Қолданушының нұсқасы


Қоңырау шалушы дисплейі туралыжүктеу 1.85 Mb.
Pdf просмотр
бет2/2
Дата12.02.2017
өлшемі1.85 Mb.
1   2

Қоңырау шалушы дисплейі туралы 

ақпаратты қосу/ажырату

MENU түймесін басыңыз. /   , [Службы] > [Caller ID/

AOH]түймесін басыңыз, растау үшін OK 

түймесін басыңыз.

[Авто] /[AOH вкл.]/ [AOH выкл.] тармағын таңдаңыз, растау үшін OK 

түймесін басыңыз.

 

»

Параметр сақталды.Қоңырау шалушы нөмірі ұзындығын 

орнату

MENU түймесін басыңыз. /   [Службы] > [Caller ID/AOH] 

>[Колич.цифр АОН] түймесін басыңыз, 

растау үшін OK түймесін басыңыз.

Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін OK түймесін басыңыз.

 

»Параметр сақталды.

Желі түрі

Ескертпе

 Бұл параметр елге байланысты. Бұл мүмкіндік тек 

желі түріне қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.

MENU түймесін басыңыз.[Службы] > [Тип сети] тармағын таңдау 

үшін   /   түймесін, одан кейін OK 

түймесін басыңыз.

Желі түрін таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

 

»Параметр сақталды.

29

KK

AвтопрефиксБұл мүмкіндік нөмір терілмес бұрын шығыс 

қоңырауын тексереді және пішімдейді. 

Префикс нөмірі мәзірде орнатылған 

анықтау нөмірін ауыстыруы мүмкін. Мысалы, 

604 санын анықтау нөмірі ретінде, ал 

1250 санын префикс ретінде орнаттыңыз. 

6043338888 секілді нөмірді терсеңіз, теру 

кезінде телефоныңыз оны автоматты түрде 

12503338888 санына өзгертеді. Ресей 

аумағында теруді жеңілдету үшін егер 

телефон үшін импульстік теру (ақылдасу 

'Теру режимі' бет 29) орнатылған болса, 

телефон автоматты түрде бастапқы 8 саннан 

кейін 8 санынан басталатын барлық терулер 

үшін автопрефикс мүмкіндігін пайдаланып 

уақытша кідіртуді енгізеді. Мысалы, сізге 

бастапқы 8 саннан автоматты тұрде уақытша 

кідірту енгізілетін 8-495-1234567 нөмірін 

теру қажет делік, анықтау нөмірі ретінде 

«8», ал префикс нөмірі ретінде «8 #» мәнін 

орнатыңыз.

Ескертпе


 

Анықтау нөмірінің максималды ұзындығы: 5 сан. Автопрефикс нөмірінің максималды ұзындығы: 10 

сан.


Автопрефикс орнату

MENU түймесін басыңыз. /   тармағын таңдау үшін [Службы] 

> [Автопрефикс]түймесін басыңыз, 

растау үшін OK түймесін басыңыз.

Анықтау нөмірін енгізіңіз, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Префикс нөмірін енгізіңіз, растау үшін OK түймесін басыңыз.

 

»Параметр сақталды.

Ескертпе


 

Уақытша кідірту енгізу үшін   түймесін басып тұрыңыз.

 Егер префикс нөмірі орнаталған болса және анықтау 

нөмірі бос қалдырылған болса, префикс нөмірі 

барлық шығыс нөмірлеріне қосылады.

 Бұл мүмкіндік терілген нөмір * және # таңбаларынан 

басталса, қолжетімсіз болады.

Қайта қоңырау шалу 

ұзақтығын таңдау

Екінші қоңырауға жауап бермес бұрын 

қайта қоңырау шалу уақыты алдын ала 

орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қалыпты 

жағдайда телефон үшін қайта қоңырау шалу 

ұзақтығы алдын ала орнатылады. 3 oпцияның 

бірін таңдай аласыз: [Короткая], [Средняя] 

және [Длинная]. Қолжетімді опциялар 

саны елге байланысты әр түрлі болады. 

Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші 

провайдерге хабарласыңыз.

MENU түймесін басыңыз.[Службы] > [Пауза 2го выз.] тармағын 

таңдаңыз, растау үшін OK түймесін 

басыңыз.


Опцияны таңдап, растау үшін OK 

түймесін басыңыз.

 

»Параметр сақталды.

Теру режимі

Ескертпе

 Бұл мүмкіндік елге байланысты болады, тек қана 

үндестік және импульстік терулерді қолдайтын 

үлгілер үшін қолжетімді.

Теру режимі — мемлекетіңізде 

қолданылатын телефон сигналы. Телефон 

үндестік (DTMF) және импульстік 

(айналмалы) теруге қолдау көрсетеді. 


30 KK

Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші 

провайдеріне хабарласыңыз.

Теру режимін орнату

MENU түймесін басыңыз.[Службы] > [Режим набора] тармағын 

таңдау үшін   /   түймесін басыңыз, 

растау үшін OK түймесін басыңыз.

Теру режимін таңдаңыз, растау үшін OK түймесін басыңыз.

 

»Параметр сақталды.

Ескертпе


 

Егер телефон импульстік теру режимінде болса, қоңырау кезінде уақытша үндестік режимге 

ауысу үшін   түймесін басыңыз. Бұл қоңырау 

үшін енгізілген сандар дыбыс сигналдары ретінде 

жіберіледі.

Aвтосағат

Ескертпе


 

Бұл қызмет желіге байланысты. 

Бұл мүмкіндікті пайдаланбас бұрын қоңырау шалушы идентификаторы қызметіне жазылғаныңызға көз 

жеткізіңіз.

Бұл қызмет телефоныңыздағы күн 

мен уақытты автоматты түрде жалпы 

қолданыстағы телефондық желімен (PSTN) 

үндестіреді. Үндестірілетін күн үшін ағымдағы 

жыл орнатылғанына көз жеткізіңіз. 

MENU түймесін басыңыз.[Службы] > [Авточасы] тармағын 

таңдау үшін   /   түймесін басыңыз, 

растау үшін OK түймесін басыңыз.

[Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін OK түймесін 

басыңыз.


 

»

Параметр сақталды.Қосымша телефон 

тұтқаларын тіркеу

Қосымша сымсыз телефон тұтқаларын негізгі 

блокта тіркей аласыз. Негізгі блок 4 телефон 

тұтқасын тіркей алады. 

Телефон тұтқасындағы MENU түймесін басыңыз.

[Службы] > [Регистр.] тармағын таңдау үшін   /   түймесін басыңыз, растау 

үшін OK түймесін басыңыз.

Негізгі станциядағы   түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

Жүйе PIN кодын енгізіңіз. Түзетулер енгізу үшін REDIAL/C түймесін басыңыз. 

Одан кейін PIN кодын растау үшін OK 

түймесін басыңыз.

 

»Тіркеу 2 минуттан аз уақыт ішінде 

аяқталады. Орталық автоматты 

түрде телефон тұтқасына нөмір 

тағайындайды.

Ескертпе

 Автоматты түрде жауап беру функциясы бар үлгілер 

үшін растау сигналын еститін боласыз.

 Егер PIN коды дұрыс болмаса немесе негіз белгілі бір уақыт бойы табылмаса, телефон тұтқасында 

ескертпе хабары көрсетіледі. Тіркеу сәтсіз аяқталса, 

жоғарыдағы әрекетті қайталаңыз.

 Әдепкі PIN коды: 0000. Ешбір өзгеріс енгізуге 

болмайды.

Телефон тұтқаларын 

тіркеуден шығару

MENU түймесін басыңыз.[Службы] > [Отмен регистр.] тармағын 

таңдау үшін   /   түймесін басыңыз, 

растау үшін OK түймесін басыңыз.

Жүйе PIN кодын енгізіңіз. (Әдепкі PIN коды: 0000). Нөмірді жою үшін 

REDIAL/C түймесін басыңыз.31

KKТіркеу қажет емес телефон тұтқасы 

нөмірін таңдаңыз.

Растау үшін, OK түймесін басыңыз. 

»

Телефон тұтқасы тіркелмеген.Кеңес

 Телефон тұтқасы нөмірі күту режимінде телефон 

тұтқасы атауының қасында көрсетіледі.

Әдепкі параметрлерді 

қалпына келтіру

Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі 

параметрлерді қайтаруға болады.

MENU түймесін басыңыз.[Службы]>[Сброс] тармағын таңдау 

үшін   /   түймесін басыңыз, растау 

үшін OK түймесін басыңыз.

 

»

Растау хабары көрсетіледі.Растау үшін, OK түймесін басыңыз.

 

»

Барлық параметрлер қалпына келтірілген.

32 KK

13 Техникалық 

мәліметтер

Жалпы техникалық сипаттамалары мен 

мүмкіндіктері

•  Сөйлесу уақыты: 16 сағат

•  Күту уақыты: 250 сағат

•  Ішкі ауқымы: 50 метр

•  Сыртқы ауқымы: 300 метр

•  50 контакт енгізуге болатын телефон 

кітапшасы

•  10 контакт енгізуге болатын қайта теру 

тізімі

•  20 контакт енгізуге болатын қоңырау журналы

•  Қолдау көрсетілген қоңырау шалушы 

идентификаторы: FSK, DTMF

Батарея


•  Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 мА·ч 

қайта зарядталатын батареялар

Қуат адаптері

Негіз және зарядтағыш 

•  Philips: MN-A102-E130, кіріс: 100-240 V~, 

50/60 Гц 200 мА, шығыс: 6 ТТ 400 мА

•  Philips: S003IV0600040, кіріс: 100-240 V~, 

50/60 Гц 150 мА, шығыс: 6 ТТ 400 мА

Қуатты тұтыну

•  Әрекетсіз күйдегі қуат тұтыну: шамамен 

0,85 Вт 

Салмағы және көлемі 

•  Cымды телефон тұтқасы: 170,2 грамм

•  201 x 50 x 35 мм (Ұ x Е x Б)

•  Сымсыз телефон тұтқасы: 142,6 грамм

•  158,2 x 47 x 26,3 мм (Ұ x Е x Б)

•  Негіз: 454 грамм

•  214,1 x 169,1 x 50,2 мм (Ұ x Е x Б)

•  Зарядтағыш: 74,6 грамм

•  68 x 70,68 x 44,92 мм (Ұ x Е x Б)33

KK

14 ЕскертуGAP сәйкестік стандартын 

пайдалану

GAP стандарты барлық DECT™ 

GAP телефон тұтқалары мен негізгі 

станциялар барлық минималды пайдалану 

стандарттарына сай келетіндігіне кепілдік 

береді. Телефон тұтқасы мен негізгі станция 

GAP стандартымен үйлесімді, бұл келесі 

қызметтерге кепілдік беріледі дегенді 

білдіреді: телефон тұтқасын тіркеу, желіні 

алу, қоңырау шалу және қоңырау қабылдау. 

Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен 

қолдансаңыз, қосымша мүмкіндіктер 

қолжетімді болмауы мүмкін. Бұл телефон 

тұтқасын GAP стандартымен үйлесімді, 

жасалуы өзге болып келетін негізгі станцияда 

тіркеп, пайдалану үшін, алдымен, жеткізуші 

нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз, 

одан кейін осы нұсқаулықтың телефонды 

тіркеуге арналған бөлімінде сипатталған 

әрекеттерді орындаңыз. Жасалуы өзге 

телефон тұтқасын негізгі станцияда тіркеу 

үшін негізгі станцияны тіркеу режиміне 

қойып, телефон тұтқасын жеткізуші 

нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз.

Электр магнитті өріспен 

(ЭМӨ) үйлесімділігі

Koninklijke Philips Electronics N.V. 

тұтынушыларға арналған, басқа электрондық 

құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті 

сигналдар шығаратын және қабылдайтын 

қабілеті бар көп өнімдер жасайды және 

сатады. 

Philips компаниясының негізгі жұмыс 

ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге 

барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік 

шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң 

талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде 

қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып 

табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа кері 

әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау 

және сату тапсырылған. Philips компаниясы 

өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс 

қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы 

ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға 

қауіпсіз екенін растайды. 

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ 

және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда 

белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының 

өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін 

стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына 

мүмкіндік береді.

Ескірген бұйымдарды және 

батареяларды жою.

  

Бұйымыңыз басқа мақсатқа және қайта қолдануға мүмкін жоғары сапалы 

материалдармен және бөлшектермен 

әзірленіп жасалған.

  

Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың 

Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес 

оралғанын білдіреді. Электр және 

электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру 

жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген 

бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке 

лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау 

қоршаған ортаға және адам денсаулығына 

кері әсерін тигізуден сақтайды.


34 KK

  

Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген 

қондырылған қайта жандандыруға болатын 

батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық 

ретінде лақтыруға болмайды.

Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті 

ережелерімен танысып алыңыз. Себебі 

бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін 

сақтау қоршаған ортаға және адам 

денсаулығына көрсететін кері әсерлерден 

сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып 

тасталған. Біз орамды үш материалға оңай 

ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: 

картон (қорап), көбік полистирол (буфер) 

және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік 

орауышы.) 

Жүйе мамандандырылған компания 

тарапынан бөлшектенген жағдайда 

қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын 

материалдардан тұрады. Орауыш 

материалдар, ресурсы біткен батареялар 

мен ескірген жабдықты тастауға қатысты 

жергілікті ережелерді ұстаныңыз.35

KK

15 Жиі қойылатын сұрақтар

Сымсыз телефон тұтқасы экранында сигнал 

жолағы жоқ.

 • Сымсыз телефон тұтқасы ауқымнан 

тыс жерде тұр. Оны негізгі блокқа 

жақындатыңыз.

 • Егер сымсыз телефон тұтқасында 

[Незарегистр.] сөзі көрсетілсе, сымсыз 

телефон тұтқасын тіркеңіз.

Кеңес


 

Толық ақпарат алу үшін «Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу» бөлімінің «Қызметтер» тарауын 

қараңыз.


Егер қосымша телефон тұтқаларын негізгі 

блокпен жұптау (тіркеу) сәтсіз аяқталса, 

қандай әрекет орындауым қажет?

Негіз жады толы. Қолданылмайтын сымсыз 

телефон тұтқаларын тіркеуден шығарып, 

әрекетті қайталаңыз. 

Кеңес

 Толық ақпарат алу үшін «Қосымша телефон 

тұтқаларын тіркеуден шығару» бөлімінің 

«Қызметтер» тарауын қараңыз.

Телефон тұтқасы іздеу күйінде, қандай 

әрекет орындауым қажет?

•  Негізгі блокқа қуат жетіп тұрғанына көз 

жеткізіңіз.

•  Сымсыз телефон тұтқасын негізгі блокта 

тіркеңіз.

•  Сымсыз телефон тұтқасын негізгі блокта 

жақынырақ жылжытыңыз.

Өзім оқи алмайтын қажет емес тілді 

орнаттым, қандай әрекетті орындауым 

қажет?


Күту режиміне оралу үшін   түймесін 

басыңыз/телефонды қойыңыз. 

Негізгі мәзір экранына қатысу үшін MENU түймесін басыңыз.

[Настр. телеф.] > [Язык] тармағын таңдау үшін   /   түймесін басыңыз, 

одан кейін экранда көрсетілген 

мәтіндердің бірін қараңыз:

Настр. телеф. > Язык

Телефон орнатылымдары > Language

Налаштув. тел. > Moвa

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tālr. iestat. > Valoda

Тіл опцияларына қатысу үшін оны таңдаңыз.

Қажетті тілді таңдаңыз.Сымсыз телефон тұтқасы мен негіз 

арасындағы байланыс үзілді немесе қоңырау 

кезінде дыбыс бұрмаланды.

ECO+ режимі қосылғанын тексеріңіз. Сымсыз 

телефон тұтқасы ауқымын арттыру және 

оңтайлы қоңырау жағдайларынан рақат алу 

үшін оны өшіріңіз.

Теру дыбысы жоқ

 • Телефон байланыстарын тексеріңіз.

 • Сымсыз телефон тұтқасы ауқымнан 

тыс жерде тұр. Оны негізгі блокқа 

жақындатыңыз.

Түйісу дыбысы жоқ

 • Телефон тұтқасы негізгі блокта/

зарядтағышта дұрыс орналаспаған. 

 • Зарядтауға арналған жанасу нүктелері 

лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу 

нүктелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Дауыстық пошта дыбысын өзгерте 

алмадым, не істеуім қажет?

Дауыстық пошта қызметін телефон емес, 

қызмет көрсетуші провайдері басқарады. 

Параметрлерді өзгерту үшін қызмет 

көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.

Зарядтағыштағы сымсыз телефон тұтқасы 

зарядталмайды.

 • Батареялар дұрыс енгізілгеніне көз 

жеткізіңіз.36 KK

 • Сымсыз телефон тұтқасы зарядтағышта 

дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. 

Зарядтау кезінде батарея белгішесі 

қозғалады.

 • Түйісу дыбысы параметрі орнатылғанына 

көз жеткізіңіз. Сымсыз телефон тұтқасы 

зарядтағышта дұрыс орнатылса, түйісу 

дыбысын еститін боласыз.

 • Зарядтауға арналған жанасу нүктелері 

лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу 

нүктелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

 • Батареялардың ақауы бар. Делдалдан 

жаңасына сатып алыңыз.

Дисплейде еш нәрсе көрсетілмейді

 • Батареялар зарядталғанына көз 

жеткізіңіз.

 • Қуат бар екеніне және телефон 

қосылғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс сапасы нашар (шыртылдау, 

жаңғырық, т.б.)

 • Телефон тұтқасы ауқымнан тыс 

жерде тұр. Оны негізгі станцияға 

жақындатыңыз.

 • Телефон жақын арадағы электр 

құрылғылардың кедергісіне тап болады. 

Негізгі станцияны олардан алысырақ 

орналастырыңыз.

 • Телефон жіңішке қабырғалы жерде 

орналасқан. Негізді олардан алысырақ 

орналастырыңыз.

Телефон тұтқасы шылдырламайды.

Телефон тұтқасының қоңырау дыбысы 

қосулы екеніне көз жеткізіңіз. 

Қоңырау шалушы идентификаторы 

көрсетілмейді.

 • Қызмет белсендірілмеген. Қызмет 

көрсетуші провайдерден сұрап біліңіз.

 • Қоңырау шалушы туралы ақпарат 

бүркеулі немесе қолжетімсіз..

Ескертпе

 Егер жоғарыда ұсынылған шешім мәселені шешпесе, 

қуат көзін телефон тұтқасынан және негізгі 

станциядан ажыратыңыз. 1 минуттан соң қайталап 

көріңіз.


37

KK

16 ҚосымшаМәтін мен санды енгізу 

кестелері

Перне

Бас әріп таңбалары (ағылшын/француз/неміс/итальян/түрік/

португал/испан/нидерланд/дат/

фин/норвег/швед/румын/поляк/

чех/венгр/словак/словен/хорват/

литван/эстон/латыш/болгар тілдері 

үшін)


0

Бос орын . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ 

^ ~ |

1

1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...

2

A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ą Ā Ç Č3

D E F 3 È É Ê Ë Ė Ę Ē Δ Φ

4

G H I 4 Ğ Í Ï Į Ī İ Γ5

J K L 5 Λ

6

M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö7

P Q R S 7 Ş Š Π Θ Σ

8

T U V 8 Ù Ú Ü Ū Ų9

W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Перне

Кіші әріп таңбалары (ағылшын/француз/неміс/итальян/түрік/

португал/испан/нидерланд/дат/

фин/норвег/швед тілдері үшін)

0

Бос орын . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|

1

1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …

2

a b c 2 à â æ á ã ä å ą ā ç č3

d e f 3 è é ê ë ė 

 ę ē Δ Φ

4

g h i 4 ğ í ì ï į ī ı Γ5

j k l 5 Λ

6

m n o 6 ñ ó ô õ ö ò7

p q r s 7 β ş š Π Θ Σ

8

t u v 8 ù ú ü ū ų μ9

w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Перне

Бас әріп таңбалары (орыс және украин тілдері үшін)

0

Бос орын . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

1

1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...

2

А Б В Г 2 Ґ A B C Æ Ä Å Ç3

Д Е Ё Ж З 3 Є D E F É Δ Φ

4

И Й К Л 4 І Ї G H I Γ5

М Н О П 5 J K L Λ

6

Р С Т У 6 M N O Ñ Ö7

Ф Х Ц Ч 7 P Q R S Π Θ Σ ß

8

Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü9

Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Перне

Кіші әріп таңбалары (орыс және украин тілдері үшін)

0

Бос орын . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|

1

1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …

2

а б в г 2 ґ a b c à æ ä å3

д е ё ж з 3 є d e f è é Δ 

Φ

4

и й к л 4 і ї g h i ì Γ5

м н о п 5 j k l Λ

6

р с т у 6 m n o ñ ö ò7

ф х ц ч 7 p q r s Π Θ Σ ß

8

ш щ ъ ы 8 t u v ù ü9

ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ ΨUM_X200_KK_V1.0

WK13302


0168

Specifications are subject to change without notice

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.Document Outline

 • 1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
 • 2 Телефоныңыз
  • Қорапта не бар
  • Сымсыз телефон тұтқасына шолу
  • Негізгі блокқа шолу
 • 3 Жұмысты бастау
  • Негізгі станцияны қосу
  • Ұсынылған сымсыз телефон тұтқасы батареяларын кірістіру
  • Телефонды теңшеу (мемлекетке байланысты)
   • Елді/тілді орнату
   • Күн мен уақытты орнату
  • Сымсыз телефон тұтқасын зарядтау
  • Сымсыз телефон тұтқасының батарея деңгейін тексеру
  • Күту режимі дегеніміз не?
  • Сымсыз телефон тұтқасының сигнал сапасын тексеру
  • Сымсыз телефон тұтқасын қосу немесе өшіру
 • 4 Дисплей белгішелері
 • 5 Қоңыраулар
  • Қоңырау шалу
   • Қалыпты қоңырау
   • Алдын ала теру қоңырауы
  • Қоңырауға жауап беру
   • Барлық кіріс қоңыраулары үшін қоңырау дыбысын өшіру
  • Қоңырауды аяқтау
  • Телефон тұтқасының шұңғылшасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін реттеу
  • Микрофон дыбысының деңгейін төмендету
  • Дауыс зорайтқышты қосу/өшіру
  • Екінші қоңырау шалу
  • Екінші қоңырауға жауап беру
  • Екі қоңырау арасында ауысу
  • Сыртқы қоңырау шалушылар бар конференция қоңырауын шалу
 • 6 Екі жақты және конференциялық қоңырау
  • Келесі телефон тұтқасына қоңырау шалу
   • Қоңырау кезінде
   • Қоңыраулар арасында ауысу
  • Қоңырауды ауыстыру
  • Конференциялық қоңырау шалу
   • Сыртқы қоңырау кезінде
   • Конференциялық қоңырау кезінде
 • 7 Мәтін мен сандар
  • Мәтін мен сандарды енгізу
  • Үлкен әріп пен кіші әріп арасында ауысу
 • 8 Телефон кітапшасы
  • Телефон кітапшасын қарау
  • Жазбаны іздеу
   • Контактілер тізімі бойымен жылжу
   • Контактінің алғашқы таңбасын енгізу
  • Телефон кітапшасынан қоңырау шалу
  • Қоңырау кезінде телефон кітапшасына кіру
  • Жазба қосу
  • Жазбаны өңдеу
  • Жазбаны жою
  • Барлық жазбаларды жою
  • Тікелей қатысу жады
 • 9 Қоңырау журналы
  • Қоңырау тізімі түрі
   • Қоңырау тізімі түрін таңдау
  • Қоңырау жазбаларын қарау
  • Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау
  • Қайта қоңырау шалу
  • Қоңырау жазбасын жою
  • Барлық қоңырау жазбаларын жою
 • 10 Қайта теру тізімі
  • Қайта теру жазбаларын қарау
  • Қайта қоңырау шалу
  • Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау
  • Қайта теру жазбасын жою
  • Барлық қайта теру жазбаларын жою
 • 11 Телефон параметрлері
  • Дыбыс параметрлері
   • Телефон тұтқасының қоңырау дыбысының деңгейін орнату
   • Телефон тұтқасының қоңырау дыбысын орнату
   • Перне дыбысы
   • Түйісу дыбысын орнату
   • Батарея дыбыс орнату
  • ECO+ режимі
  • Телефон тұтқасына атау тағайындау
  • Күн мен уақытты орнату
  • Дисплей тілін орнату
 • 12 Қызметтер
  • Қоңырау тізімі түрі
   • Қоңырау тізімі түрін таңдау
  • Автоконференция
   • Автоконференцияны қосу/ажырату
   • Қоңырау шалушы идентификаторы/ҚЖИ
    • Қоңырау шалушы дисплейі туралы ақпаратты қосу/ажырату
    • Қоңырау шалушы нөмірі ұзындығын орнату
  • Желі түрі
  • Aвтопрефикс
   • Автопрефикс орнату
  • Қайта қоңырау шалу ұзақтығын таңдау
  • Теру режимі
   • Теру режимін орнату
  • Aвтосағат
  • Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу
  • Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару
  • Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру
 • 13 Техникалық мәліметтер
 • 14 Ескерту
  • GAP сәйкестік стандартын пайдалану
  • Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі
  • Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.
 • 15 Жиі қойылатын сұрақтар
 • 16 Қосымша
  • Мәтін мен санды енгізу кестелері

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет