Гуманитарлық факультетPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі427,98 Kb.
#221

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті 

Гуманитарлық факультет 

Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар кафедрасы 

 

  

 

  

 

 «Бекітемін» 

Кафедра меңгерушісі  т.ғ.к   

С.А.Құрманбаева ________   

 «____»___________2015 ж 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Силлабус 

Пән атауы:   Отан тарихының өзекті мәселелері 

Курс:        4    

Мамандық: 5В 011400, «Тарих» 

Құрастырушы:       т.ғ.к  Болатова Қ.Б. 

Кредит саны: 3 

Эмтихан+, семестр  7 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Семей қаласы  2015 ж 

Пән бойынша силлабус типтік оқу бағдарлама негізінде құрастырылды. 

Т.ғ.к Болатова Қ.Б. 

(Құрастырушылардың аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі) 

Тарихы кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді 

Хаттама № __«____» _____________ 20  ж                              

Кафедра меңгерушісі                      Түйебаев М.М. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.

 

Оқытушы туралы мәлімет 

Аға оқытушы: т.ғ.к Болатова Қ.Б. 

Шмидта  көшесі, №3 ғимарат, № 30 кабинет  

 

2.Пән пререквизиті 

      Басты  назар  студенттердің    тарихи  түсініктерін  дамыту  болып  табылады.  Кейбір 

тарихи процестерге деректер мен тарихнамалық мағлұмат негізінде жаңа ғылыми көзқарас 

қалыптасады,    ұстаным  талаптар    және  өзекті  мәселелер  төңірегінде    пікірталас,  талдау 

жасау сабақтары жүргізіледі. 

       Өзіндік  зерттеулер  жүргізу  арқылы  реферат,  баяндама  дайындау  сияқты  жұмыс 

түрлері таңдалады. 

3.Пән постреквизиті: 

"Отан  тарихының  өзекті  мәселелері»  пән  бойынша  алынған  білім  Қазақстанның 

көне  заман  тарихын,  Ортағасырлық  Қазақстан  тарихын,  Орта  Азия  елдерінің  тарихын 

сондай-ақ түркі халықтарының тарихы пәндерін меңгеру үшін қажет. 4.  Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Курс мазмұны: Отандық тарихының өзекті мәселелері курсы ҚР қазіргі территориясында 

адам қоғамының қалыптасу процесін, оның дамуын, тарихи оқиғаларды объективті түрде 

жан-жақты дамуын нақты тарихи материал негізінде қарастырады. 

       Қазақстан  территориясында  басқа  мемлекеттермен  тығыз  байланыста  болған  тарихи 

оқиғаларды көрсететеін отандық тарихтың басты және жалпы тарихи процесстер бағытын 

ашуға бағытталған. 

         Бұл курс Ежелгі және Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, көшпелі мемлекеттердің 

пайда болуы мен дамуын зерттеп, олардың тарихтағы орнын анықтауда тарих ғылымына 

өзіндік үлес қосады. 

Курстың  мақсаты:  Курсты  оқыту  студенттердің    тарихи  танымын 

қалыптастыруға, олардың ҚР алдында тұрған міндеттерді, маңызды ғылыми мәселелерді 

шешуге белсенді қатысуына жағдай жасауға бағытталады. 

 

Осыған байланысты ынандай міндеттер қойылады: Студенттердің  отандық  тарих  мәселелеріне  байланысты  ғылыми  зерттеулердің 

қазіргі әдістерін игеруі. 

       Қазақстан  тарихын  оқудың  теориялық,  нақты  тарихи,  деректік  және  тарихнамалық 

аспектілерін ескеруді білу. 

Магистранттардың  қазақстандық  патриотизм  сезімін,  ұлтаралық  келісім  принциптеріне 

тұрақтылықты қалыптастыру. 

Студенттер: 

-

 Деректанулық және тарихнамалық талдау дағдыларын игерулері керек

-

 Ғылыми-анықтаушы аппараттары жасау дағдыларын білулері тиіс; 

-

 Әртүрлі  жазбаша  жұмыстарды:  рефераттарды,  баяндамаларды,  аннотацияларды 

және тұжырымдарды жазу дағдыларын игерулері керек. 

-

 

Семинар сабақтары барысында  студент ауызша айта білуге дағдылануы тиіс. -

 

Нақты  тақырып  бойынша  библиографиялық  тізімдер  жасау  дағдыларын меңгерулері керек.  

-

 тарихи  фактлермен  тарихи  құбылыстардың  өзара  байланысын  ашып,  тарихи 

оқиғаларды  салыстыру  арқылы  тарихи  түсініктердің  мәнін  ашу  және  оған  талдау 

жасау; 

-

 әртүрлі деректерден нақты ақпаратттарды ала білу; 

-

 анықтамалық  және  ғылыми  әдебиеттермен,  тарихи  құжаттармен  және 

монографиялармен жұмыс істеу; 

-

 

алған теориялық білімдерін іс жүзінде жүзеге асыра алу.  

 

4.1 Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 

 

№ Тақырыптардың атаулары 

Сағат саны 

 Дәріс 

сағат 


саны 

Тәжірибе 

сағат 

саны 


ОЖ 

СӨЖ 


СӨЖ 

1.

  

 Кіріспе. Көне Қазақстан тарихының мәселелері.   

2

 

1 

 

 2.

 

 Көне дәуірдегі адамзат қоғамының қалыптасуы. 

Көне  тайпалардың  тарихи,  діни-дүниетанымдық  және 

мәдени сабақтары.  

2

  

1

  

 15

 

3. 

 

Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Қазақ тарихында көшпелілер мемлекетінің шығу 

тарихының мәселелері

 

2

  

1

  

4. 

 

XIII-XV  ғасырлардағы  қазақ  жеріндегі  этникалық процестер.  

Қазақ халқының тарихында көшпелі шаруашылықтың 

шығуы мәселесі

 

2 

 

 1

 

1,5  

 

15 

5.

  

Ортағасырлық жазба мәдениеттің зерттелу тарихы.  

Ортағасырлық қазақтардың шаруашылығы  мен  

кәсібінің зерттелу тарихы

 

2

  

1

  

 13

 

6. 

 

Араб жазуындағы 

 

қыпшақ-шағатай жазба 

ескерткіштерінің мәтіндік ерекшеліктері. 

Ортағасырлық жазба мәдениеттің зерттелу тарихы 

2

  

 

1 

  

14

 7.

 

 Тарих  тақырыбына  жазылған  ХҮІ-ХҮІІ  ғғ.  Хроникалар 

тілі. 


Араб жазуындағы  қыпшақ-шағатай жазба 

ескерткіштерінің мәтіндік ерекшеліктері

 

2

  

 

1 

 8.

 

 Қазақ 

этносының 

құрамы 

саны, 


географиялық 

орналасуы. 

Тарих  тақырыбына  жазылған  ХҮІ-ХҮІІ  ғғ.  Хроникалар 

тілі. 


2

 

  

1

  

9. 

 

Қазақ хандығы құрылуының негізгі себептері. Түркі жазуы мен әдебиеті ескерткіштері.  

2

  

1

  

10. 

 

Қазақ хандығы тарихының көмескі тұстары. 2

 

1 

 11.

 

 ХҮ-ХҮІІІ ғғ.  қазақ хандарының тарихтағы рөлі. 

Қазақ хандығының сыртқы саясаты мәселесі 

2

 

 1

  

12.


 

 

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы. ХҮ-ХҮІ  ғғ.  Қазақ  хандығы  және  қазақ  хандары 

тарихының көмескі тұстары. 

2

 

 1

  

 

10,5 13.

 

  

Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы 

2

 

1 

  

14.


 

 

ХҮІІ-ХХ  ғ.  басындағы  ұлт-азаттық  соғыстардың зерттелуі  

2

 1

 

  

15.


 

 

1986  жылғы  желтоқсан  оқиғасының  қазақ  тарихындағы рөлі. 

2

 1

 

  

 

Барлығы:  30 

15 

22,5 

67,5 

 

6.Пәннің мазмұны 

Дәріс және семинар сабақтарының тақырыптық жоспарлары 

1. тақырып. Кіріспе. Көне Қазақстан тарихының мәселелері.  2 сағат  

1.

 Отан тарихының өзекті мәселесі пәні. 

2.

 

Тас дәуірі, оның кезеңдері және мәні.  3.

 

Сол кездегі табиғат жағдайлары мен мәдениеттің дамуы . 2. тақырып. Көне дәуірдегі адамзат қоғамының қалыптасуы. 2 сағат 

1.

 Сақ  мемлекеті 

2.

 Ғұн мемлекеті 

3.

 Қаңлы мемлекеті 

4.

 Үйсүн мемлекеті 

3.тақырып. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. 2 сағат 

1. Көне түркі қоғамының әлеуметтік құрылымы және  мемелекеттік – құқтық жүйесі. 

2. Түркеш, қарлық, қарахан, қимақ – қыпшақ мемлекеттерінің құрылымы. 

4.тақырып. XIII-XV ғасырлардағы қазақ жеріндегі этникалық процестер. 2 сағат 

      1.Алтын Орда мемлекетінің этникалық сипаты. 

         2.Өзбек, ноғай, қазақ суб этностары. 

5. Ортағасырлық жазба мәдениеттің зерттелу тарихы. 2 сағат 

1.

 Халифаттың білім және ғылым жүйесіндегі түркілер.мәселесі 

2.

 «Шығыстың Аристотелі» -Әбу насыр Әл-Фараби 

3.

 Махмуд Қашғаридің «Диуани лұғат ат түркі» түрік мәдениетінің энциклопедиясы. 

6. Араб жазуындағы  қыпшақ-шағатай жазба ескерткіштерінің мәтіндік 

ерекшеліктері. 2 сағат 

1.

 Тарихта араб жазуларының зерттелу мәселесі 

2.

 Қыпшақ-шағатай жазба ескерткіштерінің зерттелу тарихы 

3.

 Араб жазуының мәтіндік ерекшеліктері 

7.Тарих тақырыбына жазылған ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Хроникалар тілі. 2 сағат 

1.

 Ортағасырлық әдеби шығармалар тілі. 

2.

 Ортағасырлық жазба шығармаларының мәтіндік ерекшеліктері 

3.

 Түркі жазуы мен әдебиеті ескерткіштері.  

4.

 Түркілердің тілі, рухани өмірі 

8.тақырып. Қазақ этносының құрамы саны, географиялық орналасуы. 2 сағат 

1.

 

Ұлы жүз.  

11 тайпа . Үйсін, дулат, қаңылы, албан, суан, жалайыр, шапырашты ысты, сіргелі, 

сарыүйсін. Жалпы тарихына қысқаша шолу. Саны. 

2.

 Орта жүз.  

Арғын, найман, керей, қыпшақ, қоңырат, уақ. Жалпы тарихына қысқаша шолу. 

Орналасу территориясы. Саны. 

3.

 Кіші жүз

Үш  тайпа  бірлестігі.  Әлім  ұлы  (шөмекей,  шекті,  қаракесек,  төртқара,  қарасақал). 

Байұлы  (Адай,  Алтынжаппас,  алаға,  байбақты,  масқор,  беріш,  таз,  есентемір, 

шеркеш, тапа, қызылқұрт, ысық) (12). Жетіру. Кердері, жағалбайлы, табын, керейт, 

т.б.   

9.тақырып. Қазақ хандығы құрылуының негізгі себептері. 2 сағат 

1.

 Қазақ хандығының зерттеуі, тарихнамасы. 

2.

 Қазақ хандығының құрылуы және тарихи алғышарттары 

3.

 Қазақ хандығын құрудағы қазақ хандарының мәселелері 

10. тақырып. Қазақ хандығы тарихының көмескі тұстары. 2 сағат 

1.

 Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы  негізгі бағыттары  

2.

 Қазақ хандығының сыртқы саясатын жүзеге асу жолдары 

3.

 Қазақ хандығында елшілердің атқарған қызметі 

11. тақырып. ХҮ-ХҮІІІ ғғ.  қазақ хандарының тарихтағы рөлі. 2 сағат 

1.

 ХҮ-ХҮІ ғғ Қазақ хандығы  тарихының өзекті мәселелері 

2.

 ХҮІ-ХҮІІ ғғ қазақ хандары  

3.

 ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы тарихына байланысты мәселелер 

12. тақырып. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы. 2 сағат 

1.

 

Ақсүйек және Асыл сүйектердің құрамы, атқарған қызметі. 2.

 

Қарасүйектердің  шығу тарихы және қазақ хандығындағы жүзге кірмейтіндер. 13. тақырып. Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы. 2 сағат 

1.

 Мал шаруашылығы.  

Қола дәуіріндегі комплексті шаруашылық. Шаруашылықтың  трансформацияға 

ұшырауы. Төрт  түлік мал. Қыстау, күзеу, көктеу, жайлау. Көшіп қонудың түрлері. 

2.

 Жер өңдеу.  

Суармалы егіншілік. Шығыс Қазақстан. Жетісу. Оңтүстік Қазақстан.Оңтүстік 

шығыс. 

Ауылшаруашылық  мәдениті. Ауылшаруашылық еңбек құралдары. 3.

 

Балық аулау.  

Негізі сулар, құрал; қармақ, шанышқы, шөмішау, ілме. 

4.

 Аңшылық

Құсбегі, жыртқыш құстың түрлері. Итпен аң аулау. Тазы. Мылтықпен аң аулау. 

Қақпан құру. Қансонар. 

14. тақырып.  Қазақ халқының ұлт-азаттық соғыстары. 2 сағат 

1.

 XVII ғасырдың алғы мен  XVIII ғасырдың басындағы қазақ-жоңғар соғыстары. 

2.

 XVIII ғасырда Ресейдің отарлау саясатына қарсы күрес. 

3.

  ХІХ-ХХ ғ. басындағы ұлт-азаттық көтерілістер  

4.

 XIX ғасырдың  20-40 жылдарындағы орыс-қазақ соғыстары. 

5.

 1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысы. 

15. тақырып. 1986 жылғы желтоқсан уақиғасының қазақ тарихындағы рөлі. 2 сағат 

1.

 «Қайта құру» кезеңіндегі республиканың қоғамдық-саяси өміріндегі өзгерістер 

мәселесі 

2.

 

1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы және қозғаушы күші. 3.

 

Желтоқсан оқиғасының зардаптары, қазақ жастарының тағдыры.  

 Семинар сабақтарының тақырыптық жоспарлары 

1.Тақырып. Көне Қазақстан тарихының мәселелері.  1 сағат  

1.Тас дәуірі, оның кезеңдері және мәні.  

2.Сол кездегі табиғат жағдайлары мен мәдениеттің дамуы . 

3.Қола ғасырының тайпалары және антропологиялық сипаттамасы. 2.тақырып. Көне тайпалардың тарихи, діни-дүниетанымдық және мәдени сабақтары 

мәселесі. 1 сағат 

1.

 

Архаикалық мәдениет ерекшеліктері: синкретизм, ұжымдық қисынға дейінгі ойлау 

сипаты 

2.

 

Сақ-үйсін дәуірінің мифолгиясы, діні мен өнері. Тілдер. «Аң стилі өнері». 3. Қазақ тарихында көшпелілер мемлекетінің шығу тарихының мәселелері. 1 сағат 

1.

 Көшпелілер мемлекетінің шығу жағдайлары 

2.

 Көшпелілер мемлекеттігінің негізгі түрлері. 

3.

 Мемлекетаралық байланыстар әсері. 

4.тақырып.Қазақ халқының тарихында көшпелі шаруашылықтың шығуы мәселесі. 

1 сағат 

1.

 

Көшпелілер мен отырықшы өркениеттер және оның мәдени трансформация 

мәселесі. Қытайлық өркениетпен байланыстылығы. 

2.

 Көшпелі шаруашылықтың шығуы 

3.

 Көшпелі мал шаруашылығына өтудің өндірістік алғышарттары 

4.

 Қазақ жеріндегі көшпелі шаруашылыққа өту факторларының мәселелері. 

5.  Ортағасырлық қазақтардың шаруашылығы  мен  кәсібінің зерттелу тарихы. 1 

сағат 

1.

 Ортағасырлық қазақтардың шаруашылық түрлері 

2.

 

Ортағасырлық қазақстардың мал шаруашылығы 3.

 

Ортағасырлық қазақтардың кәсібінің түрлері. 4.

 

Қолөнер мен сауданың  дамуы,  ерекшеліктері. 5.

 

Мал шаруашылығы  үстумдік еткен қоғамдағы егіншілік 6.

 

Отырықшы халықтармен экономикалық байланыс негіздері  6. Ортағасырлық жазба мәдениеттің зерттелу тарихы. 1 сағат 

1.

 Халифаттың білім және ғылым жүйесіндегі түркілер.мәселесі 

2.

 «Шығыстың Аристотелі» -Әбу насыр Әл-Фараби 

3.

 Махмуд Қашғаридің «Диуани лұғат ат түркі» түрік мәдениетінің энциклопедиясы. 

7. Араб жазуындағы  қыпшақ-шағатай жазба ескерткіштерінің мәтіндік 

ерекшеліктері. 1 сағат 

1.

 Тарихта араб жазуларының зерттелу мәселесі 

2.

 Қыпшақ-шағатай жазба ескерткіштерінің зерттелу тарихы 

3.

 Араб жазуының мәтіндік ерекшеліктері 

8.Тарих тақырыбына жазылған ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Хроникалар тілі. 1 сағат 

1.

 Ортағасырлық әдеби шығармалар тілі. 

2.

 Ортағасырлық жазба шығармаларының мәтіндік ерекшеліктері 

9.Түркі жазуы мен әдебиеті ескерткіштері. 1 сағат 

1.

 Түркілердің тілі, рухани өмірі 

2.

 Түркілердің  діні, фольклоры туралы мәліметтер 

3.

 Әдебиет пен суфизм.Қарахандық әдеби дәстүр 

10. Қазақ хандығы тарихының мәселелері. 1 сағат 

1.

 Қазақ хандығының зерттеуі, тарихнамасы. 

2.

 Қазақ хандығының құрылуы және тарихи алғышарттары 

3.

 Қазақ хандығын құрудағы қазақ хандарының мәселелері 

11.Қазақ хандығының сыртқы саясаты мәселесі. 1 сағат 

1.

 Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы  негізгі бағыттары  

2.

 Қазақ хандығының сыртқы саясатын жүзеге асу жолдары 

3.

 Қазақ хандығында елшілердің атқарған қызметі 

12. ХҮ-ХҮІ ғғ. Қазақ хандығы және қазақ хандары тарихының көмескі тұстары. 1 

сағат 

1.

 ХҮ-ХҮІ ғғ Қазақ хандығы  тарихының өзекті мәселелері 

2.

 ХҮІ-ХҮІІ ғғ қазақ хандарының тарихта алатын орны 

3.

 ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы тарихына байланысты мәселелер 

13. тақырып.  Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы. 1 сағат 

1.

 Мал шаруашылығы. Төрт  түлік мал. Қыстау, күзеу, көктеу, жайлау. Көшіп 

қонудың түрлері. 

2.

 

Жер өңдеу. Суармалы егіншілік. Шығыс Қазақстан. Жетісу. Оңтүстік Қазақстан.Оңтүстік шығыс. 

Ауылшаруашылық  мәдениті. Ауылшаруашылық еңбек құралдары. 

3.

 

Балық аулау. Негізі сулар, құрал; қармақ, шанышқы, шөмішау, ілме. 4.

 

Аңшылық.Құсбегі, жыртқыш құстың түрлері. Итпен аң аулау. Тазы. Мылтықпен аң аулау. Қақпан құру. Қансонар. 

14. тақырып. ХҮІІ-ХХ ғ. басындағы ұлт-азаттық соғыстардың зерттелуі. 1 сағат 

1.

 XVII ғасырдың алғы мен  XVIII ғасырдың басындағы қазақ-жоңғар соғыстары. 

2.

 XVIII ғасырда Ресейдің отарлау саясатына қарсы күрес. 

3.

 XIX ғасырдың  20-40 жылдарындағы орыс-қазақ соғыстары. 

4.

 XIX ғасырдың аяғындағы Маңғыстау, Торғай жеріндегі көтерілістер. 

5.

 1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысы. 

15. тақырып. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының қазақ тарихындағы рөлі. 1 сағат 

1.

 «Қайта құру» кезеңіндегі республиканың қоғамдық-саяси өміріндегі өзгерістер 

мәселесі 2.

 

1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы және қозғаушы күші. 3.

 

Желтоқсан оқиғасының зардаптары, қазақ жастарының тағдыры.  

 Пәні бойынша ОЖСӨЖ тапсырмаларды орындау және  тапсыру кесетесі  

 

№ 

Тапсырма 

тақыры  

тапсырма 

Әдебиеттер  

Бақылау 

түрі 

Оры

нд 

мерзі

мі 

Мак

бал

л 

1.

  

 Қазақстан 

территориясын

дағы одақтық 

тайпалардың 

зерттелуі. 

 

Сақтар мен үйсін-қаңғуй, ғұн-сармат 

замандарының 

мәселелері 

Көне 


тайпалардың 

тарихи, 


діни-

дүниетанымдық  және 

мәдени сабақтары 

Геохронология  палеолита 

Казахстана А., 1982 

       Акишев 

К.А., 

Байпаков  К.М.,  Ерзакович А.Б. 

Древний 


Отрар 

(Топография, 

стратиграфия, 

перспективы)   А.А., 1972 

      Байпақов 

К.М., 


Нұржанов  А.  Ұлы  Жібек 

жолы  және  ортағасырлық 

Қазақстан. Алматы, 1992.  

Хронолог


иялық 

кесте 


2-

апта  


2.

  

Көшпелі мал 

шаруашылығы

на өтудің 

өндірістік 

алғышарттары 

 

Көшпелі мал шаруашылығына 

өтудің өндірістік 

алғышарттары 

Туралы 


мәліметтермен жұмыс 

жасау. 


Самашев  С.,  Базарбаева 

Г., 


Жумабекова 

Г., 


Сунгатай  С.  Берел.  А., 

2000. 


Самашев  С.,  Фаизов  Ш., 

Базарбаева 

Г. 

Археологические памятники  и  палеопочвы 

Казахского  Алтая.  А., 

2002. 

Проблемы изучения 

исторического  наследия. 

А., 1998. 

Полосьмак  Г.  Стерегущие 

золото 

грифы. 


Новосибирск, 2002. 

Библиогр


афиялық 

көрсеткіш 

3-

апта  


7

 

3. 

 

Көшпелі шаруашылыққа 

өтудегі табиғи-

климаттық 

фактор 


Көшпелі 

шаруашылыққа 

өту уақыты 

Көшпелі 


мал 

шаруашылығының 

аймақтық 

ерекшеліктеріне 

талдау жасау. 

Геохронология  палеолита 

Казахстана А., 1982 

Байпаков 

К.М. 

Средневековая  культура Южного  Казахстана  и 

Семиречья  А., 1986 

Баяндама   4-

апта  


7

 

4. 

 

Көшпелі қоғамдағы 

мемлекеттер 

 

Көшпелі қоғамдағы мемлекеттердің 

жағдайларына 

тоқталу. 

Акишев  К.А.,  Байпаков К.М., 

Ерзакович 

А.Б. 

Древний 


Отрар 

(Топография, 

стратиграфия, 

перспективы)   А.А., 1972 

Дөңгелек 

стол 


5-

апта  


7

 


5.

 

 Көшпелілер 

мемлекеттігінің 

негізгі түрлері. 

 

Көшпелілер мемлекеттігінің 

негізгі түрлеріне 

талдау жасау. 

Самашев  С.,  Базарбаева 

Г., 

Жумабекова Г., 

Сунгатай  С.  Берел.  А., 

2000. 

      Самашев  С.,  Фаизов Ш., 

Базарбаева 

Г. 

Археологические памятники  и  палеопочвы 

Казахского  Алтая.  А., 

2002. 

Аннотаци


я  

6-

апта  7

 

6. 

 

Ортағасырлық қазақтардың 

шаруашылығы 

 

Ортағасырлық қазақтардың 

шаруашылығы жайлы 

тоқталу. 

Байпаков 

К.М. 

Средневековая  культура Южного  Казахстана  и 

Семиречья  А., 1986 

Пресс-

конферен


ция 

 

7-апта  

7

 7.

 

 Отырықшы 

халықтармен 

экономикалық 

байланыс 

негіздері  

Мал шаруашылығы  

үстумдік еткен 

қоғамдағы егіншілікке 

тоқтала отырып, 

отырықшы 

халықтармен 

экономикалық 

байланыс  негіздеріне 

тоқталу 


Утемши-Хаджи.  Чингиз-

наме. –А., 1992 г 

Ахмедов 

Б.А. 


Государство 

кочевых 


узбеков.-М., 1965г 

Әңгімелес

у  

8-

апта  7

 

8. 

 

Қазақ хандығы тарихының 

мәселелері 

 

Қазақ хандығы тарихының 

мәселелері, 

тарихнамасына 

тоқтала отырып, 

негізгі бағыттары 

және оның жүзеге асу 

жолдарын талдау 

жасау. 


Сафаргалиев  М.Г.  Распад 

золотой  Орды.  Саранск, 

1960 г 

Абусейтова М.Х. 

Казахское  нашество  во 

второй 

половине ХҮІ 

века. –А., 1984 г 

Глоссари

й  


9-

апта  


7

 

9. 

 

Қазақ хандығы сыртқы 

саясатының 

негізгі 

бағыттары 

және оның 

жүзеге асу 

жолдары 

ХҮ-ХҮІ ғғ. Қазақ 

хандығы және қазақ 

хандары тарихының 

көмескі тұстарына 

талдау жасау. 

Абусейтова 

М.Х. 


Казахское  нашество  во 

второй 


половине 

ХҮІ 


века. –А., 1984 г 

Пікір 


талас   

10-


апта  

7

 10.

 

 ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. 

басындағы 

Қазақ хандығы 

тарихына 

байланысты 

мәселелер 

 ХҮІІ-ХҮІІІ 

ғғ. 


басындағы 

Қазақ 


хандығы 

тарихына 

байланысты 

мәселелерне 

талдау 

жасау. 


Абусейтова 

М.Х. 


Казахское  нашество  во 

второй 


половине 

ХҮІ 


века. –А., 1984 г 

Дөңгелек 

стол  

11-


апта  

7

 11.

 

 Ортағасырлық 

жазба мәдениет 

 

Ортағасырлық жазба мәдениеттің табылуы, 

зерттелу тарихына 

тоқталу. 

    Байпаков 

К.М. 

Средневековая  культура Южного  Казахстана  и 

Семиречья  А., 1986 

Пікір 

сайыс 


12-

апта  


7

 

12. 

 

Араб жазуындағы  

 Араб жазуындағы  

қыпшақ-шағатай 

Акинжанова 

С.М. 

История 


культуры 

Дебат  


13-

апта  


7

 


қыпшақ-

шағатай жазба 

ескерткіштеріні

ң мәтіндік 

ерекшеліктері 

 

жазба ескерткіштерінің 

мәтіндік 

ерекшеліктерін 

талдау. 


 

Казахстана.А., 1996  

Байпаков К., Нұржанов А., 

Ұлы  Жібек  жолы  және 

ортағасырлық  Қазақстан. 

А., 1992. 

Гумилев 

Л.Н. 


Көне 

түріктер. А., 1994. 

Жалғаспайұлы  С.  Ежелгі 

және 


ортағасырдағы 

Қазақстан. А., 1995. 

13.

 

 Ортағасырлық 

әдеби 


шығармалар 

тілі. 


 

 Тарих тақырыбына 

жазылған ХҮІ-ХҮІІ 

ғғ. Хроникалар тілі 

Ортағасырлық  әдеби 

шығармалар тілі. 

Массон  М.Е.  Мавзолей 

Ходжа  Ахмеда  Яссави. 

ташкент, 1930 

Есжанов  А.,  Ходжаев  М., 

Арыстанбаб А., 1993 Қожа 

Ахмет  Иассауи.  Диуани 

Кихмет. –А., 1993 ж 

 

Коллоквиум  

14- 


апта  

7

 14.

 

 Түркі жазуы 

мен әдебиеті, 

ескерткіштері 

Түркі жазуы мен 

ескерткіштер тарихын 

қарастыру. 

Бромлей  Ю.В  Очереки 

теории этноса. М., 1983 

Гумелев  Л.  Этносфера 

истории  людей  истории 

приподы. 

Библиогр


афиялық 

көрсеткіш 

15-

апта 


7

 

 Пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларды орындау және  тапсыру кесетесі  

 

№ 

Тапсырма 

тақыры  

тапсырма 

Әдебиеттер  

Бақылау 

түрі 

Орынд 

мерзімі 

Макб

алл 

  

 

 Сақтар мен 

үйсін-қаңғуй, 

ғұн-сармат 

замандарының 

мәселелері 

 

Қазақстан территориясындағы 

темір  дәуірі  және 

одақтық  тайпалары 

туралы 


талдау 

жасау. 

Гумилев  Л.Н.  Көне 

түріктер. А., 1994. 

Кумеков 

Б.Е. 


госудорство 

кимаков 


ІХ-ХІ  вв  (по  арабским 

источникам) А-., 1972 г 

 

Коллокви


ум 

2 апта 


10 

Қолөнер мен сауда 

дамуының 

ерекшеліктері. 

Мал 


шаруашылығы  

үстумдік еткен 

қоғамдағы 

егіншілік 

 

Түркеш қағанаты  Қарлұқ,  Оғыз  және 

Қимақ,Қыпшақ  және 

Қарахан 

мемлеттеріндегі 

қолөнер 

мен 


сауданың  дамуына 

талдау  жасау,  ерте 

ортағасырлық 

мемлекеттердеі  мал 

шаруашылығының 

маңызы 


жайлы 

анализ жасау 

Агаджанов С.Г. Очерки 

истории 


огузов 

и 

туркмен  Средней  Азии ІХ-ХІІІ  вв.    Ашхабад 

1969 г 


Караев  О.,  История 

Караханидского 

каганата. Ф-1983г 

 

 Баяндама   4 апта 

10 


Қазақ хандығы 

тарихының 

қазіргі кездегі 

өзекті 

мәселелері Қазақ хандығының 

құрылуының тарихи 

алғышарттары, қазақ 

хандарының ел 

басқарудағы орны 

Жалғаспайұлы 

С. 

Ежелгі 


және 

ортағасырдағы 

Қазақстан. А., 1995. 

Кляшторный 

С.Г, 

Реферат  6 апта  

және сыртқы 

саясатындағы рөлі 

жайлы талдау жасау. 

Султанов 

Т.И. 


Казахстан: 

летопись 

трех  тысячилетий.  А., 

1992  


Пірімбетов  Е.У.  Қазақ 

елінің 


тарихы. 

А., 


2003ж. 

Ортағасырлық жазба 

мәдениеттің 

қазіргі кездегі 

бағалануы мен 

зерттелуі 

 

Орта ғсырлардағы араб жазуындағы  

қыпшақ-шағатай 

жазба 

ескерткіштерінің мәтіндік 

ерекшеліктерінің 

зерттелу тарихына 

тоқталу.  

 Тарих  тақырыбына 

жазылған ХҮІ- Түркі 

жазуы  мен  әдебиеті, 

ескерткіштері жайлы 

зерттеу жүргізу. 

Байпаков 

К.М., 

Ерзакович Л.Б., 

Древние 


города 

Казахстана . А-1971 г 

Қоңыратбаев 

Т., 


Қоңыратбаев  Ә,  Көне 

мәдениет жазбалары 

 

Пікір 


талас  

8  апта 


12 

 

9.  Студенттердің білімін бағалау жүйесі 

Аудиториялық сабақтарға (дәріс) қатысу үшін -1 балл 

Семинар сабағына жауап максималды-3 балл(әр студент 8 семинарда жауап беруі тиіс) 

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін максималды балл  3-10 бб дейін 

СӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін максималды балл  10 балл  

Пән бойынша максималды көрсеткіш-160 

30дәріс х 1 балл-30 

15 семинар х 3 балл-30 балл 

 ОЖСӨЖ х 3 балл-50 балл 

 СӨЖ х 2 балл- 40 балл 

РЕЙТИНГІЛІК-БАҒАЛАУ ЭКВИВАЛЕНТТІК ҚОРЫТЫНДЫ: 

әріптік бағалау 

сандық бағалау 

пайыз көрсеткіші 

дәстүрлі 

жүйедегі 

бағалау 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

 

В+ 3,33 

85-89 


жақсы 

В 

3,0 80-84 

 

В- 2,67 

75-79 


 

С+ 


2,33 

70-74 


қанағаттанарлық 

С 

2,0 65-69 

 

С- 1,67 

60-64 


 

Д+ 


1,33 

55-59 


 

Д 

1,0 50-54 

 

Ғ 0,00 

0-49 


қанағаттанғысыз 

 

 Рейтингіні есептеу 

№  Жұмыс түрі 

Ұпай саны 

 

- 

Ағымдағы бақылау- 20 % 

-

 

Семинар тапсырмалары– 10 % -

 

Межелік бақылау – 30 %  

Қорытынды баға төмендегі нұсқа бойынша есептеледі 

                                      (Р1+Р2) 

                         ИО = [  ------------  ] х 0,6 + Э х 0,4 

                                          2 

мұндағы: 

Р1 – бірінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті  

Р2 – екінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті 

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті 10.Курс саясаты: 

Барлық тапсырамаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды 

қабылдап  алу  емтиханға  7  күн  қалғанда  аяқталады.  Барлық  тапсырманы  өткізбеген 

студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру 

арқылы  жұмыс  көлемін  ұлғайтылады;  Емтиханға  келмесеңіз:  орынды  себеп  болса, 

бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы 

орындауыңыз  қажет  және  осы  мәселеге  қатысты  университет  саясаты  есепке  алынады. 

Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест 

арқылы  тексеріледі.  Тест  алыдын  ала  ескертілмей  өткізіледі.  Аудиториялық  сабақтарды 

босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша  шығармашылылық 

жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ 

босатылғанға теңгеріледі.  Кеңестер:  оқу  үрдісінде,  қарым-қатынаста  компетентті  болыңыз;  топта  және 

оқытушылармен  ашық,  сыпайы,  шыншыл  болыңыз;  оқу  процесіне  белсенді  қатысу, 

топпен жұмыс істей білуіңіз керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз. 

Курсқа қойылатын талаптар. Курсты толықтай игеру мақсатында студенттер  қойылған 

талаптарды орындаулары тиіс. Сабаққа қатысу: дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент 

белгілі  бір  себептер  мен  сабаққа  қатыса  алмаса,  барлық  өткен  материалдар  бойынша 

жауап беру тиіс. 

Тәртіп:  сабақ  үстінде  үнемі  тәртіп  бұзған  студент  аудиториядан  шығарылып  жіберіледі 

және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады. Бақылау  жұмыстары:  бақылау  жұмысын  студент  міндетті  түрде  орындап,  белгіленген 

уақытта тапсыру тиіс. Межелік  бақылау:  межелік  бақылау  қорытындысы  студенттің  сабаққа  қатысуын,  өздік 

жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруінескере 

отырып ойылады. 

Емтихан:  қорытынды мемлекеттік  емтиханға  барлық  студенттер  үшін  билеттік  жүйе 

негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан тұрады. 

 

 

  

 

  


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет