Rime дүкендеріне арналған bbsla шартын сатып алу шарттар қосымшасы аумақ ЖƏне мен қолдануPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі165,15 Kb.
#9568

 

 

RIME ДҮКЕНДЕРІНЕ АРНАЛҒАН BBSLA ШАРТЫН САТЫП АЛУ ШАРТТАР ҚОСЫМШАСЫ 1.

 

АУМАҚ ЖƏНЕ МЕН ҚОЛДАНУ 

1.1


 

BlackBerry Solution лицензиялық келісім

 

(“BBSLA”) барлық RIME дүкендері арқылы жасалатын таратуларға 

қатысты. Бұл қосымша, транзакияларға (жалпы “Сатып алулар” жəне сатып алу əрекетіне “Сатып алу” 

немесе “Сатып алынған”) қатысты RIME оның жазба сатушысы (немесе жазба сатушысының агенті) болып 

табылатын кез кезкелген сатып алу үсынысына тиісті қосымша сатып алу шарттарымен жағдайларын 

(“Сатып алу шарттары) орнатады. RIME ол Research In Motion E-Commerce S.à.r.l. дегенді білдіерді, 

Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., немесе 

http://www.blackberry.com/legal/rime торабында сіздің юрисдикцияңыздың ұсыныстарды таратушы ретінде 

белгіленгендей сол секілді басқа RIM бөлімшелері . RIME дүкеніндене қатысты байланыстарында 

BlackBerry Commerce’-ке жасалған сілтеме сол Сатып алу шарттары мақсатымен жасалған, RIME-ге 

сілтеме. Осы Қосымшадағы кез келген үлкен əріппен жазылған осы Қосымшада анықтамасы берілмген 

сөздің мағынасы BBSLA шартындағыдай болуы тиіс. Егер сізде юрсидикцияңызға арналған BBSLA 

шартының көшірмесі осы күнге дейін болмаса оны www.blackberry.com/legal торабында таба аласыз.  

1.2

 

СІЗ ОСЫ ҚОСЫМШАМЕН ТӨМЕНДЕГІ "КЕЛІСЕМІН" АРҚЫЛЫ КЕЛІССЕҢІЗ, БҰЛ ҚОСЫМША СІЗ САТЫП АЛУШЫ (“СІЗ”  НЕ “СІЗДІҢ” МАҒЫНАСЫНА ҚАРАЙ ҚОЛДАНЫЛАДЫ) ЖƏНЕ RIME 

АРАЛАРЫҢЫЗДА ЖАСАЛҒАН БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ КЕЛІСІМ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ, ЖƏНЕ RIME 

БОЛАШАҚТАҒЫ САТЫП АЛУЛАРҒА БАСҚА ШАРТТАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ ДЕП АЙТҚАН УАҚЫТҚА 

ДЕЙІН, БАРЛЫҚ КЕЛЕСІ САТЫП АЛУЛАРҒА ҚАТЫСАДЫ. ЕГЕР СІЗ ОСЫ ҚОСЫМШАМЕН (НЕМЕСЕ 

КЕЗ КЕЛГЕН СОЛ САТЫП АЛУЛАРҒА ҚАТЫСТЫ БОЛАШАҚТАҒЫ ҚОСЫМШАЛАРМЕН) КЕЛІСУГЕ 

ДАЙЫН БОЛМАСАҢЫЗ, СІЗГЕ САТЫП АЛУ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ. ЖАЗБАЛАРЫҢЫЗ ҮШІН ОСЫ 

САТЫП АЛУ ШАРТТАРЫНЫҢ КӨШІРМЕСІН БАСЫП ШЫҒАРЫП АЛЫҢЫЗ (ОНЫ 

www.blackberry.com/legal ТОРАБЫНДА КӨРЕ АЛАСЫЗ). 

1.3

 

ОСЫ САТЫП АЛУ ШАРТТАРЫМЕН КЕЛІСЕ ОТЫРЫП СІЗ RIME-ГЕ СІЗ ЮРИСДИКЦИЯҢЫЗ БОЙЫНША КƏМЕЛЕТКЕ ТОЛДЫМ ДЕП МƏЛІМЕТТЕП ОҒАН КЕПІЛДІК БЕРЕСІЗ. 

1.4


 

Сіз берген тапсыру, осы Қосымшада өзгертілгендей жəне RIME-нің Қабылдауына қатысты сіз RIME-ге 

BBSLA шарттары бойнша жасалған Ұсынысты сатып  алу жайында ұсынысыңызды құрайды. Жеке Сатып 

алуға қатысты келісімді қабылдау ең ерте дегенде (a) RIME Сіздің сатып алу үшін жасаған төлеміңізді 

қабылдағанда; жəне (b) RIME сізге жүктеуге не басқа жолмен Ұсынысқа қол жеткізуге рұқсат етіп тапсыру 

мақулдамасын жібергенде орын алады. Сатып алу шарттары Сіз жəне RIME араларыңыздағы əр Ұсынысқа 

қатысты жасалған жеке келісім  жəне сіздің кез келген Ұсыныстағы кез келген бұзылу не ақау себебінен 

оларға сол немесе басқа уақытта тапсырыс жасалғанына қарамастан Сатып алуыңызды басқа Ұсыныстар  

үшін жойып тастауға құқығыңыз жоқ. 

1.5


 

Сіз RIME Сатып алуды аяқтау жəне In-App Өнімдерін қоспағанда, сізге Ұсынысты жеткізуді аяқтау 

əрекетінде Ұсыныс жасайтын вендор агенті ретінде жұмыс істейтінін растайсыз. RIME-нің сізге Ұсынысты 

жеткізу əрекеті, сіздің BlackBerry H ықшам бағдарламаңыздағы əр Ұсынысты жүктеу немесе басқа жолмен 

алуды құрауі мүмкін. Одан əрі сіз In-App Өнімдері RIME серверлерінде сақталмайды жəне RIME дүкендері 

арқылы таратылмайды жəне ол сол In-App Өнімдерінің Ұсыныс жасайтын вендоры деп жəне RIM сізге In-

App Өнімдерін жеткізуін ұймдастыруға жауапты емес деп мақұлдайсыз. 

1.6


 

RIME RIME-нің сөзсіз таңдау еркіндігі бойынша тапсырысыңызды қабылдамауға құқылы  (жауапты емес). 

Бұл жағдайда, сіздің белгілеген төлем əдісіңізден еш төлем алынбайды не ұсталмайды немесе RIME сол 

Ұсынысқа алдын-ала жасаған кез келген төлеміңізді қайтарады. 

1.7

 

Сіз Сатып алуды өзіңіздің жеке қолдануыңызға жасағаныңызды жəне одан ары таратпайтыныңызға келісіп соны ұсынасыз. 

1.8


 

Сатып алуға қатысты, BBSLA шартында жасалған RIME дүкеніне қатысты алдын-ала ескертілмеген RIME 

дүкеніне қатысты шарттарды жəне RIME-нің BlackBerry Төлеу Қызметін қолданып In-App Өнімдер 

транзакцияларын жасауын қосқанда, осындай өзгерістерді қамтамасыз ететін тек сол өзгеріс уақытында 

Қабылданбаған тапсырыстарға ғана қолданылады. Бағалар қорғауы жоқ, жəне сіз ол өзгеріс уақытында 

Қабылданбаған тапсырысты жалғастыруды таңдасаңыз, сіз Ұсыныс сол өңделген не өзгертілген сипаттама  

 

немесе түзетілген баға бойынша қамтамасыз етілді жəне қайта қарастырылған сатып алу шарттарына бағынады деп келісесіз. 

1.9


 

RIME тиісті заңдар бойынша рұқсат етілетін мерзім ішінде жасалған барлық транзакцияларға қатысты 

құжаттардын жазбаларын сақтауы мүмкін.  RIME дүкені арқылы жасалған Сіздің Сатып алуларыңыздың 

барлық құжаттардың көшірмесін жасауға тиістісіз. RIME жазба түрде жасалған сұрауыңыз бойынша сондай 

құжаттардың көшірмесін сізге ұсынуы мүмкін, бірақ оны істей алатынына кепілдік бере алмайды.  

2.

 

ҚҰҚЫТАР МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

2.1


 

RIME-нің Сіздің Орныңыз бен Төлем туралы Мəліметті (төменде келтірілген) жəне Сіздің Жеке 

мəліметтеріңізді растау немесе айлакерлік пен ұрлықты анықтап одан қорғау үшін тексеруге құқығы бар. 

2.2


 

Сіз кіру үшін қолданған немесес RIME дүкенінде жəне/немесе Ұсынысқа төлем жасау үшін қолданған құпия 

сөз сенімді екеніне жəне құпия сөзге қатысты BBSLA шартындағы қауіпсіздк шаралары сіз оларды Сатып 

алу кезінде қолданатыныңызға жауаптысыз. Сізге құпия сөзді бір рет енгізген соң Сатып алу жасау үшін 

Сіздің Төлем Параметрлер орнатуларыңызда көрсетілген құпия сөзді тұспалдау мерзім ішінде Құпия 

сөзіңізді қайта енгізу керегі жоқ.  Егер сіз əр Сатып алу жасаған кезде сізге құпия сөзді тұспалдап  тұрсын 

десеңіз, Сіздің Төлем Параметрлер орнатуларыңызда құпия сөзді тұспалдау мерзімін өзгертуіңіз керек. 

2.3


 

RIME дүкені арқылы жасалған Ұсыныстар керекті мəліметтерді қамтамасыз етуге жəне байланыстырушы 

жəне мəжбірлеу келісімге заңды түрде келісуге жеткілікті мүмкіндігі мен қабілеті бар адамдарға арналған. 

Сіз RIME дүкенін қолдануға қаржы жəне басқа тұрғыдан жауаптымын деп келісесіз, сонымен қоса Сіздің 

тіркелгіңізді немесе кіру мəліметіңізді басқалардың, шектеусіз, кəмелетке толмағандарды қосқанда кез 

келген қолданғанын жəне Сіз барлық RIME дүкенін қолдану жағдайларын, жəне сіз оларға рұқсат берген 

пайдаланушылар сіздің тіркелгіңізден немесе сіздің атыңыздан кез келген Сатып алуларды бақылауға 

келісесіз. 

2.4

 

RIME сіз олардың ұсыныстарын Сатып алған (RIME-нің Сіздің Ұсыныстарды қолдануыңызға жəне/немесе сіздің Ұсыныстарды қолдануыңыз заңсыз жəне/немесе сол үшінші жақтың құқытарын бұзады деген үшінші 

жақтың талабын қатысты кез келген заңды процеспен жұмыс істеуге құқығын қосқанда бірақ онымен 

шектемей) Ұсыныс беретін вендорларға жасалынатын төлемдер немесе үкімет қызметтеріне төленетін тиісті 

салықтарды аударуды оңай етуді қосқанда, оның осы Сатып алу Шарттарының кез келген бөлігіне тұра 

келетінін мəжбірлеуге жəне/немесе тексеруге RIME оны тиісті жəне дұрыс деп сенетін  қадамдар жасауға 

құқылы. Сіз RIME-нің (RIME-нің Сіздің Ұсыныстарды қолдануыңызға жəне/немесе сіздің Ұсыныстарды 

қолдануыңыз заңсыз жəне/немесе сол үшінші жақтың құқықтарын бұзады деген үшінші жақтың талабын 

қатысты кез келген заңды процеспен жұмыс істеуге құқығын қосқанда бірақ онымен шектемей) салық 

немесе заңды мəжбірлеу өкіметтерге, жəне/немесе үшінші жақтарға сіз туралы кез келген мəліметті ашуға, 

Сізге деген жауапкершіліксіз, құқығы бар. 3.

 

БАҒА, САЛЫҚ ЖƏНЕ ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ 

3.1


 

Ұсыныстарға төленетін баға, Қабылдау кезіндегі тиісті сатып алу растау экранында пайда болатын баға, 

жəне RIME белгілегендей тиісті салық төленуі керек. Тапсырмаңызды Қабылдаған кезде, сіздің белгілеген 

төлем əдісіңізден баға құны жəне салықтар алынады. СІЗ ОСЫ ТӨЛЕМДЕРДІ ЖАСАУҒА ЖАУАПТЫСЫЗ. 

Түсінікті болу үшін, сіз Ұсынысты сатып алғаннан кейін баға төмендесе немесе сіз сатып алған Ұсынысқа 

жарнамалық ұсыныс кешірек жасалса да ақша қайтарылмайды . Сіздің белгілеген төлем əдісіңізден ақша 

дұрыс алынбады не дұрыс ұсталмады деп сезінсеңіз, RIME қойма тұтынушы қызметіне Сатып алу сəттен 30 

күн ішінде мына сілтеме арқылы https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic

 

хабарлаңыз. 3.2

 

Кейбір Ұсыныстар, Сіздің уақытыңызды, күшіңізді сақтап  кауіп-қатерлерді азайту үшін  жазылуды автоматты түрде ол бітіп кетпей тұрғанда ұзарту үшін авто-жаңартылатын жазылу негізінде қол жетімді. 

Авто-жаңартылатын жазылуды сатып алып, Сіз  жазылуыңыз келесі жаңару мерзімге дейін автоматты түрде 

жаңартылатынына, жəне RIME-ге нақты түрде Сіз таңадаған  төлеу əдісінен  əр жазылуды жаңарту үшін 

төлемді ұстуға, Сіз (немесе, сыйлық ретінде берілген жазылуларға, Сіз немесе сыйлық алушы) жазылуды 

болдырмай қойып немесе RIME автоматты жаңартуды немесе жазылуға ақша ұстауды тоқтатқанша,  рұқсат 

беретініңізге келісесіз. Сіз сатып алған əр авто-жаңартылатын жазылуға, Сіздің жазылуыңыз жаңармай 

тұрғанда келе жатқан жаңарту туралы ескерту үшін, Сіздің  BlackBerry ID-ға қатысты қаматмасыз еткен 


 

 

электрондық поштаға  кем дегенде бір хат аласыз. Жазылуыңызға толық бақылау көрсетіледі жəне сіз кез келген уақытта  Сіздің авто жаңартуыңызды  жоя аласыз. Тапсыру растау мен растау электрондық хаттқа 

жазылуыңыздың автоматты жаңартуын қалай  жоятыны туралы нұскау қосылады. Егер сіз жеке Ұсынысқа 

қатысты жазылуды тоқтатсаңыз, Ұсынысты алған кезде бұзылуды болдырмау үшін  жазылуды қайтадан 

жаңарту керек. 

3.3

 

Барлық төлемдер сіз тиісті RIME дүкенінде таңдаған төлем əдісінен алынады. Егер төлем əдісін өзгерткіңіз келсе, RIME дүкенінде Төлем Параметрлер мəзірінде өзгерте аласыз. 

4.

 

ВЕНДОР ЛИЦЕНЗИЯСЫНЫҢ ШАРТТАРЫ 

4.1


 

RIME дүкені арқылы еркін тарату кезінде, Мазмұнды Сатып алу мен бағдарламалық жасқтама мен аты 

өтпейді. Сіздің Сатып алуыңызға қатысты жəне кез келген соңғы пайдаланушы лицензия келісімінің 

шарттарына, ережелеріне немесе Ұсынысқа қосылған ("Вендор лцензиясының шарттары") басқа шарттар 

мен жағдайларына қарай Мазмұн мен бағдарламалық жасқтаманың көшірмелерін қолдануға құқығыңыз бар. 

BBSLA Вендор Лицензия Шарттары жоқ жағдайларда қолданылатын шарттарды орнатады. Кейбір Вендор 

Лицензия Шарттары  жеке қызметке арналған ережелерге қосылмауы мүмкін. Мысалы, егер сіз жалға 

беретін фильмді сатып алсаңыз оның сіз оны қарауды қашан бастауыңыз керек жөнінде уақыт шектеуі болуы 

мүмкін (мысалы, Сатып алған күннен бастап 30 күн ішінде) жəне сіз фильмді көруді бастағанда, оның сіз 

оны көруді қашан бітіріуңіз керек жөнінде шектеулер болуы мүмкін  (мысалы, 24  сағат ішінде). Сонымен 

қоса, құрылғының қандай моделінде немесе қаншама басқа құрылғыларда фильмді көре алатыныңыз 

жайында шектеулер болуы мүмкін. Сіз осындай Ұсыныстарды алу немесе пайдалану мүмкіндігіңіз 

автоматты түрде, бұдан былай сізді ескеретпей, тиісті  Вендор Лицензия Шарттары бойынша шектелуі 

мүмкін дегенді растап келісесіз. 5.

 

ҚАТЕР ЖƏНЕ САҚТЫҚ КӨШІРМЕ 

5.1


 

Осы Сатып алу Шарттарында қалай болмасын қамтамасы етілген  жағдайларды қоспағанда, RIME 

дүкенінінің Ұсыныстары мен In-App Өнімдерінің жоғалту не бұзылу қатері RIME жəне Ұсыныс беретін 

Вендордан жүктеу кезінде сізге өтеді. Басқа Ұсыныс таратуларына қатысты, сіз кез келген Ұсынысты бір рет 

жүктеген кезде ол RIME немесе оның бөлемшелеріне, немесе Ұсыныс беретін Вендорға емес сіздің 

жаупкершілігіңізге жатады, сіз осындай кез келген материалдың кез келген жоғалуына, бұзылуына немесе 

істемей қалуына жауаптысыз. Сіз Ұсыныстарыңыздың сақтық көшірмелеуін жасауыңыз керек. Сізге RIME 

дүкен қоймаңыз (“Менің Əлемім"), ол кейде аусуы мүмкін, осыдан былай Менің Əлеміме арналған ағымдағы 

ережелерде көрсетілгендей, Шағын Өніміңізде белгілі бағдарламалық жасақтама жəне Үшінші Жақ 

Элементтерін жоюға жəне қайтадан орнатуға мүмкіндік береді.  

6.

 

RIME-НІҢ АҚШАНЫ ҚАЙТАРУ САЯСАТЫ, RIME  ДҮКЕНІНЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ӨНІМДЕРГЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 

6.1


 

Осы 


RIME Ақшаны Қайтару Саясатына жататын Сатып алулар мына сілтеме бойынша қол жетімді 

http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, анда-санда жаңартылып тұрады. 

6.2

 

RIME дүкені жəне сұрақтарды жүктеу үшін қол жетімді қолдау қызметтері тиісті RIME дүкені үшін  қолдау веб бетіне қатынасыңыз. Ұсыныс беретін Вендорлар өз Ұсыныстарына берілетін кепілдік пен қолдауға 

жауапты. 

6.3

 

КЕЗ КЕЛГЕН ҰСЫНЫСҚА ҚАТЫСТЫ, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА, RIM ҚЫЗМЕТТЕРІ, ҮШІНШІ ЖАҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖƏНЕ ҮШІНШІ ЖАҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ СЕКІЛДІ  ҚЕЗ КЕЛГЕН ҰСЫНЫС 

ТҮРЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ BBSLA ШАРТТАРЫ СІЗДІҢ ҰСЫНЫСТАРДЫ САТЫП АЛУЫҢЫЗҒА 

ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ЖОҒАРЫДАҒЫНЫ ШЕКТЕМЕЙ, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА, RIM 

ҚЫЗМЕТТЕРІ, ҮШІНШІ ЖАҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖƏНЕ ҮШІНШІ ЖАҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ ҚАТЫСТЫ BBSLA 

ШАРТЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН ЛИЦЕНЗИЯ, ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ, ЭКСПОРТ, КЕПІЛДІК, БАС ТАРТУ, АЛЫП 

ТАСТАУ ЖƏНЕ ЖАУПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ,  БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА, RIM ҚЫЗМЕТТЕРІ, 

ҮШІНШІ ЖАҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖƏНЕ ҮШІНШІ ЖАҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН СІЗДІҢ 

ҰСЫНЫСТАРДЫ САТЫП АЛУЛАРЫҢЫЗҒА ҚОЛДАНЫЛАДЫ. МҮМКІН МӨЛШЕРДЕ ТИІСТІ ЗАҢ 

БОЙЫНША  РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН, BBSLA ШАРТЫНДАҒЫ ШЕКТЕУЛЕР, АЛЫП ТАСТАУ ЖƏНЕ БАС 


 

 

ТАРТУ, RIME ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІЛЕРІНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ КЕРЕК (ШЕКТЕМЕЙ, ТӨЛЕМДЕРДІ ЖАСАІҒА ҚАТСЫТЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІЛЕРДІ ҚОСҚАНДА).  

7.

 

РҰҚСАТ ЖƏНЕ КЕДЕН САЛЫҒЫ  

7.1


 

Сіз Ұсыныстарды жүктеген кезде кеден салықтар жəне/ немесе импорт баж салығын төлеуіңіз мүмкін, сіз 

оған жауаптысыз. Барлық қосымша кедендік тазарту немесе  импорт салықтарын Сіз төлеуңіз керек. Тиісті 

кеден саясаттары не салықтары туралы мəлімет алу үшін, қатысты юрисдикцияда жергілікті кеден кеңсесіне 

хабарласуыңыз керек. 

7.2


 

Сіз немесе RIME-ге мақулдау үшін сұрау бойынша Ұсынысты алу немесе қолдануға керек болатын кез 

келген өкімет немесе əкімшіліктің кез келген лицензия немесе рұқсатын өз акшаңызға алуыңыз керек. Оны 

өтей алмағаныңыз сізге Үсыныстың төлемін  тоқтатуға не кешіктіріп төлеуге құқық бермейді. Осы Тарау 

талаптарын өтей алмағаннан пайда болған қосымша шығындарды Сіз төлеуіңіз керек. Ұсыныстар экспорт, 

импортқа қатысты болып сіз ол жерде тасымалдауды қабылдап немесе Ұсыныстарды сол жерден экспорттап, 

сол жерге импорттаған аумақта немесе басқа қатысты юрисдикцияда бақылау заңдары мен ережелерді 

қолдануы мүмкін . Сіз сол заңдар мен ережелерді тұтуға жауаптысыз жəне оларды бұзу үшін еш нəрсе 

істемеймін деп ұсынып кепілдік беруіңіз керек. Сонымен қоса Сіз RIME жəне кез келген RIME-нің қызмет 

көрсетушілеріне осы Тарау талаптарын өтеу салмағаныңызда жағдайда орнын толығымен толтыруға 

келісесіз.  

8.

 

ЖЕКЕ МƏЛІМЕТ ЖƏНЕ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 

8.1


 

RIME Ұсынысыңызды бітіру жəне жеткізу үшін сіз BBSLA шарты бойынша келіскен мəліметке қоса, несие 

карта, шот жіберілетін мекенжай, қызметтерді қамтамасыз етушіңіздің эфирлық уақыты жөнінде мəлімет, 

жүктелген жəне сатып алынған Ұсыныстар туралы мəлімет секілді жəне Сатып алу кезінде құрылғыны 

идентификациялайтын жəне басқа қатысты Сіздің орныңыз секілді пайдаланушы туралы мəлімет ("Төлем 

туралымəлімет") іске қосуы мүмкін. Сіз RIME осындай мəліметті тікелей немесе жеткізу немесе RIME-ге 

қосымша атқару қызметтерін қамтамасыз ететін қызметтерді қамтамасыз етушілерден, PayPal секілді төлем 

қызметтерден, несие карта компанияларынан немесе оларға осы Сатып алу Шарттары қолданылатын 

тасымалдаушы қойған транзакциялар, қызметтерді қамтамасыз етушілерден алады деп келісесіз. Сіз RIME-

ге ол үшінші жақты MoR, төлемді атқарушылар немесе басқа тұлғаларды Сатып алу жəне қосымша 

қызметтерді оңай ету үшін керек болатын Сіздің Төлем Мəліметіңізбен қамтамасыз етуге рұқсат етесіз. 

Кейбір жағдайда, Сіз Үшінші жаққа MoR несие картаңыздың мəліметтерін қамтамасыз етсеңіз сізден 

осындай үшінші жақ  RIME-ді осындай мəліметпен қамтамасыз етуге болады ма сұрауы мүмкін, ол жерде 

RIME Сатып алуларыңызға қатысты MoR ретінде істеуі мүкін. Егер RIME осындай Төлем туралы мəліметті 

алса, ол осы Сатып алу Шарттары бойынша Сіздің Сатып алуларыңызды оңай ету үшін  қолданылады.  

8.2

 

RIME жəне оның бөлімшелері жəне қызмет көрсетушілер қолданатын мəліметтер RIM-нің Құпиялық Саясаты бойынша қолданылады (бұл  сілтеме бойынша жиналған оны www.blackberry.com/legal or obtained 

by emailing legalinfo@rim.com торабында көре аласыз). Мұндай қолдануға Тапсырысыңзды жеткузі, төлемді 

алу, Сізге тапсырмаңыздың күйі туралы ескерту, Ұсыныстарға аранлағн жазылуларды жаңарту 

(қолданылса), RIME  дүкенін жақсарту жəне сізді нəтижелі тапсырыс беруші қызметімен қамтамасыз ету, 

лицензия шектеулерін өтеу, тиісті салықтарды азайту, несие чектерін жасау, алдау əрекетін зерттеп 

болдырмау, жəне заңды талаптарға заңмен рұқсат етелгендей сəйкес келу секілді Сіздің Сатып алуларыңызға 

қатысты жеткізу жəне қосымша қызметтерді атқару қызметтері қосылуы мүмкін. Төлем туралы мəліметтер 

RIME не оның атынан, сіз орналасқан ел ішінде не одан тыс Канада; Құрама Штаттары, Ұлыбритания, 

Сингапур, немесе ол жерде RIM компаниялар тобы немесе тиісті қызмет көрсетушісі не оның атынан 

жасалатын мүмкіндіктері бар басқа елдерді шектемей қосқанда, іске қосылуы мүмкін.  9.

 

ҚОСЫМША АКПАРАТ 

9.1


 

Хабарласу жəне қосымша мəліметтерді мына торапта көре аласыз http://www.blackberry.com/legal/rime.  
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет