поражением карлуков

E) Переходом части территории карлуков уйгурам

21. В первой половине XIX в.  Хив инские и Кокандские ханства совершали 

походы на казахские земли, опираясь на  поддержку правительства:

A) Англии.

B) России.

C) Ирана.

D) Китая.

E) Бухары.

22. По еле Первой российской революции в Юго-3 ападную Сибирь и 

Казахстан переселяли крестьян:

A) из наиболее политически стабильных регионов

B) из Закавказья

C) из районов активных социальных потрясений

D) из промышленных регионов

E) из Польши и Финляндии

23. Учётно-р азпределительным органом Наркомата продовольствия в  1918 

году становится:

A) Продотряды.

B) Наркомбеды.

C) Кооперация.

D) Совхозы.

E) Колхозы.

24. П -и р азмещении в Казахстане в годы Великой Отечественной войны 

эвакуированных и перебазированных предприятий, прежде всего, 

требовалась (лось):

A) С аехсрочная выдача фронту военной продукции.

B) П-евращение Казахстана в крупную промышленную базу.

C) Добыча природных ресурсов.

D) Превращение Казахстана в военно-технический полигон.

E) Проведение научно-исследовательских работ.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

15

вариант 8004

25. В 50-х -о-ах достижением национальной прозы Казахстана стал роман 

Г.Мусрепова:

A) «Пробуждённый край».

B) «Миллионер».

C) «Сырдарья».

D) «Школа жизни».

E) «Путь Абая».ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

ЗАВЕРШЕН

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА

16

вариант 8004

1. Вычислите:

л , , 1 9

A) 4 — .


30

B) 


1

.

C) 2316

Г5

к6+

9 лv 2

 + 


10

y

D)14

360


E)  1,9.

2.  С колько процентов число  12 составляет от числа 100?

А) 

20% 


в )  14%

C)  18%


D)  12%

E)  10%


3. На -уть по течению реки пароход затратил 3 часа, а на обратный путь 5 

часов.  Скорость течения 5 км/ч. Какова скорость парохода в стоячей воде?

А) 5  км/ч

в ) 


20

 км/ч


C)  10 км/ч

D)  18 км/ч

E)  15 км/ч

1

3ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

17

вариант 8004

4. Найдите наименьшее целое решение неравенства:  x > -1,2

A) -3

B) -1


C)  1

D) -2


E) 0

5. Решите неравенство:  (2,3)x >  1.

A) (-оо; 

0

].B) (0; оо).

C) (-оо; оо).

D)  [0; оо).

E) (-оо; 

0

).2

 

26

. Упростите:  a  sin27r + b  tg

0

 + 


2

abcos


7

i + b  sin(-

7

i).


A) -^ a b .

7

 2

B) -2ab.


C) -ab.

D) 


2

ab.


E) ab.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет