01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдеріжүктеу 258.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.03.2017
өлшемі258.74 Kb.

www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері          

Подтема:  01-Призма.  Тік  жəне  көлбеу  призмалар.  Куб.  Олардың  бет  аудандары 

мен көлемдері.   

 

1. 

Тік үшбұрышты призманың табанының қабырғалары 10 см, 17 см жəне 21 см-

ге тең, ал призманың биіктігі 20 см. Призманың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 1680 см

3

  

2. 

Кубтың диагоналі 

3

8

см. Кубтың толық бетінің ауданын табыңыз.  Жауабы: 384 см

3. 

Кубтың диагональдық қимасының ауданы 

2

25

см2

. Кубтың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 125 см

4. 

Көлбеу үшбұрышты призманың бүйір қырларының ара қашықтықтары 10 см, 

17 см, 21 см, ал бүйір қыры 18 см. Призманың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 1512 см

5.

 Дұрыс  төртбұрышты  призманың  диагоналі  мен  бүйір  жағының  арасындағы 

бұрыш 30


0

, ал табанының қабырғасы а. Призманың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 

3

2а 

6.

 Тік  призманың  табанында  төбесіндегі  бұрыш  α  болып  келетін  тең  бүйірлі 

үшбұрыш  жатады.  Осы  үшбұрышқа  қарсы  жатқан  диагоналі 

l

-ге  тең  жəне табан жазықтығымен β бұрыш жасайды. Призманың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


.

2

cos2

sin


8

1

3a

ctg

β

βl

 

7. 

Тік призманың табаны – тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш. Оның катеті 3 см. 

Төменгі табанының катеті жəне жоғарғы табанының осы катетке қарсы жатқан 

төбесі  арқылы  жүргізілген  қиманың  ауданы 7,5 см

2

.  Призманың  көлемін табыңдар.  

Жауабы: 18 см

8.

 Алтыбұрышты дұрыс призманың көлемі 6 см

3

. Призманың ең үлкен диагоналі арқылы  жүргізілген  қиманың  ауданы 4 см

2

.  Призманың  табын  қабырғасының жəне бүйір қырының ұзындықтарын табыңдар.  

Жауабы: 


см

см 3

,

33

2

 9.

 

Тік бұрышты үшбұрышты призманың табын қабырғалары 58 см, 50 см, 12 см, ал  бүйір  қыры  табанының  үлкен  биіктігіне  тең.  Призманың  толық  бетінің 

ауданын табыңдар.  

Жауабы: 5280 см

10. 

Кубтың диагоналі 12 см-ге тең. Кубтың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 

3

3192

см

 

11. 

Кубтың  диагональдық  қимасының  ауданы 

2

2

8см

-қа  тең.  Кубтың  бетінің 

ауданын табыңыз.  

Жауабы: 48 см

12.


 

Кубтың диагоналі 9 см-ге тең. Оның толық бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 162 

13.


 

Төртбұрышты дұрыс призманың бүйір беті 16 см

2

, ал толық бетінің ауданы 48 см

2

. Призманың биіктігін табыңыз.  Жауабы: 1 см  

14.


 

Қыры 


2

2

 см  тең  кубтың  ВС  жəне  А1

Д

1  қырлары  арқылы  жазықтық 

жүргізілген. АВСДА1В

1

С

1Д

1

 қимасының ауданын табыңыз.  Жауабы: 

2

28

см

 


www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

15.


 

Қыры 4 см тең куб берілген. АВ қыры жəне С

1

С қырының ортасы арқылы қима жазықтығы жүргізілген. Қиманың ауданын табыңыз.  

Жауабы: 


2

5

8см

 

16. 

Табан  қабырғалары 6 см, 8 см, 10 см,  ал  биіктігі 8 см  үшбұрыш  тік  призма 

берілген. Толық бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 240 см

2

 

17. 

Үшбұрышты  дұрыс  призманың  табанының  ауданы 

3

12

тең.  Егер  призманың биіктігі табанының қабырғасынан 2 есе үлкен болса, онда призманың көлемін 

табыңыз.  

Жауабы: 288 см

18. 

Кубтың  көлемі 

3

2

16см

тең.  Кубтың  жағына  сырттай  сызылған  шеңбердің 

радиусын табыңыз.  

Жауабы: 2 см  

19.

 

Үшбұрышты  дұрыс  призманың  көлемі 3

3

27см

тең.  Табанына  сырттай 

сызылған шеңбердің радиусы 2-ге тең. Призманың биіктігін табыңыз.  

Жауабы: 9 см  

20.

 

Кубқа  сырттай  цилиндр  сызылған.  Кубтың  бетінің  ауданы S тең  болса,  онда цилиндрдің толық бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 


(

)

62

1

+π

S

 

21. 

Тік  бұрышты  призманың  табанының  қабырғалары 10 см, 17 см, 21 см,  ал 

призма биіктігі 18 см. Призманың бүйір қыры мен табанының кіші биіктігінен 

өтетін қиманың ауданын табыңыз.  

Жауабы: 144 см

22. 

Тік  призманың  табанында  жатқан  үшбұрыштың  бір  қабырғасы 2 м,  ал 

қалғандары 3 м-ге тең. Призманың бүйір қыры 4 м. Осы призма мен көлемдері 

бірдей кубтың қырын табыңыз.  

Жауабы: 

6

22

 

23. 

Призманың  табаны – радиусы 6 болатын  дөңгелекке  іштей  сызылған  дұрыс 

үшбұрыш, ал бүйір беттері – квадрат. Призманың көлемі неге тең?  

Жауабы: 486 

24.

 

Дұрыс  үшбұрышты  призманың  бүйір  қыры  табанының  биіктігіне  тең. Үшбұрыштың  бір  төбесінен  шығатын  биіктік  пен  бүйір  қыры  арқылы  өтетін 

қиманың ауданы 75 см

2

. Призманың көлемін табыңыз.  Жауабы: 375 см

25. 

Тік  призманың  табаны – ромб,  ал  призманың  диагоналдары 8 см  жəне 5 см. 

Призма биіктігі 2 см. Табанының қабырғасын табыңыз.  

Жауабы: 4,5 см  

26.

 

Кубтың толық беті 96 см2

. Осы кубтың көлемі неге тең?  

Жауабы: 64 см

27. 

Тік үшбұрышты призманың табаны катеттері 6 см жəне 8 см болып келетін тік 

бұрышты үшбұрыш. Призманың биіктігі 7 см болсын, онда оның толық бетінің 

ауданын табыңыз.  

Жауабы: 216 см

28. 

Үшбұрышты  тік  призманың  табанының  қабырғалары 10 см, 17 см, 21 см,  ал 

биіктігі 18 см. Призманың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 1512 см

29.


 

Үшбұрышты  тік  призманың  барлық  қырлары  өзара  тең.  Оның  бүйір  бетінің 

ауданы 48 см

2

-ге тең. Биіктігін табыңыз.  Жауабы: 4 см  

www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

30.


 

Егер кубтың əр қырын 1 см-ге арттырса, оның көлемі 91 см

3

-ге артады. Кубтың қыры неге тең?  

Жауабы: 5 см  

31.

 

Куб бетінің ауданы 150 см2

. Көлемі неге тең?  

Жауабы: 125 см

3

  32.

 

Кубтың диагоналі 3 см-ге тең. Кубтың бетінің ауданын табыңыз.  Жауабы: 18 см

33. 

Үшбұрышты тік призманың барлық қырлары 

3

2

-ге тең. Көлемін табыңыз.  Жауабы: 18 

34.


 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  биіктігі 

3

6

,  ал  табанындағы  үшбұры қабырғалары 4-ке тең. Пирамида өлемін табыңыз.  

Жауабы: 24 

35.

 

Текшенің (кубтың) қырын 2 есе артырсақ, онда оның көлемі неше есе артады?  Жауабы: 8 есе  

36.


 

Үшбұрыштың  көлбеу  призманы  бір  бүйір  ромб  жəне  табан  жазықтығына 

перпендикуляр,  оның  диаагональдары 3 жəне 4 см.  Табаны  тең  қабырғалы 

үшбұрыш болса, призма көлемі қандай?  

Жауабы: 

3

43

15

см

 

37.


 

Кубтың қырын 2 см арттырса, оның көлемі 98 см

3

 артады. Кубтың қыры неге тең? 

Жауабы: 3 см  

38.

 

Кубтың қыры а-ға тең. Кубтың диагоналінің ұзындығын табыңыз.  Жауабы: 

3

а

 

39.


 

Кубтың қыры а-ға тең. Кубқа сырттай сызылған шардың радиусын табыңыз.  

Жауабы: 

2

3а

 

40. 

Кубтың  қыры  а-ға  тең.  Диагоналы  табан  жазықтығына  қандай  бұрышпен 

көлбеген.  

Жауабы: 


3

3

arcsin 

41.


 

Төртбұрышты дұрыс призманың бүйір беті 16 см

2

, ал толық бетінің ауданы 48 см

2

 тең. Призманың биіктігін табыңыз.  Жауабы: 1 см  

42.


 

АВСДА


1

В

1С

1

Д1

 кубында А, С

1

 төбелері арқылы Д1

 Д қырының ортасы арқылы 

қима жүргізілген. Қима ауданы 

6

50 тең болса, кубтың қырын табыңыз.  

Жауабы: 10 

43.

 

Үшбұрышты тік призманың барлық қырлары тең. Бүйір бетінің ауданы 27 м2

биіктігін табыңыз.  Жауабы: 3 м  

44.


 

Дұрыс төртбұрышты призманың бүйір бетінің ауданы 32 м

2

, ал толық бетінің ауданы 40 м

2

. Биіктігін табыңыз.  Жауабы: 4 м  

45.


 

Үшбұрышты  тік  призманың  табан  ауданы 4 см

2

,  ал  бүйір  жақтарының аудандары 9 см

2

, 10 см2

 жəне 17 см

2

. Призманың көлемін табыңыз.  Жауабы: 12 см

3

 46.

 

Дұрыс  төртбұрышты  призманың  табан  ауданы 144 см2

,  ал  биіктігі 14 см. 

Призманың диагоналын табыңыз.  

Жауабы: 22 см  www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

47.


 

Дұрыс  үшбұрышты  призманың  табан  қабырғасы  мен  оған  қарсы  жатқан 

қырының  ортасы  арқылы  өтетін  жазықтық  табан  жазықтығымен 45

0

  бұрыш жасайды. Табан қабырғасы 5 см. Призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 


2

3

75см  

48.


 

Дұрыс  үшбұрышты  призманың  табын  қабырғасы  мен  оған  қарсы  жатқан 

қырының  ортасы  арқылы  өтетін  жазықтық  табанымен 45

0

  бұрыш  жасайды. Табан қабырғасы 

l

-ге тең. Призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз.  Жауабы: 

3

32

l

 49.

 

Үшбұрыштың  көлбеу  призманың  бүйір  қырларын  қамтитын  өзара  параллель түзулердің қашықтығы 2 см, 3 см жəне 4 см, ал бүйір қарлары 6 см. Призманың 

бүйір бетін табыңыз.  

Жауабы: 54 см

50. 

Үшбұрышты  дұрыс  призманың  табан  қабырғасы  мен  оған  қарсы  жатқан 

қырының  ортасы  арқылы  өтетін  жазықтық  табан  жазықтығымен 45

0

  бұрыш жасайды. Табан қабырғасы а. Призманың бүйір бетін табыңыз.  

Жауабы: 


.

3

32

а                         

Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері          

Подтема: 02-Пирамида. Қиық пирамида. Олардың бет аудандары мен көлемдері.    

 

1. 

Дұрыс  үшбұрыш  пирамиданың  табанының  қабырғасы  а,  ал  табанындағы  екі 

жақты бұрышы α. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


6

3

αtg

a

  

2. 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қыры 

l

 жəне  табан  жазықтығымен  α бұрышын жасайды. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


8

cos


2

sin


3

3

αα

l

 3.

 

Үшбұрышты  пирамиданың  екі  қарма-қарсы  қыры 4 м  жəне 12 м,  ал  қалған қырларының əрқайсысы 7 м. Пирамиданың көлемін табыңыз. 

Жауабы: 24 м

4.

 Дұрыс  төртбұрышты  қиық  пирамиданың  табанында  қабырғалары  а  мен b-ға 

тең  (а>b)  квадраттар.  Пирамиданың  бүйір  қырлары  табан  жазықтығымен 60

0

 

бұрыш жасайды. Қиық пирамиданың көлемін табыңыз.  Жауабы: 

(

)12

3

33

b

a

 5.

 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  жағымен  табан  жазықтығының арасындағы  бұрыш 45

0

-қа  тең.  пирамиданың  көлемі .

3

1 Пирамиданың 

табанының қабырғасын табу керек.  

Жауабы: 2 

6.

 Пирамиданың  табанында  катеттері 6 мен 8 болып  келетін  тік  бұрышты 

үшбұрыш  жатады.  Пирамиданың  табанындағы  барлық  екі  жақты  бұрыштар 

60

0

-қа тең. пирамиданың биіктігін табыңыз. 7

,

13

=

 деп алыңыз.  Жауабы: 3,4  

7.

 Дұрыс  төртбұрыш  пирамиданың  диагональдық  қимасын  табанымен  тең 

шамалы. Пирамиданың табанының ауданын табу керек, егер оның бүйір қиық 

5-ке тең болса.  

Жауабы: 10 www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

8.

 Биіктігі  3 -ке тең, ал төбесіндегі жазық бұрыш 30

0

-қа тең дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


(

)

32

2 

9.

 Пирамиданың  табаны – тік  төртбұрыш,  оның  қабырғалары 4 см  жəне 6 см. 

Оның əрбəр бүйір қыры 7 см-ге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 48 см

3

    10.

 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  биіктігі 9 см-ге  тең, ал  бүйір  қыры 12 см. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 378 см

11.


 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  барлық  бүйір  қырлары  40  см-ге  тең,  ал 

табанының қабырғалары 10 см, 10 см жəне 12 см. Үшбұрышты пирамиданың 

биіктігін табыңыз.  

Жауабы: 

4

15см 

12.


 

Төртбұрышты  дұрыс  қиық  пирамиданың  табандарының  қабырғалары 4 см 

жəне 6 см тең. Егер бүйір қыры үлкен табанымен 45

0

 бұрыш жасайтын болса, диагональдық қиманың ауданын табыңыз.  

Жауабы: 10 см

2

 

13. 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  биіктігі 2 см-ге  тең,  ал  табанының 

қабырғасы 4 см. Бүйір қырының ұзындығын табыңыз.  

Жауабы: 


3

2

см 14.

 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  биіктігі 5 см-ге  тең,  ал  табанының қабырғасы 6 см. Бүйір қырының ұзындығын табыңыз.  

Жауабы:  43 см 

15.

 

Төртбұрышты дұрыс қиық пирамиданың биіктігі 2

2

см тең, ал табандарының қабырғалары 1 см жəне 4 см тең. Диагональдық қиманың ауданын табыңыз.  

Жауабы: 10 см

16.


 

Көлемі 4 см

3

,  ал  табанының  қабырғасы 2 см-ге  тең  төртбұрышты  дұрыс пирамиданың бүйір қырының ұзындығын табыңыз.  

Жауабы: 


11

см 


17.

 

Табандарының ауданы 16 см2

 жəне 4 см

2

, ал биіктігі 3 см-ге тең пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 28 см

18.


 

Бүйір қыры 3 см-ге, ал табанының қабырғасы 4 см-ге тең төртбұрышты дұрыс 

пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


3

1

5 см3

 

19. 

Тетраэдрдің көлемі 

3

2

2 см

3

-қа тең. Оның қырын табыңыз.  Жауабы: 2 см  

20.


 

Үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қырлары  өзара  перпендикуляр  жəне 4 см, 5 

см жəне 6 см. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 20 см

21.


 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  көлемі 3 см

3

,  биіктігі 1 см-ге  тең. Пирамиданың бүйір бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 


13

3

см22.


 

Үшбұрышты  дұрыс  пирамиданың  биіктігі 

3

2

см-ге  тең,  бүйір  жағы  табан жазықтығымен 60

0

 бұрыш жасайды. Пирамиданың көлемін табыңыз.  www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Жауабы: 24 см

23.


 

Егер үшбұрышты дұрыс пирамиданың табанының қабырғасы 9 см жəне бүйір 

қыры 11 см болса, онда пирамиданың биіктігін табыңыз.  

Жауабы:  94 см 

24.

 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  бүйір  бетінің  ауданы 13

2

см-ге  тең, табанының қабырғасы 2 см-ге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 2 см

25.


 

Табан  қабырғасы 6 см-ге  жəне  бүйір  қыры 30 см-ге  тең  төртбұрышты  дұрыс 

пирамиданың биіктігін табыңыз.  

Жауабы: 


2

21

см 26.

 

Үшбұрышты  дұрыс  пирамиданың  төбесіндегі  жазық  бұрышы 900

  тең.  Бүйір 

бетінің  ауданы 192 см

2

  тең  пирамиданың  бүйір  жағына  сырттай  сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.  

Жауабы: 8 см  

27.

 

Пирамиданың  бүйір  қырлары  табан  жазықтығына 300

  бұрыш  жасай  көлбейді. 

Пирамиданың табаны – қабырғалары  3 см, 2 см жəне 3 см-ге тең үшбұрыш. 

Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 0,5 см

28. 

Үшбұрыштыдұрыс  пирамиданың  биіктігімен  бүйір  жағының  арасындағы 

бұрыш 30

0

-қа  тең.  пирамидаға  іштей  сызылған  шардың  радиусы 1 см-ге  тең болса, табан қабырғасының ұзындығын табыңыз.  

Жауабы: 6 см  

29.

 

Үшбұрышты дұрыс пирамиданың бүйір қырының ұзындығы  3 см тең. Бүйір қыры  табан  жазықтығымен 60

0

  бұрыш  жасаса,  онда  пирамидаға  сырттай сызылған шардың радиусын табыңыз.  

Жауабы: 1 см  

30.

 

Дұрыс  төртбұрышты  пирамиданың  табан  қабырғасы 2 см,  ал  бүйір  жағының биіктігі 6 см. Пирамиданың бүйір бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 24 см

31.


 

Тік параллельпипедтің табанының қабырғалары 6 см жəне 8 см-ге тең, ал олар 

30

0

бұрыш  жасайды.  Бүйір  қыры 5 см-ге  тең.  параллельпипедтің  көлемін табыңыз.  

Жауабы: 120 см

32.


 

Пирамиданың  табаны – тік  төртбұрыш,  оның  қабырғалары 6 см  жəне 8 см. 

Пирамиданың əрбір бүйір қыры 13 см-ге тең. Биіктігін табыңыз.  

Жауабы: 12 см  

33.

 

Пирамиданың  табаны  катеттері 6 жəне 8 болатын  тік  бұрышты  үшбұрыш. Пирамида биіктігі 

3

2. Көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


3

16

 34.

 

Пирамиданың  табан  қабырғалары 6, 10, 14 см  болатын  үшбұрыш. Пирамиданың  əрбір  қыры  табанымен 45

0

-тық  бұрыш  жасайды.  Пирамиданың көлемін есептеңіз.  

Жауабы: 70 см

35.


 

Дұрыс  төртбұрышты  пирамиданың  биіктігі 80 см,  табан  қабырғасы 120 см. 

Табанының  центрінен  өтетін  бүйір  жағынан  параллель  қиманың  ауданын 

есептеңіз.  

Жауабы: 4500 см

36. 

Прирамиданың  табан  қабырғасы  а-ға  тең.  Іргелес  екі  бүйір  жағы  табанына 

перпендикуляр,  басқа  екі  бүйір  жағы  табанымен 60

0

-тық  бұрыш  жасайды. Пирамиданың толық бетінің ауданын табыңыз.  

www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Жауабы: 


(

)

21

3

3а

+

 37.

 

Төрт  бұрышты  дұрыс  пирамиданың  табан  қабырғасы  а-ға  тең,  бүйір қырындағы екі жақты бұрыштары 120

0

-тан. Пирамиданың көлемін табыңыз.  Жауабы: 

6

3а

 

38. 

Пирамиданың  табаны  ромб,  оның  сүйір  бұрышы 60

0

,  қабырғасы 14 см. Пирамида табанындағы екі жақты бұрыштары 45

0

-тан. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 343 см

39.


 

Үшбұрышты дұрыс пирамиданың табан қабырғасы а-ға тең, бүйір қырындағы 

екі жақты бұрышы 120

0

-тан. Пирамиданың көлемін табыңыз.  Жауабы: 

3

482

а  

40.


 

Төртбұрышты дұрыс пирамиданың бүйір қыры мен табаны арасындағы бұрыш 

α, диагональдық қимасының ауданы S. Пирамида көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


α

ctg

S

S

3

2 

41.


 

Пирамиданың  табаны  тең  бүйірлі  үшбұрыш,  табанының  қабырғалары d, 

олардың  арасындағы  бұрыш  α.  Барлық  бүйір  қырлары  табанымен  β  бұрыш 

жасайды. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 

β

αtg

d

2sin

6

13

 

42. 

Пирамиданың  табаны  ромб,  оның  сүйір  бұрышы  α.  Пирамиданың  бүйір 

жақтары  табан  жазықтықтарымен  β  бұрыш  жасайды.  Егер  ромбыға  іштей 

сызылған дөңгелектің радиусы R болса, пирамиданың көлемі неге тең?  

Жауабы: 

α

βsin

3

43

tg

R

 

43. 

Табаны  а,  бүйір  қыры b бойвнша  үшбұрышты  дұрыс  пирамида  биіктігін 

табыңыз.  

Жауабы: 


3

2

22

a

b

 44.

 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамида  биіктігі 7 см,  ал  табан  қабырғасы 8 см.  Бүйір қырын табыңыз.  

Жауабы: 9 см  

45.

 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамида  биіктігі 7 см,  ал  табан  қабырғасы 8 см.  Бүйір қырын табыңыз.  

Жауабы: 12 см  

46.

 

Пирамиданың  табанына  параллель  жазықтық  қимасы  биіктігін 1:1 қатынасындай етіп бөледі. Табан ауданы 60 м

2

 болса, қима ауданы неге тең?  Жауабы: 15 м

47. 

Пирамиданың  табанына  параллеь  жазықтық  қимасы  биіктігін 1:1 

қатынасындай етіп бөледі. Қима ауданы 2 м

2

 болса, табан ауданы неге тең?  Жауабы: 8 м

48. 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қыры 5-ке  тең,  ал  биіктігі 4-ке  тең. 

пирамида көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


3

9

 49.

 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қыры 6-ға  тең,  табанына 300

  бұрыш 


жасап көлбеген. Пирамида көлемін табыңыз.  

www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Жауабы: 


4

3

81 

50.


 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қыры 5, ал  биіктігі 4. Пирамида 

көлемін табыңыз.  

Жауабы: 24 

51.

 

Дұрыс  төртбұрышты  пирамиданың  бүйір  қыры  табан  жазықтығымен 450

 

бұрыш жасайды жəне 2

2

-ге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.  Жауабы: 

3

16 

52.


 

Дұрыс  төртбұрышты  пирамиданың  табан  қабырғасы 6-ға  тең,  ал  биіктігі 4-ке 

тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 48 

53.

 

Төртбұрышты  дұрыс  қиық  пирамиданың  табандарының  қабырғалары 4 см жəне 6 см тең. Егер бүйір қыры үлкен табанымен 45

0

 бұрыш жасайтын болса, диагональдық қиманың ауданын табыңыз.  

Жауабы: 10 см

54.


 

Көлемі 4 см

3

,  ал  табанының  қабырғасы 2 см-ге  тең  төртбұрышты  дұрыс пирамиданың бүйір қараның ұзындығын табыңыз.  

Жауабы: 


11

см  


55.

 

Төртбұрышты  дұрыс  пирамиданың  бүйір  бетінің  ауданы 13

2

см-ге  тең, табанының қабырғасы 2 см-ге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 2 см

56.


 

Табанының  қабырғасы 9 см  жəне  биіктігі 10 см  үшбұрыш  дұрыс  пирамидаға 

сырттай шар сызылған. Шардың радиусын табыңыз.  

Жауабы: 6,35 см  

57.

 

Пирамиданың  бүйір  қырлары  табан  жазықтығына 300

  бұрыш  жасай  көлбейді. 

Пирамиданың табаны, қабырғалары  3 см, 2 см жəне 3 см тең үшбұрыш.  

Жауабы: 0,5 см

58.


 

Үшбұрышты  дұрыс  пирамиданың  биіктігімен  бүйір  жағының  арасындағы 

бұрыш 30

0

 тең. Пирамидаға іштей сызылған шардың радиусы 1 см-ге тең болса, табан қабырғасынын табыңыз.  

Жауабы: 6 см  

59.

 

Пирамиданың  табаны – табан  қабырғасы 12 см,  ал  бүйір  қабырғасы 10 см болатын  тең  бүйірлі  үшбұрыш.  Пирамиданың  биіктігі 3 см.  Пирамиданың 

көлемін табыңыз.  

Жауабы: 48 см

60. 

Пирамиданың  табаны – катеттері 6 см  жəне 8 см  болатын  тік  үшбұрыш. 

Пирамиданың əрбір қыры 13 см. Пирамиданың биіктігін табыңыз.  

Жауабы: 12 см  

61.

 

Дұрыс  төртбұрышты  қиық  пирамиданың  биіктігі 5 см-ге  тең.  Табандарының қабырғалары 6 см жəне 8 см. Пирамиданың диагональдік қимасының ауданын 

табыңыз.  

Жауабы: 

2

35см

62. 

Үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қырлары  өзара  перпендикуляр,  əрбір  бүйір 

қыры 3 см. Пирамиданың көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


2

9

см63.


 

Табан  қабырғасы 4 см,  ал  бүйір  қырлары  өзара  перпендикуляр  дұрыс 

үшбұрышты пирамиданың көлемі неге тең?  


www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Жауабы: 


3

2

8см

64. 

Үшбұрышты  қиық  пирамиданың  биіктігі 10 м-ге  тең,  ал  табанының 

қабырғалары 27 м, 29 м, 52 м жəне екінші табанының  периметрі 72 м-ге тең. 

Қиық пирамиданың көлемін анықтаңыз.  

Жауабы: 1900 м

65. 

Дұрыс  үшбұрышты  пирамиданың  биіктігі 7 см,  ал  табан  қабырғасы 8 см. 

Пирамиданың бүйір қырының ұзындығын табыңыз.  

Жауабы: 9 см  

66.

 

Биіктігі 6 см жəне бүйір бетінің ауданы 24π см

2

 конустың көлемін табыңыз.  Жауабы: 

π

24см

67. 

  

68. 

Пирамиданың табаны – қабырғалары 40 см, 25 см, 25 см болатын тең бүйірлі 

үшбұрыш.  Оның  биіктігі 8 см  жəне  үшбұрыштың 40 см  қабырғасына  қарсы 

жатқан бұрыштың төбесі арқылы өтеді. Пирамиданыңң бүйір бетінің ауданын 

табыңыз.  

Жауабы: 540 см

69.


 

Пирамиданың  биіктігі 16 м.  Табанының  ауданы 512м

2

.  табанына  параллель қимасының ауданы 50 м

2

 болса, онда табаннан қандай қашықтықта жатады?  Жауабы: 11 м  

70.


 

Пирамиданың табаны қабырғалары 2 см жəне  3 см, арасындағы бұрышы 30

0

-

қа тең пареллограмм. Параллелограмм. Пирамиданың биіктігі табанының кіші диагоналына тең болса, онда пирамида көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


3

1

см71.


 

Пирамиданың  табанының  диагональдары 4 см  жəне 

3

2

 см,  арасындағы бұрышы 30

0

-қа  тең  параллелограмм.  Пирамиданың  биіктігі  табанының  кіші қабырғасына тең болса, онда пирамида көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


3

2

см72.


 

Үшбұрышты  пирамиданың  бүйір  қырлары 6 см-ден,  өзара  перпендикуляр. 

Пирамида көлемін табыңыз.  

Жауабы: 36 см

73.


 

Пирамиданың  табаны – қабырғалары 6 см  жəне 8 см-ге  тең  тік  төртбұрыш. 

Барлық бүйір қарлары 

5

5 см-ге тең. Пирамида көлемін табыңыз.  

Жауабы: 160 см

3

.                        Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері          

Подтема: 03-Паралельпипед. Тетраэдр. Олардың бет аудандары мен көлемдері.       

 

1. 

Тік  бұрышты  параллелепипедтің  диагоналі 25 см,  биіктігі 15 см,  ал 

табандарының  қабырғасы 12 см.  Параллелепипедтің  бүйір  бетінің  ауданын 

табыңыз.  

Жауабы: 840 см

2. 

Тік бұрышты параллелепипедтің табанының қабырғалары 12 см жəне 16 см, ал 

диагоналі 25 см. Пераллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 2880 см

3.

 Дұрыс тетраэдрдің биіктігі Һ-қа тең. оның толық бетін табыңыз.  

Жауабы: 


2

3

32

h

 


www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

4.

 Тік  бұрышты  параллелепипедтің  бір  төбеден  шығатын  үш  жағының 

диагональдарының 

ұзындығы 

см

см

17

2,

10

2 жəне 10 см 

тең. 


пареллелепипедтің диагоналін табыңыз.  

Жауабы: 


26

2

см  5.

 

Тік  параллелепипедтің  табанының  қабырғалары 2 см  жəне 4 см,  ал  олардың арасындағы  бұрыштың  синусы 

4

7тең.  Егер  параллелепипедтің  кіші 

диагоналінің  ұзындығы 

2

4

 см-ге  тең  болса,  онда  параллелепипедтің  кіші диагоналімен табанының арасындағы бұрышты табыңыз.  

Жауабы: 60

6.

 Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 3 см, 4 см жəне 5 см тең. Бетінің 

ауданын табыңыз.  

Жауабы: 94 см

7. 

Жақтарының  ауданы 6 см

2

, 2 см


2

  жəне 3 см

2

  тең  тік  бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 6 см

8.

 Биіктігі 4 см-ге,  ал  диагоналі  табан  жазықтықпен 45

0

  бұрыш  жасайтын  тік бұрышты, табаны квадрат болатын параллелепипед берілген. Параллелепипед 

көлемін табыңыз.  

Жауабы: 32 см

9. 

Тік  бұрышты  параллелепипедтің  табаны – қабырғасы 5 см-ге  тең  квадрат. 

Диагоналі 9 см-ге тең болса, параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


31

25

см10.


 

Тік параллелепипедтің табаны – бір бұрышы α-ға тең ромб. Параллелепипедтің 

бүйір  бетінің  ауданы S-ке  тең  болса,  параллелепипедке  іштей  сызылған 

цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 

4

sinα

πS

 

11. 

Табан  қабырғалары 2 дм  жəне  3  дм,  ал  арасындағы  бұрыш 30

0

  тең  көлбеу параллелепипедтің  кіші  диагональдық  қимасы  ромб  жəне  ол  табанына 

перпендикуляр. 

Бүйір 

қыры 


табан 

жазықтығымен 60

0

 

жасаса, параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 1,5 дм

12.


 

Өлшемдері 7 см, 4 см  жəне 3 см  болатын  тік  бұрышты  параллелепипедтің 

көлемін табыңыз.  

Жауабы: 84 см

13.


 

Тік  бұрышты  параллелепипедтің  табаны – квадрат.  Табанының  диагоналі 

арқылы  табан  жазықтығымен 45

0

  бұрыш  жасайтын  қима  жүргізілген.  Егер параллелепипед өлшемдері 2 см, 2 см, 4 см болса, қиманың ауданы неге тең?  

Жауабы:


2

2

см14.


 

АВСДА'В'С'Д' тік бұрышты параллелепипед берілген. А'С жəне ВД түзулерінің 

арасындағы  бұрыш 90

0

-қа  тең.  Осы  параллелепипедтегі  АВСД  төртбұрышы нені құрайды?  

Жауабы: квадрат  

15.

 

АВСДА'В'С'Д'  тік  бұрышты  параллелепипед  берілген.  АС'  мен  ВД  түзулер арасындағы бұрыш 90

0

. Параллелепипедтің табанында қандай фигура жатыр?   Жауабы: ромб  

16.


 

Тік  бұрышты  параллелепипедтің  үш  өлшемі 2 см, 3 см  жəне 6 см.  Оның 

диагоналінің ұзындығын табыңыз.  

Жауабы: 7 см  www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

17.


 

Тік бұрышты параллелепипедтің табанының қабырғалары 14 см жəне 48 см-ге 

тең, ал биіктігі 8 см-ге тең. Диагональдік қиманың ауданын табыңыз.  

Жауабы: 400 см

18.


 

Берілген  үш  өлшемі  бойынша 12 с, 20 см, 15 см  тік  бұрышты 

параллелепипедтің толық бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 1440 см

19.


 

Тік бұрышты параллелепипедтің биіктігі 8 см, табан қабырғалары 5 см жəне 6 

см.  Төменгі  табанының  кіші  қабырғасы  жəне  оған  қарама – қарсы  жоғары 

жатқан табанының қабырғасы арқылы өтетін қиманың ауданын есептеңіз.  

Жауабы: 50 см

20. 

Тік  параллелепипедтің  табанының  қабырғалары  а-ға  жəне b-ға  тең,  сүйір 

бұрышы α. Табанының үлкен диагоналы параллелепипедтің кіші диагоналына 

тең. Параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 

α

αcos

sin


2

3

3b

a

 

21. 

Тік  бұрышты  параллелепипед  өлшемдері 15 м, 50 м, 36 м.  Оған  тең  шамалас 

кубтың қырын табыңыз.  

Жауабы: 30 см  

22.

 

Үш  өлшемді 22 см, 10 см  жəне 16 см  тік  бұрышты  параллелепипед  бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 1464 см

23.


 

Тік бұрышты параллелепипед үш өлшемдері 6 см, 6 см жəне 7 см. Диагоналын 

табыңыз.  

Жауабы: 11 см  

24.

 

Тік бұрышты параллелепипед үш өлшемдері 2 см, 3 см жəне 6 см. Диагоналын табыңыз.  

Жауабы: 7 см  

25.

 

Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 3 см, 4 см жəне 5 см тең. Бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 94 см

26.


 

Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы 6 см, ені 7 см, диагоналы 11 см тең. 

Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 252 см

27.


 

Тік  параллелепипедтің  табаны  ауданы 3 см

2

  тең  ромб,  ал  диагональдық қималарының аудандары 3 см

2

 жəне 2 см2

. параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 6 см

28. 

Жақтарының  аудандары 6 см

2

, 2 см


2

  жəне 3 см

2

  тең  тік  бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 6 см

29.


 

Биіктігі 4 см-ге, ал диагоналі табан жазықтықпен 45

0

 бұрыш жасайтын, табан квадрат  болатын  тік  бұрышты  параллелепипед  берілген.  Параллелепипед 

көлемін табыңыз.  

Жауабы: 32 см

30. 

Тік параллелепипедтің табанының бір бұрышы α тең ромб. Параллелепипедтің 

бүйір  бетінің  ауданы S тең  болса,  параллелепипедке  іштей  сызылған 

цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз.  

Жауабы: 

4

sinα

πS

 

31. 

Үш өлшем бойынша тік бұрышты параллелепипедтің диагоналін табыңыз: а=6 

см, b=6 см, c=7 см.  

Жауабы: 11 см  

32.

 

Тік  бұрышты  параллелепипедтің  табан  қабырғалары 3 дм  жəне 4 дм,  ал параллелепипедтің биіктігі 6 дм. Диагональдық қимасының ауданын табыңыз.    

www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Жауабы: 30 дм

2

.       


Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері          

Подтема: 04-Аралас есептер       

 

1. 

Үшбұрышты пирамиданың екі бүйір жағы өзара перпендикуляр жəне олардың 

ауданы  Р  мен Q-ға  тең,  ал  ортақ  қырының  ұзындығы  а-ға  тең.  пирамиданың 

көлемін табыңыз.  

Жауабы: 

a

PQ

3

2 

2.

 Диагоналінің  ұзындығы 

l

-ге  тең,  жəне  ол  диагональ  бір  жағымен 300

,  ал 


екінші  жағымен 45

0

  бұрыш  жасайтындай  тік  бұрышты  параллелпипедтің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 


8

2

3l

 

3. 

Қыры а-ға тең болып келетін дұрыс тетраэдрдің көлемін табыңыз.  

Жауабы: 

12

23

a

 

4. 

Пирамиданың табаны – қабырғасы α, сүйір бұрышы α-ға тең ромб. Пирамидаға 

жасаушысы  табан  жазықтығымен  β  бұрыш  жасайтын  конус  іштей  сызылған. 

Конустың көлемін есептеп, табыңдар.  

Жауабы: 

β

πatg

a

3

3sin

24

 5.

 

Радиусы R, биіктігі Н-қа тең цилиндрге табаны цилиндр табандарының біріне іштей  сызылған,  ал  төбесі  оның  келесі  табанына  тиісті  болатын  дұрыс 

төртбұрышты іштей сызылған. Пирамиданың толық бетінің ауданын табыңдар.  

Жауабы: 

(

)R

H

R

R

+

+2

2

22

 

6. 

Жасаушысы L-ге,  ал  табанының  радиусы R-ге  тең,  конус  берілген.  Бір  жағы 

конус  табанында,  ал  қарсы  жатқан  жағының  төбелері  оның  бүйір  бетінде 

жататын конусқа іштей сызылған кубтың қырын табыңдар.  

Жауабы: 

(

)2

2

22

2

2R

L

R

R

L

R

+ 

7. 

Конустың  көлемі V-ға  тең.  Конусқа  іштей  сызылған  үшбұрышты  дұрыс 

пирамиданың көлемін табыңдар.  

Жауабы: 


π

4

33V

 

8. 

Конустың  көлемі V-ға  тең.  конусқа  іштей  сызылған  төртбұрышты  дұрыс 

пирамиданың көлемін табыңдар.  

Жауабы: 


π

V

2

 9.

 

Тік  бұрышты  параллелепипедтің  өлшемдері  а,  в,  с  сырттай  сызылған  сфера ауданын табыңдар.  

Жауабы: 


(

)

22

2

cb

a

+

+π

 

10. 

Тік призманың табаны – тең бүйірлі трапеция. Оның табандары 10 см жəне 4 

см,  бүйір  қабырғасы 5 см.  Биіктігі 10 см.  Осы  призмаға  іштей  сызылған 

цилиндрдің көлемін табыңдар.  

Жауабы: 

π

40см

11. 

Кубтың  диагоналы  а.  Осы  кубқа  сырттай  сызылған  цилиндрдің  көлемін 

табыңдар.  


www.maths.kz

                                                                                                                                  manat.mustafa@gmail.com 

Қазақ математикасын қолдау сайты 

Жауабы: 


3

6

3а

π

 12.

 

Дұрыс  төртбұрышты  призманың  табанының  диагоналі 2

4

см,  ал  бүйір жағының  диагоналі 5 см.  Осы  призмаға  іштей  сызылған  цилиндрдің  бүйір 

бетінің ауданын табыңдар.  

Жауабы: 

см

π

12 

13.


 

Төрт  бұрышты  дұрыс  призманың  диагоналі  бүйір  жағымен 30

0

-тық  бұрыш жасап  көлбейді.  Диагональдің  табын  жазықтығымен  жасайтын  бұрышын 

табыңыз.  

Жауабы: 45

0

.      

Каталог: 2009
2009 -> Вестник вгу. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2
2009 -> Қожахметова К. Ж. п.ғ. д профессор Алматы қ
2009 -> Тема: 18-Шеңбер мен дөңгелек Подтема: 04-Аралас есептер
2009 -> Әок 371. 3 Тiгiн машинасының инесi және оның классификациясы
2009 -> «инаудит» жшс аудиторлық жəне консалтингтік қызмет көрсету жөніндегі тəуелсіз фирмасы Жиынтық есеп
2009 -> Дидактические игры как средство умственного воспитания младших школьников билингвов на уроках русского языка
2009 -> Длина окружности и площадь круга


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет