Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚАPdf көрінісі
бет1/4
Дата22.12.2016
өлшемі0,71 Mb.
#41
  1   2   3   4

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

СҰРАҚ КІТАПШАСЫ 7005 - НҮСҚА

Аты-жөні______________________________________________________

Т Ж К ______________________________Жауап парағының № _________

Л е к _____________ Аудитория № ________________Орын № _________

Бесінші пэн аты ________________________________________________

Талапкердің қолы ______________С З

2010

Сектор 5

Нұсқа:

7  0  0  5

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

@  ©  @  ©

©  ©  ©  •

©  ©  ©  ©

•   ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  •   •   ©БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

ҚАЗАҚ ТІЛІ

2

7 0 0 5 -нұсқа

1. Диалект сөзді табыңыз.

A) Нағашы.

B) Бөле.


C) Құдаша.

D) Абысын.

E) Құдағай.

2. Ашық дауыстылы сөзді көрсетіңіз.

A) К үні-^ні.

B) Бесарықтың.

C) Павлодар.

D) Алматы.

E) Ақсу.

3. Қате тасымалданған сөзді көрсетіңіз.

A) Жү-зі.

B) Ер-лік.

C) О-ю.

D) Ер-тең-гі.E) Ба-ла.

4.  Сөздердің қосарлануы арқылы жасалған сөзді белгілеңіз.

A) Алты(бақан)

B) Арманның (ауылы)

C) Өн(діргіш)

D) Жел(тоқсан)

E) Ж ан(ж ^уар)

5. 3 ат есімді табыңыз.

A) Сары.

b

) Әрең.c

) Кітап.


D) Әттең.

E) Екі.


6. Жинақтық сан есімді табыіьыз.

A) Бес.


B) Бес-бестен.

C) Беске жуық.

D) Бесінші.

E) Бесеу.

7.  Т эуелденіп келген есімдік түрін белгілеңіз.

A) Өзіммен, қайсыбіреу.

B) Кімде-кім, эркім.

C) Бұны, кіммін?

D) Осысы, мынауың.

E) Өз, бұған.БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

3

7 0 0 5 -нұсқа

8. Күрделі еліктеу сөзді анықтаңыз.

A) Жарқ.

B) Былғаң.

C) Баж-бұж.

D) Бір-екі.

E) Ербең.

9.  Сөйлемді көрсетіңіз.

A) Оқып жатыр.

B) Бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз.

C) Сүрастыру.

D) Мен келдім.

E) Барлық ұстаз.

10.  О моним бола алатын сөзді табыңыз.

A) Өзен.

B) А ухау-а^ау.

C) Әркім.

D) Сана.


E) Шал бар.

11. Түрақты сөз тіркесін табыңыз.

A) Нашар кісі.

B) Айызы қану.

C) Күллі ғалам.

D) Дауыссыз дыбыс.

E) Күн көзі.

12. ілгерінді ықпалды көрсетіңіз.

A) Оқушы.

B) Жолдасым.

C) Аңшы.

D) Ойыншық.

E) Қашса.

13. Еті стіктен жүрнақ арқылы жасалған сын есімді көрсетіңіз.

A) Саңқ етті.

B) Бір топ адам.

C) Ерте тұру.

D) Аспалы шам.

E) Тез жүру.

14. Б олымсыз етістіктің жүрнағын көрсетіңіз.

A) -ма,-ме.

B) -ып,-іп.

C) -ар,-ер.

D) -ды,-ді.

E) -қан,-кен.


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

4

7 0 0 5 -нұсқа

15. Интонация арқылы байланысқан тэсілді табыңыз.

A) Мектеп -  кеме.

B) Жал-қүйрығы қандай?

C) Бүл ауылда түрады.

D) Бақа-шаян көп.

E) Ерлі-зайыпты адамдар.

16. Қз сарлы айқындауыш қатысып түрған сөйлемді табыңыз.

A) Кз Зінің жүзі ақшыл не қызғылт сарғыш келеді.

B) Қызыл, жасыл жапырақтар жерде жатыр.

C) Ақзділ қария ақ боз үйдің есігін түргізіп қойып, эңгіме айтып түр.

D) Пайда, мақтан - бәрі түл.

E) Е сік алды гүлмен қүлпырып түр.

17. Жақты сөйлемді табыңыз.

A) Мына кісіні қайдан көргенімді үмытып түрмын.

B) Жақсы оқуымыз керек.

C) ¥ш уға болмайды.

D) Менің сөйлегім келмейді.

E) С аған қатты қимылдауға болмайды.

18. Қы стырма сөзге байланысты қойылып түрған тыныс белгіні табыңыз.

A) Ой, Ардақ, с зн ақ қоян қырдан қашқан.

B) Сол арада, шынын айту керек, аздап қуанып та қалдым.

C) Домбыра, сырнай, сыбызғы - қазақтың көне аспаптары.

D) Жамбыл, Дина - өнердің қос қазығы.

E) Ол математиканы, физиканы, эдебиетті жақсы оқитын.

19. Қоғамдық, саяси- эз зуметтік мэселелермен айналысатын айбынды қүрал 

тілін табыңыз.

A) Көркем эдебиет.

B) Ресми тіл.

C) Ғылыми тіл.

D) Ауызекі тіл.

E) Публицистика.

20. Қзсымша арқылы жасалған сөзді табыңыз.

A) Шекара.

B) Жолдастық.

C) Аққу.


D) Шеше.

E) Техника.

21. Үзтеу қандай сөйлем мүшесі екенін анықтаңыз.

Оцты жаңбырша жаудырды.

A) Толықтауыш.

B) Анықтауыш.

C) Баяндауыш.

D) Бастауыш.

E) Пысықтауыш.БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

5

7 0 0 5 -нұсқа

22.  С ептеулік шылаулы сөйлемді табыңыз.

A) Сенен кейін барамын.

B) Мектепке кейін барамын.

C) Әңгімеңді кейін айтарсың.

D) Кейін тұрып сөйлесіңіз.

E) Кейін бэрі кеш болады.

23. Шартты бағыныңқы сабақтасты табыңыз.

A) Маған жақындап келгенде ғана, өзімнің шэкіртім екенін таныдым.

B) Бүгін жаңа ай туды.

C) Кітабын оқып болғандықтан, досына бере салды.

D) Ертең апам келеді.

E) Табиғаттың тілін білсең, е шқашан қор болмайсың.

24. Төл сөздің төлеу сөзге айналу жолының дұрысын  көрсетіңіз.

Енді кері цайтуга бола ма ? — den сүрады жауынгерлер.

A) Жауынгерлер кері қайтуға болмайтынын сұрады.

B) Жауынгерлер енді кері қайтуға болатын, болмайтынын сұрады.

C) Жауынгерлер кері қайтуға болатынын сүрады.

D) Жауынгерлер кері қайтатынын айтты.

E) Жауынгерлер қайтуға рұқсат сұрады.

25. Тырнақша дүрыс қойылған  сөйлемді табыңыз.

A) Аб ыз Қарт ананы жалғыз отырғызу ретсіз -  деп ойлады.

B) Абыз; Қзрт ананы жалғыз отырғызу ретсіз « деп ойлады».

C) Абыз, Қзрт ананы жалғыз отырғызу ретсіз деп,- ойлады.

D) Абыз:  “Қарт ананы жалғыз отырғызу ретсіз”, -  деп ойлады.

E) Абыз- Қзрт ананы жалғыз отырғызу ретсіз -  деп ойлады.ҚАЗАҚ ТІЛІ 

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

ОРЫС ТІЛІ

6

7 0 0 5 -нұсқа

1. Укажите звонкие согласные звуки:

A) б, в 

в ) п, б


C) з, с

D) ж, ш


E) г, к

2. В слове пропущена буква п:

A) пойти в клу...

B) хру.. .кое здоровье

C) р о .. .ко возражать

D) джинсовая ю .. .ка

E) курить тру.. .ку

3. Имя существительное обозначает

A) предмет

B) действие

C) признак предмета

D) количество предметов

E) действие предмета

4. Укажите, какой частью речи выражено дополнение в предложении: Зантра не будет похоже на сегодня.

A) Наречием

B) Местоимением

C) Числительным

D) Прилагательным

E) Существительным

5. Управление:

A) взглянули гордо

B) черные нивы

C) взглянули на него

D) теплая ночь

E) творческая работа

6. Укажите примыкание:

A) назначается на должность

B) назначается надолго

C) должностное лицо

D) высокая должность

E) должность назначаетсяБАЙҚАУ СЫНАҒЫ

7

7 0 0 5 -нұсқа

7. Дополнение отвечает на вопросы

A) Что делать? Что сделать?

B) Косвенных падежей. 

с ) Где? Когда?

D) Какой? Чей?

E) Кто? Что?

8. Укажите сложносочиненное предложение (з наки не расставлены).

A) О б оз тронулся с места рано потому что было жарко.

B) Из окошка далеко блестят горы и виден Днепр.

C) Мальчики бежали сломя голову испугавшись крика Фимина.

D) А природа не спала.

E) Чуть брезжилось когда нас разбудили.

9. Монографии, диссертации, доклады, рефераты - жанры

A) публицистического стиля

B) художественного стиля

C) разговорного стиля

D) научного стиля

E) официально-делового стиля

10. Укажите неологизм:

A) микроб

B ) грипп

C) социум

D) катер


E) монета

11.  О кончания прилагательных в словосочетаниях Чуж...  дети, нтояч...  вод, норош...  друзьям:

A) -ие, -ая, -ым

B) -ие, -им, -ым

C) -ые, -их, -им

D) -ие, -ых, -им

E) -ие, -их, -им

12. Укзжите числительное с мягким знаком в середине:

A) 30 саженцев

B)  18 лодок

C)  17 павильонов

D) 20 этажей

E) 70 участников

13. Укажите глагол в форме инфинитива:

A) нести, стеречь

B) пишешь, соревнуется

C) соревнуется, плести

D) стеречь, пишешь

E) плести, печетБАЙҚАУ СЫНАҒЫ

8

7 0 0 5 -нұсқа

14. Причастие от прилагательного отличается, в частности, по наличию у 

причастия...

A) форм времени

B) падежных форм

C) форм числа

D) краткой и полной формы

E) краткой формы

15. Предложение с деепричастным оборотом:

A) Тропинка, заворачивающая к лесу, была узкой.

B) Наступила осень, похолодало.

C) Вернувшись домой, я нашел эту книгу.

D) А утро было славное, хотя и холодное.

E) Мн з не хотелось никого приглашать на свой юбилей.

16. Предлог с причинным значением:

A) беречь для покупки

B) отсутствовать по болезни

C) далеко от дома

D) сз слезами в голосе

E) несмотря на уверения

17. Подлежащее выражено прилагательным.

A) Новое в жизни требует новых названий.

B) Трое повернули к обрыву головы.

C) С тех пор уже никто не заговаривал с Татьяной.

D) В сю ночь горела в салоне дежурная лампочка.

E) Мы шли по чуть заметной тропинке.

18. Укажите двусоставное предложение:

A) В этом театральном сезоне не удалось побывать в опере.

B) Под зтарыми липами даже в жаркий полдень было тихо и прохладно.

C) Судно было унесено волнами.

D) Me ня тянуло ещё раз поехать на этот остров.

E) На море после шторма ещё  не стихло.

19. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным места.

A) Олжас из когорты редких людей, про которых говорят:  «Пришел, 

увидел, победил».

B) Сердце мое заныло, козда очутились мы в давно знакомой комнате.

C) Тот день, козда я сдавал свой первый экзамен, з апомнится мне 

навсегда.

D) Нет величия там, зде нет простоты, добра и правды.

E) М. Пришвин говорил, что выбрал себе в спутники десять умных книг.

20. Укажите значение фразеологического оборота с грехом пополам:

A) быстро

B) медленно

C) долго


D) легко

E) небрежноБАЙҚАУ СЫНАҒЫ

9

7 0 0 5 -нұсқа

21. Укажите ряд слов с приставкой об:

A) обеднеть, обогреть

B) обежать, обставить

C) обаяние, обагрить

D) обскакать, обрадовать

E) окружить, обогнать

22. Укажите слово, о бразованное с помощью суффикса:

A ) смородина

B) паровоз

C) счётчик

D ) отмерить

E) передача

23. Укажите тип односоставного предложения:Лишь к твоей золотой свирели

В черный день устами прильну.

A) определённо-личное

B) неопределённо-личное

C) назывное

D) безличное

E) двусоставное

24. Укажите предложение с уточняющим членом:

A) Итак, на звидание к Александру никто не ездил.

B) Дождь, кажется, зарядил надолго.

C) Между прочим, сзщзствует своего рода закон воздействия 

писательского слова на читателей.

D) Н ззаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к 

кривому гарнизонному поручику.

E) Решение судьи, бесспорно, было правильным.

25. Предложение с однородным подчинением - это

A) предложение с разными типами связи.

B) безсоюзное сложное предложение со значением одновременности.

C) сложноподчиненное предложение, зде два и более придаточных одного 

типа относится к одному и тому же слову главного предложения.

D) сложноподчиненное предложение, где первое придаточное относится к 

главному, второе придаточное относится к первому и т. д.

E) сзожносочиненное предложение со значением одновременности.ОРЫС ТІЛІ 

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

10

7 0 0 5 -нұсқа

1. F алымдардың ең ежелгі адамды атауы:

A ) синантроп

B) епті адам

C) кроманьон

D) тік жүретін адам

E) неандерталь

2. Қзз аз халқының құрамына енген ірі тайпалардың бірі жэне Орта жүздің

РУы:

A) Адай


B) Дулат 

с ) Үйсін

D) Қаңлы

E) Керей


3. Әбу Насыр Әл-Ф араби өз шығармаларын жазған тіл:

A) Сирия.

B) Соғды. 

с ) ¥йғыр.

D) Араб.

E) Түрік.

4. XVI-XVII зкcыpлapдaғы қазақ тарихының маңызды ескерткіші - 

Қадырғали Жалайырдың шығармасы:

A)  " Диуани хикмет".

B)  "Бадап әл-уәкәй".

C)  " Диуани-лұғат ат-түрк".

D)  "Жылнамалар жинағы".

E)  "Тарихирашиди".

5. Абылай хан жерленген қала:

A) Түркістан

B) Сығанақ

C) Созақ

D) Ташкент

E) Тараз

6. X V ni ғ. Кі ші жүздегі шаруалар көтерілісіне басшылық етті:

A) Сырым Датұлы.

B) Амангелді Иманов.

C) Кенесары Қасымұлы.

D) Есет батыр.

E) Исатай Тайманұлы.


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

11

7 0 0 5 -нұсқа

7.  1867-1868 жылғы «Ереже» бойынша салықтан босатылғандар:

A) Билер

B) Шыңғыс тұқымдары

C) Байлар

D) Молдалар мен имамдар

E) Батырлар

8.  1909 жылы шығармалар жинағы баспадан шыққан белгілі ақын:

A) Ш .^^айбердиев.

B) Н.Байғанин.

C) Ы .^ты нсарин.

D) С.Торайғыров.

E) А .^^ан б аев.

9.  1916 жылғы ұлт- аз аттық қозғалыстың Қарқарадағы жетекшілерінің бірі:

A) Ә.Бөкейханов.

B) М.Дулатұлы.

C) С.Сейфуллин.

D) Ж.Мәмбетов.

E) А.Иманов.

10. Б есшатыр обасының салынған мерзімі:

A) б.з.б.  5-4 ғғ.

в ) б.з.б.  7-6 ғғ.

C) б.з.б.  5-1  ғғ.

D) б.з.б.  6-5 ғғ.

E) б.з.б.  8-5 ғғ.

11. Жібек жолының Қазақстандағы Солтүстік-Шызыс тармағы арқылы 

Монғолияға Мөңке хандығына барып қайтқан елші:

A) Томсон

B) Клоусон

C) Сюань-Цзянь

D) Рубрук

E) Диц


12. Ақ Орда мемлекеті өмір сүруін тоқтатты:

A) XIV ғ.

в ) XVI ғ.  басы 

с ) XV ғ.  басы

D) XV ғ. аяғы

E) XIV ғ. басы

13. Түрсын сұлтан өзін хан, Ташкент қаласының билеушісі деп жариялаған 

жыл:


A)  1618 жыл 

в )  1617 жыл 

с )  1612 жыл

D)  1613 жыл

E)  1615 жыл


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

12

7 0 0 5 -нұсқа

14.  1854 жылы көктемде құрылған бекініс:

A) Ақтау

B) Лепсі


C) Ақмешіт

D) Верный

E) Қапал

15.  1886 жылғы «Ереже»  бойынша облыстық, уездік билеушілердің мүддесін 

қорғайтын сот:

A) соттардың төтенше съезі

B) жоғарғы сот

C) облыстық сот

D) бітістіруші сот

E) «халық соты»

16. XX ғасырдың басында 300-ден астам жұмысшысы бар ірі онеркэсіпорын:

A) Успен кеніші

B) Көкшетау кен орны

C) Асташево кен орны

D) Шымкент сантонин зауыты

E) Взадимирск алтын кеніші

17.  1920 жылғы наурыздың аяғына карай Семей облысының солтүстік жағы 

ак гвардияшылардан азат етіліп, с зған байланысты жойылған майдан:

A) Сарыарка.

B) Акмола.

C) Сырдария.

D) Жетісу.

E) Алтай.

18. Үлтгық қазақ театрында тұңғыш рет қойылған пьеса:

A) «Қызыл сұңқарлар».

B) «Шаншар молда».

C) «Арқалық батыр».

D) «Қззы Көрпеш -  Баян сұлу».

E) «Еңлік-Кебек».

19. Қзз ақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Төралқасы республиканың жаңа 

Конституциясы жобасын «бүкілхалықтық талқылауға» ұсынған жыл:

A)  1978 ж

в )  1977 ж 

с )  1979 ж

D)  1960 ж

E)  1980 жБАЙҚАУ СЫНАҒЫ

13

7 0 0 5 -нұсқа

20.  Өзбек үлысында (XV ғ.) үш халықтың болғандығы, о ның ішінде ең көп 

ержүректері қазақтар екені жайлы жазған:

A) Рузбихан

B) Ш.Уәлиханов

C) М.Дулатов

D) Б.Е.Көмеков

E) В.Рубрук

21.  «Дзнггі уалаяты Берке ханға бағынған кезде дінсіздердің көп бөлігін ол 

ислам дініне кіргізді»-де п жазылған Өтеміс қажының кітабы:

A) «Ислам діні»

B) «Шыңғыснама»

C) «Оғызнама»

D) «М ^аббатнама»

E) «Кодекс куманикус»

22.  «Қазақ сүлтандары хижраның 870 жылдары (1465-1466) билей бастады» 

деген мэлімет келтірілген тарихи шығарма:

A) «Шежірелер жинағы»

B) «Кодекс куманикус»

C) «Тарих-и-Абулхаир-хани»

D) «Тарих-и-Рашиди»

E) «Оғызнама»

23.  Сүлтан Баймағамбетов жаудың арнайы салынған қорғаныс үясының оқ 

жаудырып түрған аузын кеудесімен жауып, қаза тапты:

A) Мәскеу үшін шайқаста.

B) Курск үшін шайқаста.

C) Сталинград үшін шайқаста.

D) Ленинград үшін шайқаста.

E) Брест қамалы үшін шайқаста.

24. ¥лы  Отан соғысынан кейінгі жылдары «Жамал», «Атамекен» сизқты 

суреттерді дүниеге экелген жас суретші:

A) С.Мәмбеев

B) Н.Таңсықбаев 

с ) Қ.Телжанов

D) М.Лизогуб

E) М.Кенбаев25. КСРО-да қзйта құру мен қоғамды демократияландыру үрдісіндегі қадам 

жасалды:


A)  1991  жылы 

в )  1981  жылы 

с )  1986 жылы

D)  1987 жылы

E)  1988 жылы

БАЙҚАУСЫНАҒЫ 

14 

7005  -нұсқа

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

МАТЕМАТИКА

15

7 0 0 5 -нұсқа

,  ~ 


4 a -  4b  (a + x)2

1.  Өрнекті ықшамдаңыз:

3a + 3x  a 2 -  b2

A)  ^ ^ Х

a  -  b 

4a + 4 xa2 + b

4a + 4 x


21a3  -  6a2b 

1 2 a b -4 2 a 2

B)

C)

3(a + b)D)  4a + 4 x

D)  2 


vi  .

a  -  b 

4(a + x)

)  3 ( ^ b ) .

2.  Өрнекті ықшамдаңыз:

A)   a.

3

B)  1^a.


3

C) a.


D) - a .

2

E)  a .2

33.  -   бөлігінің  — бөлігі 6 болатын санды табыңыз.

A) 25. 


в )  55.

C) 45.


D) 60.

E) 30.


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

16

7 0 0 5 -нұсқа

.  _  


. . .  

.  . 


6 х - 1 

x + 1 


x -1

4.  Теңсіздікті шешіңіз:  ------- + ------ > -----2A) x > - 4 .

5

B) x >  і .6

C) x <  4 .

5

D) x > -1.E) x < 0.

5.  Теңдеуді шешіңіз:  Vx + V2Ö = 

.

A) Жауабы жоқ.в )  15.

C) 5.


D) 25.

E) 35.


6.  Теңдеуді шешіңіз:  ctg3x = ctgx.

A) - ^   + 7ik, k  e  Z.

7  4

B)  8 k , k  e   Z.C)    (2k +  1), k  e  Z.

D)  | k ,  k  e  Z.

E)  " k , k  «= Z.


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

17

7 0 0 5 -нұсқа

7.  Сөйлемді аяқтаңыз:

“Синус пен косинус функцияларының анықталу облысы -  ...”

A) Барлық нақты сандар жиыны

B) Барлық рационал сандар жиыны

C) Б арлық натурал сандар жиыны

D) Барлық бүтін оң сандар жиыны

E) Б арлық бүтін теріс сандар жиыны

8. Квадраттың диагоналы  10 см, қабырғасын табыңыз.

A) 5  см.

b

) 6 см.


C) 5 д/2  см.

D) 3  см.

E) 7  см.^

9. m в екторының қандай мэнінде  а (2; т е-1;-3)  жэне  b (1;—2;2)  векторлары

перпендикуляр болады?

A) 2


B) 0

C) -3


D) -5

E)  1


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

18

7 0 0 5 -нұсқа2,5x+ 8 -  

1620

10. х-ті табыңыз:---------- - = — — .

5,9 

5,45


A)  10,36.

B) 7.


C) 3,8.

D)  12.


E) 9,5.

311. Теңдеуді шешіңіз:  -9x  -14x = x

A) 0; 2; 7.

B) -7; 0; 2.

C) 0; 9;  14.

D) -7; -2; 0.

E) -9;  0;  14.

12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 

І3Х+ 2 + y  = 2

[2*3x - y  = 9

A) (0;-7)

B) (0;-5)

C) (-5;0)

D) (-7;-5)

E) (-7;0)БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

19

7 0 0 5 -нұсқа

13. Теңдеуді шешіңіз:  |log

3

 (х -  2)|  = 2A)  2 1 ; 6.

9

B) 6.C)  11.

D) 6;  11.

E)  2 1 ;  11.

9

14. Теңсіздіктің дүрыс шешімін анықтаңыз:  log3x+ log3(x-2)  > 1.A)  ( -  a>;3j

B)  (3;+«>)

C)  ( - 1;3)

D)  [-1;3j

E)  [3;+*)

, .   T T 

sin  + sin 3a

15. Ықшамдаңыз:

A)

sin 4 «  c o s «

cos 2 a  cos a

B) - 


о

cos 2 a

C) cos2a.

1

D)E)

cos 2 a  

s in «  

sin 2 a 'БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

20


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет