Білім алушылардың білім жетістіктерініңмониторингі Қазақстан Республикасының 2007Дата27.03.2023
өлшемі18,82 Kb.
#76602

Білім алушылардың білім жетістіктерініңмониторингі
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 24 шілдедегі (2021 жылғы 8 қаңтардағыөзгерістер және толықтырулармен) «Білім туралы» Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес Орта білім берудегі оқу жетістіктерінсырттайбағалау Бастауыш және негізгі орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың білім жетістіктерініңмониторингі (бұданәрі – ББЖМ) болыпөзгертілді.
Бастауыш және негізгі орта білім беру ұйымдарында ББЖМ білім беру ұйымдарынантәуелсіз, оқыту сапасынжүйелі бақылау, бастауыш және негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпығаміндетті стандарттарына сәйкестігінбағалау мақсатында жүзегеасырылады.
ББЖМ әдістемелік көмек көрсету және білім беру сапасын қамтамасыз етужөніндеұсынымдарәзірлей отырып, дайындық пен өткізуді, тестілеунәтижелерінөңдеу мен жүйеліталдаудықамтиды.
ББЖМ 4-сыныптарда кешенді тестілеу нысанында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі – АКТ) қолдана отырып, оқыту тілінде функционалдықсауаттылықтыңүшбағыты: оқу сауаттылығы, математикалықсауаттылық, жаратылыстану-ғылымисауаттылық бойынша жүргізіледі.
4-сынып оқушыларына арналған тесттің құрылымы:
Оқу сауаттылығы – 10 тест тапсырмасы;
Математикалықсауаттылық – 12 тест тапсырмасы;
Жаратылыстану-ғылымисауаттылық – 8 тест тапсырмасы.
Тест тапсырмаларыныңформасы: бірдұрыс жауапты таңдауға арналған.
Тесттіорындаууақыты – 75 минут (1 сағат 15 минут).
Максималды балл – 30.
ББЖМ 9-сыныптарда кешендітестілеунысанында АКТ қолдана отырып, функционалдықсауаттылықтыңүшбағыты: математикалықсауаттылық, жаратылыстану-ғылымисауаттылық, оқу сауаттылығы (орыс, қазақ және ағылшынтілдеріндемәтіндер) бойынша жүргізіледі.
9-сынып оқушыларына арналған тесттіңқұрылымы: 
Оқу сауаттылығы (қазақтілі, орыстілі, ағылшынтілі), әртіл бойынша 10 тест тапсырмасы, барлығы 30 тест тапсырмасы;
Математикалықсауаттылық – 13 тест тапсырмасы;
Жаратылыстану-ғылымисауаттылық (физика, химия, биология, география), әрпән бойынша 8 тест тапсырмасы, барлығы 32 тест тапсырмасы.
Тест тапсырмаларыныңформасы: бірдұрыс жауапты таңдауға арналған.
Тесттіорындаууақыты – 150 минут (2 сағат 30 минут).
Максималды балл – 75.


Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізуқағидалары


ББЖМ тест спецификациялары
ББЖМ бойынша үлгілік тест тапсырмалары

Мониторинг образовательных достижений обучающихся
В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Об образовании РК от 27 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями от 8 января 2021 года) Внешняя оценка учебных достижений среднего образования изменена в Мониторинг образовательных достижений обучающихся начального и основного среднего образования (далее – МОДО).
В организациях начального и основного среднего образования МОДО является независимым от организаций образования систематическим наблюдением за качеством обучения, осуществляется в целях оценки качества знаний обучающихся на соответствие государственным общеобязательным стандартам начального и основного среднего образования.
 МОДО включает в себя подготовку и проведение, обработку и системный анализ результатов тестирования с последующим оказанием методической помощи и выработкой рекомендаций по обеспечению качества образования.
МОДО в 4 классах проводится в форме комплексного тестирования с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на языке обучения по трем направлениям функциональной грамотности: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность. Структура теста для учащихся 4-х классов:
Грамотность чтения – 10 тестовых заданий;
 Математическая грамотность – 12 тестовых заданий;
 Естественнонаучная грамотность – 8 тестовых заданий.
Форма тестовых заданий: с выбором одного правильного ответа.
Время выполнения теста – 75 минут (1 час 15 минут).
Максимальный балл – 30.
МОДО в 9 классах проводится в форме комплексного тестирования с применением ИКТ на языке обучения по трем направлениям функциональной грамотности: грамотность чтения (тексты на русском, казахском и английском языках), математическая грамотность, естественнонаучная грамотность.
Структура теста для учащихся 9-х классов:
Грамотность чтения (казахский язык, русский язык, английский язык) по каждому языку по 10 тестовых заданий, всего 30 тестовых заданий;
Математическая грамотность – 13 тестовых заданий;
Естественнонаучная грамотность (физика, химия, биология, география) по каждому предмету по 8 тестовых заданий, всего 32 тестовых задания.
Форма тестовых заданий: с выбором одного правильного ответа.
Время выполнения теста – 150 минут (2 часа 30 минут). Максимальный балл 75.
Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся Спецификации тестов МОДО Образцы вариантов тестов МОДО
Подробнее http://www.testcenter.kz/ru/shkolnikam/modo.php

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет