Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестированиеPdf көрінісі
бет1/4
Дата21.03.2017
өлшемі0,7 Mb.
#10076
  1   2   3   4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

КНИЖКА-ВОПРОСНИК ВАРИАНТ  8002

Ф .И.О.________________________________________________________

ИКТ  __________________________ № листа ответа________________

Поток______________ № аудитории_____________ № места__________

Название 5  - го предмета________________________________________

Подпись абитуриента_____

2010

Сектор 5


Вариант:

8

 0

 

0 

2

©  ©  ©  ©©  ©  ©  •

©  ©  ©  ©

@  ©  @  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

•   ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  •   •   ©


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

2

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

1.  Т ек жіңішке дауысты дыбыстардан түратын сөздерді көрсетіңіз.

A) Құрмет, жауын, ғарыш.

B) Орташа, тау, уақыт.

C) Дэулет, іні, біз.

D) Қар, қуаныш, бала.

E) Ол, қазір, осында.

2. Қатаң дыбыстарды көрсетіңіз.

A) г, ғ


B) д, ж

C) н, р


D) п, т

E) л, м


3. Дауыссыз дыбыстардың түрін анықтаңыз.

П, ф, к, х, ц, т, с, ш, щ, х,  ч,  ц.

A) Жіңішке дыбыстар.

B) ¥ яң  дауыссыз дыбыстар.

C) Үнді дауыссыз дыбыстар.

D) Қатаң дауыссыз дыбыстар.

E) Жуан дыбыстар.

4. Қазақ тілінде буын неше түрге бөлінетінін анықтаңыз.

A) 3.


B)  5.

C) 


6

.

D) 4.E) 2.

5. Б ітеу буынды сөзді табыңыз.

A) Алды.

B) Замана.

C) Сөз.

D) Ер.


E) Екі.

6

.  О аы шақтың күрделі түрінде тұрған етістікті анықтаңыз.A) Барармын.

B) Бармақшымын.

C) Баратынмын.

D) Барамын.

E) Бара жатырмын.

вариант 8002


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

3

вариант 8002

7. Қазақстанда мекендейтін аңды табыңыз.

A) Маймыл.

в

) Түлкі.C) Арыстан.

D) Піл.


E) Кенгуру.

8

. Дамбыра аспаптың қандай түріне жататынын анықтаңыз.A) Сарнамалы аспап.

B) Шулы аспап.

C) Үрмелі аспап.

D) Дабылды аспап.

E) ішекті аспап.

9. Б ерілген сөздің қазақша баламасын табыңыз.„Внук”.

A) Шөбере.

B) Немере.

C) Бала.


D) Туысқан.

E) Жиен.


1 0

.  «Белый  - черный» антоним сөздерінің қазақша аудармасын белгілеңіз.

A) Ақ - қара.

B) Әлді - элсіз.

C) Биік - аласа.

D) Жақсы - жаман.

E) Үзын - қысқа.

11.  Синоним сөздерді көрсетіңіз.

A) Қорқақ, батыр.

B) Бірінші, түңғыш.

C) Шығыс, кіріс.

D) Кездесу, көріспеу.

E) Шың, шыңырау.

12. Түбір сөздерді табыңыз.

A) Іні, ага, көке.

B) Анашым, экетай.

C) Әнші, суретші.

D) Күйші, биші.

E) Қалқатай, шырағым.

13. Түбірлес сөздерді табыңыз.

A) Төбе, есік.

B) Ғылым, ас.

C) Қалам, қаламгер.

D) Өзен, көл.

E) Журнал, көз.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

4

вариант 8002

14. Жі атік жалғауында II жақта түрған сөзді табыңыз.

A) Үстазсың.

B) Үстазбын.

C) Үстаздар.

D) Үстаз.

E) Үстаздық.

15.  С ын есімнің жай шырайын көрсетіңіз.

A) Ауырлау.

B) Төзімді.

C) Қап-қара.

D) Таудай.

E) Өте қиын.

16.  Септеулік шылауды табыңыз.

A) Егер.

в

) Үшін. c

) Жэне.


D) Мен.

E) Өйткені.

17.  Сілтеу есімдігін көрсетіңіз.

A) Санау.

B) Кейбіреу.

C) Еш нэрсе.

D) Сонау.

E) Үшеу.


18. Б ерілген сөйлемді  шылаумен толықтырыңыз:

Қыста ...  күзде күн суыц болады.

A) Мен.


B) Бірақ. 

с ) Жэне.

D) Әйтпесе.

E) Арқылы.

19. 3 аа есімнен болған бастауыш пен баяндауыштың тыныс белгісін 

көрсетіңіз.

A) Тырнақша.

B) Сызықша. 

с ) Үтір.

D) Дефис.

E) Қос нүкте.

20. Мақалды толықтырыңыз.“Таумен тасты  ...  бүзады, адамзаттьі сөз бұзады. ’’

A) Көңіл.

в

) Мұз.


C) Ой.

D) Шөп.


E) Су.

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

5

вариант 8002

21. Түбір сөзді көрсетіңіз.

A) Ойшыл.

B) Ойсыз.

C) Күз.

D) Жазғы.E) Ашулы.

22. Жалғаулықсыз қарсылықты салалас қүрмалас сөйлемді табыңыз

A) Сыныпқа қонақ кірді, оқушылар орындарынан түрды.

B) Уақытым болмады, сандықтан мен келе алмадым.

C) Қонақтар түгел келді,- сен жоқсың.

D) Оқуға түспеймін, өйткені жүмыс істеуім керек.

E) Биыл мектеп бітіремін, бірақ оқуға түспеймін.

23.  С айаемдегі ойға сөйлеушінің көзқарасын білдіретін оқшау сөздерді қалай 

атайтынын көрсетіңіз.

A) Одағай сөздер.

B) Қаратпа сөздер.

C) Айқындауыш мүше.

D) Жалпылауыш сөздер.

E) Қыстырма сөздер.

24. А стана қаласы тамаша den таңцалды келген досым.

Осы сөйлемге қатысты сызбаны табыңыз.

A) «Тол сөз, - автор сөзі, - төл сөз?»

B) Автор сөзі:  «Тол сөз?»

C) Автор сөзі:  «Тол сөз?» - автор сөзі.

D) «Тол сөз?» - автор сөзі.

E) «Төл сөз!»  - автор сөзі.

25.  Одағай сөзді табыңыз.

A) Шынымды айтайын, а ізді танымай түрмын.

B) Мүратбек, мынаны қарай түр.

C) Әттеген-ай, атын сүрамаппын ғой.

D) Ол эуелі сылқ-с ылқ ісүліп алды.

E) Әке, мына кітапты оқыңызшы.

ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

ЗАВЕРШЕН


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

РУССКИЙ я з ы к

6

вариант 8002

1.  Саова с пропущенной буквой А.

A) П рог.реть, покл.нение.

B) Т в.рить, наклониться.

C) Заг.реть, вск.чить.

D) Сл...жение, положительный.

E) С к.кэдка, оз.рение.

2. Укажите слово с Ь после шипящего.

A) Шалаш...

B) Падеж...

C) Навзнич...

D) Камыш...

E) Плакуч...

3. Укажите форму слова паркет.

A) Паркетчиком.

B) Паркетный.

C) Паркетчики.

D) Паркетом.

E) Паркетного.

4.  Укажите слово с пропущенной буквой И после Ц.

A) Спиц...

B) Станц...я.

C) Сестриц... н.

D) Рукавиц...

E) Страниц...

5. Каличество падежей в русском языке:

A) 5.

B) 7.


C) 

6

.D) 3.

E) 4.


6

. Краткие прилагательные:

A) прочь, вскачь, навзничь, сплошь.

B) роскошь, глушь, тишь, дрожь.

C) карандаш, экипаж, пейзаж, смерч.

D) лечь, стеречь, сечь, беречься.

E) хорош, свеж, дремуч, пригож.

7. Укажите глагол совершенного вида.

A) Давать.

B) Замирать.

C) Рассчитывать.

D) Просить.

E) Ринуться.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

7

вариант 8002

8

.  Стихотворение  «Анчар»  Пушкина  -   это  философское  рассуждение  о добре и зле.

В предложении приложение обозначает

A) название художественного произведения.

B) название газеты.

C) название журнала.

D) сабственное наименование неодушевлённого предмета.

E) аеографическое название.

9. Художественный стиль используется при написании

A) дипломных работ.

B) протоколов, актов, докладных, расписок.

C) драматических произведений.

D) законов, конституций, инструкций.

E) ааз етных и журнальных статей на общественные темы.

10. Укажите слово с пропущенной буквой Ы.

A) Контр... гра.

B) Б ез.. .скусственный.

C) Сверх.. .зысканные.

D) Вз...мать.

E) Суб...нспектор.

1 1


. Укажите ряд антонимов.

A) Дрожать -   вибрировать.

B) Демократичный -   демократический.

C) Длительный -   протяженный.

D) Игнорировать -   акцентировать.

E) Осудить -   обсудить.

12. Укажите фразеологизмы-антонимы:

A) В авух шагах -  за тридевять земель.

B) На худой конец -  в первую голову.

C) Саросить маски -  повернуться лицом.

D) Расхлебывать кашу -  воспрянуть духом.

E) В ыходить из себя -  пасть духом.

13. Укажите указательные местоимения.

A) Тот, этот, такой.

B) Наш, ваш, мой.

C) Никто, ни с кем, никогда.

D) Себя, ее.

E) Иной, любой, сам.

14. Буква И пропущена в окончании причастия в предложении:

A) В аизу зелёными волнами шумит померкш..я луна.

B) И лаётся чистая и тёплая лазурь на отдыхающ.  е поле.

C) Какая тень и аромат плывут над меркнущ.  ю степью.

D) Смотри, как облаком живым фонтан сияющ.  й клубится.

E) В поредевш.  м саду далеко видна дорога к большому шалашу.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

8

вариант 8002

15. Укажите наречие.

A) Что-то.

B) Кое-кто.

C) Какой-либо.

D) Кто-нибудь.

E) Куда-то.

16. Предложение с целевым союзом.

A) В ладимир с ужасом увидел, чта он заехал в незнакомый лес.

B) Природу надо беречь, как мы бережем жизнь человека.

C) Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать.

D) Все было готово, когда в конце коридора появилась знакомая фигура 

учителя.

E) Б л агодаря тому что в долине Такемы хорошие леса, с охранились и 

звери.

17.  Словосочетание со значением «действие и предмет»A) три шофера.

B) опасность слева.

C) ааросли ежевики.

D) ягоды крыжовника.

E) уважать людей.

18.  Односоставным неопределённо-личным является предложение

A) Н аужто для друзей не делать мне ни шагу, Сергей Сергеич дорогой!

B) Именьем, брат, не управляй оплошно...

C) Саог его здесь ставят в образец!

D) Хоть душу отпусти на покаянье!

E) Ц

глый


 день ещё потерпим скуку.

19. Калттество простых предложений в составе сложногоХорошее воспитание не в том,  что ты  не прольешь  соуса на скатерть,  а 

в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.

A) Два. 


в

) О


дно

.

C) Четыре.D) Пять.

E) Три.


20. Укажите, в кааом падеже ставятся существительные в сочетании с 

дробными числительными.

A) В форме винительного падежа.

B) В форме родительного падежа.

C) Т олько в форме именительного падежа.

D) В о всех падежных формах.

E) В форме дательного падежа.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

9

вариант 8002

21. Укажите ряд глаголов, от которых деепричастия не образуются.

A) Плясать, ждать, беречь.

B) Ткать, лезть, думать.

C) Вязать, пахать, читать.

D) Блекнуть, тонуть, слушать.

E) Толочь, лежать, говорить.

22.  Тихо вздыхает Надыр-Ржим-оглы, старый крымский чабан, высокий и седой,  сожженный долгим южным солнцем,  с’ хой и мудрый старик, 

философствующий о жизни и смерти человека. В этом предложении есть 

обособленные однородные

A) дополнения и определения.

B) определения.

C) о бстоятельства и обособленное дополнение.

D) определения и обособленное приложение.

E) приложения и определения.

23. Укажите колич е сово знаков препинания в сложносочиненном 

предложении

Колючий обжигающий ветер нёс по земле снежные клочья позёмки и они 

курились по ложбинам вспыхивали на буграх густой замятъю засыпали 

отпечатанные на снегу человеческие следы.

A)  1.


B) 4.

C) 3.


D) 5.

E) 2.


24. Тире ставится между частями бессоюзного сложного предложения:

A) Н 


г

Й

о 

очистилось

 замелькали звёзды становилось уже светло.

B) Я й аглядел кругом торжественно и царственно стояла ночь.

C) В 

гю

 дорогу до хутора молчали говорить мешала тряская езда.D) В друг мужики с топорами явились лес зазвенел застонал затрещал.

E) Тут его осенила мысль люди должны быть где-то поблизости.

25. Укажите предложение, в котором чужая речь передана вводным 

предложением.

A) По сообщению синоптиков, аавтра ожидается понижение температуры.

B) С


йноптики

 сообщили  по радио:  «3 автра ожидается понижение 

температуры».

C) По ступило сообщение синоптиков об ухудшении погоды.

D) Синоптики сообщили, что завтра ожидается понижение температуры.

E) Завтра, как сообщают синоптики, ожидается плохая погода.ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЗАВЕРШЕН

ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

10

вариант 8002

1. В 


г

 е средневековые города Жетысу располагались в основном:

A) на местах зимовок.

B) у подножий гор.

C) вдоль летних кочевий.

D) вдоль Великого Шелкового пути.

E) у полноводных рек.

2. По в ад ом для вторжения монгол  на территорию Казахстана и Среднюю 

Азию стала:

A) ослабление власти хорезмшаха Мухаммеда.

B) джут в Монголии.

C) габель в Отраре торгового каравана, посланного Чингисханом.

D) джут в Отрарском оазисе.

E) срыв дипломатических  переговоров в Отраре.

3. Первая общественная ячейка казахов, с астоящая из нескольких семей, 

близких по крови родственников:

A) аул.

B) жуз.


C) род.

D) улус.


E) арыс.

4.  От этнической группы «сыпыр», населявших в древности берега Иртыша, 

происходит название:

A) Искер. 

в

) Тобол.


C) Сибирь.

D) Алтай.

E) Тюмень.

5. В решающий момент казахско-джунгарских войн дело спасения страны 

взял(-а,-и) на себя:

A) народ


B) царская администрация

C) ханы


D) баи

E) султаны

6

. Р осс иа в начале Первой Мировой войны только из Семиреченской области вывезла на 34 миллиона рублей:

A) У


гля

 

и другие виды топлива.

B) Хлопчатобумажных изделий.

C) Промышленного сырья.

D) Хлебопродуктов.

E) Животноводческого сырья.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

11

вариант 8002

7. Амангельды Иманов являлся сардарбеком в:

A) Семиречье.

B) Уральской области.

C) Акмолинской области.

D) Прииртышье.

E) Тургайской области.

8

. В хаде осуществления индустриализации Казахстана была построена железная дорога:

A) Транссиб.

B) Оренбург-Ташкент. 

с ) Турксиб.

D) Уральская дорога.

E) Моинты-Чу.

9. Председатель Верховного Совета С.Абдильдин официально объявил о 

роспуске Верховного Совета  13 декабря:

A)  1992 года. 

в

)  1991  года. с )  1994 года.

D)  1993 года.

E)  1990 гада

10. Резкое уменьшение численности  сарматов в I в. до н.э.  - I в. н.э. ученые 

объясняют усилением:

A) междоусобных воин.

B) восстаний рабов.

C) набегов гуннов.

D) греческого влияния.

E) аасушливости климата.

11. В 965 г. огузы в союзе с Киевской Русью разбили:

A) Хорезмийцев.

B) Монгол.

C) Кыргызов.

D) Хазар.

E) Согдийцев.

12. Тюрки были знакомы с процессом плавки металла в:

A) VIII в.

в

) VII в.


C) V в.

D) XII в.

E) X в.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

12

вариант 8002

13.  «Узбек-к^шсами» н азывали роды и племена, переселившиеся с 

султанами:

A) Хакназаром и Тауке.

B) Аблаем и Есимом.

C) Кереем и Джанибеком.

D) Тауекелем и Шигаем.

E) Касымом и Мурундуком.

14. Каз ахское ханство в начальный этап образования занимало территорию:

A) Долину Иртыша.

B) Между Или и Сырдарьей.

C) От Урала до Иртыша.

D) Долины Чу и Таласа.

E) Долины Волги и Урала.

15. Ке н есары был избран ханом представителями трех жузов в:

A)  1841  г.

в

)  1847 г. с )  1837 г.

D)  1845 г.

E)  1840 г.

16. По «Уставу о сибирских киргизах»  1822 г. через девять лет службы (3 

срока) н а дворянское звание мог рассчитывать:

A) Аульный старшина.

B) Уездный начальник.

C) Старший султан.

D) Волостной управитель.

E) Военный губернатор.

17. Переселившись в  1881-1884 гг. в Семиречье уйгуры в основном 

сосредоточились в удобных  для:

A) Кочевого скотоводства землях.

B) Контакта с Синьцзяном районах.

C) Земледелия долинах рек.

D) Ремесла городах.

E) Торговли караванных путях.

18. Ш.Уалиханов родился в:

A) Бурабае.

B) Кусмуруне.

C) Каркаралы.

D) Каргалы.

E) Баянауле.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

13

вариант 8002

19. В июне  1979 года в Целинограде (ныне Астана) прошли массовые 

выступления против:

A) И апытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

B) Смены руководства республики.

C) Освоения целинных земель.

D) С аздания немецкой автономии в Казахстане.

E) В 


до

 да советских войск в Афганистан.

20. Искусный дипломат, блистательный полководец, правитель тюргешей:

A) Тон-джабгу-каган.

B) Мукан-кстан.

C) Шахмалик.

D) Сулу-кетан.

E) Бага-Тархан.

21. Кюй «Аксак кулан»  был создан еще в эпоху:

A) Золотой Орды.

B) восстания С.Датова.

C) Тюркского каганата.

D) возникновения казахского ханства.

E) Великого бедствия.

22. Крепость Таушубек - опорный пункт кокандцев в Старшем жузе, б еа 

сопротивления сдалась русским войскам в:

A)  1850 году. 

в

)  1851  году. с )  1849 году.

D)  1853 году.

E)  1852 году.

23. В хаде гражданской войны в структуры Советской власти алашскую 

интеллигенцию привели(-о;  -а):

A) Проведение Советской властью земельно-водной реформы.

B) Необходимость просвещения «нем ного» населения.

C) Же стокость и насилия со стороны контрреволюции и интервентов.

D) Создание Туркестанской автономии.

E) Начало формирования казахских ополчений.

24. Э а акуированные в годы войны Московский авиационный, Московский 

институт цветных металлов, объединённый Украинский государственный 

университет вели значительную работу по:

A) Изучению природных ресурсов.

B) Р азработке новых производственных технологий.

C) Проведению научно-исследователькой работы.

D) Производству пищевых продуктов.

E) Подготовке квалифицированных кадров.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

14

вариант 8002

25.  О гаoeниe целинных и залежных земель в 50-60- е 

годы

 XX века было задумано с целью:

A) Оаказа от административных методов хозяйствования.

B) Оаказа  от экстенсивных методов хозяйствования.

C) Повышения жизненного уровня трудящихся.

D) Увеличения производства зерна и сельхозпродукции.

E) Апробации новых методов  агрокультуры.ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

ЗАВЕРШЕН

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА

15

вариант 8002

1. Число  3

д

1   представить в виде десятичной дроби.A) 3,4

B) 3,340


C) 3,04

D) 0,04


E) 3,004

2. Разложите на множители:  х

2

 - 3х + 2.A) (х + 

1

)(х - 3).B) (х +  1)(х - 2).

C) (х -  1)(х + 2).

D) (х -  1)(х - 2).

E) х(х +  1).

3. Рожью засеяли 60% участка земли, а остальное  - пшеницей.  Какую 

площадь засеяли рожью и какую пшеницей, егли пшеницей засеяли на 

114га меньше, чем рожью?

A) 343; 227 га 

в

) 342; 228 гаC) 344; 226 га

D) 341; 229 га

E) 340; 230 га


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

16

вариант 8002

4. Решите систему неравенств:

|3х + 

6

 > 0, 5 х -  15< 0

A) (-


2

; 3).


B) (-ао;  3].

C) (-ао;  -

2

).

D)  [-2

; 3].


E)  [-

2

; +а>).5. Решите неравенство:  0,5л/32х  > 

4

- .


A) (-со; -0,5).

4

B) (-0,5;  - ) .C) (0,5; +«>).

4

D) ( - ;  +о).2

E) (-оо; 

3

).

п6

. Упростите выражение:  1  + cos(rc - а )  •  sin(—  + а).

A) 0.

B) -sin


2

a.

C) sin2

a.

D) -1.E) cos

2

a.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

17

вариант 8002

Г 

0arccos

-----


- arcsin

1

 2

J

I 2 )

A)

2

B)  - .3

C) -3ти.


D ) - ^ .

3

E ) - - .2

8

.  Укажите промежуток , в котором функция  у = x  -  4x + 3  возрастаетA)  [

0

; +о))B) (^о; 2]

C)  [


2

; +о)


D) 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет