«Педагогические инновации как условие повышения качества образования»


БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢжүктеу 4.37 Mb.
Pdf просмотр
бет8/44
Дата21.01.2017
өлшемі4.37 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44

БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
МАҢЫЗЫ 
 
Кілт сөздер: педагогика, технология, инновация, шығармашылық, жаңа формация оқытушысы, акмеология, білім, 
тәрбие.   
Кез-келген  елдің  экономикалық  қуаты,    халқының  өмір  сүру  деңгейінің  жоғарылығы,    дүниежүзілік 
қауымдастықтағы  орны  мен  салмағы  сол  елдің  технологиялық  даму  деңгейімен  анықталады.  Жалпы  қоғам  дамуы  мен 
жаңа технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру 
деңгейіне  келіп  тіреледі.  Ал  сол  білім  беру  үрдісін  алдыға  тарту,  берілген  білімнен  нәтиже  шығару,  кез-келген 
білімалушыны тұлға етіп қалыптастыру ол әрине мына біздер,  оқытушылар қауымына тікелей байланысты. Сол үшін де 
әрбір педагог бір орында тоқтап қоймай үнемі ізденісте жүруі қажет.  
Keywords: pedagogics, technology, innovation, work, technology knowledge, education. 
Economic output in any country, a high level of life of the people of the world community and the weight is determined by the 
level of technological development of the country . In this country rests in the level of informatization of this sphere of development 
and  introduction  of  new  technologies  on  the  road  and  statement  education  levels  of  society  in  general  of  quality  introduction. 
Educations,  teachers to a community, any the person, given out formations of a conclusion of result so that he of course following 
we who are directly connected from attraction process formation forward. Therefore each teacher has to develop himself.  
 
Педагогикалық  қызметке  ынтасы  жоғары,  білім  беру  саласындағы  үнемі  жаңарып  отыратын 
өзгерістерге  икемді,  жаңа  технологияларды  оқу-тәрбие  үрдісінде  қолдана  алатын  оқытушы  ғана 
қоғамдағы өзгерістерге бейім білім алушының жеке тұлғасын қалыптастыруда түйінді  тұлға болып 
табылады.  Бүгінгі  таңда  білім  берудегі  басты  міндет  әртүрлі  әдіс  –  тәсілдерді,    жаңа 
технологияларды  қолдана  отырып  білім  алушының  пәнге  деген  қызығуларын  арттыру  және  білім 
сапасын  жақсарту.  Қазіргі  қоғам  бір  орында  тұрмайтын,  өзгермелі  қоғам,  адамның  орнын  техника 
ауыстырған  қоғам.  Техника  мен  инновациялық    технологияның  дамыған  кезінде  адамзаттың  өмірі 
недәуір  жеңілдеді.  "Инновация"  сөзінің  түп  негіздік  анықтамасы  да  -"жаңашылдық"  деген  ұғымды 
білдіреді. Немесе басқаша айтқанда жаңашылдық – нағыз құрал, ал инновация осы құралды меңгеру 
үрдісі.  Сауатты  түрде  таңдап  алынған  жаңашылдық  барынша  мүмкін  дәрежеде  жаңа  енгізілімнің 
табысқа  жетуіне  кепілдеме  беруі  тиіс.  Инновациялық  үрдіс  деп  жаңалықты  жасау,  меңгеру, 
пайдалану  және  тарату  бойынша  жүргізілетін  кешенді  іс-әрекетті  айтады.  Бүгінгі  жағдайда  жаңа 
ғылыми, тәжірибелік білімді жасау және оларды меңгеру мен іске асыруды инновациялық тұрғыдан 
қарастыруға болады.  
Педагогикалық  технология  оқу  үрдісімен,  яғни  оқытушы  мен  білім  алушының  іс-әрекетімен, 
оның  құрылысымен,  құралдармен,  әдістері  және  түрлерімен  түбегейлі  байланысқан.  Жаңа 
технологияны  меңгеру  оқытушының  асқан  шеберлікті,    арнайы  дайындық  пен  ізденісті, 
сауаттылықты  қажет  етеді.  Инновациялық  оқыту  білімді  тереңдетумен  қатар  білімалушыны  оқу 
әрекетіне  жетелеп,  олардың  оқуға  деген  ынтасын  оятады.  Бұл  жаңа  технологиялар  шығармашыл 
қабілеттің  дамуына  жағдай  туғызады.  Әр  оқытушы  қазіргі  жаһандану  саясатына  сәйкес  жаңа 
технологияны  өз  ыңғайына,  пәніне  лайықтап  пайдалануға  тиіс.  Сабақты  тартымды  өткізу  және 
білімалушының  оқуға  деген  қызығуын  арттыру  үшін  әр  сабақты  түрлендіріп,  арттыруы  шарт.  Ол 
үшін  тек  бір  технологиямен  шектеліп  қалмай,  әр  түрлі  технологияның  сан  қилы  элементтерін 
пайдалану  артық  етпесі  анық.  Сабақта  мәселелік  оқыту  технологиясының  басты  мақсаты  –білім 
алушыны  өз  бетімен  ізденуге  үйрету,  олардың  танымдылығы  мен  шығармашылық  икемділіктерін 
дамыту.  Ерекшелігі:  оқу  материалында  баланы  қызықтыратындай  құпиясы  бар  мәселе  туғызу. 

53 
 
Инновация  көпсалалы,  кең  қолданыста.  Педагогика  ғылымында  өзіндік  категориясы  болмаса  да, 
зерттеуші ғалымдар білім беру жүйесіне жаңалық енгізу деп қолданып жүр.  
Педагогтің  жеке  тұлға  қалыптастырудағы  іс-әрекетінің  басты  материалы  –  педагогикалық 
технология.  Сондықтан  білім  беру  мекемелерінде  жүргізілетін  ғылыми  –    әдістемелік  жұмыстың 
негізгі бағыты, мазмұны, формасы, мақсат пен міндеті айқындалса, бұл білім беру мекемесінде оқу – 
тәрбие  үрдісінің  сапалық  деңгейі  жоғары  болары  сөзсіз.  Ал  оқу  тәрбие  үрдісінің  технологиясы  – 
білімалушы  тұлғасын  дамытуға  бағытталған  мақсат,  мазмұн,  құрал,  форма  және  әдістер  жүйесі. 
Қазіргі  кезеңде  білім  берудің  ұлттық  моделіне  өту  оқыту  мен  тәрбиелеудің  соңғы  әдіс  тәсілдерін 
инновациялық 
педагогикалық 
технологияларды 
игерген, 
психологиялық-педагогикалық 
диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез 
арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, 
шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуды қажет етеді. Ұлы ойшыл ғұлама әл-Фараби 
«Адам бойындағы ең үлкен қасиет – қабілет өмірді түсіну, қанағат тұту, ұстанымдылық және өзгеге 
ұқсамайтын  даралық»  деген.  Ғұламаның  осы  өмірлік  ұстанымы  бүгінгі  білімнің  басты 
үйлесімділігінде  екеніне  көз  жеткізуге  болады.  Сонымен  инновациялық  технология  дегеніміз  – 
педагогтың  білімі,  білігі,  иннтеллектуалдық,  кәсіби  әдіс-тәсілдер  жүйесін  қолданудағы 
шығармашылық қабілет жиынтығы, мұндағы қажеттілік, қабілет, мүмкіндіктен туындайтын нәтиже 
даму  мен  ұмтылыс  арқылы  жүзеге  асады.  Білім  беруді  дамыту  үрдісінің  әлемдік  үрдіске  кірігуі, 
дамыған елдердің стандартына деген ұмтылыс қоғам дамуындағы қажеттіліктерді туындатып отыр. 
Педагогикалық  технология  жетілдірілген  оқыту  мен  тәрбие  жүйесін  құру  және  оқу-тәрбие  үрдісін 
жобалаумен  айналысады.  Педагогикалық  технология  басқарылатын  қайта  жаңғыртылатын  оқу 
тәрбие  үрдісін  жобалауды  көздей  отырып,    білім  берудің  негізгі  мақсаты  мен  міндеттерін  шешуді 
қамтамасыз ететін ғылыми тұрғыдан негізделген амал тәсілдердің жүйесін құрайды.   
Педагогикалық 
технологияның 
тиімділігі 
педагогикалық 
шарттарға 
байланысты. 
Педагогикалық  шарттарға,  ең  алдымен,  педагогтің  дербес  ерекшеліктері:  тұлғалық  даралығын, 
мәдениеттілігін,  қызығуын,  т.с.с.  жатқызуға  болады.  Сонымен  бірге,  білімалушылармен  қарым-
қатынас  жасау  біліктілігі  мен  кәсіби  шеберлігі  ерекше  мәнге  ие  болады.  Сабақты  оқытуда  жаңа 
педагогикалық технологиялардың көптеген түрлерін пайдалана отырып сабақ өткізуге болады. Жаңа, 
инновациялық  технологиялардың  түрлері  сан  алуан.  Мысалы:  сыни  тұрғысынан  ойлау 
технологиясы,  проблемалық  оқыту  технологиясы,  интерактивті  оқыту  технологиясы,  Шаталовтың 
схемалық технологиясы
модульдік технология, ізгілендіру технологиялары және т. б. [1, 17]. 
 
Көріп  тұрғанымыздай  педагогикалық  технологиялардың  түрлері  сан  түрлі.  Дегенмен  де  оқу-
тәрбие  үрдісінде  жаңа  педагогикалық  технологияларды  қолданудың  өзіндік  ерекшеліктері  бар. 
Инновациялық  білім  берудің  нәтижесінде  оқыту  мен  тәрбиелеудің  соңы  әдіс-тәсілдерін 
инновациялық-педагогикалық 
технологияны 
меңгерген,психологиялық-педагогикалық 
диогностиканы  қабылдай  алатын  және  нақты  тәжірибелік  іс-әрекет  үстінде  өзіндік  даңғыл  жол 
салуға икемді, шығармашыл педагог, зерттеуші жаңаша оқытушы болып шығады.  
Дәстүрлі сабақта инновациялық тәсілдерді қолдану оқушылардың сөйлеу әрекетін дамытудың 
бірден-бір  тиімдісі  болып  табылады.  Жалпы  дәстүрлі  сабақ  білімалушылардың  көзқарасын 
қалыптсатыруда  өз  шегінен  шығармайды.  Дәстүрлі  сабақ  кезінде  бірнеше  кемшіліктер  бар,  атап 
өтсем:сабақ  айту  кезінде  тек  қана  топтағы  жақсы  оқитьын  білімалушылар  ғана  көзге  түсіп,  нашар 
оқитын  білімалушылар  тысқары  қалып  отырады,  өздерін  не  теориялық  не  практикалық  жағынан 
көрсете  алмайды.  Мұндай  жағдайды  өзгертуге  маған  және  менің  білімалушыларыма  топпен  және 
жұппен  жұмыс  істеу  пайдасын  тигізеді.  Топқа  әртүрлі  деңгейдегі  оқушыларды  біріктіремін. 
Олардың  ішінде  біреуі  жақсы  ой  айта  алатын,  біреуі  топтағыларды  ойға  жетелейтін,  ал  біреуі  тек 
тыңдап,    көріп  есіңе  сақтайтыңдар.  Топтағы  оқушылар  бірігіп  оқу  материалын  қарайды,  берілген 
тапсырманы,  бір-біріне  түсіндіреді.  Тәжірбиеде  кездесіп  жүргендей  осындай  жұмыстардан  кейін 
білімалушы міндетті түрде оқығанын әңгімелей алады, не мазмұны шағын мазмұндама жаза алады. 
Әрине  мұндай  жұмыстарды  жүргізу  алдын  ала  білімалушының  өз  сөзін  жеткізе  алатындай  таңдай 
білген жөн. Сонымен қатар менің педагогикалық тәжірибемде қолданып жүрген жаңа педагогикалық 
технологиялардың  бірі  интерактивті  оқыту  технологиясы.  Интерактивті  оқыту  –  бұл,  ең  алдымен 
білімалушы  мен  оқытушының    қарым-қатынасы  тікелей  жүзеге  асатын  сұхбаттасып  оқыту  болып 
табылады.  Интерактивті  оқытудың  мәнісі  –барлық  білімалушы  таным  үрдісімен  қамтылады,  олар 
өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы түсінуге және қарсы әсер етуге мүмкіндік алады. 
Таным  үрдісінде,  оқу  материалын  игеруде,  білімалушылардың  біріккен  әрекеттері  мынаны 
білдіреді:әр  білімалушы  өзіне  тән  еңбегін  сіңіреді,  білім,  идея,  әрекет  ету  тәсілдерімен  алмасу 

54 
 
үздіксіз жүреді. Сонымен қатар, бұл үрдіс мейірімділік пен өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында 
болады. 
Интерактивті әдіс қолдану кезінде мыналар ескерілуі керек:  

 
тұлғаның еркіндігі мен құқықтары сақталуы; 

 
тұлғаның өзін көрсете алуына жағдай жасау; 

 
педагогикалық қолдау көрсету. 
Интерактивті  әдістерге  мыналар  жатады:  проблемалық  шығарма  әдістері,  презентациялар, 
пікірталастар, топпен жұмыс, «миға шабуыл» әдісі, сын тұрғысынан ойлау әдісі, ерттеулер, іскерлік 
ойындар, рөлдік ойындар, «инсерт» әдісі, сахналау, тест сынағы әдісі, дебат, т. б.  
Интерактивті  әдіске  сондай-ақ  әр  түрлі  көмекші  құралдарды:  тақта,  кітаптар,  бейне 
материалдар,  слайдтар,  флипчартттар,  постерлер,  компьютерлер  және  т.  б.  пайдалана  отырып, 
таныстырулар жатады 
[2, 34]. 
 
«Миға  шабуыл»  («ми  шабуылы»,  «ми  штурмы»  немесе  «дельфи»)  әдісі  бойынша  берілген 
сұраққа  әр  білімалушы  жауап  бере  алады.  Маңыздысы  –  айтылған  көзқарасқа  баға  қоймау  керек, 
барлық  жауап  қабылданады  және  әр  пікір  тақтаға  немесе  қағазға  жазылғаны  дұрыс.  Қатысушылар 
олардан  негіздеме  немесе  түсініктеме  талап  етілмейтінін  түсінулері  тиіс.  Бұл  әдісті  кері  байланыс 
алу үшін қолдануға болады. «Миға шабуыл» әдісі қажеттілігіне қарай тиімді әдіс болып табылады 
және мынадай мәселеледір шешуге болады:  

 
даулы мәселелерді талқылау; 

 
талқылауға қатысуға онша сенімді емес қатысушыларды ынталандыру; 

 
қысқа мерзім ішінде идяны көптеп жинау.  
Қазіргі  білім  беру  жүйесінің  мақсаты  –  бәсекеге  қабілетті  маман  дайындау.  Ізденімпаз 
оқытушының  шығармашылығындағы  ерекше  тұс  –  оның  сабақты  түрлендіріп,    тұлғаның  жүрегіне 
жол  таба  білуі.  Ұстаз  атана  білу,  оны  қадір  тұту,  қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  -  әр  оқытушының 
борышы.  Ол  өз  кәсібін,  өз  пәнін,  барлық  шәкіртін,  мектебін  шексіз  сүйетін  адам.  Нарық 
жағдайындағы оқытушыға қойылатын талаптар бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары 
болуы,  кәсіби  шеберлігі,  әдістемелік  жұмыстағы  шеберлігі.  Осы  айтылғандарды  жинақтай  келіп, 
жаңа формация оқытушысы- рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, 
зерттеушілік,  дидактикалық-әдістемелік,  әлеуметтік  тұлғалы,  коммуникативтілік,  ақпараттық  және 
тағы  басқа  құдыреттіліктердің  жоғары  деңгейімен  сипатталатын  рухани-адамгершілікті,  азаматтық 
жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға.  
Елбасы Н. Ә. Назарбаев, - Ұстаз үшін ең негізгі мақсат – әр сабақты тартымды, тиімді, түсінікті 
етіп  өткізу.  Оны  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  заман  талабына  сай  ақпаратты  технологияларды 
қолдану  деп  айтқан  болатын.  Елбасымыздың  осы  бір  сөздері  менің  педагогикалық  жолымда  алға 
итермелейтін сөз болып қалыптасты.  
Білім  сапасын  арттырудағы  жаңа  инновациялық  технологияларды  оқып,  үйреніп,  сараптай 
келе, мынадай тұжырым жасауға болады:  

 
білім  алушылардың  білім,  білік  сапасын  арттырудағы  жаңа  инновациялық  технология 
түрлері  сан  алуан,  оларды  таңдау  және  одан  шығатын  нәтиже  оқытушының  кәсіби  біліктілігіне 
тікелей байланысты; 

 
жаңа инновациялык технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілгенде ғана 
жетістікке жетуге болады; 

 
жаңа  инновациялық  оқыту  технологияларын  енгізу  барысында  әрбір  оқу  орнының 
материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі жетіспеуі, кадрлық әлеуметтің 
төмендігі көп кедергі жасайды.  
Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты – оқу орындарындағы 
білім  беру  процесіне  жаңа  инновациялық  технологияларды  енгізу  екендігі  сөзсіз  түсінікті. 
Сондықтан  ғылыми-техникалық  прогрестен  қалыспай,  жаңа  педагогикалық  инновацияларды  дер 
кезінде  қабылдап,  өңдеп,  нәтижелі  пайдалана  білу  –  әрбір  ұстаздың  негізгі  міндеті  болып 
табылады.Біздің  ойымызша,   оқу  орындарында  инновациялық басқару  жүйесін енгізіп, оны жүзеге 
асыру міндет.  
Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты міндеттері 
мынадай:  
– әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра 
білу; 

 
білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 

 
өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

55 
 

 
 аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:  
1.
 
Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның құрылымы. – А.: Өркен, 2007.  
2.
 
Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. – //Қазақстан мектебі, №4, 2008.  
 
 
О.А. Кечко 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА РАБОТЫ С АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ИНТЕРНЕТ-ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
 
Статья  представляет  альтернативный  метод  работы  с  англоязычными  web-сайтами  с  использованием 
электронного  on-line  переводчика  для  оперативного  поиска,    переработки  необходимой  информации,    перевода  и 
озвучивания  необходимых  объемов  текста  различной  сложности  для  представления  учебного  проекта  на  английском 
языке.  Электронный on-line переводчик,  англоязычный web-сайт,  учебный проект на английском языке 
 
Сегодня  социальный  заказ  требует  воспитания  настоящего  гражданина  и  патриота,  подлинно 
свободной  личности,  которая  способна  добывать  и  применять  знания,  тщательно  обдумывать 
принимаемые  решения  и  чётко  планировать  действия,  личности,  готовой  самоотверженно  служить 
своей  стране.  И  ценность  любого  специалиста,  а  особенно  военного,  повышается,  если  он  владеет 
хотя бы одним иностранным языком. На первый план начинают выходить задачи, которые требуют 
сформированных  ключевых  компетенций.  В  формирующемся  информационном  обществе  такие 
задачи становятся приоритетными.  
Решение  данных  задач  требует  от  преподавателей  и  воспитателей  изучения  и  внедрения  в 
образовательный  процесс  альтернативных  технологий,  методов,  форм  и  способов  ведения 
образовательной  деятельности.  Особенно  актуальна  данная  задача  в  условиях  Омского  кадетского 
военного  корпуса  (ОКВК),  когда  познавательный  интерес  и  мотивация  кадетов  к  образовательной 
деятельности  существенно  зависят  от  личности  самого  педагога,  его  профессионального  и 
культурного уровня,  педагогического и методического мастерства.  
Актуальность  метода  учебного  проекта  заключается  в  том,  что  его  реализация  повышает 
эффективность образования по ключевым показателям:  
-придает результатам образования социально и личностно значимый характер; 
-обеспечивает более  адресное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 
и творческого продвижения к запланированным результатам; 
-формировать мотивационную основу учебной деятельности; 
-развивает навыки коллективной учебной деятельности, умения работать в паре и команде; 
-обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний,  умений и 
навыков,  но  и  формирование  картины  мира,    компетентностей  в  любой  предметной  области 
познания.   
В  условиях  Омского кадетского  военного  корпуса,  когда  мы  имеем  дело с  обучающимися  не 
только  из разных  школ, но  и  из  разных  городов, областей  и  даже  стран,  особенно  важной  задачей 
является  распознать  и  учесть  учебные  возможности,  способности,    возрастные  и  национальные 
особенности и интересы каждого кадета. Метод учебного проекта используется мною как наиболее 
эффективный  способ  обеспечения  условий  для  реализации  индивидуальной  образовательной 
траектории кадетов на уроке английского языка.  
Более того, в соответствии со спецификой нашего образовательного учреждения,  приобретают 
ведущую  роль  и  особое  значение  формирование  личностного  и  жизненного  самоопределения, 
формирование основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  социальной роли «Я» 
как гражданина России, доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам.  
Итак,  концепцией  моей  образовательной  деятельности  является  реализация  учебного  проекта 
на  разных  уровнях:  в  рамках  урока,  серии  уроков,  во  внеурочной  проектно-исследовательской 
деятельности  кадетов,  в  рамках  летней  проектной  школы.  Это  значит,  что  в  своей  практике  я 
использую  проектную  методику  как  основу  для  планирования  и  реализации  образовательного 
процесса.  Основным  затруднением  для  достижения  запланированных  результатов  является 
недостаточный  уровень  сформированности  языковой  компетенции  у  вновь  прибывающих  кадетов  

56 
 
по английскому языку. Решение данной проблемы и становится приоритетным направлением моей 
работы в рамках реализации учебного проекта.  
Учебный проект, с моей точки зрения, является основным инструментом для формирования и 
развития ключевых компетенций. В Основной образовательной программе ООО Омского кадетского 
военного  корпуса  проектная  технология  –  это  одна  из  ведущих  технологий,  направленных  на 
развитие  универсальных  учебных  действия  (УУД).  Для  учебного  проекта  на  иностранном  языке 
наиболее актуальными являются следующие УУД:  
Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной 
деятельности.  
2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль 
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках 
предложенных  условий  и  требований,    корректировать  свои  действия  в  соответствии  с 
изменяющейся ситуацией.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности ее 
решения.  
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные УУД  
6. 
Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации, 
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение 
(индуктивное,  дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
7.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для 
решения учебных и познавательных задач.  
8. Смысловое чтение.  
9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
 10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других 
поисковых систем.  
Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,  аргументировать и отстаивать 
свое мнение.  
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности; владение устной и письменной речью,  монологической контекстной речью.  
13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.  
Объектом  нашей  общей  с  кадетами  образовательной  деятельности  являются  действующие 
англоязычные  web-сайты,  которые  предоставляют  возможность  получения  актуальной, 
представляющей познавательный интерес информации на современном “живом” английском языке. 
Дальнейшая  познавательная  деятельность  с  такими  сайтами  формирует  осознание  обучающимися 
способов  самореализации  с  использованием  английского  языка.  Изучение  иностранного  языка 
приобретает  практический  смысл,  а  значит,  повышается  мотивация  к  изучению  предмета.  В 
настоящее время доступны англоязычные web-сайты практически по всем основным темам,  которые 
изучаются в рамках содержания Рабочей Программы по иностранным языкам, в том числе и военной 
направленности.  
Предметом  образовательной  деятельности  могут  быть  вопросы  развития  культуры, 
образовательные,  профессиональные  интересы  кадет.  Приведу  адреса  англоязычных  web-сайтов, 
которые использовались кадетами в 11 классе. 
В  настоящий  период  в  связи  с  прибытием  кадетов  6  классов,  в  ОКВК  вступает  в  силу 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования:  приказ 

57 
 
Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010  г.  №  1897.  Прибыли  кадеты,  для  которых  очень 
актуальными являются темы, способствующие формированию основы гражданской  идентичности: 
флаги  и  знамена  России,  своего  города  и  Омского  кадетского  военного  корпуса  (ОКВК),  герои 
ОКВК, знаменитые люди России и родного города, Москва и столицы стран изучаемого языка.  
Планируемым  результатом  нашей  деятельности  является  создание  и  представление 
мультимедийной презентации на английском языке по заявленной теме. Объем выполняемой работы 
зависит  от  уровня  проекта:  учебный  проект  в  рамках  урока  составляет  не  более  2  информативных 
слайдов  на  обучающегося,  если  проект  запланирован  на  серию  уроков,  то  возможно  создание 
многослайдовых презентаций в индивидуальном,  парном или групповом режимах. Такой результат 
и  является  личностно  и  социально  значимым  продуктом,  выполненным  в  рамках  одного 
практического занятия по теме или за определенный промежуток времени, например во внеурочное 
время. Таким образом, мы также решаем проблему интеграции урочной и внеурочной деятельности, 
что  приобретает  актуальность  в  связи  с  введением  нового  Федерального  государственного 
стандарта.  
Организацию  познавательной  деятельности  обучающихся  с  использованием  электронного 
перевода  и  озвучивания  необходимой  информации  на  английском  языке  с  помощью  оn-line 
переводчика  возможно,  по  моему  мнению,  определить  как  эффективный  метод  работы  с 
англоязычной  интернет-информацией.  Данный  метод  эффективен  как  в  группах  обучающихся, 
которые имеют серьезные пробелы в языковых знаниях и затруднения в речевых умениях,  так и для 
обучающихся,  которые  намерены  совершенствовать    речевые  и  языковые  компетенции  в  целях 
решения творческих, эвристических задач. Электронный переводчик позволяет не только перевести 
информацию  с  английского  языка,  но  и  легко  редактировать  информацию  –  осуществлять  отбор 
содержания  проекта  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,    сокращать  предложения,  
комбинировать  фразы,  а  также  прослушать  готовый  текст  в  индивидуальном  режиме  для 
презентации  своего  слайда.  Данный  прием  существенно  увеличивает  долю  самостоятельной 
деятельности 
обучающихся, 
создает 
условия 
для 
проектирования 
индивидуального 
образовательного  маршрута,  планирования  кадетами  личностно  значимого  результата,  создания 
ситуации успеха.   
Таким  образом,  данный  метод  может  являться  ведущим  в  проектной  технологии  и  решать 
следующие задачи.  
В чтении:  
-читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  повышенной  сложности  с  полным  и 
точным пониманием с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (в данном 
случае  с  использованием  электронного  перевода);  уметь  оценивать  полученную  информацию 
оперативно, без особых временных затрат на использование печатных словарей; 
-читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  значимой/нужной/интересующей 
информации.  Даже  с  учетом  несовершенного  перевода  с  помощью  электронного  переводчика  с 
английского  на  русский  язык,  легко  можно  выбрать  необходимую  информацию  и  вернуться  к 
оригиналу.  
В говорении:  
-  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на 
текст/ключевые слова/план/вопросы; 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного и озвученного текста; 
-  кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной  работы.  Необходимо  отметить,  что 
функция  озвучивания  оригинального  текста,    отдельных  слов  и  фраз  на    английском  языке 
значительно  сокращает  время  на  подготовку  монологического  высказывания,  способствует 
индивидуализации и самостоятельности подготовки речевого высказывания.   
В познавательной сфере: 
-  владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией 
чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  (читать/слушать  текст  с  разной 
глубиной понимания); 
-  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
-  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями,  мультимедийными средствами); 

58 
 
-  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  иностранных 
языков.  
Эффективность  метода  электронного  перевода  и  озвучивания  заключается  в  том,  что  все 
познавательные задачи решаются оперативно, в рекордно короткие сроки,  что позволяет и мне, как 
преподавателю  и  кадетам  рационально  планировать  проектную  деятельность.  В  своей  практике  я 
использую только перевод оригинального текста с английского на русский язык и ни в коем случае 
не  наоборот.  Считаю,  что  использование  перевода  с  русского  на  английский  язык  в  ходе 
организации  исследовательской  проектной  деятельности  не  допустимо,  более  того,  может  иметь 
обратный эффект для формирования англоязычной речевой компетенции.  
Мой  опыт  работы  с  англоязычной  интернет-информацией  используется  преподавателями 
Омского кадетского военного корпуса. В 2015 году в рамках открытого урока мною был представлен 
опыт использования ИКТ по теме «Развитие познавательной активности кадетов на примере работы 
с  англоязычным  web-сайтом  по  теме  «Профессия  на  всю  жизнь»,  в  формате  педагогической 
лаборатории в рамках I Методического полигона. В 2016 г. опубликована статья по теме в сборнике 
материалов  II  Педагогических  чтений  «Воспитательная  школа  М.  И.  Драгомирова»,  Федеральное 
государственное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Омский  кадетский  военный  корпус 
Министерства обороны Российской Федерации». 
Данная работа может иметь широкие перспективы применения, такие как создание странички 
web-сайта, 
самостоятельного 
отдельного 
блога 
на 
иностранном 
языке, 
проведение 
профориентационной работы,  классных часов и других мероприятий.  
Таким  образом,  методы  и  приемы,  которые  предлагаются  в  рамках  учебного  проекта,  будут 
интересны  не  только  преподавателям  иностранных  языков,  но  и  преподавателям  гуманитарных  и 
других  дисциплин,  а  так  же  воспитателям,  т.е.  тем  участникам  ОП,  которые  прежде  всего 
заинтересованы в воспитании и развитии кадет, владеющих навыками самостоятельного движения в 
информационных  полях,  умениями  ставить  и  решать  задачи  профессиональной  направленности, 
самоопределения и представлять себя и свои достижения, а так же достижения ОУ (ОКВК) и своей 
страны на родном и иностранном языках.  
Считаю  что  данный  опыт  будет  полезен  педагогам  школ  и  других  образовательных 
учреждений,  которые  индивидуализации  образовательного  процесса,  его  эффективности  и 
повышении познавательного интереса обучающихся.  
 
Литература:  
1. Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего образования:  приказ Минобрнауки 
России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  
2.  Примерная  программа  «Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Иностранный  язык.  5-9  классы.  -  М.: 
Просвещение, 2010» 
3.  Концепция  совершенствования  лингвистической  подготовки  личного  состава  Вооруженных  Сил  Российской 
Федерации, утвержденной Министром обороны Российской Федерации 26 декабря 2013 г.   
4. Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. – М.: Народное образование,  2001.  
 
 
А.С. Кожагельдина 
Каталог: uploads -> files -> NIR
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет