В. И. Денисенко " " 2016 жжүктеу 324.79 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі324.79 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетика факультеті 

«Өндіріс кәсіпорындарын электрмен жабдықтау»  кафедрасы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«

БЕКІТЕМІН» 

   


 

 

  

 

 ЭЭФ деканы  

   


 

 

  

 

 ____________В.И. Денисенко 

   


 

 

  

 

 “___”_________2016 ж. 

 

  

 

Пәннің силлабусы  

ZhSGZh 4320 – Ауыл шаруашылык объектілерді энергиямен қамтамасыз 

ету жүйелерін  жобалау 

 

«5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы 

 

 

  

 

Курс                                                           Семестр                                                     

Барлық кредиттер                                        Барлық ECTS кредиттері                             

Барлық сағаттар      135 

Соның ішінде: 

 

Дәрістер                                                       30 

Практикалық сабақтар                                     

15 

СӨЖ                                                            90 

Соның ішінде:  

 

СОӨЖ                               30 

ЕГЖ                                          3 

Емтихан                                                      

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2016 ж.        Силлабусты ӨКЭЖ кафедрасының т.ғ.к., доцент  О.Н.Ефимова,аға оқытушы 

Рахимова Р.М

.

  пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырған.   

Силлабус 

«Өндірістік 

кәсіпорындарды 

электрмен 

жабдықтау» 

кафедрасының отырысында қарастырылды және мақұлданды № 11 хаттама 24 

маусым 2016 ж.  

 

 

ӨКЭЖ кафедрасы меңгерушісінің м.а. т.ғ.к., доцент 

 

  

 

  

 

О.Н. Ефимова  

 

Силлабус электр 

энергетика 

факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  бекітілді  (№4  хаттама 

25.06.2016ж.).  1 Оқытушылар: 

 Ефимова  Ольга  Николаевна  -  ӨКЭЖ кафедрасының  т.ғ.к.,  доцент,  А338 

каб. Байланыс телефоны: 8(727)292-73-73, 

epp@aipet.kz

 

Рахимова  Р.М.  –  ӨКЭЖ  кафедрасының  аға  оқытушысы,  А334б аудиториясы.Байланыс телефоны: 8(727)292-73-73, 

epp@aipet.kz 

2    Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Электр  энергетика 

факультетінің  деканаты  (С  209)  және  ӨКЭЖ  кафедрасының  (А  338)  ақпарат 

тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  –  маманды  дайындау  жоспарында  жобалаумен 

байланысты,  ауыл  шаруашылығының  энергиямен  қамтамассыздандыруын 

ескере  отырып,сол  сияқты  барлық  энергиямен  қамту  кешені  сұрақтарын 

заманауи  есептегіш  құралдарын  пайдалана  отырып  және  жобалауда  жаңа 

технологияларды енгізе отыра дайындау. 

3.2  Пәннің  мәселесі  –  ауыл  шаруашылығын    энергиямен  қамту  жүйесін 

құру  принциптерін  және  құрылымын  меңгеру;    электр  және  жылу 

қамтамассыздандыру  жүйесінің    тиімді  жүйесін  спецификация  есебі, 

сызбаларды  орындауға  және  есептеуге  қолданбалы  бағдарламаларды 

пайдалану. 

3.3 Пәнді сипаттау 

Жануар  өсіру  өндірістік  процессінде,өсімдік  өсіруде  және 

коммуналдық-тұрмыстық  сектордағы  электр  жылу  қамтамассыздандыру 

және  автоматизацияны,  қарастырылатын  жүйенің  автоматтандырылған 

жүйесі сұрақтарын қарастырады. 

" Ауыл шаруашылык объектілерді энергиямен қамтамасыз ету жүйелерін  

жобалау" курсын аяқтаған студент 

          ұғымы болуы қажет: 

- жобалаудың автоматтандырылған және автоматтандырылмаған әдістері 

жайлы; 

- жануарөсіру объектілерін жобалауға тапсырма құру жайлы; - электржылу қондырғыларын және электржабдықтау жүйесін жобалауға 

қойылатын талаптар жайлы; 

-  ауыл  шаруашылығын  энергиямен  қамту  жүйесін  жобалаудағы 

пайдаланатын 

электртехнологиялық 

қондырғылардың 

техникалық 

параметрлері жайлы. білу: 

- электр қамту жүйесіндегі жобалаудың жалпы алгоритмі; 

-электрқамтамассыздандырудағы, 

жылумен, 

желдету 

және 


салқындатудағы  СНиП,  СанПиН  және  ГОСТ  материалындағы  техникалық 

ақпарат 


көздерін, 

ауылшаруашылығындағы 

объектілер 

үшін  


электротехнологиялық  процесстер  бойынша  және  электротехнологиялық 

қондырғылар үшін пайдалануды;  

-  электрқамту,  жылумен,  желдетумен  және  ауаны  суытумен  қамту аумағында энергия үнемдеу технологиялары. 

 

қолынан келетіні: 

- іздеу жүргізу және ғылыми-техникалық ақпаратты талдау және  қажетті 

ақпаратты материалдарды таңдау; 

ауыл  шаруашылығында  және  халықты  тұрмыстық  әртүрлі технологиялық 

процестерді 

іске 

асыруға 


 

электротехнологиялық 

қондырғыларды  технологиялық,  экономикалық,  энергетикалық,  экологиялық 

көрсеткіштерді ескере отырып таңдау;               

-  ғимараттың  микроклиматын  параметрлерін  басқару  үшін  және  қазіргі 

заманғы және отандық қондырғыларғыларды пайдалану; 

-  электржабдықтау,  жылыту,  желдету  жүйесіне  қондырғыларды  таңдау 

және есептеу; 

-  нормативті  есептеу  әдістемесін  өз  бетімен  талқылау  және  оларды 

қойылған есептерді шешуге қолдану;  

- іздеу жүргізу және  ғылыми-техникалық ақпаратты таңдау және  қажетті 

шешімді таңдау.  

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  пәнді  оқыту  студенттердің  алдыңғы 

семестрлерінде 

оқыған 

«Физика», «Механика», 

«Электротехниканың 

теориялық  негіздері»,  «Жылумен  қамтамассыз  етудің  негіздері»,  «Электрлік 

машиналар»,  «Электрлік  аппараттар»,  «Ауылшаруашылығын  электрмен 

қамтамассыздандыру» пәндерді оқуда математикалық және электротехникалық 

дайындығынан алған білімдеріне негізделеген. 3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: дипломдық жобаны орындау үшін. 

 

4 Пәннің құрамы және мазмұны 

 

4.1 Теориялық дайындық (30 сағ.) 

Тақ. № 


Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) 

Пайдаланға

н 

әдебиеттердің номері 

Жобалау жайлы жалпы мағлұмат.  Жобалау мақсаты мен есебі. Біріккен құрылымдық құжаттама 

жүйесінің негізгі жағдайы. Құрылымдық құжаттаманың өңделу 

сатысы. Құрылымдық құжаттаманың комплектілігі. Сызбаны 

рәсімдеу ережесі. Сұлбалар түрлері. Мәтіндік құжаттар.(2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1, 2 

Жобалауға жүйелік кірісу. Жобалаудың автоматтандырылған және 

автоматтандырылмаған әдісінің негіздері. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1, 2 

Жануар өсіру өнеркәсібін жобалаудың ұйымдастырушылық негіздері.Энергетика өнеркәсібі үшін энергетикалық 

нормативті-техникалық кешені. 

Нормативті құжаттар түрі. Жануар өсіру өнеркәсібін 

жобалаудағы нормативті техникалық құжаттама түсінігі.  

(2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1, 2  Жобалауға алғашқы мәліметтер. Жануар өсіру объектілерін 

жобалауға  тапсырма құру.  Кернеуі 0,38 және10 кВ ауылдық 

жерелерде электрлік тораптарын жобалау. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1, 2,6,9 Форманың өнеркәсіптік ғимараттарында және технологиялық 

процесстерде жылдық энергия тұтынудың есептеу әдістемесі.  

Жылу өндірістік қондырғыларын таңдау және жылумен қамту 

сұлбаларын есептеу. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1, 2,3,4 Электр жылу қамту жүйелерін және электр жылулық 

қондырғыларды жобалауға талаптар.  

Электрокалориферлі агрегаттардың немесе 

электрокалориферлармен желдеткіш қондырғыларды таңдау 

және есептеу. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1, 2,6,7 

Электр қамту сұлбаларын есептеу ерекшеліктері.     Ауыл шаруашылығындағы электрлік жүктемені есептеу 

ерекшеліктері. Электр жабдықтау сенімділігі. Электр тораптар 

сұлбаларына талаптар. (2сағат)  

Конспектіле

рӘ.1,2,6,7 Электржылу қамту жүйесінің салыстырмалылық тиімділігінің 

технико-экономикалық негізделуі ерекшелігі.  

Негізгі жобалық шешімдердің таңдау әдістері мен критерилері. 

Жылу қамту жүйесінің әртүрлі нұсқаларының экономикалық 

тиімділігін салыстыру критериі. (2сағат)  

Конспектіле

рӘ.1,2,6, 

7,13 


Электр қамту жүйесіне қойылатын талаптар.  

Жалпы талаптар. Электрокалориферлік қондырғыларды 

пайдалану. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.1,2,6, 

7,13 


10 

Жануар өсіру ғимаратында микроклиматты қамтамассыз етуге 

энергия үнемдеу қондырғылары.  

Ғылыми талдау тұжырымы. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.2, 6,7,16, 

17 


11 

Кернеуі 1000 В жоғары электрқондырғыларды таңдау. (2сағат) 

Конспектіле

рӘ.2,10 

12 


Энергия үнемдеу – тиімді ауылшаруашылығын құруға базалық 

технология. 

Энергия үнемдеу бойынша жұмыс тиімділігі. Негізгі 

көрсеткіштер мен терминдер. Жүйелік интеграция әдісі. 

(2сағат) 

Конспектіле

рД.2,10 13 

Жануар, құс, өсімдік өсірудегі коммуналдық тұрмыста  

өндірістік процестерді автоматизациялау және электр 

жабдықтау жүйесін жобалау. 

Ауылшаруашылық өнеркәсіптегі автоматтандыру даму жолы. 

Пути экономии отын-энергетикалық ресурстардың в тұрғын-

коммуналдық  шаруашылықта және тұрмыста үнемдеу. Ауыл 

шаруашылығында АСКУЭ қолдану. (4 сағат) 

Конспектіле

рӘ.1,2, 6,7,15 

14 


Автоматтандырылған жобалау. 

САПР жүйе сияқты. САПР құрамы мен құрлысы. САПР 

жіктелуі. Жобалу объектілері.  (2 сағат) 

Конспектіле

рӘ.2, 11   

 

 

 

 4.2  Тәжірибелік дайындық 4.2.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары (15сағ.) 

Р/б № 


Тақырып 

Бөлім мен дереккөз 

нөмірі Жануарларды асырауға ғимараттың типтік жобаларын меңгеру (сиыр сарай, шошқа қорасы.). (2 сағат) 

Конспекті, 

Ә.1,2,6,7,9 

Жануарларды асырауға негізгі ғимараттың көлденең қимасы және жоспарын құру. (2 сағат) 

Жинақ, 


Ә.1,2, 6,7,9 

Жануарлық ғимараттың жылуалмасушылық есептеу. (2 сағат) 

Конспекті, 

Ә.1,2, 6,7,9 

Жануарлық ғимараттың жылулық балансты есептеу. (2 сағат) 

Конспекті, 

Ә.1,2, 6,7,9 

Жануар кәсіпорындарының сумен қамтамасыздандыру есебі. (3 сағат) 

Конспекті, 

Ә.1,2, 6,7,9 

Жануар өсіру объектісін жобалауға өңдеу мен тапсырманы рәсімдеу. (4 сағат) 

Конспекті, 

Ә.1,2, 6,7,9 

 

4.3 Есептеу-графикалық жұмыс 

"Ауыл 


шаруашылығын  энергиямен  қамтамасыздандыру  жүйесін 

жобалау"  пәні  бойынша  есептеу-графикалық  жұмысы  әдістемелік  нұсқауларға 

және есептеу-графикалық  жұмысты  орындауға  берілген  тапсырмаларға  сәйкес 

орындалады. 

 ЕГЖ  тапсырмасы  1  аптада  беріледі,  тапсыру  уақыты  мен  консультация 

уақыты  ӨКЭЖ  кафедрасының  және  ЭЭФ  деканатының  ақпарат  тақталарында 

көрсетіледі. ЕГЖ бойынша консультация уақыты аптасына кем дегенде 2 сағат. 

Есептеу-графикалық және курстық жұмыстарды беру және қабылдау 

кестесі 

ЕГЖ № 


Тақырыбы 

Беру және қабылдау апталары 

Жануар өсіру комплекстерін жылыту жүйелерін жобалау 

1 апта – 5 апта 

Жануар өсіру комплекстерін ауа алмастыру жүйелерін жобалау 

6 апта – 10 апта 

Жануар өсіру комплекстерін электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау 

11 апта – 14 апта  

4.4 СӨЖ тақырыптары (90 сағат) 

 

4.4.1 Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау және механизация сиыр 

сарайында ылғалдылықпен температураны реттеу. 

4.4.2 Жылулық процесстерді электрлендіру мәселелері. 

4.4.3 Жылулық процесстерді электрлендіру тиімділігін анықтау. 

4.4.4  Сүттік кешенді электрмен жабдықтау. 

4.4.5  Сутті  кешендегі  электрленген  жылулық  процесстермен  электр 

энергиясын тұтыну.  

4.4.6 Ірі мүйізді өнеркәсіптің технололгиялық жобалау нормалары. 

4.4.7 Жануарлар ғимаратының желдету және жылыту жүйесін пайдалану 

және жобалау, есептеу. 

4.4.8  Ауылшаруашылық  тұтынушыларын  жылумен  қамту  әдістерінің 

салыстырмалы тиімділігі. 


 

4.4.9 Аккумуляторлық  типті электржылытулар.  4.4.10  Ауылшаруашылығындағы    электрқондырғыларды  пайдалану 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы шаралары.  

4.4.11 Энерготехникалар негізін меңгеру. Қоршаған ортаны қорғау. 

4.4.12  Ауылшаруашылығына  бағытталған    0,38-110  кВ    кернеу  

торабында электрлік жүктемені есептеу. 

4.4.13  Ауылшаруашылығын  электржабдықтауды  жобалау  бойынша 

басқару материалдарын меңгеру. 

4.4.14  Кернеуі    35/10  және  10/0,4  кВ  ауылшаруашылығына  бағытталған 

электр тораптарындағы бір трансформаторлы қосалқы станцияның  орнатылған 

қуатын таңдау бойынша әдістерін меңгеру.  

4.4.15  Кернеуі    35/10  және  10/0,4  кВ  ауылшаруашылығына  бағытталған 

электр тораптарындағы екі трансформаторлы қосалқы станцияның  орнатылған 

қуатын таңдау бойынша әдістерін меңгеру.  

4.4.16 


Ауылшаруашылық  өндірістегі  және  ауылдық  тұрмыстық 

аймақтағы жылу процесстеріне  энергия тасымалдағыштарды таңдау тәсілі.  

4.4.17  Жануар  өсірудегі  энергия  және  отынды  технико-экономикалық 

көрсеткіштерін анықтау бойынша ұсыныстарын меңгеру. 

4.4.18  Ауылшаруашылық  өндірістегі    әртүрлі  процесстердің  тиімділігін 

бағалауға электроэнергияға келтірілген шығынын анықиау әдісін меңгеру.  

5  Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 Жобалар түрі, олардың сипаттамалары және бағытталуы. 

2.

 Жобаларды өңдеу реті. 

3.

 Жобалау сатысы. 

4.

 Типтік жобалар байланысуы қалай іске асырылады? 

5.

 Жануар  өсірушілік  өнеркәсіпті  жобалаудың  негізгі  тармақтарын 

тізбектеңдер. 

6.

 

Жобалаудың жалпы түсіндірмелі жазбасының мазмұны. 7.

 

Жануар  өсірушілік  өнеркәсіптің    жұмыс  жобасының  сметасы, тапсырыс беретін спецификасын түсіндіру. 

8

 Жануар  өсіру  объектілерінің  жобалау  кезіндегі  пайдаланатын  негізгі 

нормативті-техникалық құжаттаманың тобын атаңдар. 

9

 

Технологиялық жобалау нормалары.  10

 

. Технологиялық жобалау құжаттарының түрі 11

 

Жануар өсірушілік өнеркәсіптің НТП мазмұны.  12

 

Құрылыс сызбалары және оның беттерінің  белгіленуі қалай?  13

 

Ғимараттың    фасад,  жоспар,  қимасы  дегеніміз  не?  Олардың белгіленуі.  

14

 Сызбалар масштабы және олардың белгіленуі. 

15  Кардинациялық  осьтер    олардың  бағытталуын  және  түрлерінің 

белгіленуін түсіндір.  

16  Жануар  өсірушілік  өнеркәсіпті  орналастыруға  қандай  талаптар 

қойылады 

17

 Санитарлы-қорғаныстық аймақ дегеніміз не? 

 

18 

Елді  аймаққа  сумен  қамтуда  жануар  өсірушілік  өнеркәсіпті 

орналастыру қалай іске асырылады  ? 

19

 Жануар  өсірушілік  өнеркәсіпті  орналастыруға  топыраққа  қойылған 

талаптар. 

20

 

Жануар өсірушілік өнеркәсіптің  негізгі фунционалдық аймағын ата. 21

 

Құрылыс  аймағының  түрлері.  Жел  бағытын  ескеріп  жарық  жағына қатысты ғимараттың тұрғызылуы.  

22

 Желдету есебі қандай мақсатпен іске асырылады ? 

23

 Желдету  еселігі  дегеніміз  не,  желдету  еселігі  қандай  мақсатпен 

анықталады? 

24

 

Жануар  (құс  өсірі  )  өнеркәсібінде  қолданылатын    желдетудің  негізгі жүйесін атаңдар оларды сипаттаңдар. 

25

 Жануар өсірушілік өнеркәсіптің  су көздерінің негізгі жүйесі.     

26

 Жануар өсірушілік өнеркәсіптің  каналдық жүйесі. 

27

 Жаңа  құрылыс  негізін  түсіндіру,  істеп  тұрғанын  кеңейту,  қайта 

құрылыс, техникалық қайта құру. 

28

 

Жобалауға тапсырма. Оның құрылыс бөліктері. 29

 

САПР бағдарламалық қамтамассыздандыру жүйесі. 30

 

САПР техникалы қамтамассыздандыру жүйесі. 31

 

САПРақпараттық қамтамассыз ету жүйесі . 32

 

САПР ұйымдастырушылық қамтамассыз ету 33

 

САПР негізгі құрылымдық элементтері. 34

 

Жобалаудың сатысы мен реті. 35

 

Жобалауға блокты-иерархиялық кірісу. 36

 

Функционалды  жобалау негізі тапсырмалары. 37

 

Алгоритдік және құрастырушылық жобалау. 38

 

Жобалау объектілерінің 

параметрлерінің 

жіктелуі: 

кіріс, 


ішкі және сыртқы параметрлер . 

39

 Төменгі  кернеулі  тораптарындағы  автоматты    ажыратқыштардың 

негізгі стандарттары. 

40

 

Транформаторлардың  рұқсатты асқын жүктелуі. 41

 

Есептік жүктемені анықтау әдісі. 42

 

Рұқсатты ток жүктемесіне кабелді төсеу әдісінің әсері. 43

 

Жоғарғы  кернеулі  тораптарындағы  автоматты    ажыратқыштардың негізгі стандарттары. 

44

 Электрлік  тораптар  есебі.  Өткізгіш    қимасындағы  рұқсатты  кернену 

түсудің байланысы. 

45

 

Жылыту жүйесі. 46

 

Ауаны суыту. 47

 

Жылуды құс өсіру мал өсіру кешендеріне фермаларға қолдану. 48

 

Электрқамтудың  сипатты  есептік  нүктелерін      электрлік  жүктемелер әдісін есептеу. 

49

  Электр  қамтудың  жеке  тармақтарындағы    есептік  жүктемесін 

анықтау.  

50

 

Сызбада  қандай  шартты  белгіленулер  қолданылады?  Олардың бағытталуы.  

 

51 

Ғимараттың  негізігі  параметрлері.  Олардың  мағынасын  түсіндіру. 

Өлшем қою ережесі. 

 

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

 

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған   

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(1 – кесте). 

 

  6.1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

                                                                                                                                       

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады  және  оқу 

жұмысының барлық түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр 

түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 – кестеге сәйкес коэфиициенттік 

деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына қосылады. 

 

6.2 кесте - Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Есептеу-графикалық жұмысы 

0,9 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр 

қайсысы оқытушымен  100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау  рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

 

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8 

 

Қорытынды баға келесідей шығарылады:  

Қ=0,6БР+0,4Е, 

 

мұнда Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.   

10 


 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік 

әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 

кестелерге сәйкес орындалады. 

 

     6.3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың    баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 


бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 4,0 100 

Өте жақсы 

B+ 


3,33 

85 


Жақсы 3,0 

80 


2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

6.4кесте  -  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS бойынша бағалар 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

ECTS 

бойынша баға А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

 

 

 

 


 

11 


7 Курстың саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.    

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

Әдебиеттер тізімі  

 

Негізгі: 

1.  Драганов  Б.Х.  Проектирование  систем  теплоснабжения  сельского 

хозяйства. – Краснодар, 2001.

  

2.  Ефимова  О.Н.  Проектирование  систем  энергообеспечения  сельского хозяйства. Конспект лекций. - Алматы: НАО АУЭС, 2013. 

3.  Рекомендации  по  расчету,  проектированию  и  применению  систем 

электротеплоснабжения  животноводческих  ферм  и  комплексов.  -  М.: 

«ВИЭСХ», 2002. 

4. 

Технологические правила 

проектирования. 

(методическое 

руководство). – Москва, 2000. 

5.  Балаков  Ю.Н.  Проектирование  схем  электроустановок.  М.:  «МЭИ» 

2006. 


6.  Драганов  Б.Х.,  Кузнецов  А.В.,  Рудобашта  С.П.  Теплотехника  и 

применение теплоты в сельском хозяйстве. Учебник для вузов по инженерным 

специальностям сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990. 

7.  Будзко  И.  А.  Электроснабжение  сельского  хозяйства.  –  2-е  изд., 

перераб. и доп. – М.: Колос, 2000. 

 

 8. Бодров В.И. Микроклимат зданий и сооружений. - Нижний Новгород: Арабеск, 2001. 

9.  Абрамова  Е.Я.  Расчет  нагрузок  сельских  электрических  сетей.  – 

Оренбург, 2002. 

10.  Правила  устройства  электроустановок  республики  Казахстан.  Союз 

инженеров-энергетиков. - Астана, 2010. 


 

12 


11.  Ефимова  О.Н.  Методические  указания  и  задания  на  курсовое 

проектирование на тему «Проектирование систем отопления и вентиляции для 

свиноводческих ферм и комплексов». – АУЭС, 2012.   

 

Қосымша: 

12.  Сибикин  Ю.Д.  Электроснабжение  промышленных  и  гражданских 

зданий. – М.: Высшая школа, 2007.  

13    Свистунов  В.М.  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование 

воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса.  -  С-Перербург:  изд-во 

Политехника, 2007. 

14.  Лукина,  Г.  В.  Проектирование  систем  электрификации  в  сельском 

хозяйстве: учеб. пособие. – Иркутск : Издво ИрГТУ, 1999. 

15. Прищеп Л. Г. Учебник сельского электрика. – 3-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Агропромиздат, 1986. 

16.   Методические указания  по расчету электрических нагрузок в сетях  

0,38-110  кВ  сельскохозяйственного  назначения.  РУМ-8,  Сельэнергопроект, 

1982. 


17. Драганов Б.Х., Есин В.В., Зуев В.П. Применение теплоты в сельском 

хозяйстве. - Киев, Выща школа, 1988. 

18.  Крюков  К.П.  Конструкции  и  механический  расчет  линий  передач.  - 

Ленинград: Энергия, 1979. 

19.  Проектирование  предприятий  сельского  хозяйства.    Нормативные 

документы. http://www.complexdoc.ru/norms/bycategory/637/ 

20. Ионин А.А. Газоснабжение. - М.: Стройиздат, 1998. 

21. Будзко, И. А.  Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий 

и населенных пунктов.  – М. : Агропромиздат, 1985. 

22.  Шеховцов  В.П.  Справочное  пособие  по  электрооборудованию  и 

электроснабжению. - М.: «ФОРУМ-ИНФРА-М», 2009. 

23.  Киреева  Э.А.  Современные  комплектные  трансформаторные 

подстанции и распределительные устройства напряжением 6(10) – 35/0,4 кВ. - 

М.: «НТФ Энергопрогресс, Энергетик», 2007. 

24.  Ефимова  О.Н.  Энергообеспечение  сельского  хозяйства.  Конспект 

лекций. - Алматы: НАО АУЭС, 2012. 

25.  Методические  указания  и  задания    к    курсовой  работе    на  тему 

«Энергообеспечение  сельского  хозяйства»  для  студентов  специальности 

5B081200    -    Энергообеспечение  сельского  хозяйства.  /  Ефимова  О.Н.  – 

Алматы: НАО АУЭС, 2013. 

         26. Ганелин А.М. Справочник сельского электрика. - М.: Колос, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

13 


 

 

 

 

 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 «EZhZhZh 4315

 

– Элект жабдыктау  жүйесін жобалау» 

«5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы 

 

Кесте - есептік- графикалық жұмыстарды орындау және қорғау кестесі  (курстық жобаның/жұмыстың) 

Жұмыс түрі  Саны 

Тапсырманы 

беру мерзімі  

Тексеріске беру 

мерзімі  

Қорғау 

мерзімі  ЕГЖ №1 

1апта 4 апта 

5 апта 


ЕГЖ №2 

6 апта 9апта 

10 апта 


ЕГЖ №3 

11 апта 13 апта 

14 апта 


 

 

 ӨКЭЖ кафедрасының меңгерушісінің м.а, 

доцент  


 

 

  

 

_______________ М.В. Башкиров  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

14 


 

 

  

 

  

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетикалық факультеті 

«Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы 

 

 

  

   

 

 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін»  

ЭЭФ деканы_________ В.И. Денисенко  

«____»_________________20___ ж. 

 

 

  

 

  

 

Пән бойынша тәжірибелік сабақтар жоспары  EZhZhZh 4315

 

– Элект жабдыктау  жүйесін жобалау 

«5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 


 

15 


 

 

 Алматы, 2015 ж. 

 

«Элект  жабдыктау    жүйесін  жобалау»    пәнінің  жұмыс  бағдарламасы пәнді  оқу үшін 135 сағат қарастырады. Оның 15 сағаты тәжірибелік сабақтар. 

 

Тақырып  1.  Жануарларды  ұстауға  арналған  орындардың  типтік 

жобалауларын оқыту (сиыр қора, шошқа қора және т.с.с.) (2 сағат) 

Жұмыс мақсаты: студенттерге  малшаруашылықтың орындардың типтік 

жобаларына сараптама жүргізуді үйрету.  Негізгі сұрақтары:  

1. Жобалау түрлері, құрылымы, олардың негізгі шартты белгілері.  

2. Типтік жобалауды сараптау:   

2.1. 200 басқа арналған сиыр қорасы;  

2.2. Емдеу-сауықтыру және босандыру бөлімі бар бұзау қорасы.  

Әдебиет: типтік жобалар каталогтары, байланып ұсталатын  200 бас 

сиырға арналған сиыр қораның типтік жобасы, аьбомдар, кысқаша мазмұндама

Д.1-5. 

 

Тақырып 2. «Жануарларды ұстауға арналған негізгі орынның жоспарын және қимасын құру» (2 сағат). 

Жұмыс  мақсаты:  жануарларды  ұстауға  арналған  орынның  жоспарын 

және қимасын құру кезіндегі  дербестікті дамыту. Негізгі сұрақтары:  

- орынды бағалау нәтижелері;  

- негізгі орын және аулалық аймақтардың көлемін есептеу.  

Әдебиет: Қысқаша мазмұндама, Д.1-5.   

 

 Тақырып 3. «Малшаруашылықтық орынның ауа алмасуын есептеу». 

(2 сағат). Жұмыс мақсаты: малшаруашылықтық орынның ауа алмасуын  есептеу 

кезінде дербестікті дамыту. 

 

Негізгі сұрақтары:  

- ауа ылғалдылығы бойынша желдеткіштің  (L)  сағаттық көлемі;    

-  берілген  орындағы  тірі  жануардың  1центнер  салмағына  арналған  ауа 

алмасу көлемі;  

- сорғылық және ағындық каналдардың қимасының ауданы;  

- желдеткіштер санын анықтау (сәйкестік қуаты). Әдебиет: Қысқаша мазмұндама, Д.1-5.   

 

 Тақырып  4.  «Малшаруашылықтық  орнының  жылулық  балансын 

есептеу»  (2 сағ.).   

 


 

16 


Жұмыс  мақсаты:  малшаруашылықтық  орынның  жылулық  балансын 

есептеу кезінде дербестікті дамыту.  Негізгі сұрақтары

 - қораға жылулық кірісін есептеу;  

- қорадағы жылулық шығынды есептеу;  

- аймақтар бойынша еден ауданы. 200 басқа арналған сиыр қорасы;  Әдебиет: Қысқаша мазмұндама, Д.1-5. 

Тақырып  5.  «Мал  шаруашылық  кәсіпорынның  сумен  жабдықталуын 

есептеу» (2 сағат) Жұмыс мақсаты: мал шаруашылық кәсіпорындардың сумен жабдықталу 

есебі бойынша даму дағдысы  Негізгі сұрақтары: 

 - судың шығынын анықтау; 

- суқұбыры торабы бойынша есептеулер; 

- гидравликалық қысымды анықтау; 

- тұрақты кедергілердің коэффициенттерін анықтау. 

Әдебиет:  типтік  жобалар  каталогтары,  байланып  ұсталатын    200  бас 

сиырға арналған сиыр қораның типтік жобасы, аьбомдар, кысқаша мазмұндама, 

Д.1-5. 

 

Тақырып  6.  «Мал  шаруашылық  объектіні  жобалау  үшін  тапсырманы дайындау және рәсімдеу» (2 сағат). 

Жұмыс  мақсаты:  мал  шаруашылық  объектілерді  жобалау  үшін 

тапсырмаларды жасау әдісін үйрену.  Негізгі сұрақтары:  

- жобалауға тапсырмалар құрастыру  Әдебиет: Қысқаша мазмұндама, Д.1-5.   

 

  

  Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1.Курсовое  проектирование  по  теплотехнике  и  применению теплоты в 

сельском  хозяйстве:  учеб.пособие для вузов.  Б.Х. Драганов[и др.]; под 

ред. В.Х. Драганова. – Москва: Агропромиздат, 2001.  

2.  Драганов  Б.Х.,  Кузнецов  А.В.,  Рудобашта  С.П.  Теплотехника  и 

применение теплоты в сельском хозяйстве. Учебник для вузов по инженерным 

специальностям сельского хозяйства.- М.: Агропромиздат, 2010. 

4.  Нормы  технологического  проектирования  ферм  крупного  рогатого 

скота  крестьянских  хозяйств  ОНТП-1-77.  http://do.gendocs.ru/docs/index-

50404.html?page=5#1715857. 

5.Строительная климатология и геофизика СНиП РК 2.04-01-2010. 

6.  Животноводческие,  птицеводческие  и  звероводческие  здания  и 

сооружения. СНиП II-99-77, СНиП РК 3.02-11-2010. 

7. Строительная теплотехника. СНиП II-3-79, СНиП РК 2.04-03-2002.  

17 


8  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха.  СНиП  II-33-75, 

СНиП РК 4.02-42-2006. 

9. Справочник по теплоснабжению сельского хозяйства. Л.С.Герасимович 

[и др.]. – Минск: Ураджай, 1993. 

Қосымша: 

10. 


Коротков, 

Е.Н. 


Вентиляция 

 

животноводческих помещений.– Москва: Агропромиздат, 1987.  

11.  Коротков,  Е.Н.  Специализированное  отопительно-вентиляционное 

оборудование животноводческих комплексов.– Москва: Агропромиздат, 1987.  

12.  Рекомендации  по  расчету  и  проектированию  систем  обеспечения 

микроклимата  животноводческих  помещений  с  утилизацией  теплоты 

выбросного  воздуха.  Издание  Федерального  государственного  научного 

учреждения 

научно-проектного 

центра 

«Гипронисельхоз», 2004. 

uralstroyinfo.ru/import_ntlcatalog/Data1/48/48340/index.

 

13.  Рекомендации  по  расчету,  проектированию  и  применению  систем электротеплоснабжения 

животноводческих 

ферм 

и 

комплексов. http://www.standartov.ru/norma_doc/48/48342/index.htm#i314830

.

 14.  Типтік жобалау альбомдары.  

15.  Малшаруашылықтық орындардың типтік жобалары.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 


 

 

 

 

 

 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетикалық факультеті 

«Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы 

 

  

 

   

 

 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін»  

ЭЭФ деканы_________ В.И. Денисенко  

«____»_________________20___ ж. 

 

 

  

 

  

 

Пән бойынша тәжірибелік сабақтар жоспары   

EZhZhZh 4315

 

– Элект жабдыктау  жүйесін жобалау 

 

«5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

19 


 

 

  

 

 Алматы, 2015 ж. 

 

"Элект жабдыктау    жүйесін  жобалау"    пәнінің  жұмыс 

бағдарламасында пәнді  оқу үшін  135 сағат қарастырылады. Оның 90 сағаты - 

СӨЖ. 

 

Тақырып  №1.  Жануарларды  ұстауға  арналған  орындардың  типтік жобалауларын оқыту (15 сағ.) 

Жұмыс  мақсаты:  Студенттерге    малшаруашылықтың  орындардың 

типтік жобаларына сараптама жүргізуді үйрету.  

 1.1 Тапсырма:  

1.1.1


 

Осы  берілген  жобалау  климаттық  аймақтың  талаптарына  жауап 

беретіндігін  анықтау  мақсатында  түсіндірмелік  жазбахатты 

зерттеу. 

1.1.2

 

жобалауда  келтірілген  жануарларды  орналастыру  Ауа  алмасу (вентиляция) жүйесін үйрету. 

1.1.3  кәріздеу  жүйесін  және  қи  шығару,  ауа  желдету,  жарықтандыру   

(табиғи  және  жасанды)  нормаларын,  едендер  сапасы  мен 

көлбеулігін, фундамент, қабырға, төбе, шатыр құрылысын тексеру.

   

    1.2 Бақылау сұрақтары:  1.  Жобалауды дамыту негіздеріне не жатады?  

2.  Жобалаулар құрамы.  Жобалаулар қандай болады? 

3.  Жобада зерттелінетін жануарларды  ұстау  технологиялары. 

4.   Қоршаушы  конструкциялар  құрылғысы  және  олардың  зоогигиеналық 

бағалаулары. 

5.   Жоба  бойынша  бір  жануарға  арналған  орынның  ауданы  мен 

кубатурасы және олардың зоогигиеналық талаптарға сәйкестігі.   

6.  Инженерлік қондырғы.  

7.  Ауа желдеткішін бағалау.  

8.  Жарықтандыруды бағалау.  

9.   Жобалаудың  кемшіліктерін  жасыру  және  олардың    орнатылуы 

бойынша ұсыныстар.   

 

Тақырып    №2.  «Жануарларды  ұстауға  арналған  негізгі  орынның жоспарын және қимасын құру»

 

 (15 сағ.) 

 

20 


Жұмыс  мақсаты:  Жануарларды  ұстауға  арналған  орынның  жоспарын 

және қимасын құру кезіндегі  дербестікті дамыту. 

 

2.1

 

Тапсырма:  

2.1.1 Сызбалар бойынша құрылыс жоспарымен танысу.  

2.1.2 Табиғи ауырлық күшімен ауа желдету. 

2.1.3


 

Желдеткіш  шахталары,  (саңылаулар):  саны;  беттік  қимасының 

өлшемдері,    жалпы  биіктігі  және  шатыр  төбесінің  биіктігі, 

желдеткіштік  қорап  (каналдың)  құрылғысы.  Тапсырмалардан  бір 

реферат  және  презентация  дайындау  (топ  бойынша  жұмыс), 

СОӨЖ орындауын бақылау.  2.2 Бақылау сұрақтары 

1 .  Жобалауды дамыту негіздеріне не жатады?  

2.  Жобалаулар құрамы.  Жобалаулар қандай болады? 

3.  Жобада зерттелінетін жануарларды  ұстау  технологиялары. 

4.   Қоршаушы  конструкциялар  құрылғысы  және  олардың  зоогигиеналық 

бағалаулары. 

5.   Жоба  бойынша  бір  жануарға  арналған  орынның  ауданы  мен 

кубатурасы және олардың зоогигиеналық талаптарға сәйкестігі.   

6.  Инженерлік қондырғы.  

7.  Ауа желдеткішін бағалау.  

8.  Жарықтандыруды бағалау.  

9.   Жобалаудың  кемшіліктерін  жасыру  және  олардың    орнатылуы 

бойынша ұсыныстар.  

 

Тақырып  №3.  : 

«Малшаруашылықтық  орынның  ауа  алмасуын 

есептеу».(15 сағ.) 

Жұмыс мақсаты: Малшаруашылықтық орынның ауа алмасуын  есептеу 

кезінде дербестікті дамыту. 

 

  

3.1

 

Тапсырма:  

3.1.1


 

Халықаралық заңнамалық метрология ұйымы. 

3.1.2

 

 Халықаралық өлщемдер мен салмақтар ұйымы 3.1.3

 

 Тапсырмалардан  бір  реферат  және  презентация  дайындау  (топ бойынша жұмыс), СОӨЖ орындауын бақылау.  

 

3.2 Бақылау сұрақтары 

3.2.1 Мәжбүрлі желдеткіштер деген не?  

21 


3.2.2  Ағындық  желдеткіштер  түрі  (маркасы):    саны,  орналасуы,  бір 

желдеткіштің өнімділігі, ағындық ауаның жалпы көлемі, оның ішінде бір сиыр 

басына  калай есептеледі. 

3.2.3  Орынжайдағы  ағындық  ауаның  таралуы:  түрі,  саны  және 

ауаалмастырғыштардың  орналасуы,  және  ауаалмастырғыштардың,  газ  шығару 

саңылауларының, көлденең қимасының өлшемдері кандай? 

3.2.4  Тартпа  желдеткіштің  түрі  (маркасы):  саны,  орналасуы,  бір 

желдеткіштің  өнімділігі 

 

(максималды,  минималды),  оның  ішінде  бір  сиыр басына  калай есептеледі?  

 

Тақырып  №4.  «Малшаруашылықтық  орнының  жылулық  балансын 

есептеу» (15 сағ.) 

Жұмыс  мақсаты:  малшаруашылықтық  орынның  жылулық  балансын 

есептеу кезінде дербестікті дамыту.   

4.1 Тапсырма 

4.1.1 ӨАЖ  құрылу принциптері және құрамы. 

4.1.2 ӨАЖ сыйымдылығының түрлері.   

4.1.3 


Жүйелі  қолданудың  өлшеу-есептеу  (микропроцессорлық) 

құралдары.  

4.1.4  Тапсырмалардан  бір  реферат  және  презентация  дайындау  (топ 

бойынша жұмыс), СОӨЖ орындауын бақылау.  

 

4.2 Бақылау сұрақтары 

 4.2.1 Жылытуды зерттеу  

 4.2.2  Электрлік  калориферлер:  түрі  (маркасы),  саны,  біреуінің  қуаты 

және қуат бірлігі. 

 4.2.3  Сулық  калориферлер  (булық),  жылулық  желдеткіштер,  жылулық 

генераторлар: түрі (маркасы), жылуөнімділігі. 

 4.2.4    Жануарлардың  тұрағына  арналған    жергілікті  жылыту  көздері: 

инфрақызыл сәулелендіргіштер, жылытылатын едендер және т.с.с. 

 

  

Тақырып  №5.  «Мал  шаруашылық  кәсіпорынның  сумен  жабдықталуын есептеу» (15 сағ.) 

Жұмыс мақсаты: мал шаруашылық кәсіпорындардың сумен жабдықталу 

есебі бойынша даму дағдысы    

5.1 Тапсырма 

5.1. Табиғи жарықтандыру. 

5.1.2  Терезелер  саны,  өлшемі,  әйнектелуі  (бірқабатты,  екі  қабатты), 

еденнен терезе дейінгі биіктік, жарықтандыру коэффициентті есептеу.  

5.1.3  Жасанды  жарықтандыру.  Жарық  шамдарының  саны  және  түрлері, 

іліну  биіктігі,  шамдардың  қосынды  және  меншікті  қуатын  есептеу.  Кезекті 

жарықтандыру.  

 


 

22 


5.2 Бақылау сұрақтары 

5.2.1 Судың шығынын анықтау әдісі  

5.2.2 Суқұбыры торабын есептеу әдістері 

 5.2.3 Гидравликалық қысымның анықталу әдісі 

 

 

Тақырып  №6.  «Мал  шаруашылық  объектіні  жобалау  үшін  тапсырманы дайындау және рәсімдеу» (15 сағ.) 

Жұмыс  мақсаты:  мал  шаруашылық  объектілерді  жобалау  үшін 

тапсырмаларды жасау әдісін үйрену.   

6.1 Тапсырма 

          6.1. Ғимаратта орналасқан қосалқы орындардың сипаттамасы.  

6.1.2 Жаңа құрылысты жобалау 

6.1.3  кеңейту  немесе  объектіні  қайта  құру  тапсырмалары  келесі 

бөлімдерден тұруы қажет:  

 

5.2 Бақылау сұрақтары 

5.2.1Жобаланатын  объектінің  аталуы,  қуаты,  негізгі  өнімнің  жылдық 

шығарылымы; 

 5.2.2.   Құрылыс орны

 5.2.3.  Жобалау үшін негіздеме; 

  5.2.4.  Жобалау сатылылғы; 

  5.2.5.Жобаланатын 

объектінің 

негізгі 

техника-экономикалық 

көрсеткіштері. 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі:  

1.

 Курсовое    проектирование    по    теплотехнике    и    применению 

теплоты в сельском  хозяйстве:  учеб.пособие для вузов.  Б.Х. Драганов[и др.]; 

под ред. В.Х. Драганова. – Москва: Агропромиздат, 2001.  

2.  Драганов  Б.Х.,  Кузнецов  А.В.,  Рудобашта  С.П.  Теплотехника  и 

применение теплоты в сельском хозяйстве. Учебник для вузов по инженерным 

специальностям сельского хозяйства.- М.: Агропромиздат, 2010. 

4.  Нормы  технологического  проектирования  ферм  крупного  рогатого 

скота  крестьянских  хозяйств  ОНТП-1-77.  http://do.gendocs.ru/docs/index-

50404.html?page=5#1715857. 

5.Строительная климатология и геофизика СНиП РК 2.04-01-2010. 

6.  Животноводческие,  птицеводческие  и  звероводческие  здания  и 

сооружения. СНиП II-99-77, СНиП РК 3.02-11-2010. 

7. Строительная теплотехника. СНиП II-3-79, СНиП РК 2.04-03-2002. 

8  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха.  СНиП  II-33-75, 

СНиП РК 4.02-42-2006. 

9. Справочник по теплоснабжению сельского хозяйства. Л.С.Герасимович 

[и др.]. – Минск: Ураджай, 1993. 


 

23 


Қосымша: 

10. 


Коротков, 

Е.Н. 


Вентиляция 

 

животноводческих помещений.– Москва: Агропромиздат, 1987.  

11.  Коротков,  Е.Н.  Специализированное  отопительно-вентиляционное 

оборудование животноводческих комплексов.– Москва: Агропромиздат, 1987.  

12.  Рекомендации  по  расчету  и  проектированию  систем  обеспечения 

микроклимата  животноводческих  помещений  с  утилизацией  теплоты 

выбросного  воздуха.  Издание  Федерального  государственного  научного 

учреждения 

научно-проектного 

центра 

«Гипронисельхоз», 2004. 

uralstroyinfo.ru/import_ntlcatalog/Data1/48/48340/index.

 

13.  Рекомендации  по  расчету,  проектированию  и  применению  систем электротеплоснабжения 

животноводческих 

ферм 

и 

комплексов. http://www.standartov.ru/norma_doc/48/48342/index.htm#i314830

.

 14.  Типтік жобалау альбомдары.  

15.  Малшаруашылықтық орындардың типтік жобалары.   

 

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> eef -> 2017
sillabus -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
sillabus -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016 ж
sillabus -> Силлабусты ик кафедрасының т.ғ. к., Сагындыкова Ш
sillabus -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
sillabus -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Молдабаева К. Е. құрастырған
sillabus -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
sillabus -> Ажибаева М. А. құрастырды
2017 -> Etn (II) 2207 Электр техниканың теориялық негіздері (II)


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет