Қ то ғ ай ауданды қPdf көрінісі
бет2/3
Дата29.12.2016
өлшемі5,77 Mb.
#715
1   2   3

өк  сандықтың  саяхаты» 

атты    халы

қаралық  жобасы  шеңберінде 

саяхаттап ж

үрген, іші ғажайып сырға толы 

санды

қ    Шашубай  кентіндегі  үлгілі кітапханасына да келіп жетті. 

 «К


өк сандық» 

бізді


ң кітапханамызда төрт  

к

үн қонақтады.   Б

ұл шара төмен- дегідей ретпен кітапхана 

о

қырмандарын қауыштырды. 1.«К

өк сандықты»  

қарсы алу 

2.«К

өк сандықтың

»  тарихы 

3.«К

өк сандықпен»  

балаларды таныстыру 

4.«К

өк сандық»  

қазынасын көрсету,олармен 

ж

үргізілген шара. 5.«К

өк сандықты»  

шы

ғарып салу. «А

қтоғай аудандық орталықтандырылған  

кітапхана жүйесі» ММ

  

  Филиал №9, Шашубай кенттік  

үлгілі кітапханасының 

«К

өк сандық» саяхаты жобасы бойынша  өткізілген іс-шаралары  

Шашубай кенті. 2016 жыл      

   


Содан  ке йін  біз  барлы

ғымыз  дауыстап:  

«Б

әріміз оқимыз! Әрқашан оқимыз ! Кез келген 

жерде 


о

қимыз!» 

деп 


санды

қты 


қарсы 

алып,ашылуын  та

ғатсыз  -дана  күттік.  Міне, 

санды


қ  та  ашылды.  Беті  тәттіге  толы, 

астында  астарла

ған  кітаптарды    көрген 

балалар  да,  тіптен  біз 

үлкендер  де  қатты 

қуандық. 

  К

өк  сандық  саяхаты  сонау  Германиядан басталып,  Ресе йді  аралап,  бізді

ң  Қазақстанға 

келгені  жайлы  былай  делінеді: 

    2006  жылы  ол    Ресе йге  келді:  «Германия 

о

қиды» 

атты 


неміс 

қоғамдық 

қоры 

« 

Подмосковьенің  балалар  кітапханаларындағы 

Еуропалы


қ  апталар»  және  кітапты  жылжыту 

ма

қсатында 

жасал

ған 

бастамалар үшін 

М

әскеудің 

Облысты

қ 

мемлекеттік 

кітапханасын 

марапаттады. 

 

М

әскеу облысында  «К

өк  сандықтың»  саяхатына  7 

жыл  болды.  Ол қалыптасып,  ныға йды, 

барша


ға мәлім болды.  

   Осыла йша  

қысқаша «Көк сандыққа» тарихи 

шолу  жасалып, 

әрі  қара й  кітаптарды  алып, 

жинал


ған  үлкенді-кішілі  оқырмандар  таныса 

бастады


    Осы  жоба аясында  біз  балалармен  ж

ұмыс 

жасады


қ.  Алдымен  «Көк  сандықты»  сонау 

саяхаттап ж

үрген елді мекеннен қуанышпен 

к

үтіп  алдық. Оны 

А

қтоғай-Балқаш автобусынан 

кітапханашы  Башарова  Дидар 

қарсы  алып,  

№3  автобуспен  Шашубай  кентіне 

әкелді. 

«К

өк 

санды

қты» 

аялдамадан 

алып, 

кітапханамызға  кітапханашы  Ким  Назира 

к

өтеріп келді. Міне,

өздеріңіз көріп отырғандай Ким Назира 

«К

өк  сандықты»  2-ші  қабатта  орналасқан 

кітапхана

ға  қарай  сатымен  көтеріліп  алып 

келе  жатыр.Біз  де  асы

ға  күтудеміз.  Біздің 

бар  ойымыз  -  бұл  сандықта  не  бар  екен? 

Несімен біздерді қуантуға келе жатыр екен? 

Сонау  Германия  елінде  бастау  алған  бұл 

«К

өк 

санды

қ» 

бізді


ң 

Шашубайымыз

ға 

келуіне  не  түрткі  болды  екен  деген 

с

ұрақтар әрбіреуімізді мазалауда.       

Келесі  б

өлімінде  біз  балалармен  таныс 

кітаптарымызды 

орта

ға 


салып 

қарай 


бастады

қ.  Онша  таныс  емес  кітаптарды 

қолдарына 

алып, 


о

қырмандар 

таныса 

отырды. 


Сонымен 

қатар  балалар  тез 

уа

қытта  бір  ертегіні  оқып  шығып,  оның қысқаша  мазмұнын  айтып,  оның  жағымды 

ж

әне  жағымсыз  кейіпкерлерін  айтып  ой б

өлісті. 


      О

қырмандар  көк  сандықтың  ішіндегі 

барлы

қ  кітап  өте  қызық  екендігін  қол- дарына  алып,  о

қи  бастаған  сәттен  айта 

бастады.Балалар 

кітаптарды 

таласа 

б

өлісіп,өз қолдарымен 

ұстап 


алып, 

о

қығандарын  көрсеңіз,  сіз  де  жай  отыра алмайтыны

ңыз 


м

әлім. 


Өзіңіз 

де 


қызығуыңызға себеп бар  деп нық айтуға 

болады.  

    Арнайы  «К

өк  сандыққа»  тақырыптық 

кітап 


к

өрмесі 

ұйымдастырылып,ол 

к

өрмеге 


«К

өк 

санды


қ» 

кеткеше 


библиографиялы

қ 

шолу ж

үргізіліп 

отырылды. 

  


«К

өк  сандықтың»  ішіне  балаларға 

аш

қанда  қуаныш  сыйласын  деген ниетпен 

әртүрлі тәттілер салынды, ол 

т

өрт күнге дейін осы жалғасын тауып отырды. 

Со

ңғы бөлімінде оқырмандар көк сандық 

туралы, оны

ң ішіндегі кітаптар жайлы 

ой  –  пікірлерін  орта

ға  салып,  қағазға 

жазысып, 

к

өптеген  осы  сандықты са

ғына  күтушілерге  естелік  сәлемін 

жолдайды.  


 

 

  

   Бірінші  к

ү

ні    таныстырдық

,кітаптарды 

к

ө

рсеттік, қ

олдарына ұ

статты


қ

Библиографиялық

 шолу ж


ү

ргізілді.

 

Екінші 


к

ү

ні 


осы 

кітаптар 

ар

қ

ылы 


авторларымен,  оны

ң

  ішінде  жазылғ

ан 


ә

р 

тү

рлі 


жанрлар

ғ

а 

тоқ

талып, 


неге  

жіберілгендігі жө

нінде 


әң

гімеленіп берілді.

 

Ү

шінші к


ү

ні алды


ңғ

ы 

ә

р сынып о

қ

ушылары 


келіп 

қ

атысты.  Оларғ

а  шы


ғ

у  тарихын, 

бізге  дейін  о

қ

ы

ғ

ан  балалар  туралы,  осы 

«К

ө

к 

санды


қ

ты

ң

» 

то

қ 

-та


ғ

ан 


елді-

мекендері жайлы сө

з болды.


 

   Т


ө

ртінші  кү

ні    Шашубай  кенті ә

кіміні


ң

 

ішкі  саясатын  басқ

аратын  бас  маман 

Серіков  Данияр 

қ

атысып,  «Кө

к  санды


қ

ты» 


қ

орытындылап,  кенті-  міздің

  кітапхана 

о

қ

ырмандарын  осындай  жаң

ашылды


қ

пен 


қ

уант


қ

адарына ризашылығ

ын білдірді. 

 

С

өйтіп бізді

ң

 кітапхана оқ

ырмандары дә

н 

риза  болып,  тіптен  кейбірі  кітаптарды ү

йге  беруімізді ө

тінді.  Біз  оларғ

а  жай-


жапсарын т

ү

сіндіруге тырыстық

.  Балалар 

-  осындайды  к

ө

рсеткендерің

із 


ү

шін 


сіздерге  рахмет  деді.  «К

ө

к  санды


қ

ты» 


келесі  ауыл  кітапханасы 

ә

кетеді  деп 

т

ұ

р

ғ

анда Ш

ұ

бартау ауылы кітапханашысы 

Г

ү

лім  келіп қ

алды  да  балаларғ

а  біржола қ

оштасу


ғ

а  тура  келді.  Сө

йтіп,  біз    «Кө

к 

сандық

ты»  шы


ғ

арып  салдық

.  Ол  да  бір ө

те  есте қ

аларлы


қ

 

қ

ызы

қ

ты    с


ә

т  болды 

деп есептейміз. Т

ө

менде 


қ

оштасу с


ә

тінен 


к

ө

рініс: 


 

Балалармен 

қ

оштасу с


ә

тінен 


к

ө

рініс.


 

«К

ө

к санды

қ

»  кетіп бара жатыр. 

Кітапханашы Г

ү

лімге Ким Назираның

 

тапсыру   сә

тінен к


ө

рініс


 

     


Мен,  Шашубай  кенті  кітапханасыны

ң

  а


ғ

а 

кітапханашысы Калиева 

Бибіжамал 

Шамшоллаевна  «К

ө

к  санды


қ

ты

ң

»  осылай  ел 

аралап,  жер  танып,  алысты  жақ

ын  етіп, 

жа

қ

ынды 


осындай 

рухани 


байлы

қ

пен 


сусындату

ғ

а 

құ

рыл

ғ

ан  жобаны құ

птап,  рақ

мет 


айт

қ

ым 


келеді. 

Бізді


ң

 

кітапхана кітапханашылары  барын  салып,  балалар

ғ

а 

таныстыру, оларды 

о

қ

у

ғ

а 

ниет қ

ойып, 


баулуына  жа

қ

сы  атсалысты  деп  есептеймін. 

Сол  себепті  осы  жоба 

ө

з  жал


ғ

асын  таба  берсін, 

жолында  о

қ

ырманы  кө

п  болсын  деген  тілек 

айтамын. 

 

     

Кітапханашылар  - Ким  Назира  Каликовна 

мен 

ө

те  салмақ

ты  ж


ұ

мыс 


ұ

йымдастыра 

білді.  Ж

ә

не    Башарова  Дидар  балалар  «Кө

к 

сандық

ты» жібергілері келмей, қ

имасты


қ

пен  


шы

ғ

арып  салды.  Осы  «Кө

к  санды


қ

ты» 


жіберіп  отыр

ғ

ан  облыс  кітапханаларына 

ризамыз.

 

18.02.2016 жыл.        

Қ

уса


қ

та

ғ

ы  «К

ө

к санды


қ

ты

ң

 саяхаты» 

 

«Кө

к  санды


қ

ты

ң

»    саяхаты  халы

қ

аралы


қ

  

жоба  аясында   Қ

уса


қ

  ауылды


қ

  округі 

кітапханасына да келіп жетті. 

 

    «Көк

санды


қ

ты

ң

»  басты  міндеті  –  балалар 

мен ересектер  жақ

сы кітаптарды неғұ

рлым к


ө

п 

оқ

уды, 


ү

здік  шы


ғ

арманы  таң

дай  білуді,  оқ

ы

ғ

ан 

кітаптан  алғ

ан 


ә

серін  басқ

алармен  бө

лісуді 


ү

йрету  болғ

анды


қ

тан  мектеп  кітапханасымен 

біріге  отырып 

ә

рт

ү

рлі  іс-шаралар 

ө

ткізілді. Қ

атыс


қ

ан  о


қ

ырмандар  саны  –  34  оқ

ушы.  К


ө

к 

сандық

  ішінде  кө

ркем  безендірілген  37  дана 

кітап бар. Іс-шара барысында кітапханашы 

 Г.  Ж


ұ

манова    Кө

к  санды


қ

ты

ң

  пайда  болу 

тарихын 


әң

гімелеп  берді   Балалар 

қ

уана  – 


қ

уана  сандық

  тола  кітапты ө

зара  б


ө

лісіп  алып,  жарыса  оқ

ыды.  Сандық

 

ішіндегі кітаптар 

бойынша 


қ

ойыл


ғ

ан 


с

ұ

ра

қ

тар

ғ

а  жауап  беріп,  жұ

мба


қ

тарды


ң

  шешуін 

тауып, 

К

өк 

санды


қ

 

ішіндегі кітаптарды 

дауыстап  оқ

ып,  ал


ғ

ан 


ә

серлерімен  бө

лісті.  Іс-

шарада    балаларды

ң

  к


өң

іл-к


ү

йлері  к


ө

тері


ң

кі,  


жан- 

т

ә

нідеріменмен 

қ

уаныш


қ

а  б


ө

леніп 


қ

ол  со


ғ

ып  


кітап мерекесіне  шаттанып, бір серпіліп 

қ

алды.


 

Балалар    мұқ

ият  кітаптарды  оқ

ып  шы


ғ

ып,  


кітапханашыны

ң

 

қ

ой

ғ

ан  с


ұ

ра

қ

тарына  белсенді 

жауап  берді.  Іс-шара  барысында  балалармен 

ойындар 

ойнатылып, 

«К

ө

к 

сандық

та» 


ұ

сыныл


ғ

ан  кітаптар  бойынша әң

гіме 


ө

рбітіліп, 

бір-біріне  с

ұ

ра

қ

-жауаптарын  жарыса 

қ

ойып 


пікір алмасты

.

  

   


Кездесуден 

ал

ғ

ан 

ә

серлерін 

«Тілек 

пара


ғ

ына»  жазып  тапсырды.  Балалар  Кө

к 

сандық

пен 


қ

имай-


қ

имай 


қ

оштасты. 

«Рахмет»  са

ғ

ан    к


ө

к  санды


қ

  балалар  тағ

ы 

келіп тұ

руы


ң

ды тіледі.

 


Жобаны

ң

 

мақ

саты: 


Кітапты 

насихаттау,кітапты 

о

қ

уды


ң

 

мә

ніне 


ж

ә

не 


ерекшеліктеріне 

басты 


назар 

аудару 


кітаптармен танысу.

 

«К

өк  санды

қ

ты

ң

»басты  ма

қ

саты:  балалармен 

ересектерді  жа

қ

са  кітаптарды  кө

бірек  о


қ

у

ғ

а 

ү

йрету, 


е

ң

 

жақ

сы 


кітаптарды 

д

ұ

рыс 

та

ңдау,балаларды

ң

  бір-бірімен  пікір  талас 

ту

ғ

ызу.


 

Қ

атысушылар : Балалар,  ата-аналар.

 

Ө

ткізу  шарасы:  Таныстыру,   ә

деби  са


ғ

ат, 


дауыстап о

қ

у, биб шолулар.

 

Ұ

ран:  Мен  оқ

иман!  Сен  оқ

исы


ң

!  Б


ә

ріміз  


о

қ

имыз!


 

Ұ

станымы:    Кө

к  санды


қ

  кітап  оқ

уды  дамыту 

ба

ғ

дарламалары  бар  жаң

а  жоболар  мен қ

ызы


қ

 

бастамалары  бар кітапханаларғ

а  барады.

 

  Жоба


ғ

а 

қ

атыс

қ

ан жалпы оқ

ырман саны – 260

 

 Мектеп: Құ

ржанов атында

ғ

ы  ЖББОМ КММ

 

    3         Құ

ржанов атында

ғ

ы    ЖББОМ КММ-

сіні

ң

 жанында


ғ

ы «Бал


ғ

ын»ша


ғ

ын бала-бақ

ша.


 

«К

ө

к 

санды


қ

ты

ң

 

саяхаты» атты 

ба

ғ

дарламаны

ң

 

мақ

саты 


балалар

ғ

а  


кітаптарды  о

қ

ып,  балалармен  бірге  кітапты 

та

ң

дайды, 


интеллектуальды 

ойындар 


ойнап 

о

қ

ы

ғ

ан 


кітаптары 

туралы 


пікір 

жазады.


 

     Біздер 

ү

шін  айрық

ша  к


ү

н.  Біздің

 

ауданғ

а  «К


ө

к  санды


қ

»

қ

она

ққ

а  келді.  Бұ

л 

сандық

ты

ң

 

тарихы 


сонау 

Германия қ

аласынан  басталады.      Содан  кейін 

санды

қ

 

ө

зіні

ң

 

саяхатын Ресейде 

жал


ғ

астырды. 

 

Биылдан 


бастап  

Қ

аза


қ

станны


ң

  барлы


қ

 

қ

ала,  облыстарын 

аралауда.   Қ

а

ң

тар  айында    К

ө

к  санды


қ

 

Ақ

то

ғ

ай ауданына келді.      

    Енді  бү

гін       ө

зімізді


ң

  осы  С


ә

уле 


ауылында саяхатын жал

ғ

астыруда.

 

     


04.02.2016  ж.  саДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет