Қазақ тілінің анықТАҒышыPdf көрінісі
бет23/47
Дата28.12.2016
өлшемі2,12 Mb.
#663
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   47

бестемдеп оқу

бестемше

бесті ат

бестік шам

бесті қымыз

бесікарба

бесік бау

бесік жыры (этн.)

бесік көрпе

бесік құда (этн.)

бесіксалар (кәде)

бесіктой

бесін

бесін намаз

бет ажары

беталды жүріс

бет алу

бет-аузы

беташар (кәде)

беташар (термин)

“Беташар” (жар-жар)

бет ашар (сөз)

бет әлпеті

бет әлпі

бет бағдары

бет бақтырмау

бет-бедел

бет бедері

бет-бейне

бет-бетімен

бет-бетіне

бет бұру

бетбұрыс (термин)

бетеге

бетегебоз (өсім.)

бетер (шылау)

бет-жүзі

бет жырту

беткей

беткейлену

бетке ұстар

бетқағаз (көне)

бет қаратпау

бет моншағы үзілу

бетон

бет орамал

бетпақ

бетпақтану

бетпе-бет

бетперде (маска)

бет пішін(і)

бет сүйек

бетсіздік

беттестіру

беттеу

бет түзеу

беттік қысым (тех.)

беті-қолы

бетімен

бетімен кету

бетімен-бет (толы)

беу (од.)

бешпент

бешпентшең

беяпар

би (билеу)

би (адам)

биатлон

библиограф

библиография

бибі

бидай

бидай көже

бидайлы алқап

бидайық

бидайылану

бидайылы жастық

бидайы мата

бидайы шүберек

бидон (ыдыс)

бие

биебайлар (этн.)

биебау (қоныс)

биеемшек (өсім.)

биеқарын (өсім.)

бие сауым (уақыт)

бизнес

бизнесмен

бизон

биквадрат

бикеш

биқасап (мата)

билеп-төстеу

билет

билік

бильярд, бильярдқа, 

бильярды

бинт

бинттеу

биоакустика

биоәлем

биогенез

биогеоорта

биолог, биологқа, биологы

биология (био дегеннен 

басталатын тағы басқа сөздер)биосфера

биофизика

биохимия

бипаз

бипаздану

бипаңдау

бипыл

биржа

биржалық айналым

биссектриса

бисызықты (форма)

битум

бифштекс (тағам)

биші

бишігеш

бишік (қамшы)

биыл

биылдыққа

биылша

биік

биіктету

биіктік

биязы

биязы жүнді (қой)

биялай

бияпар

бланк, бланкіге, бланкісі

блиндаж

блок, блокқа, блогы

блокада

блокнот

бобырау

боғжама

бода-бода

бодандық

бодан (болу)

бодау

бодырау

божбан

божбан қара

божбию, божби, божбияды

божы

божылау

божылдау

божыр

божырау

боз ала (таң)

боза

бозамық

бозамықтану

бозамық тарту

бозаң

бозаң тарту

бозарша (өсім.)

бозарыңқы

бозбала

бозбалалық

бозбас

бозбастық 

бозбетеге (өсім.)

бозбұға (өсім.)

бозбұғы (өсім.)

бозғалдақ (өсім.)

бозғанақ (өсім.)

бозғылдану

бозғылт

бозғылттану

бозғылтым

боздағы шығу

боздақ

боздау

боздауық

бозды жер

боз жорға

Бозжорға (жалқы е.)

бозжусан (өсім.)

бозизен (өсім.)

бозкөде (өсім.)

бозкілем (өсім.; 

айтылуы: 

бозгілем)

бозқарағай

боз қасқа ат

боз қасқа шалу

бозқонақ

бозқылтық арпа (өсім.)

бозқырау

бозмаңқа (ауру)

бозөкпе

бозторғай

бозтікен (өсім.)

бозшағыл (өсім.)

бозшаторғай

бозіңген (өсім.)

боз іңген

бой алдыру

бой бермеу

бой-бой

бой-бойы

бой-бойымен

бойдақ

бойдақ мал

бойдақшылық

бойдақы

бойдана (өсім.)

бой жазу

бойжеткен (қыз)

бой жету

бойкот

бой көтеру

бойкүйездік (айтылуы: 

бойгүйездік)

бойлай (диал.)

бойлау

бойлер (тех.)

бойра

бойсұну

бойтұмар

бойұру

бойшаң

бойшаңдану

бойшаңдық

бойымен

бойынша

бокал

бокс, бокске, боксі

боксит

боқмұрын (бала)

боқтампаз

боқтау

боқша

боқырау (күз кезі)

болар-болмас

боларда-болмай

болат

болатком (тар.)

болашақ

бол-болдың астына алу

болбыр

болбырау 

болбыраю, болбырай, 

болбыраяды, болбыраюы

болдыру

болжағыш

болжал

болжалдау

болжалды

болжалдық сан (матем.)

болжам

болжамдау

болжау

болжырау

болмашы

болмыс

болпаң

болп-болп ету

болпию, болпи, болпияды, 

болпиюы

болпылдақ

болпылдау

болымы жоқ

болымсақ

болымсыз

болымсыздық

болып-толу

болыс

болыскей (самауыр)

болысу

большевик (тар.)

бомба

бомбалау

бопау ат

бопса

бопсалау

бопым-бопым

бопыр

бопыр қора

борағыту

боран

борандату

борасын

борасындату

борат

борат ерітіндісі

борауық

борауық құм

борбайлау

борбас

борбастақ тақыр

борбастану

борбию, борби, борбияды, 

борбиюы

бордай тозу

бордақы

бордақылау

бордақылық мал

боркемік (айтылуы: боргемік)

боркөз (өсім.)

борқылдақ 

борқылдау

борлат (мата)

борлау

борозда

борпаң

борпылдақ

борсалаңдау

борсаң-борсаң

борсаңдау

борсию, борси, борсияды, 

борсиюы

борсу, борсы, борсиды

борсық

борсылдау

борт

бортаң-бортаң

бортаңдау

борт-борт үзу

бортылдақ

бортылдау

борша-борша

боршалау

боршатышқан (зоол.)

борық, борығы

борыл

борылдау

борыш, борышы

борышкер

борышқор

борыштану

борыштар

борышты

борщ (тағам)

босаңсу, босаңсы, босаңсиды

босағааттар (кәде; 

айтылуы: босағаттар)

босаға аттау

босағалас

босағалай бару

босағалату

босану

босаң ат

босаңдау

босаңдық

босаңсу

босаңсыту

босау

бос әншейін

бос бекерге

босбелбеу (адам)

бос жүріс

босқа

бос қиял

босқын

босқындау

босқыншы

босмойын (қару)

бос сөз

бостан-бос

бостан-босқа

бос-текке

бостон (мата)

бос уақыт

ботабүрген

Ботагөз (жалқы е.)

ботагөз (өсім.)

ботадай боздау

бота көз (қыз, әйел)

ботақан

ботақұлақ (өсім.)

боталы іңген

ботана

ботаника

ботатабан (өсім.)

бота-тайлақ

бота тірсек

ботқа

ботташық (өсім.

боцман

бошақ (диал.)

бошалаң

бошалау

бошалауық түйе

бояғыш заттар

бояқ (мата)

бояма

боян (өсім.)

бояну

боярлар

бояу (зат е.)

бояу (ет.), боя, бояйды,  

бояуы

бояулық риян (өсім.)

бояутамыр (өсім.)

бояушөп

бояушы

бөбежапырақ (өсім.)

бөбек

бөбешік

бөгде

бөгделену

бөгделік

бөгде сөз

бөгелек

бөгелеңдеу

бөгелмелі

бөгелу

бөгеліссіз

бөген

бөген су

бөгенай

бөгендеу

бөгесін

бөгет

бөгеу

бөгеуіл (тосқауыл)

бөгеуілдеу

бөгу (мал ауруы)

бөгу, бөк, бөгеді

бөгіре (көне)

бөгіребас (көне)

бөгіребасқа салу

бөдене

бөденешөп (өсім.)

бөдес

бөдес құнан

бөжектеу

бөжендеу

бөз

бөз мата

бөке (кәс.)

бөкебай

бөкен

бөкен жарғақ

бөкен желіс

бөкен қабақ

бөкен санды

бөкенші

бөкеуіл (көне)

бөкпе

бөкпен

бөксебасты болу

бөксеру

бөктергі

бөктер жол

бөктеру

бөктеріншек

бөктіру

бөлгіш

бөлдірке (кәс.)

бөле

бөле-жара

бөлек

бөлек-бөлек

бөлек-салақ

бөлектеу

бөлекше

бөлеу

бөлеу ағаш

бөлке нан

бөлме

бөлтек

бөлтірік

бөлу

бөлшек-бөлшек

бөлшек сан

бөлшек сауда

бөлік

бөліктеме (матем.)

бөлікше

бөлім

бөлінгіш

бөліну

бөлініс

бөліп-жару

бөліс, бөлісі

бөпе

бөпетай

бөрге тас

бөрдек (торсық)

бөрене

бөрлігу, бөрлік, бөрлігеді

бөрліктіру

бөрте (ешкі, ат)

бөртежусан (өсім.)

бөртешік

бөрткен

бөртпе (сүзек, тері ауруы)

бөртпе көже

бөрттіру

бөрту, бөрт, бөртеді

бөрі

бөрі айбат

бөріаяқ (өсім.)

бөрібасар (ит)

бөрібұршақ (өсім.)

бөрігу, бөрік, бөрігеді

бөріжеміс 

бөріжөке (өсім.)

бөрік, бөркі

бөрікбас (өсім.)

бөрікөз (өсім.)

бөріктастамақ (ойын)

бөріктеппей (ойын)

бөріқарақат (өсім.)

бөрі-қары

бөріқұлақ (өсім.)

бөріқұрсақ

бөріойнақ

бөрітарақ (өсім.)

бөрітіс (зоол.)

бөспе

бөстек

бөстекі сөз

бөсу

бөсір (ауру)

бөтеге

бөтелке

бөтен

бөтендік

бөтенсу

бөтенше

бөшке

браконьер

брандспойт

брасс (спорт), брасқа, брасы

браунинг, браунингіге, 

браунингісі

брахманизм

брахми

брахми жазуы

брезент

брезенттеу

бригада

бригадир

брикет

бриллиант

бром

бромдау

бромды калий

броневик

броненосец

бронетанк, бронетанкіге, 

бронетанкісі

бронхит

брошюра

бруцеллёз, бруцеллёзға, 

бруцелллёзы

бу

буаз

буаз мал

буазу (егіннің бастануы),  

буазы, буазиды

буалдыр

буалдырлану

буат (диал.)

буда

буда-буда

будақ

будақ-будақ

будақтау

будалану

будан

будандасу

будда

буддизм

будырау

буйвол

бук, букқа, бугы

букинист, букиниске, 

букинисі

буқыздырғы 

булану

булығу

булық

булықпа жөтел

булықтыру

бульвар

бульдозер

бума

бума-бума

бумазей

бумази (мата)

бумеранг, бумерангіге, 

бумерангісі

бунақ

бунақдене

бунақталу

бунақты 

бунау

бундестаг, бундестагқа, 

бундестагы

буөлшегіш

бурақотан (ойын)

буралық

бураша

бура сан

буржуа (тар.)

буржуазия (тар.)

бурыл

бурыл бас (адам)

бурылдану

бусану 

бутафория

бутерброд, бутербродқа, 

бутерброды

буу, бу, буады, бууы

буфер

буфет

бухгалтер

буылдық (өсім.)

буылдырық

буылтық

буылтық-буылтық

буылтықтау

буылу

буын, буыны

буынаралық (лингв.)

буынаяқтылар (термин)

буындыру

буын жігі (лингв.)

буынсыз жер

буынтық-буынтық

буынтықтану

буын қабыну

буын қапшығы (биол.)

буынқұрт (ауру)

буыну

буыншақ-түйіншек

буынып-түйіну

буып-түю

буырқану

буырқаныс

буыршын

буысу

бұ (бұл)

бұғаз

бүғақ

бұғақтану

бұғалық

бүғалық салу

бұғалықтау

бұғана сүйек (анат.)

бұғат

бұғау

бұғаулау

бұғу, бұқ, бұғады 

бұғы

бұғыз (кәс.)

бұғы қынасы (өсім.)

бұғы мүгі (өсім.)

бұғымүйіз (өсім.)

бұғынбақ (ойын)

бұғыну

бұғыңқы

бұғышақ (муз. аспап)

бұдан және мұнан

бұдыр

бұдыраю, бұдырай, 

бұдыраяды, бұдыраюы 

бұжбан (шұжық)

бұж-бұж

бұжғын (балық)

бұжы (тағам)

бұжыр

бұжыра (құрал)

бұжырлау

бұзақы

бұзақылану

бұзақылық

бұзау

бұзаубалық (зоол.)

бұзаубас (құрт)

бұзауқан

бұзаутаз (індет)

бұзау-торпақ

бұзаутіс (қамшы)

бұзау тіс (тігіс)

бұзаухана

бұзық

бұзып-жару

бұйда (түйенің бұйдасы)

бұйдагер

бұйда жіп

бұйдалау

бұйда пышақ

бұйда сіңір

бұйқыт (мұз қойма)

бұйра

бұйра бас (жігіт)

бұйрабүрген (өсім.)

бұйрабірқазан (өсім.)

бұйра жал

бұйражапырақ (өсім.) 

бұйразығыр (өсім.)

бұйра құм

бұйрақылша (өсім.)

бұйралау

бұйрасораң (өсім.)

бұйрат

бұйратал (өсім.)

бұйрық

бұйрық-жарлық

бұйығу, бұйық, бұйығады

бұйығы

бұйығын (өсім.)

бұйық (байпақ)

бұйым, бұйымы

бұйымтай

бұйымшылау

бұйырқұм (өсім.)

бұйырғын (өсім.)

бұйыру

бұқа

бұқакөздену

бұқа мойын

бұқара

бұқарашөп (өсім.)

бұқаржа(й) (қару)

бұқар кілем

бұқа сағақ

бұқатана (құс)


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет