1. Сорғыштардың жіктелуі Қалақты сорғыштар. Жұмыс істеу принципі және сұлбаларыжүктеу 110.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.03.2017
өлшемі110.05 Kb.

1.  Сорғыштардың жіктелуі 

2.  Қалақты сорғыштар. Жұмыс істеу принципі және сұлбалары. 

3.  Сорғыштармен желілердің бірігіп жұмыс істеуі. 

4.  Брініш сатыға көтеру сорғыш станциясы. 

5.  Сорғыштағы кавитация үрдісі. 

6.  Сорғыштардың сору және арынды құбырлары. 

7.  Жағадан су алу ғимараты. 

8.  Арнадан су алу ғимараты. 

9.  Баулық түрлері және олардың қолданылуы. 

10. Су қоймаларынан су алу ерекшеліктері. 

11. ГЭС ғимаратының негізгі энергетикалық қондырғылары. 

12. ГЭС ғимаратының механикалық және көмекші қондырғылары. 

13. Гидрогенераторлардың негізгі параметрлері және олардың анықтау 

формулалары. 

14. ГЭС ғимараттарының түрлері және схемалары. 

15. Турбиналардың жіктелуі  және өзара құрылымдық ерекшеліктері. 

16. Гидротехникалық ғимараттарды топтастыру 

17. Гидротехникалық ғимараттары жұмысының ерекшеліктері. Гидро түйн 

және гидротехникалық жүйе. 

18. Су тірек ғимаратын топтастыру 

19. Су тірек ғимараты мен арна ағысының қарым қатынасы.  Жүктеме 

сәйкестігі.  

20. Гидротехникалық ғимараттарына әрекет ететін  күштер: судың 

қысымы; мұз қысымы; салындылар қысымы; сейсмикалық күштер. 

21. Сүзілген судың қысымы. Гидротехникалық ғимараттары негізіндегі 

сүзу күштері мен  деформация.  Ғимараттың жер асты контуры. 

22. Гидродинамикалық торларды тұрғызу. Сүзу параметрлерін анықтау.  

23. Топырақ бөгеттері. Оларды топтастыру. Кескін қимасы.  

24. Топырақ бөгетінің сүзілуге қарсы жабдықтау.  Дренажды жабдықтау.  

25. Бетон және темірбетон бөгет түрлері. Бетонға қойылатын талаптар. 

Бетонды өңірлік төсеу. Бөгет құрылымының қорғаныш жабыны.  

26. Бетон және темірбетон бөгеттің элементтері: быки, табаны. 

Құрылымдық ерекшеліктері.  

27. Контрфорсты және аркалы бөгеттер. Бөгет профилін құрылымдау 

кезінде топографиялық және геологиялық күйін санау.  

28. Төменгі бъеф құрылғысы: су айдау, энергия сөндіргіш, рисберма.  

Төменгі бъеф құқрылымдарының элементтері, ғимаратты есептеу 

мақсаттары.  

29. Бөгеттің су тастау және су өткізу ғимараты. 

30. Бөгеттің механикалық қондырғылары. 

31. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану шаралары. Қалдықсыз және 

қалдық аз болатын технологиялар мен өндірістерді енгізу.  

32. Су қорлары. Жер бетіндегі сулардың таралуы. Қазақстан 

Республикасының су қорлары. 

33. Су балансы және оған адамдардың шаруашылық қызметіндегі әсері. 


34. Жер бетіндегі су айналымы және оның тұщы су қорларының пайда 

болуындағы маңызы 

35. Халық шаруашылық салаларының суға деген сұранысы. Су қорларын 

қорғау және пайдалану принциптері. 

36. Сумен қамту түрлері. Өнеркәсіптер. Коммуналды шаруашылық. Ауыл 

шаруашылығы. Энергетика. Транспорт. Денсаулық сақтау және спорт. 

37. Су шаруашылық кешендерінің пайда болуы. Су қоймасы және оның 

сумен жабдықтау, канализация және су қорларын кешенді 

пайдаланудағы алатын орны. 

38. Су қоймасының негізгі көрсеткіштері. Су қоймасындағы суды реттеу. 

39. Су қорларын қорғау. Суды ластардан қорғау. Су қоймалары мен 

суаттардың қазіргі санитарлы жағдайы. 

40. Табиғи суларының негізгі ластану көздері. Ластағыш көздердің су 

қоймасындағы және суаттардағы суларға әсері. 

41. Ағысты реттеу түрлерін топтастыру. 

42. Су қоймасын топтастыру 

43. Су қоймасының сипаттамасы. Батиграфиялық қисықты тұрғызу. Су 

қоймасының негізгі құрастырушы көлемдері мен нормативтік деңгейі. 

44. Су қоймасын есептеудің жалпы әдістемесі. Берілісті қамтуды анықтау. 

Есепеу әдісін таңдау.  

45. Су қоймасының өлі көлемін анықтау. Су қоймасының лайлануы.  

Лайлануды азайтудың шаралары.  

46. Су қоймасындағы су шығындары: сүзілу, булануШығынды азайту 

шаралары.   

47. Гидрологиялық есептер.  Ағыс нормасы, өзен ағысы сипаттамасын 

статистикалық есептеу әдістері.  

48. Жыл ішіндегі ағысты реттеу. Су балансы әдісі. Өзеннің максималды 

ағысы.  


49. Ағысты мезгілдік реттеу.  Кестелік-балансты есептері.  Бір тактылы 

және екі тактылы режимдер. Реттеудің тура және қайтармалы 

міндеттері. Реттеудің бірінші және екінші нұсқалары. 

50. Ағысты реттеу ережесінің бірінші нұсқасы бойынша есептеу.  

51. Су қоймасын есептеудің графикалық әдістері. Сәуле масштабы.  

52. Циклдерге байланыссыз және байланысты екі тактылы жұмысы кезінде 

су қоймасының тиімді сыйымдылығын графикалық анықтау. 

53. Экологиялық құқық – негізгі ұғымдар. Қазақстан территориясында 

экологиялық қарым-қатынастың пайда болу тарихы.  

54. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі. Құрылымы, негізгі 

бөлімдері, ұғымдар және ережелер.  

55. Қазақстан Республикасының су кодексі. Құрылымы, негізгі бөлімдері, 

ұғымдар және ережелер.  

56. Су қатынас объектілері. Су объектілерін қолдану құқықтары. 

57. Су қорын пайдалану және қорғау жөніндегі мемлекеттік реттеу. 

58. Суарудың түрлері. 

59. Суарудың тәсілдері. 


60. Суару жүйесінің негізгіэлементтері. 

61. Топырақтың су режиміжәне оны реттеу. 

62. Ауыл шаруашылық дақылдарын суару режимі. 

63. Суару нормасы. 

64. Суару мерзімі. 

65. Суару режимінің жинақталмаған графигі. 

66. Гидромодульдің жинақталған графигі. 

67. Топыраққа судың сіңуі және сүзілуі. 

68. Бораздалармен суару әдісі. 

69. Жаңбырлатып суару әдісінің артықшылығы және кемшілігі. 

70. Жаңбырлатқыш машиналарға қойылатын талаптар. 

71. Су қорларын кешенді пайдалануды жоспарлау және есепке алу. Су 

қорларын кешенді пайдалану және қорғау бас схемасының мақсаты. 

72. Су кадастры. Шаруашылық балансы және оны құрастыру принциптері. 

Су шаруашылық балансының қортындысы туралы түсінік.  

73. Су қорларын тиімді пайдалану және қорғау шаралары. Суды қорғауды 

және пайдалануды мемлекеттік басқару және бақылау. 

74. Су шаруашылық кешендерінің су қоймасына қойылатын талаптары. Су 

қоймасының әсері. 

75. Жер асты суларын пайдалану. Теңіз, мұхит және тұзды суларды 

тұщыландыру. 

76. Су тұтыну мөлшерлері мен тәртіптері. 

77. Судың есептік щығыны. Су тұтыну және сорғыштардың жұмыс істеу 

графиктері және кестелері. 

78. Ең жоғарғы су тұтыну және өрт өшіру жағдайларындағы су өткізуші 

желідегі еркін арындар. 

79. Су құбыр желісінің контррезервуармен жұмыс істеу жүйесі. 

80. Қаланың сумен жабдықтау жүйесі және оның элементтері. Қаланың 

сумен жабдықтау жүйесін таңдау. 

81. Арынды және ретттеуші сыйымдылықтар. 

82. Желідегі қондырғылармен ғимараттар. 

83. Су құбыр желісінң гидравликалық есебі. 

84. Канализацияның қолданылуы және лас су түрлері. 

85. Қалалық канализация жүйелері. 

86. Канализациялық желі схемалары. 

87. Канализация жүйесін және схемасын таңдау шарттары. 

88. Канализация бассейндерін анықтау жәнежелін төсеу. 

89. Табиғи суды өңдеуде қолданылатын технологиялық сұлбалар, және 

олардың орналасуы – тік тұндырғыштармен және жедел сүзгілермен, 

мөлдірлеткіштермен және жеделсүзгілер. 

90. Табиғи суды өңдеуде қолданылатын технологиялық сұлбалар, және 

олардың орналасуы – көлденең тұндырғыштармен және 

жеделсүзгілермен, түйістіргіш мөлдірлеткіштермен. 

91. Жедел сүзгілердің жұмыс істеу принциптері, жіктелуі, жобалану 

принциптері. 


92. Үлпек жарату камераларының жұмыс істеу принциптері, жіктелуі, 

жобалану принциптері. 

93. Су дайындауда қолданылатын көлденең және тік тұндырғыштар. 

Қолданылуы, жобалану принциптері. 

94. Радиалды және жұқа қабатты тұндырғыштар. Қолданылуы, жобалану 

принциптері. 

95. Қалқыма тұнбалы мөлдірлеткіштер. Жіктелуі, схемалары, жобалану 

принциптері. 

96. Табиғи және лас суларды залалсыздандыру: реагенттер, жұмыс істеу 

принципі, қондырғылар және ғимараттар. 

97. Лас суларды тазалау тәсілдері. 

98. Механикалық тазалауға арналған ғимараттар. Кереге түрлері, 

қолданылуы. 

99. Механикалық тазалауға арналған ғимараттар. Құм ұстағыштар, түрлері 

және жұмыс істеу принципі. 

100. 


Лас судың механикалық тазалануның сұлбасы. 

101. 


Өнеркәсіп орындарының суын флотациялау. Флотациялау 

жүйесінің негізгі технологиялық үлгісі. Олардың түрлері. 

102. 

Өнеркәсіп лас суларын деңгейлеу. Механикалық тазалау. Мұнай және май ұстағыштар. 

103. 


Өндірістік су көздерін сорбциялау әдісімен тазалау. 

104. 


Суды салқындату үдерістері. Салқындату қондырғындыларын 

жіктелуі. Салқындатқыш түрлерін таңдау. 

105. 

Ластанған суды залалсыздандыру тәсілдері. Түйістіруші резервуар. Тазаланған ластанған суды суатқа тастау. Суды тастау 

көздерін таңдау.   

 

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет