Химия есептері мен жаттығулары


 Бессемер процесінің маңызы неде?  10Pdf көрінісі
бет23/26
Дата22.12.2016
өлшемі3,15 Mb.
#308
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

9. Бессемер процесінің маңызы неде? 
10. Болат алуда мартен пешінің маңызы қандай? 
11.  Әртүрлі  концентрациялы 
4
2
SO
H
ерітінділері  темірге  қалай  әсер 
етеді? 
12.  2  валентті,  3  валентті  темірді  қандай  жолдармен  алуға  болады? 
Олардың қайсысы тұрақты болады? 
13.  Темір  (II,  III)  гидроксидтері  алыну  жолының  реакция  теңдеулерін 
жазыңдар. 
14.. Сары және қызыл тұздарындағы темірдің валенттілігі қандай? 

183 
 
15. Берлин лазуры деген не? Оны зертханада қалай алады? 
16. 
3
FeCl
қайнағанда  лайланады.  Осы  құбылысты  түсіндіріңдер  және 
реакция теңдеуімен дәлелдеңдер. 
17.  Егер 
3
FeCl
  ерітіндісіне  сода  қоссақ,  қызыл  қоңыр  тұнба  пайда 
болады. Бұл құбылысты түсіндіріңдер және реакция теңдеуін жазыңдар. 
18. Кобальт пен никельдің қолданылатын маңызды орындарын атаңдар. 
19. Платина тобындағы металдардың қайсысы кең түрде қолданылады? 
20.  Пириттің 
2
FeS
  структуралық  формуласын  жазыңдар.  Магнитті 
теміртастағы
4
3
O
Fe
,  қызыл  теміртастағы
3
2
O
Fe
  және  қоңыр  теміртастағы 
O
H
O
Fe
2
3
2
3
2

 темірдің салмақ процентін есептеңдер. 
21. 1 та) магнитті теміртастағы, ә) қызыл теміртастағы және б) қоңыр 
теміртастағы  тотықсыздандыратын  кӛміртегінің  теориялық  ең  аз  мӛлшерін 
есептеңдер. 
22. 7,6 г 
4
FeSO
бейтарап және қышқылды ортада тотықтыру үшін қанша 
грамм калий перманганаты қажет? 
23.  Темір  ыдыста  азот  қышқылы  мен  концентрлі  күкірт  қышқылын 
тасуға бола ма? 
24.  Никель  мен  кобальттың  химиялық  қасиеттері  қандай?  Оларды  алу 
әдістері қандай? 
25. 
Никельдеу  дегеніміз  не  және  ол  қалай  жүргізіледі? 
4
NiSO
электролиздегенде катод пен анодта қандай процестер ӛтеді? 
26. Никельдің қосылыстарын қалай алады? 
27. Кобальт қандай комплекс қосылыстар мен гидроксидтер түзеді? 
28. 
Кобальттың  тӛмендегі  қосылыстарында  валенттілігі  мен 
координациялық санын анықтаңдар: 
а) 
 


;
4
2
CN
Co
K
 
ә
 


;
6
4
CN
Co
K
 
б
;
6
2
3
NO
Co
K
 
в) 
.
4
6
3
PO
NH
Co
 
29. 
Рутенийдің 
шыны 
қосылыстарындағы 
валенттілігімен 
координациялық санын анықтаңдар: 
а) 
;
4
6
3
Cl
NH
Ru
 
ә) 


;
2
2
2
Cl
RuO
K
 
б) 
 


.
6
4
CN
Ru
K
 
30.  Темірге  су,  ауа,  тұз  қышқылы,  азот  қышқылы  қалай  әсер  ететінін 
реакция теңдеулерімен кӛрсетіңдер. 
31.  Темірдегі  коррозия  процесін  химиялық  реакция  теңдеуімен 
кӛрсетіңдер. 
 
 
 

184 
 
 
ЭЛЕМЕНТТЕР ХИМИЯСЫ 
тарауы бойынша тестік тапсырмалар 
1. Тотықтырғыш қасиеті айқын кӛрінеді: 
А)  фторда   
В) хлорда 
С) бромда 
D) йодта   
Е) астатта 
 
2. Фтордың валенттік күйі: 
А) I, III, V, VII 
B) I, III 
C)  I 
D) I, V 
E) III, VII                               
 
3. 
O
F
2
 қосылысындағы фтордың тотығу дәрежесі: 
A)
 

B) +1 
C)  –1 
D) + 3 
E) + 5 
 
4.
O
F
2
  қосылысындағы оттектің тотығу дәрежесі: 
A) 0 
B)  +2 
C) –2 
D) + 3 
E) + 1 
 
5. Қосылыстарындағы хлордың тотығу дәрежесі:  
A) +1; +3; + 5; + 7 
B)  0; ± 1; + 3; + 5; + 7 
C) 0; + 1; ± 3; ±5; ± 7 
D) 0; + 1; + 3; +7 
E) 0; ± 1; ± 5; ±7 
 
6.  Су  арқылы  11,2  л  газ  тәрізді  хлорсутекті  жібергенде  алынған  ерітіндіге  
мырыш салынды. Хлорсутек  толық ерітілгенде бӛлінген газдың қ.ж. кӛлемі:  
A) 22,4 л 
B) 11,2 л 
C)  5,6 л 
D) 4,48 л 
E) 33,6 л 

185 
 
7. Тӛмендегі заттар әрекеттескенде бос хлор бӛлінеді: 
A)


Mg
HCl
  
B)


MgO
HCl
  
C) 


2
Br
HCl
 
D) 
2
MnO
конц
HCl
  
Е) 


2
I
HCl
  
 
8.  Маталарды,  қағаздарды  ағартуға  қолданылатын  ағартқыш  әктас  алу  үшін 
хлормен әрекеттесетін зат: 
А)  
O
H
2
  
В)  
KOH
  
С)  
 
2
OH
Ca
  
D)  
 
2
OH
Mg
 
Е)  
NaOH
 
 
9. Сутек бойынша тығыздығы 35,5-ға тең. Бұл газ:  
А)  
2
Cl
  
В)  
2
H
  
С) 
2
O
  
D)  
2
F
 
Е)  
2
N
 
 
10. 2 моль калий хлоратын толық термиялық ыдырағанда түзілетін оттек:  
А) 6,0   
В) 1,0  
С) 3,0 
D) 4,5  
Е) 7,5 
 
11.  VI  A  топ  элементтері  атомдарының  электрондық  конфигурациясының 
жалпы формуласы:  
A) 


4
2
d
n
ns

 
B) 


5
1
d
n
ns

 
C)  
4
2
np
ns
 
D) 


1
4
2
1
np
d
n
ns

 
E) 


1
3
2
1
np
d
n
ns

 
 
12. 
Te
Se
S
O  қатарындағы  атомдық  және  иондық  (

2
Э
)  радиустарының 
заңдылықтары:  
А) кемиді 
В) ӛседі 
С) кемиді, одан соң ӛседі 

186 
 
D) ӛседі, одан соң кемиді 
E) ӛзгермейді 
 
13. Қ.ж. 22,4 л газдың массасы 32-ге тең. Бұл газ:   
А)  
2
Cl
  
В)  
2
H
  
С) 
2
O
  
D)  
2
F
 
Е)  
2
N
 
 
14. Қосылыстардағы оттектің валенттігі:  
A) 0; I; II 
B) II; IV; VI 
C)  II 
D) 0; II 
E) 0; II; VI 
 
15.  Әдеттегі қосылыстарында оттектің тотығу дәрежесі: 
A) 0, -1, -2 
B) ± 1, ± 2 
C)  –2 
D) 0, +2, -1, -2 
E) 0, ± 1, ± 2 
 
16. Оттектің оң тотығу дәрежесін кӛрсететін қосылыстар: 
A) 
3
KNO
 
B) 
2
OF
 
C) 
2
2
O
H
 
D) 
4
2
SO
Na
 
E) 
3
2
O
Al
 
 
17.  Қ.ж. 1,5 моль газ тәрізді оттектің кӛлемі (л): 
А) 11,2   
В) 16,0 
С) 22,4  
D)  33,6   
Е) 44,8 
 
18. Қ.ж. 11,2 л оттектің массасы:  
A) 32 г 
B) 71,4 г 
C)  16 г 
D) 320 г 
E) 714 г 

187 
 
19.  3 моль оттектен алынатын озонның максимальды массасы:  
A) 12 г 
B)  96 г 
C) 24 г 
D) 36 г 
E) 48 г 
 
20. Сутек бойынша тығыздығы 16-ға тең. Бұл газ: 
А)  
2
Cl
  
В)  
2
H
  
С) 
2
O
  
D)  
2
F
 
Е)  
2
N
 
 
21. 
Cl
NH
4
 қосылысындағы азоттың валенттілігі: 
А) 
II
 
В) 
III
 
С)  
IV
 
D) 
V
 
Е) 
I
 
 
22. Барынша берік молекула: 
А) 
2
H
  
В) 
2
F
  
С) 
2
O
  
D) 
2
Cl
  
Е)  
2
N
  
 
23. Сутек бойынша тығыздығы 14. Бұл газ: 
А) 
2
Cl
  
В)  
2
H
  
С) 
2
O
  
D) 
2
F
 
Е)  
2
N
  
 
24. Азоттың теріс тотығу дәрежесін кӛрсететін қосылыс: 
A) 
Cl
NH
4
 
B) 
2
NO
 
C) 
3
NaNO
 
D) 
2
NaNO
 
E) 
NO
 

188 
 
25. Ауа бойынша тығыздығы 0,965. Бұл газ: 
А)  
2
Cl
  
В)  
2
H
  
С)  
2
O
  
D)  
2
F
 
Е)  
2
N
 
 
26. 
3
3
3
3
3
BiH
SbH
AsH
PH
NH
  қатарындағы  сутекті  қосылыстардың 
тұрақтылығы: 
А) ӛседі  
В)  кемиді 
С) ӛзгермейді 
D) кемиді, одан соң ӛседі 
Е) ӛседі, одан соң кемиді 
 
27. Аммиак молекуласының кеңістіктік формасы:  
А) октаэдрлік  
В) сызықтық 
С) бұрыштық 
D)  пирамида  
Е) тетраэдр 
 
28. Азоттың +5 тотығу дәрежесін кӛрсететін қосылыс: 
A) 
Cl
NH
4
 
B) 
2
NO
 
C)  
3
NaNO
 
D) 
2
NaNO
  
E) 
NO
 
 
29.  Жалпы  формуласы 
3
2
О
Э
 
VA
  топ  элементтерінің  реттік  нӛмірінің  ӛсуіне 
байланысты оксидтерінің қышқылдық қасиеттері: 
A) күшейеді 
B)  әлсірейді 
C) ӛзгеріссіз қалады 
D) бастапқыда күшейеді, одан соң кемиді 
E) бастапқыда кемиді, одан соң күшейеді 
 
30.  Азоттың максимальды массалық үлесін кӛрсететін қосылыс: 
A) 
3
NaNO
 
B) 
3
4
NO
NH
 
C) 
3
2
O
N
 

189 
 
D) 
NO
 
E) 
5
2
O
N
 
 
31.  Фосфор  атомының  қалыпты  күйдегі  валенттік  электрондарының 
конфигурациясы: 
А) 
1
3
1
3
3
3
d
p
s
  
В)  
3
2
3
3
p
s
  
C) 
1
2
2
3
3
d
p
s
 
D)
4
1
3
3
p
s
  
Е) 
2
1
2
3
3
3
d
p
s
 
 
32. Кальцийдің ортофосфаты деп аталатын қосылыс: 
 А) 


2
4
3
PO
Ca
 
 В) 
2
3
P
Ca
  
 С) 


2
3
PO
Ca
  
 D) 
4
CaHPO
  
 Е) 


2
3
3
PO
Ca
 
 
33. Фосфиндегі 


3
PH
 фосфордың массалық үлесі: 
A) 95,5 % 
B) 85,5 % 
C) 91,2 % 
D) 82,3 % 
E) 78,2 % 
 
34. Фосфор (III) оксиді: 
A) негіздік оксидтерге 
B)  қышқылдық оксидтерге 
C) тұз түзбейтін оксидтерге 
D) амфотерлі оксидтерге 
E) пероксидтерге 
жатады. 
 
35. 
4
3
PO
H
 - тегі фосфордың массалық үлесі: 
A) 0,520; 
B)  0,316; 
C) 0,375; 
D) 0,652; 
E) 0,761 
 
36. Фосфор (V) оксиді: 
A) қышқылдармен 

190 
 
B) қышқылдық оксидтермен 
C)  сілтілермен 
D) ерімейтін тұздармен 
E) бейметалдармен 
әрекеттеседі. 
 
37. 
Pb
Sn
Ge
Si
C
 қатарындағы элементтердің бейметалдық қасиеттері: 
A) ӛседі 
B)  әлсірейді 
C) ӛзгермейді 
D) ӛседі, одан кейін әлсірейді 
E) әлсірейді, одан кейін ӛседі 
 
38. Алмаздың кристалдық торы: 
A) иондық 
B) молекулалық 
C)  атомдық 
D) металдық 
E) жоқ 
 
39.  Кӛміртек  (II)  оксиді  молекуласындағы  кӛміртектің  валенттілігі  мен 
тотығу дәрежесі: 
A) II; + 2; 
B) II; - 2; 
C) I; + 2; 
D)  III, + 2; 
E) III, - 2 
 
40. Кӛміртек (IV) оксидінің кӛрсететін қасиеті: 
A) тұз түзбейтін оксид 
B) күшті тотықтырғыш 
C) қышқылдық оксиде 
D) күшті тотықсыздандырғыш 
E) негіздік оксид 
 
41. IIIA топтағы 
B
 -дан 
Tl
-ға дейін элементтер:   
A) атом радиустары кемиді 
B) иондану энергиясы артады  
C)  элементтердің металдық қасиеті күшейеді 
D) элементтердің бейметалдық қасиеті күшейеді 
E) салыстырмалы электртерістілігі ӛседі  
 
 

191 
 
42. Үшінші топ негізгі топша элементтерінің қалыпты күйдегі жұптаспаған 
электрондар саны: 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 0 
E) 4 
 
43.
3
BH
 
молекуласындағы байланыс: 
A) полюссіз 
B)  аз полюсті 
C) кушті полюсті 
D) иондық 
E) сутегіндік 
 
44. 
3
AlF
 
молекласындағы байланыс типі: 
A) ковалентті полюсті 
B) ковалентті полюссіз 
C) сутегіндік 
D)  иондық 
E) металдық 
 
45. Алюминий хлориді ерітіндісіндегі 
pH
 -тың мәні: 
A) 
7

pH
 
 B) 
7

pH
  
С) 
7

pH
  
D) 
9

pH
  
E) 
8

pH
 
 
46.  Алюминий гидроксиді ериді: 
А) 
O
H
2
  
В)  
NaOH
  
С) 
KCl
  
D) 
Cl
NH
4
  
Е) 
4
2
SO
Na
 
 
47. Тотығу-тотықсыздану реакциясына жатпайтын теңдеу: 
А) 
конц
SO
H
B
4
2
  
В) 
конц
HNO
B
3
  
С) 2
3
2
Cl
C
O
B
 
D) 


O
H
BCl
2
3
  
Е) 
 
суйыт
SO
H
Al
4
2

192 
 
 
48. Тұз қышқылымен әрекеттесетін зат: 
А) 
3
SO
  
В) 
HBr
  
С) 
3
PCl
  
D) 
Hg
  
Е) 
 
3
OH
Al
 
 
49.  I  топ  негізгі  топша  элементтерінің  сульфиттері  суда  жақсы  ериді. 
Олардың ерітінділерінің ортасы: 
A) бейтарап 
B) қышқылдық 
C)  сілтілік 
D) әлсіз қышқылдық 
E) алғашында қышқылдық, одан соң бейтарап 
 
50. Натрий сульфидіндегі күкірттің қасиеті:  
A)  тотықсыздандырғыштық; 
B) тотықтырғыштық; 
C) тотықтырғыштық және тотықсыздандырғыштық; 
D) бастапқыда тотықсыздандырғыштық, одан соң тотықтырғыштық  
E) тотықтырғыштық - тотықсыздандырғыштық қасиет кӛрсетпейді 
 
51. Электрондық құрылысы 
1
6
2
2
3
2
2
1
s
p
s
s
болатын атом: 
А) литий  
В) калий 
С)  натрий  
D) кальций 
Е) барий 
 
52.  Берілген 
Ba
Ca
Au
Ag
Na
Li
,
,
,
,
,
  элементтердің  ішіндегі  сілтілік  металдарға 
жататын элементтер: 
A) барлық металдар 
B) 
Li
 және 
Na
 
C) 
Au
Ag
Na
Li
,
,
,
 
D) 
Ba
Ca
Na
Li
,
,
,
 
E) 
Ba
Ca
Li
,
,
  
 
53. Сілтілік металдардың 
A) балқу және қайнау температуралары жоғары 
B)  балқу және қайнау температуралары тӛмен 
C) тығыздығы жоғары 
D) тығыздығы және балқу температурасы жоғары  
E) тығыздығы және қайнау температуралары жоғары 

193 
 
болады. 
54. Сілтілік металдардың атомдары: 
A)  күшті тотықсыздандырғыш болып табылады 
B) күшті тотықтырғыш болып табылады 
C) тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш қасиет кӛрсетпейді 
D) қышқылдық қасиет кӛрсетеді 
E) амфотерлік қасиет кӛрсетеді 
 
55. Литий ауамен әрекеттескенде түзілетін ӛнім: 
A) 
O
Li
2
 
B) 
2
2
O
Li
 
С) 
N
Li
3
  
D) 
C
Li
4
  
E) 
S
Li
2
 
 
56. Ауада металл натрий қапталатын ақ қабық: 
A) 
O
Na
2
  
B) 
2
2
O
Na
  
C) 
N
Na
3
  
D) 
C
Na
2
 
E) 
S
Na
2
 
 
57. Натрий пероксидіндегі натрийдің тотығу дәрежесі: 
A)  + 1; 
B) +2; 
C) –1; 
D) 0; 
E) -2 
 
58. 3,9 г калий қ.ж. сумен әрекеттескенде түзілетін сутектің кӛлемі: 
A) 22,4 л; 
B)  11,2 л; 
С) 5,6 л; 
D) 2,24 л; 
E) 33,6  
 
59.  Бериллийдің ІІА топтағы басқа элементтерден айырмашылығы: 
A) +2 тотығу дәрежесін кӛрсетеді   
B)  сұйытылған қышқылдарда ериді 
C)  амфотерлік қасиет кӛрсетеді 
D) сілті ерітіндісінде ерімейді 
E) негіздік қасиет кӛрсетеді 

194 
 
 
60. 
2
CaH
 
қосылысындағы кальцийдің тотығу дәрежесі: 
A) + 1 
B) + 2 
C) – 2 
D) –1 
E) 0 
 
61. ІІА топ элементтерінің тотығу дәрежелері:  
A) + 2 
B) +1, +2 
C)  0,+2 
D) 0, + 1 
E) 0, + 1, +2 
 
62. 
C
Be
2
 молекуласындағы берилий атомының тотығу дәрежесі: 
A)  + 2 
B) – 2 
C) 0 
D) + 1 
E) - 1 
 
63. 
2
BeH
 
молекуласының құрылысы:  
A)  сызықты; 
B) бұрышты; 
C) үшбұрышты; 
D) тетраэдр
E) пирамидалы 
 
64. Судағы осы тұздардың болуы оның  уақытша кермектілігін кӛрсетеді:  
A) 


2
3
HCO
Ca2
3
HCO
Mg
 
B) 
3
CaCO

3
MgCO
 
C) 
2
CaCl

2
MgCl
 
D) 
4
CaSO

4
MgCO
  
E) 


2
3
NO
Ca
,


2
3
NO
Mg
  
 
65.  Судағы осы тұздардың болуы оның  тұрақты кермектілігін кӛрсетеді: 
A) натрия және  калий хлоридтері мен сульфаттары 
B)  кальций және магний хлоридтері менсульфаттары 
C) кальций және магний карбонаттары мен гидрокарбонаттары 
D) кальций және магний карбонаттары мен хлоридтері 
E) кальций және магний сульфаттары мен гидрокарбонаттары  
 

195 
 
 
66. Сұйытылған күкірт қышқылы: 
A) 
Ag
-пен 
B) 
Fe
-мен 
C) 
Zn
-пен 
D) 
Al
-мен 
E) 
Mg
-мен  
әрекеттеспейді 
 
67.  Салмағы 12,8 г металды концентрлі азот қышқылымен ӛңдегенде қ.ж. 
бӛлінген газдың кӛлемі 8,96 л  құрайды. Азот қышқылында еріген металл: 
А) 
Zn
  
В) 
Hg
  
С) 
Cu
  
D) 
Fe
 
Е) 
Al
 
 
68.  Мыс сияқты күміс те: 
A) концентрлі күкірт қышқылында ерімейді  
B) сұйытылған азот қышқылында ерімейді  
C) сұйытылған азот және  күкірт қышқылымен әрекеттеспейді  
D) тотығу дәрежесі +1 болатын қосылыстар түзбейді  
E) комплексті қосылыстар түзбейді  
 
69.  Мыс сульфаты ерітіндісі электролизденгенде катодта және анодта 
бӛлінетін иондар: 
А) катодта 

2
Cu
, анодта 

2
4
SO
 
В) катодта 

H
,  анодта 

OH
 
С) катодта 

2
4
SO
, анодта 

2
Cu
 
D)  катодта 

2
Cu
анодта 

OH
 
Е) катодта 
4
2
SO
H
анодта 
O
H
2
 
 
70. Мыспен әрекеттесетін қышқыл: 
А) 
HCl
 конц. 
В) 
HCl
 сұйыт.  
С) 
4
2
SO
H
 сұйыт.  
D) 
3
HNO
 конц.  
Е) 
4
3
PO
H
 
сұйыт 
 
71. Алтын еритін қышқыл: 
А) 
4
2
SO
H
 
В) 
HCl
 

196 
 
С) 
3
HNO
 
D)  
HCl
3
 + 

3
HNO
 
Е) 
4
3
PO
H
  
 
72. Сұйытылған күкірт қышқылы: 
A) 
Hg
-пен; 
B)
Fe
 -мен; 
C) 
Zn
-пен; 
D) 
Al
 -мен; 
E) 
Mg
 -мен  
әрекеттеспейді 
 
73. Сұйытылған күкірт қышқылымен сутек бӛле әрекеттесетін металл:  
А) 
Cu
  
В) 
Zn
  
С) 
Hg
  
D) 
Ag
  
Е) 
Pt
 
 
74.  Мырышты  концентрлі  күкірт  қышқылының  артық  мӛлшерімен 
қыздырғанда алынатын заттар: 
A) 
4
ZnSO
 
және 
2
H
 
B) 
ZnO
 және 
S
H
2
 
C) 
4
ZnSO
,
O
H
2
 және 
2
SO
 
D) 
4
ZnSO
,
O
H
2
 және 
S
H
2
 
E) 
4
ZnSO
,
O
H
2
және 
2
H
  
 
75. Периодтық жүйедегі ауыспалы элементтер: 
A) ауыспалы валенттік кӛрсетеді 
B) бӛлме температурасында сұйық күйде жай зат түрінде болады 
C)  валенттік күйдегі 
d
 - немесе 
f
-электрондар 
D) бірнеше оксидтер түзушілер  
E) валенттік күйдегі 
s
 - немесе 
p
 -электрондар  
 
76. 
d
3
– металдар қатарындағы мырыштың касиеті: 
A) барлық қосылыстарында тек бір ғана тотығу дәрежесін (+2) кӛрсетеді 
B) боялған қосылыстар түзбейді  
C)  мырыштың оксиді мен гидроксиді амфотерлік қасиет кӛрсетеді  
D) комплекс түзуге қабілетті  
E) қышқылдармен әрекеттесуге қабілетті  

197 
 
 
77.  Марганецтің +7 жоғары тотығу дәрежесі:  
A) натрий манганатында  
4
2
MnO
Na
 болады 
B) 
2
MnO
 оксидінде болады 
C) марганец сульфатында 
4
MnSO
 болады 
D)  калий перманганатында 
4
KMnO
 болады 
E) 
3
2
O
Mn
 
оксидінде болады 
 
 
78. Қышқылдық ортада калий перманганаты немесе калий дихроматымен 
толуолды тотықтырғанда:  
A) қымыздық қышқылы алынады 
B) стеарин қышқылы алынады 
C) берлин лазурі алынады 
D)  бензой қышқылы алынады 
E) олеин қышқылы алынады 
 
79. Қосылыстарында марганецтің тұрақты тотығу дәрежесі: 
А) +1   
В) + 3   
С) +5   
D) +6   
Е)  +7 
 
80. Амфотерлік қасиет кӛрсететін марганец оксиді: 
А) 
MnO
  
В)  
3
2
O
Mn
  
С) 
2
MnO
  
D) 
3
MnO
  
Е) 
7
2
O
Mn
 
 
81. Концентрлі тұз қышқылына марганец диоксидін қосып қыздырғанда, 
түзілетін қосылыс: 
А)  
4
MnSO
  
В) 


2
4
SO
Mn
  
С) 
4
HMnO
  
D) 
4
4
MnO
H
  
Е) 
Mn
 
 
82. Алюминий мен темір сияқты, хром да: 
A)  +6 тотығу дәрежелі қосылыстар түзуге қабілетті  

198 
 
B)  концентрлі салқын 
4
2
SO
H
 және 
3
HNO
-ті пассивтендіреді 
C)  +3 тотығу дәрежелі жасыл түсті оксидтер түзеді  
D)  типтік қышқылдық оксидтер түзеді  
E)   +6 тотығу дәрежелі оксидтер түзеді  
 
83.  Хром (VI) оксиді– бұл: 
A)  суда еритін ашық-қызыл түсті кристалдар хром ангидриді мен дихром 
қышқылы  
B) типтік амфотерлік оксид 
C) бӛлме температурасында жеңіл ұшқыш сұйықтық  
D) органикалық қосылыстардың идеальды еріткіші  
E) негіздік оксид  
 
84. Барий хроматының сәйкес формуласы:  
A) 
7
2
O
BaCr
  
B) 
 
2
4
]
[
OH
Cr
Ba
  
C) 
4
BaCrO
  
D) 


2
2
CrO
Ba
  
E) 
 
2
6
3
]
[
OH
Cr
Ba
 
 
85.  Қышқылдық ортадағы калий дихроматы: 
A) сирень гүлдің иісіндей  
B)  ерітінді қызыл-сары түске боялады  
C) сілтілердегі сілтілік металдар тотықсызданады  
D) жеңіл қыздырғанның ӛзінде диспропорциаланады  
E) ерітінді жасыл түске боялады  
 
86. Тұрақты қосылыстарындағы хромның тотығу дәрежесі: 
А) +1 
В) +2   
С) +4   
D) +5   
Е)  +6  
 
87. Темір  (VI) оксиді – бұл: 
A)  темір қышқылының ангидриді  
B) типтік амфотерлік оксид 
C) бӛлме температурасында жеңіл ұшқыш сұйықтық  
D) органикалық қосылыстардың идеальды еріткіші  
E) негіздік оксид 
 
 

199 
 
88. Темір атомының электрондық құрылысы: 
А) 
2
4
5
6
2
2
4
3
3
2
2
1
s
d
p
p
s
s
 
В) 
2
7
6
2
6
2
2
4
3
3
3
2
2
1
s
d
p
s
p
s
s
 
С)  
2
6
6
2
6
2
2
4
3
3
3
2
2
1
s
d
p
s
p
s
s
  
D) 
1
8
2
6
2
2
4
3
3
2
2
1
s
d
s
p
s
s
  
Е) 
1
7
6
2
6
2
2
4
3
3
3
2
2
1
s
d
p
s
p
s
s
 
 
89. Металл темірмен әрекеттесетін зат: 
А) 
O
H
2
  
В) 
3
HNO
 конц.  
С) 
4
2
SO
H
конц.   
D) 
HCl
 конц. 
Е) 
NaOH
 конц. 
 
90. Қышқылдық ортада темір (III) ерітіндісінң түсі:  
А)  сары-жасыл 
В) жасыл 
С) қызыл-сары   
D) кӛк-сұр   
Е) түссіз 
 
91. Темір (III) ионына сапалық реактив: 
А)  аммоний роданиді 
В) тұз қышқылы   
С) аммоний  хлориді 
D) аммоний сульфаты 
E) күкірт қышқылы 
 
92. Массасы 28 г темір ұнтағы концентрлі тұз қышқылында ерітілді. Бӛлінген 
газдың (қ.ж.) кӛлемі: 
А) 2,24 л   
В) 22,4 л   
С) 4,48 л   
D) 3,36 л  
E)  11,2 л 
 

200 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет