4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2


ӘРБІР ЖАРЫҚ КВАНТЫ БІР ҒАНА МОЛЕКУЛАНЫ БЕЛСЕНДІРЕДІбет15/146
Дата26.04.2022
өлшемі2,71 Mb.
#32327
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   146
ӘРБІР ЖАРЫҚ КВАНТЫ БІР ҒАНА МОЛЕКУЛАНЫ БЕЛСЕНДІРЕДІ

11.Реакцияға қатысқанмолекулаларсаныартқансайын, кванттықшығым:

Артады

12.Ақ+B.-Ск+Кс гетерогендіүдеpiciүшінқайсатысәйкескеледі:А мен В арасындағыхимиялық реакция, Сжәне К жаңаөнімдерініңтүзілуі. Реакция жылдамдығыхимиялық кинетика зандарыменанықталады

14.Сатысына диффузия кіретінгетерогендіхимиялық реакция диффузиялықаймақтажүреді, егер:

химиялық реакция жылдаығыберілгентемпературадағы диффузия сатысыныңжылдамдығынанәлдеқайда аз

15.Теориялық кванттықшығым:

Біргетең

16.Сінірілген жарықәсеріненмолекуланыңыдырауэнергиясы: жарықкванты

26.Лиминтирленіші сатыларболуымүмкін- Барлықсатылар

27. Уақытбойыншасыртқыдеффузияжылдамдығы- сызықтытәуелді

30. Уақытбойыншажылдамдық- төмендейді

13.w=(KJel)c1 теңдеуіорыналады, егер:elc<<1, n=1 болса

1) Молекулаларсаныныңазаюы: активтендіруэнергиясынарттырады

2) Ферменттердібейорганикалықкатализаторларданажырататынсипаттамалықбелгілер:рНфизиологиялық диапазоны

3) Михаэлис-Ментентеңдеуіндереакцияныңмаксималдыжылдамдығысипатталады: субстраттыңжоғарыконцентрациясында

4) Протеаза ферментіыдыратады: протеиндерді

5) Ферментативтіреакцияларкезіндеферментттерқатысады: аз мөлшерде

6) Ферменттің 1 субстратқаайналуыболыптабылады:Жоғарыспецификалық

7. Апофермент - бұл: екікомпоненттіферменттердіңаминқышқылдықақуыздықбөлігі

8. 1 моль сахароза ферменті 1000 моль қызылшақантыныдыратаалады: 1 сек

9. Михаэлис-Ментентеңдеуіқолданылады: ферментативтіпроцестіңбастапқыкезеңінедейін

10. Ферменттіңтұрақтыконцентарциясысубстартмөлшерініңжоғарылауыменреакжылд: өседі, соданкейінтұрақтыболыпқалады

11. ҚайтымдыактивтендіруаймағындаpH: pH=5-8

12.Михаэлис тұрақтысыныңkмфизикалықмәнінеде: kм саны жағынан реакция жылдамдығымаксимумныңжартысынатеңболатын субстрат конценнтрациясынатең

13.Реакция жүруіншектейтін фактор-бұл..... түзілуіболыптабылады: фермент-субстраткешені

14.Ферменттерге тән: спецификалыққасиеттер

15.Қан плазмасындағыферменттіңбелсенділігі: ХБ/л

16.Күрделі ферменттердіңбелсендіорталығымыналарданқалыптасады:бірнешеаминқышқылдары мен ақуыземескомпоненттердіңқалдықтарынан

17. Ферменттер-бұл:Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   146
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет