Қазақстан республикасының білім және ғылым


№3 кесте - СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің  күнтізбелік жоспарыPdf көрінісі
бет2/3
Дата15.03.2017
өлшемі343,63 Kb.
#9781
1   2   3

№3 кесте - СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің  күнтізбелік жоспары 

 

Модульдің 

№ 

Тапсырма тақырыбы 

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі  Тапсыру мерзімі 

(апта) 

Модуль №1. Жасушаның ұйымдастыруы және құрылысы. 

1. 


Биологиялық  пәндердерінің  арасында  цитологияның  орны.  Ауыл 

шаруашылығының және медицина үшін цитология мағынасы. 

Реферат жазу 

Реферат 


2 апта 

Электрондық  микроскопия:  әдістің  міндеттері,  артықшылықтарі 

және негіздері. 

Конспект құрастыру 

Жеке қорғау 

2 апта 


Цитоплазманың құрамы және атқаратын қызметтері. 

Баяндаманы дайындау 

Жеке қорғау 

3 апта 


Жануарлар  және  өсімдіктің  торларының  арасында  негізгі 

ажырымдар. 

Тезаурус құрастыру 

Тезаурус 

3 апта 

Клетка аралық қарым-қатынастың үлгілері. Құрылым және тығыз құралымның атқаратын қызметтері. Жай қарым-қатынастар. 

Баяндаманы дайындау 

Баяндама 

4 апта 


Мембрананың байқауының әдістері. 

Конспект құрастыру 

Жеке қорғау 

5 апта 


Еденді хроматин. Ядроның құрылымдығы. 

Баяндаманы дайындау 

Жеке қорғау 

5 апта 


Жұмыс  ядрошығы  бой  торша  топтаманың  және  оның 

байланысының митотиялық хромосомалары. 

Баяндаманы дайындау 

Баяндама 

6 апта 

Модуль №2. Жасуша өмір әрекетінің процесстер. 

2. 


Өсімдік торының вакуоляр жүйесі. 

Реферат жазу 

Реферат 

7 апта 


Хромопласттардың 

және 


лейкопласттардың 

жергілікті, 

ультракүлгін  және  функциялар.  Пластид  шығу  тегінің 

симбиотиялық теориясы. 

Презентацияны 

дайындау 

Презентация 

8 апта 


Лизосома қалыптасуның басты шарттары 

Баяндаманы дайындау 

Баяндама 

9 апта 


Орталық  (клетка  орталығы).  Өсімдік  пен  жануарлардың  ішінде 

кездесетін клетка. 

Конспект құрастыру 

Жеке қорғау 

10 апта 

Эндомитоз  және  соматикалық  полиплоидиясы.  Политенникалық 

хромосоманың болуы. Амитоз. 

Тезаурус құрастыру 

Жеке қорғау 

11 апта 


Клетканың  структурасы  және  құрылысы.  Жасушаның  өлуі 

механизі. 

Реферат дайындау 

Жеке қорғау 

12 апта 

Жасушаның  өлімі:  жасуша  өлімінің  цитологиялық  белгілері; 

некроз.  Бағдарламаланған  жасуша  өлімі:  апоптозасының 

теориясы. 

Конспект құрастыру 

Жеке қорғау 

13 апта 

 


№ 4 кесте - Студенттердің кәсібі дайындығының сапа менеджментің ұйымдастыру 

 

1. Тренингті бақылау 

1,2 модульдер: 

АБ 


2.Аралық бақылау 

1,2 модульдер: 

АБ 

3. Аралық бақылаудан кейін тестерді талдау 

1,2 модульдердің АБ 

4. Қорытынды кәсеби 

бақылау 


1,2 модульдер сомасы: 

ҚБ 


5. Тестерді қорытынды  

бақылаудан талдау 1. МӘСЕЛЕЛЕР 

1.1. Студенттерді аралық 

тестілеуді өту үшін тестік 

тапсырмаларды орындау 

технологиясымен таныстыру. 

1.1. ОК 1,2 модульдер 

бойынша қалыптасқан  

білімдер мен біліктіліктер 

денгейін анықтау. 

1.1. Ұқсас тестік 

тапсырмаларды орындаған 

кезінде қателерді болдырмау  

үшін типтік қателерді талдау. 

1.1. ОК зерделеу кезінде 

қалыптасқан білімдер 

мен біліктіліктер денгеін 

бақылау, студенттердің 

білімдер және біліктілер 

сапасының артуын 

белгілеу. 

1.1. Студенттерде 

қорытынды тестілеу кезінде 

пайда болған қателерді 

талдауын үйрету. 

1.2. Студенттерді өзің-өзі 

оқыту және өзің-өзі бағалау 

стратегияларын дамыту. 

2. БАҚЫЛАУ ФОРМАЛАРЫ 

ОСӨЖ 


2.1.Тест: 30 тапсырма (3 

нұсқа) 


а) жабық тапсырмалар – 16п 

б) жартылай жабық 

тапсырмалар – 8п 

в) ашық тапсырмалар – 6п 

+ тестілердің дұрыс 

жауаптары 

2.2. Дұрыс жауаптары 

көрсетілген тестік 

тапсырмаларын орындау 

үлгілері 

ОСӨЖ 

2.1.Тест: 30 тапсырма (5 нұсқа) 

а) жабық тапсырмалар – 

16п 

б) жартылай жабық тапсырмалар – 8п 

в) ашық тапсырмалар – 6п 

+ тестілердің дұрыс 

жауаптары  

 

2.1. Тестік тапсырмалардағы типтік қателердің 

жазбаша/ауызша талдау 

(интерактивті режим: 

студент-оқытушы, студент-

студент) 

2.2. Дұрыс жауаптары 

көрсетілген тестік 

тапсырмалар үлгілері 

бойынша студенттердің тест 

құрастыруы және олардың 

студент-топ/студент режимде 

орындау 


ОСӨЖ 

2.1.Тест: 30 тапсырма (5 

нұсқа) 

а) жабық тапсырмалар – 16п 

б) жартылай жабық 

тапсырмалар – 8п 

в) ашық тапсырмалар- 6п 

+ тестілердің дұрыс 

жауаптары   

2.1. Тестік тапсырмалардағы 

типтік қателердің 

жазбаша/ауызша талдау 

(интерактивті режим: 

студент-оқытушы, студент-

студент) 

2.2. Студенттерге арналған 

жеке консультациялар  3. ОК БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ 

3.1. Студенттердің білімі мен біліктілігін бағалау көрсеткіштері (№6 кесте) 

(халықаралық стандарттар бойынша студенттердің білімі мен біліктілігін бағалау көрсеткіштері (№ 7 кесте) 

3.3. Студенттің рейтингін есептеу жалпы формуласы  

 

АБ(М1,2) = (КБ(күнд.рейт) + тест АБ(арал.рейт))/2 

 

СИ – сома индексі СИ=РД(КБ+АБ)+ҚБ 

                    2 

 

 

Қысқартулар тізімі: ОК – оқу курсы 

СОӨЖ – студентің оқытушымен өзіндік жұмысы 

СӨЖ – студентің өзіндік жұмысы  

АБ – аралық бақылау 

ААБ – алдын ала аралық бақылау 

ТҚ – тестерді қорытындылау 

СИ – сома индексі 

РР – рейтингке рұқсат 

АБН – ағымдығы бақылау нәтижесі  

ҚБН – қорытынды бақылау нәтижесі. 

 

 

№ 5 кесте - Тестік тапсырмалардың бағалы-көрсеткіштік аппараты   

Тестік 


тапсырмаларды

ң түрлері 

Сұрақтарды

ң жалпы 


саңы 

Орындау тәртібі 

Критерийлер 

Параметрлері 

Тапсырманы 

орындау уақыты 

Жабық тест 

тапсырмалары 

16 

Берілген жауаптар арасынан дұрыс жауапты 

тандау  


а) тандау дұрыс 

б) тандау дұрыс емес 

2 балла 

0 баллов 

1 тестік 

тапсырмаға 1 

мин.  

 

Жабық тестік тапсырманың максималды бағасы 2 балл 

 

Жартылай жабық тест 

тапсырмалары 

1. Берілген жауаптар арасынан бір-неше 

дұрыс жауапты тандау 

 

 

2. Графикалық немесе вербальды (жіктілеу, 

толтыру ж. т.б.) 

тапсырмалар 

а) бір-неше жауапты дұрыс 

тандау  

б) бір-неше жауапты дұрыс 

тандамау 

а) графикалық немесе вербальды 

тапсырмаларды дұрыс орындау 

б) графикалық немесе вербальды 

тапсырмаларды дұрыс 

орындамау 

2 балл 

 

0 балл  

 

2 балл  

 

0 баллов 1 тестік 

тапсырмаға 2 

мин. 

 

Жартылай жабық тестік тапсырманың максималды бағасы 4 балл 

 

Ашық тестік тапсырмалар 

Креативті деңгейде орындалатын ойлау 

немесе вербалды 

операциялар мен іс-

әрекет кешенің 

пайдалану 

 

1) Ақпараттылық көрсеткіші (толықтылығы, қисын және 

тапсырманы баяндау) 

2) Тапсырманы орындау кезінде 

теоретикалық білімдерге сүйену.  

3)Теоретикалық білімдер 

негізінде тапсрыманы дұрыс 

1.Оптималды деңгей  - 6 балл. 

Тапсырма барлық бес 

критерияларға сай орындалған  

2.Жеткілікті деңгейі - 5 балл. 

Тапсырма үш-төрт 

критерияларға сай орындалған  

3. Қанағаттық   деңгейі - 3 балл. 

1 тестік 

тапсырмаға 7 

мин. 


 

орындалуын қкмтамасызететін 

және тапсырманы орындау үшін 

біліктіліктеді дұрыс пайдалану.  

4) Терминдерді  және тілді дұрыс 

пайдалану критериі  

5) Қойылған тапсырманы 

креативтік деңгейде орындау 

Тапсырма тек қана 2 

критерийге, яғни 2-ші мен 3-ші 

критерияларға  сай орындалған  

4. Қанағатты емес деңгейі - 0 

баллов. Тапсырма тек қана 1 

критерийге сай орындалған  

 

 

Ашық тестік тапсырманың максималды бағасы 6 балл 

 

100-балдық жүйе бойынша санағанда максималды сомадағы бал алу төмендегі түрде іске асады: 1.

 

16 жабық түрдегі тестік тапсырма х 2 бал = 32 бал; 2.

 

8 жартылай жабық түрдегі тестік тапсырма х 4 бал = 32 бал; 3.

 

6 ашық түрдегі тестік тапсырма х 6 бал = 36 бал Барлығы: 100 бал 

Қорытынды бақылау формасында студенттің жеке бастық рейтингі балмен есептегенде ортаарифметикалық есепке сүйенеді, атап айтқанда   

СИ=(РД(ТК+РК)+ИК)/2, мұндағы 

СИ - сома индексі; 

РР - рейтингке рұқсат (аттестациялық бал – АБ); 

АБ - ағымдығы бақылау нәтижесі; 

ҚБ - қорытынды бақылау нәтижесі. 

Студенттік сынақ кітапшасына 4 балдық жүйедегі сомалық индекске сүйене отырған баға қойылады. Балдық жүйенің дәстүрлі баға қою формасы 

7 кестеде берілген. Мұнда алынған бағалану жүйесі мен бағалау шкаласы бүкіл әлемдік әріппен қөрнектелген стандартты бағалауға сәйкестелген.  

 

 № 6 кесте. ОК бойынша студенттің ағымды үлгерімді санаудың шамалы кестесі 

Факультет _________________________________ 

Кафедра   __________________________________ 

Топ          ___________________________________ 

 

№ 

Студенттің тегі,  аты-

жөні 


Қашықтықтан 

жұмыс 


Тәжірибелік жұмыс 

СӨЖ 


Студентт

ің 


ағымды 

үлгерімі 

Дәріс 


Тәж. 

саб. 


Тестіл

еу 


Тәж.жұмыст

ы қорғау 

Баяндама 

ны қорғау 

Бақылау 

жұмысы 


Реферат 

тапсыру 


Конспек 

тілеу 


Тәжірибелік 

жұмысқа 


дайындық 

Тематикалық  

глоссарий құру 

Х 100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 


Сабақ  өткізу  және  аталмыш  кестені  толтырғанда  оқытушы  АӘБ  немесе  барлық  кафедраларда  орнатылған  рейтингті  санау 

автоматтандырылған бағдарламаны қолдану керек.  

Ағымды бақылаудың әрбір түрі 100-балл жүйесімен бағаланады: 

 

Дәріс + СӨОЖ (1+2+3+4+5) + СӨЖ (1+2+3+4) 

АБ (ағым.бақ.) =------------------------------------------------------------------------ 

(ағымды бақылау түрінің жалпы саны)   N 

 

 

 № 7 кесте - Білімді бағалаудың жалпы көрсеткіші 

 

Әріптік баға Балдардың сандық 

эквиваленті  

Пәнді меңгерудің пайыздық 

мазмұны  

Дәстүрлі баға  

А 

4,0 95 - 100 

үздік 


А- 

3,7 


90 - 94 

В+ 


3,3 

85 - 89 


 

жақсы 


В 

80 - 84 В- 

2,7 


75 - 79 

С+ 


2,3 

70 - 74 


 

 

қанағаттанарлық С 

65 - 69 С- 

1,7 


60 - 64 

Д+ 


1,3 

57 - 59 


Д 

53 - 56 Д- 

0,7 


50 - 52 Ниже 50 

қанағаттанарлықсыз 

 

 

  

15 


ТЕРМИН СӨЗДЕР 

1.

 Азоттық  негіздер  - 

 

нуклеин  қышқылдарының  құрамына  кіретін  негіздер.  Олар  негізгі  екі түрден тұрады - пиримидиндер (урацил, тимин, цитозин) және пуриндер (гуанин, аденин). 

2.

 Амин  қышқылдары  -  белок  молекулаларының  құрамына  кіретін  қосылыстар.  Барлығы 

бірнеше жүзге жуық амин қышқылдары белгілі, бірақ белок құрамында олардың 20-сы ғана 

кіреді. 

3.

 Антигендер  -  организмге  кірген  бөгде  заттар  иммундық  жауап  туғызады.  Тірі 

организмдердің барлық макромолекулалық  құрамдарының антигендік қасиеттері бар. 

4.

 

Антидене  -  жоғары  сатыдағы  организмдердің  иммундық  жүйесі  бөліп  шығаратын  белок, олар  бөгде  молекулалық  заттарды  (антиденелерді)  ерекше  түрде  байлайды.  Антидене 

организмдерде пайда болған антигендерге жауап ретінде бөлінеді. 

5.

 

Антикодон  -  тРНҚ  молекуласының  бөлігі,  үш  нуклеотидтен  тұрады  және  өзіне  сәйкес қышқылын кодтайтын (кодон) иРНҚ–ның үш нуклеотидтен тұратын бөлшегін таниды. 

6.

 Бактериофагтар - бактерияларда өсіп - өнетін вирустар. 

7.

 Биотехнология  -  әртүрлі  микробиологиялық  синтезді,  генетикалық  және  клеткалық 

инженерияны,  ферменттер  инженериясын  қолдану  арқылы  өсімдіктің,  жануарлардың 

организміне  ықпал  ететін  және  жасанды  қосылыстарды  өндірістік  реакторларда  алу  үшін 

көп бағытта жүргізілетін ғылыми - техникалық прогрестің комплексті саласы. 

8.

 

Вектор  -  дербес  еселенетін  генетикалық  құрылым,  оның  көмегімен  өзгертілетін  геномға тиісті генді жеткізіп орналастыруға болады. 

9.

 Вируленттік - жануарлардың белгілі бір түріне микроорганизмдердің патогендік дәрежесі. 

10.


 

Вирулентті  фагтық  мутанттар  -  бактерияларды  лизогендей  алмайтын,  тек  қана  лизис 

тудыратын мутанттар. 

11.


 

Гамета - жыныс клеткасы. 

12.

 

Гаплоидтық - өз түріне тән клеткадағы тақ хромосома жиынтығы. 13.

 

Ген - тұқым қуатын ақпараттық құрылымдық бірлік. Ген ДНҚ молекуласының бір бөлігі. 14.

 

Генерация - ұрпақ. 15.

 

Генеалогиялық  талдау  -  шыққан  тегін  салыстыру  арқылы  белгілердің  тұқым  қуу заңдылықтарын талдау.  

16.


 

Генетикалық  талдау  -  организмнің  тұқым  қуатын  қасиеттерін  зерттеу  әдістерінің 

жиынтығы. 

17.


 

Геном  -  клетка  хромосомаларының  немесе  организмнің  толық  гаплоидты  гендер 

жиынтығы. 

18.


 

Гистондар - өсімдіктер мен жануарлар клеткаларының ядроларындағы белоктар.  

19.

 

Дезоксирибонуклеин  қышқылы  (ДНҚ)  -  құрамында  көмірсудың  қалдығы  дезоксирибоза болатын  полинуклеотид;  барлық  клеткалардағы  негізгі  генетикалық  материал,  өз  бетімен 

екі еселене алады.  

20.

 

Делеция - мутацияның нәтижесінде хромосоманың орта бөлігінің жоғалуы. 21.

 

Иммунитет - генетикалық бөгде белгілері бар заттардан және тірі денелерден организмнің қорғану әрекеті.  

22.


 

Иммундық  реакциялар  –  генетикалық  бөгде  заттарды  құртуға,  бейтараптандыруға 

бағытталған организмнің бейімділік жауабы.  

23.


 

Иммундық  жүйе  -  организмдегі  иммундық  реакцияны іске асыратын барлық  лимфондтық 

клеткалар. 

24.


 

Иммундық жауап - организмнің бөгде заттарға (антигенлерге) өте ерекше түрде әсері. 

25.

 

Капсид - вирустық бөлшектің сыртқы қабығы. 26.

 

Кариотип - түрге тән хромосома жиынтығы. 27.

 

Кері  транскриптаза  -  ревертаза  ферментімен  іске  асырылатын  РНҚ-ның  матрицасында ДНҚ-ның синтезделуі. 

28.


 

Клон - жыныссыз өсіп даму арқылы бір ортақ тектен тараған клеткалар немесе ұрпақтар. 

29.

 

Кодон  -  триплет,  белок  құрамына  кіретін  белгілі  бір  амин  қышқылын  анықтайтын  үш нуклеотидтер тізбегі. 

30.


 

Мейоз  -  жыныс  клеткасы  ядросының  екі  рет  қатарынан  бөлінуінен  төрт  гаплоидты 

клетканың пайда болуы. 

31.


 

Митохондриялар  -  клетканы  энергиямен  қамтамассыз  ететін,  өзінде  белок  ДНҚ  

16 


синтездейтін жүйесі барцитоплазманың органоиды. 

32.


 

Митоз - эукариоттық сомалық клеткалардың негізгі бөліну жолы. 

33.

 

Мутаген - физикалық немесе химиялық агент мутацияның жиілігін жоғарлатады.  34.

 

Мутагенез - мутацияның пайда болу процесі. 35.

 

Мутация - генетикалық материалдың негізгі қасиетін өзгертетін тұқым қуатын өзгеріс. 36.

 

Гендік мутация - жекелеген гендердің құрылымының қайта құрылуы. 37.

 

Сомалық мутациялар - тұқым қуаламайтын сомалық клеткалардағы болатын мутациялар. 38.

 

Кері мутация - геннің мутация түрінен қалпына қарай өзгеруі. 39.

 

Нонсенс  кодондар  -  амин  қышқылдарының  ешқайсысына  да  сәйкес  келмейтін трансляцияны тежеуші ролін атқаратын кодондар. 

40.


 

Оказаки фрагменті - ұзындығы 1000-2000 негізді құрайтын ДНҚ-ның қысқа фрагменттері. 

41.

 

Онкогендер  -  эукариоттар  клеткаларынан  залалды  ісіктерге  өзгерте  алатын  белоктарды кодтайтын гендер. 

42.


 

Онтогенез  - организмнің жеке дамуы, туғаннан бастап, өмірінің аяғына дейінгі  өзгерістер 

жиыны. 

43.


 

Оперон - белгілі бір белоктың синтезіне ықпал ету ретімен орналасқан гендер тобы. 

44.

 

Патогендік - жануар организмінде ауру қоздырушылардың тоғышарлық қабілеті. 45.

 

Плазмидалар  -  хромосомамен  байланыссыз  дербес  өмір  сүретін  сақина  тәріздес  ДНҚ молекулалары. 

46.


 

Полигендер - сандық белгілрдің өзгергіштігіне әрқайсысы әсер ететін гендер. 

47.

 

Пробанд - шежіре басы. 48.

 

Прокариоттар - жекелеген ядросы жоқ бір клеткалы организмдер. 49.

 

Профаг - бактериялық клеткаға тұқым қуу материалы қосылған фаг. 50.

 

Репликациялық аша - репликация жүруі үшін қос тізбекті ДНҚ-ның ажырасу нүктесі. 51.

 

Репрессор - басқа геннің әсерін тежейтін ген. 52.

 

Трансдукция - фаг арқылы бір бактериядан екінші бактерияға ДНҚ бөлігінің тасмалдануы. 53.

 

Транскрипция - ДНҚ молекуласындағы бірізділіктің иРНҚ молекуласына жазылуы. 54.

 

Транслокация - бір хромосоманың бөлшегінің екінші хромосомаға ауысуы. 55.

 

Трансляция  –  генетикалық  ақпаратты  иРНҚ  тілінен  белоктағы  аминқышқылының  тіліне аудару, яғни синтезі. 

56.


 

Трансформация  -  басқа  тұқым  қуатын  белгілері  бар  бөгде  клетка  молекуласының 

бактериялық клеткаға енуі арқылы оның нәсілдік қасиетінің өзгеруі. 

57.


 

Триплет - үш нуклеотидтен тұратын тізбек (кодон).  

58.

 

Хиазма  -  мейоздың  бір-профаза  кезеңінде,  гомологты  хромосомалар  ажыраса  бастағанда, кроссинговердің салдарынан Х-бейнелі құрылымдардың  пайда болуы. 

59.


 

Хроматин - белок пен ДНҚ-дан құрылған қосылыс. 

60.

 

Эукариоттар  -  клеткаларында  айқын  көрінетін  ядро  және  цитоплазмасы  бөлінетін организмдер. Эукариоттар бір клеткалы және көпклеткалы болып бөлінеді. 

 

Емтихан сұрақтары 

1.

 Пәннің мақсаты, міндеттері және басқа пәндермен байланысы. 

2.

 Клетка түрлері, құрылысы және  қызметі. 

3.

 Эукариоттық және прокариоттық клетка ерекшеліктері. 

4.

 Бактериялар мен вирустар. 

5.

 Тұқым қуатын материалдың химиялық табиғаты. 

6.

 Нуклеин қышқылдары, құрылысы, ерекшеліктері. 

7.

 Генетикалық материал - ДНҚ. 

8.

 ДНҚ репликациясы. 

9.

 ДНҚ репликациясына қатысатын ферменттер. 

10.


 

ДНҚ денатурациясы және қос шиыршығының түзілуі. 

11.

 

ДНҚ молекуласының полиморфизмі. 12.

 

ДНҚ рекомбинанттары(будан ДНҚ-лар). 13.

 

ДНҚ, РНҚ макромолекулаларының құрылысындағы ұқсастық, айырмашылықтар. 14.

 

РНҚ түрлері, қызметі. 15.

 

Генетикалық код.  

17 


16.

 

Генетикалық код құпиясының ашылуы. 17.

 

Ферменттің белсенді орталығы. Ферменттік катализ. 18.

 

Ферменттік реакциялардың сипаттамасы. 19.

 

Рестрикция ферменттері (рестриктазалар). 20.

 

Ақуыз құрылымының деңгейлері. 21.

 

Клеткадағы ақуыз синтезі. 22.

 

Ақуыз синтезінің механизмі 23.

 

Ақуыз молекуласының конформациясы. 24.

 

Ақуыз синтезінің кезеңдері (инициация, элонгация, терминация). 25.

 

Иммунитеттің молекулалық негіздері. 26.

 

Иммундық жүйе оның қызметі. 27.

 

Иммундық жүйенің әрекеті. Иммуноглобулиндердің құрылымы. 28.

 

Антиген - антидене реакциясы. 29.

 

Иммунитет жөніндегі теориялар. 30.

 

 Иммундық жүйенің әрекеті. 31.

 

Аутоиммундық аурулар. 32.

 

Иммундық жүйенің қызметіндегі кейбір ауытқулар. 33.

 

Моноклондық антиденелер. 34.

 

Молекулалық биологияның жаңа бағыттары. 35.

 

Микроорганизмдер биотехнологиясы. 36.

 

Жануарлар клеткасына негізделген биотехнология. 37.

 

Клетка инженериясы.  38.

 

Эбриогенетикалық инженерия. 39.

 

Генді алу жолдары. 40.

 

Гендік терапия. 41.

 

Гендермен манипуляция жасау биотехнологиялары. 42.

 

Жануарлар клеткасына негізделген биотехнология. 43.

 

Онкологияның молекулалық негіздері. 44.

 

Онкогендер. 45.

 

Қауіпті ісіктердің пайда болу процесі және клеткалардың трансформациясы. 46.

 

Ісіктердің қалыптасуындағы көп сатылық. 47.

 

Антионкогендер немесе ісіктердің тежегіш гендері (супрессорлар). 48.

 

Ісіктердің шығу себептері.  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет