Білім беру бағдарламасы: В011-Педагогика және психология Оқу формасы: күндізгі Курс: 3, семестр: Академиялық кредит/сағат: 3/ 90бет6/6
Дата06.01.2022
өлшемі141,5 Kb.
#13908
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6
Пәнді оқытудың жоспары
Лекция тақырыптары

Лекция сағаты

Практикалық сабақ тақырыптары

Практикалық сағат

БӨЖ сағаты

БОӨЖ сағаты

Білімді бағалау сағаты

Оқыту

нәтижелері
Модуль 1. Жалпы білім беретін мектептердегі мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру үдерісі.
Модуль 1. Жалпы білім беретін мектептердегі мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру үдерісі.
1

Инклюзивті білім беру моделі.

1

Инклюзивті білім беру моделі

1

2

1

1

1, 5, 7

2

Инклюзивті білім беру моделі.

1

Инклюзивті кеңістік құруға арналған педагогикалық шарттар

1

2

1

1

1, 5, 7

3

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары.

1

Ұйымдастыру-мазмұндық және бағалу компоненттері (мониторинг).

1

2

1

1

1, 5, 7

4

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары.

1

Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары

1

2

1

1

1, 5, 7
Модуль 2. Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу
Модуль 2. Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу
5

Сенсорлық бұзылысы бар балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жбб үрдісіне қосудың вариативті формалары.

1

2

1

1

1, 5

6

Сенсорлық бұзылысы бар балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

ЖББ ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері (Халықаралық және отандық нормативті-құқықтық актілері).

1

2

1

1

1, 5

7

Тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру

1

2

1

1

1, 5

8

Тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

Психология-медико-педагогикалық консилиумның (ПМПк) қызметін ұйымдастыру.

1

2

1

1

1, 5

9

Зияты зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару

1

2

1

1

1, 5

10

Зияты зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

Педагогикалық жобалау көп функциялы бб қызметінің ерекше түрі ретінде.

1

2

1

1

1, 5, 7

11

Эмоционалды-ерік сферасы зақымдалған балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу

1

Инклюзивті бб жүйесін қаржыландыру


1

2

1

1

1, 5, 7

12

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жалпы білім беру үрдісіне қосудың вариативті формалары

1

ЖББ мектептеріндегі мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізетін мамандарды даярлау

1

2

1

1

1, 5, 7
Модуль 2. Инклюзивті білім берудің халықаралық маңызы
Модуль 2. Инклюзивті білім берудің халықаралық маңызы
13

Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері.

1

Инклюзивті тәжірибедегі педагогикалық техника

1

2

1

1

1, 5, 7

14

Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру.

1

Инклюзивті бб жағдайында оқу орнын басқару


1

2

1

1

5, 7

15

Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару.

1

Инклюзивті үрдістің тиімділігін талдау жасау құралы ретіндегі мониторинг технологиясы

1

2

1

1

1, 5, 7

Барлығы: 90

15
15

30

15

15

Пәнді оқыту әдістері: баяндау, пікір алмасу, пікірталасу, проблемалық әдістер.

Білімді бақылау кестесі

(Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындалу кестесінің үлгісі)


Оқу жұмыс түрлері, бақылау құралдары

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Кіріс бақылауы

г2

Дәріс

ас

ас

мт

мт

ас

мт

ас

ас

ас

ас

пк

ас

ас

ас

ас

3

Практикалық сабақ (семинар)

ж

ас

пк

ас

э

э

ас

іо

ас

іо

ас

ас

ж

э

пк

4

ОБӨЖ тапсырмаларыр


р

5

БӨЖ тапсырмаларыр


р

6

Білімді бағалауж

7

Портфолио дайындауп


ас-ауызша сұрау, мт-материалды түсіндіру, Т-тест, ж-жазбаша, г-глоссарий, э –эссе, іо-іскерлік ойын, пк-пікір сайыс, п- презентация, р-реферат
Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес жүргізіледі.
 Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық эквиваленті


Баллдар

(%-түрінде)


Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз


F

0

0-24


Суммативті бағалау әдісінің дизайны

Оқытудың соңғы нәтижелері және тақырыптық блоктар бойынша бағалау әдістерінің үйлестірілуі

Құзырет тілік

Оқытудың соңғы нәтижесі

1-аралық бақылау

2- аралық бақылау

Қорытынды суммативті баға (емтихан)

Б1.Оқу-танымдық (1)

Б1.1 Білімін қолдануБілім (когнитивті) домені:

Қолданады:

Дағдылар (психомоторлы) домені:

Дәлділік:

Қарым-қатынас (аффективті) домені: Құндылықтарды үлестіреді:


Глосарий, ауызша сұрау, материалды түсіндіру, пікір сайыс, жазбаша

эссе, реферат
Ауызша сұрау, іскерлік ойын, пікір сайыс, жазбаша, эссе,

презентация
ЖазбашаБ2. Жеке тұлғалық (1)

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру
Білім (когнитивті) домені:

Қолданады:

Дағдылар (психомоторлы) домені:

Дәлділік:

Қарым-қатынас (аффективті) домені: Құндылықтарды үлестіреді:


Глосарий, ауызша сұрау, материалды түсіндіру, пікір сайыс, жазбаша

эссе, реферат
Ауызша сұрау, іскерлік ойын, пікір сайыс, жазбаша, эссе,

презентация
Б2. Жеке тұлғалық (1)

Б2.4. Этика және құндылықтар
Білім (когнитивті) домені:

Қолданады:

Дағдылар (психомоторлы) домені:

Дәлділік:

Қарым-қатынас (аффективті) домені: Құндылықтарды үлестіреді


Глосарий, ауызша сұрау, материалды түсіндіру, пікір сайыс, жазбаша

эссе, реферат


Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1.Жұбаназарова Н.С. Денсаулық психологиясы. Оқу құралы. -Алматы: Қазақ университеті, 2018.-116 б.

2. Бримбетова Н.Ж Инклюзивное социальное развитие регионов Казахстана: методы оценки и анализ: брюшира. -Алматы: институт эконом. КН МОН РК, 2016. -45с.

3. Айтметова Г.А . Тірек-қимыл жүйесінің зерттеу әдістері. -Түркістан: Тұран, 2018. -96 б.Қосымша:

1. Кононова С.И. Мүмкіндіктері шектеулі балаларға математиканы окыту әдістемесі. Оқулық, Эверо, 2014

2. Бгажнокова И.М. Дамуында ауытқулары бар балалар. Оқу құралы, Эверо, 2014.

3. Кононова С.И. Денсаулық психологиясы. Оқу құралы,Эверо, 2015.

4. Александрова Л.Ю. Теория и практика инклюзивного образования. Учебное пособие. Эверо, 2016.

5. Карасева Е. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (методические рекомендации). «Русское слово-учебник», 2014, -64 стр.

6.Танцора С.Ю. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии. «Сфера», 2016. - 64

7. Бгажнокова И.М. Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием детей, испытывающих трудности в обучении. Монография, Эверо. 2016.WEB сайттар тізімі:

1. http://online.zakon.kz/

2. http://edu.gov.kz

3. www.open-school.kz/glavstr/inclusiv_obraz/inclusiv_obraz_131_2.htm4. http://veselajashkola.ru/interesno/deti-invalidy-v-obshheobrazovatelnoj-shkole

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет