Таяу шығыс пәні бойынша ОҚУ-Әдістемелік кешені 050202-Халықаралық қатынастар мамандығы ҥшін Қарағанды 2010 Құрастырушы: Сердхан А., аға оқытушыбет47/47
Дата06.01.2022
өлшемі65,51 Kb.
#15798
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Дҧрыс жауаптар

Сҧрақ реті

Дҧрыс жауап

(А,В,С,D,Е)Сҧрақ реті

Дҧрыс жауап

(А,В,С,D,Е)1

А

11

D

2

В

12

А

3

С

13

E

4

D

14

Е

5

А

15

А

6

В

16

D

7

C

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

A

20

Е

Студенттердің білімін бағалау


Дҧрыс жауаптар саны

Баға

19-20

Ҥздік

16-18

Жақсы

10-15

Қанағаттанарлық

10 баллдан тӛмен

Қанағаттанғысыз


  1. Курс бойынша емтихан сҧрақтары


  1. Осман империясының қҧрамындағы араб елдері (XVIIIғасырдың аяғы- XIX ғасырдың басындағы әлеуметтік- экономикалық және қоғамдық саяси қҧрылысы).

  2. XVI-XVIII ғасырлардағы араб халқының тҥрік билігіне қарсы кҥрестері.

  3. XVIII ғасырдың соңындағы мамлҥктік Египеттің әлеуметтік-экономикалық және саяси қҧрылымы.

  4. Египетке француз экспедициясы (1798-1801 жж.).

  5. Египет Мҧхамед Али кезеңінде (1805-1848 жж.): ішкі саясаты.

  6. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Египеттің сыртқы саясаты.

  7. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Сирия мен Ливан.

  8. Саудиттердің бірінші және екінші мемлекеті (XVIII ғасырдың ортасы- XIX ғасыр).

  9. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Магриб араб мемлекеттір (Алжир, Тунис, Марокко)

  10. XIX ғасырдың 50-80 жж. Египеттің әлеуметтік-саяси және экономикалық дамуы. (Саид пен Исмаил реформалары).

  11. Суэцк каналын салу тарихы (саяси кҥрес және экономикалық маңызы).

  12. XIX ғасырдың екінші жартысындағы Египет ҥшін ағылшын-француз кҥресі.

  13. Егиепттегі Араби-паша кӛтерілісі (1881-1882 жж.).

  14. Египет ағылшын билігінің қол астындағы кезеңде (1882- 1922 жж.).

  15. Ағылшын билігі кезеңіндегі Египеттегі ҧлт-азаттық қозғалыстар (1882-1922 жж.).

  16. Танзимат кезеңіндегі (1840-1870 жж.) Батыс Азияның араб елдері.

  17. Францияның Алжирді жаулап алуы және Абд аль-Кадыр бастаған азаттық соғыс.

  18. XIX ғасырдың 50-60 жж. Ливандағы саяси және конфессиялық кҥрес.

  19. Францияның Тунисті жаулап алуы және француз протекторатының орнауы.

  20. Марокко ҥшін кҥрес және француз бен испан протекторатының орнауы.

  21. Бірінші дҥниежҥзілік соғыс кезіндегі араб елдері.

  22. Египеттегі 1919 жылғы кӛтеріліс.

  23. Соғысаралық кезеңдегі (1918-1939 жж.) Египеттің саяси дамуы.

  24. Египеттің тәуелсіздігі ҥшін Вафд партиясының кҥресі.

  25. Мҧсылман-ағайындарының ассоциациясы:идеологиясы мен саясаты.

  26. Француз мандаты жылдарындағы Сирия мен Палестинаның саяси жҥйесі.

  27. Ағылшын мандаты жылдарындағы Ирақ жағдайы.

  28. Ағылшын мандаты кезеңіндегі Палестинадағы саяси кҥрес.

  29. Ағылшын мандаты жылдарындағы Трансиордания корольдігі.

  30. Сауд Арабия Корольдігінің қҧрылу тарихы.

  31. Дҥниежҥзілік соғыс аралық кезеңдегі Йемен.

  32. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Йеменнің саяси дамуы.

  33. Дҥниежҥзілік соғыс аралық кезеңдегі Арабиядағы Англияның саясаты.

  34. Жаңа Достар партиясының Тунистің тәуелсіздігі ҥшін кҥрестегі ролі.

  35. Египеттегі ҧлт-азаттық қозғалыстар (1945-1952 жж.) .

  36. 1952 жылғы революция: 50-60 жж. президент Абдель Насердің ішкі және сыртқы саясаты.

  37. 70-жылдардағы Египет:ішкі және сыртқы саясаты.

  38. 80-90 жылдардағы Египет: ішкі және сыртқы саясаты.

  39. 1945-1958 жж. Сириядағы ҧлт-азаттық кҥрестер.

  40. 1975-1976 жж. Ливандағы азаматтық соғыс және оның нәтижелері.

  41. 1945-1958 жж. Ирақтағы ҧлт-азаттық кҥрестер.

  42. Араб социалистік қайта жаңғыру партиясы (ПАСВ) билік басындағы жылдардағы Сирия.

  43. Ирақтағы Араб социалистік қайта жаңғыру партиясының тарихы.

  44. 50-60 жж. Сауд Арабиясы: ішкі және сыртқы саясаты.

  45. 70-90 жж. Сауд Арабиясы: ішкі және сыртқы саясаты.

  46. 1954-1962 жж. Алжирдегі ҧлт-азаттық кҥрес.

  47. Тәуелсіз даму жылдарындағы Алжир: 60-80 жж. негізгі даму тенденциялары.

  48. Алжирдің 90-жылдары саяси дамуы.

  49. 1945-1956 жж. Тунистегі ҧлт-азаттық қозғалыстар.

  50. Президент Х.Бургибі кезеңіндегі Тунис.

  51. 80 жылдардың соңы-90 жылдардағы Тунистің ішкі және сыртқы саясаты.

  52. 1945-1956 жж. Мароккадағы ҧлт-азаттық қозғалыстар.

  53. Палестина қарсыласу қозғалысы: негізгі этаптар және кҥрес нәтижелері.

  54. Араб-израиль соғыстары (1948-1952жж.).

  55. Палестинаны азат ету ҧйымының Палестина мемлекетін қҧру ҥшін кҥрестері.

  56. Парсы шығанағы араб елдерінің ынтымақтасу Кеңесі: тарихы және қазіргі кезең.

  57. Магриб араб елдерінің интеграциялану мәселесі.

  58. 1970 ж. Араб әлеміндегі қауіпсіздік мәселесі.

  59. Ирактың Кувейт жеріне басып кіруі.

  60. Ирак және басқа араб елдерінің Кувейт дағдарысына кӛзқарастары.

  61. Африкадағы араб елдерінің 1990 ж. сыртқы саясаты.

МАЗМҦНЫ

 1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS

  1. Оқытушы туралы мәліметтер: 3

  2. Пән туралы мәліметтер: 3

  3. Пререквизит 3

  4. Постреквизит 3

  5. Пәннің қысқаша мазмҧны 4

  6. Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 4

  7. Әдебиеттер тізімі 5

  8. Баға бойынша ақпарат 9

  9. Курстың саясат және рәсімі 10

 2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МӘЛІМЕТТЕР 12

  1. Тақырыптық жоспар 12

  2. Лекция сабағының тезисі 13

  3. Семинар сабақтарының жоспары 23

  4. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің ӛзіндік

жҧмыстарының жоспары 33

  1. Студенттердің ӛзіндік жҧмыстарының шеңберіндегі

сабақтарының жоспары 42

  1. Курс бойынша жазба жҧмыстар тақырыптары 43

  2. Оқу сабақтарына бағдарламалық және

мультимедиялық ілеспе 46

  1. Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған тест тапсырмалары 46

  2. Курс бойынша емтихан сҧрақтары 51

ОӘК бҥкіләлем тарихы және халықаралық қатынастар кафедрасынын отырысында талқыланды

Хаттама № 4 «25 » наурыз 2010 ж.
Е.А. Бӛкетов атындағы ҚарМУ әдістемелік комиссиясында

мақҧлданған Хаттама № 5 «02» сәуір 2010 ж.

«МАМАНДАНУ ЕЛДЕРІНІҢ ТАРИХЫ


(ТАЯУ ШЫҒЫС)»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

050202-Халықаралық қатынастар

Сердхан АманбекБасуға 2010 ж. қол қойылды. Пішімі 60х84 1/16. Газеттік қағаз.

Кӛлемі .б.т. Таралымы дана. Тапсырыс № .

Е.А.Бӛкетов атындағы ҚарМУ баспасының баспаханасында басылып шықты.470061, Қарағанды қ., Гоголь к-сі, 38.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет