Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі к оммерциялықДата16.12.2023
өлшемі52,15 Kb.
#140222

Ф. 7.03-06ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІКоммерциялық емес акционерлік қоғам
«М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті»«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ» ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ «ФИЗИКА» КАФЕДРАСЫ
Глоссарий

Орындаған: Арын Аяулым


Тобы: ЕП-21-3К6
Қабылдаған: Камалов Ю

Шымкент-2023 1. Автоматтандырылған ағын: Автоматтандырылған ағындар алдын ала анықталған оқиға арқылы іске қосылады. Оқиға ағынды іске қосқан кезде автоматты ағындар іске қосылады. Мысалы: Dataverse ішінде жол жасалған, жойылған немесе жаңартылған кезде, бұл сіз таңдаған триггер болса, ағын іске қосылады

 2. Ағын дизайнері: Ағын дизайнері – жасаушылар бос жерден ағындар жасайтын немесе үлгіден бастайтын (өздері теңшей алатын немесе қадамдар қоса алатын) студия

 3. Ағын түрлері: Автоматтандырылған, лездік, жоспарланған, UI ағындары жәнеБизнес процесінің ағыны. Ағындарда бір немесе бірнеше триггерлер болуы мүмкін.

 4. Ағынды тексеруші: Ағынды тексеру құралы бұлт ағынын іске қосу үшін жақсартулар қажет болуы мүмкін ағындағы нақты оқиғаларды көрсететін диагностикалық құрал болып табылады. Әрбір анықталған мәселе үшін ағынды тексеру құралы дизайнердің пәрмен жолағында пайда болады. Ағында бір немесе бірнеше қате анықталған кезде ол қызыл нүктені көрсетеді.

 5. Ай сайынғы ең жоғары көрсеткіштердің жылдық диаграммасы - жыл ішіндегі айлықжүктеме графигініңеңжоғары мәндерінің конверті.

 6. Айналу моменті – объектінің айналуының деформациясын тудыратын объектінің ішкі әсерлерін немесе объект жүйесін сипаттайтын механикалықшама

 7. Ампер (А) - сымдағы электрондар ағынын сипаттайтын ток бірлігі. Айнымалы ток жүйелерінде ток (AMPS) «ыстық» сым арқылы жүктемеге ағып, «нөлдік» сымарқылы қайтады.

 8. Анализ – заттардың физико-химиялық қасиеттерін, құрылымын, құрамын зерттеу.

 9. Анализатор – қатты,сұйық,газ тәріздес заттардың физика – химиялық қасиеттерін,құрамынжәне құрылымын анықтайтын прибор,

 10. Анализатор – сұйық, қатты, газтәріздес заттардың физикоқасиеттерін құрылымын, құрамын зерттейтін аспап.

 11. Бақылау – бақыланатын объектінің орнатылған талаптармен сәйкес келуін тексеру

 12. Батареяны зарядтау уақыты - батареяларды толық зарядтау үшін қажетті сағат саны. Модельге байланысты батареяларды электр ұстараның қосқышына жалғанған қуат сымы арқылы немесе құрылғыны арнайы платформаға орнату арқылы зарядтауға болады.

 13. Бекітулер (мақұлдау сұраулары): Бекітулер бұлт ағынын мақұлдаудағы әрекеттерді білдіреді. Бұл негізгі мақұлдау немесе қабылдамау әрекеті болуы мүмкін. Бұл жіберуші кез келген жүйеден шығуды, соның ішінде бірнеше таңдауды сұрай алатын теңшелетін бекіту ағыны болуы мүмкін. Бекіту жұмыс процесін жасау үшін бекіту әрекетін қосыңыз. Осы әрекетті қосқаннан кейін ағыныңыз құжаттарды немесе процестерді бекітуді басқара алады

 14. Бизнес процесінің ағыны: Бизнес процесінің ағыны сіздің компанияңыздағы барлығы бірдей процесті орындауын қамтамасыз етеді. Адамдар орындайтын қадамдар жинағын анықтайсыз. Мысалы, Бизнес процесінің ағыны жасағыңыз келуі мүмкін, осылайша барлығы Тұтынушыға қызмет көрсету сұрауларын бірдей өңдейді. Тапсырысты жібермес бұрын адамдардан шот-фактураны мақұлдау1 қажет болуы мүмкін.

 15. Газанализатор – газдық ортаның проценттік құрамын анықтауға арналған прибор

 16. Газоанализатор– Газ қоспасыныңсандықжәне сапалық құрамын анықтайтын анализатор

 17. Градуировка - өлшеу құралдарыныңградуировкалық сипаттамасын тәжрибелік түрде анықтау.

 18. Градуировка – өлшеу құрылғыларының градировкалау сипаттамаларын экспериментті анықтау

 19. Деңгей өлшегіш – сұйық ортаның немесе себілгіш заттардың деңгейін өлшейтін прибор

 20. Деректердің жоғалуын болдырмау: Деректердің жоғалуын болдырмау сізге қандай қосқыштар іскери деректерге қатынаса және ортақ пайдалануға болатынын анықтайтын саясаттарды жасау және қолдану мүмкіндігін береді. Бұл бизнес деректеріңіздің қорғалуын қамтамасыз етуге көмектесетін негізгімүмкіндік.

 21. Дифференциалды (қалдық) ток - RCD бастапқы тізбегінде өтетін токтардыңвекторлық қосындысыныңтиімдімәніD(бұдан әрідифференциалды ток) болып табылады.

 22. Екі фазалы жанасу - ток қосылған электр қондырғысының екі фазасын бір уақыттажанасу.

 23. Әрекет элементтері: Әрекет элементтері экраны бекітулер мен бизнес үдеріс ағындарының күйін көрсетеді. Әрекет элементтері сол жақ шарлау тақтасындаPowerAutomate орналасқан.

 24. Әрекет: Әрекет - триггер шақырылған кезде басталатын тапсырма. Белгілі бір ағынды аяқтау үшін қажет нәрсеге байланысты ағындарда бір немесе бірнеше әрекеттер болуы мүмкін.

 25. Әсеретуші фактор-RCDөнімділігіне әсер етуімүмкінфактор -D.

 26. Әсер етуші фактордың рұқсат етілген мәні - өндіруші көрсеткен сипаттамаларға сәйкес келетін әсер етушіфактордыңмәні. Тестілеу кезінде бұлфактор рұқсат етілгенмәннен ауытқуы мүмкін.

 27. Жарық шығару - жылу сәулеленуі кезінде спиральды сымға электр тогы беріледі, оныңөтуі кезінде олжарқырайдыжәнежарқырайды.

 28. Жасау қабілеті - RCD - D берілген жұмыс жағдайында оның өнімділігіне әсер етпей, берілген кернеуде қосуға қабілетті күтілетін токтыңмәні.

 29. Жоспарланған ағындар: Жоспарланған ағындар жасаушы анықтаған кесте бойынша орындалады. Жоспарланған ағындар келесі каденцияларда қайталануы мүмкін: әр секунд сайын, минут сайын, сағат сайын, күн, апта және/немесе ай. Мысалы, пайдаланушылар күнделікті деректерді SharePoint немесе дерекқорға жүктеп салу сияқты автоматтандыруды жоспарлай алады.

 30. 31.Жұмыс барысы: Тапсырманы бастаудан аяқтауға дейін қабылдайтын әрекеттер тізбегі

 31. жыпылықтау дозасы - белгілі бір уақыт аралығындағы жыпылықтау әсеріне адамныңбейімділігініңөлшемі.

 32. Жыпылықтауды қабылдау уақыты - белгілі бір пішіндегі кернеудің ауытқуынан туындаған жыпылықтауды адамның субъективті қабылдауыныңеңаз уақыты.

 33. Импульс амплитудасы -максималды лездік кернеу импульсініңмәні.

 34. Импульс ұзақтығы - кернеу импульсінің бастапқы сәті мен лездік кернеу мәнін бастапқы немесе оған жақын деңгейге дейін қалпына келтіру сәті арасындағы уақыт аралығы.

 35. Иондағыш түрлендіргіш – өлшенетін электрлік емес шама электр тогымен және газдық ортаның иондық өткізгіштігімен функционалды байланысты түрлендіргіш

 36. Ішкі қарсылық - Оммен өлшенетін элемент арқылы өтетін ток ағынына қарсылық.Кейде ішкі кедергі деп аталады. 3

 37. Кернеудің өзгеру ұзақтығы - бір кернеудің өзгеруінің басынан оның соңғы мәніне дейінгі уақыт аралығы.

 38. Кернеудің түсу ұзақтығы — кернеудің бастапқы құлдырау моменті мен кернеуді бастапқы немесе оған жақын деңгейге дейін қалпына келтіру сәті арасындағы уақыт аралығы.

 39. Кіріс мәні - Белгіленген жұмыс жағдайларында RCD өшірілуіне әкелетін электрлікшама.

 40. Кіріс сигналының ақпараттық параметрі – өлшенетін шама немесе өлшенетін шамамен функционалды байланысты шама

 41. Кірісі бойынша абсолютті қателікті түрлендіру – кіріс шамасының мәні мен нақты шаманың арасындағы айырмашылық.

 42. Концентрация – көпкомпонентті термодинамикалық жүйеде берілген компоненттіңсанын сипаттайтыншама.

 43. Концетрация – берілген компоненттің көпкомпонентті термодинамикалықжүйеде санын сипаттайтыншама 45. Көмекші кіріс мөлшері - кіріс кіріс шамасының әсерінен берілген жұмыс жағдайындаRCD-Dөшірілуі үшін қажетті электрлікшама.

 44. Көп сатылы ағындар: Көп қадамды ағын тапсырманы орындау үшін бірнеше әрекетті пайдаланады.

 45. Күнделікті жүктеме максимумдарының жылдық графигі - жыл бойы күнделікті жүктеме үлгілерінің ең жоғары мәндерінің конверті.

 46. Күнделікті электр энергиясын өндірудің жылдық кестесі - график, оның ординаталары жыл ішіндегі әрбір күн үшін электр энергиясынн өндірудіңмәндері болып табылады.

 47. Қадамдар: Әр қадамның (әрекеттің) төменгі жағында ағын құрастырушысында +Жаңа қадам деп белгіленген түйме бар, ол пайдаланушыға басқа әрекетті қосуғамүмкіндік береді.

 48. Қалыңдық өлшегіш – материалдың,детальдың қалыңдығын өлшеуне арналған прибор

 49. Қан қысымы - асинхронды қозғалтқыш.

 50. Қолайлы пайдалану шарттары - барлық әсер ететінфакторлардың рұқсат етілгенмәндерініңжиынтығы.

 51. Қорғау түрлері –Шамныңқорғаныс түрі оныңбөгде заттардыңжәне судыңенуінен қорғау дәрежесін көрсетеді.

 52. Қосарланған оқшаулау - жұмыс және қосымша оқшаулаудан тұратын электрлік оқшаулау

 53. Қосқыштар: Қосқыштар пайдаланушыларға танымал қызметтерді (мысалы, Twitter, Outlook, Gmail және т.б.) Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps және Azure Logic қолданбаларына қосуға мүмкіндік береді. Оларда қолданбалар мен жұмыс үрдістерінде қолданылатын алдын ала жасалған триггерлер («жаңа электрондық пошта келгенде»…) және әрекеттер («электрондық пошта тіркемесін SharePoint және Менің қолданбағажүктеп салу») кіреді.

 54. Қосымша қуат көзі - көмекші кіріс шамасының қолжетімділігін қамтамасыз ететін көз.

 55. Кіріс мәні - Белгіленген жұмыс жағдайларында RCD өшірілуіне әкелетін электрлікшама.

 56. Кіріс сигналының ақпараттық параметрі – өлшенетін шама немесе өлшенетін шамамен функционалды байланысты шама

 57. Кірісі бойынша абсолютті қателікті түрлендіру – кіріс шамасының мәні мен нақты шаманың арасындағы айырмашылық.

 58. Қосарланған оқшаулау - жұмыс және қосымша оқшаулаудан тұратын электрлік оқшаулау


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет