Бағдарламасы негізінде құрастырылдыжүктеу 0.63 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата27.03.2017
өлшемі0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті 

Физика жəне математика кафедрасы 

 

«Компьютерлер көмегімен математикалық есептер шығару» ПƏНІ БОЙЫНША ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

051090 - «Математика» 

мамандығының IV курс студенттеріне арналған 

                                                

 

 Курс  -  4 

Семестр –8 

Кредит саны -2 

Дəріс -15 сағат 

Зертханалық-15 сағат 

СООӨЖ – 30 сағат  

СӨЖ- 30 сағат 

Емтихан –  7- семестрде 

Барлығы  – 90 сағат  

           

 

 

  

 

  

 

Орал  2011 ж.  

 

IV курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

«Компьютерлер көмегімен математикалық есептер шығару» пəнінен 

оқу-əдістемелік кешен 051090 мамандығы бойынша оқу жұмыс 

бағдарламасы негізінде құрастырылды.  

 

Құрастырған: оқытушы Батыршинова Б.Т.  

 

  

 

Физика жəне математика кафедрасының отырысында қарастырылды. 10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Жаратылыстану-математика факультетінің 

оқу-əдістемелік 

кеңесінің 

отырысында бекітілді. 

13.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Компьютерлер  көмегімен  математикалық  есептер  шығару» 

ТАҢДАУЛЫ  КУРСЫНЫҢ    БАҒДАРЛАМАСЫ.     (

SYLLABUS) 

    2011- 2012 оқу жылының  8 семестрі 2 кредит. 

2.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет: 

Физика жəне математика кафедрасының оқытушысы Батыршинова Б.Т.  Офис: Физика жəне математика кафедрасы 

Адрес:Орал қаласы Достық даңғылы 162  к.8, ауд.307 

Телефон:  

E-mail: 

Balsi_85@mail.ru

 

 

2.2 Пəн туралы мəлімет:  Семестр 15 оқу аптасынан жəне  1 сессия аптасынан тұрады. Апта  2 кредит-

сағаттан, əрбір  кредит- 1 сағат  дəрістен  жəне 1 сағат зертханалық жұмыстан  

тұрады.  2 сағ. СОӨЖ жəне 2 сағ. СӨЖ жоспарланған. 

 

      Сабақтар     Өткізу    

    уақыты 

     Сабақтар 

       Өткізу  

      уақыты  

Дəріс 1 


50 мин 

СОБӨЖ  


50 мин 

   зертханалық 1 

100 мин. 

СОБӨЖ  


50 мин 

 

Кредит  саны -2 

Өту орны: №8 оқу ғимараты, 305,306,308,309,310,311,406 ауд., сабақ кестесі 

бойынша 


 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Курс 


семестр 

Кредит 


саны 

Дəрістер 

зертхана

лық 


СОБӨЖ 

СӨЖ 


Барлығы 

Бақылау 


түрі 15 


15 

30 


30 

90 


емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Кіріспе 

Курс сипаттамасы: 

Mathematica  CAD  (Computer  Aided  Design  –  автоматты  жобалау  жүйесі). 

MathCad программасы жыл сайын жаңа версиясы пайда болатын күшті даму 

үстіндегі  программаға  жатады.  Бұл  программаның  негізгі  мақсаты 

математикалық  есептерді  автоматты  түрде  компьютерде  шешу.  MathCad 

программасының  негізгі  ядросы  С++  тілінде  жасалынған.      Курсты  толық 

меңгергеннен  кейін  кез-келген  жобалау  бағдарламаларымен  жұмыс  істеуге 

мүмкіндік береді. Курс мақсаты:  

Математикалық 

əдістерді 

компьютерде 

қолдануға 

дайындау. 

Компьютердің  көмегімен  жоғары  математика  есептерін  шығару  əдістерін 

оқыту жəне оларды болашақ кəсіптік қызметінде компьютерлік жүйелер мен 

акпараттық технологияларды тиімді пайдалануға дайындау. 

Курс міндеттері: 

•  математика есептерінің ДК-де көрнекі түрде шығарылатынын көрсету; 

•  ДК-ді ғылыми қызметкер ретінде өз жұмысында тиімді пайдалана 

білуге үйрету; 

•  қоғамдық өмірдің барлық сфераларында компьютерлік техника мен 

технологиялады тиімді пайдалануды қамтамасыз ету жəне оны құру, 

енгізудің ғылыми мəселелерін шеше білу іскерлігін қалыптастыру, 

•  ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы ғылыми жəне жалпы мəдениеттілік 

дағдыларын дамыту, 

•  кəсіптік қызметіне дайындау. Пререквизит: 

•  Аналитикалық  геометрия есептерін компьютерде шығара білуі тиіс; 

•  Жоғары алгебра есептерін компьютерде шығара білуі тиіс; 

Постреквизит: 

•  Жазықтықтағы ІІ ретті қисықтарды компьютерде кескіндей білуі керек; 

•  Қазіргі   есептеу  техникаларын,   байланыс   жүйелерін   пайдалануға   

байланысты 

жұмыс  істеу дағдыларының болуы; 

•  Math Cad 2000/Professional математикалық  пакетімен жұмыс істей 

білуі керек. 

 


Оқыту əдістемесі: 

    Курсты  оқыту  негізгі  оқу  материалдарының  мазмұны  берілетін,  

практикалық  дағдылары  қалыптасатын  зертханалық  сабақ  жəне    СООӨЖ  

түрінде өткізіледі. 

      Студенттер дəрістен алған білімдерін зертханалық жұмыста практикалық 

бекітуі  тиіс.  Студенттердің  білімдерін  тексеру  ауызша  коллоквиум  түрінде 

жəне  практикалық  жұмыс  есебін  тапсыру,  сонымен  қатар  өздік    тапсырма 

есебін тапсыру  түрінде жүргізіледі. Студент орындалған тапсырмаға ауызша 

түсініктеме беріп, нəтижеге қалай жеткенін айтып беруіне болады.  

 

Курстың мазмұны: 

  

Кіріспе. Жүйенің  калькулятор  есебінде  қолданылу  мысалдары.  Тірі  математика. 

Символикалық есептерді есептеу. Екі өлшемді графиктерді жасау шаблонын 

құру.  Параметрлік  теңдеумен  берілген  функцияның  графигін  тұрғызу. 

Бірнеше  функциялардың  графигін  бір  жүйеде  салу.  Үш  өлшемді 

координаталар  жүйесінде  графиктің  шаблонын  қондыру.  Бетті  нүктенің 

аппликаталарынан құралған матрица арқылы тұрғызу.  

2.4. Сабақ мазмұны мен кестесі 

Апта 1 

Кредит сағат 2 

Дəріс 1 

Тақырыбы: MathCAD программасының қызметі,  экрандық 

интерфейсі. Дəріс мазмұны:  

1.  MathCAD программасының қызметі.  

2.  MathCAD программасының экрандық интерфейсі. 

3.  Математикалық белгілер палитрасы, қызметі. Зертханалық жұмыс 1 

Тақырыбы: MathCAD ты суперкалькулятор  ретінде қолдану 

Зертханалық жұмыс мазмұны: 

1.  Айнымалылармен жүргізілетін қарапайым операциялар 

2.  Матрицалық операциялар 

3.  Түбір табу есептері СӨБЖ мазмұны: MathCAD тың қолданушы интерфейсі мен 

негізгі функциялары СӨЖ мазмұны: MathCAD тың негізгі функциялары 

Əдебиеттер: Ю.М.Бидасюк «Самоучитель MathCAD»  15-30 беттер 

 [4] 7-14 бет, [5] 5- 33 бет. 

 

Апта 2 

Кредит сағат 2 

Дəріс 2  

Тақырыбы: MathCAD жүйесі тілінің негізгі ұғымдары. 

Дəріс мазмұны:  

1.  Операторлар, функциялар. 2. Меншіктеу жəне шығару операторы. 

3. Математика операторлары жəне символдар шаблоны. 

Формула редакторымен жұмыс. 

4.  Есептеу нəтижесін форматтау 

 

Зертханалық жұмыс 2 

Тақырыбы: Функцияларды табуляциалау жəне графиктерді 

тұрғызу 


Зертханалық жұмыс мазмұны: 

1.Функция мəндерінің кестелерін тұрғызудың екі əдісі 

2.Графиктерді тұрғызудың түрлі əдістері 

•  Полярлық 

•  Декарттық 

•  Екі өлшемді массивтер СӨБЖ мазмұны: MathCAD та есептеу жүргізу негіздері 

СӨЖ мазмұны: График түрлері 

Əдебиеттер: Ю.М.Бидасюк «Самоучитель MathCAD»  31-52беттер. 

 

Апта 3 Кредит сағат 1 

Дəріс 3 

Тақырыбы: Математикалық анализдің типтік есептерін шешу. 

Дəріс мазмұны:  

1.  Қосындыны есептеу 

2.  Көбейтіндіні есептеу 

3.  Туындыны жəне толық дифференциалды есептеу 

4.  Шекті жəне интегралды есептеу. 

 

Зертханалық жұмыс 3 

Тақырыбы: Теңдеулерді шешудің сандық əдістері 

Зертханалық жұмыс мазмұны: 


1. Given .........Find(...) блогының көмегімен түбірлерді іздеу 

2.Теңдеулерді символдық түрде шешу СӨБЖ мазмұны: Графиктерді тұрғызу жəне форматтау 

СӨЖ мазмұны: Теңдеулерді шешу 

Əдебиеттер: Ю.М.Бидасюк «Самоучитель MathCAD»  53-70 беттер

 

[4] 231-236 бет, [5] 179- 184  бет.  

Апта 4 

Кредит сағат 2 

Дəріс 4 

Тақырыбы: MathCAD жүйесінде график салу. 

Дəріс мазмұны:  

1.  График салу құралы, график түрлері. 

2.  Декарттық координаталар жүйесінде график салу 

3.  Полярлық координаталар жүйесінде график салу  

Зертханалық жұмыс 4 

Тақырыбы: Қосындылар мен туындыларды есептеу 

Зертханалық жұмыс мазмұны: 

1. Интегралдарды есептеу 

    2.Символдық есептеулер

 

Тақырыбы

Жартысызық жəне көпбұрыш 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[89-91]бет №1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Күрделі сызбалардың элементтері Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[89-91]бет, 

[4] 132-138 бет, [5]  376-382 бет.

 

 

Апта 5 

Кредит сағат 2 

Дəріс 5 

Тақырыбы: Үш өлшемді график. Графикті анимациялау принципі. 

Дəріс мазмұны:  

1.  Үш өлшемді график салу түрлері 

2.  Графикті анимациялау техникасы 

№5 Зертханалық жұмыс. 

Тақырыбы: Интегралдарды дифференциалдау жəне есептеу.

 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  


Тақырыбы

Объектіге айна кескінің түсіру 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[115-118]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Объектіге айна кескінің түсіру элементтері Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[115-118]бет, 

[4] 139-168 бет, [5]  401-416 бет.

 

Апта 6 

Кредит сағат 2 

Дəріс 6 

Тақырыбы: MathCAD жүйесінде сызықтық алгебра есептерін 

шешу. 


Дəріс мазмұны:  

1.  Массив, вектор жəне матрица. Оларды негізу. 

2.  Индекстелген айнымалыны қолдану 

3.  Векторлық жəне матрицалық операциялар жəне функциялар. Лабораториялық жұмыс 6 

Тақырып: Матрицаға амалдар. Жоғары алгебра элементтері.

 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Объектілерді көшіру 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[111-113]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Объектілерді көшіру командалары Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер: 1[111-113]бет, [4] 258-268 бет, [5]  272-298 бет.  

Апта 7 

Кредит сағат 2 

Дəріс 7 

Тақырыбы: MathCAD жүйесінде сызықтық емес жəне алгебралық 

теңдеулерді жəне сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. Дəріс мазмұны:  

1.  Сызықтық емес теңдеулерді шешу. 

2.  Root функциясын қолдану 

3.  Сызықтық емес теңдеулерді Given блогы арқылы шешу. 4.  Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. 

Лабораториялық жұмыс 7 

Тақырыбы: Трансцендентті теңдеулерді шешу. Сызықтық теңдеулер 

жүйесі.


 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Объектіні масштабта баспаға беру 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[190-196]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Принтер баптау Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[190-196]бет, 

[4] 270-273 бет, [5]  223-233 бет.  

Апта 8 

Кредит сағат 2 

Дəріс 8 

Тақырыбы: Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу. 

Дəріс мазмұны:  

1.  MathCAD жүйесінің ҚДТ шешу функциялары 

2.  Odesolve()  функциясын қолданып ҚДТ шешу 

3.  ҚДТ шешудің Эйлер əдісі 

4.  Бірінші ретті ҚДТ шешудің Рунге- Кутта əдісі 

Зертханалық жұмыс 8 

Тақырыбы: 

Дифференциальды теңдеулердің сандық шешуі. Жай 

ауысатын функцияар.

 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  Тақырыбы

Плоттердің конфигурациясын редактрлеу 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[202-204]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Плоттердің конфигурациясын атап көрсет Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[202-204]бет, 

 [4] 307-309 бет, [5]  253-259 бет.  

Апта 9 

Кредит сағат 2 

Дəріс 9 

Тақырыбы: Шектік есептерді шешу. 

Дəріс мазмұны:  

1.  Шектік есеп. Оны шешудің стандарт функциялары. 

2.  Екі нүктелі шектік есептерді шешу 

9 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: 

Шектік есептер

 Кірістірілген функциялар. 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Мəтін стилі 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[230-232]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Мəтін стилін редактрлеу Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[230-232]бет,

 [4] 307-309 бет, [5]  253-259 бет.  

 

Апта 10 

Кредит сағат 2 

Дəріс 10 

Тақырыбы: MathCAD жүйесінде программалау 

Дəріс мазмұны:  

1.  Қарапайым программалық конструкцияларды жасау  

2.  Программалық модульдер 

3.  MathCAD ортасында программалау мыслдары Зертханалық жұмыс 10  

Тақырыбы: Программалау. Add Line құралы. 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Объекті құрылымы жəне оларды басқару 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[139-145]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Сызбаға мəтін енгізу Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[139-145]бет, 

 [4] 422-432 бет, [5]  197-211 бет.  

Апта 11 

Кредит сағат 2 

Дəріс 1 

Тақырыбы: Microsoft Excel қосымшасы  құралдары көмегімен 

матрицамен жұмыс істеу құралдары Дəріс мазмұны:  

1.  Матрицаға арифметикалық амалдар қолдану функциялары 

2.  Матрица анықтауышын жəне берілген матрицаға кері 

матрицаны табу құралдары 

3.  Матрицаны меншікті мəнін жəне меншікті векторын табу 

Зертханалық жұмыс 11. 

Тақырыбы: Матрицаға қатысты есептер. 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Үшөлшемді координаттар 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[325-339]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Кеңістіктегі координаталық жүйе Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[325-339]бет,

 [1] -[5]    

 

Апта 12 

Кредит сағат 2 

Дəріс 12 

Тақырыбы: Microsoft Excel қосымшасы  құралдары көмегімен 1 

белгісізді сызықтық емес алгебралық теңдеуді жəне сызықтық 

теңдеулер жүйесін шешу 

Дəріс мазмұны:  

1.  1 белгісізі бар сызықтық емес теңдеу шешу құралы  

2.  Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу 

Зертханалық жұмыс 12. 

Тақырыбы: Параметрді іріктеу құралы. 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

ТақырыбыҮш өлшемді объектінің бейнесі;

 


Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[326-337]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

Полисызық командасы Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[326-337]бет,

 [1] -[5]    

Апта 13 

Кредит сағат 2 

Дəріс 13 

Тақырыбы: Borland Pascal  программалау тілінің көмегімен 

сызықтық құрылымды математикалық есептерді программалау  Дəріс мазмұны:  

1.  Borland Pascal  программалау тілінің программа құрылымы. 

2.  Сызықтық құрылымды математикалық есептерді 

программалау.   Зертханалық жұмыс 13. 

Тақырыбы: 

Borland  Pascal    программалау  тілінің  көмегімен 

сызықтық құрылымды математикалық есептерді программалау

 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Каркасты жəне монолитті моделдерді құру Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[342-359]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

MATHCad бағдарламасында web – сайтты құру Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[342-359]бет,

 [1] -[5]    

Апта 14 

Кредит сағат 2 

Дəріс 14 

Тақырыбы: Borland Pascal  программалау тілінің тармақталу жəне 

циклдік операторларын қолданып сандық қатарды түрлендіру  Дəріс мазмұны:  

3.  Тармақталу командасын қолданып есеп шығару программасы 

4.  Циклді құрылымды есептерді программалау 


Зертханалық жұмыс 14. 

Тақырыбы:  Қатар  қосындысын  белгілі  бір  дəлдікпен  есептеу 

программасы. 

№1. СОБӨЖ.  (Студенттің оқытушы басшылығымен өздік жұмысы)  

Тақырыбы

Үш өлшемді примитив командасын құру 

Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жазып, компьютерде орында. 

Əдебиеттер: 

1[342-359]бет 

 

№1. СӨЖ.  (Студенттің өздік жұмысы)  

Тақырыбы: 

MATHCad бағдарламасында электрондық почта Тапсырма: Тақырып бойынша конспект жаз

 

Əдебиеттер:

 1[342-359]бет,

 [1] -[5]   

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет