Қазақ тілінің анықТАҒышы


дөкей (сүзекі) дөкейсінуPdf көрінісі
бет26/47
Дата28.12.2016
өлшемі2,12 Mb.
#663
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   47

дөкей (сүзекі)

дөкейсіну

дөкір

дөкірлік

дөнежін

дөнежін шығар

дөнен айғыр

дөнен қымыз

дөнен өгіз

дөнен шығар

дөң

дөңбек

дөңбек тас

дөңбекшу, дөңбекші, 

дөңбекшіді

дөңгелек

дөңгелектету

дөңгелекше

дөңгелену

дөңгелеу

дөңгелек үстел

дөңес

дөң кеуде

дөңестелу

дөңестік

дөңкию, дөңки, дөңкиеді

дөңкиіңкі

дөңкіл

дөңкілдену

дөң қабақ

дөңмаңдай балық

дөп (тиді, келді)

дөптелу

дөрекі

дөрекілену

дөрекілік

драгун

драма

драматизм

драматург, драматургке, 

драматургі

драматургия

драматургиялық

драп, драпы

драп-велюр

дрезина

дрейф

ду (шығару)

дуа

дуагер

дуадақ

дуай-дуай

дуал

дуалау

дуализм

дуалист, дуалиске, дуалисі

дуалистік

дуалы

дуалы ауыз

дуалық

дуан

дуана және диуана

дуанбасы

дуахандық (көне)

дуашы

дублёр, дублёрға, дублёры 

дубликат

дубль, дубльге, дублі

дубляж, дубляжға, дубляжы

дуга (электр дугасы)

дуда-дуда

дудалану

дудар бас

дударлану

ду-ду (ету)

ду-думан

ду-дүрмек

ду ету

дудырау

ду көтеру

ду күлу

ду қол шапалақтау

дулау

дулы

дулыға

дулығу, дулық, дулығады

дулықпа

дума

думан

думандату

думанды

думан-дырду

думансыз

думан-той

думаншыл

дутар

дутаршы

душар (болу)

душарласу

дуыл, дуылы

дуылдақ

дуылдау

дуэль, дуэльге, дуэлі

дуэлянт

дуэт, дуэтке, дуэті

дұға

дұғагөй

дұғай сәлем

дұғалау

дұғалық

дұғашы

дұрыс, дұрысы

дұрыс-бұрыс

дұрыс-бұрыстық

дұрыстау

дұрыстық

дұрысында

дұрысырақ

дұшпан

дүбәра

дүбәра қозы

дүбәралық

дүбілу

дүбір, дүбірі

дүбір-дүрмек

дүбірлеу

дүбірлі

дүдәмал

дүдәмалдану

дүдәмалдық

дүйсенбі (айтылуы: дүйсембі)

дүйім ел

дүйім жұрт

дүйім халық

дүк-дүк ету

дүкен

дүкенші

дүкілдеу

дүлдүл

дүлей (боран)

дүлейлену

дүлейлік

дүм

дүмбіл

дүмбілез

дүмпию, дүмпи, дүмпиеді

дүмпу, дүмпі, дүмпиді

дүмпу қаупі

дүмпіл

дүмпілдек

дүмпілдеу

дүмпіту

дүмше

дүмше молда

дүние

дүниежанды

дүние жүзі

дүниежүзілік

дүние кезек

дүние қоңыз (адам)

дүниеқоңыздық (термин)

дүниеқор

дүниеқорлық

дүниеқұмар

дүниелік

дүние-мал

дүние-мүлік

дүние салу

дүниетану

дүниетаным (термин)

дүң

дүңгір (фляга)

дүңгірлек

дүңгірлеу

дүңгіршек (ыдыс; өсім.)

дүңк-дүңк

дүңк ету

дүңкию, дүңки, дүңкиеді

дүңкіл

дүңкілдек

дүңкілдеу

дүң қарағай

дүпілдек (құс)

дүр ету

дүрбелең

дүрбі

дүрбілжің

дүрбілу

дүрдараз

дүрдей

дүрдек ерін

дүрдию, дүрди, дүрдиеді

дүр-дүр

дүре (соғу)

дүрегей

дүрегей тазы

дүрелеу

дүре шыбық

дүрия (көйлек)

дүркін

дүркін-дүркін

дүркінді етістік (лингв.) 

дүркінділік

дүркіреу

дүрлігу, дүрлік, дүрлігеді

дүрлігісу

дүрліктіру

дүрмек, дүрмегі

дүрмектелу

дүррі гауһар

дүрс-дүрс

дүрсе қоя беру

дүрсу, дүрсі, дүрсиді

дүрсілдеу

дүр сілкіндіру

дүрсіл қағу

дүрсіну

дүр шашу

дүріл, дүрілі

дүрілдек

дүрілдеу

дүсір

дүсір-дүсір

дүсірлеу

дыбдыр

дыбдыр-дыбдыр

дыбдырлау

дыбыр

дыбырлау

дыбыс

дыбысалғыш (аспап)

дыбысбәсеңдеткіш құрылғы

дыбыссыз кино

дыбыстау

дыбысты кино

дыбыстық жазу

дығыр

дығыр салу

дызылдау

дық (көңілде дық қалу)

дық салу

дықтану

дықшыл

дыңылдау

дым бүрку

дымдану

дым жоқ

дымқос

дымқос жер

дымқыл

дымқылдану

дымқылдық

дымын шығармау

дымығу, дымық, дымығады

дым тию

дындан (көне, тарақ)

дың (құрылыс)

дың ағаш

дыңғыр-дыңғыр

дыңғыр ету

дыңғырлау

дыңдай

дың ету

дың тұрғызу

дыңылдау

дырау

дыраудай

дырау қамшы

дырдай

дырду

дыр-дыр

дыр ету

дырылдауық (аспап)

дырылдау

дігерлеу

дігер салу

дік-дік ету

дікек қағу

дік ете тусу

дікілдеу

дікіңдеу

дікің-дікің ету

дікің қағу

діл (көңіл)

ділбас (ауру)

ділгер (болу)

ділда

ділмар және тілмар 

ділмарлану

ділмарлық

ділмарсу, ділмарсы, 

ділмарсиды

дімкәс

дімкәстану

дімкәстік

дін

дін аман

дінбасы(лар)

діндар

діндарлық

діни

дінсіз

дінсіздік

діншіл

діншілдік

дің (ағаштың діңі)

діңгек

діңгене

діңгір

діңгірлеу

діңке(сі құру)

діңкию, діңки, діңкиеді

діңкілдек

діңкілдеу

дірдек-дірдек

дірдек қағу

дірдектеу

дір-дір

дір ету

діріл, дірілі

дірілдек

дірілдеп-қалшылдау

дірілдеу

діт

діттеу

дьюйм, дьюймге, дьюймі

дьяк, дьякқа, дьягы

дьякон

дюралюминий

Е 

е (од.)

ебей (кәс.)

ебеқаңбақ

ебелек

ебелек қағу

ебелектеу

ебелеңдеу

ебіл-дебіл

ебіл-себіл

ебінің желі

ебіртіл (көне)

егде

егделену

егделік

егей төс 

егер (шылау)

егерде

егершілік заман

егерь, егерьге, егері

егес

егесу

егесшіл

егеуқұйрық (зоол.)

егеу, еге, егейді

егеулі найза

егжей-тегжей

егжей-тегжейлі

егу, ек, егеді

егіз-егізден

егіздеу

егізек

егіз қозыдай

егіз ұйқас

егізшіл

егізшіл қой

егілгіш

егілдіру

егіл-тегіл

егілу

егін

егіндік

егінек (өсім.)

егінжай

егінші

егіншілік

егіс

егіс маусымы

егістік жер

егістік кенешөбі (өсім.)

едәуір

еден (иден емес)

едендеу

еділбай қойы

едірейме

едірейсу

едіреңдеу

едірең ету

едірею, едірей, едірейеді

ежегей

ежегей құрт

ежеғабыл

ежеғабыл құда

ежелгі

ежелгі заман

ежелеу (ежелеп оқу)

еже оқу

ежеттес

ежеттесу

ежігей

ежік

ежіктеу

ежіре (ежіреге беру)

ежіреңдеу

ежірею, ежірей, ежірейеді

ез (адам)

езбе

езгу (көне)

езгі (езгіде болу)

езгілікті (көне)

ездік

езмалта (мылжың)

езу (зат е.)

езу, ез, езеді

езулік

езіп-жаншу

ей (од.)

екіағайынды (ақпан; 

айтылуы: екағайынды)

екен

екеуара

екеш

екіойлы (айтылуы: екойлы)

екіоқты (айтылуы: екоқты)

екіортада (айтылуы: 

екортада)

екпе бұршақ

екпе көшет

екпе шешек

екпе шөп

ексім

екіұдай (айтылуы: екұдай)

екіұшты (айтылуы: екұшты)

екіүйлік (бот.; айтылуы: 

екүйлік)

екшелеу

екі аяқтылар (адамдар)

екібастан (үст.)

екі бірдей

екі буынды (жүйе)

екі елі

екі есе

екі етпеу(айтқанын екі 

етпеу) 

екі жақ болу

екі жақты

екі жар (болып айтысу)

екі жасар (бала)

екіжүзді (адам)

екіжүзділік (термин)

екіқабат әйел

екі қабат көрпе

екілену

екімүше

екінді

екіншігәрі

екі рет

екіталай (үст.)

екітілділік (термин)

елағасы

ел аяғы басылу

елбегі (көне)

елбе-делбе

елбек қағу

елбеңдеу

елбіреу

елгезек

елгезер (құрал)

елгей (көне)

елдес

елді мекен

елегізу, елегіз, елегізеді

елек

елекшөп

елену

елең-алаңда

елеңдеу

елең ету

елеңіту

елеп-екшеп

елеру

елес

елеу, еле, еледі

елеуреу

елеуші

елеуіш

ел-жұрт

елжіреу

елкезбе (айтылуы: елгезбе)

ел-күн (аманда)

ел қатарлы

ел құлағы елу

елпектеу

елпеңдеу

елпілдеу

елсіз-күнсіз

елтану (термин)

елтаңба (герб)

елтең-селтең

елту, елті, елтиді

елті (діни)

елтірі (бөрік, ішік)

елубасы (көне)

елуінші

елшілік

елі (екі елі)

елігу, елік, елігеді

елік 

елікбалдырған (өсім.)

елікбас

еліктеуші (адам)

еліктеуіш (сөз)

еліктіру

елікшөп (өсім.)

елілеп өлшеу

еліру

ем (қону)

емарша (өсім.)

ем-дом

емексу, емексі, емексиді

емен

емен-жарқын

ементұмсық (құс)

 еменшөп (өсім.)

емеурін

емешегі құру және емешесі 

құру

емқара (ауру)

ем қонғыш

емле (сөздігі)

емпең қағу

емсек (кісі)

емтихан

емхана

емшектес

емші

емшырмауық (өсім.)

емізік

емін-еркін

еміну

емірену

еміс-еміс

ен (таңба)

ен (матаның ені)

ендей

ендеу, енде, ендейді

ендеше

ендігәрі

ендік

ендірме

ене

енеке

енеу

енжар

енжарма

ен салу

ен тағу

ен-таңба

ентелеу

ентігу, ентік, ентігеді

ену

енші

еншілеу

ең абзалы

ең алдымен

ең аяғы

ең әуелі

ең басында

еңбекақы (айтылуы: 

еңбегақы)

еңбеккүн

еңбекқор

ең болмаса

ең бірінші

еңгезердей

еңкек

ең кемі

еңкеңдеу

еңк-еңк (жылау)

еңкею, еңкей, еңкейеді

еңкию, еңки, еңкиеді

еңку-еңку жер

еңкіш

еңлікгүл (өсім.)

еңсе

еңсегей (бойлы)

еңсеру

еңсею, еңсей, еңсейеді

еңіреу

еңіс (жер)

еңісу (астр.)

еп (ебі жоқ)

епелек

епсек

епсекті (қолы епсекті)

ептейлі

ептейсіз

ептеп-септеп

ептеу

епті

ер-азамат

ер бала

ербеңдеу

ербиіп-сербиіп

ербию, ерби, ербиеді

ергежейлі

ергенек

ерғара

ерғашты (сөз)

ерегіс

ерегісу, ерегіс, ерегіседі

ереже

ережеп (діни)

ерек (іс)

ерекшелік

ерен жүйрік

ересек

ересен

ересі

ереуіл ат

ереуілге шығу

ержайдақ (бедеу бие)

ержанды

ержеткен (бала)

ержету

ержүрек (адам)

ер жігіт

ерке-бұлан

еркек буын

еркек тана

еркек-шора

еркекшөп

еркелеу

ерке-тотай

ер көкірек

ер көңілді

еркін

еркінсу, еркінсі, еркінсиді

ер құны

ерлі-зайыпты

ермек

ермен

ермене

ернек

ернеу

ерсі

ерсі жіп (кәс.)

ерсілі-қарсылы

ертәуіл (көне)

ертегі, ертегісі

ертегіші

ертек

ертелі-кеш

ертеңгі

ертеңгісін

ертеңді-кеш

ер-тоқым

ерттеу

ерту (ертіп жүру), ерт, ертеді

ер-тұрман

еру, ер, ереді

еру, ері, ериді

еру ат

еру ел

ерулік

ерше

ерші

ерігу, ерік, ерігеді

ерік, еркі

ерімтал

ерін, ерні

ерінбей-жалықпай

ерінгүлділер (бот. термині)

еріндік

еріну

еріншек

ерісу (соғысу), еріс, еріседі

еріту, еріт, ерітеді

ерітінді

есалаң

ес болу

есек дәме

есекжем (зоол.)

есекжоңышқа (зоол.)

есекқұрт (зоол.)

есекмия (зоол.)

есектас

еселеу

еселі еңбек

есен-аман

есен-сау

есеңгі (ұсақ бөртпе)

есеңгіреу

есеп беру 

есеп-қисап

есепқой

есепқор

есеп-санақ

есептаяқ (кәс.)

есептеу

есеп шот

есею, есей, есейеді

ес жию

ескекаяқтылар (зоол. 

термині)

ескекаяқ шаяндар

ескек жел

ескектұмсық (балық)

ескерткіш

ескерту

ескеру (есте тұту)

ескі-құсқы

ескіру (көнеру)

ескі салт

ескі сүйек

естек

естелік

естияр

есту, есті, естиді

ес-түс жоқ

ес-түссіз

естілер-естілмес

естілу

естірту

есуас

есікашар (кәде)

есікпе-есік

есі кіру

есік-тесік

есіл (ер, жар)

есіл-дерті

есімнама

есімдік

есімше

есінек (өсім.)

есінеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет