Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім департаментіPdf көрінісі
бет7/30
Дата22.12.2016
өлшемі2,42 Mb.
#204
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
52 
мәнерлеудің жеткіліксіздігі.  
Бағалау нормасы 
2-
сынып 
«5» деген баға, оқыған мәтіннің мазмұнын түсінетін, дыбыстарды, сөздерді 
дұрыс  анық  айтатын,  сөздегі  әріптер  мен  буындар  орналасуының 
ауыстырмайтын,  буындап  оқып  сөзді  толық  оқуға  біртіндеп  көшетін;  2-
жартыжылдықта  күрделі  сөздерді  толық  оқитын;  сөйлем  соңында  қойылатын 
тыныс белгілерге сәйкес сөздегі екпінді, дауыс ырғағын қоя білетін, мұғалімнің 
сұрағына  дұрыс  жауап  бере  алатын  және  мәтіннің  мазмұнын  қысқаша  айтып 
бере  алатын;  тақпақтың  мәтінін  жатқа  білетін  және  оны  мәнерлеп  оқитын 
оқушыға қойылады. 
«4» деген баға оқыған мәтіннің мазмұнын түсінетін; буындап оқитын және 
жеке  сөздерді  толық  оқитын;  сөйлемнің  соңында  дауыс  ырғағын  сақтауда, 
оқуда сөзде 1-2 қате жіберетін; мәтіннің мазмұнын дұрыс жеткізіп, мұғалімнің 
сұрағына  дұрыс  жауап  қайтаратын,  бірақ  тілі  анық  емес,  оны  өзі  немесе 
мұғалімнің аздаған көмегімен түзейтін; өлеңді жатқа білетін, оқуда бірлі-жарым 
қате жіберетін және оларды өзі түзететін оқушыға қойылады. 
«3»  деген  баға  оқыған  мәтіннің  мазмұнын  тек  мұғалімнің  көмегімен 
меңгеретін;  оқуда  әріп  пен  буындарды  тастап  кету,  ауыстыруда  3-5  қате 
жіберетін;  сөйлемдер  мен  сөздерде  кідірісті  сақтамай  оқитын;  мұғалімнің 
көмегімен мәтіннің мазмұнын айтып, тілдік қателерді тек мұғалімнің көмегімен 
түзететін, өлеңді жатқа біледі бірақ анық айтпайтын оқушыға қойылады. 
«2» деген баға оқыған мәтіннің мазмұнын түсінбейтін; мұғалімнің сұрағы 
бойынша  мәтінді  айта  алмайтын;  жатқа  оқу  барысында  бірізділікті  бұзатын, 
оқылған мәтінді толық жеткізе алмайтын оқушыға қойылады. 
3-
сынып 
Оқушыға  «5»  деген  баға  егер  ол  оқыған  мәтіннің  мазмұнын  түсінген; 
мәтінді  мәнерлеп  оқуда  дауыс  ырғағын  сақтаған;  өздігінен  мәтіндерді 
бөліктерге  бөле  алған;  бастысын  бөліп  көрсететін,  оқытылған  мазмұнды 
жеткізе  алатын,  тілін  грамматикалық  дұрыс  қоя  білетін,  контекстегі  сөз 
мағынасын  түсінетін,  өздігінен  мәтіннен  бейне  үшін  автормен  қолданылған 
әрекеттігі тұлға мен табиғатты сипаттауды сөз бен сөйлемді таба алатын, өлеңді 
жатқа айтатын және мәнерлеп оқыған жағдайда қойылады, 
Оқушыға  «4»  деген  баға  мәтінді  саналы  түрде  мәнерлеп  оқыған;  оқуда 
және  кішігірім  қажет  оқиғаларды  табуда  1-2  өрескел  емес  қателер  болған; 
оқығаннан негізгі мәнін дұрыс түсінген, бірақ анық жеткізе алмайтын, тақпақты 
жатқа  білген,  оны  мәнерлеп  оқитын,  бірақ  шамалы  қателер  жіберген 
(қайталаулар, ұзақ кідіріс және тағы басқа) жағдайда қойылады. 
Оқушыға  «3»  деген  баға  оқыған  мәтіннің  мазмұнын  дәйекті  түрде 
жеткізген,  негізгі  ойды  көрсетіп,  мұғалімнің  көмегімен  жетелеуші  сұрақтар 
арқылы  мәтінді  бөліктерге  бөле  алған,  мазмұндау  барысында  мәтіннің 
мазмұнын  сақтамай  қателесіп,  оны  мұғалімнің  көмегімен  түзеткен;  мәтінді 
жатқа айтатын, бірақ оны толық білмейтін, тақпақ мәтінін бірсарынды оқитын 
жағдайда қойылады. 
Оқушыға «2» деген баға сөздерді толық оқыған; 6 және одан да көп қате 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
53 
жіберген;  негізгі  ойды  көрсете  алмайтын  және  қосымша  сұрақтар  арқылы 
мәтінді  бөліктерге  бөле  алмайтын;  тақпақ  мәтінін  жатқа  толық  білмейтін 
сөздерді нақты айтпайтын жағдайда қойылады. 
4- 
сынып 
Оқушыға «5» деген баға егер ол жылдам, түсінікті оқыған; әдеби сөздерді 
дұрыс  оқудың  барлық  нормаларын  орындаған,  ойын  дауыс  ырғағы  арқылы 
жеткізіп,  толық,  қысқаша  және  өзінің  қалауымен  айтып  беретін;  өздігінен 
қарапайым  жоспарларды  құратын,  оқыған  мәтіннің  негізгі  ойын  анықтайтын, 
белгілі  тақырыпқа  сай  (табиғат,  оқиға,  кейіпкерлер  туралы)  әңгіме  құрастыра 
алатын жағдайда қойылады. 
Оқушыға «4» деген баға мәтінді жылдам әрі мәнерлі оқыған, оқуда 1-2 қате 
жіберген, мәтінге сай жоспар құрастыра алған, мәтін мазмұнын толық айтқан; 
өздігінен мәтіннің негізгі ойын анықтай алған, мәтінді мәнерлеп жатқа айтқан, 
бірақ шамалы қателер жіберілген жағдайда қойылады. 
Оқушыға  «3»  деген  баға  саналы  түрде  және  бірсарыңды  оқыған, 
жеткіліксіз  мәнерлеп  оқитын,  оқуда  3-тен  5-ке  дейін  қате  жіберілген;  мәтін 
мазмұнын  толық  және  қысқаша  жеткізетін,  мұғалімнің  жетелеуші  сұрақтары 
арқылы  жоспар  құрастыра  алатын,  мәтінді  жатқа  айту  барысында  жіберілген 
қателерді мұғалімнің көмегімен түзететін жағдайда қойылады. 
Оқушыға  «2»  деген  баға  жеке  сөздерді  толық  оқыған,  көп  мөлшерде 
сөздерді және буындарды ауыстырып, тастап кету қателіктерін жіберген, мәтін 
мазмұнын жетік меңгермеген, сөздерді толық оқи алмаған, 6 және одан да көп 
қате жіберген (2-жартыжылдықта), мәтіннің мазмұнын тікелей, қысқаша және 
өз  қалауынша  айта  алмайтын,  мұғалімнің  жетелеуші  сұрақтары  арқылы 
өздігімен  жоспар  құрастыра  алмайтын,  жатқа  айту  барысында  мәтінді  толық 
жеткізе алмаған жағдайда қойылады. 
 
11-
кесте – Оқу жылдамдығының нормасы 
Сыныптар  
2-
сынып 
3-
сынып 
4-
сынып 
1 тоқсан 
25-30 
50-54 
75-78 
2 тоқсан 
31-40 
55-60 
78-82 
3 тоқсан 
41-45 
61-69 
82-90 
4 тоқсан 
46-50 
70-75 
90-95 
 
Үй 
жұмысын 
бағалауда 
алдын 
ала 
дайындықсыз 
оқумен 
салыстырғандағыдан жоғары талаптар қойылады. 
Оқу  үшін  баға  оқушының ауызша  жауабы  мен  өз бетімен  оқуы  негізінде 
қойылады. Бағаға оқу көлемі: 2-сыныпта оқулықтың 1/4 беті; 3-сыныпта – 1/3 
беті; 4- сыныпта – 1/4 беті болуы керек. 
Оқушының қорытынды оқу дағдысын тексеру жылына үш рет жүргізіледі; 
І және ІІ жартыжылдықтың соңында қорытынды бақылау жұмысы алынады. 
 
 
Орыс тілі (оқыту орыс тілді емес сыныптар үшін)  
Роль  русского  языка  в  школьной  системе  образования  определяется  в 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
54 
целом  его  основной  функцией  как  языка  межнационального  общения  в 
многонациональном государстве.  
Цели  обучения  русского  языка:  формирование  и  развитие  элементарной 
русской  речи  на  ограниченном  лексико-грамматическом  материале; 
взаимосвязанное  обучение  видам  речевой  деятельности  (аудированию, 
говорению,  чтению,  письму);  практическое  усвоение  элементов  уровней 
русского  языка  (фонетики,  графики,  орфоэпии,  лексики,  грамматики, 
словообразования, орфографии, пунктуации); воспитание средствами русского 
языка коммуникативной, нравственной и эстетической культуры.  
Задачи учебного предмета:  
-
 
научить  учащихся  строить  простейшие  типовые  предложения,  широко 
употребляемые в живой русской речи, обогатить словарный запас учащихся (в 
пределах лексико-грамматического минимума);  
-
 
научить распространять простейшие типовые предложения за счёт ранее 
усвоенных слов и словосочетаний по законам синтаксического строя русского 
языка;  
-
 
у 
учащихся 
элементарные 
навыки 
активного 
пользования 
синтаксическими конструкциями для выражения собственных мыслей, чувств и 
наблюдений в рамках тематики для чтения и развития речи;  
-
 
совершенствовать  навыки  чтения  и  письма,  полученные  на  уроках 
родного  языка;  дифференцировать  звуки  и  буквы  в  системе  гласных  и 
согласных  с  учётом  различий  в  фонетических  системах  родного  и  русского 
языков.  
Содержание  предмета  состоит  из  трех  блоков:  речевой  деятельности, 
языкового  материала  и  текстов  для  чтения  и  развития  речи,  охватывающих 
сферы  общения:  учебную,  социально-бытовую,  социально-культурную, 
игровую. Так как текст выступает как единица обучения и развития речи, для 
отбора  рекомендуются  адаптированные  тексты  из  произведений  детских 
писателей  прозаического  характера,  стихотворения,  а  также  произведения 
малого жанра (пословицы, поговорки, загадки), сказки.  
При  отборе  содержания  обучения  русскому  языку  как  второму  следует 
учитывать  сферу  речевой  деятельности  младших  школьников,  уровневые 
минимумы  (лексический,  грамматический,  тематико-ситуативный,  фонетико-
орфоэпический и др.) для начального этапа обучения, явления транспозиции и 
интерференции.  
Ведущими  компонентами  при  отборе  языкового  материала  являются 
словарь (список слов для активного усвоения) и тематика для чтения и развития 
речи.  
На  начальном  этапе  обучения  русскому  языку  как  второму  учащиеся 
должны  усвоить  1000  лексических  единиц  (в  каждом  классе  примерно  
450-
500 слов).  
Особенности  предмета  русского  языка.  Содержание  предмета  состоит  из 
трех блоков: речевой деятельности, языкового материала и текстов для чтения и 
развития  речи,  охватывающих  учебную,  социально-бытовую,  социально-
культурную,  игровую  сферы  общения.  Так  как  текст  выступает  как  единица 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
55 
обучения и развития речи, для отбора рекомендуются адаптированные тексты 
из произведений детских писателей прозаического характера, стихотворения, а 
также произведения малого жанра (пословицы, поговорки, загадки, сказки).  
При  отборе  содержания  обучения  русскому  языку  следует  учитывать 
сферу  речевой  деятельности  младших  школьников,  уровневые  минимумы 
(лексический, 
грамматический, 
тематико-ситуативный, 
фонетико-
орфоэпический и др.) для начального этапа обучения, явления транспозиции и 
интерференции.  
Ведущими  компонентами  при  отборе  языкового  материала  являются 
словарь (список слов для активного усвоения) и тематика для чтения и развития 
речи.  
На начальном этапе обучения русскому языку  учащиеся должны усвоить 
1000 лексических единиц (в каждом классе примерно 450-500 слов).  
В содержание предмета внесены следующие коррективы:  

дается  подробное  пояснение  к  структуре  речевых  моделей 
(синтаксических конструкций на основе единого грамматического минимума). 

внесены  дополнительные  лексические  единицы,  список  слов  для 
активного  усвоения  на  основе  учёта  как  речевой  деятельности,  так  и  единого 
лексического  минимума  по  русскому  языку  для  начального  этапа  обучения 
русскому языку как второму.  
В тематику для чтения и развития речи учащихся внесены новые темы – 
это «День за днём», «Ключ к счастью – в труде» и другие.  
Материал  фонетики  дан  с  учётом  дифференциации  звуков  и  букв, 
представляющих трудность для младших школьников казахской школы.  
В  соответствии  с  действующим  базисным  учебным  планом  общее 
количество часов распределено конкретно по разделам.  
Русский язык вводится с 3- го класса, то для итогового контроля после 4-го 
класса  разработаны  требования  к  владению  речевыми  умениями  и  навыками 
(аудирование, говорение, чтение, письмо), а также к усвоению языковых знаний 
(элементарные сведения по фонетике, грамматике, лексике и синтаксису).  
На  основе  текстового  материала  выявляются  знания  о  символике  РК  и 
этнокультуроведческие материалы.  
Учащиеся  3-го  класса  должны  понимать  прослушенное  сообщение,  речь 
учителя,  звукозапись  продолжительностью  звучания  1-2  минуты;  составлять 
высказывание  из  2-4  предложений;  сознательно,  плавно  читать  вслух 
небольшие  тексты,  соблюдая  паузы,  словесные  ударения;  учить  наизусть 
небольшие  стихотворения;  задавать  друг  другу  вопросы,  отвечать  на 
поставленные вопросы; пересказывать прочитанный текст; писать по образцу и 
под  диктовку  слова  и  предложения,  написание  которых  не  расходятся  с 
произношением.  
 
В 3 классе в письменной форме проводятся следующие виды контрольных 
работ: контрольное списывание в первом полугодии 2 раза в четверть и 1 раз в 
третьей четверти, контрольный словарный диктант, контрольный диктант (без  
грамматического задания в общеобразовательных школах и с грамматическим 
заданием в лицеях и гимназиях) 1 раз в третьей четверти и 2 раза в четвёртой 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
56 
четверти.  
Учащиеся  4-го  класса  должны  уметь  выделять  основную  мысль  и 
структурные элементы текста, пересказывать прочитанное; составлять связное 
монологическое  высказывание  из  3-4-х  предложений,  составлять  рассказ-
описание, рассказ-повествование; писать под диктовку небольшие тексты из 30-
40  слов  и  изложение  из  5-6  предложений;  зрительные,  зрительно-слуховые, 
словарные,  картинные  диктанты;  строить  диалог;  выразительно  читать  текст; 
знать наизусть не менее трёх стихотворений в четверти.  
 
В 4 классе в письменной форме проводятся следующие виды контрольных 
работ:  контрольный  словарный  диктант,  контрольный  диктант  (без  
грамматического задания в общеобразовательных школах и с грамматическим 
заданием  в  лицеях  и  гимназиях)  1  раз  в  четверть,  изложение  во  втором 
полугодии 1 раз в четверть.  
Итоговый контроль осуществляется в конце четверти и учебного года. 
Русский  язык  в  школах  с  нерусским  языком  обучения  в  3-4  классах, 
изучается по 2 часа в неделю, общее количество часов в году составляет 68 ч.  
 
Шет (ағылшын) тілі  
Бастауыш  сыныптарда  шет  тілінің  оқыту  мақсаты  –  оқушыларға 
қарапайым  коммуникативтік  құзыреттілігін  тыңдалым,айтылым,  оқылым, 
жазылым дағдылары арқылы оқыту және қалыптастыру. 
Қарапайым  қоммуникативтік  құзыреттілік  деп  төменгі  сынып 
оқушысының  күнделікті  жағдайдағы  шектеулі  ортада  және  қарым-қатынас 
саласында сол меңгерілетін шетел тілін иеленушілермен ауызша және жазбаша 
түрде  тұлғааралық  және  мәдениаралық  қарым-қатынасын  іске  асырудағы 
төменгі сынып оқушысына тән қабілеті мен дайындығы ретінде түсіндіріледі 
Бастауыш  сыныптарға  арналған  шетел  тілін  оқыту  курсы  қарапайым 
деңгейін  меңгеруге  бағытталған  және  А1  -  (ауызекі  қолданыс  деңгейі  - 
Breakthrough
) тілді меңгерудің жалпыеуропалық деңгейіне сәйкес келеді.   
Үлгілік  оқу  жоспарына  сәйкес  бастауыш  мектепте  «Шет  тілі»  пәнінің 
оқу жүктемесінің көлемі: 
2- 
4 сыныптарда – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат. 
Жаңа лексика көлемі: 
2-
сыныпта-100  сөз,  оның  ішінде  белсенді  лексика  -  40  сөз,  пассивті  -  60 
сөз,  3-сыныпта-120  сөз,  оның  ішінде  белсенді  лексика  –  50  сөз,  пассивті  -  70 
сөз, 4-сыныпта-130 сөз, оның ішінде белсенді лексика - 60 сөз, пассивті - 70 сөз. 
2-
сыныптарда есептік сандарды қолдану 13-тен 100-ге дейін, 3-сыныптарда 
реттік  және  есептік  сандарды  қолдану,  4-сыныптарда  реттік  және  есептік 
сандарды сөйлеуде қолдану. 
Диалог көлемі: 2-3 сыныптарда – 3-4 тілдесім, 4- сыныпта – 4-5 тілдесім. 
Оқу  үшін  мәтін  көлемі:2-сынып  –  30  сөзден  артық  емес,  3-  сынып-40 
сөзден артық емес, 4-сынып -50-60-сөзден артық емес. 
Жазу көлемі: 4- сыныпта 30-40 сөзге дейін. 
2-
сынып  оқушысы  6-8  сөйлемнен  тұратын  мәтін  құрастыру  қажет.  3- 
сыныпта  оқушылар  8-10  сөйлемнен  тұратын  мәтін,  4-сыныпта  10-12  сөйлем 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
57 
құрайды. 
Сабақта  диалогтық  сөйлеу  дағдысын,  жұптық  және  топтық  жұмысты 
дамыту  мен  бекіту  қажет.  2-сынып  оқушылары  меңгерілген  тақырыптары 
бойынша  қарапайым  сұрақтар  қойып  және  оған  жауап  беруі  қажет.  3-4 
сыныптарда өлкетану бойынша қарапайым тапсырмаларды енгізу қажет. 
Оқушыларда  меңгерілген  тақырыптар  бойынша  лексикалық  сөздік  қоры 
болуы қажет: 2-сынып – 8-10 сөз, 3-сынып – 12-15 сөз, 4- сынып – 18-20 сөз. 
Шет  тілін  меңгерудегі  ең  маңыздысы  тыңдалым  болып  табылады. 
Тыңдалым  элементтерін  мүмкіндігінше  сабаққа  енгізу  қажет:бұл  әндерді, 
тақпақтарды,  шағын  әңгімелерді  тыңдау,  мультфильмдерді  көру,  мұғалімнің 
ауызша сөйлеу тілі мен аудидисктерді тыңдау. 
3-
сыныптан бастап шетел сөздері мен оның айтылуына арналған сөздіктер 
енгізіледі.  Оқушыларда  жаттығуларды  орындау  мен  грамматика  бойынша 
тақырыптарға жұмыс дәптерлері болуы қажет. 
 
       
«МАТЕМАТИКА»  БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ 
Оқу  пәні  ұлттық  және  жалпыазаматтық  құндылықтар  негізінде  тұлғаның 
интеллектуалды  дамуының  қажетті  деңгейін  қамтамасыз  етуге  бағытталған 
математиканың  базистік  негізін  сапалы  игеруді  қамтамасыз  ету;  көрнекі-
бейнелі,  логикалық  және  абстрактылы  ойлауды  қалыптастыру,  негізгі  орта 
білім деңгейінде алгебра мен геометрияны игеруге практикалық негіз жасау деп 
белгіленген. 
 
Математика 
3-
сыныптағы  математика  пәні  бойынша  оқу  бағдарламасының  өзгеруіне 
және көбейту мен бөлудің 2-сыныпта қарастырылуына байланысты 3-сыныпта 
қайталауға  берілген  сағаттар  саны  4  сағаттан  14  сағатқа  дейін  көбейтілді. 
Осыған  қатысты  3-сыныптағы  алғашқы  14  сабақтың  мазмұны  толығымен 
өзгертілді.  
Пән бойынша оқу  жүктемесінің көлемі: 
2-
сыныпта –аптасына 4 сағат, оқу жылына 136сағат; 
3, 4-
сыныптарда – аптасына 5 сағат, оқу жылына 170 сағат. 
 
12-
кесте – Жазба бақылау  жұмыстарының саны (құрастырылған бақылау 
жұмысы) 
Тоқсан 
2- 
сынып
 
3- 
сынып
 
4 -
сынып
 
барлығы
 
 
Тақырып   Бақылау  Тақырып   Бақылау  Тақырып   Бақылау  Тақырып   Бақылау 

 
 


 
 


 
 


 
 
21 

II 
1  III 
IV 
жыл 


21 
16 
Бақылау  жұмысының  күрделілігі  қосымша  тапсырмада  анықталады,  ол 
барлық  оқушыларға  тапсырманың  орындалуын  ұсынады    және  тек  қана  «4» 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
58 
немесе    «5»  деген  баға  қойылады;  қатемен  жұмыс  жазу  барысында    міндетті 
түрде есептің шығару жолдарын  талдау керек; шығу жұмысы үшін журналға 
«2» бағасы қойылмайды.   
 
13-
кесте –  Ауызша есеп және математикалық диктанттардың саны 
Жұмыс түрі 
2-
сынып
 
3-
сынып
 
4-
сынып
 
I жарты 
жылдық 
II жарты 
жылдық 
I жарты 
жылдық 
II жарты 
жылдық  
I жарты 
жылдық 
II жарты 
жылдық 
Ауызша есеп 


Математикалық 
диктант 


 
 
Бағалау нормасы 
Бағаның  төмендеуіне  әсер  ететін  қате  мен  кемшіліктердің 
классификациясы 
Қателер: тапсырманы орындау негізінде немесе оны орындау барысында 
қолдануға  жататын  қажеттілігі  бар  негізгі  ұғымдардың  анықтамасын, 
ережелерін, алгоритмдерін білмеу және дұрыс қолдана алмау, амал, тәсілдерді 
дұрыс  таңдамау,  тапсырма  мақсаты  есептеу  білігі  мен  дағдысын  тексеру 
болғанда  қате  есептеу,  дұрыс  жауап  алуға  әсер  ететін  математикалық 
есептеулер,  амал,  тәсілдерді  жіберіп  алу,  түсіндірме  мәтіннің,  тапсырма 
жауабының,  шама  атауының    орындалған  амал  мен  алынған  нәтижеге 
сәйкессіздігі,  орындалған  шама  мен  геометриялық  құрылымның  берілген 
параметрге сәйкессіздігі. 
Кемшіліктер
мәліметтерді  (таңбалар,  сандар,  белгілеу,  шамалар) 
дұрыс  көшірмеу;  математикалық  ұғымдардың  ,шамалардың  қате  жазылуы; 
тапсырма жауабының болмауы немесе жауабында жіберілген қателер; егерде 2 
қатесі болса, ол 1 қатеге саналады. 
Өрескел қателер: мысалдар мен есептердегі есеп қателері, арифметикалық 
амалдарды  орындау  тәртібін  білмеудегі  қате;  есепті  қате  шығару  (амалдарды 
орындамау,  амалдарды  дұрыс  таңдамау,  артық  амалдар);  есепті  немесе 
мысалды аяғына дейін шығармау; орындалмаған тапсырма. 
Өрескел  емес  қателер:  есептеудің  тиімсіз  тәсілдері;  есепті  шығаруда 
амалға  сұрақтың  дұрыс  қойылмауы;  қате  тұжырымдалған  есеп  жауабы; 
мәліметтерді қате көшіру (сан, белгі); түрлендірулерді аяғына дейін жеткізбеу. 
Математика бойынша жұмыста жіберілген грамматикалық қате үшін баға 
төмендетілмейді. Лас безендірілген жұмыс, каллиграфия ережесін сақтамағаны 
үшін 1 балл төмендетіледі, бірақ 3-тен төмен емес.  
Жазбаша жұмыстарды бағалау 
Мысалдардан  құралған  жұмыс:  «5»  –  қатесіз;  «4»  –  1өрескел  қате  1-2 
өрескел емес қате; «3» – 2-3 өрескел және 1-2 өрескел емес қате немесе 3 және 
одан  да  көп  өрескел  емес қате;  «2»  – 4  және одан да  көп  өрескел  қате;  «1» – 
барлық тапсырмалар қатемен орындалған жағдайда қойылады. 
Шартты  есептерден  құралған  жұмыс:  «5»  –  қатесіз;  «4»  –  1-2  өрескел 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ2016
-
2017 оқу жылы
 
 
59 
емес қате; «3» – 1 өрескел және 3-4 өрескел емес қате; «2» – 2 және одан да көп 
өрескел қате; «1» – барлық  тапсырмалар орындалмаған жағдайда қойылады. 
Құрама есептер:«5» – қатесіз; «4» – 1 өрескел және 1-2 өрескел емес қате, 
бірақ есепте өрескел қателер болмауы қажет; «3» – 2-3өрескел және 3-4 өрескел 
емес  қате,  бірақ  тапсырманың  шығару  жолдары  дұрыс  болуы  қажет;  «2»  –  4 
өрескел  қате;  «1»  –  барлық  тапсырмалар  қатемен  орындалған  жағдайда 
қойылады. 
Қорытынды ауызша есептеу: «5» – қатесіз; «4» – 1-2 қате; «3» – 3-4 қате 
болған жағдайда қойылады. 
Жазба  жұмысын  бағалауда  есептеу  дағдысын  тексергенде  төмендегідей 
баға қойылады: «5» – қатесіз; «4» – 1-2 қате және 1-2 кемшілік ; «3» – 3-4 қате 
және 1-2 кемшілік; «2» – 5 және одан да көп қате болған жағдайда қойылады. 
Амалдардың  орындалу  ретін  анықтауда  жазба  жұмысын  бағалау:  қате 
таңдалған  амалдар  тәртібі,  арифметикалық  амалдар  дұрыс  орындалмаса  қате 
болып саналады. 
«5»  – 
қатесіз; «4» – 1-2 қате; «3» – 3 қате; «2» – 4және одан да көп қате 
болған жағдайда қойылады.  
Теңдеуді шешу жазба жұмысын бағалау: шешудің қате жолы, амалдардың 
дұрыс  орындалмауы,  сонымен  қатар  тексеру  дұрыс  орындалмаса  қате  болып 
саналады 
«5»  – 
қатесіз; «4» – 1-2 қате; «3» – 3 қате; «2» – 4және одан да көп қате 
болған жағдайда қойылады. 
Геометриялық материалдармен байланысты жазба жұмыстарын бағалау: 
егер оқушы геометриялық фигураны қате құрса, өлшем бірліктерін ескермеген 
жағдайда,  өлшем  бірліктерін  қате  өрнектегенде,  егер  сызу  құралдарын  дұрыс 
пайдалана алмағанда қате болып саналады.  
«5»  – 
қатесіз; «4» – 1-2 қате; «3» – 3 қате; «2» – 4және одан да көп қате 
болған жағдайда қойылады. 
Ауызша жұмыстарын бағалау 
Оқушылардың ауызша жауабын бағалау көрсеткіші: жауаптың дұрыстығы, 
негізділігі, дербестігі, толықтығы. 
Қателер:  қойылған  сұраққа  қате  жауап;  қойылған  сұраққа  жауап  бере 
алмау  немесе  мұғалімнің  көмегінсіз  тапсырманы  орындай  алмау;  тапсырманы 
дұрыс орындаған жағдайда оны толық жеткізіп, түсіндіре алмау. 
Кемшіліктер:қойылған  сұраққа  толық  әрі  нақты  жауап  бермеу;  дұрыс 
жауап берген жағдайда өздігінен толық дұрыс жеткізе алмау; тапсырманы баяу 
орындау; математикалық ұғымдарды қате айту. 
Оқушыға  «5»  деген  баға  меңгерген  оқу  білімін  дұрыс  және  өздігінен 
қолдана  алған;  есептеулерін  дұрыс  әрі  жылдам  қолданған;  өздігінен 
тапсырмаларды құрастырған (жоспар құрап, есептеп, есептің шығару жолдарын 
түсіндіріп және есептің сұрағына нақты жауап беру); тәжірибелік жұмыстарды 
дұрыс орындаған жағдайда қойылады. 
Оқушыға «4» деген баға оның жауабында кемшіліктер болып, алайда «5» 
деген  бағаның  талаптарына  сай  болған;  есептеуде  тиімді  тәсілдерді 
қолданбаған;  осы  кемшіліктерді  оқушы  мұғалімнің  сілтемелерімен  өздігінен 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет