10 беттің 2-беті 1 мақсатжүктеу 309.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.02.2017
өлшемі309.97 Kb.

 

 


«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 2-беті 

 

 

 1 МАҚСАТ 

 

Осы ереже университет құрылымының ұйымдастыру қағидаларын анықтайды.  

 

2 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

2.1.  Осы    ереже  «Сырдария»  университеті  құрылымын  ұйымдастыруда  және  жүзеге 

асыруда негізгі құжат болып табылады. 

2.2. Осы ереже «Сырдария» университетінің СМЖ ІІ деңгейдегі құжаттарының құрамына 

кіреді. 


 

3 СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР 

Университеттің  осы  Ережесінде  төменде  көрсетілген  нормативті  құжаттарға  сілтеме 

жасалған: 

ҚР Білім туралы Заңы, 27 шілде 2007 ж 

Білім  беру  мекемелері  қызметінің  типтік  ережелері,  17  мамыр  2013  ж №499  ҚР  Үкіметі 

қаулысымен бекітілген 

- СУ-нің Жарғысы, 12 қазан 2010  ж 

- ҚП-СМАМБ-008/05-2015 Жазбаларды басқару 

- ҚП-СМАМБ-008/06-2015 Құжаттаманы басқару 

- УС-СМАМБ-008/09-2015 Университет ережелерін дайындау стандарты  

4 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

ҚР- Қазақстан Республикасы 

СУ – «Сырдария» университеті 

СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі 

ОӘБ –Оқу-әдістемелік басқарма 

СМАМБ- Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімі 

ЖОО- Жоғары оқу орны 

ҚП-Құжаттандырылған процедура 

УС-Университет стандарты 

 

Алқалы  орган  -  эксперттік  жолмен  басқару  шешімдерді  қабылдау  үшін  ректор 

бұйрығымен құрылатын және бекітілетін ұжым. 

Инновациялық  ғылыми-зерттеу  орталығы  -  жаратылыстану  бағытындағы  

,мамандықтардың  профессор-оқытушылар  құрамы,  магистранттар  мен  студенттерінің 

зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған қосалқы құрылымдық бөлім. 

Кафедра  -  бір  немесе  туыстас  бірнеше  пәндер  бойынша  оқу,  оқу-әдістемелік, 

ғылыми-зерттеу  жұмысын,  білім  алушылар  арасында  тәрбие  жұмысын,  сонымен  қатар 

ғылыми-педагогикалық  кадрларды  даярлаумен  және олардың  біліктіліктерін  арттырумен 

айналысатын  университеттің негізгі құрылымдық бөлімі. Кітапхана  -  университеттің  білім  беру,  ғылыми  қызметін  қамтамасыз  ететін 

құрылымдық бөлім. 

Кітапхана  отандық  ,  шетелдік  оқу    және  ғылыми  әдебиетін  толымдайды,  сирек 

кітаптарды,  қолжазбаларды,  университетте  қорғалған  диссертацияларды,  университеттің 

басылымдарын жинайды және сақтайды. 

Комиссия  -  нормативтік  құжаттарды  ,  басқару  шешімдерді  дайындау,  даулы 

мәселелерді бақылау, тексеру, қадағалау мақсатында құрылатын алқалы орган. Құрылымдық бөлімді жою - бөлімнің қызметін тоқтату процедурасы 

«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 3-беті 

 

 

Құрылымдық  бөлімді  құру  -  бөлімнің  міндеттерін,  ректор  бұйрығы  арқылы университет құрылымындағы орнын (статусын) анықтау процедурасы. 

Құрылымдық  бөлім  статусы  -    құрылым  ережесімен,  құқықтары  мен 

міндеттерімен, 

университеттің 

құрылымында 

тіркелуімен 

анықталатын 

және 

сипатталатын құқықтық жағадайы. Лаборатория  -    ғылыми,  өндірістік-бақылау  және  оқу  тәжірибелерін  өткізумен 

айналысатын негізгі немесе қосалқы құрылымдық бөлім. Медициналық  қызмет  -  алғашқа  медициналық  көмек,  емдік-профилактикалық   

қызмет  көрсететін  құрылымдық  бөлім.  Медициналық  қызметті  меңгеруші  медбике 

басқарады. 

Музей  -  тарихи,  мәдени  және  ғылыми  құнды  заттарды  жинақтаумен,  сақтаумен 

айналысатын қосалқы құрылымдық бөлім. Мұрағат - университет пен оның құрылымдық бөлімдері қызметінің нәтижесінде 

қалыптастырылған тұрақты сақталатын құжаттарды сақтауды, есепке алуды, іріктеуді, 

ретке келтіруді және пайдалануды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлім.Тарихи, ғылыми, 

әлеуметтік, экономикалық, және саяси мағызы бар құжаттар ҚР мемлекеттік мұрағаттық 

қорының бір бөлігін құрайды, мемлекет меншігі болып табылады және ҚР аудандық 

мемлекеттік мұрағатында тұрақты сақталуға тиісті. Негізгі құрылымдық бөлім -  білім  туралы заңмен және университет жарғысымен  

айқындалған міндеттерді жүзеге асыратын құрылымдық бөлім. Оқу-әдістемелік  басқарма  –  оқыту  үдерісін  ақпараттық  және  әдістемелік 

қамсыздандырумен айналысатын құрылымдық бөлім Университеттің құрылымы -  университеттің барлық құрылымдық бөлімдерінің, 

олар арасындағы байланыстардың жиынтығы, олардың құрамы, әр құрылымдық бөлімнің 

міндеттері  бар.  Университеттің  құрылымын  басқару  иерархиясын,  құрылымдық 

бөлімдердің  өзара  әрекеттесуін,  бағыну  ретін,  жауапкершілігін  орнатады  және 

университеттің біртұтас ұйым ретінде қызметінің механизмдерін анықтайды. 

Университет әкімшілігі  - университетті оперативті басқаратын, заңды тұлға 

атынан және университеттің ресми өкілі бола алатын бірқатар лауазымды тұлғалар. Факультет  -  кафедраларды,  оқу  зертханаларын,  білім  беру  бағдарламаларын 

жүзеге  асыруға  қажетті  жағдайды  қамтамасыз  ететін,  оқу  жоспарлары  мен 

бағдарламаларына  сәйкес  дайындалатын  және  жүзеге  асырылатын  басқа  да 

құрылымдарды  біріктіретін  университеттің  негізгі    білім  беру,  ғылыми-әдістемелік, 

әкімшілік бөлімшесі болып табылады 

 

5  Процедураның сипаттамасы 5.1  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

5.2.1 Құрылымдық бӛлімдер мен алқалы органдар түрлері  

Университеттің құрылымдық бөлімдері мен алқалы органдарының түрлерге бөлінуі оның 

құрылымын  қалыптасыруға,  құрылымдық  бөлімдердің  атауын    жүйелендіруге,  оларды 

құру, жою өзгерту процедураларын анықтауға арналған. 

Құрылымдық бөлімдердің түрлері университеттің негізгі қызметіне байланысты .Ол: 

негізгі құрылымдық бөлімдер; қосалқы құрылымдық бөлімдер; 

қызмет көрсетуші; әкімшілік-басқарушы бөлімдер. Құрылымдық бӛлімдердің ерекше сипаттары: 

«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 4-беті 

 

 

• Ғылыми кеңес шешімі негізінде құрылымдық бөлімді құру туралы ректор бұйрығының 

болуы; 


нақты анықталған міндеттерінің болуы; 

құрылымдық бөлім ережесінің болуы; штаттық қызметкерлердің болуы; 

штаттық кестенің болуы; басқару органдарының болуы; 

• 

жұмыс орны мен материалдық-техникалық қамсыздандырылуы; • 

университет құрылымында тіркелуі; 

• 

университеттің іс-құжаттар номенклатурасында тіркелуі. Құрылымдық  бөлімдерден  басқа  университетте  университет  автономиясын,  эксперттік 

бағалау арқылы шешімдер мен ұсыныстар қабылдауға жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

алқалы органдар да құрылады. 

Алқалы органдар төмендегідей болып бөлінеді: 

• 

өзін-өзі басқару органдары; • 

алқалы басқару органдары; 

• 

эксперттік алқалы органдар. Алқалы органдардың ерекше сипаттары: 

 заңмен немесе нормативтік актілермен бекітілген тәртіпте басқару органын құру туралы 

ректор бұйрығы  

 

алқалы органның ережесінің болуы;  

басқару органдарының болуы;  

 университет құрылымында тіркелуі;  

университеттің іс-құжаттар номенклатурасында тіркелуі. 5.2.2 

 

Негізгі құрылымдық бӛлімдер 

Негізгі  құрылымдық  бөлімдер  -  білім  беру  және  ғылыми  қызметті  жүзеге  асыратын 

бөлімдер. Олар: 

  факультеттер 

 кафедралар 

 бөлімдер 

5.2.3 

 

Қосалқы құрылымдық бӛлімдер 

Негізгі құрылымдық бөлімдерге қызмет көрсететін бөлімдер. Олар: 

 

кітапхана  

компьютер орталығы  

инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы  

іс-тәжірибе базалары 5.2.4 Қызмет кӛрсететін құрылымдық бӛлімдер 

Университеттің  оның құрылымдық бөлімдерінің қызметін және қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін құрылымдық бөлімдер. 

• 

шаруашылық бөлім • 

асханалар 

• 

Медициналық қызмет  5.2.5 Әкімшілік- басқару бөлімдері 

Университеттің әкімшілік-басқару бӛлімдері 

Оқу-әдістемелік басқарма; кадр бөлімі; «Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 5-беті 

 

 сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімі 

Тіркеу офисі Студенттік бөлім 

Бухгалтерия Университеттің әкімшілік-басқару қызметкерлері: 

ректор; проректорлар; 

бас бухгалтер. Әкімшілік- басқару бөлімі басшылары: 

бөлім басшылары 5.2.6 Басқарудың алқалы органдары. 

Ғылыми кеңес Қамқоршылық кеңес 

ректорат Құрылымдық бӛлімдердің алқалы органдары: 

факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестері 5.2.7 Эксперттік алқалы органдар: 

университеттің эксперттік алқалы органдары: 

оқу-әдістемелік кеңес ; 

 қабылдау комиссиясы; 

эксперттік комиссия; ғылыми кеңес комиссиялары; 

аттестациялық комиссия; жұмыс топтары; 

ұйымдастыру комитеті; тағы басқалар. Құрылымдық бӛлімдердің алқалы комиссиялары: 

стипендиалық комиссия; жұмыс топтары; 

ұйымдастыру комитеттері; тағы басқалар.  

5.2.8

 

Университеттің құрылымдық бӛлімдері мен органдарын құру, жою, қайта құру, 

атауын ӛзгерту тәртібі . 

Осы  ереже  университет  құрылымындағы  өзгерістер  процедурасының  тәртібін, 

өзгеріс енгізу қажеттілігін негіздеу, шешім қабылдау,қабылданған шешімнің құжатамамен 

рәсімделуі  т.б.  Сонымен  қатар  бөлімді,  органды  құруға,  жоюға,  қайта  құруға,  атауын 

өзгертуге  қатысушы  құрылымдық  бөлімдердің,органдар  мен  лауазымды  тұлғалардың  

құзыреттерін, жауапкершілігін анықтайды. «Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 6-беті 

 

 

5.2.9 

Университеттің құрылымдық бӛлімін құру, атауын ӛзгерту, жою тәртібі. 

Құрылымдық бөлімді жою, қайта құру және атауын өзгерту туралы шешімді 

"Сырдария" университетінің Ғылыми кеңесі қабылдайды , шешімнің негізінде ректор 

бұйрығы шығарылады. 

Құру, жою, қайта құру, атауын өзгерту процедурасын іске асыру үшін төмендегі әс-

әрекеттер орындалу қажет: 

"Сырдария" университетінің Ғылыми кеңесінде қарастыруға негіз болатын мүдделі 

тараптардың қызмет хаты.  

Ғылыми кеңесте шешімнің қабылдануы 

Ғылыми  кеңесте  мәселенің қарастырылуын мүдделі тараптар дайындайды.Қажет 

болған  жағдайда  мәселенің  қарастырылуына  Ғылыми  кеңестің  басқа  да  комиссиялары 

тартылуы мүмкін. 

Ғылыми кеңес шешімі кеңсеге бұйрық шығару үшін жіберіледі.  

Ректор бұйрығының дайындалуы және шығарылуы 

Университеттің    құрылымын  өзгерту  туралы  ұсыныс    оңды  шешімін  тапқан 

жағдайда, Ғылыми кеңес отырысынының хаттамасынан көшірме  және құжаттары Кеңсеге 

бұйрық жобасын дайындау және шығару  үшін жіберіледі 

Университеттің  құрылымындағы  өзгерістер  туралы  бұйрықта  төмендегі 

көрсетіледі: 

 - негізгі құрылымдық бөлімнің құрылуы немесе қайта құрылуы жарияланады; 

құру немесе қайта құру туралы жарияланады; ҚБ ережесі бекітіледі; 

ҚБ  университеттің  іс-құжаттар  номенклатурасында  тіркелетін  сандық  индекс беріледі; 

тиісті  құрылымдық  бөлімдерге  қабылданған    өзгерістерге  байланысты құжаттарды рәсімдеуге ( өзгертуге) нұсқаулар беріледі ; 

-   


бұйрықтың орындалуын қадағалайтын лауазымды тұлғалар тағайындалады. 

Бұйрық үлгісі  № 1 қосымшада көрсетіген Құрылымдық бӛлім жойылғанда бұйрық шығарылады, онда: 

- тиісті құрылымдық бөлімдерге қабылданған шешімдерді құжаттамамен рәсімдеу 

туралы, құжаттар мен ақпараттық базаға өзгерістер енгізу туралы айтылады; 

- бұйрықтың орындалуына жауапты тұлғалар тағайындалады. 

-

 Бұйрық қосымшасы №2 қосымшада берілген. Құрылымдық бӛлімнің атауы ӛзгерген жағдайда: 

атауының өзгеруі жарияланады; -

 құрылымдық бөлім ережесі бекітіледі; 

тиісті  құрылымдық  бөлімдерге  қабылданған  шешімдерді  құжаттамамен рәсімдеу туралы, құжаттар мен ақпараттық базаға өзгерістер енгізу туралы айтылады; 

бұйрықтың орындалуына жауапты тұлғалар тағайындалады. Бұйрық үлгісі № 3 қосымшада берілген  

Қабылданған шешімдердің құжаттамамен рәсімделуі 

Шығарылған  бұйрықтың  негізінде  Сапа  менеджменті,  аккредиттеу  және 

мониторинг  бөлімі  құрылымдық  бөлімнің  ережесін  екі  данада  дайындайды,  ректорға 

бекіттіреді және СМЖ құжаттарын тіркеу журналына тіркейді. Бірінші данасы бекітілген 

іс-құжаттар номенклатурасынна сәйкес Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг 

бөлімінде  сақталады  -  екіншісі  Кеңседе.  Тіркелген  көшірмелері  тиісті  құрылымдық 

бөлімдерге таратылады. Ереже университет сайтына қойылады. 


«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 7-беті 

 

 

 5.2.10 Алқалы органдарды құру және жою тәртібі. 

Университетте  алқалы  органдарды  құру  туралы  шешім  ҚР  заңнамасы,  ҚР  БҒМ 

бұйрықтары  мен  өкімдері,  Ғылыми  кеңес,  ректорат  және    ұсыныстары  негізінде 

қабылданады. 

Алқалы органды құру, жою ректор бұйрығымен жарияланады.Алқалы орган тұрақты және 

уақытша болуы мүмкін. 

Уақытша жұмыс істейтін орган  ректор бұйрығымен құрылады. 

Тұрақты алқалы органды құру үшін, төмендегі қажет: 

 Мәселенің    ректордың    қарастырылуы  үшін    мүдделі  тараптардың  қызмет  хаты 

қажет;қызмет хат дайындау 

Ректор бұйрығын дайындау және шығару. 

Университеттің    құрылымын  өзгерту  туралы  ұсыныс    оңды  шешімін  тапқан 

жағдайда, ректор бұйрығы бұрыштамамен бұйрық жобасын дайындау және шығару  үшін 

Кеңсеге жіберіледі. 

университеттің құрылымын өзгерту туралы бұйрықта төмендегі көрсетіледі: 

-

органның құрылуы туралы жарияланады, -

орган құрамы жарияланады, 

-

орган ережесі бекітіледі, -

орган басшысы тағайындалады, 

-

алқалы органның қызмет ету мерзімі жарияланады; университеттің  іс-құжаттар  номенклатурасында  алқалы  органға  тиісті  сандық 

индекс беріледі; 

-

тиісті  құрылымдық  бөлімдерге  қабылданған шешімдерді  құжаттамамен  рәсімдеу туралы, құжаттар мен ақпараттық базаға өзгерістер енгізу туралы айтылады; 

-

бұйрықтың орындалуына жауапты тұлғалар тағайындалады Бұйрық үлгісі №4 қосымшада берілген. 

орган жойылған жағдайда, бұйрық шығарылады, онда: 

-

органды жою туралы жарияланады; -

тиісті  құрылымдық  бөлімдерге  қабылданған шешімдерді  құжаттамамен  рәсімдеу 

туралы, құжаттар мен ақпараттық базаға өзгерістер енгізу туралы айтылады; 

бұйрықтың орындалуына жауапты тұлғалар тағайындалады. Бұйрық үлгісі № 5 қосымшада берілген. 

Қызметінің  мерзімі  шектеулі  органдарды  құрған  жағдайда  оны  жою  туралы 

бұйрық шығарылмайды. 

Қабылданған шешімдердің құжаттамамен рәсімделуі. 

Шығарылған  бұйрықтың  негізінде  Сапа  менеджменті,  аккредиттеу  және 

мониторинг  бөлімі  құрылымдық  бөлімнің  ережесін  екі  данада  дайындайды,  ректорға 

бекіттіреді және СМЖ құжаттарын тіркеу журналына тіркейді. Бірінші данасы бекітілген 

іс-құжаттар номенклатурасынна сәйкес Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг 

бөлімінде  сақталады  -  екіншісі  Кеңседе.  Тіркелген  көшірмелері  тиісті  құрылымдық 

бөлімдерге таратылады. Ереже университет сайтына қойылады. 

5.2.11    УНИВЕРСИТЕТТІҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ  ТУРАЛЫ    ЕРЕЖЕСІН    ДАЙЫНДАУ 

ЖӘНЕ БЕКІТУ ТӘРТІБІ 

5.6.1  Университеттің  құрылымы  туралы    ереженің  жобасын  құрастырушы    Сапа 

менеджменті,  аккредиттеу  және  мониторинг  бөлімі  басшысы    оқу  істері  жөніндегі  

проректормен, заңгермен келісіледі. «Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 8-беті 

 

 

5.6.2  Университеттің құрылымы туралы  ережесі Ғылыми кеңес мәжілісінде талқыланып кеңес қаулысымен қабылданады 

5.6.3 Университеттің құрылымы туралы   ережесі университет ректорымен бекітіледі 

5.6.4  Университеттің  құрылымы  туралы  ережесі  университет  ректорының  бұйрығымен 

қолданысқа енгізіледі 

5.6.5  Университеттің  құрылымы  туралы  ережесі  сапа  менеджменті,  аккедиттеу  және 

мониторинг  бөлімінде  тіркеледі,  бақылау  данасы  СМАМБ-де    сақталады.  Ереженің 

ксерокөшірмесі орнатылған тәртіп бойынша тиісті құрылымдық бөлімдерге таратылады. 

 

5.2.  12    УНИВЕРСИТЕТТІҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ  ТУРАЛЫ    ЕРЕЖЕСІНЕ    ӚЗГЕРІС 

ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

5.7.1  Университеттің  құрылымы  туралы  ережесі  жойылғанға  дейін  қызмет  етеді  немесе 

жаңасымен ауыстырылады 

5.7.2  Осы ереже атауы өзгерген жағдайда  қайта бекітіліп ауыстырылады 

5.7.3 Ережеге енгізілген өзгертулер негізгі мәтінімен бірге сапа менеджменті, аккредиттеу 

және мониторинг бөлімінде сақталады.  

 

 

6  ЖАУАПКЕРШІЛІК 

6.1  Университет  ректораты  қабылдаған  шешімдері,  олардың  орындалуы  мен 

заңдылығына жауапты . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 9-беті 

 

 

 ҚОСЫМША  А 

 

 

ҚОСЫМШАЛАР ТІЗІМІ 

 

 

 

1.

 Университеттің құрылымдық бөлімін құру, атауын өзгерту туралы бұйрық 

2.

 Құрылымдық бөлімді жою туралы 

3.

 Құрылымдық бөлімнің атауын өзгерту туралы 

4.

 Алқалы басқару органын құру туралы 

5.

 Алқалы басқару органын жою туралы 

 

 

ҚОСЫМША 1 

 

 «Сырдария» университеті 

Бұйрық 

  _________  200 __ ж 

№ _____  

 

 «Университет құрылымын өзгерту туралы» 

 «Университет құрылымы туралы» ережеге сәйкес 

бұйырамын

1. 


Университеттің 20../... оқу жылына  қосымша №1  сәйкес құрылымын бекіту  

2. 


Университет құрылымындағы өзгерістерді жариялау ( бөлімнің құрылуы немесе қайта 

құрылуы) 

3. 

Құрылымдық бөлімнің ережесі бекітілсін ____________________________  . 4.Кеңсе меңгерушісі құрылымдық бөлімді  университеттің  іс-құжаттар номенклатурасына 

№   тіркеуге алсын; 

5.Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімі басшысы университет 

құрылымына өзгерістер енгізсін; 

6.Кеңсе меңгерушісі осы бұйрықты құрылымдық бөлім басшыларына жеткізсін; 

7.Осы бұйрықтың орындалуы кадр бөлімі басшысына жүктелсін. 

 

 

 

Ректор 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 10-беті 

 

 

 ҚОСЫМША 2 

 

«Сырдария» университеті 

Бұйрық 

  _________  200 __ ж № _____  

 

«Құрылымдық бөлімді жою туралы»  

20.. ж  «  »   --------- Ғылыми кеңес шешімі негізінде, хаттама № _____  , бұйырамын

Университет құрылымында .......................... бөлім ( кафедра т.б.) жойылсын;  . 

1.Кадр бөлімінің басшысы бөлім қызметкерлеріне белгіленген тәртіпте ескертісін; . 

2.Кеңсе меңгерушісі құрылымдық бөлімді университеттің іс-құжаттар номенклатурасынан 

алынсын; 

3.Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімінің басшысы университеттің 

құрылымына тиісті өзгерістер енгізсін; 

4.

Кеңсе меңгерушісі осы бұйрықты құрылымдық бөлім басшыларына жеткізсін; 5.Осы бұйрықтың орындалуы .............басшысына жүктелсін. 

 

Негіздеме: Ғылыми кеңес шешімі хат   №   « »------ 20../ ____________ .  

Ректор 


 

  

 ҚОСЫМША 3 

 

«Сырдария» университеті 

 

 

Бұйрық   _________  20../ ... ж 

№  _____   

«Құрылымдық бөлімнің атауын өзгерту туралы» 

20.. ж  «  »   --------- Ғылыми кеңес шешімі негізінде, хаттама № _____  , 

бұйырамын

Университет құрылымында .......................... бөлім ( кафедра т.б.) атауы өзгертілсін;  . 

1.Құрылым ережесі бекітілсін _________________________________________  . 

2.Кеңсе меңгерушісі құрылымдық бөлімді университеттің іс-құжаттар номенклатурасына 

№   тіркесін. 

3.Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімінің басшысы университеттің 

құрылымына тиісті өзгерістер енгізсін; 

4. 


Кеңсе меңгерушісі осы бұйрықты құрылымдық бөлім басшыларына жеткізсін; 

5. 


Осы бұйрықтың орындалуы .............басшысына жүктелсін. 

6. 


 

Негіздеме: Ғылыми кеңес шешімі хат   №   « » ------ 20../  ___________ . 

 


«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 11-беті 

 

 

Ректор  

ҚОСЫМША 4 

 

 «Сырдария» университеті 

Бұйрық 

  _________  20 ...ж 

№ _____  

 

«Алқалы басқару органын құру туралы» 

  ______________________________________________ негізінде 

( ......шешімге сәйкес) ___________________________ ), бұйырамын

1.Университет құрылымында ............... алқалы орган құрылсын; ____________  . 

2.ҚБ ережесі бекітілсін_______________________________________________  . 

3. Басшысы ( жетекшісі, төрағасы) етіп ............. тағайындалсын 

4. Алқалы орган қызметінің мерзімі.......................... бекітілсін; 

5 Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімінің басшысы университеттің 

құрылымына тиісті өзгерістер енгізсін; 

6.Кеңсе меңгерушісі осы бұйрықты құрылымдық бөлім басшыларына жеткізсін; 

7.Осы бұйрықтың орындалуы  оқу істері жөніндегі проректорға жүктелсін . 

 

Негіздеме: Ғылыми кеңес шешімі хат   №   « »------ 20../  

  

 

Ректор:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 12-беті 

 

 

 ҚОСЫМША 5 

 

 

 «Сырдария» университеті 

Бұйрық 

  _________  200 __ ж 

№ _____  

 

«Алқалы  басқару органын жою туралы» 

 20.../... ж ......................................................... шешімі негізінде 

(........................сәйкес ___________________________ ), бұйырамын

1. Университет құрылымында .............................. жойылсын. 

2.Басшысы    (төрағасы)    с  200    ж.  20        г.  Мерзімі  аралығында  құжаттарды  іс-құжаттар 

номенклатурасына сәйкес мұрағатқа өткізсін; 

3.Кеңсе меңгерушісі құрылымдық бөлімді университеттің іс-құжаттар номенклатурасынан 

алынсын; 

4. Сапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг бөлімінің басшысы университеттің 

құрылымына тиісті өзгерістер енгізсін; 

5. Кеңсе меңгерушісі осы бұйрықты құрылымдық бөлім басшыларына жеткізсін; 

7.Осы бұйрықтың орындалуы  оқу істері жөніндегі проректорға жүктелсін . 

Негіздеме: Ғылыми кеңес шешімі хат   №   « »------ 20../ 

 

  

 

Ректор:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cырдария» университеті 

УС-СМАМБ-008/09-

2015 

Сапа менеджменті жүйесі Ереже 

2-нұсқа 


Университет құрылымы туралы 

10  беттің 13-беті 

 

 

 ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 

Р/с Қызметі 

Аты-жөні 

Қолы 

Күні 


 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 10 

 

  

 

11  

 

  

12 


 

 

  

13 


 

 

  

14 


 

 

  

15 


 

 

  

16 


 

 

  

17 


 

 

  

18 


 

 

  

19 


 

 

  

20 


 

 

  

 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет