Студенттерге арналғанPdf көрінісі
Дата27.03.2017
өлшемі121,02 Kb.
#10382

            

Студенттерге арналған 

                   пән бағдарламасы                                                                                     Нысан

                                                                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

            С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті

Филология, журналистика жєне өнер факультеті

«Нормативті қазақ тілі» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі

мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар 2009

        


Студенттерге арналған 

            пән бағдарламасының

            бекіту парағы                                                                                                  Нысан

                                                                                                                                      Ф СО ПГУ 7.18.2/11                                                                                           

БЕКІТЕМІН

                                                                          ФЖиӨ 

факультетінің деканы

                                                                          _________      

Ж.Т.Сарбалаев

                                                                        «  ___»   

___________2009 жыл

 

Құрастырушы: аға оқытушы Кәріпжанова А.О.

                        

Қазақ филологиясы кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Нормативті қазақ тілі» пәні бойынша 050117 «Қазақ 

тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін 

 

Студенттерге арналған пән бағдарламасы  «___»_________ 2009 жылы бекіген жұмыс бағдарламасы 

негізінде дайындалды

Қазақ филологиясы кафедрасының  «   »              2009 

ж. мәжілісінде ұсынылды. Хаттама  №

Кафедра меңгерушісі: ___________Жүсіпов Н.Қ. «___» ________ 

2009 ж.


Филология, журналистика және өнер факультетінің 2009 

жылғы «___»_______  әдістемелік кеңесінде мақұлданды. 

Хаттама №


ӘК төрайымы:________________ Жұманқұлова Е.Н.

Оқытушы туралы мәлімет :

Аға оқытушы Кәріпжанова Айнұр Оралқызы

Тел. (8-7182) 60-07-36

Қабылдау уақыты: дүйсенбі сағат 10-00, ауд. №324

Пән туралы мәліметтер :

«Нормативті қазақ тілі» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі 

мен әдебиеті» мамандығында 1 семестрде 15 аптада 

оқылады. Жалпы сағат саны-45с, дәріс-7,5 с, тәжірибешілік-

7,5 с,  СӨЖ-30с.

Пәннің қысқаша аннотациясы: 

«Нормативті   қазақ   тілі»   пәнінде   студенттердің   қазақ

тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде

тиянақтап,   сатылай   комплексті   талдауды   терең   игерту,

студенттердің   жазу   сауаттылығын,   ауызша   сөйлеу

мәдениетін жетілдіріп, жоғары курстарда оқылатын қазіргі

қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгерту.

Пәннің мақсаты: 

негізгі ѓылыми жєне оќу єдебиеттерін білу;

-ѓылымныњ  негізгі теориялыќ жаќтарын мењгерту;

- сабаќтыњ наќты єдістемелік маќсатына сєйкес келу ‰шін

тілдік материалдыњ мµлшерін білу.Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

1. Ахметов   Ә.,   Жүнісбекова   Қ.,   Оразбаева   Ф.   Қазіргі

қазақ тілі. Алматы, 1995.

2. А.Байтұрсынов. Тіл тағылымы. Алматы, 1992.

3. Ә.Болғанбаев.   Қазақ   тілінің   синонимдер   сөздігі.

Алматы, 1975. 4. Болғанбайұлы   Ә.,   Ғ.   Қалиұлы   Қазіргі   қазақ   тілінің

лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы, 1997.

5. Қ.Есенов.   Құрмалас   сөйлем   синтаксисі.   Алматы,

1995.


6. Ф.Мұсабекова.   Қазіргі   қазақ   тілінің   пунктуациясы.

Алматы, 1991.

7. С.Мырзабеков.   Қазіргі   қазақ   тілі   фонетикасы.

Алматы, 2004.

8. Ф.Ш. Оразбаева. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2005.

9. Т.Сайрамбаев.   Сөз   тіркесі   мен   жай   сөйлемдер

синтаксисі. Алматы, 1991.

10. 10.   Р.Сыздық.   Қазақ   тілінің   анықтағышы.   (емле,

тыныс белгілері, сөз сазы). Астана, 2000.

11. А.Ысқақов. Морфология. Алматы, 1991.Ќосымша: 

     12. Ш.К.Бектұров. Алматы, 1991.

     13. М.Ә.Қараев. Қазақ тілі. Алматы, 1994

     14.  

Ж.Н.Нығмет. Қазақ тілі хрестоматиясы. Алматы, 

2003


          15. Ф.Оразбаева. Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім 

синонимдер. Алматы, 1988.

      16.  Н.Оралбаева, Т.Әбдіғалиева, Б.Шалабаев. 

Практикалық қазақ тілі. Алматы, 1980. 

          

Тематический план                                                                                                  Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/07Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Күндізгі бөлім

ҚТӘ-11, 11с

Сырттай бөлім

СҚТӘ-11с, 

11(2ж)

Дәрі


с

Тәж


.

СӨ

ЖДәрі

с

Тәж.

СӨ

Ж1 Қазақ

 

тілініңдыбыстық   жүйесі.

Буын.   Үндестік   заңы.

Екпін.

1

21

2

2 Сөз   және   мағына.Сөздің

 

көпмағыналығы.

1

23

Синоним,   омоним,

антонимдер.

3 Тұрақты   тіркестер,

мақал-мәтелдер.

1

2

13

4 Дирлект,

 

термин


сөздер. Жаргондар.

1

23

5 Сөз   құрамы   мен

тұлғасы.

1

22

6 Сөз   таптары.   Зат

есім,   сын   есім,   сан

есім, есімдіктер.

1

2

13

7 Етістіктің

функционалдық

тұлғалары

 

және


грамматикалық

категориялары.

1

2

13

8 Үстеу, шылау, одағай

сөздер,

 

еліктеуішсөздер.

1

23

9 Сөйлем мүшелері.

1

2

12

1

0Жай сөйлем

1

22

1

1Жай

 

сөйлемніңтүрлері.

1

22

1

2Құрмалас   сөйлем.

Салалас   құрмалас

сөйлем.

2

13

1

3Сабақтас   құрмалас

сөйлем.


1

2

31

4

Аралас 

құрмалас


сөйлем

1,5


2

1

31

5

Тыныс белгілері.0,5

2

2Барлығы:

7,5

7,5

30

6

39

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

СӨЖО

1

2

3

4

5

1

Қазақ   тілінің   дыбыстық

жүйесі.   Буын.   Үндестік

заңы. Екпін.

2

1

62

Сөз   және   мағына.   Сөздің

көп   мағыналығы.   Синоним,

омоним, антонимдер.

2

1

63

Тұрақты   тіркестер,   мақал-

мәтелдер.

2

16

4

Дирлект,   термин   сөздер.Жаргондар.

2

16

5

Сөз құрамы мен тұлғасы.2

1

66

Сөз  таптары.   Зат   есім,   сын

есім, сан есім, есімдіктер.

2

16

7

Етістіктің   функционалдықтұлғалары

 

жәнеграмматикалық

категориялары.

2

1

68

Үстеу,   шылау,   одағай

сөздер, еліктеуіш сөздер.

2

16

9

Сөйлем мүшелері.2

1

610 Жай сөйлем

2

16

11 Жай сөйлемнің түрлері.

2

1

612 Құрмалас   сөйлем.   Салалас

құрмалас сөйлем.

2

1

613 Сабақтас құрмалас сөйлем.

2

16

14 Аралас құрмалас сөйлем

2

1

615 Тыныс белгілері.

2

16

Барлығы:  сағат

30

15

90

Теориялық курс мазмұныТақырып 

Мазмұны

1

Қазақ 

тілінің


дыбыстық

 

жүйесі.Буын.   Үндестік   заңы.

Екпін.


Дауысты,

 

дауыссыздыбыстардың

 

өзіндікқасиеттері.   Буын   түрлері,

тасымалға

 

қатысы.


Тасымалдауға

 

болмайтынжағдайлар. Буын және дыбыс

үндестігі.   Екпін   және   дауыс

ырғағы.

2

Сөз   және   мағына.Сөздің

 

көпмағыналығы. Синоним,

Сөздің   тура   және   ауыспалы

мағынасы,   сөз   мағынасын

ауыстырып қолдану жолдары.омоним, антонимдер.

Омоним   және   көп   мағыналы

сөздер,   синонимдік   қатар,

антонимдердің

 

көркем


шығармаларда

 

қолданужолдары.

3

Тұрақты   тіркестер,мақал-мәтелдер.

Тұрақты тіркестердің түрлері,

идиомалар мен фразалар. 

4

Дирлект, 

термин


сөздер. Жаргондар.

Диалектілердің   әдеби   тілде

бар   сөздердің   орнына

жұмсалу


 

мүмкіндіктері.

Жаргон   сөздер.   Өндірістің,

ғылымның, техниканың, өнер

мен   мәдениеттің   даму

нәтижесіндепайда   болған

ұғымдарды

 

білдіретінатаулар.

5

Сөз   құрамы   ментұлғасы.

Морфема   туралы   түсінік.

Жалғаудың   түрлері.   Негізгі

түбір   және   оның   белгілері.

Туынды   түбір   және   оның

негізгі   белгілері.   Біріккен

сөздер,   қос   сөздер   және

қысқарған сөздер.

6

Сөз таптары. Зат есім,сын   есім,   сан   есім,

есімдіктер.

Сөз   таптарының   лексика-

семантикалық

 

топтары.


Синтетикалық

 

жәнеаналитикалық формалары.

7

Етістіктіңфункционалдық

тұлғалары

 

және


грамматикалық

категориялары.

Есімше, көсемше, тұйық 

етістіктердің мағыналары, 

жасалу жолдары, түрлену 

ерекшелігі, сөйлемдегі 

синтаксиситік қызметі.

8

Үстеу,   шылау,   одағайсөздер,

 

еліктеуішсөздер.

Үстеу, шылаулардың 

мағыналары мен қызметі, 

жасалу жолдары, негізгі 

мағыналық топтары.

9

Сөйлем мүшелері.Сөйлем мүшелерінің 

тұлғалары, сұраулары, дара 

және күрделі мүшелер.

10

Жай сөйлемЖай сөйлем туралы түсінік. 

Жақты, жақсыз сөйлемдер, 

жалаң және жайылма 


сөйлемдер, атаулы 

сөйлемдер. 

11

Жай


 

сөйлемнің

түрлері.

Сөйлемнің айтылу мақсатына 

қарай түрлері: хабарлы, 

сұраулы, бұйрықты және 

лепті сөйлемдер.

12

Құрмалас 

сөйлем.


Салалас

 

құрмалассөйлем.

Құрмалас сөйлемнің 

белгілері, жасалу жолдары, 

түрлері. Құрмалас сөйлем мен

жай сөйлемнің 

айырмашылықтары. Салалас 

құрмаластың негізгі белгілері.

13

Сабақтас   құрмалассөйлем.

Сабақтас құрмаластың негізгі

белгілері және мағыналық 

түрлері.


14

Аралас


 

құрмалас


сөйлем

Аралас құрмалас сөйлем, 

тыныс белгілерінің 

қолданылуы.

15

Тыныс белгілері.Пунктуациялық заңдылықтар.

Тыныс белгілерінің 

қолданылу тәртібі.

3.3 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

ТӘЖІРИБЕШІЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 

№ 

Тақырып

Мазмұны

1

2

3

1

Дауысты   дыбысжүйесі

Тілдің қатысына қарай түрлері. Жасалу

жолына қарай түрлері. Еріннің қатысына

қарай түрлері.

2.

Дауыссыз


дыбыс жүйесі

Салдыр   мен   үннің   қатысына   қарай

қатаң,   ұяң,   үнді   болып   жіктелетіндігі.

Айтылу   жолына   қарай   шұғыл,   ызың-

фрикатив   фонемалар.   Дауыссыздардың

артикуляциясы.

3.

Буын түрлеріАйтылу,   жасалу,   жазылу   жолдарына

қарай   буынның   түрлері.   Буын   түрлері:

ашық,   тұйық,   бітеу.   Тасымал.   Екпін.

Буын үндестігі.

4.

Сөздің   атауышжәне

 

турамағынасы

Сөздің   шығу   тегіне   байланысты

мағынаның түрлері: түпкі мағына, тура

мағына. Көп мағыналы сөз. 5.

Сөздердің

тіркесу

сипатына


байланысты

мағынаның

түрлері

Сөздің еркін мағынасы. Фразеологиялықбайлаулы мағына. Синтаксистік шартты

мағына.


6.

Сөздің


стилистикалық

қызметіне

байланысты

лексикалық

мағынаның

түрлері


Битарап  мағына.  Бейнелі мағына (троп

немесе


 

фигуралардың

 

түрлері).Метафора.   Метонимия.   Синекдоха.

Терминдік мағына. Жалпылама лексика.

Қолданылу өрісі тар лексика. Сөздердің

стильдік қызметіне байланысты түрлері.

Сөздердің   актив   және   пассив

қолданылатын түрлері.

7.

Сөздің құрамыНегізгі   түбір.   Туынды   түбір.   Сөз

құрамының

 

синтетикалық 

және


аналитикалық   тәсіл   арқылы   өзгеріске

ұшырауы


8.

Сөз табы


Қазақ   тіліндегі   9   сөз   табының   белгілі

жүйе


 

негізінде

 

қалыптасқанграмматикалық

 

топтары 

болып


табылатындығы.   әр   сөз   табының

сызбасын жасау.

9.

Сөйлемніңайтылу   сазы

мен


мағынасына

қарай түрлері

Хабарлы,   сұраулы,   лепті,   бұйрықты

сөйлемдер. 

10. Сөздердің

байланысу

түрлері

Қиысу, меңгеру, матасу, қабысу, жанасу.11. Сөздердің

байланысу

тәсілдері

Интонация арқылы, жалғаулар арқылы,

жалғаулық   шылаулар   арқылы,   орын

тәртібі арқылы.

12. Сөйлемнің

құрлысына

қарай түрлері

Жай   сөйлем.   Жай   сөйлемнің   түрлері:

жалаң   және   жайылма,   толымды   және

толымсыз, жақты және жақсыз, атаулы

сөйлемдер.

13. Сөйлемнің

біріңғай

мүшелері.

Сөйлемнің   біріңғай   мүшелері   және

оңашаланған   айқындауыш.   Олардың

ерекшеліктері және орын тәртібі, тыныс

белгілері.14. Сөз тірестері.

Есімді және етістікті сөз тіркестері. Сөз

тіркесінің   құрлысы.   Олардың   тұрақты

тіркестерден айырмашылығы.

15. Құрмалас

сөйлем


Құрмалас   сөйлемнің   белгілері,   жасалу

жолдары, түрлері. Құрмалас сөйлем мен

жай   сөйлемнің   айырмашылықтары.

Салалас   және   сабақтас   құрмалас

сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем. Тыныс

белгілері.3.4 СӨЖ мазмұны

№ СӨЖ түрі

Есеп 

беру 


формас

ы

Бақылау түрі

Сағат 


көлемі

ҚТӘ-


11,11с

Сағат 


көлемі

СҚТӘ-


11с, 

11(2ж)


Сағат 

көлемі


СҚТӘ-

21

1 Дәріс сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа 

қатысу


7,5

6

2 Үй тапсырмасы

н орындау

Жұмыс

дәптер


і

Сабаққа 


қатысу

7,5


6

3 Бақылау 

жұмысын 

орындау


Бақыла

у 

жұмысы

13

133 Қосымша 

материалда

рға 

дайындық


Конспе

кт

Коллоквиум

8

1010

4 Семестрлік 

тапсырманы 

орындау


Рефера

т

Семестрлік 

тапсырма


ны 

қорғау


5

10

105 Бақылау 

шараларына

дайындық

РК1, РК2


2

Барлығы


30

39

39Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар

1. 


Қазақ тілінің фонетикасының зерттеу обьектісі.

¦сынылатын єдебиет: [3], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, [6]

1-120 беттер.

2. А.Байтұрсыновтың «Жазу мәселесі» мақаласы.

¦сынылатын єдебиет: [8], 1-100 беттер; [9], 1-96 беттер.

3. Дауысты және дауыссыз дыбыстар.

¦сынылатын єдебиет: [8], 1-85 беттер; [7], 1-44 беттер.

4. Графика және орфография. 

¦сынылатын єдебиет: [3], 1-200 бет.

5. Сөз және оның мағынасы.

¦сынылатын єдебиет: [7], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, [6]

45-75 беттер.

6. Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрк» сөздігі.

¦сынылатын єдебиет: [10], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, 

[6] 85-96 беттер.

7. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары.

¦сынылатын єдебиет: [9], 5-36 бет, [4], 50-105 беттер, 

[6] 36-79 беттер, 

Бақылау жұмысының тақырыптары

1.

Қазақ тілінің фонетикасының зерттелуі.2.

Дыбыстау мүшелері және олардың қызметі.

3.

Графика және орфография.4.

Сөз және оның мағынасы.

5.

Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрк» сөздігі.6.

Мақал-мәтелдердің айтылу мақсатына қарай түрлері.

7.

Сөз құрамы жайында түсінік.8.

Бұйрық райлы етістіктің жіктелуінің ерекшеліктері.

9.

Сын есімнің шырайлары.10.

Есімдік және оның септелуі.

11.

Етістіктің рай категориясы.12.

Тіліміздегі одағай сөздердің қызметі.

13.

Үстеу және оның мағыналық түрлері.14.

Сөз тіркесі және оның зерттелуі.

15.

Салалас құрмалас сөйлемнің түрлері.Курс саясаты

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,

пікірталаста   және   топ   жұмысында   белсенділік   көрсету,

топтастарының оқуына әсер ету. 

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды

уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б.қойылады.   Курсты   өту   барысында   төмендегідей

марапаттау ұпайлары қойылады: 

- 1 дәріске қатысу –  2 балл.

- 1 тәжір. сабаққа ќатысу – 1 балл.

- Үй тапсырмасын орындау – 5 балл.

Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

-

Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 2 балл;-

Жазба жұмыстарын орындау – 1 балл;Өздік орындау және қорғау барысында:

-

материалды толық меңгеру – 1 балл.-

Талқыланатын   тақырыптың,   жоба   мәселесінің

мазмұнын ашу – 2 балл

-

Лексика-грамматикалық 

және


 

стилистикалық

сауаттылығы – 1 балл.

-

Материалдың 

мазмұндалуына

 

шығармашылықкөзқарас және өз ойын айта білу – 2 балл.

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   мына   формула

бойынша анықталады:

Қ = Р


1

 + Р


2

__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы  Р

1

,  Р2

,  Е,   С,КЖ  – бірінші,   екінші  рейтингте  алған

±пай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү,   ӨҮе,   ӨҮс,   ӨҮкж   –   ағымдық   үлгерімнің   семестрдегі

үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100

болу керек.

Егер   оқу   жоспарында   емтихан   мен   сынақ   қарастырылған

болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ   ғылыми   жетекші   қатысуымен   комиссия   алдында

қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша

қорытынды   рейтинг   2-кестеге   сай   баллдан   сандық

баламаға,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   ауыстырылады.

Сөйтіп,   оқу   жетістіктері   журналына   және   рейтингтік

ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына

дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер   пән   бойынша   емтиханнан   басқа   курстық   жұмыс

қарастырылған   болса,   онда   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен Кж балына сай баға қойылады.


Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші

Балл


түріндегі

қорытынд


ы баға

Балдың


сандық

баламас


ы

Әріп


жүйесі

бойынш


а

бағалау


Дәстүрлі   жүйе   бойынша

қойылатын баға

Емтихан,   дифф.

сынақ


сынақ

1

23

4

595-100

4

Аөте жақсы

Есептелді

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

Жақсы


75-79

2,67


В-

Жақсы


70-74

2,33


С+

қанағаттанарл

ық

65-69


2,0

С

60-641,67

С-

55-591,33

Д+

50-541,0

Д

0-490

F

қанағаттанарлықсыз

есептелм


еді

Егер   студент   емтиханда   F   деген   баға   алса,   оның

қорытынды   рейтингі   анықталмайды.   Ведомостьқа

«қанағаттанарлықсыз»   деген   баға   қойылады.   Егер   пән

бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға

орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ

11

22

+...+Қn

nК

12

+...+К


n

Мұнда   Қ

1

 2

 n

  –   семестр   бойынша   балл   түріндегі

қорытынды баға;

К

12n

 – семестр бойынша пән сағатыn – семестр саны

Document OutlineДостарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет