Аль-Фараби даңғылы, 95 үй, 64 офисжүктеу 483.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.03.2017
өлшемі483.13 Kb.

 

 

«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

050000, Алматы 

қаласы, 

Аль-Фараби даңғылы, 

95 үй, 64 офис, 

тел. (7273)154-652 

Altay Polimetally LLC  

Kazakhstan 050000, 

Almaty, Al-farabi 

Avenue 


95 Office 64,  

Tel. (7273)154-652  

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму, 

Қазақстан 

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ƏРЕКЕТТЕСУ ЖОСПАРЫ 

 

 

Қайта қарау 2.

 Қараша 2014

 

 


 

 

Мазмұны 

 

1

 КІРІСПЕ ............................................................................................................................................ 1

 

2 

ЖОБА


 

ТҮЙІНДЕМЕСІ ...................................................................................................................... 1

 

3

 МҮДДЕЛІ

 

ТАРАПТАРМЕН 

ƏРЕКЕТТЕСУ,

 

ЖОБАҒА


 

ҚОЙЫЛАТЫН

 

ТАЛАПТАР .......................... 2 

4

 МҮДДЕЛІ

 

ТАРАПТАРДЫҢ 

ҚАЗІРГІ


 

УАҚЫТ


 

ІС-ƏРЕКЕТІНЕ

 

ТҮЙІНДЕМЕ ..................................... 2 

5

 МҮДДЕЛІ

 

ТАРАПТАРДЫҢ 

ТЕҢЕСТІРУІ

 

ЖƏНЕ


 

ТАЛДАУЫ ........................................................... 3

 

5.1


 

Бақылау органдары .................................................................................................................. 5

 

5.2


 

Компаниялар – Тауар жəне қызметтермен жабдықтаушылар .............................................. 5

 

5.3


 

Жабдықтаушы жұмыскерлері .................................................................................................. 5

 

5.4


 

Жергілікті тұрғындар ................................................................................................................ 5

 

5.5


 

Аймақтық қоғам......................................................................................................................... 5

 

5.6


 

Аймақтық БАҚ ........................................................................................................................... 6

 

5.7


 

Беймемлекеттік кəсіпорындар ................................................................................................. 6

 

5.8


 

Халықаралық БМК жəне мекемелер ....................................................................................... 6

 

6

 ОСАЛ

 

ТОПТАР ................................................................................................................................. 6 

7

 МҮДДЕЛІ

 

ТАРАПТАРМЕН 

ƏРЕКЕТТЕСУГЕ

 

АРНАЛҒАН


 

МЕХАНИЗМ ......................................... 6

 

7.1


 

Механизмді ашу ........................................................................................................................ 6

 

7.2


 

Құрылыс уақытындағы іс-əрекет ............................................................................................. 7

 

7.3


 

Жұмыс уақытында .................................................................................................................... 7

 

7.4


 

Апаттық жағдайда байланыс ................................................................................................... 7

 

8

 ҚОРЛАРЫ

 

ЖƏНЕ 

МІНДЕТТЕРІ ....................................................................................................... 7

 

9

 БАҚЫЛАУ

 

ЖƏНЕ 

ЕСЕПТЕМЕ


 

БЕРУ ............................................................................................... 8

 

10

 ШАҒЫМДАРДЫ

 

ҚАРАУ 

МЕХАНИЗМІ ............................................................................................. 8

 

Шағым беру тəртібі: ............................................................................................................................ 9 

 

 

 

 

 

Қысқармалар 

ҚҚМ 


      Қоғаммен қатынас  маманы 

EБҚД 


       Еуропа Банкі -Қайта құру жəне Дамыту  

ҚҚОҚ 


       Қауіпсіздік жəне қоршаған ортаны қорғау 

ҚОƏШЖ       Қоршаған орта жəне əлеуметтік шаралар жоспары 

ТО 

        ЕБҚД-ға қойылатын талаптардың орындалуы жəне Əлеуметтік саясат 2008 AП                  Aлтай Полиметалл ЖШС 

ҚОƏБ             Қоршаған ортаға əсер етуді бағалау «Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

1 1  КІРІСПЕ 

Бұл  мүдделі  тараптармен  əрекеттесу  жоспары    (МТƏЖ)  Aлтай  Полиметаллдың (AП)  мүдделі 

тараптарға  əрекеттесуін,  соның  ішінде  қоғам,  оған  қатысты  мəліметтерді  ашу,  Коктасжал 

порфирит мыс кенін дамуы жөнінде суреттейді (Жоба).  

Мүдделі тараптармен əрекеттесу-үздіксіз үдеріс, ол жобаны толықтай іс жүзіне асыру жəне қанау 

уақытына таратылады. МТƏЖ өзіне уақытында қамтамасыз ететін, түсінікті (формасы жəне тілі) 

жəне  лайықты  мəліметтерді  мүдделі  тараптарға  қамтамасыз  ету  жəне  мүдделі  тараптарға  өз 

пікірін жəне ескертулерін еңгізуге мүмкіндік туғызу жəне олардың мəселелері мен болжалдарына 

қанағатантандырарлық уақытында жауап беру.  

2  ЖОБА ТҮЙІНДЕМЕСІ 

Еуропа  Банкі  -Қайта  құру  жəне  Дамыту (EБҚД)  Қазақстанда  Коктасжал  порфирит  мыс  кенін 

дамыту үшін  AП-ге €100 миллионға дейін ақша қаражатын бере алады.  Мыс кенін дамыту үшін 

қарызды қайта қаржыландыру арқылы несие беріледі, осы күнге дейін 90 % бітірілді. Коктасжал  

мыс кенін даму жобасы өзіне кен өңдіру,кенді ұсақтау жəне орналастыру, керекті инфра құрылыс, 

оған сумен қамтамасыз ету кіреді жəне оған қатысты əлеуметтік инфрақұрылыс. 

Операция үш маңызды іс-əрекетке бөлінеді; шахта, орнында тасымалдау жəне алғашқы ұсақтау, 

екінші  рет  ұсақтау  жəне  өңдеу  (орналастыру).  Өңдеу  операциялары  өзіне  карьерде  жару  жəне 

өазу  жұмыстары  болып  табылады.  Карьер  тереңдігі  300м  жəне  қызмет  мерзімі  шамамен 20 

жылға  дейін  болады.  Жерасты  шахтасы  кейін  өңделуі  мүмкін.  Шамамен 50 м

3

/с  шахтадан айдалуы  мүмкін.  Əйгілі  неміс  компаниясы Takrif шахта  үшін  қазу  жұмыстарын  қолданады.  Бұл 

жобаның  бірегей  ерекшілігі  қазылған  материалдарды  тасымалдау  үшін  буындалған  конвейер 

жүйесін (1.2 км ұзындықта) қолданады, соның ішінде шығарылған топырақ, қоқыс, қышқылданған 

кен, сульфид кені жəне аралық кен (минералданған тау материалдары, бірақ ағымдағы өңдіруге 

жараспайды).  Бұл конвейер жүйесі алғашқы уатқышпен қамтылған жəне кенсіз материалдарды 

арнайы  өңдіру  фабрикасына  жібереді.  Өңдеу  зауыты  ең  үлкен  халықаралық METSO 

компаниясында  жобасы  жасалып  салынған  (

http://www.metso.com)

  ол  өзіне  типті  қалқымалы 

жағдайды  көрсетеді,  онда  кен  су  жəне  қоспалармен  араласады,  минералды  шығындар  ұяшық 

түбіне  отырадыl,  концентратты  минералды  материал  ұяшықтың  төбесінен  алынып  тасталады.  

Концентрат  құрғатылады, 15-20% су  қалғанша  дейін  құрғатылады,  ал  шығын  қалдықтары 

жойылады.  Нельсон  концентраттары  алтын  материалын  алу  үшін  бөлек  бөлінеді.  Алтын,  мыс, 

күміс  концентраттары  жүкмашинасына  тиеліп  асфальтті  жол  бойына  апарылады,  онда 90 км 

шамасында Талдынка темір жол терминал (Бүркіт темір жолы) құрылысын салу жоспарлануда. 

Мұұңай  өңдіру  зауытының  жылдық  қуаттылығы  шамамен 4 миллион  тонна  қышқылданған  кен 

жəне 3 миллион  сульфид  кені.  Сумен  қамтамасыз  ету  үдерісі  қасындағы 15км  қашықтықта 

орналасқан Саумалкөл өзенінен жерасты құбыры арқылы тартылады. Өзенде Қарасу бөгетінің су 

қоры сыйымдылығы 0.6Mм

3

 жəне өзенге құбыр тартылады. Керек болған жағдайда бұл су өңдіру зардаптарын  жұмсартады.  Гидрогеология  бойынша  зерттеулер  жобаға  сумен  қамтамасыз  ету 

шеңберінде    айқындаулар  бітірілді.  Бұл  зерттеулерді  Центр  Мониторинг  ЖШС  жасады 

(Қазақстан).  

Жоғарыда  айтқандай,  шахтаға  арналған  құрылыстар  90 % аяқталды.  Жоба  бойынша  барлық 

операциялыр  қанауға  2014 жылдың  Желтоқсан  айында  басталады.  Концентратты  өңдіру 2015 

жылдың Наурыз айында басталуы жоспарлануда. Теміржол терминалы осы уақытта бітіріледі. «Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

2 3  МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ƏРЕКЕТТЕСУ, ЖОБАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

МТƏЖ-де  көрсетілген  шаралар  Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  сəйкестендірілген 

(соның ішінде "Қоғамды тыңдау тəртіптері" Қоршаған ортаны қорғау Министрлігі (ҚОҚМ) ҚР-ң No. 

135-т, 07.05.2007), Қазақстанмен Орхустың халықаралық конвенциясы, ҚОҚМ талаптары,мүдделі 

тараптармен əрекеттесу саясаты. Қазақстан жəне ЕБҚД мүдделі тараптар əрекеттесу талаптары 

төменде 1 Кестеде көрсетілген.2 Кесте 1 Қазақстан жəне ЕБҚД мүдделі тараптар əрекеттесу талаптары 

ЕБҚД талаптары  

 Қазақстан талаптары  

Мүдделі тараптарды айқындау: 

Осы жобаға қатысты адамдарды, сондай-ақ мүдделі тараптарды 

айқындау.  

Мүдделі тараптардың  жұмысы экологиялық əлеуметтік сұрақтарды 

шешу барысында, ол үдерісте мəліметтер ашу жəне маңызды кеңес 

алуына көз жеткізу. 

Жобаны жүзеге асыру уақытында мүдделі тараптармен үздіксіз қарым-

қатынаста болу. 

Мүдделі тараптарды айқындау талап 

етпейді. Екі жергілікті газетада орыс 

жəне қазақ тілде жариялануын талап 

етпейді. Жергілікті кеңес орны 

қоғамдық жиналыс өткізу жəне уақыты 

бойынша кеңес беруге шақыру 

Қоршаған ортаны жəне əлеуметтік  үдерістерін бағалау бойынша 

кеңес беру. 

Мүдделі тараптар төрт жұма ішінде 

ҚОҚ бойынша мəліметтерді бекіту үшін 

Мемлекеттік Экологиялық 

Экспертизаға жіберу. 

Экологиялық жəне əлеуметтік зардаптарына сай жобаның барлық іске 

асыру уақытында мүдделі тараптарды керекті мəліметпен қамтамасыз 

ету. 


Қоғамдық жиналыстарда төрт жұма 

ішінде ҚОҚ бойынша мəліметтер 

қоғамға мүмкіндік туғызу. Аймақтық 

бөлімге жазбаша арыз жазғаннан кейін 

мүдделі тараптарға ҚОҚ бойынша 

мəліметтерді қарау құқығы беріледі 

Мүдделі тараптар мен əрекеттесу қорқытусыз еркін түрде,қол жетімді 

жəне түсінікті мəліметтер негізінде, мəдени сəйкес форматта 

жүргізіледі ; 

Анықталмаған 

Мүдделі тараптар жоба бойынша өз көз қарастарын жəне 

ұсыныстарын айтуға мүмкіндік иелену;  

Техникалық емес түйіндемені Орыс жəне Қазақ тілінде анықтау жəне 

мəдени түрде рəсімдеу,  

Қоғамдық оасл топтар керектігіне мүдделі тараптармен əрекеттесу; 

Экологиялық жəне əлеуметтік көрсеткіштері бойынша сыртқы мүдделі 

тараптардың есептемелерін жариялау; 

Шағымды қарау механизмін құру, керекті мекемелерге хабарлау жəне 

бұл механизмнің тез іс əрекет етуіне көз жеткізу, мəдени түрде 

рəсімдеу жəне барлық мүдделі тараптарға қол жетімділігін 

қамтамасыз ету; 

Қажет емес  

Қоршаған ортаға əсер етудə бағалау үдеріс барысында қоғамның қатысуы міндетті түрде болып 

саналады.  Қоғамдық  тыңдау  барысындажоба  туралы  бұқаралық  ақпарат  құралдары  арқылы 

жеткізу, 20 күн бұрын ашық отырыс болатынын хабарлау.  Əр жиналыс соныңда хаттама жасау, 

мүдделі  тараптардың  жауаптары  мен  ұсыныстарын  еңгізу.  Бұл  хаттамалар  Мемлекеттік 

Экологиялық Экспертизасына жіберіледі (құзіретті орган).  Əр мүдделі тараптардың наразылығы 

құзңретті органдарда шешілу қажет. 4  МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ УАҚЫТ ІС-ƏРЕКЕТІНЕ ТҮЙІНДЕМЕ 

Мəліметтерді  ашу  жəне  кеңес  беру  үдерісі 2010 жылдың  Қазанның 22-де  кеңесшінің  кен 

аймағына  баруы  туралы  Индустриалды  Қарағанды  газетінде  жарияланды.  Бұл  статьяда  Жаңа 


«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

3 

технология  жəне  Индустрия  Министрлігімен  ұсынылған  индустриалды-инновацияны  дамыту 

тездету барысында Қазақстанда Жол Карта индустрия жобасын өркендету туралы айтылған. 

2010 жылдың 22 жəне 27 Қазан айында  аймақтық Авитрек газетінде жəне аймақтық кеңес веб-

парағында Қарақалы ауданының əлеуметтік мəселелерін шешу барасында Аймақтық кеңес жəне 

АП қарым-қатынас меморандумына қол қою арқылы іскерлік серіктес болғаны туралы айтылған. 

AП 300 жұмыс  орындарымен,  Егінбұлақ  жəне  Теректі  ауылдарында  өте  арзан  электрқуатымен, 

Егінбұлақ-Теректіден 32км  жол  бойында  жəне  Айыр  ауылына  су  жабдықтау  жүйесімен 

қамтамасыз етеді. 

2014 жылдың 1ші қазан айында Теректі ауылының 90ға жуық егде адамдар қатысушылар ретінде 

мыс  кенінің  экскурсиясына  қатысуға  мүмкіндік  алды.  Арнай  мамандар  кен  үдерісі  туралы 

түсіндірді.  Осы  экскурсияның  мақсаты  ауыл  егде  адамдары  көмегімен  жоба  шаралары  туралы 

таныстыру болды. Жергілікті Қарғалы газетісі бұл шаралар туралы жариялады.  

Қарағанды  Индустрия  газетінің  тармағында ( 28 шілде, 2014) өз  оқырмандарына  өңдеу  жобасы 

жəне осы жоба Қазақстан Жол Картасын Индустриаландыруға қосылғаны туралы жариялады. 

 

Бірінші қоғамдық отырыс  жобаның экономикалық-техникалық негіздемесі бойынша 2013 жылдың  

20  шілде  айында  Теректі  ауылында  болды.  Осы  шараға 41 жергілікті  адамдар, 4 АП  уəкілетті 

адамдары,  Қарақалы  ауданының  Депутаты,  жергілікті  округтың  əкімі,  Қарақалы  газетінің 

редакторы,  архитектура  бөлімінің  жəне  жер  комитетіннің  мамандары  қатысты.  Отырыс 

барысында  келесі  мəселелер  көтерілді:  жобаның  Саумкөл  өзеніне  əсер  тигізуі  жəне  Айыр 

ауылына  су  жабдықтау  жүйесін  жөңдеу.  Ол  мəселелер  қоршаған  орта  қоғамдық  отырыстарда 

талқыланатын болды. Ол жүйе жөнделіп жаңа су сорғышы орнатылда.

 

2014  жылдың  соңында  Теректі  ауылында  ҚО  мəселелері    екінші  отырыста  қарастырылатын болды. 

Жобаның  абайлампаздық  мақсатында  қоршаған  орта  жəне  əлеуметтік  мəселелер  бойынша 

келесі мүдделі тараптармен кездесу жəне телефон арқылы сұрақтар қойылды: 

  Жергілікті Теректі ауылының жəне Егінбұлақ ауылының кеңесшілері; 

  Теректі жəне Айыр ауылдары, АП тұру комплексінде тұратын жұмыскерлердің 2 жанұясы; 

  Aуыр ауылының мейірбикесі; 

Мемлекеттік  жəне  аумақтық  органдарын:  апаттық  жағдайда  қоршаған  ортаны  санитарлы  қорғау 

эпидемиологиялық қызметтер бойына іс-əрекеттері туралы сұралды. 5  МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТЕҢЕСТІРУІ ЖƏНЕ ТАЛДАУЫ 

Кесте 2 қазіргі  белгілі  мүдделі  тараптары    көрсетілген  жəне  жобаны  жүзеге  асыру  барысында 

мəліметтің қалай таратылуы туралы айтылған. Құжат мəтінің ашу тілі 7.1 тарауында көрсетілген.    

Жобаның мүдделі тараптары олар бір немесе бір топ адамдар, жобаға тікелей немесе жанама қатысы (жағымды 

немесе  жағымсыз)  бар,  жобаға  немесе  əзірлеушіге  ықыласын  арттыратын,  жоба  нəтижелеріне  потенциал 

ықпалын тигізетін, жұмыс барысында кəсіпші білімімен жəне жұмыс тəжірибесімен өңдіру саласына қатысушылар. 

Жобаға қатысушылармен үздіксіз жəне жүйелі түрде араласуды қамтамасыз ету  үшін Қоғаммен 

қатынас маманы тағайындалды-Максутов Кабдикарим Мукатаевич мырза, Тел.:  8 (7212) 94-01-

17, Ұялы: 8 701 523 42 92; 8 705 248 73 48, E-mail:altay-pm@mail.ru.  

МТƏЖ  керекті  мəліметтер,  жауаптармен  қамтамасыз  етеді,  Кесте 2. Осал  тараптарына  арнайы 

назар бөлінеді. АП күш салу ірекеттерін  www.forum.altaypm.kz вебсайтында жинақтайды.  


«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

4 Кесте 2

 

Мүдделі тараптардың жобасы жəне мəліметтерді ашу шаралары 

Мүдделі 

тараптар 

Нені ашу қажет 

Қайда 

Қалай 

Қашан 

Қоршаған ортаны 

қорғау министрлігі 

ҚОҚ бойынша 

мəліметтер, 

ресурстарды қолдану 

жəне заңнамалармен 

сəйкестену, 

рұқсатнамалар 

Aстана офисі 

 

Аймақтық офисі Коореспонденция, 

есептемелерді,түсіндірме

лерге жауап жіберу 

Жұмыс 


басталғанша дейін 

 

Жарты жылдық жіберілім 

Санитарлы 

эпидемиологиялы

қ қызметтер (СЭҚ ) 

Жұмыскерлердің 

тұрғылықты үй əрленімі   Аймақтық СЭҚ 

Бекітуге жіберу 

Мемлекеттік ҚОҚ 

экспертизасына 

дейін 


Апаттық жағдай 

бойынша офис 

Апаттық жағдайға əсер 

ету жоспары 

Аймақтық бөлім 

Эл.пошта, жиналыстар, 

телефон арқылы  

Жұмыс 


басталғанша 

дейін, апаттық 

жағдайдан кейін 

кері байланыс 

Теректі , 

Егедібұлақ жəне 

Каргалинск кеңес 

орындары 

ҚҚОҚ, ҚОƏБ 

толықтамалары 

вакансиялар, 

бюллетендер 

Кеңес орындары 

Эл.пошта, жиналыстар, 

телефон, мəлімет 

тақтайшасы арқылы  

Тоқсан сайын 

жаңарту 


Мердігерлердің 

құрылыс 


жұмыскерлері 

Жоба бойынша 

мəлімет, еңбек қорғау 

талаптары жəне 

наразыны қарау 

механизмі 

AP тұрғылықты 

орны, асхана 

Мəлімет тақтайшасы 

Жұмыс 


басталғанша 

дейін, ай сайын 

құрылыс 

уақытында 

 

Тауар жəне қызметтермен 

жабдықтаушылар 

Тендер құжаттамалары 

жəне қорытындылары; 

мердігерлерді таңдау 

үдерісі, сатып алу жəне 

еңбек қорғау 

талаптары,  наразыны 

қарау механизмі 

Теректі асханасы, 

барлық АП 

офистері,  АП 

вебсайты 

Мəлімет тақтайшасы, 

пошта арқылы 

Офиске келу арқылы 

Интернет 

Тоқсан сайын 

жаңарту 

Теректі жəне Айыр 

тқрақты үйлері 

 

Жоба түйіндемесі жəне  наразыны қарау 

механизмі 

Aкимат, мектеп 

фойесі, кітапхана, 

AП асханасы 

Мəлімет тақтайшасы, 

пошта арқылы 

 

Жұма сайын наразылықтарды 

қарау 


Бюллетень, 

вакансиялар 

Тоқсан сайын 

жаңарту 


ҚҚОҚ, ҚОƏБ 

толықтамалары 

Теректі 

кітапханасы 

Жұмыскерлердің келуі 

15.11.2014 жоба 

біткенше   

Теректі мектебі  

Project summary, 

grievance mechanism. 

bulletins, vacancies 

Мектеп фойесі 

Мəлімет тақтайшасы 

Тоқсан сайын 

жаңарту 

Егендібұлақ 

тұрақты үйлері  

Жергілікті 

кітапхана, 

жергілікті газеттер 

Мəлімет тақтайшасы 

Қоғамдық бұқаралық 

ақпарат құралдары 

Интернет 

ҚҚОҚ, ҚОƏБ 

толықтамалары 

Ауыл кітапханасы 

Оқу бөлмесі керек болған 

жағдайда 

Жоба мерзіміне 

Аймақтық қоғам 

Жоба түйіндемесі жəне  

наразыны қарау 

механизмі, бюллетень, 

вакансиялар 

Газеттер,  

AП Қарағанды 

офисі 


Қоғамдық бұқаралық 

ақпарат құралдары 

Интернет 

Тоқсан сайын 

жаңарту 

Қоғамдық 

бұқаралық 

ақпарат 


құралдары 

Бюллетень жəне жоба 

бойынша жаңартылған 

мəліметтер талап ету 

бойынша  

Қолданбайды 

Телефон, эл.пошта 

Жергілікті 

беймемлекет 

органдары 

AП Теректі, 

Қарағанды, 

Алматы офистері 

Телефон, гаазет, 

интернет 

Халықаралық 

беймемлекет 

органдары жəне 

жоғарыда 

көрсетілгендер 

ҚҚОҚ, ҚОƏБ 

толықтамалары 

ЕБҚД жəне АП веб 

парақтары 

Тікелей байланыс жоқ 

ЕБҚД 


талқылауына жəне 

несие бергенге 

дейін 60 күн бұрын 


«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

5 5.1 

Бақылау органдары 

МТƏЖ  шахта  қызметтеріне  тағайындалған  инспекторлармен  қарым-қатынас  етеді.  Олар  керек 

жағдайда  жоба  бойынша  мəліметтерді  қағаз  құжаттамаларында  немесе  электрондық  пошта 

арқылы жібереді. Инспекторлар мəліметтерді жинап кері байланысты МТƏЖ-ге жібереді. 5.2 

Компаниялар – Тауар жəне қызметтермен жабдықтаушылар 

Қажетті  қызметтерді  сапалы  жəне  уақытында  орындау  үшін  компания  əділетті  түрде 

потенциалды жабдықтаушыларды іріктейді. 

Шахтаны  қайта  құру  қызметтерінен  тиімділік  немесе  жағымсыз  əсер  алу  қызметтері  бойынша 

Компания  басшысы  кəсіпорын  басшыларымен  кездесу  жүргізеді.  Мердігерді  таңдап  алу  үдерісі 

барысында  жергілікті  деңгейде  сатып  алу  жоспарына  сай  кəсіпорындарды  қызметтер  (Сипат 

жəне көлем) туралы хабардар болуға басшы мекемелер кепілдік береді.  

МТƏЖ  келісімшартқа  сəйкестілік  талаптарын  еңгізеді,  оның  ішінде  денсаулық  сақтау,  қауіпсіздік 

жəне  экологиялық  талаптар,  есептемелер  жəне  тəртіптер,  келісімшарт  міндеттемелерінің 

сақтануын жəне объектіде үнемі кəсіптікті бақылау құқығын өз артымызға қалдырамыз. Қауіпсіздік 

қызметтер  жұмыскерлеріне  жəне  мердігерлерге  зиян  келтірмей  уақытында  МТƏЖ    өзгерістер 

бойынша ең соңғы мəліметтермен қамтамасыз етеді.  5.3 

Жабдықтаушы жұмыскерлері  

Жоба  үдерісіне  еліктірілген  жабдықтаушы  жұмыскерлері  мəлімет  ашу  жəне  наразылықты 

қарастыру  механизміне  қатысады.  МТƏЖ    жабдықтаушы  жұмыскерлеріне  жұмыс жағдайларына 

қатысты  ұнемді  бақылаулардың  жүргізілуі  жəне  наразылықты  қарастыру  механизмі  туралы 

мəліметтермен  қамтамасыз  етеді.  Бұл  мəліметтер  мердігерліердің  лагерінде  немесе 

асханасында орналастырылады. Комментария жинауға арналған конверт/қорапша жəне аноним 

наразылықтары мəлімет тақтайшасына бекітіліп тұрады.  

5.4 

Жергілікті тұрғындар 

Шаөтаға  жақын  орналасқан  Айыр,  Теректі  жəне  Егіндібұлақ  ауыл  тұрғындары    жергілікті 

сельсовет арқылы хабардар болады, нақты жақдайларға сай келесу міндеттерді орындайды:  

  Жобаның  дамуы,  потенциалды  əлеуметтік  жəне  экологиялық  зардаптар  туралы 

мəліметтермен қамтамасыз ету, жобаны жүзеге асыру мақсатында үздік ұсыныстарды жинау; 

  Наразылықтарды  жəне  комментарияларды  қабылдау  механизмін  мүдделі  тараптарға 

түсіндіру; 

Бұл  мəліметтер  жергілікті  кітапханаларда,  мектептерде  жəне  мəлімет  тақтайшаларында 

орналастырылады. 

Тұрғындар мен жеке кездесу, телефон арқылы мəліметтер таратылып кері байланыс алынады. 5.5 

Аймақтық қоғам 

AП-ның  вебсайты www.forum.altaypm.kz мəлімет  тарату  бойынша  маңызды  құралы  жəне  БМО 

аймақтық,  халықаралық  деңгейде  қоғамдық  жиналыстарға  қатысу  болып  табылады.  Осы 

вебсайтта жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы жазбаларды табуға болады. 

Жоба  туралы  толықтай  мəліметті  қағаз  түрінде  жергілікті,  аймақтық  жəне  АП-ның  Теректі, 

Қарағанды, Алматы офистерінде алуға болады. «Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

6 

Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары мезгіл-мезгіл жоба үдерісі жөнінде мəліметтерді қамтып 

тұрады.  5.6 

Аймақтық БАҚ  

МТƏЖ  аймақтық  əйгілі  газеттермен (Kаркаралы,  Индустриалды  Қарағанды,  Кешкі  Қарағанды 

жəне Казахстанская правда), радио жəне ТВ каналдармен қарым-қатынас жүргізеді, оларға жоба 

туралы  толықтай  мəліметтер  береді  жəне  болашақта  жасалынатын  шаралар  жоспарымен 

қамтамасыз етеді.  

Аймақтық БАҚ қоғамның жоба туралы хабардарлығын көтеру мақсатында жұмыс жасайды. 5.7 

Беймемлекеттік кəсіпорындар 

МТƏЖ аймақтық беймемлекеттік кəсіпорындарының өкілдерімен байланыс орнату, оларды жоба 

туралы мəліметтермен хабардар ету. БМК олар-Адам құқығы бюросы, Сана сезім, Береке сияқты 

кəсіпорындар  қарастырылады.  Басқа  БМ  кəсіпорындар  тізімге  енгізу  сұранысымен  МТƏЖ-ге 

қызмет бабымен бару қажет. 

5.8 

Халықаралық БМК жəне мекемелер 

Халықаралық  беймемлекеттік  кəсіпорындар  жобаға  қатысты  мəліметтерді  ала  алады  жəне  АП  

вебсайты арқылы алмаса алады, ол мəліметтер Ағылшын тілінде жүргізіледі. Қосымша мəлімет 

BRD’s website www.EBRD.com вебсайтында Ағылшын тілінде орналасқан.  6  ОСАЛ ТОПТАР 

Жоспарды  дайындаған  кезде  осал  топтар  айқындалмады.  Егерде  осал  топтар  МТƏЖбен 

айқындалатын болса, сəйкес шаралар қолданылады. 

Осал  тобына-жыныс  жəне  этникалық  тəнділігіне,  жасына,  физикалық  жəне  психикалық  кемшіліктеріне, 

экономикалық  жəне  əлеуметтəк  жағдайына    қарамастан,  басқаларға  қарағанда  жобадан  зардап  шеккендер,  өз 

мүмкіндіктеріне шектелген адамдар. Осал топтарға сондай-ақ кедей, жері жоқ, егде адамдар, əйелдер, балалар, 

табиғи  ресурстарына  тəуекел  қоғам  жатады,олар  жер  беру  өтемақысы  немесе  жер  титулы  заңнамасына  сай 

қорғанысында бола алмайтын адамдар. 7  МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ƏРЕКЕТТЕСУГЕ АРНАЛҒАН МЕХАНИЗМ 

7.1 

Механизмді ашу  

Төменде  көрсетілген  механизм  қолданыстағы  мəліметтер  негізінде  жасалған.  Мүдделі 

тараптармен кеңес алынған соң бұл механизм ауыстырылуы мүмкін.  

Келесі мəліметтер қай тілде берілуі туралы көрсетіледі. Кесте 2:

 

  Бір бетте жобаның түйіндемесі жəне шағымдарды қарау механизмі мəлімет тақтайшаларында орналасқан 

Орысша/Қазақша

  ҰТҚ, МТƏЖ, ҚОƏБ толықтамалары, ҚОƏШЖ 

Ағылшынша/Қазақша

  ҚОƏБ;  

Орысша


  Тендер құжаттамалары жəне қорытындылары; мердігерлерді таңдау 

Орысша


«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

7 

үдерісі, сатып алу жəне еңбек қорғау талаптары,  наразыны қарау 

механизмі 

  Вакансиялар 

Орысша


  Үнемі қойылатын сұрақтарға жауап  

Орысша


  Тоқсан  сайын  бір  бет  қағаз  бюллетенде  есептеме  көрсету,  

орындалған  шаралар  туралы  есептеме,  қоршаған  ортаға  əсер  ету 

бақылаулары  туралы  қорытынды,  ағымдағы  жəне  болатын  əсер 

туралы жоспар, наразылықтар туралы қолданған шаралар.

  

  

Орысша/ҚазақшаТақтайшадағы  мəліметтер  жаңартылып  тұрады  (жобаны  жүзеге  асыру  үдерісі  жəне  мүдделі 

тараптардың  сұранысына  сай).  Жоба  турал  қосымша  мəліметтерді  алу  нақтылықтары 

көрсетіледі: мекен-жай жəне байланыс мəліметі.  

ҚҚМ-ға телефон шалу жəне сапармен бару келесі тəртіпке сай жүзеге асырылады Кесте 2. 7.2 

Құрылыс уақытындағы іс-əрекет 

Келесі мəліметтер ашылады:

  

  Құрылыс графигі;    Жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері, тəртіптер жəне саясаттар;  

  Жобаға əсері, АП-ның алдын алу шаралары;  

  Шағым қабылдау тəртібі.  

ҚҚМмен қарым-қатынас графигі келесі тəртіпке сай жүзеге асырылады Кесте 2. 7.3 

Жұмыс уақытында 

Қызметтер туралы жылдық есептемелер, əлеуметтік жəне экологиялық нəтижелер , шағымдарды 

қарау  қорытындылары  АП-ның  вебсайтында  жəне  Теректі,  Қарағанды,  Алматы  офистерінен 

алуға болады.  7.4 

Апаттық жағдайда байланыс 

АП басқа жергілікті мекемелер сияқты апаттық жағдайда арнайы қарым-қатынас жасау механизмі 

бар. Компания қатысты тəртіптерді жəне апаттық жағдайда əрекет ету жоспарын дамытады.  Бұл 

туралы мəліметтер АП вебсайтында жəне мəлімет тақтайшасында көрсетілген. 8  ҚОРЛАРЫ ЖƏНЕ МІНДЕТТЕРІ 

АП қоғаммен қарым-қатынасты күнделікті жүргізеді жəне ол Басқарушыға бағынады, жоспардың 

орындалуына жауапты юолады.ҚҚМ келесі міндеттерді орындау қажет:  

  Мəліметті ашу (мысалға мəлімет бюллетендерін жариялау) жəне кері байланысты алу.Кесте 

2 сай; 

  АП  Басшысына  керекті  бекітілген  жауаптармен  қамтамасыз  ету,  жаңа  шағымдарға қанағаттандырарлық жауап алу, жауаптарды үлестіру жəне уақытында бекіту; 

  Шағым берушілерге берілген уəдеге сай түзету шараларының орындалуын бақылау;  

  Мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынастар механизмін бақылау;  


«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

8 

  Шағымдарды қарастыру механизмі - жинау, дерекқорға тіркеу, белгіленген уақытқа сай жауап 

алу, жауаптарды пошта арқылы жіберу жəне АП-ның вебсайтына орналастыру;  

  Шағымдарды шешу талқылауларына қатысу;  

  Жылдық  есептеме,  экологиялық  жəне  əлеуметтік  іс-əрекет  жоспарын  жүзеге  асырғанда 

көмектесу. 

Компания  Басшысы  шағым  берушілерге  берілген  уəдеге  сай  түзету  шараларының  орындалуы 

бойынша жұмыстарды бақылайтын мамандарды тағайындайды жəне шаралардың орындалуына 

жауапты болады. 

Компания  Төрағасы    түзету  шараларының  орындалуына  қаражат  бөледі  жəне  адам 

ресурстарымен қамтамасыз етеді. 9  БАҚЫЛАУ ЖƏНЕ ЕСЕПТЕМЕ БЕРУ 

Компания  жыл  сайын  экологиялық  жəне  əлеуметтік    тиімділігі  бойынша  шағымдарды  қарау 

механизмі туралы есептеме береді.  

10 ШАҒЫМДАРДЫ ҚАРАУ МЕХАНИЗМІ 

Егерде біреу шағым жəне наразылық білдіргісі келсе, арнайы механизм арқылы қарастырылады. 

Бұл механизмнің мақсаты белгіленген уақытта мəселелерді  шешу,Кесте 2де көрсетілген.  

Мүдделі  тараптар  мəлімет  тақтайшасында  орналасқан  шағым  қорапшасына  салуға  болады 

немесе  ҚҚМ  электрондық  поштасына  жіберуге  болады,  олар  шағым  дереқорына  еңеді 

(Шағымдарды қарастыру жəне беру формасына сай, ҚҚМ төменде көрсетілген схемаға сай жауап 

береді,  дерекқорда  шағымның  түскен  күні  жəне  жауап  алған  күні  көрсетіледі,шағым 

қанағаттандырарлық  жауап  алмағанша  дейін  жабылмайды,  шағымдарды  қарастыру  тəртіптері 

төменде көрсетілген

.  


Кесте 3). Шағымдарды қарастыру үдерісі дерекқорда басшылыққа алынады.  Бұл механизм қоғам 

құқықтарын шектетпейді,  

Шағымдарды қарастыру жəне беру формасына сай, ҚҚМ төменде көрсетілген схемаға сай жауап 

береді,  дерекқорда  шағымның  түскен  күні  жəне  жауап  алған  күні  көрсетіледі,шағым 

қанағаттандырарлық  жауап  алмағанша  дейін  жабылмайды,  шағымдарды  қарастыру  тəртіптері 

төменде көрсетілген

.  


«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

9 Кесте 3 Шағымдар дерекқоры 

Шағым 

Аты-жөні 

/ мекен-

жайы 

Сұрақ 

/Шағым 

Жауап беру 

Жауап 

Мəртебесі  

Жауаппен 

қанағаттанасызба

2014.10.15.01 

(15ші қазанға 

дейін ) 


 

 

Мəтін  

Жауап 


беру күні, 

жабылуы. 

Ия,жоқ 

 

Кесте 1 Шағымдарды қарау механизмі 

 

Шағым беру тəртібі:  1.  Шағымды ресми түрде Ауыл əкіміне  жазу 

2.  Шағымды ресми түрде Аумақтық прокуратураға жазу: Қарағанды қаласы, 28a Строительная 

көшесі. Т

ел:8 (7212) 35-36-41 жəне 8 775 010 5517.

 

3.  Архус  конвенциясына  қоңырау  шалу 8 (7172) 79 83 38 немесе  хат  жазу http://aarhus.kz/index.php?option=com_contact&Itemid=3 

«Алтай Полиметаллы» ЖШС 

Коктасжал Порфирит Мыс Кенін Даму Жоспары 

Дайындаған: «Каспи Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС 

10 ШАҒЫМ ФОРМАСЫ 

Нұсқау нөмірі: 

Толық аты-жөні 

Ескерту: Сіздің келісімсіз үшінші 

тараптарға 

аты-жөңініз 

туралы 

мəліметтерді 

ашпау 

үшін аноним болуыңызға 

болады

 

Менің бірінші ататегім _____________________________________ 

 

Менің соңғы ататегім _____________________________________  менің шағымымды аноним түрінде қарастыруыңыз сұралады  

 Менің аты-жөнім туралы мəліметтерді келісімсіз беруге 

болмайды 

Байланыс мəліметі 

 

Қай 


байланыс 

жолын 


таңдайсыз (пошта, эл.пошта, 

телефон). 

 

Пошта:  мекен-жайыңызды көрсетіңіз: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________  

Эл пошта  _______________________________________________ 

 

Байланыс  үшін  қай  тілді таңдайсыз  

 

Орысша  

Қазақша 


Апат суреттемесі/шағым:  

Не  болды?  Қай  жерде  болды?  Кімнің  салдарынан?  

Мəселе қорытындысы? 

 

Шағым күні  

 

 Шағым/апат бір рет болды (күні _______________) 

 

Қайталмалы рет болуда (неше рет? _____)  

Қазір болуда (осы уақытта) 

Сіз мəселені шешу үшін нені қалайсыз/ұсыныс?  

 

  

Қолы:       

 

 

Күні:              Бұл  форманы  Қоғаммен  қатынасу  маманына  жіберіңіз:Максутов  Кабдикарим  Мукатаевич,  

Тел. 8(7212) 94-01-17; Ұялы: 8 701-523-42-92; 8 705-248-73-48, Эл.пошта: altay-pm@mail.ru     Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет