Ақмола, Қостанай жəне Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша Кокшетау қаласындағы «Солтүстік» өңіраралық көліктік бақылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесі туралы ережежүктеу 212.98 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.03.2017
өлшемі212.98 Kb.

Қазақстан Республикасы Көлік жəне 

коммуникация министрінің  

2009 жылғы 10 шілдедегі 

№317 


бұйрығымен бекітілген  

 

Ақмола, Қостанай жəне Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша Кокшетау қаласындағы «Солтүстік» өңіраралық көліктік бақылау 

инспекциясы» - мемлекеттік мекемесі туралы  

ЕРЕЖЕ 

 

1.

 

Жалпы ережелер 

 

1.

 Ақмола, Қостанай жəне Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша 

«Солтүстік»  өңіраралық  көліктік  бақылау  инспекциясы»  -  мемлекеттік 

мекемесі (бұдан əрі - Өңіраралық инспекция) Қазақстан Республикасы Көлік 

жəне  коммуникация  министрлігі  Көліктік  бақылау  комитетінің  (бұдан  əрі - 

Комитет)  аумақтық  органы  болып  табылады  жəне  əуе  көлігін  қоспағанда, 

көлік  саласындағы  орындаушылық  жəне  бақылау-қадағалау  функцияларын 

жүзеге асырады.  

2.

 Өңіраралық  инспекцияның  Қостанай  жəне  Петропавловск 

қалаларында филиалдары бар.  

3.

 

Өңіраралық  инспекция  қызметiн  Қазақстан  Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен 

Үкiметiнiң  актілеріне,  Қазақстан  Республикасы  Көлiк  жəне  коммуникация 

министрлігінің  жəне  Комитеттің  бұйрықтарына,  өзге  де  нормативтiк 

құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.   

4.

 

Өңіраралық  инспекция  мемлекеттік  мекеменiң  ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, 

өз  атауы  мемлекеттiк  тiлде  жазылған  мөрi,  белгiленген  үлгiдегi  бланкiлерi, 

сондай-ақ  заңдарға  сəйкес  Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрлiгi 

Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.  

5.

 

Өңіраралық  инспекция  азаматтық-құқықтық  қатынастарға  өз атынан түседi.  

Өңіраралық  инспекцияның,  егер  оған  заңдарға  сəйкес  уəкілеттік 

берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарабы 

болуға құқығы бар.  

6.

 

Өңіраралық  инспекцияның  құрылымын  жəне  штат  санын Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жауапты 

хатшысы  (бұдан  əрі – Жауапты  хатшы)  Комитет  төрағасының  ұсынуы 

бойынша бекітеді. 

 

  

 


 

2

7. 

Өңіраралық инспекцияның толық атауы:  

мемлекеттік  тілде:  «Ақмола,  Қостанай  жəне  Солтүстік  Қазақстан 

облыстары  бойынша  Көкшетау  қаласындағы  «Солтүстік»  өңіраралық 

көліктік бақылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесі; 

 

орыс  тілінде:  государственное  учреждение  «Межрегиональная инспекция  транспортного  контроля  «Солтүстік»  по  Акмолинской, 

Костанайской и Северо-Казахстанской областям - в городе Кокшетау». 

8.

 

Өңіраралық инспекцияның заңды мекен-жайы: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы,  Петропавловск қаласы,  Мира көшесі, 122. 

9.

 Өңіраралық 

инспекцияның 

құрылтайшысы 

Қазақстан 

Республикасы Үкіметі атынан мемлекет болып табылады.  

10.


 

Осы  Ереже  Өңіраралық  инспекцияның  құрылтай  құжаты  болып 

табылады. 

11.


 

Өңіраралық 

инспекцияның 

қызметiн 

қаржыландыру 

республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.  

12.

 

Өңіраралық инспекцияға 

кəсiпкерлiк 

субъектiлерiмен 

Инспекцияның  функциялары  болып  табылатын  мiндеттердi  орындау 

тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.  

Егер  Өңіраралық  инспекцияға  кiрiстер  əкелетiн  қызметтi  жүзеге 

асыруға  заңнамалық  актілермен  құқық  берiлген  болса,  онда  осындай 

қызметтен түскен кiрiстер республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi. 

 

 

2. Инспекцияның негiзгi міндеттері, функциялары жəне құқықтары 

 

13. Өңіаралық инспекцияның қызмет саласындағы негізгі міндеттері:  

1) əуе көлiгiнен басқа, көлiктiң барлық түрлерiн қауiпсiз пайдалануды 

қамтамасыз етудi бақылау; 

2)  жол  төсемдерін,  көліктік  бақылау  посттары  орналастырылған 

республикалық  маңызы  бар  автомобиль  жолдары  желісін  сақтауды 

қамтамасыз етуді бақылау.  

14.  Өңіраралық  инспекция  қолданыстағы  заңдарға  сəйкес  Комитет 

жүктеген келесі функцияларды жүзеге асырады:  

1)  кемелерге  кеме  құжаттарын  жəне  мемлекеттік  борттық  нөмірлерін 

береді; 

2)  шағын өлшемді кемелерді басқару құқығына куəліктер береді; 

3)  заңды  жəне  жеке  тұлғаларға  Қазақстан  Республикасының  кеме 

жүретін су жолдарын пайдалануға рұқсат береді; 

4) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 

сəйкес  Қазақстан  Республикасының  аумағы  бойынша  шетел  мемлекетінің 

тасымалдаушыларының  жүріп  өтуіне  жəне  шетел  мемлекетінің  аумағы 

бойынша  Қазақстан  Республикасы  тасымалдаушыларының  жүріп  өтуіне 

рұқсаттар береді; 


 

3

5)  Қазақстан  Республикасының  аумағы  бойынша  ауыр салмақты  жəне ірі  көлемді  көлік  құралдарының  (шетелдіктерді  қоса  алғанда)  жүріп  өтуіне 

арнайы рұқсат береді; 

6)  Қазақстан  Республикасының  аумағы  бойынша  жəне  халықаралық  

қатынастарда  жүргізушінің  автокөлік  құралдарымен  қауіпті  жүктерді 

тасымалдауға жіберілгендігі туралы куəлік береді;  

7)  транзиттік  əлеуетті  қолдану  туралы  ақпаратты  жинау,  автокөлік 

құралдарының  қозғалыс  қарқындылығын  есепке  алу  жəне  белгіленген 

нысандағы  есеп  беру  құжаттары  түрінде  жинақталған  ақпаратты  беруді 

ұйымдастырады жəне жүзеге асырады; 

8)  темір  жол  жəне  əуе  көлігін  қоспағанда,  көлік  саласындағы 

қызметтің жеке түрлерін лицензиялауды жүзеге асырады; 

9) кемелерге тіркеу нөмірлерін береді; 

10)  кеме  қатынасы  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуге  жауапты 

қызметкерлерге аттестаттау жүргізеді; 

11)  шетел  автокөлік  құралдарының  уақытша  кіруін  тіркеуді  жəне 

Қазақстан  Республикасы  ратификациялаған  халықаралық  шарттарға  сəйкес 

халықаралық  автомобиль  тасымалдар  саласында  олармен    рұқсатсыз  жүру 

жүйесі  қолданылатын  мемлекеттерде  тіркелген  автокөлік  құралдарының 

Қазақстан  Республикасының  аумағына  кіруін  тіркеу  талондарын  беруді 

жүзеге асырады; 

12)  сауда  мақсатында  теңізде  жүзуге  пайдаланатын  кемелерді 

қоспағанда, кемелерді жəне оларға құқықтарды тіркеуді жүзеге асырады; 

13)  Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  кеме  тізілімінде 

мемлекеттік  тіркелуі  тиіс  кемелердің  командалық  құрамының  тұлғаларын 

дипломдауды жүзеге асырады; 

14) кеме жүргізушілерін даярлау жөніндегі курстарды ұйымдастыруды, 

олардың аттестаттауын жүргізуді жүзеге асырады; 

15)  қозғалыс  қауiпсiздiгi  талаптарын  бұзушылықтардың  мемлекеттiк 

статистикалық есептiлiгiн жүргізуді жүзеге асырады; 

16)  Қазақстан  Республикасының  тасымалдаушыларының  жəне  шетел 

мемлекеттері 

тасымалдаушыларының 

Қазақстан 

Республикасының 

автомобиль  көлігі  саласындағы  заңдарының  сақтауына  бақылауды  жүзеге 

асырады; 

17)  тасымалдаушылардың  халықаралық  қатынаста  тез  бұзылатын 

жүктердің  тасымалын  орындайтын  жылжымалы  құрамға  қойылатын 

талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады;  

18)  халықаралық  жəне  облысаралық  қатынастағы  жолаушыларды 

автомобильмен  тұрақты  тасымалдауға  рұқсаттың  болуын  тексереді,  жүру 

бағыты  мен  кестесінің  сақталуын,  сондай-ақ  жолаушыларды  жəне  багажды 

автомобильмен  тұрақты  емес  тасымалдау  кезінде  жолаушылар  тізімінің 

болуын бақылауды жүзеге асырады;  

4

19)  Қазақстан  Республикасының  аумағы  бойынша  шетелдік тасымалдаушылардың  каботаждық  тасымалдарын    анықтауды  жəне  жолын 

кесуді жүзеге асырады; 

20)  шетел  автокөлік  құралдарының  Қазақстан  Республикасының 

аумағына  белгіленбеген  өткізу  пункттері  арқылы  кіру  фактісін  анықтауды  

жүзеге асырады; 

21)  кеме  қатынасы  жəне  теңізде  жүзу  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 

бөлігінде гидротехникалық құрылыстардың жағалау объектiлерiнің қызметін 

бақылауды жүзеге асырады; 

22)  жеке  жəне  заңды  тұлғалардың  Қазақстан  Республикасының  кеме 

жүретін су жолдарын пайдалану мерзімін бақылауды жүзеге асырады; 

23)  жүру  қауiпсiздiгi  мен  қоршаған  ортаны  қорғаудың  белгiленген 

талаптарына  жай-күйi  сай  келмейтiн  магистралдық  темiр  жол  желiсiнiң, 

темiр жолдар мен жылжымалы құрамның объектiлерiн пайдалануды тоқтата 

тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асырады; 

24) жолаушыларды, багажды  жəне жүк багажын, оның ішінде қауіпті 

жүктерді тасымалдау ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

25)  темір  жол  көлігіндегі,  оның  ішінде  магистральдық,  станциялық 

жəне  кірме  темір  жолдардағы  қозғалыс  қауіпсіздігінің  қамтамасыз  етілуін 

бақылауды жүзеге асырады; 

26)  темір  жол  жылжымалы  құрамының  мемлекеттік  тіркелуін 

бақылауды жүзеге асырады; 

27)  халықаралық автомобиль тасымалын жүзеге асыру кезінде рұқсат 

беру жүйесі талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

28)  тасымалдаушының  жолаушылар  алдындағы  тасымалдаушының 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуын 

бақылауды жүзеге асырады; 

29)  Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  шекарасы  арқылы 

автокөлік  құралдарын  өткізу  пунктерінде  тасымалдаушының  жолаушылар 

алдындағы  азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін  міндетті  сақтандыру 

шартын  жасасуын  жəне  көлік  құралдары  иелерінің  азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыруын бақылауды жүзеге асырады; 

30)  Қазақстан  Республикасының  аумағы  бойынша  автокөлік 

құралдарының  жүріп  өтуін,  оның  ішінде  отандық  жəне  шетелдік 

тасымалдаушылардың  Қазақстан  Республикасының  аумағында  белгіленген, 

автокөлік  құралдарының  рұқсат  етілген  өлшемдері  мен  салмақтық 

параметрлерін сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 

31)жолаушылар  мен  жүктердің,  оның  ішінде  қауіпті  жүктердің 

тасымалдарын  жүзеге  асыру  кезінде  автокөлік  құралдарын  жүргізушілердің 

белгіленген  еңбек  жəне  демалыс  режимін  сақтауын  бақылауды  жүзеге 

асырады; 

 

 


 

5

32)  жолаушылар  мен  жүктерді,  оның  ішінде  қауіпті  жүктерді тасымалдау 

саласында 

автокөлік 

құралдарын 

пайдалану 

кезінде 


шығарындылардағы  ластаушы  заттар  құрамы  нормативтерінің  сақталуын 

бақылауды жүзеге асырады; 

33)  жеке  жəне  заңды  тұлғалардың  əуе  көлігін  қоспағанда,  көліктің 

қызмет  ету  тəртібін  белгілейтін  Қазақстан  Республикасының  нормативтік 

құқықтық  актілерін,  халықаралық  шарттарын  сақтауын  бақылау,  оларды 

бұзушылықтарды  анықтау  жəне  алдын-алу  бойынша  шаралар  қабылдауды 

жүзеге асырады; 

34)  шағын  өлшемді  кемелердің  кеме  қатынасы  қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету талаптарына сəйкестігіне қарауды жүзеге асырады; 

35)  ішкі  су  жолдарында    кемелермен,  оның  ішінде  шағын  өлшемді 

кемелермен  болған    көлік  оқиғаларын  тергеуді,  сыныптауды  жəне  есепке 

алуды жүргізеді; 

36)  Лоцмандық  қызметтің  жəне  өзге  де  қызметтердің  ішкі  су 

көліктерінде жүзу ережелерін сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 

37)  байланыс  саласында  ішкі  су  жолдарында  кемелер  пайдаланатын 

ережелердің,  нормалардың  жəне  стандарттардың  орындалуын  бақылауды 

жүзеге асырады; 

38)  кемелерде  техникалық  пайдалану  ережелерінің,  қызмет 

жарғыларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

39)  кеме  экипажын  жинақтауға  қойылатын  талаптардың  сақталуын 

бақылауды жүзеге асырады; 

40)  Қазақстан  Республикасының  кеме  салу  жəне  кеме  жөндеу 

ұйымдарының куəландыруын жүргізуді бақылауды жүзеге асырады; 

41)  кеме  жүзетін  су  жолдарын  жəне  навигациялық  құрылғы 

құралдарын тиісті күтіп-ұстауды бақылауды жүзеге асырады;  

42)  кемелерде  кеме  құжаттарының  бар  болуын  тексеруді  жүзеге 

асырады;  

43)  кеме  қатынасы  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуді  бақылауды  жүзеге 

асырады; 

44)  алкогольдік,  есірткілік  жəне  уытты  мас  күйінде  болған  шағын 

өлшемді кемелердің кеме жүргізушілерін басқарудан шеттетеді жəне оларды 

медициналық куəландыруға жібереді; 

45) шағын өлшемді кемелерді жəне шағын өлшемді кемелерге арналған 

база-тұрақтарды техникалық бақылау жүргізуді жүзеге асырады; 

46) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкі су көлігінің (оның ішінде шағын 

өлшемді  кемелердің)  қызмет  ету  тəртібін  анықтайтын  Қазақстан 

Республикасының  заңнамалық  актілерін  сақтауына  бақылауды  жүзеге 

асырады; 

47)  ішкі  су  көлігінде  кеме  қатынасы  қауiпсiздiгiн  қамтамасыз  ету 

талаптарына  сай  келмейтiн  шағын  өлшемді  кемелерді  ұстауды  жүзеге 

асырады; 


 

6

48)  кеме  қатынасына,  адамдардың  өмiрi  мен  денсаулығына  қауіп  бар болған  жағдайда  кемелердің  (оның  ішінде  шағын  өлшемді)  жəне  өзге  жүзу 

құрылыстарының  қозғалысын  тоқтата  тұруды  жəне  тыйым  салуды  жүзеге 

асырады; 

49)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тəртіппен 

жəне  жағдайларда  шағын  өлшемді  кемелерді  əкімшілік  ұстауды,  шағын 

өлшемді кемелерді тексеріп қарауды жүзеге асырады; 

50)  өз құзыреті шегінде заңды тұлғаға тиесілі аумақты, үй-жайларды, 

тауарларды,  өзге  де  мүліктерді  қарап  шығу,  сондай-ақ  тиісті  құжаттарды 

тексеруді жүзеге асырады; 

51)  тексеру  нəтижелері  бойынша  актілер  жасайды  жəне  су  көлігінің 

жұмыс  істеу  тəртібін  белгілейтін  Қазақстан  Республикасының  заңнамасын, 

стандарттары мен нормаларын бұзушылық анықталғанда оларды жою туралы 

нұсқамалар енгізеді; 

52)  автокөлік  құралын  жарақтандырудың  автокөлік  құралында 

тахографтың болуы жəне жарамдылығы бөлігінде халықаралық шарттардың 

талаптарына  сəйкестігін,  сондай-ақ  орнатылған  отын  бактарының  жасаушы 

зауыттың талаптарына сəйкестігін бақылауды жүзеге асырады; 

53)  магистральдық,  станциялық  жəне  кірме  жолдардағы  қозғалыс 

қауіпсіздігі талаптарының сақталуын тексеруді жүзеге асырады; 

54)  əуе көлігін қоспағанда, көлік қызметін тұтынушылардың құқығын 

сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 

55)  кiрме  жолды  одан  əрi  пайдалануды  тоқтату  туралы  жəне    кiрме 

жолды қайтадан пайдалануды жаңарту туралы шешiм қабылдайды; 

56)  Қазақстан  Республикасының  ішкі  су  жолдарында  кемелерді,  оның 

ішінде  шағын  өлшемді  кемелерді  пайдаланудың  қауіпсіздігін  бақылауды 

жүзеге асырады; 

57)  темір  жол  жылжымалы  құрамын  жəне  кепілін  тіркеуді  жүзеге 

асырады,  темір жол жылжымалы құрамын жəне кепілін тіркеу туралы куəлік 

береді; 

58)  Қазақстан  Республикасы  аумағынан  шығу  құқығын  куəландыру 

үшін жол жүруге қосымша рұқсат береді; 

59)  халықаралық қатынаста жəне Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша  қауіпті  жүктерді  тасымалдауды  жүзеге  асыратын  автокөлік 

құралдарының жүргізушілерін даярлау жөніндегі курстарды ұйымдастыруды 

жүзеге асырады; 

60)  Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  Туын  көтеріп  жүзу 

құқығы туралы куəлік береді. 

61)  ішкі  су  жолдарында  кеме  қатынасын  жүзеге  асыратын  кеме 

иелерінің, кеме экипажы мүшелерінің, жеке жəне заңды тұлғалардың ішкі су 

көлігі  туралы  Қазақстан  Республикасы  заңдарына  сəйкес  кемелерді 

пайдалану  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  талаптарын  сақтауды  жүзеге 

асырады;  

7

62)  өз  қызметі  аймағындағы  ішкі  су  жолдарында  табиғатты  қорғау мəніндегі объектілердің орналасуына жəне қызмет етуіне бақылауды жүзеге 

асырады; 

15.  Өңіраралық  инспекция  негізгi  мiндеттердi iске  асыру  жəне  өз 

функцияларын жүзеге асыру мақсатында өз құзыреті шегінде мыналарға:  

1)  мемлекеттік  органдардан,  ұйымдардан,  олардың  лауазымды 

тұлғаларынан  заңнамада  белгіленген  тəртіппен  қажеттi  ақпаратты  жəне 

материалдарды сұрауға жəне алуға;  

2) əуе көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа да қызметті 

жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексеруге;   

3)  өз  құзыреті  шегiнде  əкімшілік  құқық  бұзушылықтар  туралы 

мəселелерді қарауға; 

4)  хаттамалар  құруға,  əкімшілік  құқық  бұзушылықтар  туралы  істер 

бойынша  Қазақстан  Республикасының  Əкімшілік  құқық  бұзушылықтар 

туралы заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асыруға;  

5)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тəртіппен 

жəне  жағдайларда  жеке  тұлғаны  əкiмшілiк  ұстауға,  көлiк  құралын  ұстауға, 

тұлғаның  жеке  басына  тексерiс  жəне  жеке  тұлғаның  өзiндегi  заттарына 

тексерiс жүргiзуге, көлiк құралдарына тексерiс жүргiзуге;  

6) өз құзыретi шегінде заңды тұлғаға тиесілі аумақтарға, үй-жайларға, 

тауарларға, өзге де мүлікке, сондай-ақ тиісті құжаттарға тексеру жүргізуге;  

7)  уəкілетті  органның  құзыретіне  жатқызылған  мəселелер  бойынша 

сараптамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартуға; 

8)  əуе  көлігін  қоспағанда,  көлiктiк  оқиғалардың,  көлiктi  пайдалану 

ережесiн  бұзудың  алдын  алу  жөнiндегі  шаралар  туралы  мемлекеттiк 

органдарға ұсыныстар енгiзуге;  

9)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тəртiппен 

жəне  жағдайларда  көлiктiк  бақылау  посттарында  автокөлiк  құралдарын 

тоқтатуға;  

10) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша Қазақстан 

Республикасы  заңдарының  жəне  əуе  көлігінен  басқа  көлiктің  қызмет  ету 

тəртібін  белгілейтін  өзге  де  нормативтік  құқықтық  актілерінің, 

стандарттарының  жəне  нормаларының  талаптарын  бұзушылық  туралы 

актілер жасауға жəне  бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізуге; 

11)  қызметтік  бірыңғай  киім  киюге,  нөмірленген  кеуделік  белгілер 

жəне қызметтік куəліктері болуға; 

12)  арнайы  байланыс  құралдарын  пайдалануға,  арнайы  су  көлігі  жəне   

арнайы  автокөлік,  сондай-ақ  көліктік  бақылау  посттарында  жұмыс  істеу 

барысында таяқша, ысқырық, жəне шлагбаум пайдалануға; 

13)  қолданыстағы  заңнамамен  көзделген  өзге  де  құқықтарды  жүзеге 

асыруға құқылы. 

 

 

  

8

3. Өңіраралық инспекцияның қызметiн ұйымдастыру 

 

16.  Өңіраралық  инспекция  жəне  оның  филиалы  көлiктiк  бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.  

17. Өңіраралық  инспекцияны Қазақстан Республикасының Көлiк жəне 

коммуникация  министрінің  келісімі  бойынша  Көліктік  бақылау  комитеті 

төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Көлiк жəне коммуникация 

министрлігінің жауапты хатшысы қызметке тағайындайтын жəне қызметтен 

босататын бастық басқарады.  

18.  Өңіраралық  нспекция  бастығының  Комитет  төрағасының 

ұсынуымен 

Қазақстан 

Республикасы 

Көлiк 

жəне 


коммуникация 

министрлігінің жауапты хатшысы қызметке тағайындайтын жəне қызметтен 

босататын орынбасар(лар)ы болады. 

19.  Өңіраралық  инспекция  бастығы  Өңіраралық  инспекцияның 

жұмысын ұйымдастырады жəне оған басшылық жасайды жəне Инспекцияға 

жүктелген  мiндеттердiң  орындалуы  мен  өз  функцияларының  жүзеге 

асырылуы үшiн жеке жауап бередi.  

20. Өңіраралық  инспекция бастығы осы мақсатта:  

1)  Қазақстан  Республикасының  заңнамаларында  жəне  осы  Ережеде 

белгіленген құзыреті шегінде Өңіраралық инспекция қызметінің мəселелерін 

өз бетінше  шешеді; 

2) 


заңнамада 

белгіленген 

тəртіппен 

Өңіраралық 

инспекция 

қызметкерлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 

материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;  

3) Өңіраралық инспекцияның жəне оның филиалдарының барлық бөлім 

бастықтарын тағайындауды Комитетпен келіседі;    

4)  бұйрықтарға  қол  қояды  жəне  қол  астындағы  қызметкерлер 

орындауға  міндетті  нұсқаулар  береді,  олардың  арасындағы  міндеттерді 

белгілейді; 

 5)  Инспекцияны  мемлекеттік  органдарда  жəне  өзге  де  ұйымдарда 

бiлдiредi;  

6) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызмет 

көрсетулерге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді; 

7)  өзiнiң  құзыретiне  жатқызылған  өзге  де  мəселелер  бойынша 

шешiмдер қабылдайды. 

  

 

 4. Өңіраралық инспекцияның мүлкi 

 

 21. Өңіраралық инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған 

мүлкi болады.   

9

Өңіраралық инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлiк есебiнен құралады  жəне  құны  Өңіраралық  инспекцияның  теңгерiмiнде  көрсетiлетiн 

негiзгi  қорлардан,  айналым  қаражатынан,  сондай-ақ  өзге  де  мүлiктерден 

тұрады.  

22.  Өңіраралық  инспекцияға  бекiтiп  берiлген  мүлiк  республикалық 

меншiкке жатады.  

23. Өңіраралық инспекцияның өзiне бекiтiп берiлген мүлiктi өз бетiнше 

иелiктен шығаруға немесе оған өзге де тəсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.  

Заңнамада  белгіленген  жағдайларда  жəне  шекте  Өңіраралық 

инспекцияға  мүлікке билiк етуге құқық берілуі мүмкін.  

 

 5. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізудің тəртібі 

 

24.  Осы  Ережеге  өзгерістер  мен  толықтырулар  Жауапты  хатшының бұйрығымен енгізіледі. 

 

 6. Өңіраралық инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату 

 

25.  Өңіраралық  инспекцияны  қайта  ұйымдастыру  жəне  тарату, Өңіраралық  инспекция  таратылған  жағдайда  мүлікті  пайдалану  тəртібі 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.  

                   ____________________________________________  

 

 

 

 


Утверждено  

приказом Ответственного секретаря  

Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан 

от 10 июля 2009 года 

№ 317 


 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном учреждении  

о Межрегиональной инспекции транспортного контроля «Солтүстік» 

по Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям –в 

городе Кокшетау 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.

 Межрегиональная 

инспекция 

транспортного 

контроля 

«Солтүстік»  по  Акмолинской,  Костанайской  и  Северо-Казахстанской 

областям - в  городе  Кокшетау  (далее – Межрегиональная  инспекция) 

является  территориальным  органом  Комитета  транспортного  контроля 

Министерства  транспорта  и  коммуникаций  Республики  Казахстан  (далее - 

Комитет)  и  осуществляет  специальные  исполнительные  и  контрольно-

надзорные функции в области транспорта, за исключением воздушного. 

2.

 

Межрегиональная инспекция имеет филиалы в городах Костанай и Петропавловск. 

3.

 Межрегиональная  инспекция  осуществляет  деятельность  в 

соответствии  с  Конституцией  и  законами  Республики  Казахстан,  актами 

Президента 

и 

Правительства Республики 

Казахстан, 

приказами 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Комитета, 

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4.

 Межрегиональная  инспекция  является  юридическим  лицом  в 

организационно-правовой  форме  государственного  учреждения,  имеет 

обособленное 

имущество, 

печать 

со 


своим 

наименованием 

на 

государственном  языке,  бланки  установленного  образца,  а  также,  в соответствии  с  законодательством,  счета  в  органах  Комитета  казначейства 

Министерства финансов Республики Казахстан. 

5.

 

Межрегиональная  инспекция  вступает  в  гражданско-правовые отношения от своего имени. 

Межрегиональная  инспекция  имеет  право  выступать  стороной 

гражданско-правовых  отношений  от  имени  государства,  если  она 

уполномочена на это в соответствии с законодательством.  

2

6. 

Положение, структура и штатная численность Межрегиональной 

инспекции 

утверждается 

Ответственным 

секретарем 

Министерства 

транспорта  и  коммуникаций  Республики  Казахстан  (далее – Ответственный 

секретарь) по представлению Председателя Комитета. 

7.

 Полное наименование Межрегиональной инспекции: 

на  государственном  языке:  «Ақмола,  Қостанай  жəне  Солтүстік 

Қазақстан  облыстары  бойынша  Көкшетау  қаласындағы  «Солтүстік» 

өңіраралық көліктік бақылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесі; 

 

на  русском  языке:  государственное  учреждение  «Межрегиональная инспекция  транспортного  контроля  «Солтүстік»  по  Акмолинской, 

Костанайской и Северо-Казахстанской областям - в городе Кокшетау». 

8.

 

Юридический  адрес  Межрегиональной  инспекции: 150000, Северо-Казахстанская область,  город Петропавловск, улица Мира, 122. 

9.

 Учредителем Межрегиональной инспекции является государство 

в лице Правительства Республики Казахстан.  

10.

 

Настоящее  Положение  является  учредительным  документом Межрегиональной инспекции. 

11.


 

Финансирование  деятельности  Межрегиональной  Инспекции 

осуществляется из республиканского бюджета. 

12.


 

Межрегиональной инспекции запрещается вступать в договорные 

отношения  с  субъектами  предпринимательства  на  предмет  выполнения 

обязанностей, являющихся функциями Межрегиональной инспекции

В случае предоставления законодательными актами Межрегиональной 

инспекции  прав  по  осуществлению  деятельности,  приносящей  доходы,  то 

доходы,  полученные  от  такой  деятельности,  направляются  в  доход 

республиканского бюджета. 

 

 

1. 

Основные задачи, функции и права Инспекции 

 

13.


 

Основными  задачами  Межрегиональной  Инспекции  в  сфере  ее 

деятельности являются: 

1)

 контроль  за  обеспечением  безопасной  эксплуатации  и 

деятельностью на всех видах транспорта, кроме воздушного; 

2)

 

контроль  за  обеспечением  сохранности  дорожного  полотна,  сети автомобильных 

дорог 


республиканского 

значения, 

на 

которых 


дислоцированы посты транспортного контроля. 

14.


 

Межрегиональная  Инспекция  в  соответствии  с  действующим 

законодательством осуществляет возложенные на нее Комитетом следующие 

функции: 

1)

 

выдает  судовые  документы  и  государственные  бортовые  номера судам; 

2)

 выдает  удостоверения  на  право  управления  маломерными 

судами; 


 

3

3) 

выдает  разрешения  на  пользование  судоходными  водными 

путями Республики Казахстан физическим и юридическим лицам; 

4)

 выдает  разрешения  на  проезд  по  территории  Республики 

Казахстан  перевозчикам  иностранного  государства  и  разрешений  на  проезд 

по  территории  иностранного  государства  перевозчикам  Республики 

Казахстан 

в 

соответствии с 

международными 

договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан;  

5)

 

выдает  специальные  разрешения  на  проезд  тяжеловесных  и крупногабаритных  транспортных  средств  (включая  иностранные)  по 

территории Республики Казахстан; 

6)

 

выдает  свидетельства  о  допуске  водителя  к  перевозке  опасных грузов  автотранспортными  средствами  в  международном  сообщении  и  по 

территории Республики Казахстан; 

7)

 

осуществляет  сбор  информации  об  использовании  транзитного потенциала,  учет  интенсивности  движения  автотранспортных  средств, 

организацию  и  осуществление  передачи  накопленной  информации  в  виде 

отчетных документов установленной формы; 

8)

 осуществляет  лицензирование  отдельных  видов  деятельности  и 

лицензионный 

контроль 

в 

сфере транспорта, 

за 


исключением 

железнодорожного и воздушного; 

9)

 

присваивает идентификационные номера судам; 10)

 

проводит аттестацию работников, ответственных за обеспечение безопасности судоходства; 

11)


 

осуществляет  регистрацию  временного  въезда  иностранных 

автотранспортных  средств  и  выдачу  талонов  регистрации  въезда  на 

территорию 

Республики 

Казахстан 

автотранспортных 

средств, 

зарегистрированных 

в 

государствах, с 

которыми 

действует 

безразрешительная  система  в  области  международных  автомобильных 

перевозок 

в 

соответствии с 

международными 

договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан; 

12)

 

осуществляет государственную 

регистрацию 

судов, 

за 


исключением  судов,  используемых  в  целях  торгового  мореплавания,  и  прав 

на них;  

13)

 

осуществляет  дипломирование  лиц  командного  состава  судов, подлежащих  государственной  регистрации  в  Государственном  судовом 

реестре Республики Казахстан;  

14)

 

осуществляет  организацию  курсов  по  подготовке  судоводителей маломерных судов, проведение их аттестации;  

15)


 

осуществляет 

ведение 

государственной 

статистической 

отчетности нарушений требований безопасности движения; 

16)

 

осуществляет контроль 

за 


соблюдением 

перевозчиками 

Республики 

Казахстан 

и 

перевозчиками иностранных 

государств 

законодательства Республики Казахстан об автомобильном транспорте; 

 


 

4

 17)

 

осуществляет контроль 

за 


соблюдением 

перевозчиками 

требований 

к 

подвижному составу, 

выполняющему 

перевозки 

скоропортящихся грузов в международном сообщении; 

18)

 

осуществляет  проверку  наличия  разрешения  на  регулярные автомобильные  пассажирские  перевозки  в  международном  и  межобластном 

сообщении  и  контроль  за  соблюдением  маршрута  и  графика  движения, 

наличием  списка  пассажиров  при  нерегулярных  автомобильных  перевозках 

пассажиров и багажа; 

19)

 

осуществляет выявление 

и 

пресечение осуществления 

иностранными  перевозчиками  автомобильных  каботажных  перевозок  по 

территории Республики Казахстан; 

20)


 

осуществляет 

выявление 

фактов 


въезда 

иностранных 

автотранспортных  средств  на  территорию  Республики  Казахстан  через  не 

установленные пункты пропуска; 

21)

 

осуществляет  контроль  за  деятельностью  береговых  объектов гидротехнических  сооружений  в  части  обеспечения  безопасности 

судоходства; 

22)

 

осуществляет  контроль  за  сроками  пользования  судоходными водными  путями  Республики  Казахстан  физическими  и  юридическими 

лицам; 


23)

 

осуществляет  приостановление  и  прекращение  эксплуатации объектов  магистральной  сети,  железнодорожных  путей  и  подвижного 

состава,  состояние  которых  не  отвечает  установленным  требованиям 

безопасности  движения и охраны окружающей среды; 

24)


 

осуществляет  контроль  за  соблюдением  перевозчиками  правил 

перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, в том числе опасных грузов;  

25)


 

осуществляет  контроль  за  обеспечением  безопасности  движения 

на  железнодорожном    транспорте,  в  том  числе  на  магистральных, 

станционных и подъездных железнодорожных путях; 

26)

 

осуществляет  контроль  за  государственной  регистрацией железнодорожного подвижного состава; 

27)


 

осуществляет 

контроль 

за 


соблюдением 

требований 

разрешительной 

системы 


при 

осуществлении 

международных 

автомобильных перевозок; 

28)

 

осуществляет  контроль  за  заключением  перевозчиком  договора обязательного 

страхования 

гражданско-правовой 

ответственности 

перевозчика перед пассажирами; 

29)


 

осуществляет  контроль  в  пунктах  пропуска  автотранспортных 

средств  через  Государственную  границу  Республики  Казахстан  за 

заключением  договоров  обязательного    страхования  гражданско-правовой 

ответственности  перевозчика  перед  пассажирами  и  обязательного 

страхования 

гражданско-правовой 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств;  

5

30) 

осуществляет контроль за проездом автотранспортных средств по 

территории  Республики  Казахстан,  в  том  числе  за  соблюдением 

отечественными  и  иностранными  перевозчиками  допустимых  габаритных  и 

весовых  параметров  автотранспортных  средств,  установленных  на 

территории Республики Казахстан; 

31)

 

осуществляет контроль 

за 


соблюдением 

водителями 

автотранспортных  средств  установленного  режима  труда  и  отдыха  при 

осуществлении перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов;  

32)

 

осуществляет  контроль  за  соблюдением  нормативов  содержания загрязняющих  веществ  в  выбросах  при  эксплуатации  автотранспортных 

средств в сфере перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов; 

33)

 

осуществляет  контроль  за  соблюдением  физическими  и юридическими  лицами  нормативных  правовых  актов,  международных 

договоров Республики Казахстан, определяющих порядок функционирования 

транспорта,  за  исключением  воздушного,  выявление  и  принятие  мер  по 

пресечению их нарушений; 

34)

 

осуществляет  осмотр  маломерных  судов  на  их  соответствие требованиям обеспечения безопасности судоходства; 

35)


 

проводит  расследование,  классификацию  и  учет  транспортных 

происшествий  с  судами,  в  том  числе  маломерными  судами,  на  внутренних 

водных путях; 

36)

 

осуществляет  контроль  за  соблюдением правил  плавания на внутренних  водных  путях  лоцманской  службой  и  иными  службами  на 

внутреннем водном транспорте;  

37)

 

осуществляет  контроль  за  выполнением  правил,  норм  и стандартов  в  области  связи,  используемой  судами  на  внутренних  водных 

путях;   

38)

 

осуществляет  контроль  за  соблюдением  правил  технической эксплуатации, уставов службы на судах;  

39)


 

осуществляет 

контроль 

за 


соблюдением 

требований, 

предъявляемых к комплектованию экипажа судна; 

40)


 

осуществляет  контроль  за  проведением  освидетельствований 

судостроительных и судоремонтных организаций Республики Казахстан

41)


 

осуществляет контроль за надлежащим содержанием судоходных 

водных путей и средств навигационного оборудования; 

42)


 

осуществляет проверку наличия судовых документов на судне; 

43)

 

осуществляет контроль 

за 


обеспечением 

безопасности 

судоходства; 

44)


 

отстраняет  от  управления  судоводителей  маломерных  судов, 

находящихся 

в 

состоянии алкогольного, 

наркотического 

и 

токсикоманического  опьянения,  и  направляет  их  на  медицинское освидетельствование;   

45)


 

осуществляет  проведение  технического  контроля  судов,  в  том 

числе маломерных судов, и баз-стоянок для маломерных судов; 


 

6

46) 

осуществляет  контроль  за  соблюдением  физическими  и 

юридическими лицами законодательных актов Республики Казахстан и иных 

нормативных  правовых  актов,  определяющих  порядок  функционирования 

внутреннего водного транспорта (в том числе маломерного); 

47)


 

осуществляет  задержание  судов  (в  том  числе  маломерных), 

плотов  и  иных  плавучих  объектов,  не  соответствующих  требованиям 

обеспечения безопасности судоходства на внутреннем водном транспорте;  

48)

 

осуществляет  приостановление  и запрещение движения судов (в том  числе  маломерных)  и  иных  плавучих  сооружений  при  наличии  угрозы 

безопасности судоходства, жизни и здоровью людей, сохранности грузов;    

49)

 

осуществляет в 

порядке 


и 

случаях,  предусмотренных 

законодательством  Республики  Казахстан,  административное  задержание 

маломерных судов, произведение досмотра маломерных судов; 

50)

 

осуществляет в пределах своей компетенции проведение осмотра территорий,  помещений,  товаров,  иного  имущества,  принадлежащего 

юридическому лицу, а также проверки соответствующих документов; 

51)

 

составляет  акты  по  результатам  проверок  и  вносит  предписания об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  Республики 

Казахстан,  стандартов  и  норм,  определяющих  порядок  функционирования 

водного транспорта; 

52)


 

осуществляет 

контроль 

за 


соответствием 

экипировки 

автотранспортного средства требованиям международных договоров в части 

наличия и исправности на автотранспортном средстве тахографа, а также за 

соответствием  установленных  топливных  баков  требованиям  завода-

изготовителя; 

53)

 

осуществляет  проверки  соблюдения  требований  безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях; 

54)


 

осуществляет  контроль  за  соблюдением  прав  потребителей 

транспортных услуг, за исключением воздушного транспорта; 

55)


 

принимает  решение  о  прекращении  дальнейшей  эксплуатации 

подъездного пути и о возобновлении эксплуатации подъездного пути; 

56)


 

осуществляет  контроль  за  безопасностью  эксплуатации  судов,  в 

том  числе  маломерных  судов  на  внутренних  водных  путях  Республики 

Казахстан; 

57)

 

осуществляет  регистрацию  железнодорожного  подвижного состава  и  залога  и  выдает  свидетельство  о  регистрации  железнодорожного 

подвижного состава и залога; 

58)

 

выдает дополнительное 

разрешение 

на 

поездку 


для 

удостоверения права на выезд с территории Республики Казахстан; 

59)

 

осуществляет  организацию  курсов  по  подготовке  водителей автотранспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  опасных  грузов  в 

международном сообщении и по территории Республики Казахстан;      

60)

 

выдает  свидетельство  о  праве  плавания  под  Государственным флагом Республики Казахстан. 

 

7

61) 

осуществляет  контроль  за  выполнением  судовладельцами, 

членами  экипажей  судов,  физическими  и  юридическими  лицами, 

осуществляющими  судоходство  на  внутренних  водных  путях,  требований 

обеспечения  безопасности  эксплуатации  судов  в  соответствии  с 

законодательством Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте;  

62)

 

осуществляет  контроль  за  размещением  и  функционированием объектов природоохранного назначения на внутренних водных путях в зоне 

их деятельности. 

15.

 

В  целях  реализации  основных  задач  и  осуществления  своих функций Межрегиональная инспекция в пределах своей компетенции имеет 

право:  


1)

 

запрашивать  и  получать  в  установленном  законодательством порядке  от  государственных  органов,  организаций,  их  должностных  лиц 

необходимую информацию и материалы; 

2)

 

проверять  деятельность  физических  и  юридических  лиц, осуществляющих  перевозочную  и  другую  деятельность  на  транспорте,  за 

исключением воздушного; 

3)

 

рассматривать  в  пределах  своей  компетенции  вопросы  об административных правонарушениях; 

4)

 составлять  протоколы,  осуществлять  производство  по  делам  об 

административных  правонарушениях  в  соответствии  с  законодательством 

Республики Казахстан об административных правонарушениях; 

5)

 осуществлять 

в  порядке  и  случаях,  предусмотренных 

законодательством  Республики  Казахстан,  административное  задержание 

физического лица, задержание транспортного средства, производить личный 

досмотр  и  досмотр  вещей,  находящихся  при  физическом  лице,  досмотр 

транспортных средств; 

6)

 

в  пределах  своей  компетенции  проводить  осмотр  территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащих юридическому лицу, 

а также проверку соответствующих документов; 

7)

 

привлекать  соответствующих  специалистов  для  участия  в экспертизах  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  уполномоченного 

органа; 


8)

 

вносить  в  государственные  органы  предложения  о  мерах  по предупреждению 

транспортных 

происшествий, 

нарушений 

правил 

эксплуатации транспорта, за исключением воздушного; 9)

 

в  порядке  и  случаях,  предусмотренных  законодательством Республики  Казахстан,  останавливать  автотранспортные  средства  на  постах 

транспортного контроля; 

10)

 

в  пределах  своей  компетенции  составлять  акты  по  результатам проверок  и  вносить  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений 

требований  законов  Республики  Казахстан  и  иных  нормативных  правовых 

актов,  стандартов  и  норм,  определяющих  порядок  функционирования 

транспорта, кроме воздушного;  

8

11) 

носить  служебную  униформу,  иметь  номерные  нагрудные  знаки 

и служебные удостоверения; 

12)


 

использовать 

специальные 

технические 

средства 

связи, 


специальный  водный  транспорт  и  спецавтотранспорт,  а  также  использовать 

жезл, свисток и шлагбаум при работе на постах транспортного контроля; 

13)

 

осуществлять  иные  права  предусмотренные  действующим законодательством.  

 

 2.

 

Организация деятельности Межрегиональной инспекции 

 

16.


 

Межрегиональная  инспекция  и  ее  филиал  входят  в  единую 

систему органов транспортного контроля. 

17.


 

Межрегиональная 

Инспекция 

возглавляется 

начальником, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности Ответственным 

секретарем  по  представлению  Председателя  Комитета  и  по  согласованию  с 

Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.  

18.

 

Начальник  Межрегиональной  инспекции  имеет  заместителей, назначаемых  на  должность  и  освобождаемых  от  должности  Ответственным 

секретарем по представлению Председателя Комитета.  

19.

 

Начальник Межрегиональной Инспекции организует и руководит работой 

Межрегиональной 

Инспекции 

и 

несет персональную 

ответственность  за  выполнение  возложенных  на  Межрегиональную 

Инспекцию задач, и осуществление ею своих функций.  

20.


 

В этих целях начальник Межрегиональной инспекции: 

1)

 

в  пределах  компетенции,  определенной  законодательством Республики  Казахстан  и  настоящим  Положением,  самостоятельно  решает 

вопросы деятельности Межрегиональной инспекции и ее филиала;    

2)

 

в  установленном  законодательством  порядке  назначает  и освобождает  от  должностей  работников  Межрегиональной  инспекции  и  ее 

филиала, применяет к ним меры поощрения, оказания материальной помощи 

и дисциплинарного взыскания; 

3)

 согласовывает  с  Комитетом  назначение  начальников  отделов 

Межрегиональной инспекции и ее филиала;   

4)

 

подписывает  приказы  и  дает  указания  обязательные  для исполнения  подчиненными  работниками,  распределяет  между  ними 

функциональные обязанности; 

5)

 

представляет  Межрегиональную  инспекцию  в  государственных органах и иных организациях; 

6)

 заключает  договоры  с  физическими  и  юридическими  лицами  на 

поставку  товаров,  работ  и  услуг,  открывает  счета  в  банках,  выдает 

доверенности; 

7)

 принимает  решения  по  другим  вопросам,  отнесенным  к  его 

компетенции.  

9

 3.

 

Имущество Межрегиональной инспекции 

 

21.


 

Межрегиональная  инспекция  имеет  на  праве  оперативного 

управления обособленное имущество. 

Имущество  Межрегиональной  инспекции  формируется  за  счет 

имущества,  переданного  ей  государством,  и  состоит  из  основных  фондов, 

оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которых отражается 

в балансе Межрегиональной инспекции. 

22.


 

Имущество,  закрепленное  за  Межрегиональной  инспекцией, 

относится к республиканской собственности. 

23.


 

Межрегиональная 

инспекция 

не 


вправе 

самостоятельно 

отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться  закрепленным  за  ней 

имуществом. 

Межрегиональной  инспекции  может  быть  предоставлено  право 

распоряжения  имуществом  в  случаях  и  пределах,  установленных 

законодательством. 

 

      

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

 24. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение    вносятся приказом Ответственного секретаря.  

 

6. 

Реорганизация и ликвидация Межрегиональной инспекции  

 

          25. Реорганизация и ликвидация Межрегиональной инспекции, а также 

порядок  использования  имущества  в  случае  ликвидации  Межрегиональной 

инспекции  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Республики 

Казахстан. 

 

___________________________________ Каталог: DossierDownload -> GrObjects


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет