«жаркент өңірі» қҰрылтаЙШы: Панфилов ауданыныңжүктеу 2.87 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата17.01.2017
өлшемі2.87 Mb.
  1   2   3   4   5

8

 «Жаркент өңірі»28  қазан   2016   жыл

№ 44  (8835 )«жаркент өңірі»

қҰрылтаЙШы:

Панфилов 

ауданының

 әкімдігі

Меншік иесі:

«жаркент  өңірі»

 жШС

Директор-

бас редактор

БаҒДат   

БеЙСенқызы  

аЙтМҰқаеВа 

     


Г

азет  қазақстан

 республикасы  Ин-

вестициялар  және  

Даму Министрлігі  

Байланыс, 

ақпараттандыру  және 

ақпарат комитетінде 

мерзімді баспасөз  

басылымын  және 

ақпараттық   агенттікті  

есепке  қою  туралы  

2015 жылғы

 16  қарашада  тіркеліп, 

№15706-Г куәлігі  

берілген.

БізДің Мекен-

жаЙыМыз:

041300.

жаркент қалаСы,

 ПаЩенкО 

көШеСі,14.

телеФОнДар:

 9-33-05

 9-33-06.

жарияланған  

мақала 

авторларының 

пікірлері  редак-

ция көзқарасын 

білдірмейді

жарнама мен 

хабарландырулардың 

мазмұны мен 

мәтініне жарнама 

беруші жауапты

Газет  қазақ, 

орыс, ұйғыр тілінде 

аптасына бір рет 

жұма күні 

шығады. 

көлемі 1 шартты

 баспа табақ

таралымы 5443. 

Газет  «Принт плюс» 

жШС баспаханасын-

да басылады.

 Мекен-жайы: өтеген 

батыр ауылы, 

Сейфуллин көшесі 

2 «б».

тел: 8/727/51-78-31.

Электронды 

поштамыз:

Zharkent_oneri@mail.ru

      


 Н.Головацкий ауылының  тұрғындары, «Жастар» тойханасының 

меңгерушісі  тәтеміз  ГҮлСара ӘБДіҒанИқызы мен СӘкен  

БекжіГітҰлын қазан айындағы 60-жасқа толған мерейлі 

қуаныштарымен  құттықтаймыз. Қуаныш үстіне қуаныш демекші, 

осы қоңыр күз айында дүниеге келген кіші ұлдары   Дастан мен кіші 

қыздары Жайнаның да туған күндері бірге аталып өтілмек.

Ата-ана қай кезде де жұбанышың,

Соларды арқа көріп, бұрады ішің.

Сыйлаған бал бақытын бәрімізге,

Құт болсын көпке ортақ қуанышың.

     - деген ізгі  тілек  білдірушілер: 

әпке-сіңлілері: Ұлбала, 

      Светлана,   Әбдірақым - тұрсынай.

«Астана 


ЭКСПО-2017» 

ұ й ы м д а с т ы р у ш ы 

кеңсесіне  Америка  Құрама 

Штаттарының  Мемлекеттік 

хатшысының 

саяси 


мәселелер  бойынша  орын-

басары    Томас  Альфред 

Шенон  басқарған  АҚШ  де-

легациясы  келді.    Алдымен 

америкалық  дипломаттар 

ЭКСПО 


павильондарын 

аралап  шықты,  кейіннен 

«Астана  ЭКСПО-2017»  ҰК» 

      


Қазақстан Республикасының 

2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық 

қорғау туралы» заңының 46 ба-

бына сәйкес Алматы облысының 

төтенше жағдайлар Департаментінің 

Азаматтық қорғаныс басқармасының 

2016 оқу жылына арналған 

жинақтау жоспарын орындау 

мақсатында қазанның 24-і мен 28-і 

аралығында Алматы облысының 

төтенше жағдайлар Департаментінің 

Азаматтық қорғаныс басқармасының 

қызметкері  подполковник  Айжан 

Әмірғалиқызы Жұмағулова  Панфи-

лов ауданының 14  санаттан  тұратын 

188 тыңдаушыларымен азаматтық 

қорғаныс   саласында сабақтар 

өткізді.


С.ШаБекОВ,

 аудандық төтенше жағдайлар 

бөлімінің 

аға инженері.

 

В рамках проведения VII Граждан-

ского Форума, который состоится 25 ноября 

2016 года, с октября месяца т.г. Гражданский 

Альянс Казахстана запустил прием заявок 

для участия в конкурсе «Таным» и Ярмарке 

социальных идей и проектов.

 

Конкурс «Таным» проводится традиционно  в рамках Гражданского Форума, 

с целью публичного признания достижений 

деятельности казахстанских НПО, которые 

внесли вклад в социальную и общественную 

жизнь и построение гражданского общества 

Казахстана. Победителям в каждой номинации 

будут вручены памятные статуэтки и именные 

дипломы. Официальный сайт конкурса - http://

tanym.gakaz.kz/.

 

Ярмарка социальных идей и проектов проводится с целью выявления и 

демонстрации инновационных подходов НПО 

в решении социальных проблем. Автор лучшей 

идеи/проекта будет награжден материальным 

призом, стоимостью - 1 000 000 (один милли-

он) тенге, который необходим для реализации 

Проекта. Официальный сайт Ярмарки - 

http://

yarmarka.gakaz.kz/.

        Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы «Әкімшілік-аумақтық 

бірліктерге, елді-мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-

ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ 

халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» №138 қаулысының 8-тармағының, 1), 

2)-тармақшаларына сәйкес 2016 жылғы  қараша айының 28-і күні сағат 15-00 де Панфилов 

ауданы, Жаркент қаласы әкімі аппаратының мәжіліс залында өтетін жиынның күн тәртібінде 

«Жаркент қаласына қарасты №1 Ықшам ауданында орналасқан №11-ші көшеге Қабымбайұлы 

Зәйінтен есімін беру туралы» мәселе қаралатындығын хабарлаймыз.

       Қабымбайұлы Зәйінтен 1926 жылы бұрынғы «Соцжол» колхозында дүниеге келген. 1945-

1979 жылдар аралығында аудандық ішкі істер бөлімінде басшылық қызметтер  атқарған.  

Абыройлы еңбектері үшін медальдармен марапатталған. 

     

 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді-мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, 

сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ 

халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» №138 қаулысының 8-тармағының, 

1), 2)-тармақшаларына сәйкес 2016 жылғы  қараша айының 28-і күні сағат 15-00 де Пан-

филов ауданы, Жаркент қаласы әкімі аппаратының мәжіліс залында өтетін жиынның күн 

тәртібінде «Жаркент қаласына қарасты №1 Ықшам ауданында орналасқан №10 көшеге Нәби 

Сарпековтың есімін беру туралы» мәселе қаралатындығын хабарлаймыз.

    Нәби Сарпеков 1951 жылы 6 мамырда Шежін ауылында дүниеге келген. «Октябрьдің 40 

жылдығы» агрофирмасында экономист, бас экономист, ұжымшар партия ұйымының хатшысы 

болған. «Киров» атындағы колхозды басқарған.  Кейіннен аудандық ауылшаруашылық 

басқармасының бастығы, аудан әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды. Абыройлы 

еңбектері үшін медальдармен марапатталған. толық мәлімет алу үшін +7 707 425 71 31 нөміріне хабарласыңыздар!

«Дарын» дамыту орталығы 1 қарашадан бастап

 жұмыс жасайды! 

Орталық мектепалды даярлық тобынан 4-ші сыныпқа 

дейінгі қазақ сыныптарын«Үй жұмысын орындау» 

бағдарламасына шақырады

Тұрғын үйлерде от жағу кезінде пешті 

қараусыз қалдырмау  және  пештің түтіндігін 

үш айда бір  рет тазартып тұру керек. Пештің 

жарықшаларын күрделі жөндеуден өткізуін 

қадағалау - әрбір азаматтың міндеті. От 

тұтатқанда тез жанғыш сұйықтық майларын 

қолданбауға, кешкісін жатар уақытта пештің 

толық жануын және пештің қақпақшалары 

Қ ұ т т ы Қ т а й мыз!           ЯрМарка          

СОцИальных  ИДеЙ 

хаБарланДырУ

 

Өрт   қауіпсіздігі   ережелерін          

              қатаң     сақтайық

азаМаттық   

қОрҒаныС

 СаБақтары

АҚШ   КөРМеГе  

ҚАТЫСАТЫН  бОлДЫ

АҚ басқарма Төрағасы Ахметжан есімовпен кездесті.  

АҚШ Мемлекеттік хатшы орынбасары атап өткендей, 

ЭКСПО  АҚШ  қарым-қатынас  арасындағы  маңызды 

элемент ретінде қарастырылуда. Қазақстан үшін бұл 

жаһандық, оның ішінде энергетика облысындағы ой-

ыншы ретінде көрсететін үлкен мүмкіндік.   

Кездесу  соңында  АҚШ  Мемлекеттік  хатшысының 

орынбасары ЭКСПО-2017 көрмесіне қатысу бойынша 

процедуралық мәселелерді мейлінше жылдам шешу-

ге тырысатындығын айтты. 

Көрме 2017 жылғы 10 маусымнан бастап 10 қыркүйекті 

қоса  алған  аралықта  Астана  қаласында  өткізіледі. 

Көрмеге  100  елден  кем  дегенде  10  халықаралық 

ұйымдар,  10  жетекші  инновациялық  технологиялар 

компаниялар қатысады деп жоспарланып отыр. 

Жалпы 

алғанда, ЭКСПО-2017 

халықаралық 

мамандандырылған көрмесін тамашалауға шамамен 

2  миллионнан  астам  адам  келеді  және  5  миллион 

келуші болады деп күтілуде. 

 1 аптада

5 оқу күні   3 сағаттан

 50 мин 


сабақ       10 мин үзіліс 

Айына 12 000 тг

0-1 сынып оқушылары

•Математика

•Жазу негіздері

•Тіл дамыту

•Экология негіздері

•Ағылшын тілі + 1000 тг

•Математика

•Қазақ тілі

•Диктант жазу

•Көркем жазу

•ережелерді талқылау, жаттау

•Ағылшын тілі +1000 тг

1 топта   5 оқушы

           1 аптада

5 оқу күні  3 сағаттан

 50 мин  

сабақ         10 мин 

                           

 

   үзіліс Айына 20 000 тг

•Математика

•Жазу негіздері

•Тіл дамыту

•Экология негіздері

•Ағылшын тілі + 1000 тг

2-4 сынып оқушылары

•Математика

•Қазақ тілі

•Диктант жазу

•Көркем жазу

•ережелерді талқылау, жаттау

•Ағылшын тілі +1000 тг

1 апта 10 оқушы               01 сынып оқушылары                       2-4 сынып оқушыларытереңДетілГен  тОП

толық  жабылуын ұдайы тексеріп тұрған жөн. 

өрт қауіпсіздігі ережесіне көңіл бөліп тұрғын 

үйлерде өрттің шығуына тосқауыл болыңыздар  

.

ж.қаДырБекОВ,

аудандық төтенше жағдайлар 

бөлімінің  инженері,

азаматтық қорғау аға лейтенанты. 

 

         

жекеше  нотариус  Г.Сарпекова  

19.09.2016    жылы      қайтыс    болған 

Омаров  айдар  кадировичтің    атына 

мұрагерлік  іс  ашылғанын  хабарлай-

ды.  Мұрадан    үлес    алатын    заңды  

мұрагерлер    болса  жаркент  қаласы, 

жібек  жолы    даңғылы  №57    немесе 

5-51-06,  8-701-412-03-00  телефонына 

хабарласуға  болады. 

 

жекеше 

 

нотариус  

р.Мартепбаева    17.05.2016    жылы   

қайтыс  болған  Ускембаев  калибек 

хабимолдаевичтің  атына мұрагерлік 

іс  ашылғанын  хабарлайды.  Мұрадан  

үлес  алатын  заңды  мұрагерлер  бол-

са  жаркент  қаласы,  Пащенко    көшесі 

№57 мекен-жайға немесе 5-11-22 теле-

фонына   хабарласуға  болады. 

 

Частный 

нотариус  

Э.абирова      сообщает  об  открытии 

наследственного  дела  на  имущества 

нарымбаевой    Майры  акимбековны  

умершей      11.02.  2007  года  .  наслед-

ников  прошу обратиться по адресу г. 

жаркент, ул.лутфуллина 8/1, 8-701-77-

33-027 или по тел: 8-(72831)-5-29-52.

 

Частный 

нотариус  

Э.абирова      сообщает  об  открытии 

наследственного  дела  на  имущества 

Бердибекова  курмангали  умершего  

25.05.  2016  года  .  наследников    про-

шу обратиться по адресу г. жаркент, 

ул.лутфуллина  8/1,  8-701-77-33-027 

или по тел: 8-(72831)-5-29-52.

 

«Үшарал  орта  мектебі  мек-

тепке  дейінгі  шағын  орталығымен» 

кММ-ін  2013-2014  оқу  жылында  

бітіргендігі  жөнінде    нұрболат  аянға 

берілген    сериясы  жОБ,  0811931 

нөмірлі аттестаты  жоғалуына байла-

нысты жарамсыз деп танылсын. 

 

«Ә.  қастеев  атындағы 

орта  мектеп  мектепке  дейінгі  шағын 

орталығымен»    ММ-ін  2006-2007  оқу 

жылында    бітіргендігі  жөнінде    ра-

хымбердин  ескендір  Маратұлына 

берілген    сериясы    жнБ,  0187283 

нөмірлі  аттестатты  жоғалуына бай-

ланысты жарамсыз деп танылсын. 

 

жаркент 

гуманитарлық-

техникалық  колледжін  1992-1993  оқу 

жылында  «Мектепке  дейнгі  тәрбие» 

мамандығы  бойынша    бітіргендігі 

жөнінде 

 

қалпақбаева 

ляззат 

айтқазықызына  берілген    390765 

нөмірлі  дипломның    жоғалуына  бай-

ланысты жарамсыз деп танылсын.

 

Басқұншы 

ауылының 

тұрғыны    куанышбеков  токтардың 

атына  берілген      кадастрлық  нөмірі 

03-262-089-597, жер учаскесінің  алаңы 

2436 ш.м, жер учаскесіне уақытша (ұзақ 

мерзімді,  қысқа  мерзімді)  өтеулі  жер 

пайдалану (жалға алу) құқығын беретін  

1308203  нөмірлі    акті  ,  кадастрлық 

нөмірі  03-262-089-101,  жер  учаскесінің  

алаңы 1500 ш.м,  жер учаскесіне жеке 

меншік  құқығын  беретін  1362296 

нөмірлі  актілері  мен 08.10.2007 жылы 

берілген  тіркеуден өтетін жылжымай-

тын  мүліктің  техникалық    төлқұжаты  

жоғалуына  байланысты  жарамсыз 

деп танылсын.

 

«Головацкий 

атындағы 

орта  мектеп  мектепке  дейінгі  шағын 

орталығымен»  кММ-ін  2010-2011  оқу 

жылында    бітіргендігі  жөнінде    Саба-

зов Бекзат тарасұлына берілген серя-

исы  жОБ,  0238899  нөмірлі  аттестаты 

жоғалуына  байланысты  жарамсыз 

деп танылсын. 

 

жекеше 

 

нотари-

ус    Г.Сарпекова    07.10.2016    жылы   

қайтыс    болған  Сембаев  Орынбай 

жалеловичтің    атына  мұрагерлік  іс 

ашылғанын  хабарлайды.  Мұрадан  

үлес    алатын    заңды    мұрагерлер  

болса  жаркент  қаласы,  жібек  жолы  

даңғылы  №57    немесе  5-51-06,  8-701-

412-03-00  телефонына  хабарласуға  

хабарласуға  болады.

 

 «Үшарал  орта мектебі  мек-

тепке  дейінгі  шағын  орталығымен» 

кММ-ін  2013-2014  оқу  жылында  

бітіргендігі  жөнінде    нұрболат  аянға  

берілген  сериясы  жОБ,  0811931 

нөмірлі  аттестаты  жоғалуына  байла-

нысты жарамсыз деп танылсын. 

       Аудандық білім бөлімі мен білім және ғылым қызметкерлері 

аудандық кәсіподақ комитеті ұзақ  жылдар білім саласында басшылық 

қызметтерде және аудандық кәсіподақ комитетінің  төрағасы болып 

қызмет істеген 

рахимжан  Бавдунұлы  Илахуновтың  қайтыс  болуына 

байланысты  марқұмның  отбасы  мен  туған-туыстарына қайғырып көңіл 

айтады


  

ÁÀÑÒÛ   ÍÀÇÀÐÄÀ  -  

ÀÓÛË   ØÀÐÓÀØÛËÛЃÛ

РӘМІЗІҢМЕН    РУХТАН!

   

  Елбасының  жыл  сайынғы Жолдауларында ауыл шаруашылығын дамытуға бас көңіл бөлінуі  аталмыш саланың  өсіп - өркендеуіне  ерекше  ықпал  етуде. Осыған  орай Панфилов 

ауданында агроөнеркәсіп  кешенін  өркендету  бағытында  атқарылып  жатқан  істер аз  емес. 

Алайда  биылғы жылдың 9 айында атқарған жұмыстардағы кемшіліктер де баршылық. Бұл 

жөнінде қазанның  26  жұлдызында  өткен  аудандық  әкімдіктің  мәжілісінде   баса  айтылды.

 

Әкімдік    мәжілісін аудан  әкімі  Бердәулет  Аб-

дулдаев  ашып,  сөзді  ау-

дан  әкімінің  орынбасары 

Ш.Құрбановқа  берді.  Шухрат  

Бурхандинұлының  айтуынша 

өңірде  ауыл  шаруашылығы 

саласы  бойынша    жүргізіліп  

жатқан    жұмыстар    аз    емес  

көрінеді.  Ауыл  шаруашылығы 

өнімінің  жалпы  көлемі  22,2 

миллиард  теңгені  құрады. 

Дәнді  масақты  дақылдардың 

жүгеріден  басқасы  картоп, 

көкөніс,  бақша,  жеміс-жидек, 

жүзімді 

жинау 


аяқталды. 

Барлығы 70566 өнім жиналды. 

Жүгері  жинау  бойынша  25310 

гектардың 17150 гектары оры-

лып,  104,6  мың  тонна  өнім 

алынып, оның 35 мың тоннасы 

сатылды. 

      Ауданда  көкөніс  сақтайтын 

және  жеміс-жидек  сақтайтын 

10 


қойма 

бар. 


Биыл  

қоймаларға  жалпы  608  тонна 

өнім салынды. 

      Мал  шаруашылығында  ірі 

АУДАНДЫҚ      ӘКІМДІКТЕ

   КЕҢЕСТІҢ    

КЕЗЕКТІ 

ОТЫРЫСЫ   

 ӨТТІ

       


 

Қазанның 25 жұлдызында 

аудан  әкімдігінде    Панфилов 

аудандық  қоғамдық  кеңесінің 

ХІІ отырысы өтіп, оны қоғамдық 

кеңес төрағасының орынбасары 

Х,Илямов  ашып,  жүргізіп  отыр-

ды.


   Қоғамдық кеңес  отырысында 

Панфилов ауданының экономи-

ка және бюджеттік            жоспар-

лау     бөлімі  ұсынған «Панфилов 

аудандық  Мәслихатының  2015 

жылғы 22 желтоқсандағы «Пан-

филов  ауданының  2016-2018 

жылдарға  арналған  аудандық 

бюджеті  туралы»  №5-57-385 

шешіміне  өзгерістер  енгізу  ту-

ралы  шешім жобасына ұсыныс 

беру  туралы    аудандық  эконо-

мика және бюджеттік жоспарлау 

бөлімінің басшысы Сәуле Рама-

занова хабарлама жасады. 

    Хабарламашының  айтуын-

ша  аудан  бюджеті    көлемінің 

кірістер  жағы  165367  мың 

теңгеге  көбейіп,  12628597  мың 

теңгені  құрады.  Бюджеттік  кре-

диттер  3234  мың  теңгеге  азай-

ып, 1302332 мың теңге болды.

  Жалпы сипаттағы мемлекеттік 

қызметтер 

тобы 

бойынша 


ауданның 

қаржы 


бөліміне 

ЭКСПО-2017, 

Тәуелсіздіктің 

25  жылдығына  орай  биль-

борд  жасатуға  150  мың  теңге 

бағытталды.  Білім  беру    бой-

ынша  178429  мың  теңгеге 

көбейіп,  8314076  мың  теңгені 

құрады. Тұрғын үй коммуналдық  

шаруашылық 

функциялдық 

тобы  бойынша  17264  мың 

теңгеге  азайып,  2208834  мың 

теңге  болды.  Мәдениет,  спорт, 

туризм және ақпараттық кеңістік 

тобы  бойынша  мемлекеттік 

ақпараттық 

саясат 


жүргізу 

жөніндегі  қызметтерден  4905 

мың теңге азайтылды. 

  Панфилов аудандық қоғамдық 

кеңесінің  отырысында қаралған 

мәселе  бойынша  ой  –  пікірлер  

айтылып, 

тиісті 


ұсыныс 

қабылданды.

  Қоғамдық  кеңесті  кеңес 

төрағасының              орынба-

сары              Хусайн    Илямов   

қорытындылады.

                          ( ӨЗ   ТІЛШІМІЗ). 

Ж а з а т а й ы м  

оқиғаларға 

жаяу  


жүргіншілер 

де 


кінәлі. 

Жыл  басынан      бері  

тіркелген  көлік  апатының 

әрбір 


оныншысы 

жаяу 


жүргіншілер  

жолында 


орын 

алған. 


 Аудандық 

ІІБ-


нің 

жол 


полициясы 

б ө л і м ш е с і н і ң 

хабарлауынша 

апаттан 


көз 

жұмғандардың 

біразы    жаяу  жүргіншілер. 

Көк   аспандай  көкпеңбек

Қазақстан   жалауы.

Көк  емес, ол тектен-тек-

Елдің  ашық  қабағы.

Бұлт  баспасын  күнімді,

Тарылмасын   өрісім.

Биік   ұстау Туымды-

Қасиетті   борышым.

Ақ  ниетті - алтын  күн,

Асқақ  арман - қыраны.

Жалауы  бол  халқымның,

Мәртебесі, Туы,  Ары.

                      С.ҚАЛИҰЛЫ. 

            “Экспо-2017»  халықаралық 

көрмесіне 

келушілерді 

тар-

ту  мақсатында  «Астана  Экс-по-2017»  ұлттық  компаниясы 

үстіміздегі жылдың  4-11 қыркүйек 

аралығында Қазақстан Республи-

касы бойынша ақпараттық турлар 

өткізді. 

          Әлемнің  түкпір-түкпірінен 

100-ге  жуық  тур  операторлар 

Қазақстанға келді. Астана  -  Отанымыздың   жүрегі,

Астана  -  ұлттың   бас  тірегі. 

  ҚАЗАҚСТАН        

 

ТУЫ


БІР   СӨЙЛЕММЕН:

 

«Нұр Отан» партиясының аудандық филиалы азаматтарды жеке мәселелері бойын-

ша  қабылдады. 

 

Ауданда  46 орта, 4 бастауыш мектеп жұмыс істейді. 

 

  

Нұркент қалашығындағы Райгүл 

Исабекова жетекшілік ететін «Арай» 

балабақшасында 240 бала тәрбиеленуде. 

 

 

Ауданда  кәсіпкерлерге  қолайлы  жағдай   жасалуда. 

Өмір -  мұхит,

Уақыт - толқын. 

                         АБАЙ.

ОЙМАҚТАЙ  ОЙ

АПТА   ДЕРЕГІ

ЖАРКЕНТ ӨҢІРІ

№ 44 (8835)   Жұма  28  қазан  2016  жыл

ҚОҒАМДЫҚ  - САЯСИ,    ӘЛЕУМЕТТІК - ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ГАЗЕТ    

Газет 1921 жылдың 1 маусымынан шығады

ҚОҒАМДЫҚ   КЕҢЕСТЕ

 

Қой мен ешкі саны 2015 жылдың 9 айында 35,6 мың 

басқа, құстың саны 4,00 мың басқа кеміді.

 

«Ырыс»  бағдарламасы бойынша 50 басқа арналған 

тауарлы сүт фермасы құрылған жоқ. 

 

Ірі қара мал етін экспортқа шығару тапсырмасы 

орындалған жоқ. 

 

30 жұмыс орнын құратын «Эксим Бейс» ЖШС іске 

қосылған жоқ. 

 

Өнеркәсіп өндірісі 29,2 пайызға азайды. 

 

«Индустриалды-инновациялық даму» 

бағдарламасының екінші бесжылдығы бойынша ешқандай 

жоба ұсынылған  жоқ. 

 

Жүрек-қан тамыр ауруы 100 адамға шаққанда 44,1 

пайызға өсті. 

Әкімдік    мәжілісінде    

айтылған  кемшіліктер

қара, жылқы, түйе малдарының 

саны  көбейіп,  қой  мен    ешкі 

10  пайызға  және  құстың  саны 

24,3 пайызға кеміді.  9707 тон-

на  мал  және  құс  еті    өндірілді.  

«Сыбаға» 

бағдарламасын 

жүзеге  асыру  жоспары  159 

пайызға,  «Алтын  асық»  74 

пайызға, «Құлан» 66,6 пайызға 

орындалды. Асыл тұқымды мал 

өсіретін  шаруашылықтың  саны 

23-тен 31-ге көбейді. 

 

Аудан  бойынша  460 мал  қыстаулары  бар,  оның 

барлығы қысқы мерзімге дайын, 

қажетті  мал азығы жеткізілді. 

 

Биылғы жылға 

жоспарланған мал  бордақылау  

алаңдарын  іске қосу, 50 басқа 

арналған  тауарлы  сүт  фер-

масын  құру,  ірі  қара  малының 

етін  экспорттау тапсырмалары 

орындалған жоқ.

                       (Соңы 2-бетте)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет