Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет9/14
Дата12.03.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

2. Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар
      10. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор 
дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған.
      11. Кәсіптік құзыреттіліктер магистратураның әрбір мамандығы бойынша кәсіптік стандарттар
негізінде жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып 
анықталады.
      ӘАОО-да оқу нәтижелері кәсіби құзыретке (біліктілік сипаттамаларына, біліктілік 
талаптарына) сәйкес бітірушінің құзырет моделіне сәйкес келуі қажет.
      12. Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау докторантурада кемінде үш жыл оқу 
мерзімімен философия докторы (PhD) мен бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып жүзеге 
асырылады.
      13. Докторантурада білім алу мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде тек күндізгі 
оқыту нысанында жүзеге асырылады. Бұдан басқа докторантурада білім алу ақылы негізде:
      1) шетел азаматтары үшін;
      2) жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу институттарының, кәсіпорындар мен ұйымдардың 
өтінімдері бойынша;
      3) жұмыс берушілердің өтінімдері бойынша бейіні бойынша және DBA және докторантурада 
жүзеге асырылады.
      ӘАОО-да докторантураға оқу күндізгі нысанда жүзеге асырылады. Білім алушылардың санатына 
байланысты қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқытуға жол беріледі.
      14. Докторантураның оқу жоспарларының барлық нысандарында пәндерді кодтаудың бірыңғай 
жүйесі қолданылады.
      Әрбiр пән қайталанбайтын бір атауға ие болуы тиіс. Ол бiр академиялық мерзiмде меңгеріліп
, аяқталған соң докторанттар емтихан нысанындағы қорытынды бақылауды тапсырады, ал кәсіптік 
практиканың барлық түрлері, курстық жұмыстар (жобалар), докторанттардың ғылыми-зерттеу (
эксперименттік-зерттеу) жұмыстары, тағылымдама бойынша дифференциалды сынақ тапсырады.
      15. Базалық пәндер циклі (БП) міндетті компонент пен таңдау компоненті пәндерінен тұрады.

      ӘАОО-да базалық пәндер циклі (БП) міндетті пәндерден және жоғары оқу орны 
компоненттерінен тұрады.
      16. Базалық пәндер (БП) циклінің міндетті компоненті көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы 
көлемінің 4%-ын немесе 3 кредитті құрайды.
      Таңдау компонентіндегі докторанттың білімге қажеттілігі оқудың қосымша түрлері есебінен 
іске асырылуы мүмкін.
      ӘАОО-да БП циклінің пәндер көлемі үлгілік оқу жоспарының пәндік жалпы көлемі кемінде 4% 
немесе кемінде 3 кредит болады. ЖОО компонентіндегі докторанттың білімге қажеттілігі оқудың 
қосымша түрлері есебінен іске асырылуы мүмкін.
      17. Бейіндеуші пәндер циклінің көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы көлемінің 16%-ын 
немесе 12 кредитті құрайды.
      Бейіндеуші пәндер циклінің пәндері таңдау компонентіне жатады және оларды жоғары оқу орны
өзі айқындайды.
      ӘАОО-да бейіндеуші пәндер (БП) циклінің көлемі үлгілік оқу жоспары пәндерінің жалпы 
көлемі кемінде 16% немесе кемінде 12 кредит болады. БП циклінің пәндері ЖОО компонентіне 
қатысты болады және ӘАОО дербес айқындайды.
      18. Міндетті компонент пәндерінің тізбесі үлгілік оқу жоспарымен айқындалады. Міндетті 
компонент пәндерінің көлемін қысқартуға жол берілмейді. 
      19. Таңдау компоненті пәндерінің тізбесін докторанттың, жұмыс берушілердің сұраныстарына 
және еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес жоғары оқу орны өзі айқындайды.
      ӘАОО-да ЖОО компоненті пәндерінің тізбесін ӘАОО дербес айқындайды.
      20. Докторантураның білім беру бағдарламасының мазмұны осы стандартқа 
 сәйкес
12-қосымшаға
белгіленеді.
      ӘАОО-да докторантураның білім беру бағдарламаларының мазмұны осы стандартқа 
 
13-қосымшаға
сәйкес белгіленеді.
      21. Докторанттың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері білім беру саласындағы уәкілетті орган 
бекіткен Ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру қағидаларына сәйкес ғылыми, ғылыми-талдау 
және ғылыми-практикалық басылымдарда жариялануы тиіс.
3. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
      22. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мақсаты жоғары рухани және өнегелі қасиет 
иесі болатын тұлғаның дамуында перспективаларын ескере отырып еліміздің бәсекеге қабілетті, 
жоғары білікті, өзіндік ойлау қабілетті және қоғамның прогрессивті техникалық, ғылыми, 
әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін кадрларды дамыту және даярлау 
болып табылады.
      ӘАОО-да өз бетінше ойлауға, басқаруға және елдің қорғаныс және ұлттық қауіпсіздігін, 
құқық қорғау қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз етуге қабілетті, моральдық-адамгершілік қасиеті
жоғары, жоғары білікті кадрларды даярлау жоғары білімнен кейінгі білім беру мақсаты болып 
табылады.
      23. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнында айқындалған негізгі құндылықтар:
      1) қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік;
      2) құрмет;
      3) ынтымақтастық;
      4) ашықтық.
      24. Докторантураның негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар:
      1) мынадай: 
      ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы; 
      жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының пәндік, дүниетанымдық 
және әдіснамалық ерекшеліктері туралы;
      білімнің белгілі бір саласындағы ғылыми мектептер мен олардың теориялық және практикалық 
жаңалықтары туралы; 
      белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; 

      ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы;
      ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы;
      ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми әдебі туралы түсінігінің болуы; 
      2) мыналарды:
      жаһандану мен интернационалдандыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи 
үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; 
      ғылыми танымның әдіснамасын;
      белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін;
      ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін (сезінуі және қабылдауы);
      халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде 
бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;
      3) мыналарды:
      ғылыми зерттеулер процесін ұйымдастыруды, жоспарлауды және іске асыруды;
      зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауды, бағалауды, салыстыруды 
және қорытынды жасауды; 
      әртүрлі деректерден алынған ақпараттарды талдауды және өңдеуді;
      заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын 
ғылыми зерттеулерді өз бетімен орындауды;
      ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми ойларын айтуды, өзінің 
білімі мен ойларын ғылыми қоғамдастыққа жеткізуді;
      зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдап, оны тиімді қолдануды; 
      өзінің кәсіби дамуын жоспарлауды және болжауды білуі тиіс; 
      4) мынадай:
      әртүрлі ғылыми идеялар мен теорияларды сыни тұрғыда талдау, бағалау және салыстыру;
      ғылыми қызметте талдау және эксперимент жүргізу; 
      зерттеулер нәтижелерін жоспарлау және болжау; 
      халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда шешендік өнер және 
көпшілік алдында сөйлеу;
      ғылыми хат пен ғылыми байланыс;
      ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру;
      зерттеу саласында жүйелі түсінік пен таңдап алынған ғылыми әдістердің сапалылығы мен 
нәтижелілігін көрсете білу;
      ғылыми іс-шараларда, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу;
      көшбасшылық басқару және ұжымды басқару;
      ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапкершілікпен және шығармашылықпен қарау;
      заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдана отырып, патенттік ізденіс 
жүргізу мен ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі;
      ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқығын қорғау;
      шет тілінде еркін сөйлесу дағдысының болуы тиіс;
      5) мынадай:
      ақпараттар ағымының жедел жаңару және жедел өсу жағдайындағы ғылыми және 
ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;
      теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізуде;
      ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы міндеттерді қою мен оларды шешуде;
      тиісті саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізуде;
      тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде;
      мамандарды жоғары оқу орнында даярлау мәселелерінде;
      ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;
      үнемі кәсіби өсуді қамтамасыз етуде құзыретті болуы қажет.
      25. Философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша білім алушының ғылыми-зерттеу жұмысына 
қойылатын талаптар:
      докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы:
      1) докторлық диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблематикасына сәйкес болуы;
      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының болуы;

      3) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне
негізделуі;
      4) компьютерлік технологияны пайдалана отырып мәліметтерді өңдеудің және 
интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі керек;
      5) ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдана отырып орындалуы;
      6) қорғалатын негізгі ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 
бөлімдерінің болуы тиіс. 
      26. Бейіні бойынша доктор бағдарламасы бойынша білім алушының эксперименттік-зерттеу 
жұмысына қойылатын талаптар:
      докторанттың эксперименттік-зерттеу жұмысы:
      1) докторлық диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблематикасына сәйкес келуі;
      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының болуы;
      3) ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделген және нақты 
практикалық ұсыныстары, кешенді сипаттағы басқару мәселелерінің өзіндік шешімдерінің болуы;
      4) алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы;
      5) қорғалатын негізгі ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, практикалық) 
бөлімдерінің болуы тиіс. 
      27. Докторантура мамандықтары шеңберінде жоғары оқу орындары Ұлттық біліктілік шегіне, 
кәсіптік стандарттарға сәйкес және Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шегімен 
келісілген білім беру бағдарламаларын өз бетінше әзірлейді.
      докторантураны мамандандыру шеңберінде ӘАОО-да кәсіби құзыреттерге сәйкес (біліктілік 
сипаттамаларына, біліктілік талаптарына) түрлі білім беру бағдарламаларын ӘАОО дербес әзірлейді
.
      Білім беру бағдарламалары оқыту нәтижесіне бағдарлануы тиіс.
      28. Бейіні бойынша докторантураның білім беру бағдарламасының мазмұнын жоғары оқу орны 
белгілейді.
      Докторантураның білім беру бағдарламалары модульді білім беру қағидаларымен құрылады.
      29. Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық 
бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мен ғылым салалары үшін іргелі 
білім беру, әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша 
пәндерді терең оқытуды қарастырады.
      30. Бейін бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасы ұлттық экономика салаларына, 
әлеуметтік салаға: білім беру, медицина, құқық, мәдениет, қызмет көрсету, бизнес-әкімшілендіру 
және қорғаныс пен ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау қызметі салалары үшін іргелі білім беру, 
әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп
оқытуды қарастырады.
      31. Білім беру бағдарламасы шеңберінде мамандар даярлау мазмұны мен деңгейіне қойылатын 
ең төменгі талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 
      32. Докторантураның білім беру бағдарламасының құрылымы маңызы бірдей екі білім және 
ғылым компоненттерінен тұрады.
      33. Докторантураның білім беру бағдарламасында:
      1) базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін меңгеруден тұратын теориялық оқыту;
      2) докторанттардың практикалық даярлығы: кәсіби, практика ғылыми тағылымдамалар түрлері; 
      3) докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) 
жұмысы; 
      4) аралық және қорытынды аттестаттау қамтылады.
      34. Жұмыстың барлық түрлерінің еңбек сыйымдылығын есептеу меңгерілген материалдың көлемі 
бойынша жүзеге асады және оқудың нақты нәтижелеріне жетуге қажетті докторант пен оқытушының 
еңбек шығынының өлшем бірлігі болып табылатын кредиттермен өлшенеді. Бұл ретте алдыңғы білім 
деңгейінде игерілген кредиттерді ескеретін жинақтаушы кредиттік жүйе қолданылады.
      Докторанттың докторантураға түсер алдында докторантураның тиісті кәсіптік оқу 
бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс. Қажетті пререквизиттер 
тізбесін жоғары оқу орны өзі айқындайды.
      Қажетті пререквизиттер болмаған жағдайда докторантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат 

етіледі. Мұндай жағдайда докторантурада білім алу докторант пререквизиттерді толық меңгергеннен
кейін басталады.
      ӘАОО-да оқуға түсу үшін пререквизиттерді игеру тәртібін тиісті уәкілетті органдар 
белгілейді. 
      35. Оқу процесін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру кезінде оқу пәнінің 
көлемі кредиттердің бүтін санын құрауы тиіс. Бұл ретте әр пән, әдетте кемінде 2 немесе 3 кредит
көлемімен бағаланады.
      ӘАОО-да әрбір пәннің көлемі кредиттердің толық санын құрайды және пәнді 1 кредитке 
бағалауға жол беріледі. Оқу пәнін бірнеше академиялық кезеңде игеруге рұқсат етіледі.
      36. Білім беру қызметін ұйымдастыру оқу процесін және білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу 
сабақтарын жүргізу тәсілдерін, докторанттың өзіндік жұмысын, олардың оқу жетістіктерін 
қорытынды бақылау түрлерін таңдау арқылы жүзеге асады. 
      37. Білім беру мазмұнының құрылымы білім берудің есептеу-өлшегіш құралдары: оқу жоспары 
мен бағдарламаларына, оқу жүктемесінің көлеміне, академиялық кезеңдер ұзақтығына, академиялық 
сабақ түрлеріне, оқу материалының көлеміне және т.б. қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады.
      38. Доктор даярлаудың білім беру бағдарламасына оқу жоспары, пәндердің оқу-әдістемелік 
кешендері, практикалар (педагогикалық, зерттеу немесе өндірістік) бағдарламалары және 
ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары кіреді.
      39. Білім беру мазмұнын жоспарлауды, оқу процесін ұйымдастыру мен өткізу тәсілін 
кредиттік оқыту технологиясы негізінде жоғары оқу орны өз бетінше жүргізеді.
      40. Білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыру оқу жоспарлары негізінде жүзеге асады.
      Оқу жоспарлары үлгілік (ҮОЖ), жеке (ЖОЖ) және жұмыстық (ОЖЖ) болып бөлінеді.
      ӘАОО-да оқу жоспарлары үлгілік (ҮОЖ) және жұмыс (ЖОЖ) жоспары болып бөлінеді.
      41. ҮОЖ осы стандарт негізінде докторантураның нақты мамандықтары бойынша әзірленеді және
оны білім саласындағы уәкілетті орган бекітеді.
      ӘАОО-да ҮОЖ осы стандарттың негізінде докторантураның нақты мамандықтары бойынша 
әзірленеді және білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті уәкілетті орган
бекітеді.
      ҮОЖ-да міндетті компоненттің әрбір оқу пәнінің еңбек сыйымдылығы және әрбір оқу 
қызметінің түрі (практика, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ), кешендi емтихан, докторлық диссертацияны ресімдеу және 
қорғау) кредитпен айқындалады, ал оқу пәндерінің әр циклі бойынша таңдау компоненті 
кредиттердің жалпы санымен көрсетіледі.
      ӘАОО-да міндетті компоненттің әрбір оқу пәнінің еңбек сыйымдылығы және оқу қызметі әрбір 
түрінің әрбір оқу пәнінің көлемділігі (практиканың, МҒЗЖ (МЭЗЖ), кешенді емтиханын, 
кредиттердегі магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау ҮОЖ-да айқындалады, ал ЖОО 
компоненті оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша кредиттердің жалпы санын көрсетеді.
      42. ҮОЖ-ға қосымша жыл сайын жоғары оқу орындары таңдау компоненті бойынша ӘАОО-ны 
қоспағанда барлық пәндердің жүйеленген, аннотацияланған тізбесі болып табылатын элективті 
пәндер каталогын (ЭПК) жасайды.
      ЭПК-да әр оқу пәні бойынша пререквизиттер мен постреквизиттер көрсетіледі. ЭПК 
докторанттарға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
      43. Мамандық бойынша ҮОЖ мен ЭПК негізінде ӘАОО-ны қоспағанда докторанттарға ЖОЖ құрады. 
ЖОЖ әрбір докторанттың жеке бiлiм траекториясын айқындайды.
      ЖОЖ-ға міндетті компонент пәндері мен ҮОЖ-дан алынған оқу әрекеттерінің түрлері (
практикалар, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ), кешенді емтихан, докторлық диссертацияларды ресімдеу және қорғау) 
және ЭПК ішінен таңдап алынған пәндер компоненті енеді.
      ӘАОО-да докторанттың білім беру траекториясы ЖОЖ және докторанттың жеке жұмыс жоспарымен 
анықталады.
      44. ОЖЖ оқу жылына мамандықтардың ҮОЖ-ы мен докторанттың ЖОЖ-ы негізінде жасалады және 
оны Ғылыми кеңестің шешімі негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді.
      ОЖЖ-да оқу жылында оқытылатын пәндер тізбесі және олардың кредитпен санағандағы еңбек 
сыйымдылығы, оқытылу реті, оқу сабақтарының түрлері мен бақылау нысандары, сондай-ақ оқу 
қызметінің басқа да түрлері (практикалар, ДҒЗЖ (ДЭЗЖ), кешенді емтихан, докторлық 
диссертацияларды ресімдеу және қорғау) анықталады.

      ЖОЖ және ОЖЖ-ның нысанын, құрылымын жобалау, бекіту тәртібін жоғары оқу орындары өздері 
анықтайды.
      ӘАОО-да ЖОЖ мамандықтың ҮОЖ негізінде оқудың жалпы мерзіміне әзірленеді және білім беру 
мекемесінің басшысы бекітеді. ЖОЖ-да пәндердің тізбесі және олардың кредиттегі еңбек көлемі, 
зерттеу тәртібі, оқу сабақтарының түрлері және бақылау түрлері, сондай-ақ оқу қызметінің басқа 
да түрлері (практика, МҒЗЖ (МЭЗЖ), тағылымдама, кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны 
ресімдеу және қорғау және т.б.) анықталады. ЖОЖ оқытушының сабақ кестесін және оқу жұмысының 
еңбек көлемін есептеуін жүргізу үшін негіз болып табылады. ӘАОО-да ЖОЖ әзірлеу және бекіту түрі
, құрылымы, тәртібін ӘАОО дербес анықтайды.
      45. Барлық оқу пәндерінің мазмұны оқу бағдарламаларымен анықталады. Оқу бағдарламалары 
үлгілік және жұмыс (силлабустар) болып бөлінеді.
      Үлгілік оқу бағдарламалары (ҮОБ) міндетті компонент пәндері бойынша әзірленеді және 
оларды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 
      ӘАОО-да ҮОЖ міндетті компонент пәндері бойынша әзірленеді және оларды тиісті уәкілетті 
орган бекітеді.
      Оқу жұмыс бағдарламалары (силлабустар) оқу жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленеді 
және оларды жоғары оқу орны бекітеді. Бұл ретте, олар міндетті компонент пәндері бойынша 
үлгілік оқу бағдарламалары негізінде әзірленеді, ал таңдау компоненті пәндері бойынша жоғары 
оқу орны өзі әзірлейді. Жұмыс оқу бағдарламалары мен силлабустардың нысанын, құрылымын, әзірлеу
және бекіту тәртібін жоғары оқу орнының өзі анықтайды. 
      46. Докторант ғылыми консультанттардың жетекшілігімен жасалатын жеке жұмыс жоспары 
негізінде оқиды. 
      47. Докторанттың жеке жұмыс жоспары оқудың толық кезеңіне арналып жасалады және мынадай 
бөлімдерден тұрады:
      1) ЖОЖ (қажет болған жағдайда жыл сайын нақтыланады);
      2) ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі және 
есеп беру нысаны);
      3) практика (бағдарламасы, базасы, мерзімі және есеп беру нысаны);
      4) негіздемесі мен құрылымы бар докторлық диссертация тақырыбы;
      5) докторлық диссертацияны орындау жоспары;
      6) ғылыми жарияланымдар және тағылымдамадан, оның ішінде шетелдік тағылымдамадан өту 
жоспары.
      ӘАОО-да докторанттың жеке жұмыс жоспары оқудың жалпы кезеңіне жасалады және мынадай 
тараулардан тұрады:
      1) ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысы (зерттеудің тақырыбы, бағыты, есептілік 
мерзімі және түрі);
      2) практика, тағылымдама (бағдарлама, база, есептілік мерзімі және түрі);
      3) негіздемесі және құрылымы бар магистрлік диссертацияның тақырыбы;
      4) магистрлік диссертацияны орындау жоспары;
      5) ғылыми жарияланымдардың жоспары, ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу (
ғылыми-теориялық конференцияларға) және т.б.
      48. Докторантурадағы оқу сабақтары инновациялық технологиялар мен оқытудың интерактивті 
әдістерін қолдана отырып жүргізілуі тиіс. 
      49. Оқу процесін жоспарлау кезінде жоғары оқу орны осы стандартқа 
 сәйкес 
14-қосымшаға
докторантураның білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу нормаларын басшылыққа алады.
      ӘАОО-да оқу процесін жоспарлау барысында ӘАОО осы стандартқа 15-қосымшаға сәйкес 
докторантураның білім беру бағдарламаларының компоненттерін бөлу нормаларын басшылыққа алады.
      50. Докторантураның жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын меңгерген және 
докторлық диссертациясын қорғаған тұлғаға философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор 
дәрежесі нормативтік мерзімі кемінде үш жыл мерзіммен беріледі.
      51. PhD доктор дәрежесін алушы тұлға арнайы тақырып бойынша ғылыми білімді тереңдету, 
ғылыми және қолданбалы міндеттерді шешу үшін докторлықтан кейінгі бағдарламаны орындауға немесе
таңдаған ЖОО-ның жетекші ғалымының басшылығымен ғылыми зерттеуді жүргізуі мүмкін.

4. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
      52. Докторанттың оқу жүктемесінің көлемі оның оқу жылы бойына әрбір пән немесе оқу 
жұмысының түрін игеретін кредиттермен өлшенеді.
      53. ОПҚ оқу жүктемесін жоспарлау кредитпен немесе аудиториялық оқу сабақтарын кесте 
бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін жеке бекітілген график бойынша оқытушының білім
алушылармен байланыс жұмысының уақытын білдіретін академиялық сағаттармен жүзеге асырылады.
      54. Студиялық және зертханалық сабақтардан өзге аудиториялық жұмыстың бір академиялық 
сағаты 50 минутқа тең. Студиялық сабақтар үшін бір академиялық сағат 75 минутқа және 
зертханалық сабақтар үшін 100 минутқа тең. 
      Докторант практикасының барлық түрлерінің, ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) 
жұмысының және қорытынды аттестаттаудың бір академиялық сағаты 50 минутқа тең.
      55. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит: 
      1) семестр түріндегі академиялық кезең бойындағы докторанттың аудиториялық жұмысының; 
      2) докторанттың кәсiптік практика кезіндегі жұмысының;
      3) докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы (ДҒЗЖ/ДЭЗЖ) кезінде ғылыми
консультанттармен жұмысының; 
      4) докторанттың докторлық диссертацияны жазу мен қорғау бойынша жұмысының; 
      5) докторанттың кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша жұмысының 15 
академиялық сағатына тең екенін ескеру қажет.
      56. Білім алушылардың оқу жүктемесі академиялық сағаттардың ұзақтығымен және оқу 
жұмыстарының әр түрлері үшін академиялық сағатпен жүретін оқу сағаттарының көлемдерімен (50 
минуттық байланыс сағаттары) айқындалады.
      Аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болуы мүмкін. 
Білім алушылардың аудиториялық жұмысының академиялық сағаттары тиісінше ДӨЖ сағаттарымен 
толығады, осылайша докторанттың семестр түріндегі академиялық кезеңінің бір аптасындағы бір 
кредит жиынтық оқу жүктемесі 3 сағатқа тең болады.
      Практиканың әр академиялық сағаты докторанттың қосымша жұмысының тиісті оқу сағаттарымен 
(50 минуттан) толықтырылады: педагогикалық практика үшін – 1 сағат, өндірістік практика үшін – 
4 сағат және зерттеу практикасы үшін – 7 сағат.
      Докторлық диссертацияның орындалуын қоса алғанда, ДҒЗЖ/ДЭЗЖ-ның әрбір академиялық сағаты 
7 сағаттық ДӨЖ-бен толықтырылады.
      Қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты докторлық диссертацияны жазу және қорғау 
немесе кешенді емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша докторанттың оқытушымен байланыс 
жұмысының бір сағаты болып табылады. Докторантты қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты
6 сағаттық ДӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.
      57. Кредиттік оқыту технологиясында докторанттардың өздігінен орындайтын жұмыстарының 
көлемі артады, ол екі түрге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін докторанттың 
өзіндік жұмысы (ОДӨЖ) және докторанттың өзі орындайтын жұмысы (ДӨЖ).
      58. Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін докторанттың өзіндік жұмысы докторанттың 
оқытушымен байланыста орындалатын аудиториядан тыс жұмысының түрі болып табылады. ОДӨЖ оқу 
сабақтарының жалпы кестесіне кірмейтін жеке график бойынша орындалады. 
      ӘАОО-да докторантураның дербес жұмысы оқытушының басшылығымен, оның ішінде аудиториялық 
сабақтар түрінде жүргізіледі. 
      59. ДӨЖ бен ОДӨЖ-дің өзіндік жұмыстың жалпы көлеміндегі арақатынасын жоғары оқу орны өзі 
айқындайды. 
      60. Дәріс пен практикалық (семинар) сабақтар кезіндегі докторанттың оқытушымен байланыс 
сағаттары жиынтығында әр байланыс сағаты 2 сағат ДӨЖ-бен қамтамасыз етіледі.
      Студиялық және зертханалық сабақтар, докторанттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) 
жұмысы, қорытынды аттестаттау сияқты оқу жұмыстарының түрлері үшін ОДӨЖ жоспарлау қажеттілігін 
және оның көлемін жоғары оқу орны өзі белгілейді. 
      61. Докторантурадағы оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңінен, 
практикалардан, тағылымдамалардан, демалыстардан, докторанттың ғылыми-зерттеу, 
эксперименттік-зерттеу жұмысынан және соңғы курста қорытынды аттестаттаудан тұрады.

      62. Академиялық кезең ұзақтығы 15 апта болатын семестрден немесе ұзақтығы 10 апта болатын
триместрден немесе ұзақтығы 7-8 апта болатын тоқсаннан тұрады.
      ӘАОО-да академиялық кезеңді академиялық күнтізбе және ЖОЖ айқындайды. ӘАОО академиялық 
кезеңнің, оны ұйымдастырудың құрама түрін қосқанда оның нысанын дербес айқындайды.
      63. Әр академиялық кезеңнен кейінгі аралық аттестаттаудың/қорытынды бақылаудың ұзақтығы 
кемінде 1 аптаны құрайды.
      Пән бойынша қорытынды бағада ағымдағы үлгерім бағасының үлесі кемінде 60%, ал қорытынды 
бақылау бағасының үлесі кемінде 30% болуы тиіс.
      ӘАОО-да аралық аттестаттау кезеңінде зерделенген барлық пәндер бойынша қорытынды 
аттестаттау жүргізіледі және ағымдағы және межелік бақылау нәтижелері бойынша ағымдағы үлгерім 
бағаларын ескере отырып пәндер бойынша қорытынды баға шығарылады. Пән бойынша қорытынды бағада 
ағымдағы үлгерімнің баға үлесі кемінде 60%, ал қорытынды бақылау бағасының үлесі 40%-дан артық 
болмайды. 
      64. Оқу жылы кезеңіндегі каникул ұзақтығы соңғы курсты қоспағанда, кемінде 5 аптаны 
құрауы тиіс.
      ӘАОО-да каникул ұзақтығы оқу жылы кезеңінде бітіруші курсты қоспағанда, кемінде 6 аптаны 
құрауы тиіс.
      65. Докторанттардың кәсіби практикасы бекітілген академиялық күнтізбеге және жеке жұмыс 
жоспарына сәйкес осы стандартпен және мамандық бойынша ҮОЖ-бен белгіленген көлемде жүргізіледі.
      66. Практикалардың ұзақтығы докторанттың практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта бойғы (5 
күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) нормативтік жұмыс уақытын есепке ала отырып, 
аптамен анықталады. Апта санын шығару үшін практиканың кредитпен есептелген көлемін тиісті 
практика түрінің байланыс сағатымен есептелген еңбек сыйымдылығына көбейту керек және оны 
докторанттың апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлу керек.
      Практиканың 1 кредитінің еңбек сыйымдылығы педагогикалық практика үшін 30 сағатты (50 
минуттан), өндірістік практика, тағылымдама үшін 75 сағатты (50 минуттан), зерттеу практикасы 
үшін 120 сағатты (50 минуттан) құрайды. 1 кредитке сәйкес келетін практиканың ұзақтығы аптамен 
есептегенде педагогикалық практика үшін 1 аптаны, өндірістік практика үшін 2,5 аптаны, зерттеу 
практикасы үшін 4 аптаны құрайды.
      67. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау және ДҒЗЖ, ДЭЗЖ аптамен жоспарлау 54 сағатқа 
тең докторанттардың апта бойғы жұмысының нормативтік уақытына (6 күндік жұмыс аптасы кезінде 
ДӨЖ-ді қоса есептегенде күніне 9 сағат) сүйене отырып айқындалады.
      68. ДҒЗЖ бір кредитіне докторант жұмысының 120 (15х8) сағаты, яғни 2,2 апта сәйкес келеді

      Қорытынды аттестаттаудың бір кредитіне 105 (15х7) сағат, яғни 2 апта сәйкес келеді, оның 
ішінде 15 байланыс сағаты докторанттың оқытушымен жұмысына, 90 сағаты ДӨЖ-ге бөлінеді. 
      Кешенді емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредит, яғни 2 апта бөлінеді. 
      Докторлық диссертацияны ресімдеуге және қорғауға 4 кредит, яғни 8 апта беріледі.
      69. Докторлық диссертацияны орындау докторанттың ДҒЗЖ/ДЭЗЖ кезеңінде орындалады. 
      70. Бітіруші курсты қоспағанда докторанттардың қосымша оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру
үшін, оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықты немесе академиялық қарызды жою үшін, 
игерген кредиттерін өз ЖОО-да міндетті түрде қайта тапсыра отырып басқа ЖОО-да оқу пәндерін 
оқып-үйрену үшін, үлгерімнің орташа балын (GPA) көтеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы 
семестр енгізілуі мүмкін.
      Бұл ретте академиялық берешекті немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою және қосымша
оқу ақылы негізде жүзеге асырылады.
      71. Білім беру бағдарламасының ғылыми компоненті докторанттың ғылыми-зерттеу/
эксперименттік-зерттеу жұмысынан, ғылыми жарияланымдарынан және докторлық диссертацияны жазуынан
тұрады.
      72. Философия докторын (PhD) немесе бейіні бойынша доктор даярлау бойынша білім беру 
процесінің аяқталуының негізгі өлшемі докторанттың кемінде 75 кредитті, оның ішінде теориялық 
оқу бойынша кемінде 15 кредитті, сондай-ақ практиканың кемінде 5 кредитін, ДҒЗЖ/ДЭЗЖ докторлық 
диссертацияны дайындауды қоса есептегенде кемінде 50 кредитін игеруі болып табылады.

      Докторантураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп, диссертацияны сәтті 
қорғаған жағдайларда докторантқа оқу мерзіміне қарамастан PhD доктор немесе бейіні бойынша 
доктор ғылыми дәрежесі беріледі.
      73. Бейіндік докторантураны бітіруші педагогикалық мамандық пәндері циклін меңгерген және
педагогикалық практикадан өткен жағдайларда ғана ғылыми және педагогикалық қызметпен айналыса 
алады. Аталған цикл қосымша академиялық кезең ішінде меңгеріледі (егер оқу жоспарында 
қарастырылмаған болса), оны аяқтаған соң негізгі дипломға тиісті куәлік беріледі.
      74. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық курсын толық меңгерген, бірақ 
ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған докторантқа ақылы негізде ғылыми-зерттеу компонентінің 
кредиттерін қайта игеруге және диссертацияны келесі оқу жылында қорғауға мүмкіндік беріледі.
      ӘАОО-да докторантураның білім беру бағдарламаларының теориялық оқудың толық курсын 
меңгерген, бірақ ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған докторантқа зерттеу компоненті 
кредиттерін қайта меңгеруге және келесі оқу жылы диссертацияны қорғауға мүмкіндік беріледі. 
Ғылыми-зерттеу компоненттерінің кредиттерін қайта игеру және докторлық диссертацияны қорғау 
тәртібін тиісті мемлекеттік органдар айқындайды.
      75. Докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық курсын толық меңгерген, бірақ 
белгіленген мерзімде докторлық диссертацияны қорғамаған докторанттың докторантурада оқу мерзімі 
ақылы негізде ұзартылуы мүмкін.
      ӘАОО-да докторантураның білім беру бағдарламаларының теориялық оқудың толық курсын 
меңгерген, бірақ докторлық диссертацияны белгіленген мерзімде қорғамаған докторантқа келесі оқу
жылы диссертацияны қорғауға мүмкіндік беріледі. Диссертацияны қорғау тәртібін тиісті уәкілетті 
мемлекеттік орган айқындайды.
      76. Жоғары оқу орны докторантураның оқу процесін алынған лицензиясына сәйкес 
ұйымдастырады және білім беру қызметіне лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын 
сақтауы тиіс. 
      77. ЖОО білім беру қызметін тиісті материалдық-техникалық базамен, білікті 
профессорлар-оқытушылар құрамымен, кітапхана қорымен, Интернет және басқа да ақпараттық 
қорлармен, қаладан тыс жерлерден келген докторанттарды жатақханамен және докторанттарды басқа 
да қолдау қызметімен қамтамасыз етеді.
      78. Материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:
      Докторантура бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орнында санитариялық-техникалық 
нормаларға сәйкес келетін және оқу жоспарында көзделген теориялық және практикалық даярлықтың 
барлық түрлерін жүргізуді, сондай-ақ докторанттың ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу 
жұмыстарын тиімді өткізуін қамтамасыз ететін материалдық-техникалық базасы (аудиториялық қор, 
компьютерлік сыныптар, зертханалар, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету, қор материалдары) болуы тиіс

      79. Ғылыми зерттеулерді қоса алғанда докторанттарды даярлаудың білім беру бағдарламаларын
әзірлеуге қойылатын талаптар.
      Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор даярлау бағдарламаларын іске асыратын 
жоғары оқу орындары қажетті оқу-әдістемелік құжаттарды (оқу жұмыс жоспары, оқу пәндерінің және 
практикалар бағдарламалары, ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмыстарының бағдарламалары 
және т.б.) әзірлейді және бекітеді.
      Оқу пәндерінің бағдарламаларын докторантураның білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
жоғары оқу орны осы стандарттың және докторантураның мамандықтары бойынша ҮОЖ негізінде 
әзірлейді. 
      Кәсіптік дайындық жағынан докторантураның білім беру бағдарламалары PhD доктор немесе 
бейіні бойынша доктор даярлаудың аккредиттелген бағдарламаларын іске асыратын жоғары рейтингті 
шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтардың тәжірибелерін зерделеу негізінде 
әзірленуі тиіс. 
      80. Оқу әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
      Оқу процесін оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету докторанттардың 
докторантураның білім беру бағдарламасын сапалы меңгеруіне кепілдік беруі тиіс.
      Білім беру бағдарламасын іске асыру халықаралық ақпараттық желілерге, электронды деректер
қорларына, кітапхана қорына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми 

әдебиеттерге еркін қол жеткізу мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі тиіс.
      Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамсыздандырылу докторанттың өзіндік жұмысын біртіндеп 
белсендіруге негізделген болуы керек. 
      81. Практикалар мен ғылыми тағылымдамаларды ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
      Практика ғылыми, кәсіби қызметтегі практикалық дағдыны қалыптастыру мақсатында жүргізіледі
.
      Докторантураның білім беру бағдарламасында мыналар қамтылуы тиіс:
      1) философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін педагогикалық және 
зерттеу практикалары (көлемі кемінде 3+2 кредит);
      2) бейіні бойынша докторантура бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін кәсіби-өндірістік
практика (көлемі кемінде 5 кредит).
      Педагогикалық практика оқу процесінен қол үзбей теориялық оқу кезеңінде өткізілуі мүмкін,
осы ретте докторанттар бакалавриат пен магистратурада сабақ жүргізуге тартылуы мүмкін.
      Докторанттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 
әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің заманауи 
әдістерін практикада қолдану, диссертациялық зерттеудегі эксперименттік деректерді өңдеу мен 
интерпретациялау дағдыларын бекіту мақсатында жүргізіледі.
      Докторанттың өндірістік практикасы оқу процесінде алынған теориялық білімді түйіндеу және
кәсіби деңгейін арттыру мақсатында жүргізіледі.
      Зерттеу және өндірістік практикалардың мазмұны докторлық диссертацияның тақырыбымен 
анықталады.
      82. Ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін докторант әр академиялық
кезеңнің соңында қысқаша есеп түрінде ресімдейді.
      ДҒЗЖ/ДЭЗЖ шеңберінде докторанттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық технологиялармен және
өндірістің жаңа түрлерімен танысу үшін тиісті қызмет салалары бойынша ғылыми ұйымдарда және/
немесе ұйымдарда, сондай-ақ шетелде міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту қарастырылады.
      Шетелдік тағылымдамадан өту мерзімін жоғары оқу орны өзі айқындайды.
      83. Докторанттың ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмысының ең соңғы қорытындысы 
докторлық диссертация болып табылады.
      Докторлық диссертацияның тақырыбы оның өзектілігін есепке ала отырып докторантураға 
қабылданғаннан кейін екі айдан кешіктірілмей айқындайды. Диссертациялық зерттеудің бағыты, 
әдетте, ұлттық басымдықтармен не мемлекеттік бағдарламалармен не іргелі немесе қолданбалы 
зерттеу бағдарламаларымен байланысты болуы тиіс.
      84. Докторлық диссертацияның негізгі нәтижелері осы стандарттың 21-тармағына сәйкес 
жариялануы тиіс.
      85. Докторлық диссертацияның мазмұны мен ресімделуіне, оларды даярлау мен қорғауға 
қойылатын талаптар білім беру саласындағы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен 
айқындалады.
      86. Докторлық диссертация міндетті түрде Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы жүзеге
асыратын авторға және ақпарат көзіне сілтемесіз мәліметті пайдалану туралы (диссертацияда 
плагиаттың бар-жоғына) тексеруден міндетті түрде өтуі тиіс. 
      87. ЖОО-ны кадрлармен қамтамасыз ету қойылатын талаптар лицензиялау кезінде білім беру 
қызметіне қойылатын біліктілік талаптарымен айқындалған.
      Жоғары оқу орнының оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын ұстанған
жағдайда оқу сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің тәсілдері мен нысандарын, оқытудың әдістерін 
еркін таңдауға құқылы.
      88. Оқытушы кадрлар оқытудың заманауи интерактивті әдістері мен технологияларын меңгеріп,
оларды оқу процесінде пайдалана білуі тиіс.
      89. Докторантқа оқуға қабылданғаннан кейінгі екі айдың ішінде докторлық диссертацияға 
жетекшілік жасау үшін ғылыми жетекші тағайындалады.
      Докторанттың ғылыми жетекшілігі мен зерттеу тақырыбы ғылыми кеңестің шешімі негізінде 
жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен бекітіледі.
      90. Докторанттарға ғылыми жетекшілікті ғылым докторлары мен кандидаттарының, философия (
PhD) докторларының ішінен сайланған құрамы кемінде 2 адамнан тұратын және олардың біреуі 

шетелдік жоғары оқу орнының ғалымы болып табылатын консультациялық комиссия атқарады («Әскери 
іс және қауіпсіздік» мамандықтар тобын қоспағанда).
      ӘАОО-да докторанттарға ғылыми жетекшілікті Қазақстан Республикасының азаматтары жүзеге 
асырады. Ғылымның аталған саласы бойынша ғылыми зерттеулермен белсенді айналысып жүрген (
мамандықтың саласы бойынша) және ғылыми басшылық тәжірибесі бар адамдар ғылыми консультант бола
алады.
      Докторанттарға бейін немесе ДВА бойынша доктор дәрежесін ізденуге ғылыми жетекшілікті 
тиісті салалар мен қызмет саласының жоғары білікті мамандардың бірі ретінде ғылым докторлары 
мен кандидаттарының, философия (PhD) докторларының ішінен сайланған, құрамы кемінде 2 адамнан 
тұратын консультанттар жүзеге асырады.
      Аталған ғылым саласында (мамандық бейіні бойынша) ғылыми зерттеулермен белсенді түрде 
айналысатын және ғылыми жетекшілік жасау тәжірибесі бар тұлғалар ғылыми консультанттар бола 
алады. 
      91. Міндетті минимум мен жоғары оқу орны ұсынатын оқу жүктемесінің көлемі аясында алынған
білім деңгейі әртүрлі бақылаулар арқылы қамтамасыз етіледі.
      92. Докторанттардың оқу жетістіктерін бақылау және олардың оқу пәндері немесе модульдер 
бойынша білімін бағалауды оқу процесінің межелік кезеңдерінде (әр академиялық кезең мен оқу 
жылы аяқталған кезде) тіркеу кеңсесі (бөлімі, секторы) жүргізеді және бақылау мен бағалау білім
берудің қорытынды нәтижесіне бағдарлануы тиіс.
      93. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын тіркеу кеңсесі есепке алып отырады және
докторанттардың белгіленген нысандағы транскриптінде көрінеді.
      Транскрипт докторантқа білім алудың кез келген кезеңінде оның жазбаша өтініші негізінде 
беріледі.
      94. Докторанттың білімін, іскерлігін, дағдысын және құзыреттерін бақылау оларды қорытынды
аттестаттау кезінде жүргізіледі.
      95. Докторантты қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу 
жұмыс жоспарларында қарастырылған мерзімде кешенді емтихан тапсыру және докторлық диссертация 
қорғау нысанында заңнамада белгіленген тәртіппен өткізіледі.
      Докторлық диссертацияны қорғау диссертацияны дайындауды, ресімдеуді және қорғау рәсімін 
қамтиды.
      96. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты докторанттың қалыптасқан арнайы және басқару 
құзыреттіліктерінің ғылыми-теориялық және зерттеу-талдау деңгейін, кәсіби міндеттерді орындауға
дайындығын және оның дайындығының кәсіби стандарт пен білім беру бағдарламасының талаптарына 
сәйкестігін бағалау болып табылады.
      97. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы 
бақылау комитеті жүргізген сараптама қорытындысы бойынша оң шешім шығарған кезде 
докторантураның білім беру бағдарламасын толық орындаған және докторлық диссертацияны сәтті 
қорғаған тұлғаларға «философия докторы (PhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежесі 
және мемлекеттік үлгідегі диплом мен дипломға қосымша (транскрипт) беріледі.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына
1-қосымша                


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет