№03/388 23 января 2015 годажүктеу 3.69 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата31.03.2017
өлшемі3.69 Mb.
  1   2   3   4

  

               

№ 03/388

     23 января 2015 года 

Ата Заңымыздың 20 жылдығы қарсаңында

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯСЫ – 

ЕЛІМІЗДІҢ АТА 

ЗАҢЫ

 

Өткенге  көз  жүгіртетін  болсақ,  Қазақ-

стан  халқы  егеменді  мемлекеттің  ұлттық 

өркендеу  процесінің  негізін  өткен  ХХ  ға-

сырдың 90-жылдары қалай бастады.

Біздің  ата-қонысымыз  мыңдаған  жылдар 

бойына талай басқыншылықты басынан кешті.     

Бірақ қандай қырғын болса да алтын бесік ата-

баба  жері,  атамекен  дәл  Кеңес  үкіметі  уақы-

тындағыдай  ойрандалған  емес.  Жер  ананың 

аялы алақанында аман қалған әрбір от басынан 

рулы ел тарап, халық қашан да еңсесін көтеріп, 

ел  болып  дамып  кете  беретін.  Халқымыздың 

ата-қоныс  қара  орманға  деген  ұрпақтық 

сүйіспеншілігінің  түп-тамыры  да  дәл  осында 

жатыр.  Сондықтан  да  ата-бабамыз  осындай 

ұлан-ғайыр  жерді  ақ  найзаның  ұшымен,  ақ 

білектің  күшімен  қорғап,  ұрпақтан-ұрпаққа 

мұра  еткен.  Өкінішке  орай,  осы  бір  тарихи 

жалғастық Қазақстанды да өз уысында ұстаған 

тоталитарлық мемлекет кезінде үзіліп қалды. 70 

жыл ішінде жүргізілген аяусыз зұлмат тек қазақ 

халқын  сан  жағынан  ғана  селдіретіп,  өз 

отанында азшылыққа ұшыратып қойған жоқ, ол 

өмір  сүретін  табиғи  ортаны  да  ойрандады, 

халық  санасын  уландырды,  оның  тарихында 

мыңдаған  жылдар  бойына  мәңгілік  болып 

саналып  келген  талай  табиғи  байлық  ондаған 

жылдардың ішінде-ақ сарқылып келмеске кетті. 

Зұлмат  жылдары  нағыз  отаны.  Елі  ұшін  туғат 

қайран  есіл  ер-азаматтарымыз  қыршында  аты-

лып  кетті.  Кеңес  үкіметі  кезінде  ұлттардың, 

этникалық  топтардың,  аз  халықтардың  теңдігі 

мен құқы жөнінде жар салудан жалыққан емес, 

ал  іс  жүзінде  халықаралық  міндеттерді  сақтау 

былай  тұрсын,  тіпті,  конституциялық  заң  ере-

желері  де  орындалмады.  Шынайы  демократия 

болмағандықтан  да  заң  әрқашан  қағаз  жүзінде 

қалып  отырды.  Тек  егеменді  Қазақстан  Рес-

публикасы  жағдайында  ғана  құқықтық  мем-

лекет  құрудың  шынайы  мүмкіндігі  туған 

болатын.  

Конституция  1995  жылы  30  тамыз  күні  жал-

пыхалықтық Референдум негізінде қабылданды 

және  5  қыркүйек

1993 


жылы 28 қаңтарда

Қазақстан  Республикасының  ағымдағы 

  күні  өз  күшіне  енді.  Кон-

ституция  мемлекеттік  құрылыстың  құқықтық 

негізін  қалыптастырушы  құжат  болып  табы-

лады. Ол мемлекеттілік тетік, қоғамдық, саяси 

институттар ретінде қызметтің негізі боларлық 

принциптерін орнықтырды, адам мен азаматтың 

конституциялық  мәртебесін  белгіледі,  эко-

номикалық құрылыстың негіздерін айқындады. 

Бұл  тәуелсіз  Қазақстанның  қабылдаған  екінші 

конституциясы.  Алдыңғы  конституция 

 қабылданған болатын.

мен  тәуелсіздігін  қорғау  міндеті  тұрады. 

Бұл  орайда  демократияны  дамыту  –  меншік 

қатынастарын  реформалау  мен  нарықтық  эко-

номикаға  өту  экономиканы  тығырықтан  алып 

шығудың,  ұлттық  мемлекеттің  қалыптасуына 

қолайлы  жағдай  туғызудың  толассыз  жолы.     

Біздің  мемлекетімізде  барлық  азаматтардың 

теңдігі  барлығының  заң  алдындағы  бірдей 

жауапкершілігі,  кімнің  қай  ұлтқа  жататынды-

ғына  қарамастан,  бірдей  екендігі  әуелден-ақ 

нақты  көрсетілген.  Әрине,  кейбір  жағдайда 

жергілікті  ұлт  –  қазақтардың  мүддесі  ерекше 

ескеріледі. Мұндай жағдайға ұлттық мәдениет-

ті,  тілді  өркендету,  қазақ  диаспорасының 

рухани-мәдени  және  басқа  да  байланыстарын 

қалпына  келтіру,  олардың  өз  Отанына  қайтып 

оралуына қолайлы жағдайлар туғызу жатады. 

Басқа  елдердің  деңгейімен  салыстырмалы 

түрде  алғандағы  экономикалық  байлыққа  қол 

жеткізудің алғышарты – бүкіл қоғамдық өмірді 

демократияландырған тұрақты құқықтық мемл-

екет құру болып саналады.

Құқықтық  демократиялық  мемлекетте 

Конституция, яғни біздің қоғам өмірінің Негізгі 

Заңы аса жоғары мәнге ие.

Біздің Конституциямыз бойынша Қазақстан 

халқы  егемендіктің  иесі,  республикадағы  мем-

лекетік  биліктің  жалғыз  қайнар  көзі  болып 

табылады. Республикада тек қазақтар ғана емес, 

басқа ұлт өкілдері де тұрады. Сондықтан саяси 

ымыраға келу қажет болғандықтан қазақ халқы 

өз  қамын  күйттеумен  қатар,  жас  мемлекеті-

міздің  тыныштығын,  оны  одан  әрі  нығайтуды 

ойлауы  керек.  Құқықтық  мемлекет  құру, 

қоғамдық  өмірді  демократияландыру,  жалпы-

ұлттық келісім мен ынтымақ Қазақстан Респуб-

ликасының  әлемдік  қауымдастықтың  лайықты 

толық  мүшесі  болып  енуінің  басты  шарты  бо-

лып табылады. 

Қазақстан Республикасының Конституция-

сы  –  халықтың  өзі  таңдаған  әділ  заңы,  оның 

талаптарын  орындау  әр  азаматтың  борышы. 

Халық  батыры,  ұлы  қолбасшы  Бауыржан 

Момышұлы  атамыз  «Тәртіпсіз  ел  болмайды, 

тәртіпке  бағынған  қор  болмайды»  -  деп 

Құқықтық  мемлекет  құру  мен  қоғамды 

айтқандай,  Ата  Заңымыздың  сақталуы  –  әр 

демократияландыру  –  қайшылықты,  ұзақ  та 

азаматтың  құқықтары  мен  бостандықтарының 

күрделі процесс. Бұл біздің жас мемлекетіміздің 

сақталуы деп білуіміз керек.

аяғынан қаз тұру жолынан да жақсы байқалады. 

Тоталитарлық  жүйеден  демократиялық  қоғам Б. Кенжебеков,

өміріне  өту  қажеттілігі  айқын  болған  күннен «Приозерский вестник» газетінің бас 

бастап-ақ  Қазақстан  тұрғындарының  алдында редакторы

ең алдымен Қазақстан мемлекетінің егемендігі В стране и мире

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОСЕАСТАНА. КАЗИНФОРМ

смотрели  вопросы В  Давосе  Премьер-Министр  РК  Карим 

п р е д с т о я щ е г о  Масимов  провел  встречу  с  руководителями 

вступления  Казах-ряда  крупнейших  зарубежных  компаний  и 

стана  во  Всемир-финансовых институтов, в ходе которой были 

ную  торговую  ор-презентованы  инвестиционные  возможности 

ганизацию (ВТО).Казахстана,  в  том  числе  в  рамках  Междуна-

Также,  в  рам-родной  специализированной  выставки 

ках  Всемирного ЭКСПО-2017 в Астане.

экономического  форума,  Премьер-Министр  Ка-

рим Масимов встретился с Премьер-Министром 

Карим  Масимов  встретился  с  министром 

Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.

экономики,  образования  и  исследований  Швей-

В ходе беседы главы Правительств обсудили 

царской  Конфедерации  Йоханном  Шнайдер-

актуальные  вопросы  двустороннего  взаимо-

Амманном.

действия. 

В  ходе  беседы  К.Масимов  и  Й.Шнайдер-

Стороны выразили обоюдное стремление к 

Амманн  обсудили  состояние  и  перспективы 

наращиванию  взаимовыгодного  партнерства  по 

казахстанско-швейцарского  торгово-эконо-

всему спектру межгосударственных отношений, 

мического сотрудничества, в том числе увеличе-

сообщает  официальный  портал  Премьер-

ние  товарооборота  и  укрепление  бизнес-связей 

Министра РК.

между  странами.  Также  собеседники  рас-

НОВАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ 

НАСЕЛЕНИЯ И МОЛОДЕЖИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ

Правительством готовится программа по 

обеспечению жильем малообеспеченных сло-

ев  населения  и  молодежи.  Об  этом  сообщил 

депутат  Сената  Парламента  РК  Ахан  Бижа-

нов.

«Правительством  готовится  программа  по 

обеспечению  жильем  малообеспеченных  слоев 

населения  и,  прежде  всего,  молодежи.  В 

соответствии  с  поручением  Президента  РК,  из 

более  6  миллионов  квадратных  метров  жилья, 

которое  будет  строиться  у  нас  ежегодно,  где-то 

ния,  поддержанные  Правительством,  по  перво-

около  одного  миллиона  в  данной  программе 

очередному  предоставлению  жилья  выпускни-

предусмотрено  для  реализации  молодежной 

кам  детских  домов  и  других  равнозначных 

политики  в  этой  сфере  (для  молодежи).  В  этом 

заведений.  Уже  сегодня  на  местном  уровне 

плане первые шаги есть, в плане законодательно-

решается эта программа, то есть многие вопросы 

го  обеспечения»,  -  сказал  А.Бижанов  в  ходе 

социального обеспечения молодежи будут, преж-

обсуждения законопроекта «О государственной 

де  всего,  решаться  постановлением  Прави-

молодежной политике».

тельства,  специальными  подзаконными  актами 

Он  уточнил,  что  некоторые  предложения 

на  уровне  решения  Правительства  и  специаль-

депутатов при разработке программы были при-

ных государственных программ», - добавил он.

няты  Правительством.  «Мы  внесли  предложе-

В помощь предпринмателю

СЕМИНАР


ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА 

16 января 2015 г. в городе Приозерск, в 

"Отдел  предпринимательства  и  промышлен-здании городского маслихата прошел семи-

ности".


нар  для  предпринимателей  по  вопросам 

В ходе семинара, проведенного совместно разъяснения изменений в законодательстве. 

с  представителями  государственных  органов, 

присутсвующим  предпринимателям  города 

Инициаторами  проведения  семинара  выс-

были даны разъяснения по всем изменениям в 

тупили  городской  филиал  Палаты  предпри-

казахстанском  законодательстве,  затрагиваю-

нимателей  Карагандинской  области  и  ГУ (окончание на стр.8)

Исполняя Послание Президента

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ 2020»

Во  исполнение  Послания  Президента 

реализации инфраструктурных проектов. Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаева 

Второе  направление  предусматривает 

народу Казахстана от 28 января 2011 года 

стимулирование  предпринимательства  и «Построим  будущее  вместе!»  разработана 

повышение экономической активности через Программа «Занятости 2020», которая ут-

организацию  или  расширение  собственного верждена Постановлением Правительства 

дела,  комплексное  развитие  опорных Республики  Казахстан  от  31  марта  2011 

сельских  населенных  пунктов  -  предусмат-года  № 316.

ривает  стимулирование  предпринимательст-

ва  и  повышение  экономической  активности 

В  настоящее  время  данная  программа 

через  организацию  или  расширение  собст-

нашла  свое  логическое  продолжение  в  Про-

венного дела, комплексное развитие опорных 

грамме «Дорожная карта занятости 2020».

сельских населенных пунктов.

Участниками Программы являются граж-Третье направление - содействие в тру-

дане Республики Казахстан и оралманы – без-

доустройстве через обучение  и переселение в 

работные, частично занятые, малообеспечен-

рамках  потребно стей  работодателя  - 

ные, самостоятельно занятые и иные катего-

нацелено  на  обеспечение  устойчивой  и 

рии граждан, приоритетное участие которых 

продуктивной  занятости  населения  путем 

установлено Программой.

развития трудового потенциала, содействия в 

Программа  «Дорожная  карта  занятости 

трудоустройстве  и  повышения  профессио-

2020» реализуется по трем направлениям:

нальной  и  территориальной  мобильности 

Первое  направление  обеспечение  заня-

трудовых  ресурсов  в  рамках  потребности 

тости за счет развития инфраструктуры и жи-

работодателя.

лищно-коммунального хозяйства  предусмат-

ривает содействие занятости населения путем (окончание на стр.7)

2

Пятница, 23 января 2015 года

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ НАЗАРЫНА             ***                  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОТЧЕТ АКИМА ГОРОДА ПРИОЗЕРСК ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД

Уважаемые жители города!

О.Ш., ул. Балхашская,  д. 12/1, кв.13).

новой  котельной.  Работы  выполнены    в 

требованием ведомственных приказов МВД 

7  февраля  прошлого  года  прошла  моя 

Исполнение:  Проведен  анализ  и  обсле-

полном объеме. 

РК  на  каждом  административном  участке 

отчетная встреча перед населением города, в 

дование  дорожных  знаков  по  улицам  Гвар-

В 2013 году также проведены ремонтные 

проводится  сход  с  населением    с  участием 

ходе  которой  поступило  17  предложений  и 

дейская и Балхашская. В бюджетной заявке 

работы  в  целях  бесперебойного  прохожде-

руководителя ОВД и его заместителей. 

замечаний,  в  том  числе  8  обращений  через 

на  2015  год  предусмотрена  установка 

ния  отопительного  сезона  2013-2014  годов.   

График  и  место  проведения  сходов  с 

специальные  ящики.  Ящики  устанавли-

дорожного  знака  на  пересечении  улиц 

Разработан  температурный  график  работы 

населением  были  опубликованы  в  газете 

вались в 5 местах города:

Гвардейская и Балхашская. 

тепловых  сетей  котельной.  Температурный 

«Приозерский  вестник»  от  10  января  2014 

дание  аппарата  акима  города  Прио-

5.В  3-м  подъезде  жилого  дома  по  ул. 

график  подачи  тепла  разработан  с  учетам 

года.  В  связи  с  закрытием  местной  телера-

зерск, ул. Пушкина-7;

Б.Момышұлы, д.12/2 постоянно выдавлива-

того  факта,  что  перезагрузка  на  оборудо-

диокомпании «Дидар» в 2012 году, выступл--здание  Центра  обслуживания    населе-

ется  канализационная  труба  и  заливает 

вание  и  котельную  в  целом  не  допустима. 

ения  сотрудников  ОВД  были  прекращены. ния, ул. Достык -21;

подъезд (Рымбекова С., ул. Б.Момышұлы, д. 

Текущее  состояние  котельной  не  позволяет 

По вопросу освещения в СМИ информации о -здание  центральной  городской  больни-

12/2).


обеспечивать  весь  город  определенной, 

ходе расследования преступлений, имеющих цы, ул. Транспортная -19;

Исполнение: В подъезде указанного дома 

постоянной температурой подачи тепла, так 

общественный  резонанс,  имеется  догово-

-здание Центра занятости, ул. Балхаш-

канализационные  трубы  обмотаны  тепло-

как  общая  мощность  котлов  составляет 

ренность  с  начальником  ОВД  майором ская -5;

изоляцией и закреплены к стене.

более  70  Гкал/час,  а  необходимая  общая 

полиции  Мусабековым  Г.А.  о  доведении -здание  ТОО  «ЦКП  -  Биллинг»,  ул.Ки-

6.  О  переносе  стоянки  такси  от  жилого 

мощность составляет более 90 Гкал/час. 

через  городскую  газету  информации  о сунько -1б. 

дома  по  ул.  Кисунько,  д.  13/1  (письменный 

8.О состоянии преступности и правопо-

результатах раскрытия преступлений.

Из 17 вопросов на 4 даны ответы в ходе 

вопрос из зала)

рядка в городе.

9.  О  нарушениях  установки  дорожного 

отчетной встречи и оставшиеся 13 вопросов Исполнение: Возле дома по ул. Кисунько, 

(Вопрос  поступил  через  ящик).  (Почему 

знака.


взяты на контроль.    

13/1 установлен знак «Стоянка запрещена».не  раскрываются  разбойные  нападения  и 

(Вопрос поступил через ящик).  (В других 

1.О низком напряжении в электрической 

7.О  качестве  предоставляемых  комму-

грабежи продавцов-предпринимателей, от-

городах  дорожные  работники  перед  нача-

сети в зимнее время года в частном секторе 

нальных услуг. 

бирание  выручек  у  продавцов?  Почему 

лом  работ  ставят  дорожные  знаки.  У  нас 

(Горбенко В.Д., ул.Комсомольская, д.9, кв.2) (Вопрос поступил через ящик)   (Почему, 

правоохранительные  органы  не  отчиты-

все лето дорожники работали без предупре-

Исполнение: 14.02.2014 г. проведена ра-

когда на улице тепло, то и котельная умень-

ваются перед населением? Почему информа-

дительных  знаков,    оставляли  строитель-

бота в ТП, напряжение   в сети доведено до шает  температуру  воды  отопительной 

ция о ходе расследований громких преступ-

ные  материалы  на  проезжей  части  без 

нормы и составляет 218 В.системы. Это не значит, что если на улице 

лений не доводится до населения? Раньше по 

предупредительных  знаков.    Кто  за  этот 

2.Низкая  температура  в  системе  отоп-тепло, то и в квартирах будет тепло. Все - 

местному телевидению выступали сотруд-

участок  работы  отвечает?  Почему  рабо-

ления  жилого  дома  по  БСА-38а  (Джуа-таки на улице зима, стены дома  холодные. С 

ники  ОВД.  Хотя  бы  через  местную  газету 

чие, убирающие улицы, работают без спец-

нышева М.Д., БСА, 38 «А», кв.13).падением  температуры  отопления  и  в 

давали бы информацию. Что   делается   по 

одежды. Если случится наезд на них, то кто 

Исполнение: В 1-м, 2-м и 3-м подъездах 

квартирах  становится  холодно.  Во  многих 

этому вопросу в правоохранительных орга-

за это ответит? Городские чиновники эти 

по  БСА  38а  заменены  стояки  системы домах города и так отопление неважное. У 

нах?)

нарушения не видят или они тоже не знают 

теплоснабжения  на  пластиковые.  Система многих жителей города имеются маленькие 

Исполнение:  В  2013  году  «разбоев» 

о существующих требованиях?).

теплоснабжения  дома  работает  в  штатном дети. В других городах такой системы нет. 

зарегистрировано  не  было.  Таких  прес-Исполнение:  В  ходе  установления  до-

режиме.


У  них  от  начала  до  конца  отопительного   

туплений, как «грабеж» зарегистрировано в 

рожных  знаков  подрядной  организацией, 

3.Об установке дорожных знаков «пеше-сезона  держится  одна  температура.  От-

количестве 4 случая. В июне 2013 года в ГДО 

ответственной  за  проведение  работ,  допу-

ходный  переход»  в  районе  российской куда взяли такой график отопления?).

МО  РК  проведена  встреча  с  населением  с 

щена ошибка и несколько знаков установле-

школы №3 (Смирнов В.В., ул. Гвардейская, Исполнение:   В городе основным источ-

начальником  ДВД  Карагандинской  области 

ны  за  перекрестком.  Данные  недостатки 

10 кв.).


ником  производства  тепловой  энергии 

Жаппарова  М.Б.  по  вопросу  служебной 

устранены. Были приняты меры по установ-

Исполнение: Силами подрядной органи-

является «Котельная №1», которая эксплуа-

деятельности  ОВД  города  Приозерск,  на 

ке  устройств  ограждения  участков,  на  ко-

зации ТОО «ТасТемир» установлены дорож-

тируется  с  1970  года.  Проведен  комплекс 

которой  с  отчетом  о  проводимой  работе 

торых  велись  работы  во  избежание  порчи 

ные знаки возле школы №3. 

работ  и  технических  мероприятий  по  под-

выступил  начальник  ОВД  подполковник 

асфальта. Автолюбители в ночные часы са-

4.Об  установке  дорожных  знаков  по 

держанию котельной для обеспечения тепло-

Урумбаев К.

улицам Гвардейская и Балхашская (Кобенов 

снабжения  города  до  ввода  в  эксплуатацию 

Кроме того, каждый год, в соответствии с 

Құрметті Приозерск қаласының

 тұрғындары!

Елбасының  2013  жылдың  15  тамызындағы  №  615  Жарлығына  сәйкес  тапсырмасын 

орындау  мақсатында  елде  жүргізілген  реформалар,  орталық  және  жергілікті  органдар 

жұмысы, орын алған мәселелер және әрбір өңірдің тұрмыстық деңгейін жақсарту мен көтеру 

үшін оларды шешу жолдары, атқарған жұмысы туралы облыс, қала және аудан әкімдері есеп 

беру кездесулерін өткізіп жатыр.

Кездесулер, тікелей әңгімелесу, биліктің атқарған жұмысы туралы Сіздердің пікірлеріізді 

жақын білуге көмектеседі.

Осындай  кездесулер  барысында  өзіңізді  алаңдататын  сұрақтарды  қоюға,  жергілікті 

атқарушы биліктің, әкімнің жұмысы туралы пікіріңізді, ескерту, ұсынысыңызды жеткізуге 

мүмкіншілігіңіз мол. Ескерту, ұсыныс, пікірліңізді жазбаша жеткізу үшін арнайы орындарда 

жәшіктер орнатылады.

Атқарушы  биліктің  жұмысын  жақсарту  әлеуметтік-тұрмыстық  мәселелерді  шешу, 

қаланы  дамыту  жөніндегі  Сіздердің  үндеулеріңізбен,  ұсыныстарыңыз  назардан  тыс 

қалмайды, аталған шараны өткізуде белсенділік танытыңыздар. Айтылған ескертулер мен 

ұсыныстар  әкімдердің  жұмысына  баға  беруде  ғана  емес,  сонымен  бірге  жасалатын  нақты 

жоспарлар мен шараларда көрсетілетін болады.                                                                                                                               Қала әкімдігі

Уважаемые жители

 города Приозерск!

Во исполнение Указа  Главы государства № 615 с 15 августа 2013 года в области проходят 

отчетные  встречи  акимов  городов  и  районов  о  проведенных  в  стране  реформах,  работе 

центральных и местных органов, имеющихся проблемах и путях их решения для улучшения 

и повышения жизненного уровня каждого региона, отчитаются о своей личной работе.

Данные встречи, являясь прямым и откровенным разговором, призваны помочь лучше 

узнать Ваше мнение о деятельности власти, получить оценку ее работы.

В ходе таких встреч у каждого есть возможность лично задать вопрос, высказать свое 

мнение, замечания и предложения о деятельности местной исполнительной власти, акимов. 

Для того, чтобы Вы могли это сделать также в письменном виде, в специально отведенных 

местах будут установлены урны.

Приглашаем  Вас  принять  самое  активное  участие.  Ни  одно  Ваше  обращение, 

предложение по улучшению работы исполнительных органов, решению социально-бытовых 

проблем,  развитию  города  не  останется  без  внимания.  Все  замечания,  пожелания  будут 

учтены  не  только  при  оценке  их  работы,  но  и  найдут  отражения  в  конкретных  планах  и 

мероприятиях.Каталог: uploads -> files
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
files -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
files -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
files -> Бекітілді/утвержден
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
files -> №3 (120) 11 ақпан, 2016 жыл АҢдатпа 10 бет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет