Программалық-аппаратты есептеу комплекстері көмегімен бейнелерді құру және


-ДӘРІС  AUTOCAD  ЖҮЙЕСІ  КӨМЕГІМЕН  ҚАРАПАЙЫМ  СЫЗБАЛАРДЫPdf көрінісі
бет15/26
Дата06.01.2022
өлшемі0,75 Mb.
#16006
түріПрограмма
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
4-ДӘРІС  AUTOCAD  ЖҮЙЕСІ  КӨМЕГІМЕН  ҚАРАПАЙЫМ  СЫЗБАЛАРДЫ 

ЖАСАУ ҚҰРАЛДАРЫ  

 

Auto  CAD    суреттер  сызбаның    элементі  болып  табылатын  геометриялық 

примитивтерді  теру  арқылы  нүктенің  немесе  обьектінің  жиынтығы  ғана  емес  толықтай 

өңделген  жүйе  түрінде  құрылады.  Графикалық  примитив  құралдар  тақтасындағы 

“Рисование”  немесе  “Черчение”менюін  шақыру  арқылы  сызылады  немесе  командалық 

қатардан “Команда”енгізіледі. 

                 

 

(1-сурет) Сызықтарды құру. 

Кесінді 


Line командасы-кесінді құру. 

       Команданы шақыру: 

-  Командалық жол: Line; 

-  Құралдар тақтасы: Кесінді (1-сурет) 

Line командасының кілті: 

-  Close-сынықты тұйықтау

-  Undo-ақырғы салынған кесіндіні өшіру. 

Команда:Командалық жолға Line командасын енгізіп Enter пернесін басу  

Команда: line Enter пернесін басу 

Координатаны  көрсетіңіз:10,10  Кесіндінің  бірінші  нүктесінің  координатын  енгіз 

және Enter пернесін бас 

Spesify next  point or [Undo]:100,50 Кесіндінің екінші нүктесінің координатын енгіз 

немесе жою үшін «Undo» және Enter пернесін бас 

Spesify next  point or [Undo]:200,50 Кесіндінің келесі нүктесінің координатын енгіз 

немесе жою үшін «Undo» және Enter пернесін бас 

Spesify  next    point  or  [Close|Undo]:close  Кесіндінің  келесі  нүктесінің  координатын 

енгіз немесе жою үшін «Undo» немесе «Close»-ді алдыңғыны жасыру үшін бас және Enter 

пернесін бас 

 Тік және сәуле 

xLine командасы-екі бағыттада соңы жоқ тура орналасқан. 

         Команданы шақыру: 

-  Командалық жол: xLine; 

-  Құралдар тақтасы: Тура (1-сурет)         хLine командасының кілті: 

-  Hor – тура көлденең берілген нүкте арқылы құру;  

-  Ver –  тігінен тура берілген нүкте арқылы құру;   

-  Ang – нүкте және бұрыш бойынша тура құру;  

-  Bisect – берілген үш нүкте арқылы жарты бұрышпен;  

-  Offset – негізгі сызықтан ауытқу. Негізгі сызықпен тура немесе параллель құрылады. 

Команда: хline командалық жолда “ xLine ”командасын енгізіп Enter  

Spesify a  point or [Hor|Ver|Ang|Bisect|Offset]:10,10 орталық нүктеден тура координат 

жүргіземіз немесе кілтін енгіземіз және Enter 

Spesify  throught  point:10,100  тігінен  жанама  өтетін  нүктенің  координатын  енгізіп 

Enter  пернесін бас  

Ray командасы – сәуленің құрылуы. 

Команда: Ray командалық жолда “ Ray ”командасын енгіз және Enter 

Spesify start point:10,10 сәуленің бірінші нүктесінің координатын көрсет және Enter  

пернесін бас 

Spesify throught point:10,100 нүктенің сәуле өтетін жанама координатын көрсет және 

Enter  пернесін бас 

Жартысызық 

pLine командасы – жартысызық құру. 

          Команданы шақыру: 

-  Командалық жол: pLine; 

-  Құралдар тақтасы: Жартысызық (1-сурет). 

Жартысызық  жүйелік  сызықтармен  доғалық  сегменттердің  байланысынан  тұрады 

және графикалық примитивтер жүйесі  сияқты өңделеді. Жеке сегменттердің енін немесе 

жарты енін беруге болады, жартысызықты сызу немесе тұйықтау. 

           pLine командасының кілті:  

-  Arc – доға тәртібіне өту;   

-  Close – жартысызықты кесіндімен бекіту;  

-  Halfwidth  – жартысызықтың жарты енін береді;  

-  Length – алдыңғының жалғасы ретінде сол бағытқа құрылған сегменттің ұзындығы;  

-  Undo – ақырғы құрылған сегментті жою;  

-  Width – келесі сегменттің енін береді. 

Команда: pline командалық жолда “ pLine ”командасын енгізіп Enter   пернесін бас 

Spesify start point:100,10 бастапқы нүктенің координатын енгіз де Enter 

пернесін бас 

Current line – width is 0.0000 – жартысызықтың ағымдағы ені; 

Spesify  next    pointor  [Arc|  Close|  Halfwidth|  Length|  Undo|  Width]:  100,100  келесі 

нүктенің координатын енгіз немесе кілтін көрсетіп Enter бас 

            Доға салу ережесі 

Spesify next  point or [Arc | Close | Halfwidth | Length | Undo | Width]: Arc кілт туралы 

сұранысқа “ Arc ” енгізіп Enter бас 

Spesify endpoint of arc or [  Angle | Center | Close | Direcation | Halfwidth | Line | Radius 

|  Second  pt  |  Undo  |  Width  ]:  200,10  доғаның  соңғы  нүктесінің  координатын  енгізіп  Enter 

пернесін басу керек. 

               pLine  командасының доға тәртібіндегі кілті: 

-   Angle – орталық бұрыш;  

-  Center – доғаның ортасы; 

-  Close – доғаны жасыру; 

-  Direcation – бағыт; 

-  Line – кесіндінің тәртібіне өту; 

-  Radius – доғаның радиусы; 

-  Second pt – доғаның екінші нүктесін үш нүктемен. 
Кішкентай сызық (Мультилиния) 

Мультилиния – параллельдік сызықтардың жиынтығы. 

mLine командасы – мультилиния құру; 

             mLine командасының кілті 

-  Justification  –  сызықтың  бастапқы  нүктесіндегі  жағдайын  анықтау,  келесі  белгілерді 

қабылдауы мүмкін:  

-  Top – сызықтың бастапқы нүктесі жоғарғы сызықтан табылады (егер солдан оңға қарай 

сызса); 


-  Zero  –  бастапқы  сызықтың  нүктесі  мультилинияның  соңғы  сызықтарының  арасынан 

табылады;  

-  Bottom – сызықтың бастапқы нүктесі төменгі сызықтан табылады;  

-   Scale  –  берілген  коэффициенттер  Offset-тің  пропорционалдық  ауытқуы,  анықталған 

түрде (соңғы сызықтардың арақашықтығы);   

-   Style – стиль (түр)таңңдау. (мультилинияның стилін “Стили мультилинии” терезесінен 

“Формат ” R “Стиль мультилинии” менюі бөлімінен таңдауға болады ). 

Команда: mLine командалық жолда «mLine» командасын енгіз және Enter пернесін 

шертіңіз 

Current settings:Justification=Top,мультилинияның ағымдағы құрылуы 

Scale=1.00, Style=STANDARD  

Specify  start  point  or    [Justification  |  Scale  |  STyle]:100,10  бастапқы  нүктенің 

координатын көрсет немесе кілт таңдап және Enter пернесін бас 

Specify next point:100,100 келесі нүктенің координатын көрсет және Enter пернесін 

басу керек. 

 Көпбұрыш 

Polygon командасы – дұрыс көпбұрыштың құрылуы. 

              Polyline командасының кілті 

-  Edge  –  бір  жақтың  тапсырмасы.Сұраныстан  кейін  жақтың  бірінші  және  екінші 

нүктелерінің координаттарын енгізу керек; 

-  Inscribed in circle – Көп бұрышты құру; 

-  Circumscribed about circle – суреттелген көпбұрышты құру; 

Команда: Polygon Командалық жолда «Polygon» командасын енгізіп Enter пернесін 

басыңыз 


Enter  number  of  sides  <4>:5  көпбұрыштың  жақтарының  санын  енгіз  және  Enter 

пернесін басыңыз 

Specify center of polygon or [Edge]:200,200 копбұрыштың орталық координаттарын 

енгіз немесе кілтті таңдап Enter  бас 

Enter  an  option  [Inscribed  in  circle  |  Circumscribed  about  circle]:  жазылған 

копбұрышты құру үшін “ I ” кілтін енгізіп Enter  бас 

Specify radius of circle:100 суреттелген шеңбер радиусын енгізіп Enter  пернесін басу 

керек. 


Қисық сызықты обьектілерді құру. 

Сплайн 


Сплайн берілген нүктелер жиынтығы арқылы өтетін тегіс қисықты білдіреді. 

Spline командасы – сплайн құру; 

Команда: Spline командалық жолға “Spline” командасын енгіз Enter 

Specify first point or [Object]:100,10 бірінші нүктенің немесе обьектінің координатын 

енгіз және Enter пернесін бас  

Specify next point:110,30 келесі нүктенің координатын енгізіп Enter пернесін бас. 

Шеңбер 

Сircle командасы – шеңбер құру; 

            Сircle командасының кілті 

-  3Р-шеңберде жатқан үш нүкте бойынша шеңбер сызу
-  2Р-диаметрде жатқан екі нүкте бойынша шеңбер сызу; 

-  Ttr-екі жанама және радиус арқылы шеңбер сызу; 

Сommand: Circle  командалық жолға “Circle” командасын енгізу және Enter  

Specify  center  point  for  circle  or  [3P  |  2P  |  Ttr  (tan  tan  radius)]:100,100  шеңбердің 

орталық координатын енгіз немесе кілтін енгізіп Enter  басу  

Specify  radius  of    circle  or  [Diametr]:50  радиустың  көлемін  (немесе  диаметрін) 

көрсетіп Enter пернесін басыңыз. 

Доға  


Arc командасы – доға құру. 

         Arc командасының кілті 

-  Center – доғаның ортасындағы нүкте; 

-  End – доғаның соңғы нүктесі; 

-  Angle – бұрыш; 

-  chord Length – хорданың ұзындығы; 

-  Direction – жанама бағыт; 

-  Radius – доғаның радиусы. 

Эллипс 

Ellipse командасы – эллипстің құрылуы. 

             Ellipse командасының кілті 

-  Arc – эллипстік доғаның құрылу тәртібі; 

-  Center – эллипс ортасының көрсеткіші; 

-  Rotation – эллипстің бастапқы осінің айналасындағы бұрылыс көрсеткіші. 

Команда: ellipse  командалық жолда “ ellipse ” командасын енгізіп Enter  

Specify  axis  endpoint  of  ellipse  or  [Arc  |  Center]:50,100  эллипстің  бірінші  осінің 

бастапқы нүктесінің координатын енгізіп немесе кілт енгізіп және Enter пернесін басу керек 

Specify  other  endpoint  of  axis:150,  100  эллипстің  бірінші  осінің  соңғы  нүктесінің 

координатын енгізіп  және Enter пернесін басу керек 

Specify  distance  to  other  axis  or  [Rotation]:20  эллипстің  екінші  осінің  жарты 

ұзындығын беріп немесе кілт енгізіп және Enter басу керек. 

Дөңгелек 

Donut командасы – дөңгелек құру. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет