Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимыхжүктеу 0.68 Mb.

бет7/8
Дата27.02.2017
өлшемі0.68 Mb.
түріРуководство
1   2   3   4   5   6   7   8

31

KZ

Бастау және бағдарламалар

 

Джинсы 

  Бұл бағдарлама джинсы матасынан жасалған джинсы үшін арналған. Джинсы шалбарларын кептірмес бұрын, алдыңғы қалталардың ішін сыртқа қаратыңыз. 

  Оны ең көбі 3 кг жүкпен пайдалануға болады (шамамен 4 жұп).  Қою және ашық түсті заттарды араластырмаңыз. 

  Оны сол материалдан жасалған пиджактар сияқты басқа киімдермен де қолдануға болады.   Бұл бағдарламаның ұзақтығы кірдің көлеміне, таңдалған құрғақтық деңгейіне және кір жуғышта қолданылатын сығу 

жылдамдығына байланысты болады.

  «Аса құрғақ» параметрімен кептірілген киімдер әдетте киюге дайын болады; шеттер немесе бүктелу жерлері сәл дымқыл болуы мүмкін. Бұл орын алса, джинсы шалбарларының ішін сыртқа қаратып, қысқа уақыт бойынша бағдарламаны қайталап көріңіз.

! Джинсы шалбарында эластикалық белбеу, ілмек немесе кесте болса, бұл бағдарламаны қолдануды ұсынбаймыз.

 

Мамық көрпе 

! Бұл бағдарламаларды пайдаланғанда абай болыңыз, зақымдалған заттарды кептірмеңіз, себебі мамық сүзгі мен ауа жолдарын 

бітеп, өрт қаупін туғызуы мүмкін.

  Тек бір адамға арналған мамық көрпелер үшін қолданылуы тиіс; қос немесе өте үлкен өлшемді көрпелер үшін қолданбаңыз. 

  Бұл бағдарламамен кептірілетін кірлер әдетте пайдалануға дайын болады, бірақ кейбір жерлері дымқыл болуы мүмкін. Бұл орын алса, кірлерді шығарып алып, ішін сыртқа қаратып сілкілеп жіберіңіз, одан кейін қысқа уақыт бойынша 

бағдарламаны қайталап көріңіз.

  Сондай-ақ, мамықпен толтырылған кеудешелерге қолдануға болады.    Мақта мамық көрпелер үшін жоғары және синтетикалық мамық көрпелер үшін орташа қызу параметрін қолданыңыз.

  Бұл бағдарламаның ұзақтығы кірдің көлемі мен тығыздығына және кір жуғышта қолданылатын сығу жылдамдығына байланысты болады.

 

Жүн бағдарламасы

  Бұл бағдарлама  таңбасы бар, кептіргіште кептіруге болатын киімдер үшін арналған .

  Оны ең көбі 1 кг жүкпен пайдалануға болады (шамамен 3 свитер).  Кептіруден бұрын киімдердің ішін сыртқа қаратқан абзал.

  Бұл бағдарлама шамамен 60 минут орындалады, бірақ жүктің өлшемі мен тығыздығына және кір жуғыштағы сығу жылдамдығына қарай одан көбірек уақытты қажет етуі мүмкін.

  Бұл бағдарлама көмегімен кептірілген киімдер әдетте киюге дайын болады, бірақ ауыр киімдердің шеттері сәл дымқыл болуы мүмкін. Бұларды табиғи түрде кептіріңіз, себебі шамадан тыс кептіру киімдерді зақымдауы мүмкін.

! Басқа материалдар сияқты жүннің қысқаруы қайтымсыз үдеріс болып табылады; яғни, ол бастапқы өлшемі мен пішініне қайтпайды.

! Бұл бағдарлама акрилат киімдер үшін қолайлы емес.

Бағдарламалар кестесі - АРНАЙЫ БАҒДАРЛАМАЛАР

! Дисплей жанбаса; Қосу/өшіру түймесін   басып, бағдарламаны таңдаңыз. 

 Жібек  

  Бұл бағдарлама нәзік жібек бұйымдарды кептіруге арналған.   Оны ең көбі 0,5 кг жүкпен пайдалануға болады.

  Бұл бағдарламаның ұзақтығы кірдің көлеміне, таңдалған құрғақтық деңгейіне және кір жуғышта қолданылатын сығу жылдамдығына байланысты болады.

  «Шкафқа қойылатындай құрғақ» параметрімен кептірілген киімдер әдетте қолдануға дайын болады, бірақ ауыр киімдердің шеттері сәл дымқыл болуы мүмкін. Бұл орын алса, кірлерді шығарып алып, ішін сыртқа қаратып, қысқа уақыт бойынша бағдарламаны 

қайталап көріңіз.

Бағдарлама

Қолдануға болатын опциялар

Қолдануға болатын құрғақтық деңгейлері

(әдепкі деңгей бөлектелген)

Кешік

тір


у т

аймері


* Қыр

тыст


ар

ды жа


зу 

немесе дыбыс

Дыбыс

Қосымша күтімЖылдам к

ептір


у

Қыз


у деңг

ейі


Уақыты б

елгіленг


ен 

кептір


у

Сенс


ор құрғақ

Дымқыл


Үтік

те

уге қо

лайлы 


құрғақ

Іліп қойыла

тындай 

құрғақ+


Іліп қойыла

тындай 


құрғақ

Төмен құрғақтық

Шк

афқа 


қойыла

тындай құрғақ

Аса құрғақ

4

Джинсы*

X

XX

X

Мамық көрпеX

X

XЖоғары

Орташа


X

Автоматты бағдарлама

5

Жүн


X

X

XX

X

XАвтоматты бағдарлама X

Жібек  


X

X

XX

X

X6

Нәзік  


*

X

XX

X

Сәби*

X

XX

X

X*Қыртыстарды жазу және дыбыс опцияларын бірге таңдау мүмкін емес

32

KZ

Бастау және бағдарламалар

Арнайы бағдарламалар  

Бағдарламалар кестесі - ҚОСЫМША БАҒДАРЛАМАЛАР

! Дисплей жанбаса; Қосу/өшіру түймесін   басып, бағдарламаны таңдаңыз. 

Нәзік киімдер 

 

  Бұл бағдарлама нәзік бұйымдарды, мысалы акрилаттан жасалған, кептіруге арналған.   Оны ең көбі 2,0 кг жүкпен пайдалануға болады. 

  Бұл бағдарламаның ұзақтығы кірдің көлемі мен тығыздығына және кір жуғышта қолданылатын сығу жылдамдығына байланысты болады. 

  Бұл бағдарлама көмегімен кептірілген киімдер әдетте пайдалануға дайын болады, бірақ кейбір киімдер сәл дымқыл болуы мүмкін. Бұл орын алса, кірлерді шығарып алып, ашып немесе ішін сыртқа қаратып, қысқа уақыт бойынша бағдарламаны қайталап көріңіз.

Сәби бағдарламасы   

  Бұл бағдарлама сәбидің кішкентай нәзік киімдерін, төсек орын бұйымдарын (мақта және шашақ жіп) және өзіңіздің нәзік киімдеріңізді кептіруге арналған. 

  Пластикалық қабаты бар сәби көкірекшелері мен түкті дамбалдарын кептіруге болмайды.    Оны ең көбі 2 кг жүкпен пайдалануға болады.  

  Бұл бағдарламаның ұзақтығы кірдің көлемі мен тығыздығына және кір жуғышта қолданылатын сығу жылдамдығына байланысты болады. 

  Бұл бағдарлама көмегімен кептірілген киімдер әдетте қолдануға дайын болады, бірақ ауыр киімдердің шеттері сәл дымқыл болуы мүмкін. Бұл орын алса, олардың ішін сыртқа қаратып, қысқа уақыт бойынша бағдарламаны қайталап көріңіз.

Ба

ғдарламаҚолдануға болатын опциялар

Құрғақтық деңгейлері

Кешіктір

у таймері

Қыртыстар

ды ж


аз

у

Қосымша күтімДыбыс

Жылдам к


ептір

у

Қызу деңг

ейі


Уа

қыты бе


лгіленг

ен

кептіру

Сенсор 


құ

рғ

ақ  

Дымқыл құрғақ

Үтік

те

уге қо

лайлы құрғақ

Іліп 

қойыла


тындай

құ

рғақ

+

Іліп қойыла

тындай


құ

рғ

ақТө

мен 


құ

рғ

ақты

қ

Шкаф

қа 


қойыла

тындай


құ

рғ

ақАса 

құ

рғақ

7

Жұмсақ ойыншықтар  

X

XX

X

XАвтоматты ба

ғдарлама


Қызу және қолдану

X

XX

X

XX

X

Автоматты бағдарлама

8

Оңай үтіктеу  

X

XX

X

XX

Автоматты ба

ғдарлама X

Жа

ңартуX

X

XX

X

XАвтоматты ба

ғдарлама X

9

Мені


ң циклым

Та

ңдалған бағдарламаға байланысты Алдыңғы мәліметтерді көріңізj

 

Жұмсақ ойыншық бағдарламасы    

Жұмсақ ойыншық бағдарламасының көмегімен бұрынғыдан жиі жұмсақ ойыншықтардың шаңын кетіруге және оларды жууға болады, 

себебі әдеттегідей кептіргенмен салыстырғанда кептіру уақыты айтарлықтай азаяды.  Ол – жүннің бастапқы қалпы мен жарқылын 

сақтау үшін төмен температурада аз механикалық әсер қолданатын нәзік кептіру циклы.Ескертпе: Аллергиядан қорғау үшін жұмсақ ойыншықтарды 24 сағатқа мұздатып, одан кейін жуып кептірсеңіз болғаны. 6 аптада бір 

рет қайталаңыз. Кептірмес бұрын киімдер, жағалар не дыбыс қораптары сияқты керек-жарақтарды алып тастаңыз және пластикалық 

көздерді сүртіп алып, изолентамен қорғаңыз.

Бағдарлама ұзақтығы кірлердің құрамына байланысты әр түрлі болады. Максималды кірлер салмағы 2,5 кг-нан және бөлек бір зат 

600 г-нан аспауы тиіс.

 

Қызу және қолдану     

Бұл бағдарлама орамалар мен халаттарды жылытып, ванна не душтан кейін жылы сезінуге көмектеседі. Сондай-ақ, қыс кезінде 

киімдерді жылыту үшін қолдануға болады. Цикл киімдерді 37 °С-қа дейін жылытады (дене температурасы); дисплейде 

ЖЫЛЫТУ 

жазуы көрсетіледі және бұл температурада ең көбі 4 сағат немесе дисплейде ДАЙЫН жазуы көрсетілген кезде есікті ашу арқылы 

тоқтатқанша жұмыс істейді. Максималды салмақ – 3 кг.Ескертпе: Бұл бағдарлама барысында Бастау/тоқтата тұру түймесі ажыратылады.

 

Жаңарту       

! Үрлеу кептіру бағдарламасы емес, сондықтан оны дымқыл киімге қолдануға болмайды.

  Оны кез келген жүкпен пайдалануға болады, бірақ одан азырақ жүкті қолдану тиімдірек болады.   Кептіргішті шамадан тыс толтырмаңыз («Кірлер» тарауын қараңыз).

Желдететін 20 минуттық бағдарлама: киімдер салқын ауамен желдетіледі. Сондай-ақ, жылы киімдерді салқындату үшін қолданылады


33

KZ

Бастау және бағдарламалар

 Оңай үтіктеу бағдарламасы  

Оңай үтіктеу – бір қалыпта/орында ұзақ уақыт тұрған киімдердің талшықтарын түтуге арналған қысқа 10 минуттық бағдарлама 

(8 минут қыздыру, одан кейін 2 минут салқын айналдыру кезеңі). Цикл талшықтарды жұмсартып, оларды үтіктеуді және 

бүктеуді жеңілдетеді.! Оңай үтіктеу кептіру бағдарламасы емес, сондықтан оны дымқыл киімге қолдануға болмайды. 

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін

1.  Ең көп сыйымдылықтан көп жүктемеңіз. 

 

Мына сандар құрғақ салмақ үшін берілген Мата: 

 

Макс. салмақ:Мақта және аралас мақта  2,5 кг

Синтетика 

 

2 кг


Джинсы 

 

2 кгОңай үтіктеу әсері әртүрлі маталар үшін әртүрлі болады. Ол мақта мен аралас мақта сияқты дәстүрлі маталарда өте жақсы 

жұмыс істейді, ал акрилат талшықтар мен Tencel

®

 сияқты материалдарда сондай жақсы жұмыс істемейді.Басқару элементтері     

! Бастау түймесін басқаннан кейін бағдарламаны өзгерту 

мүмкін емес.

Бағдарламаны өзгерту үшін Бастау/тоқтата тұру 

 түймесін 

басып бағдарламаны тоқтатып қойыңыз, сол кезде шам 

сарғылт түспен жыпылықтайды, жаңа бағдарлама мен кез 

келген опцияны таңдаңыз, сол кезде шам жасыл түспен 

жыпылықтайды. Бастау/тоқтата тұру 

 түймесін басыңыз, 

сонда жаңа бағдарлама басталады. Опция түймелері   

Бұл түймелер таңдалған бағдарламаны қажеттіліктеріңізге 

сай баптау үшін қолданылады. Опция таңдау үшін одан 

бұрын Бағдарлама түймесін басу арқылы бағдарлама 

таңдалған болуы қажет. Барлық бағдарламалар үшін барлық 

опциялар бар бола бермейді («Бағдарламалар» кестесін қараңыз). Опция жоқ болса және түйме басылса, үш рет 

сигнал беріледі. Опцияны қолдану мүмкін болса, төмендегі 

түймелердің жанындағы дисплейдегі индикатор жанып, қай 

опция таңдалғанын көрсетеді.

 

Кешіктіру (кешіктіру таймері)

Кейбір бағдарламалардың басталуын («Дисплей» және «Бағдарламалар» кестелерін қараңыз) 24 сағатқа дейін 

кешіктіруге болады. Кешіктіріп бастауды орнатпас бұрын су 

бөтелкесі босатылғанына көз жеткізіңіз.

 Қыртыстарды жазу

Алдынғы күтім опциясын кешіктіріп бастау таңдалған болса 

ғана, қолдануға болады. Қыртыстардың пайда болуына 

жол бермеу үшін кешіктіру мерзімінде киімдер анда-

санда айналдырылады. Кейінгі күтім опциясы бағдарлама 

аяқталғаннан кейін кірлерді алып тастау мүмкін болмаған 

жағдайда, кептіру мен салқын айналдыру циклдары 

аяқталғаннан кейін қыртыстардың түзілуін болдырмау үшін 

киімдер кейде айналдырылады. Ескертпе: Бастау/тоқтата тұру 

шамы бұл кезең барысында сарғылт түспен жыпылықтайды. 

Бұл опция таңдалса, сәйкес келген жағдайда, алдыңғы және 

кейінгі күтім функциялары қосылады.

Ескертпе: Дыбыс опциясы таңдалған болса, бұл опцияны 

қолдану мүмкін емес.Қызу деңгейінің түймесі, дисплей және белгішелер

Бағдарламалардың барлығы қызу деңгейін өзгертуге рұқсат 

бере бермейді және олардың кейбіреуі қызу деңгейінің үш 

опциясын да қолдануға мүмкіндік береді. Опция өзгертілген 

кезде, осы түйме басылса, таңдалған қызу деңгейі өзгереді 

және дисплейде аз уақыт қызу деңгейі көрсетіледі. Түйме 

жанындағы дисплейде төмендегі белгішелер көрсетіледі.

ЖОҒАРЫ ҚЫЗУ 

ОРТАША ҚЫЗУ 

ТӨМЕН ҚЫЗУ

 Дыбыс

Барлық бағдарламалармен қолдануға болады. Ол киімдерді 

шығарып алуға болатынын еске салу үшін кептіру циклының 

соңында сигнал береді.

Ескертпе: Қыртыстарды жазу опциясы таңдалған болса, бұл 

опцияны қолдану мүмкін емес.

2.  Кептіру циклы аяқталғаннан кейін дереу кірлерді алыңыз, 

оларды іліп қойыңыз, бүктеңіз немесе үтіктеңіз де, 

шкафқа салып қойыңыз. Бұл мүмкін болса, бағдарламаны 

қайталаңыз Қосымша күтім

Мақта заттарға арналған осы ескіруге қарсы функция, дұрыс 

барабан айналуы (циклдың соңғы бөлігінде азайтылады) мен 

дұрыс кептіру температурасын қолдану арқасында, заттардың 

өңін ұзақ уақытқа сақтауға көмектеседі. Ескертпе: Оны «Аса 

құрғақ», «Шкафқа қойылатындай құрғақ» және «Төмен 

құрғақтық» құрғақтық деңгейлерімен қолдануға болмайды.

 Жылдам кептіру

Бұл опция 1 кг-ға дейінгі салмақтарға арналған. Ескертпе: 

тек «Шкафқа қойылатындай құрғақ» параметрімен қолдануға 

болады. Кептіру уақыты мақта заттар үшін 53 %-ға және 

синтетика үшін 50 %-ға азаяды. УАҚЫТ ДИСПЛЕЙІ 

Дисплейде қалған кешіктіру уақыты немесе бағдарлама 

басталған кезден өткен уақыт көрсетіледі («Дисплей» тарауын қараңыз). Сондай-ақ, дисплейде кептіргішке қатысты ақаулықтар 

көрсетіледі. Мұндай кезде дисплейде «F» әрпі және қатенің коды 

көрсетіледі («Ақаулықтарды жою» тарауын қараңыз).

• 

Бос су ыдысы

(Кептіргішті тікелей канализацияға қосқан болсаңыз, босату 

туралы хабарларды елемеуге болады, себебі су ыдысын 

босатудың қажеті жоқ). Ыдысты босату туралы еске салу 

не ескерту үшін хабарлар көрсетіледі («Дисплей» тарауын қараңыз). Бағдарлама барысында су ыдысы толып кетсе, 

қыздырғыш өшіп, кептіргіш салқын айналдыруды орындайды.Одан кейін ол тоқтап, хабар СУ БӨТЕЛКЕСІН БОСАТУ 

керек екенін жеткізеді. Ыдысты босатып, кептіргішті қайта 

қосу керек, әйтпесе киімдер кеппейді. Кептіргіш қайта іске 

қосқаннан кейін, хабар бірнеше секундтан кейін өшеді.

Мұның алдын алу үшін, кептіргіш әрбір пайдаланған кезде су 

ыдысын босатып отырыңыз («Жөндеу» тарауын қараңыз).

• 

Есікті ашу

Бағдарлама барысында есік ашылса, кептіргіш тоқтап, келесі 

әсерлер орын алады. Ескертпе: Бастау/тоқтата тұру шамы 

бағдарламаның Кейінгі күтім кезеңінде де ашық сары түспен 

жыпылықтайды.

• 

Дисплейде ТОҚТАТА ТҰРУ жазуы көрсетіледі.

•  Кешіктіру кезеңі барысында кешіктіру артқа санала 

береді. Кешіктіру бағдарламасын жалғастыру үшін бастау 

түймесін басу керек. Дисплейде ағымдағы күй көрсетіледі.

•  Бағдарламаның кептіру бөлігінде уақыттың кері саналуы 

тоқтағанын білдіру үшін дисплейдегі қос нүкте жыпылықтауын 

тоқтатады. Бағдарламаны жалғастыру үшін бастау/

тоқтата тұру түймесін басу керек. Дисплейде ағымдағы күй 

көрсетіледі, қос нүкте жыпылықтап, кері санақ жалғасады.

•  Кейінгі күтім кезеңінде бағдарлама аяқталады.

  Бастау/тоқтата тұру түймесі басылса, жаңа бағдарлама 

басынан басталады.

• 

ЕскертпеТок өшіп қалса, құрылғы қуатын өшіріңіз немесе айырды 

ағытыңыз, дисплейде POWER ON жазуы көрсетілгенше ҚОСУ/

ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз, сонда кептіргіш қайта қосылады. 

Одан кейін бастау түймесі басылса, бағдарлама жалғасады.


34

KZ

Мақта 

киімдер

Жоғары 


қызу

1 кг


2 кг

3 кг


4 кг

5 кг


6 кг

7 кг


8 кг

9 кг


Автоматты ұзақтық

0:30 – 0:40

0:40 - 0:55

0:55 – 1:10

1:10 - 1:20

1:20 – 1:30

1:35 – 2:00

2:00 – 2:20

2:00 – 2:40

2:30 – 2:50

Автоматты 

минуттар


30-40

40-55


55-70

70-80


80-90

95-120


120-140

130-160


140-170

Уақыты белгіленген 

кептіру параметрі

0:30


1:00

1:00 не 1:30

1:30

1:30


1:30 не 2:00

2:00 не 2:40

2:00 не 2:40

2:40 не 3:00

Кір жуғыш машинадағы 800-1000 айн/мин жылдамдығында кептіру уақыттары

Синтетика

Жоғары 


қызу

1 кг


2 кг

3 кг


Автоматты ұзақтық

0:40 – 0:50

0:50 - 1:10

1:10 – 1:30

Автоматты минуттар

40-50


50-70

70-90


Уақыты белгіленген кептіру параметрі

1:00


1:00

1:00 не 1:30

Кір жуғыш машинадағы төмен сығу жылдамдығында кептіру уақыттары

Акрилат

Төмен қызу

1 кг

2 кг


Автоматты ұзақтық

Синтетика, тек кептіру уақыты

Уақыты белгіленген

кептіру параметрі

0:30

1:00


Кір жуғыш машинадағы төмен сығу жылдамдығында кептіру уақыттары

Кірлерді_сұрыптау__•'>Автоматты кептіру уақыттары

Кірлерді сұрыптау

• Киімдерді қауіпсіз түрде кептіргіште кептіруге 

болатынын тексеру үшін әртүрлі киімдердің күтім 

жапсырмаларындағы таңбаларды қараңыз.

• Кірлерді мата түріне қарай сұрыптаңыз.

• Қалталарды босатып, босап кеткен түймелерді тексеріңіз.

• Ілгектер мен ілмектерді жабыңыз және белдіктер мен 

бауларды қатты мықтамай байлаңыз.

• Мүмкін болғанша көп суды шығару үшін киімдерді сығыңыз.

!

 Кептіргішке суы тамып тұрған киімдерді салмаңыз.Ең көп жүк өлшемдері

Барабанға шамадан тыс жүк салмаңыз.

Төмендегі мәндер құрғақ киімдердің салмағын білдіреді:

Табиғи талшықтар: ең көбі    кг

Синтетикалық талшықтар: ең көбі     кг

!

 Кептіргішке тым көп жүк салмаңыз, себебі бұл кептіру тиімділігін азайтуы мүмкін.

Күтім жапсырмалары

Күтім жапсырмаларын әрдайым тексеріңіз, әсіресе 

киімдерді кептіргішке алғаш рет салған кезде. Төменде 

ең жиі қолданылатын таңбалар берілген:

 

 

Кептіргіште кептіруге болады. 

 

Кептіргіште кептіруге болмайды. 

 

Кептіргіште кептіруге болады – жоғары қызу. 

 

Кептіргіште кептіруге болады – төмен қызу.Кептіру уақыттары

Кептіру уақыттары шамамен берілген және төмендегі 

жағдайларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін:

•  Сығу циклынан кейін заттарда қалған су мөлшері: 

орамалдар мен нәзік бұйымдар көп су ұстап қалады.

•  Мата: бір матадан жасалған, бірақ текстурасы мен 

қалыңдығы әртүрлі заттар әртүрлі уақытта кебуі мүмкін.

•  Кірлердің мөлшері: бір зат және аз жүк кебу үшін ұзақ 

уақытты қажет етуі мүмкін. 

•  Кептіру: заттар үтіктелетін болса, әлі де сәл дымқыл 

болған кезде оларды кептіргіштен шығарып алуға 

болады. Толығымен кептірілуі қажет заттарды 

ұзағырақ кептіруге болады.

•  Қызу параметрі. 

•  Бөлме температурасы: бөлме температурасы неғұрлым 

төмен болса, кептіру үшін соғұрлым көбірек уақыт кетеді.

•  Көлем: кейбір көлемді заттар кептіру үдерісі барысында 

арнайы күтімді қажет етеді. Бұл заттарды кептіргіштен 

шығарып алып, сілкіп, қайта салуды ұсынамыз: кептіру 

циклы барысында мұны бірнеше рет қайталаңыз.

!

 Заттарды тым кептіріп жібермеңіз.Барлық талшықтарда біраз табиғи ылғалдылық болады, 

ол заттарды жұмсақ әрі көлемді ұстауға көмектеседі.

Кептіру уақыттары автоматты «Шкафқа қойылатындай 

құрғақ» бағдарламалары үшін берілген.

Салмақ құрғақ заттар үшін берілген.

Кірлер

9

335

KZ

Ақаулықтарды жою

Бір күні кептіргіш дұрыс жұмыс істемейтіндей болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас («Қызмет көрсету» 

тарауын қараңыз) бұрын төмендегі ақаулықтарды жою ұсыныстарын қарап шығыңыз.

Ықтимал себептері / шешімдері:

  Айыр розеткаға қосылмаған немесе тимей тұр.•  Ток өшкен.

•  Сақтандырғыш жанып кеткен. Розеткаға басқа құрылғыны қосып көріңіз.

•  Ұзартқыш сымды пайдаланып отырсыз. Кептіргіштің ток сымын розеткаға 

тікелей қосып көріңіз.

•  Есік мықтап жабылмаған.

•  Бағдарлама дұрыс орнатылмаған («Бастау және бағдарламалар» тарауын қараңыз).

БАСТАУ түймесі басылмаған («Бастау және бағдарламалар» тарауын қараңыз).

•  Кешіктіру уақытын орнатқансыз («Бастау және бағдарламалар» тарауын қараңыз).

•  Сүзгі тазаланбаған («Жөндеу» тарауын қараңыз).

•  Су ыдысын босату керек пе? Су ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі 

ме? («Техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).

•  Конденсорды тазалау керек («Жөндеу» тарауын қараңыз).

•  Кептіріп жатқан мата түрі үшін температура параметрі қолайлы емес («Бастау және бағдарламалар» және «Кірлер» тарауларын қараңыз).

•  Осы жүк үшін дұрыс кептіру уақыты таңдалмаған («Кірлер» тарауын қараңыз).

•  Ауа кіретін тор бітелген («Орнату» және «Техникалық қызмет көрсету» тарауларын қараңыз).

•  Заттар тым дымқыл («Кірлер» тарауын қараңыз).

•  Кептіргішке тым көп зат салынған («Кірлер» тарауын қараңыз).

Су ыдысы бағдарламаның басында босатылмаған болуы мүмкін. Суды төгу 

сигналы берілгенін күтпеңіз, әрқашан жаңа кептіру бағдарламасын бастаған 

кезде ыдысты тексеріп, босатыңыз («Техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).

  Бұл – әдеттегі 
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал