Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігіPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі255,5 Kb.
#9815

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

Жылу энергетикалық қондырғылар кафедрасы 

 

  

 

  

 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА (SYLLABUS) 

 

Пән: «Бу және газ турбиналары»  

 

 

Мамандық:  5В071700-Жылуэнергетика 

 

 Курс                                                              3 

Семестр                                                         6 

Жалпы кредит саны                                     3  

ECTS бойынша жалпы кредит                    3 

Байланысты сағаттың жалпы саны        135  

Соның ішінде: 

Дәріс                                                            22 

Машықтану сабақтары                                 8  

Зертханалық сабақтар                                30 

СӨЖ (СРО)                                                 75 

 

Соның ішінде ОСӨЖ (СРСП)          30 

 

Пәндік жұмыс                                  Емтихан                                            

 

  

 

  

Алматы 2016 

 

  

«Бу  және  газ  турбиналары»  пәні  бойынша  оқыту  бағдарламасы (SYLLABUS) 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін оқу жоспарына 

сәйкес,  Жылу  энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының  доценты 

Бақытжанов Исмағзом құрастырған. 

Оқыту  бағдарлама  Жылу  энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының 

мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама №              "                 "                      2016 ж.  

 

Кафедра меңгерушісі ______________Кибарин А.А.  

Syllabus 

Жылуэнергетика 

факультетінің 

оқу-тәсілдемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама №             "              "                      2016 ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1 Оқытушылар: 

Бақытжанов  Исмағзом  Бақытжанұлы  –  АЭжБУ  доценты,  А  118  каб. 

Байланыс: 8(727)2927898, 

teu@aipet.kz

  

Сабаншиева  Сандуғаш  –  ЖЭҚ  кафедрасының  ассистенті,  А  118  каб. Байланыс: 8(727)2927898, 

teu@aipet.kz

  

 

2 Курс бойынша аудиториялық сабақтардың өткізілу уақыты мен орыны оқу кестесінде көрсетілген, Б227 каб. және А118 каб. 

 

3 Курстың пререквизиттері: 

Информатика, Математика, Физика, Техническалық термодинамика, 

Сұйық және газ механикасы, Жылумаңызалмасу, Жылуэнергетикалық 

жүйелер және энергия пайдалану 

 

4 Оқыту пәннің сипаттамалары: 4.1  Курстың  мақсаты  –  студенттердің  бу  және  газ  турбиналары 

бар  энергия  өндіру  жүйелерін  тиімділеу және үлгілеу әдістерін, жылулық 

сүлбелері  мен  қондырғыларын  таңдау,  жылулық  есептерін  өткізу,  сынау 

мен пайдаланып қолдану білімдерінің қалыптасуы. 4.2  Курстың  міндеті  –  студенттердің  бу  және  газ  турбиналардың 

жұмыс  атқару  негіздері  мен  құрылысын,  жылулық  есебі  мен  тиімді 

пайдалану тәсілдерін иеленуі. 

 

4.3 Курс суреттемесі 

Бу  және  газ  турбиналары  энергетиканың  ең  бір  маңызды 

қондырғылары  болып  саналады.  Бу  турбиналар  негізінде  жылу  электр 

станцияларында қолданылады, бірақ қазіргі кезде бу турбиналармен қатар газ 

әлде сұйық отын жанғанда пайда болатын газ пайдаланатын газ турбиналары 

кеңірек  қолданылып  келеді.  Сондықтан  бу  және  газ  турбиналарын  тиімді 

және  сапалы  пайдалану  үшін  5В071700  –  Жылуэнергетика  мамандығының 

оқыту бағдарламасына «Бу және газ турбиналары» пәні еңгізілген. 

Болашақ  жылу  энергетика  маманы  бу  және  газ  турбиналарды 

техникалық  жағынан  сауатты  және  дұрыс  пайдалану  үшін  олардың 

құрылысын  білуі  қажет;  турбиналарды  жылулық  және  беріктік  жағынан 

тексеру  сынаудан  өткізіп  олардың  техникалық  күй  жағдайын  талдау;  бу 

турбиналардың  жылулық  есебін  өткізу;  жылу  электр  станциялардың 

сенімділігін,  тиімділігін  және  жұмыс  тәртібін  тез  өзгертуге  икемділігін 

жоғарлату.  

 

 

 

 

 

 

 

Курсты игеру барысында студенттің: 

Түсінігі болуы қажет: 

-  бу  және  газ  турбиналарының  және  олардың  бөлшектерінің  жұмыс 

атқару кезіндегі жағдайын; 

- бу және газ турбиналарын жобалау негіздерін; 

- бу және газ турбиналардың бөлшектерін өндіріп жасау негіздерін; 

- бу және газ турбиналарын сынау мен пайдалану негіздерін; білуі қажет: 

-

 бу және газ турбиналарының жұмыс атқару қағидасын; 

-

 бу және газ турбиналарының құрылысын; 

-

 бу  және  газ  турбиналарының  жылулық  және  беріктік  есебінің 

тәсілдемесін; істей білуі қажет: 

-

 бу және газ турбиналарын есептеу және таңдау тәсілдерін; 

-

 бу  және  газ  турбиналарының  жылулық  және  беріктік  есептерін 

өткізу әдістерін қолдану; 

-

 

бу  және  газ  турбиналарының  тиімділігі  мен  сенімділігін  табу әдістерін қолдану;  

-

 бу және газ турбиналарының жылулық және беріктік есебін өткізу 

әдістері мен тәсілдерін; 

-

 

бу және газ турбиналарын жаңарту тәсілдері мен әдістерін; -

 

бу және газ турбиналарын пайдалану негіздерін.  

 

5. Пән мазмұны 5.1 Дәрістер 

Дәріс 


Тақырыбы 

Әдебиет 


Бу  және  газ  турбиналарының  термодинамикалық 

негіздері 

мен 


жалпы 

түсініктері. 

Жылу 

қозғалтқыштардың  морфологиялық  картасы.  Бу және газ турбиналарының даму тарихы. Бу және газ 

турбиналарын пайдалану өндіріс салалары. Бу және 

газ турбиналарының құрылысы. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Турбинадағы  жұмыс  дене  ағынының  теңдеулері. Турбина  қалақшалар  торламасындағы  энергия 

өзгеруі. 

Турбина 

қалақшалар 

торламасының 

құрылысы. 

Қалақшалардың 

жылдамдық 

төртбұрыштары.  Жұмыс  қалақшаларға  әсер  ететін 

күштер. Жұмыс қалақшалардың қуаты. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Турбиналардың қалақша 

торламаларының 

сипаттамалары. 

Турбиналардың 

қалақша 

торламаларының  аэродинамикалық  сипаттамалары. 

Қалақша 

торламаларының 

геометриялық 

сипаттамалары. Қалақша торламалар пішіні және бу 

жылдамдығына байланысты түрлері. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 


Турбина 


сатысының 

пайдалы 


әсер 

коэффициенттері.  Турбина  сатысының  келтірілген 

қалақша  пайдалы  әсер  коэффициенті.  Турбина 

сатысының  ішкі  салыстырмалы  ПӘК.  Сатыдағы  бу 

өту 

схемасы 


мен 

энергия 


шығындары. 

Шығындарды  азайту  шаралар.  Лабиринтті  және 

ұялы тығыздағыштар және олардың құрылысы. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Көп  сатылы  бу  турбиналардың  артықшылығы  мен кемшілігі.  Көп  сатылы  бу  турбинадағы  жылулық 

құбылысы.  Энергия  қайтару  және  жылу  қайтару 

коэффициенті.  Көп  сатылы  бір  ағынды  бу 

турбинаның  шектелген  қуаты.  Көп  сатылы  бу 

турбинадағы жұмыстық құбылысы. Турбиналардың 

қуат  балансы.  А.Стодола  теңдеуі.  Көп  сатылы 

турбиналардың  ось  бойымен  күшін  есептеу  және 

осы  күшті  теңестіру  тәсілдері.  Қазіргі  бу 

турбиналардың  құрылысы.  Турбина  роторлары. 

Турбина  роторларының  түрлері  мен  құрылысы. 

Турбина  роторының  вал  беріктігі.  Ротор  валына 

әсер ететін күштер. Ротордың беріктік есебін өткізу 

тәсілдемесі. Турбина статорының құрылысы. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Бу  турбиналардың  конденсатор  (шықтағыш) қондырғысы. Оның атқаратын міндеті. Конденсатор 

құрылысы. 

Конденсатордың 

жылу 


балансы. 

Конденсатордың  жылу  есебі.  Конденсатордың 

жылулық сипаттамасы. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

 Турбина  пайдалану  кезіндегі  жұмыс  тәртібінің 

өзгеруі. Турбина кірісіндегі бу қысымының өзгеруі. 

Турбина  кірісіндегі  бу  температурасының  өзгеруі. 

Турбина шығысындағы бу қысымының өзгеруі. 

Бу  турбиналарының  реттеу  және  қорғау  жүйелері. 

Негізгі  қағидалар.  Бу  турбина  роторының  айналым 

жылдамдығын 

реттеу. 


Бу 

турбиналардың 

механикалық  байланысты  реттеу  жүйелері.  Бу 

турбиналарының 

гидродинамикалық 

реттеу 


жүйелері. Бу турбинаның қорғау жүйелері. Турбина 

реттеу жүйесінің өтпелі құбылыстары.  

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Бу  турбинасын  маймен  қамтамасыз  ету  жүйесі.  Бу турбинасын  маймен  қамтамасыз  ету  жүйесінің 

сүлбесі.  Көлемді  насосты  турбинаны  маймен 

қамтамасыз  ету  жүйесі.  Ортадан  тепкіш  насосты 

турбинаны маймен қамтамасыз ету жүйесі. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Бу турбиналы қондырғыларды күту мен пайдалану. Негізгі 

қағидалар. 

Қайраттық 

құраманың 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 (энергоблоктың)  басқару  сүлбесі.  Орнықты  жұмыс 

тәртібі  (базовый  режим).  Реттеу  жұмыс  тәртібі. 

Электр жүйесінің қуаты мен тоқ жиілігін, бір неше 

қайраттық құрамалар арқылы реттеу сүлбесі. 

10 

Газ  турбиналы  қондырғылар.  Газ  турбиналы  жылу тәсілдеме  қондырғылары  (ГТҚ).  Әр  түрлі  ГТҚ 

сүлбеларі.  Жабық  циклды  ГТҚ  сүлбесі.  Бугаз 

турбиналы 

қондырғының 

сүлбесі. 

Газ 


турбиналардың 

түрлері 


және 

құрылысының 

ерекшіліктері. 

Газ 


турбина 

бөлшектерінің  

құрылысы. 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

 

 

 

5.2 Машықтану сабақтардың тізімі 

Т.сабақ 


Тақырыбы 

Әдебиет 


Турбина  торламасының  қалақшалық  және  ішкі 

пайдалы әсер коэффициентінің есебі 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Турбина  торламасының  геометриялық  өлшемдерін есептеу 

Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Газ турбиналы қондырғының жылулық есебі Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

Турбина роторының беріктік есебі Конспект, 

Әдеб.5, 6, 7 

 

5.3 Зертханалық жұмыстар тізімі  

З.сабақ 


Тақырыбы 

Әдебиет 


Лабиринттік  тығыздағыш  бойымен  қысым  бөлініп 

таралуын тексеру 

Әдеб.8 


Тік  ағынды  лабиринттік  тығыздағыштар  тістер 

санының  шығыс  коэффициентінің  мөлшеріне 

беретін әсерін тексеру 

Әдеб.8 Турбиналардың тік 

ағынды 


тығыздағыштар 

түрлерінің тиімділігін тексеру 

Әдеб.8 Турбиналардың қалақша торламала-рының пішініне байланысты ағынның энергия шығындарын табу 

Әдеб.8 


Турбиналардың  қалақша  торламаларының  шеткі 

жағынан  жұмыс  дене  ағынының  өткен  кездегі  

энергия шығындарын табу 

Әдеб.8 Жұмыс қалақшаларының дірілдеу себебін зерттеу Әдеб.8 

Турбина  роторында  орналасқан  диск  үлгісінің дірілдеу себебін зерттеу 

Әдеб.8 


Саптамалы 

жұмыс 

дене 


тарату 

жүйесінің 

сипаттамаларын зерттеу 

Әдеб.8 


5.4 Пәндік жұмыс 

 

Пәндік  жұмыс  тақырыбы:  Қарсы  қысымды  бу  турбиналарының 

жылулық  есебін  орындау.  Пәндік  жұмыс  тапсырма  бойынша  [7]  нұсқаулар 

арқылы орындалады.  

Пәндік  жұмысына  тапсырма  әр  студентерге  бөлек  семестрдың  бірінші 

аптасында беріледі.  

 

5.5 Студенттердің өзіндік жұмысқа берілетін бөлімдер  

 

5.5.1 Көп сатылы бу турбиналардың толық жылулық есебінің ерекшеліктері. 

5.5.2 Атомдық электрстанйияларының бу турбиналарының 

ерекшеліктері. 

5.5.3 Турбиналардың айнымалы жұмыс тәртібімен жұмыс атқаруы. 

5.5.4 Жылуландыруға арналған бу турбиналарының жұмыс тәртіптері. 

5.5.5 Бу турбиналардың жұмыс тәртіп диаграммалары. 

5.5.6 Қазіргі кездегі бу турбиналардың жаңғырту қағидалары. 

5.5.7 Турбина роторының беріктік есебі. 

5.5.8 Турбина статорының беріктік есебі. 

 

5.6 Емтихан сұрақтары  

1 Активті бір сатылы бу турбинаны бірінші жобалап шығарған кім? 

2 Реактивті көп сатылы бу турбинаға бірінші патент алған? 

3 Газтурбиналы қондырғыны бірінші жобалап жасаған кім? 

4 Үзіксіздік теңдеу және теңдеуге кіретін мәндер? 

5 Серпін (қозғалыс мөлшерінің) теңдеуі және оған кіретін мәндер? 

6 Энергия сақтау теңдеуі және оған кіретін мәндер? 

7 Жұмыстық қалақша торының шеңберлік жылдамдылығы дегеніміз? 

8 Реактивтік дәреже не көрсетеді оны қалай табуға болады? 

9 Жұмыс қалақшалардың қуатын қалай табуға болады? 

10 Будың меншікті жұмыс мөлшерін қалай тубға болады? 

11  Саптамалы  торламаларларының  жылдамдық  коэффициенті  не 

көрсетеді оның физикалық негізі? 

12  Жұмыс  торламаларларының  жылдамдық  коэффициенті  не  көрсетеді 

оның физикалық негізі? 

13  Саптамалы  қалақша  торының  энергия  шығын  коэффициенті  не 

көрсетеді оның физикалық негізі? 

14 Жұмыс қалақша торының энергия шығын коэффициенті не көрсетеді 

оның физикалық негізі? 

15 Турбина сатысының келтірілген қалақша пайдалы әсер коэффициенті 

не көрсетеді оның физикалық негізі? 

16 Активті сатының тиімді жылдамдылық қатынасы не көрсетеді? 17 Реактивті сатының тиімді жылдамдылық қатынасы не көрсетеді оның 

физикалық негізі? 

18  Сатының  саптама  биіктігі  белгілі  болғанда,  жұмыс  қалақша  биіктін 

қалай табуға болады? 

19 Саптамалардың шығыс ауданы қалай табылады? 

20 Жұмыс қалақшалар ауданы қалай табылады? 

21 Сатының ішкі салыстырмалы ПӘК-ін қалай түсінуге болады? 

22  Көп  сатылы  бу  турбинадағы  жылу  қайтару  коэффициентін  қалай 

табуға болады? 

23  Көп  сатылы  бу  турбинаның  бір  сатылыға  қарағанда  ең  бірінші 

артықшылығы? 

24  Турбина  роторы  мен  тығыздаушының  арасындағы  мүмкін  болатын 

төменгі арақашықтық қандай? 

25  Сатының  айналу  жиілігі  50  с

-1

  және  жылдамдықтар  қатынасы и/с

ф

=0,52,  жылулық  құламасы  60кДж-ға  тең  болғандағы  оның  диаметрін табыңыз? 

26 


Саты  кірісіндегі  жылдамдылық  үшбұрышынан  табылатын 

мөлшерлер? 

27  Саты  шығысындағы  жылдамдылық  үшбұрышынан  табылатын 

мөлшерлер? 

28 Турбина саты қалақшасына қандай күштер әсер етеді? 

29 Турбина сатысының келтірілген қалақша пайдалы әсер коэффициенті 

не көрсетеді оның физикалық негізі? 

30  Сатының  ішкі  салыстырмалы  ПӘК  не  көрсетеді  оның  физикалық 

негізі? 

31 Қандай типті шығыр ең қуатты болып саналады?  

32 Эрозияға қарсы бу турбиналарында қандай материал қолданады? 

33 Бір ағынды бу турбинасының шекті қуаты немен байланысты? 

34 Ең жоғары ПӘК-ті турбина түрі? 

35 Турбинаның қандай түрі конденсаторсыз болады? 

36 Шығыр конденсаторындағы вакуум ненің есебінен жасалады? 

37 Турбина конденсаторында вакуум немен қамтамасыздандырады? 

38 Бу турбина конденсаторының атқаратын міндеті? 

39 Конденсатордың салқындату еселік коэффициенті? 

40 Неге қалақша құрылмасында стеллит қолданылады? 

41 Бу турбиналардың майлау жүйесіндегі май қысымы мөлшері? 

42 Бу турбиналардың реттеу жүйесіндегі май қысымының мөлшері? 

43 Турбина подшипниктер ішпекіне құйылатын қорытпа? 

44 Турбина қалақшы торынан өтетін бу шығысы немен байланысты? 

45 Бу күштік қондырғыда автоматты басқаруды кім бірінші қолданды? 

46  Бу  алуы  жоқ  турбинаның  бу  алуы  бар  турбинаның реттеу  жүйесінен 

ерекшілігі? 

47  Турбина  роторының  айналым  жылдамдылығы  өсуінің  қауыптілігі 

немен байланысты? 48 

Турбинаның 

қауыпсыздық 

автоматы 

қандай 

айналым 


жылдамдылығына шектеледі? 

49 Турбина кірісіндегі бу температурасының төмендеуі немен қауыпты? 

50 Турбина бу алымына не себептен кері жапқыш орнатады? 

51  Турбинаның  бу  шығатын  жағындағы  вакуум  азайғаны  немен 

қауыпты? 

52 Турбина майлау жүйесіндегі май қысымы 0,12 МПа төмендегенде не 

болады? 

53 Турбинаның қауыпсыздық автоматы жұмысқа қосылатын жағдай? 

54  Турбина  майлау  жүйесіндегі  май  қысымының  төмендеуі  немен 

қауыпты? 

55 Бу турбинасын маймен қамтамасыз ету жүйесінің сүлбесі. 

56 Көлемді насосты турбинаны маймен қамтамасыз ету жүйесі. 

57 Ортадан тепкіш насосты турбинаны маймен қамтамасыз ету жүйесі. 

58  Турбина  қалақшы  торының  бу  шығысы  мен    кірісіндегі  қысым 

байланысы? 

59 Турбина қалақшы торының аумалы қысым қатынасының мөлшері? 

60 Турбина қалақшы торының жылдамдық қатынасы? 

61  Жұмыс  қалақшы  торын  қақтануының  оның  реакция  дәрежесіне 

беретін әсері? 

62 Қалақшы торының бу шығысымен қысым қатынасының байланысы? 

63 Турбина жүктемесі өзгергенін реттеу жүйесіне көрсететін? 

64 Стодола-Флюгель теңдеуі көрсететін байланыс? 

65  Турбина  қалақшы  торларының  жылу  құламасымен  өтетін  бу 

шығысының өзгеруінің байланысы? 

66 Бу турбина қуаты мен шығысындағы қысымымен байланысы? 

67  Бу  турбина  айналым  жылдамдылығы  мен  реакциялық  дәрежесінің 

байланысы? 

68  Бу  турбина  жылу  құламасына  айналым  жылдамдылығының  беретін 

әсері? 

69 Бу турбина қуатын қалай реттейді? 70  Жүктеме  графигінің  тұрақты  аймағында  жұмыс  істеуге  арналған  бу 

турбинаның статикалық сипаттамасының тіп-тіктігі қандай болуы қажет? 

71 Реттеудің бірқалыпсыздығын табыңыз, егер  n

мах 


= 3075 айн/мин,  

n

мин = 2925 айн/мин? 

72 Реттеудің сезгіштіксіз дәрежесін табыңыз, егер ∆n = ± 4,5 айн/мин? 

73  Гидродинамикалық  реттеу  жүйесінің  жұмыс  байланысы  немен 

орындалады? 

74 Гидродинамикалық реттеу жүйесінің артықшылығы? 

75  Поршеньді  жылдамдылық  реттегіштер  қандай  заводтар  шығаратын 

турбиналарда қолданылады? 

76 Турбина бу шығысымен қысымының байланысын көрсететін? 

77 Турбиналардағы ең тиімді бу тарату жүйесі? 

78 Турбина қалақшы торларынан өтетін бу шығысының өзгеруінің жылу 

құламасымен байланысы? 


79 Газ турбина қондырғылардың түрлері. 

80  Турбина  қалақшы  торының  келтірілген  пайдалы  әсер  коэффициенті 

не көрсетеді? 

81 Турбина қалақшы торынан өтетін бу қысымы бу шығысымен қандай 

байланыста? 

82  Қалақшы  торының  айналым  жылдамдылығы  мен  бу  шығысының 

байланысы? 

83 Бугаз турбиналы қондырғының сүлбесі. 

84 Газ турбиналардың түрлері және құрылысының ерекшіліктері. 

85 Газ турбина бөлшектерінің  құрылысы. 

 

6  Студенттер білім жетістіктерін бағалау ретінде ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Пән бағдарламасы бойынша Сіздің жетістіктеріңіздің деңгейі кредиттік 

оқу  тәсілінде  берілген  қорытынды  баға  шкаласы  арқылы  бағаланады  (1 

кесте).        

             

     1 Кесте 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың 

цифрлық 


баламасы 

Баллдар 


 

Пайыздық 

мөлшер 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

        А 

  4,0         95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67           90-94 

        В+ 

  3,33            85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0            80-84 

        В- 

  2,67            75-79 

        С+ 

  2,33            70-74 

Қанағаттанарлық         С 

  2,0            65-69 

        С- 

  1,67            60-64 

        D+ 

  1,33            55-59 

        D- 

  1,0            50-54 

        F 

  0              0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

Рейтинг  бағасының  (РБ)  мөлшерін  сіз  семестр  бойы  жинайсыңыз.  Әр  оқу жұмысы  100-балды  шкала  арқылы  бағаланады  және  2  кестеде  келтірілген 

салмақ еселеуіш арқылы рейтинг бағаға қосылады.   

2 Кесте. Рейтинг бағасы. Әр оқу жұмысының бағалануы.  

 

                      Параметр   Салмақ еселеуіші 

Дәріс сабақтарына қатысу   

0,1 

Пәндік жұмыс 0,4 

Зерттеу жұмыстары  

0,3 

Шекаралық аттестация  2х0,1 

Қорытынды рейтинг бағасы (РБ) 

1,0 

 

 Қорытынды  баға  келесімен  табылады:  Рейтинг  бағасы  60  %  (бұнда 

кіретін:  екі  шекаралық  аттестация  бағасы;  машықтану,  зерттеу  жұмыстары, 

дәрістер, пәндік жұмыс, қорытынды тестінен өту) және емтихан - 40 % 

И = 0,6РБ+0,4Ем, 

мұнда РБ қорытынды рейтинг бағасы, Ем - емтихандағы баға.  

 

6.2 Балл қойылу саясаты: 

Жұмыс  атқару  қалыпты  және  жоғары  сапалы  өткізілсе  ең  жоғары  бал 

қойылады.  Тест  бойынша  және    дәріс  сабақтарына  қатысу  балдары  дұрыс 

жауап саны және қатыспаған дәріс санымен белгіленеді. 

  

      


6.3  Университетте  оқитын  студенттерінің  академиялық  көшірілуі 

кезінде бағаларын әр жүйеге аударуы 

ҚР  оқушылардың  жетістіктерін  бағалауы  ECTS  жүйесінен  балды-рейтингті 

әріптік  жүйесіне  аудару  және  кері  аудару  3  және  4  кестелер  арқылы 

өткізіледі. 

 

3  кесте  -  ҚР  оқушылардың  жетістіктерін  бағалауы  ECTS  жүйесінен  балды-рейтингті әріптік жүйесіне аудару  

 ECTS бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

цифрлық 

баламасы 

Пайыздық 

мөлшер 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

4  Кесте  -  Балды-рейтингті  әріптік  жүйесінен  ECTS  жүйесіне  бағаларды аудару  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

цифрлық 

баламасы 

Пайыздық 

мөлшер 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 


7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақтарды жібермеу

- мұғалім берген сабақты жақсы қабылдау және белсенді қатысу;   

- қатыспаған зерттеу жұмыстарын деканат рұқсатымен жасап тапсыру; 

- пәндік жұмысты уақытымен тапсырып қорғау; 

-  өз бетімен кітапханада және үйде сабақ оқу. 8 Академиялық этика нормалары: 

тәртіпті болу; 

- тәрбиелікті болу; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершіліктік; 

- аудиторияда жұмыс кезінде ұйялы телефонды сөндіру. 

Даулы  жағдайлар    оқу  тобында  эдвайзер  қатысуымен  ашық  қарастырылуы 

қажет, ал шешілмейтін жағдайда деканат қатысуымен. 

 

9 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

 

 

9 Әдебиеттер тізімі Негізгі: 

1. Щегляев А.В. Паровые турбины. – М: Энергия, 1976.-375 б. 

2. Паровые и газовые турбины. /Под ред. Костюка А.Г., Фролова В.В./ - 

М.: Энергоатомиздат, 1985. - 350 б. 

3. Цанаев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые 

установки тепловых электростанций. –М.: МЭИ, 2002. - 584 б. 

4. 

Трухний  А.Д.  Стационарные  паровые  турбины.  -  М.: Энергоатомиздат, 1990.-640с. 

5.  Бақытжанов  И.Б.  Бу  және  газ  турбиналар.  Оқу  құралы.  -  Алматы.: 

АЭжБИ, 2008. – 83 б. 

6. Мусабеков Р.А. Сығымдағыштар мен бу турбиналары: Оқу құралы.  – 

Алматы: АЭжБИ. 2005.-84 бет. 

7.  Бақытжанов  И.Б.  Бу  және  газ  турбиналар.  Пәндік  жұмысын 

орындауға арналған нұсқаулар. – Алматы: АЭжБИ. 2008.-36 бет. 

8.  Бақытжанов  И.Б.  Бу  және  газ  турбиналар.  Зертханалық  жұмыстар 

өткізуге арналған нұсқау. Алматы: АЭжБИ. 2010. - 42 бет. 

Қосымша: 

1.  Трояновский  Б.М.,  Филлипов  Г.А.,  Булкин  А.Е.  Паровые  и  газовые 

турбины АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 256 б. 

2.  Жирицкий  Г.С.,  Стрункин  В.А.  Конструкция  и  расчет  на  прочность 

деталей паровых и газовых турбин. М: Машиностроение, 1968.-520 с. 

3.  Фирменный  стандарт.  Работы  учебные.  Общие  требования  к 

построению,  изложению,  оформлению  и  содержанию.  –  Алматы:  АИЭС, 

2002. – 34 с. 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет