Абай атындағы ҚазҰПУPdf көрінісі
Дата21.04.2023
өлшемі162,14 Kb.
#85211


Абай атындағы ҚазҰПУ 
Математика, Физика және Информатика институты
Математика, физика және информатиканы оқыту
әд стемес кафедрасы
Оқушы жастардың ұлттық тәрбиес не әсер етет н әд снамалық
нег здер мен факторлар
Орындаған: МОК-221 тобының студент Абитаев Нурдаулет 
Қабылдаған: PhD доктор, аға оқытушы Ибраева Мағрипа Курманбековна


Жоспар
Әд снамалық нег здер қажетт л г ;
Ұлттық тәрбиеге әсер етуш фактор;
Мәселен өзектеу жолдары, қорытынды
1.
2.
3.


Әд снамалық нег здер қажетт л г
Бүг нг таңда, жастардың бәсекеге қаб летт болу үш н отандық б л м
беру жүйес н ң мазмұнын ұлттық идея нег з нде жет лд р п отыр.
Өркениетке бағыт алған кезеңде жастарға бер лет н б л м мазмұнын
«ғылым арқылы тәрбие беру» парадигмасына нег здеп, дәр с
мақсатын ұлттық тәрбиен ң түс н ктер н теориялық-әд снамалық
тұрғыдан ұғындыруға бағыттау Қазақстан Республикасындағы
жоғарғы оқу орындарының педагогика саласында да өзект мәселе
болып отыр


Ұлттық тәрбиеге әсер етуш факторлар 
Тұлға, с-әрекет, құндылықтар, таным, басқару теориялары
ұлттық тәрбие үш н әд снамалық қызмет атқарады. Ұлттық
тәрбиен ң әд снамасының ерекшел ктер сонымен б рге
б рқатар ұғымдарда көр н с табады.
Ұлттық тәрбиен ң ргетасын дұрыс қалай б лу тек б л м беру саласы
арқылы қалыптаспайды, оған қоғамдағы барлық әлеуметт к
институттардың күш жұмылдырылатындықтан, жоғарғы оқу
орындарында студент жастарға б л м беруде, оларды тек ғылыми
б л мдер нег з мен таныстырып қоймай, олардың толыққанды
дамыған, ұлт болашағын ойлайтын, ұлттық сана-сез мдер мен
ұлттық құндылықтары қалыптасқан тұлға рет нде тәрбиелеу
өзект мәселелер қатарында.


Мәселен өзектеу жолдары 
Бүг нг күнде ұлттық тәрбиен ң дамуына көпмәдениетт ортаның әcepi мол. Осы тұрғыдан келгенде, болашақты
бағдарлауда мультиперспективалық әд снамалық тәс лд ң ыкпалы ерекше. Ұлттық тәрбиен мультиперспективалық
тұрғыдан қарастыру, тұлғаның жеке өз нд к перспективалары мен қатар қосымша басқа адамдардың да
перспективаларын есепке алуын қарастырады. Әр тұлға өз н ң п к р нен басқа, құнды да қайталанбас п к рлер мен
дүниетанымдардың болу мүмк нд г н саналы түрде түс ну қажет. Бұл бағыт толерантты тұлғаны қалыптастыруға
септ г н тиг зед . Тұлғаның дамуына шығармашылық ықпал етет н, б рнеше бағыттардың жиынтығы болып табылады.


Қолданылған әдебиеттер т з м
І тарау. Жас ұрпаққа Ұлттық Тәрбие беруд ң Әд снамалық нег здер 1
Ұлттық тәрбиен ң көздер
Ұлттық тәрбиен ң м ндет атты тақырыпта жазылған электрондық
оқулығы,
https://www.myunivercity.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%
D0%B0/%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B1%D
0%B8%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82/188
480_2341067_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
86%D0%B01.html


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет