С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасарыPdf көрінісі
бет14/14
Дата25.12.2016
өлшемі2,05 Mb.
#404
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Пайдаланылған әдебиеттер:  
1.
 
Сулейменова  Э.  Д.  Шаймерденова  Н.  Ж.,  Аканова  Д.  Х.  Язык  народов 
Казахстана, -cоциолингвистическом справочник. -Астана, 2007. 
2.
 
Назарбаев  Н.Ә.  Тоталитарлықтан  –  саяси  тұрақтылыққа  және 
демократиялық Қазақстанға. «Егемен Қазақстан» газеті, 1997. 
3.
 
Алтынбекова  О.Б.  Степень  владения  русским  языком  как  вторым: 
результаты  социолингвистического  исследования  //  Вестник  КазНУ.  Серия 
филологическая. - 2006.   
4.
 
Алматы қаласының тілдік ахуалды әлеуметтік зерттеу және  мониторингі. 
-Алматы, 2012. 
5.
 
Назарбаев Н.Ә. Тарих  толқынында. Алматы: Жібек жолы, 2010. 
6.
 
Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2008. 
7.
 
Құрманбайұлы  Ш.  Терминқор  қалыптастыру  көздері  мен  терминжасам 
тәсілдері. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2005. 
8.
 
Қалиев Ғ.,Болғанбаев Ә. Қазақ тілі лексикологиясы. – Алматы, 2005. 

 
132 
9.
 
Верещагин 
Е. 
М., 
Костомаров 
В. 
Г. 
Язык 
и 
культура. 
лингвострановедение  в  преподавании русского  языка  как иностранного.  М.. 
1990. 
10.
 
 Чайковская  Н.Н.,  Осенмук  Л.П.О  некоторых  тенденциях  влияния 
казахского языка на русский язык в Казахстане. Усть-Каменогорск, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР // НАШИ АВТОРЫ 
Абаев  Вячеслав  Евгеневич  –  Абай  атындағы  Қазақ ұлттық  педагогикалық 
университетінің  доценті,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  Алматы 
қаласы 
Абаева Мадина Кабыловна – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Алматы қаласы 
Абдримова  Фируза  Асиловна  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Алматы қаласы 
Ақбаева  Шолпан  Әбілғазықызы  -  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  доценті,  педагогика  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Аширов  Жәнібек  Сатыбалдыұлы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Алматы қаласы 
Алтайбаева  Дамира  Манасовна  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті,  филология  және  көп  тілді  білім  беру  институтының  4-курс 
студенті, Алматы қаласы 
Асанова Гүлнар Нұржанқызы – Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
филология және көп тілді білім беру институтының 3-курс студенті, Алматы 
қаласы 
Әмірбекова  Айгүл  Байдебекқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Әміржанова  Назира  Серікқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Жаңалық  Азамат  –  Абай  атындағы  ұлттық  педагогикалық  университеті 
Магистратура және РҺD докторантура институтының  2-курс   магистранты, 
Алматы қаласы  
Жиренов Саян Аманжолұлы – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Алматы қаласы 
Ибрагимов Аман Илесович – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті,  Магистратура  және  PhD  докторантура  институтының  аға 
оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласы 
Қасенов Ерлан Сламбекұлы  – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Алматы қаласы 
Қазбекова Мақпал Жәнібекқызы  – Абай атындағы ұлттық педагогикалық 
университеті  Магистратура  және  РҺD  докторантура  институтының    2-курс   
магистранты, Алматы қаласы 
Қожамберді Ұлжан
 
– Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, география-
жаратылыстану институтының 1-курс студенті, Алматы қаласы  

 
134 
Казкенова  Аимгуль  Каирбековна
  – 
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  доценті,  филология  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Мәзбаева  Жанар  Оралханқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Алматы қаласы 
Сманова  Ақмарал  Смаилқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  педагогика  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Сұлтанова  Нәзира  Ерланқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті,  филология  және  көп  тілді  білім  беру  институтының  3-курс 
студенті, Алматы қаласы 
Талиев  Рахымжан  Максутович  –  Абай  атындағы  ұлттық  педагогикалық 
университеті  Магистратура  және  РҺD  докторантура  институтының    2-курс   
магистранты, Алматы қаласы 
Тюлепбердинова  Гульнур  Алпыскызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  физика-математика 
ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласы 
Уайдуллақызы  Э.  –  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  Педагогикалық 
Университетінің  Магистратура  және  РһD  докторантура  институтының 
докторанты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
135 
Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Жас ғалымдар» сериясының ғылыми 
мақалаларды қабылдау  
ЕРЕЖЕСІ 
Абай  атындағы  ҚазҰПУ  Хабаршысы  «Жас  ғалымдар»  сериясындағы    мақалалар 
қоғамдық және жаратылыстану, педагоика мен әдістеме ғылымы бағыттарындағы ғылыми 
зерттеулердегі  жаңалықтар  мен  өзекті  мәселелерді  қамтиды.  Хабаршы  «Жас  ғалымдар» 
сериясына  40  жасқа  дейінгі  жас  зерттеушілер  мен  ғылымға  бейімі  бар  студенттердің 
ғылыми мақалаларын жариялайды.  
Мақала  көлемі  кестелерді,  суреттерді,  пайдаланылған  әдебиеттер  тізімін  және 
негізгі  мәтін  алдында  жазылатын  түйінді  қосқанда  15  беттен  аспауы  керек.  Мәтін 
Microsoft  Word  редакторында  Times  New  Roman  14  пт  әрпімен,  аралық  1  интервалмен, 
үстіңгі және астыңғы жақтарынан  – 2 см; сол жағынан – 3 см және оң жағынан – 1,5 см 
қалдырылып  теріледі.  Бірінші  беттің  ортасына  қалыпты  әріптермен  автордың  аты-жөні, 
оның  астына  мақаланың  аты,  төменіректе  жай  жақшаның  ішінде  жұмыс  орындалған 
ұйымның аты мен қаласы жазылады.  
Суреттер саны 5-тен аспауы керек (биология, физика-математика, химия салалары 
бойынша  10-нан  аспауы  керек)  және  иллюстрациялар  (графиктер,  схемалар, 
диаграммалар) компьютерде салынуы керек.  
Барлық  формулалар  мен  символдар  (математикалық,  физикалық,  химиялық) 
Microsoft  Equation  және  Microsoft  Word  редакторында  теріліп,  нөмірленіп,  сілтемелер 
жасалады.  
Әдебиеттерге  жасалған  сілтемелер  тік  жақшамен  [1,  15  б.]  көрсетіледі. 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі төмендегіше жазылады: 
Қалиев  Ғ.  Тіл  білімі  терминдерінің  түсіндірме  сөздігі.  -Алматы:  Сөздік-Словарь, 
2005. - 440 б. 
Хасанов  Ғ.Қ.  Қазақ  тілінің  лексикалық  синтагматикасы:  Ғылыми  монография.  –
Алматы: Үшқиян, 2009. -488 б. 
Қоянбекова  С.Б.  Қазақ  тілі  экспрессивтік  стилистикасының  негіздері.  Фил.  ғыл. 
док... дис.: 10.02.02. Қолжазба. -Алматы: Абай ат-ғы ҚазҰПУ, 2008. -346 б.  
Шойбекова  Ғ.Б.  Ұлттық  танымның  сөз  тудырудағы  рөлі  //  Академик  Ә.Т.Қайдар 
және тіл білімінің мәселелері. -Алматы, 2004. -204-207 бб. 
Мақала төмендегі құжаттармен қоса екі данада және СD дискімен қабылданады:    
1.  Түйін  (1/3  кем  емес)  екі  тілде  (қазақша-ағылшынша  немесе  орысша-
ағылшынша); 
2.  Жеке  парақта  автор  жөнінде  толық  мәлімет  көрсетіледі  (аты-жөні,  ғылыми 
дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, е-mail-ы).  
3. Студенттер мақаласын жіберген жағдайда (студенттің аты-жөні, оқу орыны мен 
факультеті,  мамандығы,  ғылыми  жетекшісінің  сараптама  пікірі,  мекен-жайы,  телефоны, 
факсы,  е-mail-ы;  ғылыми  жетекшісінің  аты-жөні  мен  ғылыми  дәрежесі,  ғылыми  атағы, 
жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, е-mail-ы). 
 

 
Редакцияға 
түскен 
ғылыми 
мақалалар 
рецензияланбайды. 
Қолжазба 
қайтарылмайды. Көшіріп басқан жағдайда «Хабаршыға» сілтеме жасау міндетті.  

 
 Жарияланған материалдардың нақтылығына авторлар жауап береді. 

 
 Ғылыми пікірлер мен толғамдар редакция көзқарасымен сәйкес келе бермейді. 

 
 Хабаршы  «Жас  ғалымдар»  сериясына  40  жасқа  дейінгі  жас  зерттеушілер  мен 
ғылымға бейімі бар студенттердің жұмыстары қабылданады.  
 
 
 
 

 
136 
Правила приема научных статей в журнал «Вестник КазНПУ имени Абая» серия 
«Молодые ученые» 
Статьи  ихз  серии  «Молодые  ученые»  журнала  «Вестник  КазНПУ  имени  Абая» 
охватывает  актуальные  вопросы  научных  исследований  в  области  общественных  и 
естественных  наук,  а  также  в  области  методики  преподавания.    В  серии  Вестника 
«Молодые ученые» публикуются работы молодых исследователей в возрасте до 40 лет и 
студентов, склонных к исследовательской работе.  
Статья  представляется  в  двойном  экземпляре.  Размер  статьи  не  должен  превышать 
15  страниц  (от  6-ти  страниц),  включая  таблицы,  рисунки,  аннотацию  в  начале  статьи 
перед  основным  текстом  (аннотация  до  1/3стр.  через  1  интервал,  12  пт  ),  список 
литературы,  напечатанных  в  редакторе  Word,  шрифтом  Times  New  Roman14  пт,  с 
пробелом между строк 1 интервал, поля - верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 
см.  Количество  рисунков  не  более  пяти  (для  серий  биологическая,  физико-
математическая, химическая  - не более 10). К статье прилагается: 
- к статье необходимо  приложить аннотацию (не менее  1/3 стр.) на двух языках (на 
казахском и английском или на русском и английском)  
-  на  отдельной  странице  и  сведения  об  авторах  (Ф.И.О.,  ученая  степень,  ученое 
звание,  адрес,  место  работы,  телефон,  факс,    e-mail).  Далее  посередине  страницы 
прописными  буквами  (курсивом)  инициалы  и  фамилии  авторов,  ниже  также  посередине 
заглавными буквами - название статьи; затем посередине строчными буквами; в круглых 
скобках  - название организации (ий), в котором выполнена работа, и город. Прилагается 
электронный вариант на CD-диске. 
-  в  случае  подачи  статьи  к  публикации  студентами  необходимо  указать:  ФИО 
студента,  название  вуза,  факультет,  специальность,  аналитический  отзыв  научного 
руководителя, адрес, телефон, факс,  е-mail; ФИО и ученую степень, ученое звание, мето 
работы, адрес, телефон, факс, е-mail научного руководителя.  
–  иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы)  должны    быть  выполнены  на 
компьютере или в виде четких чертежей, выполненных тушью на белом листе формата А4 
–  математические  формулы  в  тексте  должны  быть  набраны  как  объект    Microsoft 
Equation. 
Химические формулы и символы должны быть набраны при помощи инструментов 
Microsoft Word. Следует нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 
-  ссылки  на  литературные  источники  даются  цифрами  в  прямых  скобках  по  мере 
упоминания [1,15 c.]. Список литературы  оформляется следующим образом: 
Виноградов  В.В.  Стилистика.  Теория  поэтической  речи.  Поэтика.  –  М.: 
Просвещение, 1963. -255 с. 
Аверьянов А.Н. Динамика противоречий // Вопросы философии. 1976. № 5. 
Гумбольдт В. Фон. Язык и философия культуры. М.:Прогресс, 19857 451с. 
     В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала 
датой  поступления  считается  дата  получения  редакцией  окончательного  варианта.  Если 
статья  отклонена,  редакция  сохраняет  за  собой  право  не  вести  дискуссию  по  мотивам 
отклонения. 
 

 
Научные  статьи,  поступившие  в  редакцию,  не  рецензируются.  Рукописи  не 
возвращаются. При копировании материалов обязательная ссылка на журнал «Вестник».  

 
 За достоверность материалов ответственность несут авторы. 

 
 Научные отзывы и рецензии могут не соответствовать мнению редакции.  

 
 К публикации в серии Вестника «Молодые ученые» принимаются работы молодых 
исследователей в возрасте до 40 лет и студентов, склонных к исследовательской работе.  
 
 

 
137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАШЫ. ВЕСТНИК. 
«Жас ғалымдар» сериясы 
Серия «Молодые ученые» 
№ 2, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хабаршы.  «Жас  ғалымдар»  сериясы.  –  Алматы,  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университеті, «Ұлағат» баспасы, - 2013. № 2. - 136 б. 
Вестник.  Серия  «Молодые  ученые».  –  Алматы,  Казахский  национальный 
педагогический университет имени Абая, типография «Ұлағат», - 2013. № 2. – 136 с. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет