Пайдалану нұсқаулығы Электрондық тақта (elite Panaboard)жүктеу 1.73 Mb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата15.03.2017
өлшемі1.73 Mb.
1   2   3

Ескертпе

Жоғарыда сипатталған жерлерге орнатылатын болса, elite Panaboard тақтасы дұрыс істемеуі мүмкін.

Электр құралдарының жанында істеп тұрған elite Panaboard тақтасы кедергі туғызуы мүмкін. Электр құралдарынан аулақ ұстаңыз.

USB портына

USB кабелі (бөлек 

сатып алынады)

Көп функциялы 

принтер


Планшеттік 

сканер


USB портына

Пайдалану

21

Пайдалану нұсқаулығы4

Дыбыс деңгейін реттеу

elite Panaboard USB тақтасындағы динамиктің дыбыс деңгейін дыбыс деңгейінің дискісі, Windows амалдық жүйесінің дыбыс деңгейін реттеу элементі, сондай-ақ пайдаланылатын қолданбадағы 

дыбыс деңгейін реттеу элементі арқылы реттеуге болады. Дыбыс деңгейінің дискісін пайдаланып 

дыбыс деңгейін реттеңіз немесе дыбысты қолданбада реттеңіз.

Электр қуатының ажыратқышы

elite Panaboard тақтасын өшіргеннен кейін, қайта қоспас бұрын 2 секунд күтіңіз.elite Panaboard тақтасын түпқойма (бөлек сатып алынады) 

қолданылғанда жылжыту

1.

Электр тоғының ажыратылғанын тексеріп, қуат сымы мен USB кабелін ажыратыңыз.

2.

Роликтердің бекітпелерін босатыңыз.

3.

elite Panaboard тақтасын соқпай жəне сілкімей тасымалдаңыз.

Ескертпе

elite Panaboard тақтасын тек екі адам тасымалдауы керек.Қуат сымын сүйретпеңіз жəне үстіне баспаңыз.4.

Роликтерді бекітіңіз.

Пайдалану

22

Пайдалану нұсқаулығыelite Panaboard software/

book бағдарламалық 

құралын орнату

Компьютерге elite Panaboard тақтасымен 

қолданылатын elite Panaboard software/book 

бағдарламалық құралын орнату керек болады.

elite Panaboard software/book бағдарламалық 

құралын орнату үшін, төменде берілген 

процедураны орындаңыз.

Ескертпе

USB кабелін орнату аяқталмас бұрын жалғамаңыз.

Бір компьютерге біреуден артық elite Panaboard тақтасын жалғамаңыз. 

(Бұл компьютердің жұмысына кедергі 

болады.)

1.

Компьютерді қосыңыз да, Windows 

операциялық жүйесін іске қосыңыз.

Жүйеге əкімші болып кіріңіз.2.

Бірге берілетін DVD-ROM дискісін DVD-ROM 

диск жетегіне салыңыз.

Орнату экраны көрсетіледі.Орнату экраны көрсетілмесе, Explorer ішінде 

DVD-ROM диск жетегін таңдап, [Menu.exe] 

белгішесін екі рет басыңыз.

Windows Vista немесе Windows 7 ішінде «Автоматты түрде іске қосу» терезесі 

көрсетілсе, [Menu.exe файлын іске қосу] 

тармағын таңдаңыз.

3.

Сəлемдесу экраны көрсетілгеннен кейін, 

[Далее] (Қосымша) түймесін басыңыз.

4.

«Выбор модели» (Үлгіні таңдау) экраны 

көрсетілсе, қолданылатын құрылғы түрін 

таңдаңыз.

5.

«Меню» (Мəзір) экраны көрсетілгенде, [Файл 

Read Me First] (Read Me First файлы) 

түймесін басыңыз.

Жүйеге қойылатын талаптар көрсетілгеннен кейін, компьютеріңіздің сəйкес келетінін 

тексеріңіз.6.

«Меню» экранында [Установить elite 

Panaboard] (elite Panaboard орнату) 

тармағын таңдаңыз.

7.

Лицензиялық келісімнің шарттарын 

қабылдаған жағдайда, [Да] (Иə) түймесін 

басыңыз.

Windows Vista амалдық жүйесінде «Пайдаланушылар тіркелгілерін басқару» 

терезесі көрсетілсе, [жалғастыру] тармағын 

таңдап орнатуды жалғастырыңыз.

Windows 7 ішінде «Пайдаланушылар тіркелгілерін басқару» терезесі көрсетілсе 

[Иə] түймесін басып орнатуды 

жалғастырыңыз.


23

Пайдалану нұсқаулығыПайдалану

4

8.

Келесі экран шығарылғанда, USB кабелінің 

компьютерге немесе elite Panaboard 

тақтасына жалғанбағанын тексеріп, [OK] 

түймесін басыңыз.

USB кабелі elite Panaboard тақтасына қосулы болса, оны ажыратыңыз жəне [OK] түймесін 

басыңыз.


Microsoft

®

 .NET Framework 3.0 қолданбасы немесе оның кейінгі нұсқасы орнатылмаған 

болса, орнату экраны көрсетіледі. Осы 

қолданбаларды орнату үшін, экрандағы 

нұсқауларды орындаңыз.9.

Орнату шеберінің терезесі көрсетілсе, 

экрандағы нұсқауларды орындап орнатуды 

жалғастырыңыз.

10.

Орнатуды аяқтағаннан кейін, [Готово] 

(Орындалды) түймесін басыңыз.

Компьютер өшіріп, қайта қосуды сұраса, бұны орындаңыз.

[Panasonic] тобындағы Бағдарламалар мəзірінде [elite Panaboard] тобы жасалады.

[elite Panaboard] тобында төмендегі тармақтар көрсетіледі:

– elite Panaboard software

– elite Panaboard book

– Электрондық қаламды тіркеу құралы

– Пайдалану нұсқаулығы

– Бағдарламалық құралдың анықтамасы

– Соңғы нұсқаны жүктеп алу

Ескертпе

Пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін, компьютерге Adobe

®

 Reader®

 

бағдарламасын орнату керек болады. Компьютер Интернет желісіне қосылған 

болса, Adobe Reader қолданбасын Adobe 

компаниясының веб-сайтынан жүктеп 

алуға болады.Пайдалану

24

Пайдалану нұсқаулығыПроекторды орнату

Төменде көрсетілген нұсқауларды пайдаланып 

проекторды орнатыңыз.

Бейнені орналастыру туралы ақпарат

Суретті шығарғанда оның экран жақтауының ішінде орналасқанын тексеріңіз.

Суретті тікбұрыш түрінде шығарыңыз

elite Panaboard тақтасына суретті тік бұрышта шығару үшін, проектордың орнын реттеңіз.

Сурет трапеция түрінде шығарылса, позиция қате оқылуы мүмкін. Проекторды шығарылатын сурет 

тік бұрышты болатын етіп реттеңіз. Шығарылатын 

суретті реттеу туралы ақпаратты проектордың 

құжаттамасынан қараңыз.Дұрыс ажыратымдылықты орнатыңыз

Компьютер мен проектордың оңтайлы ажыратымдылықтарын орнатыңыз. 

Ажыратымдылық қате орнатылған болса, сурет 

дұрыс көрінбейді. Əсіресе, проектордың 

ажыратымдылығы компьютердікінен төмен 

болса, жіңішке сызықтар бөлініп көрсетілуі 

мүмкін. Орналастыру шешімін баптау туралы 

проекторға қатысты құжаттан қараңыз.

Проектордың шамына тікелей қарамаңыз

Проектор істеп тұрғанда, оның шамына тікелей қарамауға тырысыңыз. Бұл көзіңізге зақым 

келтіруі мүмкін.25

Пайдалану нұсқаулығыПайдалану

4

.

Жүйені реттеу (мөлшерлеу)

Мөлшерлеу туралы ақпарат

Мөлшерлеу — саусақпен немесе электрондық 

қаламмен сызылған сызықтар мен пікірлер керекті 

жерде көрсетілетін етіп elite Panaboard тақтасын 

жəне проекторды реттеу. Мөлшерлеуді жұмысты 

бастамас бұрын міндетті түрде орындайсыз.

elite Panaboard тақтасы реттелгеннен кейін экран 

бетіне сурет шығарып, компьютердегі elite 

Panaboard software арқылы мөлшерлеңіз.

Мөлшерлеуден кейін

elite Panaboard тақтасын немесе 

проекторды жылжытпаңыз

Төмендегі өзгерістер проекция орнының саусақтың немесе электрондық қаламның орнымен 

сəйкессіздігіне апарады жəне жабдықты қайтадан 

мөлшерлеу қажет болады. Бұл өзгерістер:

– проектор орнының өзгеруі;

– elite Panaboard тақтасы орнының өзгеруі;

– сурет аймағының өзгеруі немесе масштабтың, 

фокустың, т.б. өзгеруіне байланысты орнының 

өзгеруі;


– компьютер немесе проектор 

ажыратымдылығының өзгеруі.

elite Panaboard тақтасы түпқоймаға орнатылған болса, жұмыс барысында elite Panaboard 

тақтасына қол тигізбеуге жəне электронды 

қаламды тақтаға қатты баспауға тырысыңыз, 

себебі түпқойма орнынан жылжып шығарылған 

сурет пен электрондық қалам орнының 

сəйкессіздігіне апарады.

elite Panaboard тақтасын пайдалану барысында, түпқойманың роликтерін міндетті түрде бекітіңіз, 

себебі түпқойма орнынан жылжып сəйкессіздікке 

апаруы мүмкін.

Ескертпе

Мөлшерлеу үшін, хабарландыру аймағындағы  белгісін басып, қалқымалы мəзірде 

[Кaлибpoвкa] (Мөлшерлеу) тармағын 

таңдаңыз.

elite Panaboard software 

бағдарламалық 

құралын іске қосу 

жəне мөлшерлеу

1.

elite Panaboard тақтасын қосыңыз.

2.

elite Panaboard тақтасын компьютерге USB 

кабелі арқылы жалғаңыз.

elite Panaboard software автоматты түрде іске қосылады.

elite Panaboard software бағдарламалық құралы іске қосылғанда, автоматты түрде 

мөлшерлеу экраны көрсетіледі.

Компьютер өшіріп, қайта қосуды сұраса, бұны орындаңыз. Компьютерді өшіріп, қайта 

қосқаннан кейін, elite Panaboard тақтасын 

компьютерге USB кабелі арқылы жалғаңыз.

3.

Көрсетілген нүктелердің ортасын белгіленген 

ретпен шамамен 2 секунд бойы түртіп 

отырып саусақтың көмегімен жабдықты 

мөлшерлеңіз.


Пайдалану

26

Пайдалану нұсқаулығыСаусақты оң жақ бұрыштағы экрандық тақтаға 

тигізіңіз.

Көрсетілген нүктені дұрыс түрткенде, келесі нүкте автоматты түрде көрсетіледі.

Дұрыс мөлшерлеп болғаннан кейін, жұмысты аяқтау тілқатысу терезесі көрсетіледі.

4.

[OK] түймесін басыңыз.

elite Panaboard тақтасы мен проектор бекітіліп, қозғалмаса (қабырғаға 

орнатылғанда), [Всегда использовать эти 

сведения о калибровке] (Мөлшерлеудің осы 

мəліметтерін əрдайым пайдалану) 

жалаушасын орнатып, [OK] түймесін басыңыз. 

Сонда келесі жолы elite Panaboard software 

бағдарламалық құралы іске қосылғанда, 

мөлшерлеу жасалмайды.

Мөлшерлеу аяқталғаннан кейін, хабарландыру аймағында 

 белгішесі 

көрсетіліп тұрады. Енді elite Panaboard 

software бағдарламалық құралын 

пайдалануға болады.

Функцияларды таңдау мəзірін көрсету үшін, экранда Бастау мəзірінің қосымша беті 

экранын саусақпен түртіңіз (сол жақ: /оң жақ: 

).Сурет салу мəзірін шығару үшін, электрондық қаламдағы мəзір түймесін басып тұрып 

экрандық тақтаға қолыңызды тигізіңіз.Ескертпе

elite Panaboard бағдарламалық құралын пайдалану туралы егжей-тегжейлі 

ақпаратты анықтамалық мəзірден 

қараңыз. Анықтамалық ақпаратты 

пайдалану жолдарын «Бағдарламалық 

құралдың мəліметін қарау» бөлімінен 

қараңыз (бет 27).elite Panaboard software 

бағдарламалық құралынан шығу

«Хабарландыру аймағы»  

белгісін түртіп, 

мəзірде [Выход] (Шығу) тармағын таңдаңыз.

Функцияларды таңдау мəзірінің үлгісі

Сурет салу мəзірінің үлгісі27

Пайдалану нұсқаулығыПайдалану

4

Бағдарламалық 

құралдың мəліметін 

қарау

Төмендегі процедураны орындап компьютерде 

орнатылған бағдарламалық құралдың мəліметін 

қараңыз.


1.

Компьютерді қосып, Windows іске қосыңыз.

2.

Бастау мəзірінде «Бағдарламалық құралдың 

анықтамасы» тармағын ашыңыз. 

([Бастау] 

 [Бағдарламалар]  [Panasonic] 

 

[elite Panaboard]  [Справка программного обеспечения] (Бағдарламалық құралдың 

анықтамасы))

Орнатылған бағдарламалық құралдың жалпы анықтамалық ақпараты көрсетіледі.

Ескертпе

elite Panaboard software бағдарламалық құралдың жəне Электрондық қалам 

анықтамалық ақпаратына өту үшін, 

хабарландыру аймағындағы 

 белгісін 

түртіп, қалқымалы мəзірден [Справка] 

(Анықтама) тармағын таңдаңыз.

elite Panaboard book туралы анықтамалық ақпаратты көру үшін, [Справка] 

(Анықтама) elite Panaboard book мəзірінде 

[Справка...] (Анықтама...) тармағын 

таңдаңыз.

Анықтаманы Internet Explorer®

 6.0 немесе 

Windows бағдарламасының кейінгі 

нұсқасы арқылы қарау ұсынылады.elite Panaboard software/

book бағдарламалық 

құралын жою

Қажет болған жағдайда, elite Panaboard software/

book бағдарламалық құралын жою үшін, төмендегі 

процедураны орындаңыз.1.

Компьютерді қосып, Windows іске қосыңыз.

Жүйеге əкімші болып кіріңіз.2.

Басқару тақтасында [Бағдарламаларды 

орнату жəне жою] тармағын таңдаңыз.

Windows Vista немесе Windows 7 ішінде [Бағдарламаларды жою] тармағын таңдаңыз.

3.

Panasonic elite Panaboard бағдарламалық 

құралын таңдап, жойыңыз.

4.

Экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

5.

Жойылғаннан кейін, компьютерді қайта 

жүктеңіз.

Бағдарламалық 

құралдың соңғы 

нұсқасын жүктеп алу

Төмендегі əрекетті орындап бағдарламалық 

құралдың соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз.

1.

Компьютерді қосып, Windows іске қосыңыз.

2.

[Бастау] мəзірінде [Барлық бағдарламалар]  [Panasonic]  [elite Panaboard] тармағын 

таңдап, [Загрузить последнюю версию] 

(Соңғы нұсқаны жүктеп алу) белгішесін 

түртіңіз.


Қолданба

28

Пайдалану нұсқаулығыҚолданба

Күнделікті күтім

elite Panaboard тақтасының сыртын немесе ішін тазалағанда, міндетті түрде электр қуатын өшіріңіз 

жəне қуат сымын айнымалы ток розеткасынан ажыратыңыз.

Тақтаны тазалау elite 

Panaboard

elite Panaboard тақтасын жұмсақ, дымқыл 

шүберекпен ақырын сүртіңіз.

Ескертпе

elite Panaboard тақтасы проектор арқылы сурет көрсетуге ғана арналған. 

Маркердің жазу іздерін жойғанда, тақта 

немесе кетірілуі қиын дақтар үшін 

электрондық тақтаның тазартқышын немесе 

сумен сұйылтылған бейтарап тазалау 

құралын қолданыңыз.

Тазалау үшін бензол немесе абразивті химикаттарды пайдаланбаңыз. 

(Құрылғының түсі оңуы мүмкін.)Электрондық қаламның 

батареясын ауыстыру

Электрондық қаламның батарея заряды төмен 

болғанда, жарық диодты күй көрсеткіші 

жыпылықтап тұрады. Электрондық қаламды ары 

қарай пайдалану жұмыстың нашарлауына 

апарады. Батареяны мүмкіндігінше жылдам 

ауыстырыңыз.

Батареяны ауыстыру туралы қосымша ақпаратты 

«Батареяларды орнату (ауыстыру)» (бет 17) 

бөлімінен қараңыз.

Қолданылған батареяның түйіспелерін таспамен жауып, оларды еліңіздегі/аймағыңыздағы тастау 

ережелеріне сай мүмкіндігінше жылдам тастаңыз.

Após o uso as pilhas/baterias 

contidas neste produto poderão 

ser dispostas em lixo doméstico.

Бразилияға арналған

Тайваньға арналған ( 台灣 )


29

Пайдалану нұсқаулығыҚолданба

4

Электрондық қаламның ұшын 

ауыстыру

Электрондық қаламның ұшы тозатындықтан, ол 

оңайшылықпен сырғымайтын болады. 

Электрондық қаламды осындай жағдайда ары 

қарай пайдалану экранның кірленуіне апарып, ақау 

туғызуы мүмкін. Электрондық қаламның ұшын 

мүмкіндігінше жылдам ауыстырыңыз.

1.

Ұштың қақпағын шешіңіз.

2.

Ескі ұшты шешіп, жаңасын тағыңыз.

3.

Ұштың қақпағын қайта кигізіңіз.

Ес

кі ұш

Жа

ңа ұш

Қолданба

30

Пайдалану нұсқаулығыАқаулықтарды жою

Ақаулықтар пайда болса, төменде көрсетілген кестені қарап, шешімін табыңыз. Ақаулық жойылмаса, 

дилеріңізге хабарласыңыз.

Белгі

Себеп жəне шешім

Мына бетті 

қараңыз:

Жарық диодты 

көрсеткіштер электр 

қуатының қосқышы 

қосылғанда жанбайды.

Қуат сымының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

→ Мəселе шешілмесе, сымды ажыратып, 2 секунд 

күтіңіз де, қайтадан жалғаңыз.

Жарық диодты қателік көрсеткіші (қызыл) 

жыпылықтап тұр.

Электр қуатын өшіріп, қосыңыз.

→ Ақаулық жойылмаса, дилеріңізге хабарласыңыз.

Компьютер elite Panaboard тақтасын 

анықтай алмай тұр.

elite Panaboard тақтасы мен компьютер арасында байланыс орнатылмаған.

→ elite Panaboard тақтасын компьютерге USB кабелі 

арқылы дұрыстап жалғаңыз.

USB кабелі USB концентраторына жалғанған.→ elite Panaboard тақтасын USB концентраторы арқылы 

жалғаңыз.

elite Panaboard құрылғысының кешігіп 

əрекет етуі.

Басқа қолданбалар немесе антивирустық бағдарламалар 

қосылып тұр.

→ Басқа қолданбаларды жəне антивирустық 

бағдарламаларды жабыңыз.

5

Компьютер мен elite Panaboard тақтасы 

арасындағы байланыс 

кенет ажыратылады.

elite Panaboard тақтасының жұмыс күйінде екенін жəне 

USB кабелі дұрыс жалғанып тұрғанын тексеріңіз.

Басқару нүктесі саусақтың немесе 

электрондық қаламның 

орналасқан жеріне 

сəйкес келмейді.

Көрсетіліп тұрған сурет сəйкес келмейді.

→ Қайта мөлшерлеңіз.

25

Саусақпен сызылған сызықтар немесе 

пікірлер компьютер 

экранында 

көрсетілмейді.

Экрандық тақтаға саусақ емес алақан тиіп тұр.→ Экрандық тақтаға тек саусақты тигізіңіз.

Саусақ əлсіз тигізілуде.→ Экрандық тақтаны қаттырақ түртіңіз.Қолданба

31

Пайдалану нұсқаулығы4

Электрондық қалам 

істемейді.

(Түймелер əрекет 

етпейді.)

(elite Panaboard 

құрылғысы саусақ 

тигізілгендей əрекет 

етеді.)

(Электрондық қаламмен сызылған 

сызықтар қисық 

немесе олардың түсі 

өзгертілген.)

Электрондық қалам мен саусақ бір уақытта қолданылуда.

→ elite Panaboard саусақпен басқарылып жақтауда, 

электрондық қалам elite Panaboard құрылғысына 

саусақ тигізілгендей істейді. Саусақпен басқарғаннан 

кейін, электрондық қаламды пайдаланбас бұрын 

кемінде 1 секунд күтіңіз.

17Басқа қолданбалар немесе антивирустық бағдарламалар қосылып тұр.

→ Басқа қолданбаларды жəне антивирустық 

бағдарламаларды жабыңыз.

5Электрондық қалам батареясының заряды таусылды.

→ Электрондық қаламның батареясын ауыстырыңыз.

17Электрондық қалам қуатты үнемдеу режимінде тұр.→ Режимді өзгерту үшін, таңдау дискісін бұрыңыз.

16Перифериялық құрылғылар USB концентраторына 

жалғанған.

→ Перифериялық құрылғыларды тікелей компьютерге 

жалғаңыз.

15Жақын жерде басқа электрондық тақталар қолданылуда.→ Электрондық қаламның тіркеу құралын пайдаланып 

электрондық қаламды тіркеңіз. Электрондық қаламды 

тіркеу туралы нұсқауларды «Бағдарламалық 

құралдың анықтамасы» ішіндегі «Электрондық 

қаламды тіркеу» бөлімінен қараңыз.

Электрондық қаламның жарық 

диодты күй көрсеткіші 

жыпылықтап тұр.

Электрондық қалам батареясының заряды таусылды.→ Электрондық қаламның батареясын ауыстырыңыз.

17

Ақ тақта маркерімен жасалған белгілерді 

өшіру мүмкін емес.

elite Panaboard тақтасы проектордан шығатын суреттерге 

арналған. Белгілерді стандартты өшіру щеткасымен өшіру 

мүмкін емес.

→ Сатылатын ақ тақта тазартқышын немесе суда 

сұйылтылған бейтарап тұрмыстық тазалау құралын 

пайдаланыңыз.

28

Белгі

Себеп жəне шешім

Мына бетті 

қараңыз:


Қолданба

32

Пайдалану нұсқаулығыДыбыс деңгейі төмен 

немесе дыбыс 

динамик арқылы 

шығарылмайды.

elite Panaboard тақтасының дыбыс деңгейі төмен.→ Дыбыс деңгейінің дискісімен реттеңіз.

Компьютердегі дыбыс деңгейі төмен орнатылған немесе дыбыс өшірулі.

→ Хабарландыру аймағындағы дыбыс деңгейін реттеу 

элементін пайдаланып дыбыс деңгейін реттеңіз 

немесе дыбысты өшіру жалаушасын алып тастаңыз.

Қолданбаның дыбыс деңгейі төмен.→ Қолданбаның (мысалы, Windows Media 

ойнатқышының) дыбыс деңгейін реттеңіз.

Сыртқы аудио кіріс порты мен бейнемагнитофон немесе DVD ойнатқышы арасындағы байланыс қате 

орнатылған.

→ Сыртқы аудио кіріс портын бейнемагнитофонға 

немесе DVD ойнатқышына мықтап жалғаңыз.

15

USB концентраторына жалғанған сыртқы 

құрылғы дұрыс істеп 

тұрған жоқ.

elite Panaboard тақтасы мен сыртқы құрылғылар бір-біріне жалғанбаған.

→ elite Panaboard тақтасы мен сыртқы құрылғыларды 

бір-біріне мықтап жалғаңыз.

Сыртқы құрылғыларды істеткізетін драйвер немесе қолданба орнатылмаған.

→ Сыртқы құрылғының пайдалану нұсқаулығындағы 

нұсқаулар бойынша драйверді немесе қолданбаны 

орнатыңыз.Белгі

Себеп жəне шешім

Мына бетті 

қараңыз:


Қолданба

33

Пайдалану нұсқаулығы4

Техникалық сипаттамалар

Үлгі нөмірі

UB-T880/UB-T880W

Негізгі 

сипаттамалар

Электр қуаты

100-240 B (айнымалы ток), 50 Гц/60 Гц

Тұтыну қуаты

Жұмыс кезінде: 0,5 A

(Қуат қосқыш арқылы ажыратулы болғанда: 0,2 Вт)

Пайдалану шарттары

Температура: 10 мен 35 °C арасында

Ылғалдылық: 30 бен 80 % арасында

Сақтау шарттары

Температура: -20 мен 40 °C арасында

Ылғалдылық: 15 пен 80 % арасында

Интерфейс

USB 2.0


Концентратордың порттар 

саны


2 поpт

Электрондық 

қалам

Жіберу жүйесі

GFSK

Электрондық қалам қуатыLR03 (AAA түріндегі құрғақ, сілті батареясы) 

× 1


Электрондық қалам 

батареясының жұмыс 

мерзімі

30 сағат (25 °C температурасында тұрақты қолдану)* Құрғақ, сілті Panasonic LR03 батареяларын 

пайдаланғанда.Дыбыс 

сипаттамалары

Аудио кірісі

Кіріс деңгейі: 309 mVrms (1 кГц, 0 дБ, 10 кОм)

1-стерео жүйесі, ш 3,5 мм стерео шағын ұясы

Аудио шығысы

2 Вт + 2 Вт (ең көбі 4 Вт + 4 Вт)Қолданба

34

Пайдалану нұсқаулығыҮлгі нөмірі

UB-T880

Негізгі 

сипаттамалар

Сыртқы өлшемі:

Биіктігі 

× Ені × Қалыңдығы

1 320 мм 

× 1 657 мм × 117 мм

Салмағы

36 кг


Кіріс 

құрылғысы

Экран бетінің өлшемі

Биіктігі 

× Ені


1 175 мм 

× 1 602 ммИнтерактивті 

мүмкіндіктері

Нақты қолданылатын аймақ:

Биіктігі 

× Ені


1 175 мм 

×  1 567  мм

(Қиғашынан 77 дюйм)

Үлгі нөмірі

UB-T880W

Негізгі 

сипаттамалар

Сыртқы өлшемі: 

Биіктігі 

× Ені × Қалыңдығы

1 320 мм 

× 1 900 мм ×

 

117 мм


Салмағы

39 кг


Кіріс 

құрылғысы

Экран бетінің өлшемі

Биіктігі 

× Ені


1 175 мм 

×  1 845  ммИнтерактивті 

мүмкіндіктері

Нақты қолданылатын аймақ:

Биіктігі 

× Ені


1 036 мм 

× 1 842 мм

(Қиғашынан 83 дюйм)


Қолданба

35

Пайдалану нұсқаулығы4

Шығыс материалдары жəне қосымша құралдар

Бөлек сатылатын элементтерді дилеріңіз арқылы алуға болады.Қосымша құрылғы

Түпқойма


KX-B061

Электрондық қалам

UE-608026

Стилус


UE-608027

Сілтеуіш


UE-608028

Биіктігі реттелетін тіреуіш

UE-608030

Тіреуіш-үстел

UE-608031

Қысқа фокусты проектордың 

қапсырмасы

UE-608032Шығыс материалдары

Электрондық қалам ұшы

(Тозғаннан кейін немесе 

сырғымайтын қаламның ұшын 

алмастырыңыз.)

UG-6026


Орнату нұсқаулығы

36

Пайдалану нұсқаулығыОрнату нұсқаулығы

Орнату нұсқаулығы (білікті техникалық қызмет

көрсетуші маманға арналған)

Электрондық тақтаны жəне түпқойманы құрастыру, қабырғаға орнату туралы ақпаратты дилеріңізден алыңыз.

elite Panaboard тақтасын құрастырмас немесе орнатпас бұрын, «Орнату нұсқаулығы (білікті техникалық қызмет көрсетуші маманға арналған)» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

«Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін» бөліміне баса назар аударып, elite Panaboard тақтасын мықтап 

орнатыңыз.

Қате орнатудың салдарынан туындайтын жазатайым jқиғалар немесе меншікке келтірілген зиян үшін 

Panasonic System Networks Co., Ltd. компаниясы жауапты болмайды.

elite Panaboard тақтасын қабырғаға немесе түпқоймаға 2 адам орнату керек.Сіздің қауіпсіздігіңіз 

үшін

Ауыр жарақат алу немесе өлім жағдайының орын 

алуына жол бермеу үшін, сондай-ақ құрылғыны 

дұрыс əрі қауіпсіз түрде пайдалану мақсатында осы 

бөлімде берілген нұсқауларды құрылғыны іске 

қосар алдында мұқият оқып шығыңыз.

Орнату нұсқаулығында келесі графикалық белгілер 

пайдаланған.Ескертпе

Ауыр жарақатқа 

немесе өлімге 

апаратын ықтимал 

қауіпті білдіреді.

Жеңіл жарақатқа 

немесе 

жабдықтың зақымдануына 

апаратын қауіпті 

білдіреді.

Бұл белгілер операторға 

белгілі бір əрекетті орындауға 

болмайтыны туралы хабар 

береді.

Бұл белгілер операторға жабдықты қауіпсіз пайдалану 

үшін белгілі бір əрекетке назар 

аудару керек екені туралы 

хабар береді.АБАЙЛАҢЫЗ

ЕСКЕРТУ

Бұл жабдықты орнатып болғаннан 

кейін, техникалық қызмет көрсетудің 

білікті маманы қауіпсіздікті тексеру 

қажет.

Құрылғыны орнату кезінде қуат сымын міндетті түрде ажыратыңыз. Бұл 

талаптың орындалмауы электр тоғы 

соғуына немесе жарақатқа апаруы 

мүмкін.


Тек белгіленген бөлшектерді 

пайдаланып орнатыңыз. Бұл талаптың 

орындалмауы өртке, электр тоғы 

соғуына немесе жарақатқа апаруы 

мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығын, сондай-ақ корпустағы, жақтаудағы жəне 

құрылғының бөліктеріндегі 

биркалардың ақпаратын оқып, түсініп 

алу керек.

Құрылғыны жəне орнату тəртібін 

өзгертпеңіз. Модификацияға ұшыраған 

құрылғыны орнату өртке, электр 

тоғының соғуына немесе жарақатқа 

апаруы мүмкін.

Бұл құрылғыны орнату, оның орнын 

ауыстыру жəне оны тастау 

жұмыстарын тек білікті техникалық 

қызмет көрсету маманы орындауы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ


37

Пайдалану нұсқаулығыОрнату нұсқаулығы

4

Электрондық қалам/elite Panaboard

Медициналық жабдықтардың жанында 

пайдаланбаңыз.

(Операция бөлмесіне, қарқынды ем 

бөліміне, жан сақтау бөліміне, т.б. 

əкелмеңіз.) Бұл құрылғы шығаратын 

электромагниттік толқындар жабдыққа 

əсер етіп, оның бұзылуына себепкер 

болуы мүмкін.

Автоматты есіктердің, түтін 

детекторларының жəне басқа да 

автоматты түрде басқарылатын 

жабдықтардың жанында 

пайдаланбаңыз.

Бұл құрылғы шығаратын 

электромагниттік толқындар жабдыққа 

əсер етіп, оның бұзылуына себепкер 

болуы мүмкін.

Электрокардиостимуляторлардан 

кемінде 20 см қашықтықта 

пайдаланыңыз.

Осы құрылғы шығаратын 

электромагниттік толқындар 

электрокардиостимуляторлардың 

жұмысына əсер етеді.

Электрондық тақтаны орнатып немесе 

тасымалдап болғаннан кейін, 

роликтерді бекітіп, жиналатын 

тұрақтылық аяқтарын жайыңыз.

Құрылғыны қабырғаға ілу ұсынылса, 

қабырға көрсетілген салмаққа төтеп 

бере алатынына көз жеткізіңіз.

1 962 Н (200 кгф)

Электрондық тақтаны күшейтілген 

сылақты қабырғаға орнатпаңыз. 

Қабырғаға бекіту тілімшесінің 

бұрандалары арқылы бөлінген электр 

тоғы сылақтың астындағы темір 

немесе сым торға өтетін болса, сылақ 

ысуы, түтіндеуі немесе өртенуі мүмкін.

Құрылғы қабырғаға орнатылатын 

болса, бекіту тілімшесіне орнатылған 

құрылғыны өзіңізге қарай тартып 

қабырғаға бекіту тілімшесі винттерді 

берік ұстап тұрғанын тексеріңіз.

Электр тогының соғу немесе жарақат 

алу жағдайларын болдырмау үшін, 

міндетті түрде қолғап киіңіз.ЕСКЕРТУ

Роликтерді 

бекіту

(Бекіту үшін басыңыз)

Орнату нұсқаулығы

38

Пайдалану нұсқаулығыОрнату нұсқаулығы

Бірге берілетін құралдар

elite Panaboard тақтасының төмендегі құралдары бар екенін тексеріңіз.

Бөлшектің атауы

Сурет

Саны

Ескертпелер

Қуат сымы

(3 м)

1

Суретте АҚШ-та қолданылатын қуат 

сымы көрсетілген. 

Штепсельдік ұштың 

түрі елге/аймаққа 

қарай əртүрлі болады.

USB кабелі

(5 м)

1

Компьютерге жалғауға арналған

DVD-ROM


1

Пайдалану 

нұсқаулығы

Драйверлер

Қолданбалы 

бағдарламалық құрал

Қабырғаға бекіту тілімшесі 

(сол жақ)

1Қабырғаға бекіту тілімшесі (оң жақ)

1Батарея (LR03 сілті 

батареясы, «AAA» түрі)

1

Электронды қалам үшін

Электрондық қалам

1Электрондық қалам ұшы(ауыстырылатын)

1

Электронды қалам үшін

2,4 ГГц жиілікті USB сымсыз 

адаптері

1

2,4 ГГц жиілікті USB сымсыз адаптері elite 

Panaboard құралына 

орнатылған. 

FCC ID: 


ACJ5Z6UE-608049/ 

IC: 216A-UE608049Орнату нұсқаулығы

39

Пайдалану нұсқаулығы4

Ескертпе

Бұрандалар (8 дана) қосымша жабдыққа кірмейді. Қабырғаның түріне қарай, М6 өлшемді бұрандалар сатып алыңыз (бет 43).

Пайдалану нұсқаулығы

1

Пайдалану нұсқаулығы

(құрамында орнату 

нұсқаулығы бар)

Кепілдік


1

Кейбір елдерде/

аймақтарда жинаққа 

кірмеуі мүмкін.

Бөлшектің атауы

Сурет

Саны

Ескертпелер

Орнату нұсқаулығы

40

Пайдалану нұсқаулығыҚабырғаға орнату

Қабырғаны тексеру

Қабырғаға орнатқанда, ғимарат иесімен, техникпен немесе орнатушы маманмен қабырғаның elite 

Panaboard тақтасын орнату үшін жарамдылығын ақылдасыңыз. Қауіпсіздік үшін, elite Panaboard 

тақтасын тек қабырға түрін анықтап, тиісті бұрандалар мен орнату тəсілін таңдағаннан кейін орнатқан 

дұрыс (бет 43).

ЕСКЕРТУ

Электрондық тақтаны күшейтілген сылақты қабырғаға орнатпаңыз. Қабырғаға бекіту 

тілімшесінің бұрандалары арқылы бөлінген электр тоғы сылақтың астындағы темір немесе 

сым торға өтетін болса, сылақ ысуы, түтіндеуі немесе өртенуі мүмкін.

I.

Қажетті құралдар мен бөлшектер (elite Panaboard тақтасының жеткізу жинағына кірмейді)

Бұрғы, крест тəріздес бұрауыш, жалпақ басты бұрауыш, рулетка, деңгей көрсеткіші

8 бұранда (M6 өлшемді)

II.

Орнату алдында

1.

Қабырғаның мықты екенін жəне elite Panaboard тақтасының салмағына төзетінін 

тексеріңіз.

Есептелген беріктігі: 1 962 Н (200 кгф) мəнінен артықЕскертпе

Қажет болса, қабырғаны elite Panaboard тақтасының салмағына төзетін етіп күшейтіңіз.2.

elite Panaboard тақтасын орнататындай жеткілікті орын бар екенін тексеріңіз.

Биіктігі: 2 100 мм-ден артық

Ені: 2 000 мм-ден артық

3.

Айнымалы ток розеткасының elite Panaboard тақтасы орнатылатын жерден 3 м 

қашықтықтан ұзақ емес екенін жəне elite Panaboard тақтасының артында 

орналаспағанын тексеріңіз.


Орнату нұсқаулығы

41

Пайдалану нұсқаулығы4

Қабырғаға бекіту тілімшесін орнату

1.

Қабырғаның мықты екенін жəне elite Panaboard тақтасының салмағына төзетінін тексеріңіз.

Есептелген беріктігі: 1 962 Н (200 кгф) мəнінен артық2.

Рулетка мен деңгей көрсеткіші арқылы бұрандалар орнатылатын 8 жерден белгі салыңыз.

UB-T880

UB-T880W

Ескертпе

Суретте үзік-үзік сызықпен elite Panaboard тақтасының сыртқы шеттері белгіленген.3.

Қабырғаға бекіту тілімшесін орнату үшін, қабырғаны 8 жерден бұрғылап тесіңіз.

Тесіктердің диаметрі қолданылатын бұрандалардың өлшеміне сай болуы керек.421,8 мм

813 мм


324,2 мм

208,2 мм


40 мм

1 006 мм


220,9 мм

23,5 мм


543,3 мм

813 мм


324,2 мм

208,2 мм


40 мм

1 006 мм


220,9 мм

23,5 мм


Орнату нұсқаулығы

42

Пайдалану нұсқаулығы4.

Қабырғаға бекіту тілімшесін 4 бұранда арқылы бекітіңіз.

Əр қабырғаға бекіту тілімшесін 2 бұрандамен бекітіңіз. Қалған 4 бұранда elite Panaboard тақтасы орнатылып болғаннан кейін бекітіледі (бет 51).

UB-T880/UB-T880W

Бұрандалар (8 дана) elite Panaboard тақтасының жеткізу жинағына кірмейді. Қабырғаның түріне қарай, М6 өлшемді бұрандалар сатып алыңыз.

Болтты босап кетпейтін етіп бекітіңіз.Тесіктерді бұрғылап тесу жəне қабырғаға бекіту тілімшелерін орнату барысында, 

«Қабырғалардың түрлері жəне орнату процедурасы» бөлімінде сипатталған əрекеттерді 

орындаңыз (бет 43).5.

elite Panaboard тақтасын қабырғаға орнатыңыз.

Электрондық қаламның тіркелуі мен тіркеуді жою туралы ақпаратты «elite Panaboard тақтасын құрастыру» бөлімінен қараңыз (Қабырғаға орнату 

→ бет 50).

40 мм

220,9 мм


813 мм

23,5 мм


1 006 мм

Орнату нұсқаулығы

43

Пайдалану нұсқаулығы4

Қабырғалардың түрлері жəне орнату процедурасы

Қабырғаға бекіту тілімшесін қабырғаға орнату əдістері қабырғаның құрылымына байланысты əртүрлі 

болады.

Төменде мүмкін үш нұсқа берілген.Қабырғаның құрылымына байланысты басқа да əдістер де керек болуы мүмкін.

Темірден немесе бетоннан жасалған қабырғалар

Дюбельдер керек болады (жеткізілетін жинаққа кірмейді).

Ұшы бар бұрғы

Темір немесе бетон қабырға

Дюбельді тесікке салыңыз.

Дюбель


Қабырғаға орнату тілімшесі

Қабырғаны 8 жерден бұрғылап тесіңіз. 

Тесіктердің қажетті өлшемін белгілі 

дюбельдердің пайдалану нұсқауларынан 

қараңыз.

Бұранданы қабырғаға бекіту тілімшесінің 

тесігіне салып, тілімшені қабырғаға 

мықтап бұрап бекітіңіз.

Болт


Орнату нұсқаулығы

44

Пайдалану нұсқаулығыСыланған қабырға

Кергіш тығындар керек болады (жеткізілетін жинаққа кірмейді).Ағаш қабырғалар

Ағашқа арналған бұрандалы шеге керек болады (жеткізілетін жинаққа кірмейді).

Сылақ

Кергіш тығынКергіштер

Қабырғаға 

орнату тілімшесі

Кергіштерді айырғаннан кейін, қабырғаға 

бекіту тілімшесін кергіштер қабырғаға 

орнатылғанша өзіңізге қарай тартыңыз.

Қабырғаға бекіту тілімшесі мықтап 

бекітілуі үшін, бұранданы жақсылап 

бұрап бекітіңіз.

Болт


Болты кергіштер көлденең болатын етіп 

қабырғаға бекіту тілімшесінің тесігіне 

жəне қабырғаның тесігіне салыңыз.

Тесіктердің қажетті өлшемін белгілі 

кергіш тығындардың пайдалану 

нұсқауларынан қараңыз.

Кергіштер

Қабырғаға орнату тілімшесі

Бұрандалы шеге

Ағаш қабырға

Бұрандалы шегені қабырғаға бекіту 

тілімшесінің тесігіне салып, тілімшені 

қабырғаға мықтап бұрап бекітіңіз.

Тесіктердің қажетті өлшемін белгілі 

бұрандалы шегелердің пайдалану 

нұсқауларынан қараңыз.Орнату нұсқаулығы

45

Пайдалану нұсқаулығы4

Түпқойманы құрастыру KX-B061 (бөлек сатып 

алынады)

Жеткізілетін бөлшектер

KX-B061 түпқоймасының жеткізу жинағына төмендегі бөлшектер кіретінін тексеріңіз.

*

1

elite Panaboard тақтасын түпқоймаға бекіту үшін, құлақты бұрандаларды пайдаланыңыз  ( ).*

2

Берілетін кілт бұранданы бекітуге жəне босатуға арналған ( ), сондықтан оны қол жететін жерде сақтаңыз.

Бөлшектің атауы

Сурет

Саны

Түпқойманың негізі

2

Тірек


2

Көлденең штанга (А)

2

Көлденең штанга (В)1

Бұранда (M6 

× 45 мм)

10

Құлақты бұранда (M5 × 12 мм)*

1

2Тірек ұстағышы

2

Жиналатын тұрақтылық аяқтары4

Бұранда (M6 

× 60 мм)

4

Гайка4

Кілт*


2

1

Шайба10

Орнату нұсқаулығы

46

Пайдалану нұсқаулығыЕСКЕРТУ

Құрастырмас бұрын, роликтерді міндетті түрде бекітіңіз.

Құрастыру нұсқаулары

1.

Жиналатын тұрақтылық аяқтарын жинап қойыңыз.

Роликтерді бекіту

(Бекіту үшін басыңыз)


Орнату нұсқаулығы

47

Пайдалану нұсқаулығы4

2.

Түпқойманы құрастырыңыз.

Ескертпе

Бұрандаларды тым қатты тартпаңыз  ( ).  (Бұл əрекет тіректердің пішінін өзгертуге болады.)Тіректі бекіту роликтері арт жақта болатын етіп құрастырыңыз.

Тесіктер алдыға 

қарап тұратын етіп 

құрастырыңыз.

Роликтерді 

бекіту 

(артқы 


көрінісі)

АРТҚЫ КӨРІНІСІ

Роликтерді бекіту 

(артқы көрінісі)

АЛДЫҢҒЫ 

КӨРІНІСІ


Орнату нұсқаулығы

48

Пайдалану нұсқаулығы3.

Тұрақтандыру үшін жиналатын аяқтарды жайыңыз.

Ескертпе

Жиналатын тұрақтылық аяқтарын жинап жатып, төменде көрсетілгендей бекітпелерді босатыңыз  ( , 

).

4.elite Panaboard тақтасын орнатыңыз.

Электрондық қаламның тіркелуі мен тіркеуді жою туралы ақпаратты «elite Panaboard тақтасын құрастыру» бөлімінен қараңыз. (Түпқоймаға орнатуға арналған KX-B061 (бөлек сатып алынады) 

→ бет 53.)2

1

1

1

2

Орнату нұсқаулығы

49

Пайдалану нұсқаулығы4

Құрастыру нұсқаулары

elite Panaboard тақтасын орамнан шығаруға дайындау

10 қапсырманы алып тастаңыз, қорапты ашыңыз, құралдар қорабын жəне орау пенопластын алыңыз 

жəне elite Panaboard тақтасының пластикалық пленкасын ашыңыз.

Ескертпе

Электрондық тақтаны экранның бетінен емес сыртқы шетінен ұстап тасымалдаңыз. (Экран бетін ұстап оны зақымдауға болады.)

Орам қорабындағы орау материалдары болашақта керек болуы мүмкін, сондықтан оларды сақтап қойыңыз.

Ескертпе

Кейбір елдерде/аймақтарда кепілдік берілмейді.Орау қорабы

Электрондық 

тақта

Орау қорабыҚапсырмаларды

Серіппе 


материалы

[

[Құралдардың қорабының құрамы]• Қуат сымы................................... 1

• USB кабелі.................................. 1

• DVD-ROM ................................... 1

• Қабырғаға бекіту тілімшесі 

(оң жақ, сол жақ) ..... 1 (əрбіреуін)

• Батарея....................................... 1

• Электрондық қалам ................... 1

• Электрондық қаламның ұшы..... 1

• Пайдалану нұсқаулығы ............. 1

• Кепілдік 

...................................... 1Орнату нұсқаулығы

50

Пайдалану нұсқаулығыelite Panaboard тақтасын 

құрастыру

Қабырғаға орнату

1.

Қуат сымын жалғаңыз.

Қабырғаға орнатпас бұрын қуат сымын elite Panaboard тақтасына жалғаңыз.

2.

Электр розеткасының орналасқан жеріне 

байланысты қуат сымын төмендегі 

суреттерде көрсетілгендей орнатыңыз.

Қуат сымын төменгі жақта жалғау кезінде.Қуат сымын elite Panaboard тақтасының 

астыңғы жағының бойымен жалғағанда.

3.

Тақтаның төменгі жағындағы 

қысқыштардағы басып бұрылатын 

тойтармаларды шығарыңыз (4).

Крест тəріздес бұрауышты пайдаланып басып бұралатын тойтармаларды сағат тіліне қарсы 

бұраңыз. Қысқыштар шыққанда, детальді 

шешуге болады.

4.

elite Panaboard тақтасын бұрандалардың 

бастары арқылы қабырғаға бекіту 

тілімшелеріне орнатыңыз.

Қуат сымы

Басып бұралатын 

тойтармалар51

Пайдалану нұсқаулығыОрнату нұсқаулығы

4

5.

Жақтаудың төменгі қақпағының əр төменгі 

жағындағы бұранданы алып тастаңыз.

UB-T880: 2 бұранда, UB-T880W: 4 бұранда 

(UB-T880 үлгі ретінде келесі суретте 

көрсетілген.)

6.

Қалам науасын ашып, бұранда қақпақтары 

мен бұрандаларды алып тастаңыз да, 

жақтаудың төменгі қақпағын алып тастаңыз.

Қалам науасын ашып  ( ),  оң жəне сол жақ бұрандалардың қақпақтарын алып тастаңыз 

(2 жерде). Осыдан кейін, бұрандаларды 

шығарып, төменгі жақтаудың қақпағын 

шешіңіз  ( ).7.

Қабырғаға бекітіңіз.

Қысқыштарды қабырғаға тақтаның төменгі жағындағы 4 бұрандамен берік бекітіңіз.

Ескертпе

Бұрандалар (4 дана) elite Panaboard тақтасының жеткізу жинағына кірмейді. 

Қабырғаның түріне қарай, М6 өлшемді 

бұрандалар сатып алыңыз.

8.

Жақтаудың төменгі қақпағын бекітіңіз.

6 жəне 5-тармақтардың əрекеттерін керісінше орындаңыз да, алдыңғы бетті көлденең етіп 

төменгі жақтаудың қақпағын тағыңыз.Ескертпе

Қабырғаға орнату кезінде, elite Panaboard тақтасын соққы алуына жол бермеңіз.

elite Panaboard тақтасын қабырғаға орнатып болғаннан кейін, орнату беріктігін 

аздап күшпен басып тексеріңіз.9.

elite Panaboard тақтасының жұмысын 

тексеріңіз.

Электрондық қаламның тіркелуі мен тіркеуді жою туралы ақпаратты «elite Panaboard 

тақтасының жұмысын тексеру» бөлімінен 

қараңыз (бет 55).

 

Бұрандалардың қақпақтарыОрнату нұсқаулығы

52

Пайдалану нұсқаулығы10.

Қуаттың қосқышын өшіріп, қуат сымын 

розеткадан ажыратыңыз.

11.

Экранның бетін сүртіңіз.

Экранның бетін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Ескертпе

Тазалау үшін бензол немесе абразивті химикаттарды пайдаланбаңыз. 

(Құрылғының түсі оңуы мүмкін.)

Экранның бетін құрғақ шүберекпен сүртпеңіз. 

(Бұл əрекет статикалық электр тоғының 

жиналуына апарады.)


53

Пайдалану нұсқаулығыОрнату нұсқаулығы

4

Түпқоймаға орнатуға арналған 

KX-B061 (бөлек сатып алынады)

1.

Қуат сымын жалғаңыз.

Түпқоймаға орнатпас бұрын қуат сымын elite Panaboard тақтасына жалғаңыз. 

2.

Электр розеткасының орналасқан жеріне 

байланысты қуат сымын төмендегі 

суреттерде көрсетілгендей орнатыңыз.

Қуат сымын төменгі жақта жалғау кезінде.Қуат сымын elite Panaboard тақтасының 

астыңғы жағының бойымен жалғағанда.

3.

elite Panaboard тақтасын бұрандалардың 

бастары арқылы түпқоймаға асып қойыңыз.

4.

elite Panaboard тақтасын түпқойма жақтауына 

түпқоймамен бірге жеткізілетін құлақты 

бұрандалардың (M5 

× 12 мм [2 дана]) көмегімен бекітіңіз.

Қуат сымыОрнату нұсқаулығы

54

Пайдалану нұсқаулығыelite Panaboard тақтасын түпқоймаға 

орнатқан кезде, оның биіктігін 4 түрлі 

деңгейге реттеуге болады. 

Биіктікті өзгерткен кезде, elite Panaboard 

тақтасының артындағы сол жəне оң жақ 

бұрандаларын шешіп алып, керекті 

биіктікке мықтап бұрап бекітіңіз. Бұру 

моменті (1 Н•м [10 кгф•см] мəнінен артық).

5.

elite Panaboard тақтасының жұмысын 

тексеріңіз.

Электрондық қаламның тіркелуі мен тіркеуді жою туралы ақпаратты «elite Panaboard 

тақтасының жұмысын тексеру» бөлімінен 

қараңыз (бет 55).

6.

Қуаттың қосқышын өшіріп, қуат сымын 

розеткадан ажыратыңыз.

7.

Экранның бетін сүртіңіз.

Экранның бетін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Ескертпе

Тазалау үшін бензол немесе абразивті химикаттарды пайдаланбаңыз. 

(Құрылғының түсі оңуы мүмкін.)

Экранның бетін құрғақ шүберекпен сүртпеңіз. 

(Бұл əрекет статикалық электр тоғының 

жиналуына апарады.)

elite Panaboard 

тақтасының биіктігі

Бұранда орны

-100 мм


Ең жоғарғы

Стандартты

Жоғары жақтан екінші

+100 мм


Төменгі жақтан екінші

+200 мм


Ең төменгі

Орнату нұсқаулығы

55

Пайдалану нұсқаулығы4

elite Panaboard тақтасының жұмысын тексеру

elite Panaboard тақтасын орнатып болғаннан кейін, келесі əрекеттерді жасап дұрыс істейтінін 

тексеріңіз.

Интерактивті мүмкіндіктерді тексеру

1.

«elite Panaboard software/book бағдарламалық құралын орнату» бөлімінің (бет 22) 

нұсқауларын орындап, бағдарламалық құралды орнатыңыз бірге берілген USB кабелін 

жалғаңыз.

2.

Интерактивті функциялардың дұрыс істейтінін тексеріңіз.

Проектор жоқ болса, тек elite Panaboard тақтасы мен компьютерді пайдаланып дұрыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

elite Panaboard software іске қосылғаннан кейін, компьютер экранында мөлшерлеу экраны көрсетіледі.

elite Panaboard тақтасында 2 секунд бойы саусақты келесі нүктелердің əрбіріне бірізді түрде тигізіп сынақ мөлшерлеуін орындаңыз. Нақтырақ реттеу үшін, проекторды пайдалану керек 

болады.


Электрондық қаламмен экран бетінде кез келген жазу жазып жəне сол жазу компьютер 

экранында көрсетіліп тұрғанын тексеріп құралдың дұрыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. 

(Электрондық қаламмен жазылған жазу экран бетінің өзінде көрсетілмейді.)Əрекет

Тексерілетін жағдай

Функция

Шаралар

1

Электр қуатын 

жалғаңыз.

Жарық диодты қуат көрсеткіші 

(жасыл) жанып тұр.

(Қалыпты жұмыс)

Жарық диодты қуат көрсеткіші 

(жасыл) жанбай тұр немесе 

жарық диодты қателік көрсеткіші 

(қызыл) жыпылықтап тұр.

Қуат сымын тексеріңіз.

«elite Panaboard тақтасын құрастыру» 

бөліміндегі 1-қадамды қараңыз.

Қабырғаға орнату → бет 50)

Түпқоймаға орнатуға арналған KX-B061 (бөлек сатып алынады) 

→ бет 53


1

3

42

Шамамен 100 мм

Шамамен 100 мм


Орнату нұсқаулығы

56

Пайдалану нұсқаулығыҚайта орау

elite Panaboard тақтасын қайта орау үшін, «elite Panaboard тақтасын құрастыру» бөлімінің əрекеттерін 

керісінше орындаңыз.

Қабырғаға орнату → бет 50.

Түпқоймаға орнатуға арналған KX-B061 (бөлек сатып алынады) → бет 53.

Құрылғыны «elite Panaboard тақтасын орамнан шығаруға дайындау» бөліміндегі суретке сай ораңыз 

(бет 49).

Ескертпе

Электрондық тақтаны экранның бетінен емес сыртқы шетінен ұстап тасымалдаңыз. (Экран бетін ұстап оны зақымдауға болады.)

Ескертпелер

57

Пайдалану нұсқаулығы4

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

F0510E0


1731

(For EU only)Еуропа Қауымдастығына кірмейтін елдерде қоқыстарды тастау ақпараты

Бұл белгілер тек Еуропа Қауымдастығында қолданылады.

Бұл өнім тасталатын болса, жергілікті басқару органдарынан немесе дилерден бұған ұқсас қоқыстарды 

тастау жолын сұрап алыңыз.Document Outline

 • Пайдалану нұсқаулығы
  • Мазмұны
  • Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін
   • Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін
   • Пайдаланушылар үшін
   • Қауіпсіздік туралы ақпарат (тек Ұлыбритания үшін)
   • Сақтық шаралар
   • Басқа ақпарат
  • Пайдалану
   • Бірге берілетін құралдар
   • Бөлшектерінің атаулары және қолданысы
   • Сыртқы құрылғыларды жалғау
   • elite Panaboard software/book бағдарламалық құралын орнату
   • Проекторды орнату
   • Жүйені реттеу (мөлшерлеу)
   • elite Panaboard software бағдарламалық құралын іске қосу және мөлшерлеу
   • Бағдарламалық құралдың мәліметін қарау
   • elite Panaboard software/book бағдарламалық құралын жою
   • Бағдарламалық құралдың соңғы нұсқасын жүктеп алу
  • Қолданба
   • Күнделікті күтім
   • Ақаулықтарды жою
   • Техникалық сипаттамалар
    • Шығыс материалдары және қосымша құралдар
  • Орнату нұсқаулығы
   • Орнату нұсқаулығы (білікті техникалық қызмет көрсетуші маманға арналған)
   • Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін
    • Ескертпе
   • Бірге берілетін құралдар
   • Қабырғаға орнату
   • Түпқойманы құрастыру KX-B061 (бөлек сатып алынады)
    • Жеткізілетін бөлшектер
    • Құрастыру нұсқаулары
   • Құрастыру нұсқаулары
   • elite Panaboard тақтасының жұмысын тексеру
    • Интерактивті мүмкіндіктерді тексеру
   • Қайта орау

Каталог: upload -> iblock -> 888
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче
888 -> В. В. Смирнова в начальной школе дети усваивают


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет