Аманкелді аманкелді


Ағайынның жақсылығын елегенPdf көрінісі
бет4/5
Дата24.03.2017
өлшемі2,15 Mb.
#10206
1   2   3   4   5

Ағайынның жақсылығын елеген.

60 жасың ұлы тойға ұлассын,

Тілегіңді берсін Алла тілеген.

   Изгі ниетпен: апа-жездесі Қайырғали-Айтжан, жиендері Аңсаған, Жаңасай-Айнұр, Береке-Гүлнұр, Манарбек-Мақпал, Нұрбол-Алтынгүл, Болатбек-Мөлдір. Бұл тілекке 

Қарағанды  қаласында  тұратын  інісі  Бейсенбай  мен  келіні  Жанаргүл,  Үмітжан, 

Нұрзат та қосылады.

7

amangeldy-arai@

mail.ru

6 наурыз  2015 жыл

№ 9  (7651)

    2015 жылғы 20 ақпанда Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік 

қызмет  істері  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

іс-қимыл агенттігінің  Қостанай  облысы  бой-

ынша  департаментінің  Тəртіптік 

кеңесінде  сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  заңнамасының  бұзушылығы 

бойынша  «Қостанай  ауданы  білім 

бөлімі»  ММ  басшысы  Н.Ө.  Бике-

новке қатысты тəртіптік іс қаралды.

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 


қызметтің  тергеуге  дейінгі  мате-

риалдары  бойынша  Н.Ө.  Бикенов 

«Садчиковка  кентіндегі  мектеп 

ғимаратын толық жөндеу» объектісі 

бойынша 

электронды 

конкурс 

өткізгенде  мемлекеттік  сатып  алу 

заңнамасының нормаларын бұзған.

Істі  қарау  нəтижесінде,  Тəртіптік 

кеңес  мүшелері  аталмыш  лауазым-

ды  тұлғаның  əрекетінде  Қазақстан 

Республикасының 

«Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 

Заңның 12 бабы 1 тармағының 4, 

5  тармақшаларының  бұзушылығы 

белгілерін анықтап, Н.Ө. Бикеновтің 

      «Қазақстан  Республикасының  

азаматтарына,  оралмандарға  жəне 

Қазақстан  Республикасында  тұруға 

ықтиярхаты  бар  адамдарға  олардың 

мүлікті  жария  етуіне  байланы-

сты  рақымшылық  жасау  туралы» 

Қазақстан 

Республикасың 2014 

жылғы 30 маусымдағы  Заңымен 

(бұдан əрі-Заң) жария етуге құрылыс 

нормалары 

мен 


қағидаларына, 

сондай-ақөздері 

орналасқан,жария 

ету  субъектісінеменшік  құқығында 

тиесілі  жер  учаскесінің  нысаналы 

мақсатына  сəйкес  келетін,  Қазақстан 

Республикасының  аумағында  тұрған 

үйлер  (құрылыстар,  ғимараттар)  жа-

тады.

        Жылжымалы  мүліктер  (автомо-биль,  басқада  техника)  жария  етуге 

жатпайды.

      Мүлікті жария ету мерзімі 2014 

жылғы 1 қыркүйекте  басталып, 2015 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталады.

     Мүлікті (ақшадан басқа)жария етуге 

ұсыну үшін құжаттарды беру мерзімі 

2014  жылғы 1 қыркүйекте  басталып, 

2015 жылғы 30 қарашада аяқталады.

      Заңға  сəйкес  Амангелді  ауданы 

əкімдігініңжанында 

мүлікті 


жа-

рия  етуді  өткізу  жөніндегі  комессия 

жұмяся  басталды.  Комессия  жұмыс 

МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУДІ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ

 

АУДАНДЫҚ КОМИССИЯ ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫкүндері  сағат 9.00-18.00 аралығында, 

ал  сенбі  күні 9.00-13.00 аралығында 

Амангелді  ауылы,  Б.Майлин,  көшесі 

14  үй  (əкімдік  ғимаратында)  жүзеге 

асырылады.

    Заңның 7-бабында мүлікті жария ету 

субъектілерімен комиссияға құжаттар 

тапсыруы арқылы өткізіледі, құжаттар 

тізбегі төменгідей: 

1)  Заңда белгіленген нысан бойынша 

екі данада мүлікті жария етуді өткізуге 

өтініш (бұдан əрі-өтініш);

2)  өтініш  берген  кезде  салыстыру 

үшін  түпнұсқасын  көрсете  отырып, 

жеке басын куəландыратын құжаттың 

көшірмесі;

3)  ғимараттар  мен  құрылыстарды 

объектінің 

құрылыс 

нормалары 

мен 

қағидараларына сəйкестігі 

тұрғысынан  техникалық  тексеруді 

жүеге 

асыратын сарапшының 

қортындысын;

4)  жылжымайтын  мүлік  объектісінің 

техникалық паспортын ұсынады.

 

Сонымен 


бірге, 

Қазақстан 

Республикасының 

аумағында 

орналасқан  ғимараттарды  жария  ету 

үшін мүлікті жария ету алымын төлеу 

қажет емес.

    Айта  кететін  бір  жай,  сарап-

шы  қорытындысын – сəулет,  қала 

құрылыс  саласында  инжинирингтік 

қызметтерді  жүзеге  асыру  құқығына 

тиісті аттестаты бар жеке тұлға береді.

  Мүлік  орналасқан  тиісті  əкімшілік-

аумақтық бірліктің жария етілетін жеке 

тұрғын  үй  құрылысы  объектілерін 

жəне 


саяжай 

құрылыстарын 

техникалық  тексеру  үшін  (сарап-

шыларды)  тартуды  аудан  əкімдігі 

ұйымдастырады.

      Өзге құрылыстың жария етілетін 

объектілерін  техникалық  тексеруді 

жүргізу  үшін  срапшыны  тартуды 

өтініш беруші өз бетінше жүзеге асы-

рады.


  Жария  ету  субъектісі  жария 

етілетін  жеке  тұрғын  үй  құрылысы 

объектілерін,  саяжай  мен  өзге 

құрылыстырын 

техникалық 

тексеруді  жүргізу  үшін  сарапшының 

қорытындысын 

алу 


үшін 

осы 


өтінішпен əкім аппаратына жүгінеді.

       Мүлікті жария ету сұрақтары  бой-

ынша анықтама алу үшін 22018 теле-

фонына хабарласуға болады.

                                         А.ШУКЕНОВ,

«Амангелді ауданы əкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесі 

құқықтық жəне  

құжаттамалық қамтамасыз ету 

бөлімінің басшысы. 

ТƏРТІПТІК КЕҢЕСТІҢ ОТЫРЫСЫ ТУРАЛЫ  БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ

 

 

Республика Президентінің 

24.09.2013 

жылғы 

 

№648 Жарлығымен  Қазақстан  Республи-

касында  діни  экстремизм  мен  тер-

роризмге  қарсы  іс-қимыл  жөніндегі 

2013-2017 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік  бағдарлама  бектіліп, 

қазіргі уақытта іске асырылуда.

 

Аталған 


бағдарламаның 

мақсаты  болып  діни  экстремизм 

көріністерінің  алдын  алу  жəне  тер-

роризм  қатерлеріне  жол  бермеу 

арқылы  адамның,  қоғамның  жəне 

мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету табылады.

   Бағдарламаның міндеттері: қоғамда 

тағатты діни сананы жəне радикалдық 

идеологияға 

деген 

иммунитетті қалыптастыруға  бағытталған  діни 

экстремизм мен терроризмнің алдын 

алу шараларын жетілдіру;

  діни экстремизм мен терроризмнің 

көріністерін,  соның  ішінде  арнау-

лы мемлекеттік жəне құқық қорғау 

органдары  қызметін  қамтамасыз 

ету  жүйесін  жетілдіру  жолы-

мен  анықтау  мен  жолын  кесудің 

тиімділігін арттыру;

    экстремистік  жəне  террористік 

əрекеттердің  салдарларын  азайту 

жəне  жою  шараларының  жүйесін 

жетілдіру.

   Дінді жамылған экстремистік жəне 

террористік  идеологияның  таралу 

процесі  соңғы  уақытта  іс  жүзінде 

бүкіл əлемде ауқымды сипатқа ие бо-

лып отыр.

    Қазақстан  əлемдегі  сыртқы  сая-

си  ахуалдың  өзгеруіне  байланысты 

өзінің  геосаяси  жағдайына  қарай, Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен 

терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарлама туралы

Орталық Азия өңіріне географиялық 

жағынан  жақын  Таяу  жəне  Орта 

Шығыс  елдеріндегі  тұрақсыздыққа 

орай 

халықаралық терроризмге 

қарсы күрестің негізгі бағыттарының 

бірінде қалып отыр.

      Осыған  байланысты  Қазақстан 

Республикасы  терроризм  қатерінен 

қоғам  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 

шараларының жүйесін əзірледі, оның 

тиімділігі біртіндеп арттырылып жа-

тыр.

    Конфессияаралық  жəне  этносара-лық  келісім  мен  жастар  мүддесін 

қорғауды,  мемлекеттің  ақпараттық 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ететін 

мемлекеттік саясат жүзеге асырылуда.      Елбасы 18.04.2013 жылы  басқа 

шаралардың қатарында этносаралық 

тағаттылық пен қоғамдық келісімнің 

қазақстандық  үлгісін  жетілдіруге 

бағытталған іс-шараларды қамтитын 

Қазақстан  халқы  Ассамблеясының 

(2020 

жылға 


дейінгі) 

даму 


тұжырымдамасын бекітті.

    Сонымен  қатар,  экстремизм 

мен  терроризмнің  алғы  шарт-

тарын 


анықтау 

мен 


жолын 

кесу 


үшін 

заңнамалық 

жəне 

ұйымдастырушылық база 

құру 


əрі  оны  жетілдіру  жөнінде  елеулі 

жұмыстар атқарылды.

  18.02.2005 жылы  «Экстремизм-

ге  қарсы  іс-қимыл  туралы»  жəне 

13.07.1999 

жылы 


«Терроризмге 

қарсы  іс-қимыл  туралы»  Қазақстан 

Республикасының 

заңдары 


қабылданды,  онда  экстремизм  мен 

терроризмнің  алдын  алу  мен  оған 

қарсы 

іс-қимылдың құқықтық 

негіздері 

белгіленген, 

негізгі 


ұғымдық  анықтамалар  мен  осы 

бағыттағы  мемлекеттік  органдардың 

құзыреті,  сондай-ақ  осы  саладағы 

азаматтардың 

құқықтары 

мен 


бостандықтарын  қамтамасыз  етудің 

негізгі қағидаттары айқындалған.

 

Қазақстан Республикасының 

Президенті - Елбасының «Қазақстан 

- 2050» стратегиясы:  қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында  басым  міндеттердің 

ішінде радикализмнің, экстремизмнің 

жəне  терроризмнің  барлық  түрлері 

мен  көріністеріне  қарсы  іс-қимыл 

айқындалған.

    Бұл ретте қоғамда, ең алдымен, жа-

стар  ортасында  діни  экстремизмнің 

алдын  алуды  күшейту  қажеттілігіне, 

сондай-ақ 

конфессияаралық 

бейбітшілік  пен  келісім  орнаған, 

діншілдер  мен  атеистік  көзқарасты 

ұстанған азаматтардың да құқықтары 

сақталатын 

жəне 

құрметтелетін зайырлы  мемлекет - Қазақстан 

Республикасының 

дəстүрлері 

мен 


мəдени 

құндылықтарына 

сəйкес  тұрғындарда  діни  сананың 

қалыптасуына ерекше назар аудары-

лады.

      Бағдарламаны  іске  асыруға  жау-апты  мемлекеттік  органдар  болып 

Бас  прокуратура,  Ұлттық  қауіпсіздік 

комитеті,  орталық,  жергілікті  жəне 

өзге  де  мемлекеттік  органдар  табы-

лады.

С.БАЛТАБАЕВА,

Аманкелді ауданы прокурорының 

көмекшісі                                                                                         

атқарып  отырған  лауазымынан  бо-

сату туралы ұсыныс берді. 

      Бұдан  басқа,  Кеңес  мүшелері 

«Қостанай  ауданы  білім  бөлімі» 

ММ бас есепшісі Р.К. Жұмашеваға 

сондай-ақ 

«Қостанай 

қаласы 

құрылыс бөлімі» ММ басшысының м.а. Ж.И. Наметовке қатысты істерді 

қарап,  жасалған  əрекеттердің  си-

паты  мен  жасалу  дəрежесін  зет-

теп  талқылағанан  кейін,  тиісті 

ұсыныстар қабылдады.

        Департамент  басшысы  Үсенов 

Данияр:  жаңа  ведомства  Қазақстан 

Республикасы  Мемлекеттік  қызмет 

істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы 


іс-қимыл 

агенттігі 

стратегиялық  мақсатында  құқық 

бұзушылықтың 

жəне 

қылмыс 


жасаудың алдын алу екендігін атап 

өтті. 


      Бұл  ретте  Тəртіптік  кеңестің 

шешімі – мемлекеттік 

қызметшілердің  этика  жəне  сыбай-

лас жемқорлық талаптарын сақтауы 

деңгейін  көтереруге  арналған  ал-

дын алу шарасы.Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбай-

лас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  агенттігінің  Қостанай  облысы 

бойынша  департаментінің  Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  оқыту 

жəне қоғаммен өзара əрекеттесу бөлімі

Төлқұжат    пен  жеке  куəлік  алу  үшін  тұрғылықты  мекен  жайы  мен 

тіркелген  жеріне  қарамастан,  кез  келген  өңірдегі  Халыққа  қызмет 

көрсету  орталығында  орналасқан        көші-қон  полициясына    барып, 

жаңа құжаттарға өтініш беруге болады.  Бұл қызмет азаматтарымыздың 

уақытын  жəне  қаржылық  шығындарын  айтарлықтай  үнемдейді,  мы-

салы,  жаңа  жеке  куəлік  немесе  төлқұжат  алу  үшін  тіркеуде  тұрған 

облысқа, ауданға барудың қажеті жоқ.

    Айтып өту керек, азаматтың жеке басын куəландыратын жаңа құжатты 

алуға өтінімді неке қию,некені бұзу туралы куəліктер бойынша, туғаны 

туралы  акті  жазбасына  өзгерістер  енгізбей  ұлттық  дəстүр  бойынша 

анықтамалық деректерін ауыстыру туралы, құжат бүлінген, жоғалтқан, 

құжаттың мерзімі өтіп кеткен жағдайларда тұрғылықты жəне тіркелген 

мекен жайына қатыссыз, кез-келген ХҚКО-да орналасқан    көші-қон по-

лициясына  барып өтініш беруге болады. Ал, қосымша тексеру жүргізу 

немесе шешім шығару қажет болған жағдайда жаңа құжат азаматтың 

тіркелген мекенжайы бойынша ғана қызмет көрсетіледі.

   Құжатты əзірлеу уақыты туралы ақпаратты ХҚКО-ғы  көші-қон по-

лициясына  өтінім беру кезінде біле аласыз.

 Ж.ХАСЕНОВА, Амангелді АІІБ-нің көші-қон полиция тобының жетекші маманы.

Қазақстандықтар төлқұжат пен куəлікті кез 

келген көші-қон полициясынан ала алады

Х А БА РЛ А М А

     Құрметті кəсіпкерлер! Аманкелді ауданының прокуратурасымен 2015 

жылдың наурыз айында кəсіпкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында 

«Шенеунік  жəне  Кəсіпкер»  атты  акциясы  өткізілуде.  Осыған  орай, 

Сіздердің  тараптарыңыздан  туындаған  барлық  сұрақтар  бойынша  ау-

дан прокуратурасының (8-71440) 21-5-06, 21-1-73 сенім телефондары-

на  хабарласуыңызға  немесе  тікелей  аудан  прокуратурасының  жедел 

қызметкерлеріне жүгінуіңізге болады.

      Сонымен  қатар,  мемлекеттік  жəне  бақылау  органдарының 

қызметкерлері  тарапынан  Сіздердің  құқықтарыңыз  бұзылатын  бол-

са  аудан  прокуратурасының  жоғарыда  аталған  сенім  телефондарына 

хабарласуыңызға болады. 

                                                         Аманкелді ауданының прокуратурасы.

        Қазақстан  Республикасы  Ішкі  Істер  министрлігінің  жоғары  оқу 

орындарына  күндізгі  оқыту  нысаны  бойынша  мамандандыруларға 

байланысты төменде көрсетілген оқу орындарына шақырамыз.

1.   ІІМ Алматы академиясы

2.   ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

3.   ІІМ Ақтөбе заң институты

4.   ІІМ Қостанай заң академиясы

     Оқуға баратын үміткерлер 2013 жылы 11 сыныпты аяқтайтын жəне 

орта  білімі  бар  əскер  қатарынан  келген 25 жасқа  дейінгі  азаматтар. 

Үміткерлердің  құжаттары  Аманкелді  аудандық  ішкі  істер  бөлімінің 

кадр тобында қабылданады.

     Ішкі Істер министрлігінің жоғары оқу орындарына күндізгі оқыту ны-

саны бойынша оқуға түскен үміткерлер тегін жатар орынмен тамақпен 

жəне  киіммен  қамтамасыз  етіледі.  Сондай-ақ,  жоғары  оқу  орнын 

аяқтағаннан  кейін  арнайы  атағы  беріліп  лауазымға  тағайындалады. 

Оқу мерзімі төрт жыл.  

   Анықтама алу үшін 21-1-33, 21-0-68 телефондарына хабарласуға бо-

лады 

 С.БІРСЕИТОВ,

Аманкелді АІІб-нің бастығының  орынбасары, 

полиция капитаны

О Қ У Ғ А   Ш А Қ Ы Р А Д Ы

Х а б а р л а н д ы р у

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ

МОБИЛЬДІ ХҚКО ЖҰМЫСЫН 

ЖАЛҒАСТЫРУДА

    Мобильді  ХҚКО 2015 жылдың  1тоқсанында  да  өз  жұмысын 

жалғастырады. 11 жəне 25 наурыз күндері сағат 11.00 Тасты ауылының 

тұрғындарына, ал 11 жəне 25 наурыз күндері сағат 15.00 Қарынсалды 

ауылының  тұрғындарына  бекітілген  кесте  бойынша  «ХҚКО»  РМК 

Қостанай  облысы  бойынша  филиалы  Амангелді  бөлімі  мемлекеттік 

қызмет түрлерін көрсетеді.

      ХҚКО қызметкерлері барлық мемлекеттік қызмет түрлері бойынша 

құжаттар қабылдайды, дайын құжаттарды береді  жəне тапсырылуға жа-

татын құжаттар бойынша кеңестер береді.

  Туындаған  сұрақтар  бойынша 21-2-69 телефон  номеріне 

хабарласуыңызға болады.М.Қ.СҮЛЕЙМЕНОВ,

«Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК Қостанай облысы 

бойынша филиалы

Амангелді бөлімінің басшысы

ХАБАРЛАНДЫРУ

      «Альянс полис» - жеңіл жəне жүк көліктерін (6-12) айға сақтандырады. 

Сақтандыру  барысында  жеңілдіктер  қаралған.  Автобус  жəне  такси 

көліктеріне  жолаушылар  (пассажирский)  сақтандыру  бланкілері  бар. 

Мекен-жайы: Амангелді акиматы, 1 қабат, 103 кабинет. 

      Ұялы тел: 8-701-708-39-32. Жұмыс тел: 21-2-22Агент - Князов Бағдат Дайыржанұлы.

      НОТАРИУС: 28.01.2015 жылы  қайтыс  болған  аз.Фазылов 

Мубарактың  мұрасы  бойынша  мұралық  іс  ашылды.  Мұрагерлерді 

Қостанай  нотариаттық  аймағының  нотариусы  Исмагулова  Акмарал 

Бахытжановнаға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауы-

лы, М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды 

сұраймын.


4

Бас редакторы -  Х.Қ.МҰСАБАЕВ

Газет  ҚР Мəдениет жəне Ақпарат Министрлігінде 2014 жылдың 17 сəуірінде 

қайта  тіркеуден  өткізіліп,  №14308-Г  куəлігі    берілді.  Газет  «Қостанай - по-

лиграфия»  ЖШС-нің  баспаханасында  басылады.  Редакция  оқырман  хатта-

рына  жауап  бермейді,  оны  қайтармайды.  Жарнама  мен  хабарландырудың, 

құттықтаудың мəтініне редакция жауап бермейді. Газетте жарияланған автор 

пікіріне  редакция  көзқарасын  білдірмейді.  Компьютерлік 3 беттен  асатын 

материялдар  қабылданбайды.  Мақалалар  компьютерде  теріліп  редакцияға 

электронды вариантта жеткізілуі тиіс. Түсініксіз қолжазбалар қабылданбайды. 

Аптасына 1 - рет шығады. Көлемі екі баспа табақ. Таралымы - 1970 дана.  

Тапсырыс -  436

    Мекен-жайымыз: Аманкелді селосы,  Б.Майлин көшесі 14,  2- қабат, 

Телефондар: (8 714-40) 2-38-10. 2-10-57.

110200. Меншік иесі : «Аманкелді арайы»  газеті редакциясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі8

amangeldy-arai@

mail.ru

6 наурыз 2015 жыл

№ 9  (7651)

        Аманкелді  ауданының  білім  беру  бөлімінің  əдіскері  Қарқымбаев 

Нұрлан  Максимұлының  ұйымдастыруымен  салауатты  өмір  салтына 

тəрбилеу, ауданда спорт түрін насихаттау мақсатында өткізілген мектеп 

мұғалімдерінің 1-ші  аудандық спартакиадасында баскетболдан қыздар 

арасында командалық  ойындары өтті. 

        Аталмыш  бұл  баскетбол  ойындарына  аудан  мектептерімен  қатар 

ауылдық  округтер  спортшылары  да  бақ  сынасты. «Жүйріктен  жүйрік 

озар  жарысқанда» - деп  дана  бабамыз  айтқандай,  баскетбол  ойында-

рында  Б.Қолдасбаев  атындағы  жалпы  білім  беретін  орта  мектептің 

қыздар  құрамасы 1-ші  орынды  иеленді.  Бірлігі    мол  ұйымшыл  бұл 

ұжымның    қыздары    соңғы  жылдары  ылғи  да  алда  болып,  баскетбол, 

волейбол ойындарында жүлделі 1-ші орынды иеленіп келеді. Сонымен 

қатар Аманкелді ауданы əкімдігінің дене тəрбие жəне спорт бөлімінің 

ұйымдастыруымен  мекемелері  арасында  өткен  спорт  ойындарының 

қысқы  спартакиадасында  шаңғы  түрінен  өткізілген  эстафеталық  жа-

рыста 1-ші орынды мектепте дене шынықтыру пəні мұғалімі Абилдина 

Ақмарал жеңіп алды. Данияр СƏРСЕНБЕТОВ.

Суретте: Б.Қолдасбаев атындағы орта мектептің 

қыздар командасы.

              Ел    ішінде  абырой-беделі 

белгілі, 

орнықтылықтың, 

адамгершіліктің  өлшемі  іспетті 

жандар 


көптеп 

кездеседі. 

Осындай  жандардың  бірі - 

Сəуле  Елеусізқызы.  Саналы 

ғұмырының  40 жылдан  астам 

уақытын балаларға білім беруге 

арнаған, осы елдің небір жайсаң 

ұл-қыздарына  тəрбие  берген, 

ұлағатты ұстаз. 

      Ол  Б.Қолдасбаев  атындағы 

орта мектебінде физика пəнінің 

мұғалімі,  жоғарғы    санаттағы 

маман 

иесі, «Қазақстан Республикасының  Білім  беру 

ісінің  Құрметті  қызметкері» 

төс  белгісінің  иегері.  Заманауи 

интерактивті техникалық құрал-

жабдықты    жетік  меңгерген.  

Жас  ұстаздарға    əдістемелік 

кеңес  беруде  бірнеше  сабақтар 

мен шығармашылық есебін бер-

ген  ізденімпаз мұғалім. 

   Тынымсыз еңбегі мен жоғары 

біліктілігінің арқасында  білімді 

шəкірт  дайындауда  2007-2008  

оқу  жылынан  бастап  төрт  жыл 

қатарынан    ұлттық  бірыңғай 

тестілеу  сынағында 100 пай-

ыз  білім  сапасын  көрсетуде. 

Б.Қолдасбаев 

атындағы 

орта 

мектептің «Алтын 

белгі»  иегерлері  Е.Кəрімов, 

А.Шалғымбаев, 

Қ.Елеусізов, 

Д.Асхаттар  физика пəнін таңдау 

арқылы  жоғары    балл  алып, 

үлкен  жетістікке  жетуі  осы  бір 

қарапайым  ұстаздың  тұлғасын 

биіктете түскендей.

ҚАЛДЫРҒАН ІЗІҢ МӘҢГІЛІК...

       


  ҰСТАЗ МЕРЕЙІ – 

ЕҢБЕГІМЕН  ЕҢСЕЛІ

 

Мамандығына шынайы 

сүйіспеншілікпен 

қарайтын  

ұстаз  бірнеше                          буын-

ды  тəрбиелеп  шықты.  Оны 

əрқашан  халық  құрметтейді. 

Шынында  да  адамды  көркейте 

беретін,  ешқашан  тұғырдан 

түсірмейтін  тетік - адал  еңбек. 

Ұстанымы - адал  еңбек  деп 

білетін  ұстаздың еңбегі зая кет-

кен жоқ. Бүгінде бірқауым ел та-

нитын Ж.Əбжанов, Б.Төлегенов, 

Б.Талқанова, 

М.Оспанов, 

Қ.Мусина, 

М.Тажина, 

Н.Жұмаханова,  Ə.Қабдуалиева, 

Ə.Жұмағалиева,  Ə.Боранбаева, 

Р.Садуақасовтар  -  Сəуле 

Елеусізқызынан  білім  алған, 

ұлағатын  ұққан  шəкірттері. 

Кейінірек  олардың  бірқатары 

ұстаз  жолын  жалғастырып,  ізін 

басты. 

     Сəуле Елеусізқызы  -  ел ба-лаларын  тəрбиелей  жүріп,  өзі 

де  бір  ұл,  бір  қыз  өсірген  ана. 

Ұлы  - Астана қаласында қызмет 

атқарса,  қызы  Əйгерім  өзінің 

жолын  қуып,  физика  пəнінінен 

сабақ  береді.  Өмірлік  жолдасы 

Əбдіхалық  ағай  да  жұбайы  мен 

қызының  ұстаздық  жолының 

оңай  емес  екенін  біліп,  оларға 

барлық жағдай жасайды.

   Мұғалімдікті мұрат етіп, еңбек 

жолын ұстаздыққа арнады. Ұстаз 

мерейі  қашанда  шəкіртімен 

жоғары,  еңбегімен  еңселі  де-

ген  осы.  Сəуле  Елеусізқызы 

еліне  адал  еңбегімен,  кəсіби 

біліктілігімен  жəне  адами  асыл 

мінезімен танылған тұлға.

   Қарапайым да еңбекқор жанды  

8  наурыз - Халықаралық əйелдер 

мерекесімен  құттықтап,  мықты 

денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. 

Əрдайым 

балалар 


бақыты 

жаныңызды жақсылыққа толты-

рып,  перзент  қызығына  бөлене 

беріңіз демекпіз.

                                        

   Суретте: ұлағатты ұстаз 

С.ЕЛЕУСІЗҚЫЗЫ.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет