Қазақстан республикасының білім және ғылымPdf көрінісі
бет1/3
Дата15.03.2017
өлшемі343,63 Kb.
#9781
  1   2   3

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

 МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

  

5В060700 БИОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ КЕШЕНІ 

 

  

 

  

 

  

 

 «Жасуша биологиясы» пәнінен 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

СИЛЛАБУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР 2013 ЖЫЛ 


 

БЕКІТІЛДІ 

БСжОӘЖ бойынша проректорі 

б.ғ.к., профессор. ____________ Л.С. Комардина 

"____" _______________ 2013 ж. 

 

 

 Автор: магистр, аға оқытушы Кадырова М.С. ___________________  

 

  

«Биология және экология» кафедрасы 

 

«Жасуша биологиясы»  5В060700 Биология мамандығы бойынша күндізгі  оқу бөліміндегі  жалпы орта білім 

негізінде оқитын студенттерге арналған 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

СИЛЛАБУС 

 

Курс 


Семестр 


Дәріс 


15 

Зертханалық сабақтар 

30 

СОӨЖ 


22,5 

СӨЖ 


67,5 

Бақылау түрі 

емтихан 

 

 

Жоғарғы оқу орындарындағы 5В060700 «Биология» мамандығының Типтік оқу жоспары бойынша құрастырылды (10.04.2012 ж. бастап №158 бұйрық ҚР БҒМ) 

 

  

Жаратылыстану-гуманитарлық факультетінің ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді 

және шығаруға ұсынылған 

 

Протокол №1  28.08.2013 ж.  

Жаратылыстану-гуманитарлық факультетінің ҒӘК төрайымы ___________ Э.Ю. Сарсембаева 

 

«Биология және экология» кафедрасының отырысында қарастырылған және бекітілген  

Протокол №1  27.08. 2013 ж. 

 

«Биология және экология» кафедрасының меңгерушісі б.ғ.к., профессор ________________ Г.З. Химич 

 

 Келісілді: 

Ақпараттық әдістемелік бөлім бастығы _______________ Н.М. Ушакова  

«Жасуша биологиясы» пәнінен оқу курсының силлабус құрылымы. 

 

1. 

Түсініктеме хат-------------------------------------------------------------------------4 

2.

 

Курстың күнтізбелік - тақырыптық жоспары------------------------------------5 3.

 

СОӨЖ тапсырмаларын тапсыру және орындауы бойынша тақырыптық жоспар------------------------------------------------------------------------------------7 

4.

 СӨЖ мазмұны мен өткізу графигі-------------------------------------------------10 

5.

 Студенттердің рейтингісін бағалау шкаласы------------------------------------12 

6.

 Білім бағасының жалпы шкаласы--------------------------------------------------14 

7.

 Термин сөздер -------------------------------------------------------------------------15 

8.

 Білімді тексеруге арналған сұрақтар----------------------------------------------16 

9.

 Әдебиеттер тізімі----------------------------------------------------------------------19 

 

 Оқытушылар 

Өткізу орны мен уақыты 

Байланыс жасау 

ақпараты 

 

 

Кадырова М.С. Дәріс 

СОӨЖ 


 

574955  


Биология және экология 

кафедрасы 

111 ауд. 

(Ауд. сабақ 

кестесінде 

көрсетілген) 

(Ауд. сабақ 

кестесінде 

көрсетілген) 

 

  

 

  

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Жасуша  биологиясы  тірі  ағзалардың  жұмыс  істеуін,  олардың  құрамына  кіретін  молекулалар және атомдардың химиялық құрылымы тұрғысынан зерттейтін ғылым саласы.  

Пәнді  оқытудың  мақсаты  -  клетканы  құраушы  негізгі  тіршілік  құбылыстарын  (заттардың 

алмасуы,  тұқым  қуалаушылық,  нуклеин  қышқылдарының  құрылымы  және  олардың  әр  түрлі 

ағзалардағы атқаратын қызметі т.с.с) молекула деңгейінде зерттеу. 

Жасуша  биологияның  зерттейтін  обьектісі,  биохимиялық  тұрғыдан  алғанда,  биополимерлер, 

тіршіліктің негізгі химиялық құрылымдары - нуклеин қышқылдарымен ақуыздар. Курстың құрылысы: 15 сағат дәріс, 30 сағат зертханалық сабақ, 22,5 сағат СОӨЖ, 67,5 сағат 

СӨЖ. 


Бақылау  түрлері:  фронтальды  сұрау,  конспект  тексеру,  коллоквиум  және  семинар 

сабақтарын жүргізу, аралық және қорытынды тест алу, емтихан. 

Курсты  оқу  барысында  студенттер  клетканың,  ақуыздар  мен  ферменттердің,  тұқым  қуудың 

молекулалық  негізінің  (ДНҚ,  РНҚ)  құрылымы  мен  құрылысын,  генетикалық  кодтың,  ақуыз 

синтезінің механизмдерін білуі қажет. 

Теориялық  материялдарды  қабылдау  нәтижесінде  студенттер  ДНҚ  репликациясының, 

генетикалық  кодтың,  ақуыз  синтезінің  механизмдерін  және  т.б  үрдістерді  түсіндіруді  үйренуі 

қажет. 

Курсты  оқу  нәтижесінде  студенттер  молекулалық  биология  курсының  барлық  негізгі 

теориялық және тәжірибелік сұрақтарын, осы ғылымның басқа биология ғылымдары арасындағы 

алатын орнын және қазіргі қоғамдағы әлеуметтік маңызын жан - жақты білуі қажет.  

Курсты  оқу  нәтижесінде  студенттер  арнайы  терминалогияларды,  зертханада  тәжірибелерді 

ұйымдастыруды меңгеруі қажет. Бақылау нысаны: емтихан. 

Пререквизиттер: химия, цитология және гистология

Постреквизиттер: генетика. 

 

  

№1 кесте (4-ші семестр - (15 апта) - 1 АК) - Оқу курсын окыту тақырыпты-мазмұндық жоспар  

 

№ ОҚ атауы мен 

мазмұны 


(тақырыпшалар) 

ОК ұйымдастыру мазмұны мен формасы 

Күнделікті 

бақылау 


(КБ) 

Дәріс 


Зертханалық сабақтар 

ОСӨЖ 


СӨЖ 

сағат 

саны 

ОК ұйымдастыру 

мазмұны мен 

формасы 


сағат 

саны 

ОК ұйымдастыру 

мазмұны мен 

формасы 


сағат 

саны 

ОК ұйымдастыру 

мазмұны мен 

формасы 


сағат 

саны 

ОК ұйымдастыру 

мазмұны мен 

формасы 


Модуль №1. Жасушаның ұйымдастыруы және құрылысы. 

1. 


Цитология пәннің 

мақсаты мен 

міндеттері 

Критикалық тұрғыда ойлау 

әдісі 


Кішігірім 

топтарда жұмыс 

жасау 


Мәселені шешу 

жолдары 

Реферат Ауызша сұрау 

2. 


Тордың 

зерттеу 


әдістері. 

Мәселелі жағдай 

Тематикалық түсінік бойынша 

тезаурус құрастыру 

Кішігірім топтарда жұмыс 

жасау 


Дәріс 


конспектісі 

Жеке бақылау 

түрі 

3. 


Прокариот 

торының 


құрылымында 

өзгешеліктер. 

Ойлау қабілетін артыру 

Конспект құру Конспект тексеру 

Баяндаманы қорғау 

Жеке бақылау 

түрі 

4. 


Эукариот торының 

құрылымында 

өзгешеліктер. 

Мәселелі жағдай 

Кішігірім топтарда жұмыс 

жасау 


Ақпараттық 

хабарландыру 

Тезаурус құрастыру 

Тест 


құрастыру 

5. 


Тордың  аттамалы 

аппараты. 

Критикалық тұрғыда ойлау 

әдісі 


Конспект 

құрастыру 

Жеке жобаны қорғау 

Жеке жобаны қорғау 

 

Тест құрастыру 

6. 


Өсімдіктің торша 

қабырғасының 

құрамы. 

Мәселелі жағдай 

Тематикалық түсінік бойынша 

тезаурус құрастыру 

Баяндаманы қорғау 

Дәріс конспектісі 

Жеке бақылау 

түрі 

7. 


Ядро. 

Критикалық тұрғыда ойлау 

әдісі 


Кішігірім 

топтарда жұмыс 

жасау 


Конспект 

құрастыру 

Жеке жобаны қорғау 

Ауызша 


сұрау 

8. 


Ядрошық. 

Анықтама лар 

Конспект құрастыру 

Жазбаша сұрау Баяндаманы 

қорғау 

Жеке 


бақылау түрі 

 

Барлық сағат саны 

  

10 

 

34 

 

 

Аралық бақылау (Модуль 1) - Коллоквиум Модуль №2. Жасуша өмір әрекетінің процесстер. 

Тордың вакуолярлық 

Мәселелі жағдай 

Конспект құрастыру 

Дәріс конспектісі Реферат 


жұмысын 

Жеке 


бақылау түрі 

жүйесі. 

қорғау 


10  Екі мембраналы 

органелла. 

Критикалық тұрғыда ойлау 

әдісі 


Кішігірім 

топтарда жұмыс 

жасау 


Кішігірім  

топтарда жұмыс 

жасау 


Презентация 

жұмысын 

дайындау 

Жеке 

бақылау түрі 11  Лизосомалар. 

Анықтама лар 

Тематикалық түсінік бойынша 

тезаурус құрастыру 

Мәселені шешу жолдары 

Баяндаманы қорғау 

Ауызша 


сұрау 

12  Цитоскелет. 

Жасушаның 

орталығы. 

Критикалық тұрғыда ойлау 

әдісі 


Кішігірім  

топтарда жұмыс 

жасау 


Жеке жобаны 

қорғау Жеке жобаны қорғау 

 

Жеке бақылау түрі 

13  Жасушаның 

бөлімдері. 

Анықтама лар 

Конспект құрастыру 

Баяндаманы қорғау 

Жеке жобаны қорғау 

 

Тест құрастыру 

14  Жасушаның 

дифференциацияс

ы. 


Мәселелі 

жағдай Кішігірім  топтарда жұмыс 

жасау 


Жеке жобаны 

қорғау Реферат жұмысын 

қорғау 


Жеке 

бақылау түрі 

15  Жасушаның 

патологиясы. 

Критикалық тұрғыда ойлау 

әдісі 


Конспект 

құрастыру 

1,5 


Конспект 

құрастыру 

5,5 

Дәріс 


конспектісі 

Ауызша 


сұрау 

 

Барлық сағат саны 

  

12,5 

 

37,5 

 

 

Қорытынды бақылау (Модуль 2) - тесттік бақылау 

 

Барлығы: 

15 

 

15 

 

22,5 

 

67,5 

 

 

  

Кесте 2 - Модульдер бойынша бағдармалық сұрақтар көрсетілген ОК модульдік-интегративті құрылымы  

 

Мазмұны Модуль 1 

Модуль 2 

Бағдарламалық 

сұрақтар 

1. Цитология пәннің мақсаты мен міндеттері. 

2. Тордың зерттеу әдістері. 

3. Прокариот торының құрылымында өзгешеліктер. 

4. Эукариот торының құрылымында өзгешеліктер. 

5. Тордың аттамалы аппараты. 

6. Өсімдіктің торша қабырғасының құрамы. 

7. Ядро


.

 

8. Ядрошық.

 

9. Тордың вакуолярлық жүйесі. 10. Екі мембраналы органелла. 

11. Лизосомалар. 

12. Цитоскелет. Жасушаның орталығы. 

13. Жасушаның бөлімдері

.

 

14. Жасушаның дифференциациясы. 15. Жасушаның патологиясы. 

Негізгі оқу 

әдебиеті 

1.  Стамбеков  С.Ж.,  Петухов  В.Л.  Молекулалық  биология. 

Новосибирск. Сибир. полиграф. предпр. “Наука”, 2003. - 214 

бет. 


2.  Белозерский  А.Н.  Молекулярная  биология  новая  ступень 

познания  природы.    Издательство  «Советская  Россия». 

Москва, 2010 г. - 188 с. 

3.  Дерябин  Д.Г.  Функциональная  морфология  клетки 

[Текст]: учеб. пос./ Д.Г. Дерябин. - М.: КДУ, 2005. 

4. Епифанова, О.И. Лекции о клеточном цикле [Текст] /О.И. 

Епифанова.  -  М.:  Товарищество  научных  изданий  КМК, 

2003. 


5.  Кузнецов,  С.Л.  Лекции  по  гистологии,  цитологии  и 

эмбриологии  [Текст]:  учеб.  пос.  для  медвузов  /С.Л. 

Кузнецов, 

М.К. 


Пугачев.- 

М.: 


Медицинское 

информационное агентство, 2004. 

6.  Ченцов,  Ю.С.  Введение  в  клеточную  биологию  [Текст]: 

учеб. для вузов./ Ю.С. Ченцов. - М.: Академкнига, 2005. 

1.  Стамбеков  С.Ж.,  Петухов  В.Л.  Молекулалық  биология. 

Новосибирск. Сибир. полиграф. предпр.“Наука”, 2003. - 214 бет. 

2.  Белозерский  А.Н.  Молекулярная  биология  новая  ступень 

познания  природы.    Издательство  «Советская  Россия».  Москва, 

2010 г. - 188 с. 

3.  Дерябин  Д.Г.  Функциональная  морфология  клетки  [Текст]: 

учеб. пос./ Д.Г. Дерябин. - М.: КДУ, 2005. 

4.  Епифанова,  О.И.  Лекции  о  клеточном  цикле  [Текст]  /О.И. 

Епифанова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2003. 

5.  Кузнецов,  С.Л.  Лекции  по  гистологии,  цитологии  и 

эмбриологии  [Текст]:  учеб.  пос.  для  медвузов  /С.Л.  Кузнецов, 

М.К.  Пугачев.-  М.:  Медицинское  информационное  агентство, 

2004. 

6.  Ченцов,  Ю.С.  Введение  в  клеточную  биологию  [Текст]:  учеб. для вузов./ Ю.С. Ченцов. - М.: Академкнига, 2005. 

Қосымша оқу 

әдебиет 

1. Билич, Г.Л. Универсальный атлас. Биология [Текст] в 3-х 

кн.: Кн. 1: Цитология. Гистология. Анатомия человека: учеб. 

пос./ Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – М: «Оникс 21 век», 

2005. 

2.  Гистология,  цитология  и  эмбриология  [Текст]:  учеб.  для вузов / Ю.И.Афанасьева, С.Л.Кузнецова, Н.А.Юриной. - М.: 

Медицина, 2004. 

3.  Дерябин,  Д.Г.  Функциональная  морфология  клетки 

[Текст]: учеб. пос./ Д.Г. Дерябин. - М.: КДУ, 2005. 

Епифанова,  О.И.  Лекции  о  клеточном  цикле  [Текст]  /О.И. 

1.  Билич,  Г.Л.  Универсальный  атлас.  Биология  [Текст]  в  3-х  кн.: 

Кн.  1:  Цитология.  Гистология.  Анатомия  человека:  учеб.  пос./ 

Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – М: «Оникс 21 век», 2005. 

2. Гистология, цитология и эмбриология [Текст]: учеб. для вузов / 

Ю.И.Афанасьева,  С.Л.Кузнецова,  Н.А.Юриной.  -  М.:  Медицина, 

2004. 

3.  Дерябин,  Д.Г.  Функциональная  морфология  клетки  [Текст]: учеб. пос./ Д.Г. Дерябин. - М.: КДУ, 2005. 

Епифанова,  О.И.  Лекции  о  клеточном  цикле  [Текст]  /О.И. 

Епифанова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2003. 


Епифанова.  -  М.:  Товарищество  научных  изданий  КМК, 

2003. 


4.  Кузнецов,  С.Л.  Атлас  по  гистологии,  цитологии  и 

эмбриологии  [Атлас]  /С.Л.  Кузнецов.  -  М.:  Медицинско  - 

информационное агентство, 2002. 

5.  Кузнецов,  С.Л.  Лекции  по  гистологии,  цитологии  и 

эмбриологии  [Текст]:  учеб.  пос.  для  медвузов  /С.Л. 

Кузнецов, 

М.К. 

Пугачев.- М.: 

Медицинское 

информационное агентство, 2004. 

6.  Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

[Текст]: 

учеб 

пос. 


для 

медвузов 

/Ю.И.Афанасьева,  А.Н.Яцковского.-  2-е  изд.,  перераб.  и 

доп.- М.: Академия, 2004. 

4. Кузнецов, С.Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии 

[Атлас]  /С.Л.  Кузнецов.  -  М.:  Медицинско  -  информационное 

агентство, 2002. 

5.  Кузнецов,  С.Л.  Лекции  по  гистологии,  цитологии  и 

эмбриологии  [Текст]:  учеб.  пос.  для  медвузов  /С.Л.  Кузнецов, 

М.К.  Пугачев.-  М.:  Медицинское  информационное  агентство, 

2004. 

6.  Лабораторные  занятия  по  курсу  гистологии,  цитологии  и эмбриологии  [Текст]:  учеб  пос.  для  медвузов  /Ю.И.Афанасьева, 

А.Н.Яцковского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 2004. 

Дәріс 

мазмұны 


№1  тақырыбы.  Дүниежүзілік  және  отандық  цитологияның 

дамуының қысқаша тарихы 

№2 

тақырыбы. Тордың 

өмірлік 


қағидалары. 

Тор 


мәдениетінің тыс бойы. 

№3  тақырыбы.  Прокариоттық  торлар  туралы  жалпы 

ақпараттар. 

№4  тақырыбы.  Эукариоттық  тордың  құрылымы  туралы 

жалпы ақпараттар. 

№5  тақырыбы.  Биологиялық  мембраналардың  ұрғашылық 

және атқаратын қызметтері. 

№6 тақырыбы. Өсімдіктің торша қабырғасының құрамы. 

№7  тақырыбы.  Ядролық  тыстың  құрылымы.  Интерфазо 

ядроның хроматині. 

№8  тақырыбы.  Ядрошық  -  атқаратын  қызметтерің 

ультраструктуралық  құрылым  және  химия.  Ядрошық  саны 

ядрода, және олардың хроомосомы. 

№9  тақырыбы.  Эндоплазмалық  түйіршіктеу  тізбегі.  Тегіс 

эндоплазмалық тізбек. 

№10  тақырыбы.  Митохондриялар  -  жуйеге  жасушаларды 

күшқуаты. 

Митохондриялардың 

бағыты. 

Пластидтар. 

Ультракүлгін және хлоропласттың функциялары, дамуы. 

№11  тақырыбы.  Лизосома  -  құрылымы,  химиялық  мінездемесі. 

Лизосомалардың функционалдық маңызы, шығу тегі. 

№12 тақырыбы. Цитоскелет - жасушаның тіректі-қозғалмалдығы 

жүйесі. Микротүтікше, жіңішке құрылым  және улылығы. 

№13 тақырыбы. Прокариот және эукариоттың клетканың бөлінуі. 

ДНК бактериясының репликациясы. Жасушаның өмірлік циклі. 

№14 тақырыбы. Жасушаның дифференцириясында ядроның және 

цитоплазманың  маңызы.  Жасушаның  морфологиялық  нақты 

белгілері. 

№15  тақырыбы.  Жасушаға  зақымдану  фактордың  әсері. 

Паранекроздың 

теориясы. 

Жасушаның 

зақымдануға 

спецификалық және спецификалық емес реакциялар. 

Зертханалық 

жұмыстың 

мазмұны  

Зертханалық жұмыс №1. Клетка құрылысы және қызметі. 

Зертханалық жұмыс №2. ДНҚ құрылысы. 

Зертханалық жұмыс №3. Ақуыз құрылымы. 

Зертханалық жұмыс №4. Прокариот геномы. 

Зертханалық жұмыс №5. Прокариоттар репликациясы. 

Зертханалық 

жұмыс 


№6. 

Аминқышқылдарының 

активациясы. 

Зертханалық  жұмыс  №7.  Нуклеин  қышқылдарының 

Зертханалық жұмыс №9. Жасуша зерттеудың цитологиялық және 

цитохимиялық  әдістері.  Биологиялық  пәндердерінің  арасында 

цитологияның  орны.  Ауыл  шаруашылығының  және  медицина 

үшін цитология мағынасы. 

Зертханалық жұмыс №10. Прокариоттар мен эукариоттар, өсімдік 

пен  жануар  жасушаларының  құрылымы  мен  функционалды 

дамуындағы ортақ принциптері. 

Зертханалық 

жұмыс 

№11. 


Биологиялық 

мембраналар. гибридизациясы. 

Зертханалық  жұмыс  №8. 

Жасушалар  мен  ұлпаларды  зерттеу 

тәсілдері.

 

Плазматикалық мембрана. Зертханалық  жұмыс  №12. 

Эндоплазмалық  тор.  Гольджи  аппараты. 

Лизосомалар. Өсімдік жасушаларының вакуольдері.

 

Зертханалық  жұмыс  №13.  Ядроның  морфофункционалды құрылысы. 

Зертханалық  жұмыс  №14.  Жыныссыз  көбеюдің  цитологиялық 

негіздері. Митоз, амитоз, эндомитоз. 

Зертханалық жұмыс №15. Митохондриялар мен и пластидтер. 

ОСӨЖ  

жоспары 


ОСӨЖ №1. Шванның торша қағидасы. Вирхов жұмысының 

торша қағиданың дамуы үшін мағынасы. 

ОСӨЖ  №2.  Тіркелген  тордың  байқауы.  Тіркелім  туралы 

ұғым. 


ОСӨЖ №3. Прокариоттық тордың көбеюі. 

ОСӨЖ №4. Эукариоттық тордың пішіні және аумақ. 

ОСӨЖ  №5.  Плазмалық  мембрананың  рецепторлық 

атқаратын қызметі. 

ОСӨЖ №6. Прокариот торша қабырғасының құрамы. 

ОСӨЖ  №7.  Нуклео:  құрылым,  рөлі  хроматинның 

функционоримы. 

ОСӨЖ №8. Ядрошықтың ДНК, РНК зәузатының құрылымы, 

жартылай бағыты. 

ОСӨЖ  №9.  Гольджи  аппараты:  жалпы  мінездеме,  торда 

таратпаушылығы. 

ОСӨЖ  №10.  Митохондриялық  сатыларының  морфологиясы. 

Митохондрия  жарты  органеллалар:  митохондриясының  ақуыз 

кешені. 


ОСӨЖ №11. Лизосома - полиморфлық ұйымдастыруы. Біріншілік 

және екіншілік лизосома. 

ОСӨЖ 

№12. 


Фибриллярдық 

цитоплазманың 

құрамы. 

Микрофиламенттар, 

құрамы 

мен 


улылығы. 

Актиндық 

микрофиламенның сипаттамалары. 

ОСӨЖ  №13.  Мейоз.  Мейоздың  болуы.  Басты  бөлімдері: 

біріншіден 

профазаның 

болуы 

мейотикалық бөлініп 

қарастырылады;  хромосома  конъюгациясы  синаптонемалдың 

комплекстың құрылысы; кроссинговер. 

ОСӨЖ  №14.  Дифференциялаудың  процесстің  регуляциялық 

факторлары. Клетканың ескіруы. Ескіру механизмі. 

ОСӨЖ №15. Жасушаның зақымдануға органоидты құрылысының 

өзгерістері. Ішкі клетка репарациясы. 

 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет