К а т а л о г ы ветеринарияPdf көрінісі
бет19/19
Дата24.03.2017
өлшемі1,96 Mb.
#10337
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

бақылау 

ПД 
OVPPR 
5351 
Базарда  тағамдық 
өнімдерді 
ветсансараптауды  
ұйымдастыру 

ПД 
TOPPO
VSKN 
5345 
Ветеринариялық 
санитариялық 
бақылаумен 
қадағалау 
нысандарының 
кезіндегі  кедендік 
операциялар 

ПД 
GISPPTI
XPZhP 
5352 
Мал 
өнімдерін 
өндіру,  тасымалдау 
және 
сақтау 
кезіндегі 
гигиена 
және санитария 

ПД 
GISPP
TIXPZ
hPDE 
5346 
Экспортқа 
арналған 
мал 
өнімдерін  өндіру, 
сақтау, тасымалдау 
кезіндегі  гигиена 
және санитария 
 

ПД 
REPS 
5353 
Тағамдық  өнімдері 
мен 
шикізатын 
радиациялық 
сараптау 

ПД 
REPS 
5347 
Радиационная 
экспертиза 
пищевых 
продуктов  и  сырья 
на 
государствен-
ной 
границе 
и 
транспорте 

 
 
2015-2016 оқу жылының кәсіптік оқу бағдарламасы 
(15 кредит) 
Тағам 
қауіпсіздігі 
және 
ветеринариялық санитария 
Шекара және көліктегі ветеринариялық - 
санитариялық бақылау 
ци
кл 
код 
пәндер 
к
р 
се
м 
цик
л 
код 
пәндер 
кр 
се
м 
ПД  POAI  
5348 
Табиғи-ошақты 
және 
антропозоонозды 
инвазиялар 
және 
инвазиялық 
аурулар 
мониторингі, 
болжауы 


ПД 
EPGP 
 5342 
Санитариялық 
экологиялық 
паразитология 
және 
геопаразитоценоз
дар 


ПД  VSO
KNP 
5352 
Қазақтың  ұлттық 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
бағалау 
 


ПД 
VSO
KNP 
5352 
Қазақтың  ұлттық 
өнімдерін 
ветеринария-лық 
санитариялық 
бағалау 


ПД  BKV
SOPS 
5350 
Тағамдық  өнімдер 
мен 
шикізаттың 
қауіпсіздігі,  сапасы 


ПД 
EKPP
ChTG    
5344 
Кедендік 
шекарадан  өтетін 
өнімдердің  
 
және 
ветеринариялық 
санитариялық 
бағасы 
сапасын сараптау 
 
ПД  OVPP

5351 
Базарда  тағамдық 
өнімдерді 
ветсансараптауды  
ұйымдастыру 

10 
 
 
ПД 
TOPP
OVS
KN 
5345 
Ветеринария-лық 
санитариялық 
бақылаумен 
қадағалау 
нысандарының 
кезіндегі кедендік 
операциялар 

10 
 
 
ПД  GISP
PTIX
PZhP 
5352 
Мал 
өнімдерін 
өндіру, тасымалдау 
және 
сақтау 
кезіндегі 
гигиена 
және санитария 

10 
ПД 
GISP
PTIX
PZhP
DE 
5346 
Экспортқа 
арналған 
мал 
өнімдерін  өндіру, 
сақтау, 
тасымалдау 
кезіндегі  гигиена 
және санитария 
 

10 
ПД  REPS 
5353 
Тағамдық  өнімдері 
мен 
шикізатын 
радиациялық 
сараптау 

10 
ПД 
REPS 
5347 
Радиационная 
экспертиза 
пищевых 
продуктов 
и 
сырья 
на 
государствен-ной 
границе 
и 
транспорте 

10 
 
РОАIMB  5348  –  Табиғи-ошақты  және  антропозоонозды  инвазиялар  және  инвазиялық 
аурулар  мониторингі,  болжауы  (The  natural  foci  of  invasion,  monitoring  and  forecasting 
invazionnyedieases) 
Пререквизиттер:  Зоология,  эпизоотология,  фармакология,  санитариялық  паразитология  – 
негізгі пән және элективтік пәндер, ветеринариялық ісін ұйымдастыру және бакалавриаттын 
барлық базалық модульдері. 
Постреквизиттер:Кәсібі  ауланатын  жануарлар  өнімін  ветсансараптау  және  санитариялық 
бағалау;  Тағамдық  өнімдер  мен  шікізатын  радиациялық  сараптау;Тағамдық  өнімдер  мен 
шікізат  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық  санитариялық  бағасы;  Дипломдық 
жұмыстың орындалауы; Болашақтағы кәсіби қызметі. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:Табиғи  ошақты  инвазиялық  аурулар  жөнінде  ұғым. 
Табиғи  ошақты  инвазиялық  аурулары  жөнінде  Е.Н.Павловскийдің  ілімі.  Антропозоонозды 
инвазиялық  ұғым.  Негізгі  табиғи-ошықты  және  антропозоонозды  трематодоздар.  Негізгі 
табиғи-ошақты  және  антропозоонозды  цестодоздар.  Негізгі  табиғи-ошақты  және 
антропозоонозды 
нематодоздар. 
Негізгі 
табиғи-ошақты 
және 
антропозоонозды 
макроканторинхоздар.  Негізгі  табиғи-ошақты  және  антропозоонозды  арахноэнтомоздар. 
Негізгі  табиғи-ошақты  және  антропозоонозды  протозооздар.  Негізгі  табиғи-ошақты  және 
антропозоонозды  инвазиялармен  күресу  шараларының  ерекшеліктері.  Сыртқы  ортаны, 
аралық және қосымша иелерін паразитологиялық зерттеулер жүргізу.   
Инвазиялық ауруларды «болжау» және «болжау жасау» жөнінде ұғым.  
Болжаудың  типтері.  Инвазиялық  ауруларды  болжаудың  жетістігі.  Инвазиялық  ауруларды 
болжаудың кешенді түрі. Паразит топтарының жіктелуі, олардың инвазия ошағында және де 
инвазиялық  ауруларды  болжау  кезінде  маңызы.  Паразитологияда  популяция  ұстанымдары. 

 
 
Ұйымда  әртүрлі  инвазияға  қарсы  күресу  шараларында,  инвазиялық  аурулар  болжамының 
маңызы.  
Бағдарлама жетекшісі: ҚР ҰҒА корреспондент мұшесі, биология ғылымдарының докторы, 
профессор Шабдарбаева Г.С. 
Кафедра коды:  08 П 
 
VSOKNP 5352 Қазақтың ұлттық өнімдерін ветеринариялық санитариялық бағалау 
Пререквизиттер:  Зоология,  эпизоотология,  фармакология,  санитариялық  паразитология  – 
негізгі пән және элективтік пәндер, ветеринариялық ісін ұйымдастыру және бакалавриаттын 
барлық базалық модульдері. 
Постреквизиттер:  Кәсіби  ауланатын  жануарлар  өнімін  ветсансараптау  және  санитариялық 
бағалау;  Тағамдық  өнімдер  мен  шікізатын  радиациялық  сараптау;Тағамдық  өнімдер  мен 
шікізат  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық  санитариялық  бағасы;  Дипломдық 
жұмыстың орындалауы; Болашақтағы кәсіби қызметі. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Қазақтың  ұлттық  өнімдерінің  негізгі  түрлері.  Қазы-
қарта,  жал-жая,  шұжық,  сүр  ет,  т.б.қазақтың  ұлттық  өнімдерін  ветеринариялық-
санитариялық  сараптау.  Қазақтың  ұлттық  сүт  өнімдерін  –  сүт,  қаймақ,  қатық,  айран,  сары 
май,  сүзбе,  құрт,  ірімшік,  қымыз,  шұбат,  қымыран,  саумал,  боза,  т.б.  ветеринариялық-
санитариялық сараптау.  
Бағдарлама жетекшісі: в.ғ.к., қауым. профессор м.а.  СарсеноваГ.Т 
Кафедра коды:  10 
Тағамдық  өнімдер  мен  шикізаттың  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық 
санитариялық  бағасы  (Safety,  quality  and  veterinary  –  sanitary  evaluation  productis  and 
raw materials)  
Пререквизиттер:  Зоология,  эпизоотология,  фармакология,  санитариялық  паразитология  – 
негізгі пән және элективтік пәндер, ветеринариялық ісін ұйымдастыру және бакалавриаттын 
барлық базалық модульдері. 
Постреквизиттер:Кәсібі  ауланатын  жануарлар  өнімін  ветсансараптау  және  санитариялық 
бағалау;  Тағамдық  өнімдер  мен  шікізатын  радиациялық  сараптау;Тағамдық  өнімдер  мен 
шікізат  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық  санитариялық  бағасы;  Дипломдық 
жұмыстың орындалауы; Болашақтағы кәсіби қызметі. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Тағамдық  өнімдер  мен  шикізатттың  қауіпсіздігі, 
тағамдық бағасы және ветсанбағалау. Тағамдық өнімдер мен мал шикізатының және өсімдік 
өнімдерінің  қауіпсіздігі,  тағамдық  бағасы,  сапасы  жөніндегі  нормативті  құжаттар  және 
оларды  халықаралық  ветеринариялық  санитариялық  талаптарға  сәйкестігі.  Тағамдық 
өнімдерді  ветеринариялық  санитариялық  бағалаудағы  жаңа  экспресс  әдістері,  ондағы 
ксенобиотиктерді 
(токсикалық 
элементтер, 
пестицидтер, 
стероидтар, 
гормондар, 
тиростатиктер  ж.б.)  анықтау  жолдары.  Генетикалық  өзгертілген  өнімдерді  мемлекеттік 
тіркеу  және  ветеринариялық  санитариялық  сараптау.  Мал  өнімдегі  генетикалық 
модификацияланған нысандарды анықтау тәсілдері.  
Бағдарлама  жетекшілері:  в.ғ.д.,  профессор  Сарсембаева  Н.Б.,  аға  оқытушы  Ерғұмарова 
М.О. 
Кафедра коды:   10 
 
Базарда  тағамдық  өнімдерді  ветсансараптауды    ұйымдастыру  (Organization  of  vetsan 
expertise of food products on markets) 
Пререквизиттер:Зоология,  эпизоотология,  фармакология,  санитариялық  паразитология  – 
негізгі пән және элективтік пәндер, ветеринариялық ісін ұйымдастыру және бакалавриаттын 
барлық базалық модульдері. 
Постреквизиттер:Кәсібі  ауланатын  жануарлар  өнімін  ветсансараптау  және  санитариялық 
бағалау;  Тағамдық  өнімдер  мен  шікізатын  радиациялық  сараптау;Тағамдық  өнімдер  мен 

 
 
шікізат  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық  санитариялық  бағасы;  Дипломдық 
жұмыстың орындалауы; Болашақтағы кәсіби қызметі. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Базар  зертханасында  ветсансараптау  туралы  түсінік. 
Құрал-жабдықтар. Міндеті мен мақсаты. Базарға әкелінетін тағамдық өнімдерге қойылатын 
талаптар және ветеринариялық-санитариялық сараптау ережесі.  Базарда тағамдық өнімдерді 
ветсансараптаудың  ерекшеліктері.  Документтер.  
Бағдарлама жетекшілері:  в.ғ.д., профессор Сарсембаева Н.Б., аға оқутышы Есимова Б.Д. 
Кафедра коды:   10 
 
Мал  өнімдерін  өндіру,  тасымалдау  және  сақтау  кезіндегі  гигиена  және  санитария 
(Hygiene, sanites of manufacture and transportation of products of animal industries
Пререквизиттер:    микробиология  және  вирусология,  ветеринариялық  гигиена,  жануарлар 
өнімдерін  соттық  ветеринариялық  санитариялық  сараптау,  шекарадағы  және  көліктегі 
ветеринариялық  санитариялық  бақылау,  ет  сүт  өнімдерін  өңдейтін  орындардың 
ветеринариялық санитариясы. 
Постреквизиттер: ет сүт өнімдерін өндіру технологиясы, санитариясы және ВСС 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Арнайы  мамандандырылған      мал  бордақылау 
шаруашылықтарында  жүргізілетін  ветеринариялық  санитариялық  шаралар.  Сүт  өндіретін 
кешендерде жүргізілетін ветеринариялық санитариялық шаралар. Құс шаруашылықтарында  
жүргізілетін  ветеринариялық    санитариялық    және  гигиеналық  шаралар.  Ет-сүт  өнімдерін 
өндіретін  кәсіпорын  территориясына  қойылатын  талаптар.  Өндіріс  цехтары  мен  құрал 
жабдықтарын  жуып    тазалау  реті.  Дезинфекциялық  мақсатта  қолданылатын  препараттар, 
олардың  түрлері,  ерекшеліктері.    Кәсіпорын  жұмысшыларының  жеке  бас  гигиенасы.    Мал 
өнімдерін тасымалдайтын көлік түрлерін дезинфекциялау тәртібі. Мал өнімдерін тасымалдау 
кезінде жұқпалы аурулар анықталған жағдайда жүргізілетін ветсан шаралар.  Мал өнімдерін 
сақтауда  қолданылатын  қондырғыларды  (тоңазытқыш,  мұздатқыш  және  т.б.)  жуып  тазалау 
реті.  
Бағдарлама жетекшісі: в.ғ.к., доцент Тоқаева М.О. 
Кафедра коды: 10 
 
Тағамдық  өнімдері мен шикізатын радиациялық сараптау Safety, fooding value, quality 
and evaluation productis and raw materials) 
Пререквизиттер:  бейорганикалық  химия,  аналитикалық  және  физколлоидтық  химия, 
жануарлар  физиологиясы,  жануарлар  биохимиясы,  микробиология  және  вирусология, 
клиникалық    және  қолданбалы  диагностика,  ветеринариялық  радиобиология,  мал 
патологиясы 
Постреквизиттер:  мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау,  эпизоотология  ветеринариялық 
санитариясымен, санитариялық паразитология 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Қазақстандағы  және  шетелдегі  ветеринариялық 
радиациялық  сараптаудың  қазіргі  заман  талаптарына  сай  мәселелері.  Радиоэкология  және 
радиотоксикология  негіздері.  Сыртқы  ортаның  радионуклидтермен  ластану  көздері. 
Ветеринариялық  қадағалау  нысандарын  радиометриялық  және  радиохимиялық  сараптау. 
Өнімдер  мен  мал  шикізатын  зарарсыздандыру  әдістері.  Радиоактивті  қалдықтарды  жинау, 
жою және зарарсыздандыру. 
Бағдарлама  жетекшілері:  в.ғ.д.,  профессор  Сарсембаева  Н.Б.,  в.ғ.к.,  доцент  Жұмагелдиев 
А.А. 
Кафедра коды:   10 
 
CEPGP  5342  – 
Санитариялық  экологиялық  паразитология  және  геопаразитоценоздар 
(Sanitary-ecologyparasitologyand geoparazitotsenozy) 
Пререквизиттер:Санитариялық  паразитология,  ветеринарлық-санитариялық  сараптау, 
соттық ветеринария, эпизоотология, ветеринариялық іс, кедендік іс. 

 
 
Постреквизиттер:  Технология,  гигиена  жәнеет  сут  өнімдерін  вет.  сан.  сараптау; 
Ветеринариялық-санитариялық  сараптау  жәнекәсіби  жануарлар  өнімдерін  санитариялық 
бағалау;  Азық-түлік  және  шикізат  өнімдеріне  ветеринариялық-санитариялық  сараптау; 
Қауіпсіздік,  шикізат  өнімінің  сапасы  және  ветеринариялық  санитариялық  бағалау; 
Дипломдық жұмыстың орындалауы; Болашақтағы кәсіби қызметі. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:Пән  тұралы  мәлімет  «Санитариялық  экологиялық 
паразитология  және  геопаразитоценоздар».  Табиғатта  ағзаның  экологиялық  қатынасы, 
паразиттің  эволюциясы,  тоғышардың  өмір  сүру  туралы  адаптация  туралы  түсінік. 
Жануарлар,  құс,  балық  және  аралар  паразитоценозының  экономикалық  және  әлеуметтік 
мағынасы.  Жануарлар,  құс,  балық  және  аралардың  аралас  біріккен  ауруларының 
биологиялық және экономикалық негіздері. Аралас біріккен аурулардың табиғатта өтуі мен 
таралуы.  Негізгі  аралас  біріккен  ауруының  жануарларда  өтуі.  Паразитоценоз  және 
геопаразитоценоз  ұғымы,  паразиттердің  жануарлар  ағзасындағы  қарым  қатынасы, 
Синергиялық  және  антагониялықбиогеопаразитоценоз  буындарымен  қарым  қатынасы 
жөнінде.  Паразитоценоздарға,  геобиопаразитоценоздарға  сыртқы  ортаның  әсері  және 
шаруашылықтың  қызметіне.  Жануарлар  мен  адамдар  паразитоценоздардың  және 
геобиопаразитоценоздардың 
заңдылық 
құрылымы. 
Геобиопаразитоценоздардың 
қалыптасуы,  құрылуы  және  өшуі.  Инвазиялық  аурулардың  антропургиялық  ошақтарының 
табиғи  пайда  болуы  және  қалыптасуы.  Жануарлар  ағзасында  құрттардың,  паразиттік 
қарапайымдылардың, 
бактерияның, 
рикетсиялардың, 
вирустардың, 
микоплазмнің, 
неорикетсияның және саңрауқұлақтардың қарым қатынасы. Үй және жабайы жануарлардың 
экологиялық  құрылымы.  Екі-үшжәнекөпмүшелі  паразитоценоздар.  Үй  және  жабайы 
жануарлардың 
паразитоценозын 
басқару 
және 
қалыпты 
әдістері. 
Микропаразитоценоздаржәне 
инфекциялық-инвазиялық 
патологиядағы 
маңызы. 
Жануарларды геопаразитоценозға балау, емдеу және алдын алу ерекшелігі. 
Бағдарлама жетекшісі: ҚР ҰҒА корреспондент мұшесі, биология ғылымдарының докторы, 
профессор Шабдарбаева Г.С. 
Кафедра коді: 08 
 
VSOKNP 5352 Қазақтың ұлттық өнімдерін ветеринариялық санитариялық бағалау 
Пререквизиттер:  Зоология,  эпизоотология,  фармакология,  санитариялық  паразитология  – 
негізгі пән және элективтік пәндер, ветеринариялық ісін ұйымдастыру және бакалавриаттын 
барлық базалық модульдері. 
Постреквизиттер:  Кәсіби  ауланатын  жануарлар  өнімін  ветсансараптау  және  санитариялық 
бағалау;  Тағамдық  өнімдер  мен  шікізатын  радиациялық  сараптау;Тағамдық  өнімдер  мен 
шікізат  қауіпсіздігі,  сапасы  және  ветеринариялық  санитариялық  бағасы;  Дипломдық 
жұмыстың орындалауы; Болашақтағы кәсіби қызметі. 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Қазақтың  ұлттық  өнімдерінің  негізгі  түрлері.  Қазы-
қарта,  жал-жая,  шұжық,  сүр  ет,  т.б.қазақтың  ұлттық  өнімдерін  ветеринариялық-
санитариялық  сараптау.  Қазақтың  ұлттық  сүт  өнімдерін  –  сүт,  қаймақ,  қатық,  айран,  сары 
май,  сүзбе,  құрт,  ірімшік,  қымыз,  шұбат,  қымыран,  саумал,  боза,  т.б.  ветеринариялық-
санитариялық сараптау.  
Бағдарлама жетекшісі: в.ғ.к., қауым. профессор м.а.  СарсеноваГ.Т 
Кафедра коды:  10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ветеринариялық  санитариялық  бақылаумен  қадағалау  нысандарының  кезіндегі 
кедендік  операциялар  (Expert  operation  quality  products  moveable  through  customs 
border) 
Пререквизиттер:  Зоология,  эпизоотология,  фармакология,  санитариялық  паразитология  – 
негізгі пән және элективтік пәндер, ветеринариялық ісін ұйымдастыру және бакалавриаттын 
барлық базалық модульдері. 
Постреквизиттер:  ет,  сүт  өнімдерінің  технологиясы  гигиенасы,  санитариясы  және 
ветсансараптау, дипломдық жұмысты орындау 
Бағдарламаның  қысқа  курсы: Шекара арқылы өткізілетін мал және өсімдік өнімдері мен 
шикізаттарының  қауіпсіздігі  мен  сапасын  бағалау  ережелері  және  ветеринариялық 
санитариялық  сараптауды  жүргізуге  қажетті  нормативтік  құжаттар.  Мал  өнімдерімен 
шикізаттарын  ветеринариялық  санитариялық  бағалаудың  жаңа  жедел  әдістері,  олардың 
құрамындағы  әртүрлі  ксенобиотиктер  (улы  элементтер,  пестицидтер,  антибиотиктер, 
стероидтар,  гормондар,  тиреостатиктер  және  т.б.),  сонымен  қатар  қазіргі  заманауи    ғылым 
жетістіктерін қолдана отырып өнімдердің радиолизін оқып үйрену.  
Генетикалық  модифицияланған  көздерден  алынған  мал  өнімдерін  мемлекеттік  тіркеу  мен 
оларға ветеринариялық санитариялық сараптау  жүргізудің тәртібі.  
Генетикалық модификацияланған мал өнімдері мен нысандарын анықтау әдістері.  
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.д., проф. Сарсембаева Н.Б., аға оқытушы Ерғұмарова М.О. 
Кафедра коды:   10 
 
Кедендік шекарадан өтетін өнімдердің сапасын сараптау 
 (Сustoms ореrаtiоn аt moving подконтрольных госветнадзору оf  the goods) 
Пререквизиттер:  Ветеринарлық  гигиена  және  санитария,  шекаралық  және  көліктегі 
ветеринариялық-санитариялық  бақылау,  паразитоология  және  инвазиялық  аурулар,  
эпизотология ветеринариялық санитариямен  
Постреквизиттерi:  мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау,  ет,  сүт  өнімдерінің 
технологиясы гигиенасы, санитариясы және ветсансараптау, эпизоотология ветеринариялық 
санитариясымен, санитариялық паразитология. 
Бағдарламаньң  қысқаша курсы: Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы 
тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзу тәртiбi. Сыртқы экономикалық операцияларға келiсiм 
шарт  дайындау  ретi.  Тауарлардың  шығарылған  елiн  анықтау.  Сыртқы  экономикалык 
қызметтiң  тауар  номенклатурасы.  Қазақстан  Республикасының  кедендiк  шекарасы  арқылы 
тауарларды өткiзу кезiндегi алдын ала операцияларды қолдану тәртiбi. Ішкi кедендiк транзит 
процедурасы.  Кедендiк  iлесiп  алып  жүру.  Тауарларды  уақытша  сақтау.  Тауарлардың 
кедендiк режимдерi. 
Бағдарламаның жетекшiлерi: доцент У.Ж.Омарбекова 
Кафедра коды: 08 
   
 
Экспортқа арналған мал өнімдерін өндіру, сақтау, тасымалдау кезіндегі  гигиена  және 
санитария 
(Hygiene  and    sanitation  in  the  production,  transportation  and  storage  of  animal  products 
intended for export
Пререквизиттер:    микробиология  және  вирусология,  ветеринариялық  гигиена,  жануарлар 
өнімдерін  соттық  ветеринариялық  санитариялық  сараптау,  шекарадағы  және  көліктегі 
ветеринариялық  санитариялық  бақылау,  ет  сүт  өнімдерін  өңдейтін  орындардың 
ветеринариялық санитариясы. 
Постреквизиттер: ет сүт өнімдерін өндіру технологиясы, санитариясы және ВСС 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Мал  және  құс  өнімдерін  өндіретін  өндіретін 
кәсіпорындарда  жүргізілетін  ветеринариялық-санитариялық  шаралар.  Қолданыстағы  құжат 
бойынша  мал  тектес  өнімдер  мен  шикізаттарды  өңдеу,  сақтау,  тасымалдаудың  қолайлы 

 
 
жағдайларын  анықтау.    Экспортқа  арналған  ет  және  сүт  өнімдерін  өндіру  гигиенасы  және 
санитариясы.  Мал  өнімдерін  өңдейтін,  өндіретін,  тасымалдайтын  және  сататын 
кәсіпорындарда  HACCP  жүйесін  енгізу  және  бақылау.  Мемлекетаралық  мал  өнімдерін 
тасымалдауды  мемлекеттік  малдәрігерлік  бақылау  тәртібі.  Мал  өнімдері  мен  шикізаттарын  
әр  түрлі  көлікпен  халықаралық    тасымалдау  кезіндегі  бақылау.  Импорт/экспорт  немесе 
транзитке арналған мал өнімдерін ветеринариялық-санитариялық бақылаудың ерекшеліктері.  
Евро  Союз  деңгейінде  мал  өнімдерінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етудің  ұйымдастыру 
моделдері.   Шекара пункттерінде тексерудің  бақылау жүйесін ұйымдастыру (PIF).  Әлемдік 
Сауда  Ұйымының  (ӘСҰ)  экспортқа  бағытталған  мал  өнімдеріне  қолданылатын 
санитариялық шаралар (SPS) бойынша қойылатын негізгі талаптары. Мал өнімдерін экспорт, 
импорт  және  мемлекетаралық  тасымалдау  кезінде  қолданылатын  көліктерге  және  басқа  да 
арнайы  қондырғыларға  ветеринариялық-санитариялық  шараларды  жүргізу  және  олардың 
сапасын бақылау.  Мал өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін толық қамтамасыз ететін сақтау 
кезінде жүргізілетін санитариялық-гигиеналық шаралар.  
Бағдарлама жетекшісі: в.ғ.к., доцент Тоқаева М.О. 
Кафедра коды:  10 
 
 
Мемлекеттік  шекара  мен  көліктегі  тағамдық  өнімдер  мен  шикізатын  радиациялық 
сараптау 
(Radiacionnaya expert operation of the food-stuffs and cheese on state border and transport) 
Пререквизиттер:  бейорганикалық  химия,  аналитикалық  және  физколлоидтық  химия, 
жануарлар  физиологиясы,  жануарлар  биохимиясы,  микробиология  және  вирусология, 
клиникалық    және  қолданбалы  диагностика,  ветеринариялық  радиобиология,  мал 
патологиясы, Мемлекеттік шекара мен көліктегі ветсанбақылау 
Постреквизиттер:  мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау,  эпизоотология  ветеринариялық 
санитариясымен, санитариялық паразитология 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  Қазақстан  Республикасы  шекарасы  арқылы  кеденнен 
өткізілетін  малдан  алынатын  тағамдық  өнімдер  мен  шикізаттарының  радиациялық 
қауіпсіздіктің  халықаралық  талаптары.  Радионуклидтердің  токсикологиясы.  Радиоэкология. 
Малдан  алынатын  тағамдық  өнімдер  мен  шикізаттарының  радионуклидтермен  ластану 
көздері.  Қазақстан  Республикасының  шекарасынан  кеден  арқылы  өткізілетін  малдан 
алынатын  тағамдық  өнімдер  мен  шикізаттарын  радиометриялық  бақылау.  Мемлекеттік 
шекарадағы  ветеринариялық  санитариялық  бақылау  пункттеріндегі  радиометриялық 
зерттеулердің жедел тәсілдері. Малдан алынатын тағамдық өнімдер мен шикізаттарын және 
көліктерді  дезактивациялау.  Шекара  арқылы  кеденнен  өткізілетін  радиоактивті  заттармен 
ластанған малдан алынатын тағамдық өнімдер мен шикізаттардың қалдықтарын жинау, жою, 
көму және зарарсыздандыру. 
Бағдарлама  жетекшілері:  в.ғ.д.,  профессор  Сарсембаева  Н.Б.,  в.ғ.к.,  доцент  Жұмагелдиев 
А.А. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет