6 тарау. ӨЛшеу-бақылау әдістері (5 семестр)жүктеу 373.83 Kb.

бет2/3
Дата15.03.2017
өлшемі373.83 Kb.
1   2   3

Математиканы есеп арқылы оқыту 

 

Есеп дегеніміз: A)

 

оқыту әдісі; B)

 

оқыту формасы; C)

 

оқыту принципі D)

 

оқыту пәні және құралы. «Есеп  —  белгілі  бір  практикалық  түрлендірулердің  немесе  оның  белгілі,  яки 

белгісіз  элементтерінің  арасындағы  байланыстарды  анықтауға  жол  ашатын 

шарттарды іздестіру арқылы теориялық сұрақтарға жауап беретін ойлау қызметінің 

нысаны болып табылады». 

A)

 Л.Л. Гурова; 

B)

 А.Я.Хинчин; 

C)

 А.Н.Колмогоров; 

      D) Л.Д.Кудрявцев. 

Қате жауабын атаңыз. Есептің негізгі құрамдас бөліктеріне жатады: A)

 

шарты және қорытындысы; B)

 

шешімі; C)

 

шешу базисы;       D)  жауап.    

Бастапқы жағдайдан соңғы жағдайға көшу математикалық құралдармен жүзеге асатын есептерді былай атайды: 

A)

 стандартты; 

B)

 стандартты емес; 

C)

 математикалық; 

D)

 проблемдік. 

Егер  есептің  негізгі  құрамдас  бөліктеріінің  бәрі  математикалық  нысандар  болса,  онда есеп ....  

A)

 проблемдік; 

B)

 таза математикалық; 

C)

 қолданбалы математикалық;  

       D)  ізденімпаздық. 

Егер есептің шешімі мен шешу базисы ғана математикалық нысандар болса, онда есеп ...  

A)

 проблемдік; 

B)

 таза математикалық; 

C)

 қолданбалы математикалық; 

D)

 ізденімпаздық. 

Егер  есептің  шарты  анықталған,  шығару  тәсілі  мен  тұжырымдамасы  белгілі  болса, онда есеп ...  

A)

 проблемдік; 

B)

 стандартты; 

C)

 стандартты емес;  

       D)  ізденімпаздық  деп аталады. 

Қате жауабын атаңыз. Есептер мен жаттығулардың дидактикалық мақсатына жатады: А)  математикалық теорияны оқып - үйренуге дайындық,.  

B)  математикалық  білім, біліктерді бекіту, қалыптастыру  

C)  есептерді шешу;. 

D)  білімді меңгеруді бақылау және бағалау. 

Қате жауабын атаңыз. Есептің функциялары: A)

 

дидактикалық; B)

 

танымдық; C)

 

тәрбиелік және дамытушылық;       D) практикалық. 

10  Теориялық білімді енгізу мен бекітуді жеңілдету үшін қолданылатын есептер: 

A)

 

дидактикалық функциялы; B)

 

танымдық функциялы; C)

 

тәрбиелік функциялы; D) дамытушылық функциялы. 

11  Дидактикалық функциялы есептерге жатады – 

A)

 

теориялық және практикалық; B)

 

кіріспе және жаттықтырушы; C)

 

стандартты және стандартты емес;       D) эвристикалық.  

12  Танымдық функциялы есептерге жатады - 

A)

 

негізгі ұғымдар мен деректерді бекіту есептері; B)

 

теорияны қолдану есептері; C)

 

жаңа ақпараттардан тұрады;       D) эвристикалық есептер. 

13  Қате жауабын атаңыз.  Талаптар сипатына қарай есептерді жіктеу:  

A)

 

есептеу есептері; B)

 

салу есептері; C)

 

дәлелдеу есептері;       D)  жай есептер. 

14  Қате жауабын атаңыз. Тіліне қарай есептерді жіктеу:  

A)

 

мәтіндік есептер; B)

 

жазбаша есептер; C)

 

пәндік есептер;       D)  мәселе есептер. 

15  Қате жауабын атаңыз. Шешу әдістеріне қарай есептерді жіктеу:  A)

 

векторларға есептер; B)

 

координаттарға есептер; C)

 

дәлелдеу есептері;       D) геометриялық түрлендірулерге есептер. 

16  Қате жауабын атаңыз.  Мәселе өзектілігіне қарай есептерді жіктеу:  

A)

 

жай және күрделі; B)

 

стандартты және оқыту; C)

 

ізденімпаздық есептері;       D) шығармашылық есептері. 

17  Қате жауабын атаңыз. Оқу іс-әрекетіне есептерді жіктеу:  

A)

 

жай және күрделі; B)

 

марапаттаушы; C)

 

ұйымдастырушы-қызметтік;       D)  бақылау-бағалаушылық. 

18  Есептерді шешудің негізгі әдістері: 

A)

 

келтіру әдісі; B)

 

индукция және дедукция; C)

 

анализ және синтез;       D)  салыстыру және аналогия. 

19  Есептерді  шешудің  жалпы  әдістері:  1.  аналитико-синтетикалық  әдіс;  2.  сарқа  сынау 

әдісі;  3. келтіру әдісі;  4. модельдеу  әдісі;  5. жуық  мәндерін  табу әдісі;  6.  анализ және 

синтез; 7. индукция және дедукция. 

A)

 

1-5; B)

 

2-6; C)

 

1-4, 7; D)

 

3,5-7. 20  Профессор  В.М.Брадис есептерді  шешудің  үш  міндетті  талаптарын ұсынады.  Оларды 

атаңыз? 


А) қатесіз, негізделген, шешімі қарапайым. 

B) қатесіз, дұрыс ресімделуі және негізделген. 

C) қатесіз, негізделген, аяқталған. 

D) негізделген, шешімі қарапайым, дұрыс ресімделген. 

21  Математикалық  есептерді  шығару  барысында  оқушылардың  ерекше  ойлау  стилі 

қалыптасады:  тұжырымдардың  формальды-логикалық  схемасын  сақтауы,  ойын  әрі 

қысқа,  әрі  нұсқа  жеткізе  алуы,  ойлау  барысының  сатылануы  мен  белгілердің  дәлдігі. 

Ойлаудың дұрыстығына және дәйектілікке тәрбиелейді. Авторды атаңыз?  

А)  А.Ф.Эсаулов.  

B)  А.Я.Хинчин.  

C)  А.Н.Колмогоров. 

D)  А.А.Столяр. 

22  Математикалық  есептерді  шығару  бірнеше  кезеңнен  тұрады.  Әрбір  кезеңді  келесі 

сөйлемдер сипаттайды?  

1.  Есептің  шарты  мен  талабын  ажырату,  шартының  элементерін  меңгеру  мен 

жинақтау. 

2. Жадының күрделі жүйесінен қажетті ақпаратты іздестіру. 

3. Есептің шарты мен талабын өз білімі және тәжірибесімен сәйкестендіру. 

А) есеп мазмұнымен танысу. 

B) шешімін іздеу. 

C) шешу үрдісі. 

D) есеп шешімін тексеру. 

23  Есептің  шешімін  іздеуде  кемелденген  және  кемелденбеген  талдау  қолданғвн  тиімді. 

Мұны айтқан кім? 

A)

 

Папп және Евклид; B)

 

Аристотель және Пифагор; C)

 

Фалес және Виет; D)

 

Ньютон және Лейбниц. 24  Есептің  шешімін  іздестіруде  арнайы  тәсілдердің  орны  ерекше:  есеп  мәтінін  жаңаша 

құру тәсілі, салдарын табу және т.б.. Алмастыру арқылы жүзеге асатын тәсілді атаңыз:  

а) есептің талабын пара-пар талапқа;  

б) есептің шартын пара-пар швртқа;  

в) ұғымның анықтамасын терминге. 

А) есеп салдарын табу тәсілі. 

B) есеп мәтінін жаңаша құру тәсілі. 

C) аяқталмаған есептер тәсілі.  

D) пара-пар сатылау тәсілі. 

25  Есептің шешімін іздестірудің графиктік сызбасын қай сыныпта пайдаланған жөн? 

А) 5-6. 

B) 5-7. 


C) 8-9. 

D) 10-11. 

26  Қате  жауабын  атаңыз.  5-6  сыныптарда  есептерді  шешу  негізгі  үш  тәсілмен  жүзеге 

асады: 


A)

 

арифметикалық; B)

 

алгебралық; C)

 

аралас; D)

 

геометрикалық. 27  Мәтіндік  есептің  шешімін  іздестіру  кезеңі  аналитикалық  әдіспен  жүзеге  асады.  Қай 

сұрақтан бастаған тиімді? 

A)

 

Есептің шартынан нені таба аламыз? B)

 

Есептің шарты бойынша нені табу керек? C)

 

Кімде есептің шешу жоспары бар?         D) Бірінші қадамды неден бастаймыз? 

28  Жүйелі 

геометрия 

курсындағы 

салу 

есептерін шешуде  қолданылатын 

сызу 


құралдарын атаңыз: 

A)

  сызғыш. 

B)

  бұрыш. 

C)

  лекало. 

      D) транспортир 

29  Геометриялық салу есептерімен жұмыс кезеңдерін атаңыз, егер: 1. Салу; 2. Дәлелдеу;  

3. Дайындық кезеңі;  4. Есеп шарты мен талабын оқу  5. Анализ;  6. Зерттеу. 

A)

 

(1, 2, 3, 4, 5, 6). B)

 

(4, 5, 1, 2, 3, 6). C)

 

(4, 3, 5, 1, 2, 6).               D)  (3, 4, 5, 1, 2, 6).  

30  Орындалған амалдардың қайсысы әдістемелік тұрғыдан қате деп есептеледі: 

A)

 

650

9

325

ab

bB) 

5

255

1C) n

m

n

m

n

m2       D)

7

15

72

15

22

2y

x

y

x

  

 

  

Математикалық ұғымдар және оларды оқып

-үйрену әдістемесі 

Қате жауапты атаңыз. Ойлаудың үш түрі бар: А)  көрнекі-қызметтік. 

B)  практикалық ойлау. 

C)  көрнекі-бейнелік. 

 D)  теориялық ойлау. 

Қате жауапты атаңыз. Математикалық ойлаулың үш белгісі анықталған: А)  тұжырымдардың логикалық сызбасы;. 

B)  ойлаудың анықтығы;. 

C)  ойлау барысының сатылығы; 

 D)  белгілердің дәл болмауы. 

Шығармашыл  жеке  тұлғаның  математикалық  іс-әрекеттер  үрдісінде  қасиеттерінің белгілі бір жиынтығы  –  … 

А) математикалық  дарындылық; 

B) математикалық  қабілет; 

C) талант; 

 D) тұлғаның ерекшелігі. 

Қате  жауапты  атаңыз.  Оқушылардың  математикалық    дарындылығы  былайша сипатталады: 

А) материалды тез қабылдауымен; 

B) қысқаша, құоылыммен ойлауы; 

C) ойын өрістетулің ұтымдылығы; 

 D) кеңістікті елестетуі дәл емес. 

Ұғымдар, пікірлер, ой қорытулар негізгі: А)  ойлау формалары; 

B)  оқыту формалары; 

C)  оқыту әдістері; 

D)  оқыту құралдары. 

Ойлау негізі формалармен сипатталады: А) ұғымдар, анықтамалар, пікірлер; 

B) ой қорытулар, анықтамалар; 

C) ой қорытулар, ұғымдар; 

D) ұғымдар, пікірлер, ой қорытулар. 

Ұғымның құоамдас бөліктеріне мыналар жатады: А) мазмұн және көлем. 

В) мазмұн және термин. 

С) термин және символ. 

 D) көлем және символ. 

Ұғым мазмұнын ашуға көмектесетін логикалық амал: A)

 

символ; B)

 

термин; C)

 

анықтама. D)  сипаттама.  

Ұғым көлемін ашуға көмектесетін логикалық  әрекет: A)

 

символ; B)

 

термин; C)

 

анықтама.  D)  классификациялау. 

10  Қате жауапты атаңыз. Бұрыштың биссектрисасы ұғымының белгілерін ажыратыңыз:  

А)  сәуле; 

B)  бұрыштың төбесінен шығатын;  

C)  оны қақ бөлетін; 

   D)  бұрыштың ортасынан өтетін. 11 

Мектептегі математика курсынан анықталмайтын ұғымдарды келтіріңіз: 

A)

 

сан; B)

 

функция. C)

 

теңдеу;     D)  параллель түзулер.  

12 


Мектептегі геометрия курсынан анықталатын ұғымдарды келтіріңіз: 

A)

 нүкте; 

B)

 түзу; 

C)

 берілген шамамен бұрыш салу; 

D)

 параллель түзулер. 

13 


Математикалық  ұғымдар негізінен былайша енгізіледі: 

А)  постулаттар арқылы. 

B)  аксиомалар арқылы. 

C)  анықтамалар арқылы. 

D)  теоремалар арқылы. 

14 


Бағыныңқы ұғымдарды атаңыз?: 

А)  үшбұрыш, параллелограмм, шеңбер; 

B)  үшбұрыш, параллелограмм, көпбұрыш;  

C)  параллелограмм, ромб, квадрат; 

   D)  нүкте, түзу, шеңбер. 

15 


Математикалық  нысандардың  қасиеттерін  нұсқау  арқылы  анықтау  былайша 

аталады: 

А)  дескрипция; 

B)  дефиниция; 

C) нақты анықтама; 

D)  аксиоматикалық анықтама. 

16 

Параллелограмм  –  қарама  -  қарсы  қабырғалары  параллель  көпбұрыш.  Қате жіберілді: 

A)

 тым кең анықтама; 

B)

 тым тар анықтама; 

C)

 «кесірлі дөңгелек»; 

    D)  тавтология 

17 

Параллелограмм  –  қарама  -  қарсы  қабырғалары  қос-қостан  параллель  және  тең төртбұрыш. Қате жіберілді: 

A)

 тым кең анықтама; 

B)

 тым тар анықтама; 

C)

 «кесірлі дөңгелек»; 

    D)  артық анықтама. 

18 

Параллелограмм – қабырғалары тең төртбұрыш. Қате жіберілді: A)

 

тым кең анықтама; B)

 

тым тар анықтама; C)

 

«кесірлі дөңгелек»; D)

 

тавтология.  19 

Біріне бірі ұқсас фигураларды ұқсас фигура деп атайды. Қате жіберілді: 

A)

 

тым кең анықтама; B)

 

тым тар анықтама; C)

 

«кесірлі дөңгелек»; D)  тавтология. 

20 


Жазықтықта  белгілі  бір  нүктеден  бірдей  қашықтықта  орналасқан  барлық 

нүктелердің жиыны шеңбер деп аталады.Қандай анықтамаға жатқызуға болады? 

А)  индуктивті.  

B)  айқын.  

C)  генезистік. 

D)  айқын емес. 21 

Мектептегі геометрия курсында шар (конус, цилиндр) ұғымдары былайша беріледі: 

A)

 

  қатаң анықтама; B)

 

  сипаттама; C)

 

  ешқандай сипаттау жоқ;        D)  әр түрлі беріледі. 

22  Орта  мектеп  бағдарламасында  теңсіздіктерді  оқып-үйрену  кезеңдерінің  дұрыс 

нұсқасын келтіріңіз, егер: 1) Бір белгісізді сызықтық теңсіздіктер;  2) екінші дәрежелі 

теңсіздіктер;  3) сандық теңсіздіктер;  4) рационал теңсіздіктер;  5) интервалдар әдісі;  

6)  көрсеткіштік  және  логарифмдік  теңсіздіктер;    7)  қарапайым  тригонометриялық 

теңсіздіктер. 

A)

 

1,2,3,4,5,6,7. B)

 

1,3,2,5,4,6,7. C)

 

3,1,4,2,5,6,7. D)

 

3,1,2,4,5,7,6. 23 

Математиканы  оқыту  әдістемесінде  ұғымдарды  енгізудің:  нақты-индуктивтік  және 

абстрактілі-дедуктивтік әдістері белгілі. Бұл әдістер танымның логикалық әдістерімен 

анықталады: индукция және дедукция. Бұл терминді енгізген кім?: 

А)  К.Ф.Лебединцев. 

B)  Л.Д.Кудрявцев. 

C)  Ю.М.Колягин. 

D) И.Я.Лернер. 

24     Жаңа  ұғымды  енгізу  барысында  алдымен  нысандар  қарастырылады,  соңынан 

анықтама беріледі. Бұл қай әдіс?: 

А)  нақты-индуктивтік; 

B)  абстрактілі-дедуктивтік; 

C)  дедукция; 

D)  салыстыру. 

25 

Математикалық ұғымды енгізудің келесі сызбасы берілген:  1) эмпирикалық материал талданады,  

2) ұғымды сипаттайтын жалпы белгілері айқындалады,  

3) анықтама түзіледі,  

4) анықтама мысал және кері мысалдармен бекітіледі; 

5) қолдану барысында анықтаманы одан әрі игеріледі.  

Нақты – индуктивтік әдістің дұрыс сызбасын атаңыз: 

А) 1- 4. 

B) 1-5. 


C) 1, 3, 5. 

D) 2, 3-5 

26 

Математикалық ұғымды енгізудің келесі сызбасы берілген:  1) эмпирикалық материал талданады,  

2) ұғымды сипаттайтын жалпы белгілері айқындалады,  

3) анықтама түзіледі,  

4) анықтама мысал және кері мысалдармен бекітіледі; 

5) қолдану барысында анықтаманы одан әрі игеріледі.  

Абстрактілі – дедуктивтік әдістің дұрыс сызбасын атаңыз: 

А) 1- 4. 

B) 1-5. 


C) 1, 3, 5. 

D) 3, 4, 5. 

27 

Геометрия курсында ромб ұғысын енгізу әдісі қандай: А) нақты-индуктивтік; 

В) абстрактілі-дедуктивтік; 

С) оқулықпен жұмыс; 

D) өз бетімен жұмыс. 28  Қандай тақырыптарды абстрактілі-дедуктивтік әдіспен өткен тиімді? 

A)

 квадрат теңдеу; 

B)

 айналу денеоері; 

C)

 теріс сандарды қосу; 

D)

 фигуралар теңдігі. 

29  Өстік  симметрияны  геометриялық  түрлендірулердің  түрі  ретінде  бірнеше  жолмен 

беруге болады.Өстік симметрияны беруге болмайтын жолды келтіріңіз: 

A)

 түзу, 

B)

 екі сәйкес нүкте; 

C)

 сәйкес нүктелердің координаттарын байланыстыратын формула; 

D)

 бағытталған кесінді. 

30  Мектептегі геометрия курсында қандай көпжақтар оқытылады: 

A)

 

жазыңқы призмалар; B)

 

дұрыс көпжақтар, C)

 

жазыңқы жартылай дұрыс көпжақтар; D)

 

жазыңқы емес көпжақтар.  

Математикалық сөйлемдер және оларды оқып

-үйрену әдістемесі 

Құрамында айнымалысы бар теңдікті теңдеу деп атайды. Қандай анықтама?  А)  индуктивті; 

B)  генезистік; 

C)  айқын емес; 

D)  айқын.  

Мектепте оқытылатын қандай сандар жүйесуне қатаң анықтама беріледі? A)

 

иррационал сандар; B)

 

теріс сандар; C)

 

рационал сандар; D)

 

натурал сандар. Л.А.  Атанасян  өзінің  геометрия  оқулығында  үшбұрыштардың  теңдігін  анықтау  үшін 

қандай жолды пайдаланды: 

A)

 беттестіру арқылы; 

B)

 қозғалыс арқылы;. 

C)

 6 теңдік арқылы; 

D)

 аксиомалар жүйесі арқылы. 

А.В.Погорелов оқулығында қай анықтама берілді?   А) «Вектор дегеніміз бағытталған кесінді». 

B) «Вектор деп кезкелген параллель көшіруді атайды». 

C)  «Геометрияда параллель көшіруді басқаша вектор деп те атайды». 

D)  «Сандық  мәнімен  қатар,  бағыты  да  белгілі  шамалар  векторлық  шамалар  деп 

аталады». 

Параллелограммның толық анықтамасын беріңіз. Параллелограмм – төртбұрыш, оның: 

А)  қарама-қарсы қабырғалары тең;  

B)  қарама-қарсы қабырғалары параллель;  

C)  барлық қабырғалары тең; 

D)  қабырғалары параллель. 

Трапецияның дұрыс анықтамасын беріңіз. Трапеция – төртбұрыш, оның: А)  тек екі қабырғасы тең;  

B)  тек қана екі қабырғасы параллель;  

C)  барлық қабырғалары тең; 

 D)  қабырғалары параллель. Ешбір дәлелдеусіз қабылданатын сөйлем: 

A)

 

теорема; B)

 

аксиома; C)

 

есеп; D)

 

тұжырым. Ақиқаттылығы дәлелдеу арқылы тағайындалатын сөйлем: 

A)

 

теорема; B)

 

аксиома; C)

 

есеп; D)

 

тұжырым. Теореманың тұжырымдаудың екі түрі белгілі: 

А) тура және кері; 

В) қарама - қарсы және жанама; 

С) контрпозитивті және кері; 

D) келісімді және кесімді. 

10  «Кезкелген  екі  нүкте  арқылы  тек  бір  ғана  түзу  жүргізуге  болады».  Қандай  сөйлемге 

жатады? 


A)

 

теорема;  B)

 

аксиома;  C)

 

есеп; D)

 

тұжырым. 11   «Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180». Қандай сөйлемге жатады? 

A)

 теорема; 

B)

 аксиома; 

C)

 есеп; 

D)

 ереже. 

12  Қандай сөйлемге жатады? 

 «х мәні 5-тен кіші болатындай, натурал х саны бар болады»? 

A)

 теорема; 

B)

 аксиома; 

C)

 есеп; 

D)

 тұжырым. 

13  «Негіздері  бірдей  дәрежелерді  көбейту  үшін  олардың  дәреже  көреткіштерін  қосып, 

негізін сол күйінде қалтырады». Қандай сөйлемге жатады? 

A)

 теорема, 

B)

 аксиома; 

C)

 ереже; 

D)

 анықтама. 

14  Теоремалар арасындағы логикалық байланыстар былай анықталады: 

А) суреттің көмегімен; 

B) теорема шарты арқылы; 

C) теорема қорытындысы арқылы; 

D) дәлелдеу арқылы. 

15  Дәлелдеу негізгі үш элементті қамтиды:  

A)

 тезис, аргумент, демонстрация; 

B)

 тезис, аргумент, қорытынды; 

C)

 аргумент, демонстрация, шарт; 

D)

 шарт, қорытынды, шешімі. 

16  Тезисті беру формасын атаңыз: 

A)

 

ұғым; B)

 

пікір; C)

 

тұжырым; D)

 

анықтама. 17  Дәлелден тезистің ақиқаттығын түйіндейтін логикалық талқылау - …. 

A)

 

ұғым; B)

 

пікір; C)

 

демонстрация; D)

 

анықтама. 18  Қате жауапты атаңыз. Дәлелдеудің тура тәсілдері мыналар: 

A)

 синтетикалық әдіс; 

B)

 кемелденбеген талдау; 

C)

 кемелденген талдау; 

D)

 кері жору тәсілі. 

19  Қате жауапты атаңыз. Дәлелдеудің жанама тәсілдері мыналар: 

A)

 

синтетикалық әдіс; B)

 

сарқа сынау әдісі; C)

 

кері жору тәсілі; D)

 

даралап көшіру әдісі. 20  Қате жауапты атаңыз. Дәлелдеудің математикалық аппаратқа  байланысты тәсілдеріне 

мыналарды жатқызады: 

A)

 

алгебралық әдістер; B)

 

кері жору әдісі; C)

 

вектор әдісі; D)

 

координат әдісі. 21  Математикада 

B

түріндегі теореманы дәлелдеу үшін мына теореманы дәлелдеген 

тиімді: 

A)

 кері

A

B) 

қарама - қарсы B

C) 

керіге қарама - қарсы A

D) 

тураға кері A

22  Дәлелдеудің аналитикалық әдісіне тән кемшіліктерді келтіріңіз: A)

 

дәлелдеу тәсілін болжау түсініксіз;. B)

 

қосымшы мәліметтер дәйекті емес. C)

 

шешімді жазу ыңғайсыз; D)

 

соңғы тұжырымдар бағыты белгісіз. 23  Кемелденбеген талдау түрі: 

A)

 қатаң дәлелдеу; 

B)

 жетілмеген дәлелдеу; 

C)

 дәлеледеу емес; 

D)

 үнемі дәлелдеу бола бермейді.. 

24  Дәлелдеудің синтетикалық әдісіне тән емес кемшіліктерді келтіріңіз: 

A)

 

дәлелдеу тәсілін болжау түсініксіз;. B)

 

қосымшы мәліметтер дәйекті емес; C)

 

шешімді жазу ыңғайсыз; D)

 

соңғы тұжырымдар бағыты белгісіз. 25  Теореманы енгізудің абстрактілі-дедуктивті әдісі былай өрбиді: 

А) мұғалім эмпирикалық материалды талдайды; 

B) мұғалім мысалдар келтіреді; 

C) оқушы теореманы тұжырымдайды; 

D) мұғалім теореманы тұжырымдайды. 

26  Ертеде  өлшеуге  байланысты  екі  әдіс  қолданылды.  Олар  Архмедтің  жұмыстарында 

келтірілді.Оларды атаңыз: 

А) дедукция және индукция.  

B)  салыстыру және жинақтау әдістері.  

C)  бөлінбейтіндер мен сарқа сынау әдістері; 

D)  ұқсастық және қалдықтар әдістері. 

27 


Индукция және дедукция: 

А)  ұғымдар; 

B)  пікірлер; 

C)  ой қорытулар; 

D)  сөйлемдер. 

28 

Индукция мына қасиеттерге ие: А)  дәлдігі;  

B)  эвристикалық қуаты басым;  

C)  ықшамдығы; 

D)  дәл емес. 

29  Келтірілген әдістердің қайсысы зерттеу индукциисына жатпайды?: 

А) ұқсастық әдісі;. 

B) өзгешелік әдісі;. 

C) математикалық ойлау әдісі; 

D) қалдықтар әдісі. 

30  Толымды  индукция  зерттеу  әдісі  ретінде  тек  мына  жағдайда  ғана  қолданыс  табады, 

егер: 

A)

 пікір білдірілген нысандардың саны көп және шексіз; 

B)

 нысандар саны 10-нан кем;. 

C)

 нысандар саны шексіз, бірақ оларды кейбір  белгілері  арқылы шектелген топтарға 

бөлуге болады; 

D)

 

нысандар саны шектедген.  1   2   3


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал