Қазақ тілінің анықТАҒышыPdf көрінісі
бет20/47
Дата28.12.2016
өлшемі2,12 Mb.
#663
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   47

арагідік

араз-құраз

арай-арай

арайна (көне)

ара күндік (жер)

арақатынас

арақашықтық

ара қонып бару

араққор

араққорлық

араққұмар

арақ-шарап

аралас-құралас

арам ас

арам без

арамей (жазуы)

арамза

арамза қозы

арамзалық

арам қатқыр

арам қату

арам ниет

арам ниетті

арам ой

арам ойлы

арам пейіл

арам пейілді

арамсояу (өсім.)

арамтамақ (тунеядец)

арамтамақтық (термин)

арам тер болу

арамшағыр (өсім.)

арамшөп

арамшытыр (өсім.)

аран (өсім.)

аран (құру)

аран жал

араны ашылу 

арапа (күні)

арасалмақ

арасан (шипалы су)

арат (моңғол малшысы)

ара-тұра

ара түсу

араша сұрау

арашаласу

арашалау

арашашы

арбакеш

арбаң-арбаң

арбаңдау

арбасу

арбау

арбитр, арбитрге, арбитрі

арбиту

арби,   арбию,   арби,   арбияды,

арбиюы

арго

аргонавт,

 аргонавқа,

аргонавы

аргумент

арғы атасы 

арғы-бергі

арғы жақ

арғымақ

ардагер

арда   емген

 (айтылуы:

ардемген)

ардақ

ардақты

ареал

арена

аренда

ар жағы

ар жақта

арзанды-қымбатты

арзанқол тауар

арзу, арзы, арзиды

ар-иман

аристократ

арифметика

арифмометр

ария

арияйдай

арқа-басы

арқан тартпақ (ойын)

арқан тарту

арқан тастау

арқар (архар емес)

арқарбұйырғын (өсім.)

арқаркөк (өсім.)

арқар-меринос қойы

арқа сүйер (адам)

арқа сүйеу

арқа тұту

арқау жіп

арқашайыр (өсім.)

арқырауық

арлан қасқыр

арлылық, арлылығы

арма! (амандасу), армысыз!

арматура

армия 

арнай (көсемше) 

арнайы (үст.)

ар-намыс

арнаулы

арпабас (өсім.)

арпа-бидай

арпабоз (өсім.)

арп-арп ету

арпашөп (өсім.)

арп ету

арпылдау

арпыл-тарпыл

арса-арса

арсалаңдау

арс-арс (ету, үру)

арсенал

арс ету

арсию

арс-ұрс

арсы-күрсі

артезиан (құдығы)

арт жақ

артель, артельге, артелі 

артельдесу

артикль, артикльге, артиклі

артикул

артикуляция

артиллерия

артқы

артта

арттан

артық-ауыс

артық-кемі жоқ

артық-тұртық

арттыру

арту, арт, артады

артынып-тартыну

ару (ет.), ары, ариды

ару 

аруақ

аруана

аруз (өлең өлшемі)

ар-ұждан

ар-ұят

арфа (муз. аспап)

архаизм

археолог,

 археологқа,

археологы

археология

архивариус

архиепископ,  архиепископқа,

архиепископы

архимандрит

архипелаг, архипелагқа, 

архипелагы

архитектоника

архитектор

арша ағашы

аршу, аршы, аршиды

аршын (өлшем)

аршын төс

арыз (арзыемес), арызы

арызқой

арызқұмар

арызшыл

арықжалбыз сім.)

арық суы

арық-тұра

арық-тұрық

арылу

арымау (шаршамау)

арын, арыны

арындау

арып-ашу

арыс, арысы

арыс ағаш

арыстан

арыту

арыш (өсім.), арышы

асаба (тойағасы)

асадал

асаймұса (өсім.)

асай-мүсей

Асанқайғы

 (жалқы   е.;

айтылуы: Асаңғайғы)

аса таяқ (таяқтың түрі)

асатаяқ (муз. аспап)

асаукөк (ойын)

асаусу, асаусы, асаусиды

асбұршақ

аскания қойы

аскарида

аскеттік

аскорбин қышқылы

аскөк

асқа (төменге)

асқабақ (өсім.)

асқазан

асқан әнші

асқар бел

асқар тау

ас қасық

ас қорыту (органдары)

асқын кернеу (физ.)

асқыну

асмалдық

аспа бесік

аспаз

аспай-саспай

аспан көк 

аспап, аспабы

аспашам (люстра)

аспест, аспеске, аспесі

аспиран

аспирантура

аспирин

асра жұрт (көне)

ассалаумағалайкүм

ассамблея

ассигнация

ассимиляция

ассистент

ассонанс,

 

ассонансқа,

ассонансы

ассортимент

ассоциация

ас-су

ассүттіген

аста (төменде)

астағыпыралла

 және

астапыралла

астам держава

астамсу, астамсы, астамсиды

астан-кестен 

астапыралла

 және

астағыпыралла

аста-төк (тұрмыс)

астероид,

 

астероидке,

астероиді

астра (гүл)

астронавт,

 

астронавқа,

астронавы

астронавтика

астрология

астрономия

астробиология

 (астро

дегеннен   басталатын   және   басқасөздер)

ас тұз(ы)

астықкептіргіш 

астықтиегіш

астық тұқымдастар

астылы-үстілі

астын-үстін

астыңғы (астынғы емес) 

астыртын

асты-үсті

асты-үстіне шығу

ас үй

асфальт,

 асфальтқа,

асфальты

асфальттау

асфаһани қылыш

асхана

асшы (ас пісіруші)

асығу, асық, асығады

асығып-аптығу

асығып-үсігу

асығыс

асық жар

асық жілік

асыл (тек)

асылзада

асыл зат (қымбат зат)

асылзаты (тегі)

асыл тас

асыл тұқымды (мал)

асылы (дұрысы, тегінде)

асылық, асылығы

асылында

асып-сасу

асып-тасу

асыранды

асыра сілтеу

асырау

асыр салу

асыр-тасыр

асыр-тұсыр

асыру

асырылу

ата-ана

ата-баба

атавизм

ата-ене

ата-жұрт

атайман (көне)

ата кәсіп (айтылуы: атагәсіп)

ата қаз

атаққұмар

атала

аталы сөз

атамекен (термин)

атамзаманғы

 (айтылуы:

атамзамаңғы)

атамзаманда

ата мұра

атан өгіз

ат-арба (аты мен арбасы) 

атарман-шабарман

ата

 

сақалы

 (аузына

түскенше)

ата тегі

ататек

атау-кере

 (айтылуы:

атаугере)

атаулы

атау септік

атаушы

атауыз (құрал)

атауыш тұлға (лингв.)

атбайлар (ырым)

атбалық (балық)

атбарабан

атбас бұршақ

ат бәйге

атбегі

атбесік

атбұршақ (өсім.)

ат дорба

атеизм

атеистік

атеист, атеиске, атеисі

атеке (атаеке емес)

ателье

атеросклероз

ат жабу 

ат жақты (кісі)

атжал (масақ)

атжалман (тышқан) 

ат жарыс

ат-көлік

ат көпшік

ат көрпе

ат күші

атқамінер

атқонақ (өсім.)

ат қора

атқосшы

ат қосу

ат қою (тұс-тұстан ат қою)

атқу, атқы, атқиды 

атқұлақ (өсім.)

атқұмар

атлас (карта және мата)

атлет

атлетика

ат майын беру

атмосфера

атой (салу, беру)

ат ойнату

атолл, атолға, атоллы

атом

атпа (құрал)

атпаз

атпазығыр

атпақыл (ойын)

атпал (жігіттер)

атпатамыр (өсім.)

атрибут

ат-сайман

ат салысқан (адамдар)

ат салысу

атсайыс (спорт термині)

ат сауырын беру

атсейіс

ат соқа

атсоқты (болу)

аттай (дәл)

аттам (жер)

аттамалы

аттан салу

аттану

аттаныс

ат тарақ

аттас (адас)

аттау

атташе

аттестат

аттестация

аттеріс

аттракцион

ат-тон айып

ат төбеліндей

ат тұлдау

ат-тұрман

ат-түйедей (қалау)

атты   әскер

 (айтылуы:

аттәскер)

аттылы-жаяу

аттырма

атұстар (ер бала)

атұстатар (ырым)

атүсті қарау

атшабар

атшабыс (спорт термині)

ат-шапан (айып)

ат шаптырым (жер)

атшоңқай (өсім.)

аты

 әйгілі

 (айтылуы:

атәйгілі)

аты-жөні

атыз

аты-заты

атырап

атырау

атыс-шабыс

аты шулы

ат ізін салмау

ау (құрал)

ау (одағай)

ауа

ауа жайылу

ауан су

ауа райы

ауданаралық

аударылу

аударып-төңкеру

аударыспақ (ойын)

аудиенция

аудитория

аужайын байқау

аужал ету

аужар айту

аузы-басы

аузы-мұрны

аукцион

ауқат

ауқатты

ауқау-ауқау (од.)

ауқым(ы)

аула (әулі емес)

аулағырақ

аумақ

аумалы-төкпелі

аумау (ұқсау; төңкерілмеу)

аумақшу,

 

аумақшы,

аумақшиды

аунап-қунап

ауру (зат е.)

ауру-сырқау

аурухана

аурушаң

аусары ауу

аусыл

аут (спорт термині)

ауу, ау, ауады, аууы

аухау (од.)

аухаулау

аушы

ауыз, аузы

ауызашар (діни)

ауыз ашу

ауызаяқты (термин)

ауызба-ауыз

ауызбастырық

ауызбірлік

ауыздық

ауыздықтау

ауызекі

ауыз жаласу

ауызжаппас

ауыз омыртқа

ауыз салу

ауыз су

ауыз тию

ауыз үй

ауызша

ауық (бір ауық)

ауық-ауық

ауыл, аулы

ауыл-аймақ

ауыларалық

ауыл арасы

ауылдас

ауылнай (көне)

ауыл шаруашылығы

ауылшаруашылық өнімдері

ауыл-үй (қону)

ауыңқы

ауыр, ауыры

ауыр өнеркәсіп

ауыр салмақты

ауыртпалық

ауырту, ауырт, ауыртады

ауыру (ет.)

ауырырақ

ауыс, ауысы

ауыс-түйіс

ауысу

ауысым

ауыт кету

ауытқу, ауытқы, ауытқиды 

аффект, аффектіге, аффектісі

аффикс, аффикске, аффиксі 

аха-ха (од.)

ахуал

аһ (од.)

аһ ұру

аһылау

ацетон

аша ағашы

ашамай ер

ашамұрт шаяндар (термин)

аша мүйізді

ашамүйізділер (зоол.)

ашаң жүзді

ашаршылық

аш-арық

аша тұяқты

ашатұяқтылар (зоол.)

аш бел(і)

аш-жалаңаш

аш-жалаңаштық

ашкөз (адам)

ашкөздену

ашкөздік

ашқарақ

ашқарында

ашқылтым

ашқыш

ашпа-жалап

аш-тоқ

ашу, аш, ашады

ашу, ашы, ашиды

ашу-араздық

ашуг (ақын), ашугқа, ашугы

ашудас

ашулану

ашушаң

ашығырақ

ашықауыз (адам)

ашық рай

ашық сот

ашықтан-ашық

ашық-тесік

ашық хат

ашылым

ашымал

ашына

ашына-жай

ашыну

ашып-жабу

ашып-жұму

ашып-шашу

ашырқану

ашытқы

ашшы (есікті ашшы)

ашішек (анат.)

ащы (тұзы ащы)

ащылау

ащылы-тұщылы

ащы тер

аэродром

аэроклуб

аэроқұрылыс (аэро-дан 

басталатын және басқа сөздер) 

аэронавт, аэронавқа, 

аэронавы

аэрофлот

аю, аюы

аюбадам (өсім.)

аюбалдырған (өсім.)

аюжаңғақ

аюжидек

аюқарақат

аюқұлақ (өсім.)

аюоты

аютабан (өсім.)

ая (аспап)

ая (алақанның аясы)

аягөз (өсім.)

аядай (жер)

аяз

Аяз ата

аяздау

аяқ

аяқ алысы

аяқ асты ету

аяқ астынан

аяқ бау

аяқжетер (жер)

аяқжол (тротуар)

аяқ киім

аяқ көпір

аяққап

аяқ-қолы

аяқмашина

аяқсу, аяқсы, аяқсиды

аяқсыту

аяқ-табақ

аяқтаспа

 (малдың   етін

бөлісу)

аяқтоғыз (этн.)

аяқ шенінде

аялау

аялдама

аялдау

аял жасау

аялы алақан

аямау

аян

аянада бір

аянбау

аяну

аяншақ

аяншақтық

аянышты

аяң

аяңдау

аяңшыл

аяр (адам)

аярлану

аярсу, аярсы, аярсиды

аят оқу

аяу, ая, аяйды, аяуы

аяулы

аяушылық

Ә

әбден

әбдесте

әбдіре (сандық)

әбес көру

әбестік

әбзел

әбігер

әбігерлену

әбілет (басқыр)

әбілхаят

әдді

әдеби

әдебиеттану

әдеби кеш

әдеби-мемориалдық

ә дегенде

ә дегенше

әдейі

әдейілеп

әдемі

әдемілену

әдемілік

әдеміше келген

әдеп

әдепкі

әдепті

әдет

әдет-ғұрып

әдетте

әдеттену

әділ

әділет

әділетсіздік

әділетті

әділетшіл

әділ қазылар алқасы

әділқазылық

әдіп

әдіптеу

әдіс, әдісі

әдіс-айла

әдіскер

әдісқой

әдіснама

әдістемеші

әдісшіл

әже

әжей

әжептарқы

әжептәуір

әжет

әжетай

әжетке жарау

әжетхана

әжім

әжімдену

әз (әз аға)

әзәзіл

әздек (бала)

әзелде

әзелден

әзер дегенде

әзер деп

әзер-мәзер

әзіз

әз тұту

әзілдесу

әзілкеш

әзіл-қалжың

әзілқой

әзілқұмар

әзіл-оспақ

әзіл-шыны аралас


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет