Элективті пәндер каталогы дегеніміз студенттердің өздігінен оқу траекториясын құратын таңдау пәні болып табыладыжүктеу 0.89 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата09.03.2017
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ф.7.02-07 

 

     ОҢТҮСТІК  ҚАЗАҚСТАН  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 

 

«БОПӘ және музыкалық білім» кафедрасы 

 

 

  

Бекітемін 

Оқу –әдістемелік жұмыстар  

жөніндегі проректор 

Ажидинов А.С. 

 «29 »  08   2016  ж.

 

 

  

 

 ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

5B010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Шымкент 2016  

 

 

Элективті пәндер каталогы дегеніміз - студенттердің өздігінен оқу траекториясын құратын  таңдау пәні болып табылады. 

5B010200-Бастауыш  оқыту  педагогикасы  мен  әдістемесі  мамандықтарына  арналған    элективті  пәндер  каталогының  

қысқаша мазмұны берілген.  

ОҚПУ оқытушылары мен студенттеріне ұсынылған

 

  

 

Құрастырғандар: п.ғ.к.Кенжебекова Р.И.                               магистр Кіштай Г.Е. 

 

 Элективті пәндер каталогы кафедра мәжілісінде қарастырылған және талқыланған: хаттама №1. 26.08.2016 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі_______________Кенжебекова Р.И.  

Элективті пәндер каталогы жұмыс берушілермен келісілген: 

 

 Хамза атындағы №53 жалпы орта мектебінің жоғарғы санатты мұғалімі            Мейірбек Сәрсенкүл Нұржанқызы  

М.Ю.Лермонтов атындағы  №17 жалпы орта мектебінің  директоры                   Искакова Сәулен Адырбекқызы 

  

Элективті  пәндер  каталогы    Педагогика    факультетінің  әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде  мақұлданған: хаттама №1. 27.08.2016 ж. 

 

ӘК төрайымы _________________Длимбетова Б.С.  

Элективті пәндер каталогы   Оңтүстік Қазақстан Педагогикалық Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің  

мәжілісінде  бекітілген: хаттама №_1_, «_29_» _08_ 2016 ж.)    

 

  

Студенттер үшін басшылық 

 

Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің Құрметті студенті! 

 

Алдыңызға  элективті  пәндер  каталогы  болып  табылады. Бұл  жүйеленген  аннотация  берілген  элективті  оқу 

пәндерінің  тізбесі.  Ол  Сіз  үшін  оқытудың  жеке  траекториясын  дербес,  жедел  икемді  және  жан-  жақты 

қалыптастыру  мүмкіндіктерін  жасау  мақсатында  жасалады.  Бұл  өзіңіздің  жеке  оқу  жоспарыңызды  жасаудағы 

Сіздің көмекшіңіз.

 

 

Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында бүкіл оқу пәндері 3 цикл: 

–  жалпы  білім  беруге  (ЖБП),  базалыққа  (БП)  және  бейіндік  пәндерге  (БП)  бөлінеді.  Оқу  пәндерінің  осы 

циклдерінің  әрбірінің  ішінен  2  түрге  –  міндетті  компонент  пен  таңдаған  компонентке  (элективті,  яғни  таңдап 

алатын  оқу  пәндеріне)  бөлінеді.  Мамандықтар  бойынша  Мемлекеттік  білім  берудің  жалпыға  бірдей  міндетті 

стандарттары  мен  міндетті  пәндер  компоненттерін  аталған  мамандық  студенттерін  қоспағанда  барлығы  оқып 

үйренеді.

 

 

Элективті оқу пәндерін кафедралар Сіздің оқып үйренуіңіз үшін ұсынады. Элективті оқу пәндерінің бүкіл тізбесіне Сіз, атап айтқанда өзіңіз үшін қызықтысын таңдай аласыз. Осылай, оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша 

Сіздің  жеке  оқу  жоспарыңызға  2  бөлім:  міндетті  компонент  пен  таңдаған  компонент  (элективті  оқу  пәндері) 

енетін болады.

 

 Каталогтың көмегімен өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін элективті оқу пәндерін қалай таңдауға 

болады?


 

 

1. 

Тізімнен өзіңіздің қурсыңыз бен оқу семестрінің кестесін іздеп тауып алыңыз.  

 

2.

 Элективті оқу пәндеріне типтік оқу жоспарымен, барлығы қанша кредит бөлінетінін анықтаңыз.  

 

3. 

Элективті  оқу  пәндері  тізбесінің  өзімен  танысыңыз.  Оқу  пәндері  таңдаған  курстарға  тиісті  нөмермен 

біріктірілгеніне назар аударыңыз. Элективті пәндердің әрбір тобынан тек қана бір элективті оқу пәнін таңдауға 

болады.  

 

4.

 Өзіңізді қызықтырған элективті оқу пәнінің сипаттамасын оқыңыз және өз таңдауыңызды жасаңыз.  

 

5. 

Сіз  таңдаған  кредиттер  санының  типтік  оқу  жоспары  бойынша  талап  етілетін  санға  сәйкес  келуін 

тексеріңіз.  

 

6. 

Сізге элективті оқу пәндерін таңдауда өзіңіздің эдвайзеріңіз көмектеседі.  

 

 


№ 

П

ән

нің

 

ко

ды

 

 

Пәндер 

ҚР

 

бо

йы

нша

 

креди

т 

са

ны

 

 

E

CTбо

йы

нша

 

креди

т 

са

ны

 

С

ем

ес

трі

 

 

Пререквизиті/   

постреквизиті 

 

Пәннің мақсаты мен 

қысқаша мазмұны 

 

Дублин дескрипторларының 

негізіндегі оқытудың нәтижелері 

Құзыреттері TKN/OBZ

h1104 

 

а) Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

 

Пререквизиттері:  

Постреквизиттері:  

Мақсаты: 

Студенттерді 

тіршілік 

кауіпсіздігі 

негіздерімен таныстыру 

Мазмұны:  Мемлекеттің 

тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз етідегі рөлі. Қауіпті 

және зиянды факторларды 

жіктеу. Әртүрлі сипаттағы 

төтенше жағдайларды жіктеу. 

Жер сілкінісі кезіндегі 

қауіпсіздіктің ұйымдастыру-

практикалық шаралары 

1) 


Төтенше  жағдайларда  олардың 

салдары бойынша шараларды білу; 

2)  Табиғат,  техногенді  және  әлеуметтік 

сипаттағы 

құбылыстағы 

сараптама 

жасау технологияларын қолдана білу;  

3)  ТЖ-да  жұмыс  істеу  тұрақтылығын 

арттыру; 

4)  Тіршілік  әрекетінің  қауіпсіздігін 

жоғарылату 

бойынша 


шараларды 

жүзеге асыру; 

5)  Жеке  адамды  қорғау  құралдарын 

қолдануға өздігінен қабілетті болу. 

Әртүрлі 


сипаттағы 

төтенше 


жағдайларды 

жіктей  білуге  қабілетті 

болуы; Мемлекеттің  тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге қабілетті 

болуы; 


-  Қауіпті  және  зиянды 

факторларды 

жіктеуді 

қалыптастыра алады; 

-  Жоспарлау  және  құтқару 

жұмыстарын 

жүргізуге 

дағдылана білуі; 

-Қауіпсіздікті 

ұйымдастыру-

практикалық  шараларын 

қолдана алады.  

 ETD/ EUR 

1104 

 

б) Экология 

және тұрақты 

даму 

 

  

Пререквизиттері:  

Постреквизиттері:  

Мақсаты: табиғат 

пен 


қоғамның  тұрақты  дамудың 

негізгі  заңды-лықтары  туралы 

тұтас ұғым қалыптастыру. 

Мазмұны:  Тұрақты  дамудың 

концепциялары 

мен 

принциптері. ТД 

түрлі 


деңгейдегі  стратегиялары  мен 

саясаты:  ғаламдық,  аймақтық, 

ұлттық 

және 


жергілікті 

деңгейде.  ҚР  тұрақты  даму 

перспективалары. 

1)тірі  ағзалардың  қоршаған  ортамен 

өзара 

әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтарын білу; 

2) 

табиғи 


және 

антропогендік 

экологиялық  процесстерді  анализдеуді 

жүзеге асыра білу; 

3)  социумды  апаттық  кризистарсыз 

дамыту; 


4)  тұрақты  дамудың  заңды-лықтарын 

қалыптастыра білу; 

5)  алынған  білімдерін  экологиялық 

тапсырмаларды 

шешуде 

өздігінен  қолдануға қабілетті болу. 

-экологиялық процесстерді 

анализдеуге 

қабілетті 

болуы; 

-  қоғам  мен  табиғаттың тұрақты  дамудың  айқын 

нақты  тапсырмаларын  қоя 

білуі; 

-  тұрақты  даму  идеяларын жүзеге асыра алуы; 

биосфераның даму 

заңдылықтарын 

сақтай 

білуі; 


тұрақтылығын  сақтау 

жағдайларын білуі. 

 

  

 

 

ZhN/ OE 

1201 

 

а) 

Жаратылыстан

у негіздері 

Пререквизиттері: 

Постреквизиттері: 

Бастауыш  мектепте 

дүниетануды  оқыту 

теориясы 

мен 

технологиясы  

Мақсаты:  болашақ бастауыш 

мектеп мұғалімдерін негізгі 

географиялық ұғымдары,  

географиялық объектілердің 

құбылыстар мен процесстердің 

өзара тығыз байланыста 

болатындығы    жайлы білімді 

қалыптастыру.          

 Мазмұны:  Жер 

ғаламшарының орны. Сұлба 

және карта. Жер қыртысының 

рельефі. Минералдар мен тау 

жыныстары. Материктер мен 

мұхиттар. Гидросфера, судың 

пайда болуы туралы. 

Атмосфера, оның құрамы мен 

құрылысы. Ауа – райы және 

климат. Адам және табиғат. 

Жергілікті жердің рельефі. Тірі 

организмдер эволюциясы. Тірі 

организмдер құрылысы. 

Организмдер тіршілігі. 

Организм және орта. 

Білімі мен түсінігі: Жер 

ғаламшарының орны, сұлба және карта, 

жер қыртысының рельефі, минералдар 

мен тау жыныстары, материктер мен 

мұхиттар, гидросфера, судың пайда 

болуы; атмосфера, оның құрамы мен 

құрылысы; ауа-райы және климат; адам 

және табиғат; жергілікті жердің рельефі 

туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Білімі мен түсінігін  қолдана білу: 

жаратылыстану ғылымы  бойынша 

білімі мен түсінігін жағдайлардың 

шешімін таба алатын теориялық білімді 

практикалық әрекетке ұштастыра білуін 

өз бетінше талдай бiлу  Пайымдаулар: Ғылыми көзқарастарды 

ескере отырып, жаратылыс, табиғат 

туралы пайымдаулар жасауға қажет 

ақпараттар жинауды және 

интерпретациялауды жүзеге асыру;                                                      

Коммуниативтік қабілеттілік: 

Табиғатқа, дүниеге қатысты 

ақпараттарды, идеяларды, 

проблемаларды және шешімдерді 

мамандарға да, маман еместерге де 

жеткізе білу қабілеттерінің болуын 

көздейді.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Өздігінен білім алу қабілеттілігі: 

Адам, табиғат, жаратылысқа қатысты 

белгілі бір дәрежеде білім алуды 

өздігінен жалғастыру қабілеттерінің 

болуын көздейді. 

1) педагогикалық практика 

барысында 

жаратылыстану 

негіздерінен меңгерген 

білімдерін қолдана алуы;                                                                                                                                                                               

2) жаратылыстану 

ғылымына тиесілі 

жаңалықтарды үйренуде 

заманауи техниканы 

қолдана алуы;                                                                                                                                                                          

3) оқушыларға тіршіліктің 

алуан түрлілігі жайлы, 

оның таралу жолдарын, 

табиғатты аялай білу 

қажеттілігін түрлі әдіс 

тәсілдер   арқылы  жеткізе 

білуі;                                                                                                                                  

4) жаратылыстану 

ғылымдары бойынша 

заманауи ақпараттық 

ағынды бағдарлай білу 

және күнделікті оқу-

тәрбие үрдісінде 

пайдалана алуы;                                                                                                                                        

5)  жаратылыстану 

ғылымынан меңгерген 

білімін сыныптан тыс 

жұмыстарды ұйымдастыру 

формаларында икемді де 

білікті қолдана білуі. TPN/ OP 

1201 

 

б) Табиғатты 

пайдалану 

негіздері 

 

  

Пререквизиттері:  

Постреквизиттері: 

Бастауыш  мектепте 

дүниетануды  оқыту 

теориясы 

мен 

технологиясы  

Мақсаты: балаларда 

әлеуметтік құндылықтар мен 

мәдениет негіздерін 

қалыптастыру, табиғаттың қыр-

сырын түсінуге талпынысын 

арттыру. Балаларға өздерін 

табиғаттан алғашқы ұғым беру, 

олардың күнделікті өмірден 

көріп жүрген, бақылауларына 

қолайлы, көзге бірден 

шалынатын танып-білулеріне 

жеңіл соғатын нақты заттармен, 

құбылыстармен таныстыру.         

Білімі мен түсінігі: Балаларға өздерін 

қоршаған ортадан алғашқы ұғым беру 

олардың күнделікті өмірден көріп 

жүрген, бақылауларына қолайлы, көзге 

бірден шалынатын, танып-білулеріне 

жеңіл соғатын нақты заттармен, 

құбылыстармен таныстыру төңірегінде 

жүзеге асады. Білімі мен түсінігін  қолдана білу: 

Осы білімі мен түсінігін Тірі табиғатқа 

қажетті күннің жылуы, жарық, құнарлы 

жер, тыңайтқыш туралы ұғымдарын 

бөлме өсімдіктерін өсіруге, аула 

1) педагогикалық практика 

барысында Табиғатты 

пайдалану пәнінен 

меңгерген білімдерін 

қолдана білуі;                                                                                                                                                                              

2) биология, география 

ғылымына тиесілі 

жаңалықтарды үйренуде 

заманауи техниканы 

пайдалана білуі;                                                                                                                                                                          

3) табиғатпен танысу 

кезінде табиғат 

заңдылықтарын, зерттеу Мазмұны:  Адам және тірі 

ағзаның тіршілік ортасы, 

өсімдіктер мен жануарлар 

туралы жаңа ұғымын 

қалыптастыру, жан-жақты, 

аумақты, негізгі түсініктермен 

және балалардың денсаулығын 

қорғау, аурудың алдын алу 

сияқты мәліметтермен 

қамтамасыз ете отырып, 

ғылымның жетістіктерімен 

таныстыру. 

тазалығын сақтап, табиғатқа деген 

қамқорлық көзқарастарын 

қалыптастыруда қолдану. 

Пайымдаулар: Балаларға өздерін 

қоршаған ортадан алғашқы ұғым беру 

олардың күнделікті өмірден көріп 

жүрген, бақылауларына қолайлы, көзге 

бірден шалынатын, танып-білулеріне 

жеңіл соғатын нақты заттармен, 

құбылыстармен таныстыру төңірегінде 

жүзеге асыру заңдылықтарын ескере 

отырып, пайымдаулар жасауға қажет 

ақпараттар жинауды және 

интерпретациялауды жүзеге асыру.                                                      

Коммуниативтік қабілеттілік: 

Материал мен жұмыстың түрлері: 

дамыту ойындары, танымдық 

әңгімелер, диалогтар, саяхаттар, 

ойындық жаттығулар, жағдаятты 

талқылау, балалардың үлкендермен 

қарым-қатынас арқылы материалды 

оңай қабылдауына сай іріктеліп 

алынып, кез келген жағдайда ойын 

жеткізе білу қабілеттерін қалыптастыру. Өздігінен білім алу қабілеттілігі: 

Балаларды табиғатты пайдалану 

негіздері пәні бойынша алған білімдерін 

одан әрі дамыту, өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын көздейдіі. 

әдістерін пайдалана алуы;                                                                                                                                  

4) заманауи ақпараттық 

ағынды бағдарлай білу 

және күнделікті оқу-

тәрбие үрдісінде 

пайдалана алуы;                                                                                                                                        

5)  табиғатты пайдалану 

пәнінен меңгерген білімін 

сыныптан тыс 

жұмыстарды ұйымдастыру 

формаларында икемді де 

білікті қолдана білуі. MBKN/O

NKM 1202 

 

а) 

Математиканы

ң бастауыш 

курс негіздері 

Пререквизиттері:                                         

Постреквизиттері: 

Математиканы 

оқыту 

әдістемесі,   бастауыш  мектепте 

логикалық 

және 

мәтіндік  есептерді шығару 

практикумы Мақсаты:  Студенттердің кіші 

жастағы оқушыларды 

оқытудың нақты жағдайына 

туындайтын оқу тәрбиелі 

міндеттерді кәсіби тұрғыда 

шешу үшін қажет болатын 

білім, білік және дағдылармен 

қаруландыру.                                       Мазмұны:  жиындар және 

оларға амалдар қолдану; 

жиындар теориясы мен 

логиканы мектеп курсы 

математикасының ұғымдарын 

анықтауға қолдану; 

қатынастарды және оларға 

амалдар қолдану; геометриялық Білімі мен түсінігі: Есептермен жұмыс 

жасауға тәрбиелеу. Есеп адам өмірінде 

де, жалпы қоғамның өмір сүруі үшін де 

аса маңызды ролі.                Білімі мен түсінігін  қолдана білу: 

Есепті шешу процесі және оның 

кезеңдерін сабақ барысында қолдану. 

Есепті шешудің әдістері мен тәсілдері. 

Бір және бірнеше амалмен шешілетін 

есептер. Есепті аналитика-

аналитикалық талдау. Шешуді талдау 

және шешуді тексеру.  Есепті зерттеу.  Пайымдаулар: Ғылыми көзқарастарды 

ескере отырып, білімдерін тереңдету 

мақсатында пайымдаулар жасай білу;                           

Коммуникативтік қабілеттілік: 

1)математиканың 

элементтерін 

оқытуды 


жүйелі  жүргізуге  қабілетті 

болуы;  


2) 

балалардың 

математикадан 

мағлұматын 

қалыптастыруда 

жаңа 


технологияны 

қолдана 


білуі;  

3) 


математикалық 

ұғымдар, 

заңдар 

және 


қасиеттердің, фактілер мен 

әрекет- 


тәсілдерінің 

мазмұнын  және  дерексіз 

ойлаудың 

негіздерін түрлендірулер; теріс емес бүтін 

сандарға амалдар қолдану; 

Шешуді талдау және шешуді тексеру.                                         

Өздігінен білім алу қабілеттілігі:  

Үнемі  ізденіс үстінде болып,  белгілі 

бір дәрежеде білім алуды өздігінен 

жалғастыру қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

қалыптастыра алуы. 

 EM / EM 

1202 

 

б) Элементар 

математика 

 

  

Пререквизиттері:                                            

Постреквизиттері: 

Математиканы 

оқыту 

әдістемесі,   бастауыш  мектепте 

логикалық 

және 

мәтіндік  есептерді шығару 

практикумы. Мақсаты: 

болашақта маман 

болатын студенттерге 

бастауыш мектеп 

математикасынан білім, 

білік, дағдыны 

қалыптастыру және оны 

саналы меңгерту  Мазмұны:  Бөлшек сандар. 

Иррационал сан. Бөлшектерді 

ықшамдау. Өрнектерді 

қысқартыру. Иррационал 

бөлшектер. Теңдеулер. 

Теңсіздіктер. Квадрат 

теңдеулер. Квадрат 

теңсіздіктер. Теңдеулер 

жүйесі.Иррационал теңдеулер. 

Иррационал теңсіздіктер. 

Көрсеткіштік теңдеулер. 

Көрсеткіштік теңсіздіктер. 

Логарифмдік теңдеулер. 

Логарифмдік теңсіздіктер. 

Мәселе есептер. Геометрия 

элементтері. Білімі мен түсінігі: Элементар 

математика пәні бойынша студенттерді 

бастауыш мектеп оқушыларына есеп 

шығарта білу.  Білімі мен түсінігін  қолдана білу: 

Математикалық  білімінің салалары 

бойынша білім деңгейлерін көрсете 

білу; -Теориялық білімдерін практика 

жүзінде қолдана білу;-Әр сала бойынша 

талдау жұмыстарын жүргізе білу; Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Мемлекеттік сатып алу – маңызды м селе
2017 -> Болашақ қазан 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Жазғы бағдарламалар, ауқым көлеміне байланысты туындаған
2017 -> «МҰҒалімнің акт қҰзыреттілігін дамытудағы тренердің РӨЛІ» Алданыш Ақерке
2017 -> «тарих» кафедрасы
2017 -> Жоба туралы
2017 -> В системе дополнительного образования
2017 -> Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері жалпы білім берудің мақсаттары
2017 -> Мемлекет басшысы жайылымдарды ұтымды пайдалануды


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет