Білім және ғылым министрлігі а.Қ. АхметовPdf көрінісі
бет29/29
Дата24.03.2017
өлшемі13,36 Mb.
#10233
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
§

22

.

§23.

65

66 68

69

7680

84

8893

96

97 01

26

3339

48

51

§3,

§4.


§5.

§

6.

480


7

 

8 

3

 4

 

7 

1

о 

о

 1

1

1 

2

2 

2

 2

 

2 

2

я 

j  


;  

;  


І  

І

H 

 j  

 c

 

•  :  

::

Ш

Ее

л

-з

'

ам

 

I 

ІВ

И

І 

I  


І

y

 :  

e

 "

 

i  :

p

 H

 

i  :  

i 

І

ЖӘ

.

П.

.

I  j  

§

111  БѲЛІМА Т О М Д Ы Қ  Ф И З И К А

V III  ТАРАУ.  Бордың  атомдық  теориясы

§40.  Заттардан а-бөлшектердің шашырауы жѳніндегі Резерфорд тәжірибесі

§41.  Сутегі  атомының  спектрлік  сериялары......................

§42. Эллипстік орбиталардағы квантталу ережесін қорыту.

Қосымша......................................................................

.

IX   ТАРАУ.  Кванттык  механиканың  элементтеріV  ТАРАУ.  Жарықтың  поляризациясы

§24.  Табиғи  жэне  поляризацияланган жарық.

§25.  Поляризатор жэне анализатор..................

§26.  Сәуленің  қосарлана  сынуы.  Қосарлана  сыну  кезіндегі  поляризация

§27.  Кристалдағы  толқын  беті...............................................................

§28.  Эллипсше  және  дөңгелекше  поляризация..................................

§29.  Кристалл  пластикалардағы  поляризацияланган  сәулелердің

интерференциясы-хроматикалық  поляризация..........................

Қосымша..........................................................................................

II  БӨЛІМ

КВ А Н ТТЫ Қ  О П ТИКА

VI  ТАРАУ.  Кванттык  оптиканьщ  негіздері

§30.  Фотоэлектрлік қүбылыс  және  оның  заңдары..............................

§31.  Жарықтың  қысымы.  Жарық  қысымына  электромагниттік

теория түрғысынан көзқарас..........................................................

§32.  Комптон құбылысы..................... ....................................................

§33.  Еріксіз  жэне  ѳздігінен  сэуле  шыгару............................................

§34.  Электромагниттік  жарық  шығарудың  түйірш іктік  және

толқындық  қасиеттерінің  бірлігі.................................................

Қосымша..........................................................................................

V II  ТАРАУ.  Жылулық  сэуле  шыгару

§43.  Зат  бөлшектерінің  екі  жақтылық  түйіршіктілік-толқыидылық

табиғаты.  Де  Бройль  болжамы...........................................................................267

35.


36.

37.


38.

39.


0

 

7 

5

 5

 

3 

3

 4

 

5 

2

 2

 

2 

2

9 

4

 7

 

0 

3

 5

 

1 

3

 4

 

4 

5

 5

 

5 

6

6 

1

4 

3

 6

7

 8

 

8 

9

 9

-

IX

 

ІА

 I

X481

Молекулалар  туралы  қысқаша  түсінік.

Молекулалардьщ химиялық байланыстарыньщ  физикалық табиғаты

Иондық  молекулалар............................................................

Коваленттілік  химиялық  байланыстагы  молекулалар......

Екі  атомдық  молекулалардьщ  электрондық  терминдері... 

Молекулалық  спектрлер.  Екі  атомдық  молекулалардьщ 

тербелуі жэне айналуы................................................... ........

Кристаддьщ энергиялық зоналары..................................................................... 377

Жартылай  өткізгіштер...........................................................................................382

Жартылай  өткізгіштердің  меншікті  өткізгіштігі............................................ 385

Жартылай  өткізгіштердің  қоспалы  өткізгіштігі.............................................. 388

IV   БӨЛІМ

ҚАТТЫ   ДЕНЕЛЕР  Ф И ЗИ КАС Ы

X I  ТАРАУ.  Кристалдық  күйлер

§62.  Кристал күйлерінің айрықша белгілері..................................

§63.  Кристалдарды классификациялау..............

.

...........................§64.  Кристалдық  торлардың  физикалық  түрлері........................

§65. Кристаддьщ ақаулары..............................................................

§66.  Кристалдардьщ  жылу  сиымдылығы.  Эйнштейн  теориясы. 

§67. Фонондар...................................................................................

X II  ТАРАУ.  Кристаддьщ  тордың  элементтері  жэне  олардьщ  теориясы

§44.  Электрондардьщ,  нейтрондардың дифракциясы.

§45.  Де  Бройль  толқынының  қасиеті..........................

§46. Толқындық функция...............................................

§47.  Гейзенбергтің  анықталмағандық  қатынастары...

§48.  Кванттык  механикадағы  себептілік  принципі...

§49.  Шредингер  теңдеуі.........................................

.

......§50.  Еркін  бөлшектердің  қозғалысы............................

§ 5 1 .Бір  өлшемді  тік  бүрышты  потенциялық  “ жәшіктегі”  бөлшек 

§52.  Бөлшектердің потенциялық тоскауыл арқылы өтуі...

§53.  Сутегі  атомына  Шредингер  тендеуін  қолдану.......

§54.  Паули  принципі..........................................................

§55.  Д.И.  Менделеев  элементтерінің  периодтық  жүйесі.

Қосымша......................................................................

X  ТАРАУ.  Атомдар  мен  молекулалар  физикасы

§68.  Электрондардьщ  жылу  сиымдылыгы................

.

.............................................. 366§69.  Ферми-Дирак  тараулары......................................................................................372

X III  ТАРАУ.  Қатгы  денелердің  зоналық  теориясы

0

5

70

3

48

0

51

9

40

7

77

8

88

8

99

0

01

2

2 

3

 3

 

3 

3

 4

 

4 

5

 5

 

5 

5

 6

3

 3

 

3 

3

 3

 

3 

3

 3

 

3 

3

 3

 

30

 

12

 

3 

7

 7

 

7 

7

 s

o

 OS

 

so

 §

6 

7

 8

 

9 

0

 1

 

5 

5

 5

 

5 

6

 6

 

§ §

 §

 §

 §

 §482

V  БӨЛІМ

АТО М   ЯДРОСЫ  Ж ЭНЕ  ЭЛЕМЕНТАР  БѲЛ Ш ЕКТЕР  Ф И ЗИ КАС Ы

X IV   ТАРАУ.  Атом  ядросы

§74.  Атом  ядросыньщ  құрамы  жэне  оның  қасиеттері.......................................

§75.  Ядроньщ массасы жэне  байланыс  энергиясы..............................................

§76.  Атом  ядросыньщ  үлгілері...............................................................................

§77. Ядролық  күпггер..................................... .........................................................

§78.  Радиоактивтілік.................................................................................................

§79. Ядролық реакциялар........................................................................................

§80. Ядроның бѳлінуі.............................................................................................. .

§81.  Термоядролық  реакциялар............................................................................

XV  ТАРАУ.  Элементар  бѳлшектер

§82.  Элементар  бѳлшектер туралы жалпы  мағлүматтар......................................

§83. Антибѳлшектер.................................................................................................

§84.  Элементар бөлшектердің негізгі түрлері........................................................

§85.  Элементар  бөлшектердің ѳзара түрленуі.......................................................

§86.  Өзара  әсерлесулердің  түрлері........................................................................

§87.  Липтондар................................................................ ....................................

§88. Адрондар.........................................................................................................."§89. Кварктер........................................................................................................

§90.  Қазіргі  кезендегі  дүниенің  физикалық  бейнесі..........................................

Қосымша.................................. ................................................. ......................

Мазмүны.............................................-............................................................

1

6

02

8

84

2

 9

9

00

0

12

3

 3

 

3 

4

 4

 

4 

4

 4

 

47

3

58

3

71

3

82

0

34

4

45

5

66

6

78

4

44

4

44

4

44

4

4

Ақмолда Қамзаүлы Ахметов

Ф И З И К АОқулық 

жүктеу/скачать 13,36 Mb.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет