А1: А12 ұяшықтарындағы сандардың арифметикалық ортасын табуға қолданылатынфункцияны көрсетіңіз: средзнач(al: al 2)бет1/118
Дата29.04.2022
өлшемі2.75 Mb.
#32762
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118

 1. А1:А12 ұяшықтарындағы сандардың арифметикалық ортасын табуға қолданылатынфункцияны көрсетіңіз:СРЕДЗНАЧ(al:al 2)

 2. А1:А12 блогіндағы сандардың қосындысын табу үшін қолданылатын функциясы:=CУММ(а1:а12)

 3. А1 ұяшығында=D1-$D2 формуласы жазылған. А1ұяшығына В1 ұяшығына көшіргендегі формула: =E1-$D2

 4. А2, В2 ұяшықтарындағы сандардың қосындысы және қосындыға С2 ұяшыңындағы санды көбейту фолрмасының жазылуы:=(A2+B2)*C2

 5. A,B,C,D пікірлері мәндерінің ақиқаттығын тексеру, егер A=1, B=0, C=1, D=0: 2,1,4

 6. Alien.avi файлы: бейнефильм

 7. ALT+F4: Программа терезесін жабу

 8. «ASCII» кодындағы кех келген символдың бір разряды: 8бит, 1байт

 9. ARJ архиваторымен жұмыс жасау кезінде А командасы нені білдіреді: архивке файлды қосу

 10. ARRAY операторы қандай типке жатады: массив

 11. В3 ұяшығында=C$2+$D3+2 формуласы жазылған. В3 ұяшығын В2 ұяшығына көшіргенде онда формула түрі қалай өзгереді: =С$2+$D2+2

 12. B$2 ұяшығындағы $ символы д/з: ұяшық аты өзгеріссіз қалады

 13. B$2В8-ге дейінгі ұяшық диапазонынын қосу формасының жазылуын көрсетіңіз: =CУММ(b2:b8)

 14. Backspace пернесінің қызметі: курсордың сол жағындағы символды өшіру

 15. Binary digit сөзін қысқартып ....... деп атайды: бит

 16. BIOS бағдарламасы орналасқан: тұрақты жадта

 17. С1 ұяшығына = СРЗНАЧ(А1:А7) формуласын енгізгенде шығатын нәтиже: 40

 18. CD жазу құрылғысының ерекшелігі: біреселі жазу мүмкіндігі бар компакт-дискіге файлдарды жазу үшін қолданылатын құрылғы

 19. CD16 мәнін санау жүйелеріне аударғандағы мәндері: 3158 , 110011012,20510

 20. Concat (S1 s2sn) функциясы: S1,S2…Sn мәндерін реті бойынша біріктіру

 21. CTRL+S:сақтау

 22. CTRL+С: көшіру

 23. CTRL+U: мәтіннің асты сызылған

 24. CTRL+V: қою

 25. CTRL+N:жаңа құжат құру

 26. CTRL+F: іздеп және ауыстыру

 27. CTRL+O:ашу

 28. CTRL+Х: қиып алу

 29. CTRL+Р:баспаға шығару

 30. D5 пен D7 ұяшықтарындағы сандардың айырмасы: =D5-D7 31. D7 ұяшығына жалпы жалақы сомасын есептеп жазу формасы: =CУММ(D3:D6)

 32. DS пен Q7 ұяшықтарындағы сандардың айырмасы: =D5-D7

 33. Dо операторының алгоритмдік тілдегі сәйкес командасы: орында

 34. E2a+b; lnx; cos x –мына өрнектерге қандай функциялар қолданылады: SQRT, EXP, LN, ABS, COS

 35. ENIAC-тың конструкторлары: Дж.Эккерт, Дж.Моучли

 36. Excel адрестің дұрыс жазылуын көрсет: А19

 37. Excel кестелік процессорында диаграмма тұрғызу барысында бос диаграмма шығу ол:мәліметтер тұрған ұяшық блогі белгілен бесе

 38. Excel кестелік процессорындағы СРЗНАЧ жетесінің міндетін көрсетіңіз: берілген ұяшықтар ауқымының орташа арифметикалық мәнін

 39. Excel редакторында №2 терезе элементі : бағандардың аты

 40. Excel редакторындағы №1 терезе: жұмыс ұяшығының аты

 41. Excel үнсіз келісім бойынша санды ..... туралалайды:оң жақ шеті бойынша

 42. Excel-де деректер қорын жазу нені білдіреді? деректер қорындағы кесте жолдары

 43. Excel-де парақты толық ерекшелеу амалы: жол мпен бағандардың қиылысуындағы бос ұяшықта шерту

 44. Excel-де санды уақыт қатынасында беру: формат-ұяшықтар-сан-уақыт

 45. Excel-де сандық пайыздық қатынаста беру үшін қандай бұйрықтар орындалады: басты-формат-формат ұяшықтар-сан-пайыздық

 46. Excel-де –СТЕПЕНЬ (А5;7) функциясының мағынасын көрсет: А7 ұяшығындағы санның 5 дәрежесін табу

 47. Excel-де формулалар жолы ......көрсетеді: ағымдағы ұяшықта жазылатын мәлімет н/е ұяшықтағы бар мәлімет

 48. Excel-дегі =Информатика! В4 формуласының мағынасы: информатика парағындағы В4 ұяшығының мәнін көшіру

 49. FIllEllipse (x,y:integer;XR,YR:word) әрекетінің қызметі: шеңбердің іші боялған доғасын сызу

 50. HOME пернесін басу арқылы...болады:сілтеменің жолдың басына ауыстыру

 51. http://www.khabar.kz/kaz/index.html адресіндегі index.html ........білдіреді:web парақ файлының атын

 52. IF ….THEN операторының қарапайым түрде жазылуы: IFөрнек THEN операторы

 53. Insert, backspase, delete пернесі: редакциялау/ курсормен басқару

 54. Integer операторы қандай типке жатады: бүтін

 55. Integer типінің екі санын бөлу нәтижесінде алынатын тип: Real

 56. Internet желісінің көмегімен қашықтан оқытуды пайдаланады: Internet желісіне қатынас құра алатын кез келген адам

 57. IP адресі:нақты бір компьютердің, құрылғының атауы, 32 биттік сан

 58. IP адресіндегі ондық цифрлар тобының саны:4

 59. .Jpg кеңейтілімді файлда сақталатын мәлімет: кескін (сурет)

 60. LENGTH(S) жолдық: Sжолдық айнымалылысы таңбасының санын есептеу

 61. MS ACCESS деректер қорын басқару жүйесінің объектілері: кесте, сұраныстар, формалар, есептер беру, макростар, модульдер

 62. MS-DOSOЖ жазған компания: Microsoft

 63. MS Excel кестелік процессорда баған мен жолдар саны:1048576 және 16384

 64. MS Excel кестелік процессорда барлық формулаларды бірден көрсету үшін орындалатын команда:сервис-параметры-вид-формулы-Ок

 65. MS Excel кестелік процессорда СРЗНАЧ функциясында қолданылатын ең көп аргумент саны: 30

 66. MS Excel кестелік процессорда сузудің түрі: автосүзгі ж/е кеңейтілген сүзгі

 67. MS Excel кестелік процессорда ұяшықтар ауқымы белгіленген. Активті ұяшықтың адресі өрісінде не көрінеді:бірінші белгіленген

 68. MS Excel кестелік процессорда ұяшықтар ауқымы белгіленген. Қай ұяшық өзге түспен ерекшеленіп тұрады:бірінші белгіленген

 69. MS Excel кестелік процессорының жұмыс кітабындағы жолдардың адресі көрсетіледі: 1-1048576 сандармен

 70. MS Excel кестелік процессорында ұяшықтардың ішіндегі деректерді редакциялау пернесі: F2

 71. MS Excel кестелік процессорында меңзерді келесі параққа ауыстыру: Ctrl+PageDown

 72. MS Excel кестелік процессорында формуланы қайта есептеуді жүзеге асыру пернесі: F9

 73. MS Excel кестелік процессорында ‘0’, ‘A’, ‘+’ символдары өсу реті бойынша қалай сұрыпталады: ‘+’, ‘0’, ‘A’

 74. MS Excel кестелік процессорының А1:Z7 ұяшықтың аумағында қанша ұяшық бар:182

 75. MS Excel құжатының кеңейтілімі: .xlsх

 76. MS Excel программасының кеңейтілуі: .xls

 77. MS Excel редакторының қызметі: кестелік

 78. MS Excel редакторының белгіленген 5-ұяшығындағы терезе элементі: жол аты

 79. MS Excel редакторының белгіленген 6-ұяшығындағы терезе элементі: парақ хаттамасы

 80. MS Excel электрондық кесте ұяшығының мазмұнын жою үшін: ұяшықты бөліктеп Delet батырмасын шерту

 81. MS Excel электрондық кестенде А1 жәнеС3 аралығындағы мәндердің қосындысын есептеуге арналған функция: =CУММ(А1:С3)

 82. MS Excel электрондық кестенің функция аргументтері бір-бірімен қалай бөлектену керек: нүктелі үтірмен

 83. MS Excel электрондық кестесіндегі формуланың жазылуы: «=» белгісінен кейін

 84. MS Excel формула мына белгімен жазылады: «=» тең

 85. MS Excel формуласы $ белгісінің мағынасы:көшіру кезінде адресті өзгертпеу

 86. MS Excel-де 20000 саны экспоненциалды түрде жазылуы: 2,00Е+04

 87. MS Excel-де диаграмма шеберінде бірінші қадамында ұсынылатын мүмкіндік: диаграмманың түрін, типін таңдау

 88. MS Excel-де ЕГЕР сөзі келесі категорияға жатады: логикалық

 89. MS Excel-де енгізіп қойған деректерді өзгерту үшін .......болады: формула қатарына бір шерту н/е ұяшыққа екі шерту

 90. MS Excel-дегі формулалар құралатын команда: функция шебері

 91. MS Office-тің мәтіндік құжаттарында таралатын вирус: макровирус

 92. Microsoft Excel кестелік редактордағы жол мен бағанның қиылысуын...деп атайды: ұяшық

 93. Microsoft Office-тің құрамына кіретін Microsoft Excel бағдарламасының түсінігі.....жұмыс істеуге арналған: сандық кестелермен

 94. MS Word бағдарламасында құжатты қараудың режимдеріне жатпайды:параметры страницы режимі

 95. MS Word мәтіндік процессорында бір мезгілде ашуға болатын терезе: қалауың бойынша

 96. MS Word мәтіндік процессорында мәтін тергенде жаңа абзац өтетін перне: Enter

 97. MS Word мәтіндік процессорында жанама мәзірді шақыру үшін: Shift+F10

 98. MS Word мәтіндік процессорында экранға координаталық сызғышты шығару үшін қолданылатын мәзір: түр

 99. MS Word мәтіндік редактордың құжат кеңейтімі: .doc

 100. MS Word мәтіндік редакторда CTRL+INS клавиштарының комбинациясын басқанда белгіленген блоктағы өзгеріс: мәліметтерді алмастыру буферіне блокты көшіреді

 101. MS Word процессорында төменгі және жоғарғы индекстерді қоюға мүмкіндік беретін командалар тізбегін көрсет: басты-шрифт

 102. MS Word процессорында қаріп көлемімен аралықтарды өлшеу мен қолданылатын өлшем бірліктері: сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

 103. MS Word редакторында қандай өлшем бірліктері қолданылады: сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

 104. MS Word редакторында қаріп көлемі мен аралықты өлшеу: сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

 105. MS Word редакторында құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасы қай жолаққа (лента) орналасқан: беттер параметрі

 106. MS Word-та әртүрлі құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасын қай жолақта (лента) орналасқан: бет параметрі

 107. MS Word-та әртүрлі құрылымдағы кестелер тұрғызуға мүмкіндік береді: жолдар мен бағандар санын

 108. MS Word-та белгіленген мәтін бөлігін жоғарғы индекс етіп пішімдейтін пернелер комбинациясы: Ctrl+Shift+А

 109. MS Word-та белгіленген мәтін бөлігін кіші бас әріптермен пішімдейтін пернелер: Ctrl+Shift+K

 110. MS Word-та белгіленген мәтін астын сызатын пернелер комбинациясы: Ctrl+Shift+W

 111. MS Word-та бірнеше құжатты сақтау үшін «Сохранить все» командасын қай пернені басып файл менюін ашады: Shift

 112. MS Word-та қанша табуляция маркері бар: 5/4

 113. MS Word-та қалып-күй қатарында болмайтын ақпарат:құжаттағы символдардың жалпы саны

 114. MS Word-та қаріпін өзгерту жолы былай болады: басты-шрифт

 115. MS Word-та құжатқа 2007 нұсқасын Колонтитул қою жинағы: кірістіру

 116. MS Word-та құжатқа 2007 нұсқасында құжатты бағандарға бөлу командасы: беттер параметрі

 117. MS Word-та құжатты түрлі объектілерді енгізу үшін келесі технология қолданылады:OLE

 118. MS Word-та құжаттарды баспаға шығаруға сәйкестендіріп бейнелейтін режим: разметка страницы

 119. MS Word-та құжаттарды пішімдеуге арналған дайындамалардың түрлері: тақырыптар, шаблондар, стильдер

 120. MS Word-та орфографияны тексеру жолы: сервис-орфография

 121. MS Word-та пішімдеу атрибуттарының жиынтығын ұсынады: стиль

 122. MS Word-та табуляция маркері емес: по горизонтально

 123. MS Word CTRL пернесін басып тұрып тышқанды бір рет шерткенде тышқан нұсқағышы тұрған ___белгіленеді: сөйлем

 124. Microsoft Windows ортасында активті терезеде бірнеше терезелер ашылғандағы терезенің күйі: терезенің тақырып қатары басқа терезелерден түстер бойынша ерекшеленеді

 125. MS Power Point программасында слайдтар демонстрациясы кезінде бірінші слайдқа ауысу үшін: тінтуірдің екі батырмасын басып, 2 секунд ұстап тұрады

 126. MS Power Point программасында слайдтар демонстрациясы кезінде қара экранды жасау/болдырмау пернесі: В

 127. ОLE технологиясы: объектілерді байланыстыру ж/е енгізу технологиясы

 128. Online режимінде тікелей сұхбаттасу формасы: чат

 129. PageDown пернесінің атқаратын қызметі:курсорды мәтін бойынша бір бет алға жылжытады

 130. PageUp командасы нені білдіреді: құжаттың басына тез тұру

 131. Paint графикалық редакторында бір уақытта екі түспен сурет салуға болатын түс: негізгі ж/е фондық

 132. Paint графикалық редакторында түстер палитрасын мынадай іс-әрекет көмегімен көрсетуге болады: кірістіру-түстер палитрасы

 133. Paint графикалық редакторында үзіндіні мынадай бағыттарға бұруға болады:вертикаль, горизанталь, 900,1800

 134. Paint редакторындағы бүріккіш құралы қолданылған аймағындағы бейнені бояйды: фон түсімен

 135. Paint редакторында құрал-саймандар тақтасын көрсету/жасыру үшін қолданады: Ctrl+F1

 136. Paint редакторында пернені жібермей ұстап отыратын дұрыс фигура салуға болмайды:Shift

 137. PaintScreen пернесінің қызметі: экранда бейнеленген ақпаратты алмасу буферіне көшіреді

 138. Power Point-та Әдеттерігі режимның «слайд режимі» мүмкіндіктері: слайдттың әртүрі элеметтерін теруге, түзетуге, қосуға анимациясын баптауға болады

 139. Power Point бағдарламасының көрмесін қамтитын файлдың кеңейтімі: .ppt

 140. Power Point бағдарламасының көрмесінің слайдтар көрсетілімін үзетін пернені көрсет: Esc

 141. Power Point бағдарламасының көрмесінің Слайдтарды көрсетуді бастау әмірін қай батырма орындайтынын көрсетіңіз: F5

 142. Power Point бағдарламасында құрылған файл: презентация

 143. Power Point бағдарламасында презентацияларды құрудың тәсілдері(қате жауабын көрсет): бағдарламалық тілде жазу арқылы

 144. Power Point көрмесіне автоматты түрде слайд қосу үшін: «создание слайда» диалогтық терезе

 145. Power Point презентациясына басқа презентация слайдтарын қою командасы: басты-слайд құру

 146. Power Point-те бірнеше слайдтар ерекшелеу үшін (мысалы,10-ның3-ін): {Shift}пернесін басып тұрып, қажет слайдтарды ерекшелеп, шерту қажет

 147. Power Point-те слайдқа арналған ескертпелерді басу үшін....қолдануға болады: әдеттегі режимді н/е «Құрылым режімі»

 148. Power Point-тің стандартты тақтасын «Құру» батырмасы: жаңа презентацияны құруды ж/е «Жаңа слайд» диалогі терезесін шақырады

 149. Power Point-тің қосымшалар терезесіндегі «Қалып» менюы мынадай командаларды құрайды: мәтіннің кез келген мінездемелерін н/е басқа объектілерін, үлгілерді таңдау, түсті схемаларды ж/е слайдтарды өзгерту

 150. RGB түс моделі үшін негізгі тер: қызыл,жасыл,көгілдір

 151. RGB жүйесі ... ақпаратты кодтау үшін қолданылады: Графикалық

 152. RUN командасы орындалғаннан кейінгі процесс: программаның орындалуы

 153. S1s2….Nжолдарын реті бойынша біріктіру үшін...Функциясын қолданамыз: concat

 154. S1жолы жолының бір бөлігін болытындығын анықтау үшін ....Функциясын қолданамыз: pos

 155. SetTextStyle (Font word Direction word CharSiseword) әрекетінің қызметі:шығарылған мәтіннің стилін орнату

 156. Shift+Ins клавишасын басқанда:алмасу буферіндегі ақпарат белгіленген блок орнына қояды

 157. Sin(x)функциясының мәнін табу үшін келесі формула қолданылады: =S1N(радианы(2*4))

 158. SHIFT +INS клавиштарының басқанда MS Word-та белгіленген блокта қандай өзгеріс болады: алмастыру буферіндегі ақпаратты белгіленген блог тұрған орынға қояды

 159. Web-беттерді көруге арналған бағдарлама:браузер

 160. Web-беттерінің кеңейтілуі (форматы):*.Htm

 161. Web-парақтарын қарау үшін интернетте мына программалар пайдаланылады: internetExplorer н/е NetScape Navigator

 162. Web-сайттың дұрыс жазылмаған адресі:http://wwwpark.rugallery.

 163. Web файлдарының кеңейтілімін көрсетіңіз: htm н/е html

 164. While операторының алгоритмдік тілдегі сәйкес командасы қандай?әзір

 165. Windows амалдық жүйесінің ең маңызды ерекшілігі: тұйық жұмыс ортасы, графикалық көптерезелі интерфейсті жүйе

 166. Windows жүйесіндегі жұмыс істеу терезелері: қапшық, қолтанбалар, диалогтық, нықтама терезелері

 167. Windows жүйесіндегі комьютерлік альфавиттік символдар саны: 1-ден 250-ге дейін

 168. Windows жүйесінде Себеттегі файлдар қанша уақыт сақталады: пайдаланушы өзі жойғанға дейін

 169. Windows объектісіне жатпайды: іске қосу батырмасы

 170. Windows операциялық жүйесінің объектілері:файл, бума, жарлық, есептер тақтасы, белгішелер, себет

 171. Windows программасының жұмысын қалай аяқтау керек: файл мәзірінен шығу командасын таңдау арқылы

 172. Windows-та болмайтын тере түрлерін көрсетіңіз:тізім терезесі

 173. Windows-тің бір терезесінен екіншісіне өту: ALT+TAB

 174. Windows-тің стандартты тобына жатпайтын бағдарлама:PowerPaint

 175. Windows XPқұрамындағы мультимедиа файлдармен жұмыс жасайтын және фильм ретінде сақтауға мүмкіндік беретін бағдарлама: movіemaker

 176. Word 2003 нұсқасында процессорда қалып-күй қатарын бейнелеу жолы:сервис-параметрлер, түр(вид) ішкі бетіндегі қалап қатары (строка состояния)

 177. Word 2007 нұсқасының процессорында сақталған файлдың кеңейтілімі: *.doc

 178. Word бағдарламасында тақырыптардың сызбалық мәтінін әзірлеу құралдарын іске қосу әмірі:Кірістіру-сурет-WordArt нысаны

 179. Word құжаттары және Excel электрондық кестесі құжаттарына вирус жұқтырады: макровирустар

 180. Word мәтіндік процессорында кесте неден тұрады:мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан

 181. Word процессорында 2007 нұсқасында құжатты баспаға беру (дұрыс емес нұсқасын көрсет): вставка

 182. Word процессорында абзацты ерекшелеу үшін сол абзац ..... тінтуірді: үш рет шерту

 183. Word процессорында беттерді нөмірлеу: кірістіру-бет параметрлері(бет нөмірлері)-қажетті параметрлерді орнату

 184. Word процессорында беттің параметрін орнатуға арналған командалар мен әрекеттер:бет параметрлері-қажет параметрлерді орнату –OK

 185. Word процессорында екі жолды біріктіру: курсорды екінші жолдың басына апарып “Backspace” пернесін басу керек

 186. Word процессорында жоларалық интервалды орнату: формат-абзац командасын таңдап, жоларалық интервал мәнін қою

 187. Word процессорында кестедегі =Average (A1:D1) формуласының мағынасы: WORD процессорында формуламен жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ

 188. Word процессорында қалып-күй қатарындағы «6/32» белгісінің мағынасын:ағымдағы бет нөмері-6/ құжаттағы беттердің жалпы саны-32

 189. Word процессорында қалып-күй қатарындағы «Стр 15» белгісінің мағынасын:ағымдағы беттің нөмері 15 екенін

 190. Word процессорында сөзді ерекшелеу: тышқанды сөздің оң жағынан 2 рет шерту

 191. Word процессорында сөзді ерекшелеу үшін, сол сөзге: тышқанды 1 рет шерту керек

 192. Word редакторды іске қосу (қате жолды көрсет): экрандағы бос орында жанама менюді шақырып, оның ішінен Word бағдарламасын қатарын таңдау арқылы

 193. Word редакторында берілген мәтінді не форматты іздеу және ауыстыру командасы:Ctrl+F

 194. Word редакторында құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасы қай жолаққа (лента) орналасқан: беттер параметрі

 195. Word редакторымен жұмысты аяқтап және редакторды жабу үшін төмендегі әрекеттер орындалады: Файл→Шығу (Выход) меню командасын таңдау арқылы

 196. Word редакторымен жұмысты аяқтап және редакторды жабу үшін төмендегі әрекеттер орындалады (қате жолды көрсет): файл-ашу(открыт) меню командаларын таңдау арқылы

 197. Word-та анықтманы қай пернені басу арқылы шығаруға болады: F1

 198. Word-та барлық құжаттар менюдің қай пунктіне жіберіледі:окно

 199. Word-та беттің параметрін орнатуға арналған командалар мен әрекеттер:бет параметрлері-қажет параметрлерді орнату –OK

 200. Word-та беттерді бір-бірімен еркінен тыс айыру амалын орындау: кірістіру-бетті бөлу

 201. Word-та енгізу курсорын бір бет төмен жылжытатын перне:PageDown

 202. Word-та жоларалық интервалды орнату: формат-абзац командасын таңдап, жоларалық интервал мәнін қою

 203. Word-та кесте неден тұрады:мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан

 204. Word-та құжатты көру режимін өзгерту: түр

 205. WordPad мәтіндік редакторда жоқ элемент: тік сызғыш/ маркер батырмасы

 206. WorldWideWeb түсінігі: дүниежүзілік өрмек

 207. ........ жүйе көп қолданушы жүйеге жатады: UNIX

 208. түймешенің қызметі: белгіленген символдарды бір түспен бояу

 209. @ белгісі: домен атымен басталып,қолданушының атымен аяқталатын адрестегі көрсетілетін айырғыш

 210. *,bmp кеңейтілімі бар құжат, қай программаның көмегімен құрылған:Paint

 211. $D$5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады: абсолюттік

 212. $D13 адресімен берілген ұяшық қандай жол және бағанда орналасқан: $D жолы, 13 баған

 213. 1байтта: 8 бит

 214. 1гигабайт: 1024 мегабайт

 215. 1Гбайт: 3*220байт; 3*220байт; 3*210Мбайт

 216. 2Гбайт: 2*230байт; 2*210Кбайт; 2*220Мбайт

 217. 1петабайт:210Тбайт

 218. 1Эбайты:1024Пбайт

 219. 3,5 дискетаның сыйымдылығы ....Мбайт: 1,44

 220. 28 ондық саны он алтылық санау жүйесінде жазылу түрі: 1С16

 221. 256 түсті графикалық ақпаратты кодтау үшін ....қажет: 8 бит

 222. 100 mod10 өрнегінің типі: integer

 223. 5 mod 3+6 div 4=?: 3

 224. (128+1416+278)*78 / (2216-148) =? Теңдеуінің екілік жүйедегі шешімі: 10000

 225. (2+3) mod 2 нәтижесі: 1

 226. 5х / 25(х+1) х-тің мәні А1 ұяшығында сақталған болса, электронды кестедегі формуланың жазылуы: =(5*А1)/(25*(А1+1))

 227. 10 элеметтен тұратын А{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} жиыны енгізілген. Writeln (‘a[5]=’,a[5]) операторы орындалғаннан кейін экранда шығатын мән: a[5]=5

 228. 1-ден 15-ке дейінгі тақ сандардың квадраттарының қосындысын есептеу программасы: integer6 S=0, X:=X+2

 229. 127 санынан 2цифрын бөліп (жекелеп) алу амалы: (127DIV10) MOD 10

 230. 9-сынып оқушыларының үздіксіз компьютерде отыру мерзімі: 25 мин

 231. Абоненттің байланыс жәшiгiндeгi электрондық байланыс – бұл: сервердегi iшкi жадының бөлiгi.

 232. Автотолтыру әрекеті қалай орындалады:ұяшықтың оң жақ төменгі бұрышына меңзері келтіріп тұрып + белгішесін жылжыту арқылы.

 233. Автотолтыру жүзеге асырылады: басты мәзірі арқылы

 234. Автоформаттау кезіндегі өзгерістер неге байланысты: автоформат командасының қандай мәтін элементіне орындалғанына байланысты

 235. Ағымды уақытты есеп тақтасында көрсету үшін келесі команданы орындаймыз: бас мәзір-баптау-есеп тақтасы-сағатты көрсету

 236. Ағымдағы презентация түстер шешімін өзгертуге болатын командалары: дизайн-түстер-тақырыптың жаңа түсін құру

 237. Адам ақпаратты елестетуіне қарай: мәтіндік, сандық, графикалық, нышандық, графикалық, кестелік

 238. Адам туралы жалған ақпаратты әлеуметтік желіде орналастырудағы жауапкершілікті кім мойнына алады? Оны орналастырған адам

 239. Адам тілі келесі ақпаратқа жатады: дыбыстық.

 240. Адамның ең көп көлемдегі ақпаратты алу мүшесі: көру

 241. Ақ-қара кескіндегі әрбір нүктенің көлемі: 1 бит

 242. Ақпаратты енгізу үшін қандай құрылғы қолданылмайды? плоттер

 243. Ақпаратты қағазға шығаруға арналған құрылғы: принтер.

 244. Ақпаратты өңдеудегі негізгі операцияларды орындайтын ЭЕМ-нің құрылғылары: процессор

 245. Ақпаратты ұзақ сақтауға арналған құрылғы: винчестер, қатты диск

 246. Ақпараттық кеңістікте жарнама үшін қолданылатын құрал: веб-сайт

 247. Ақпараттық көлемін өлшеуге қолданылмайтын бірлік: кг,мегагерц

 248. Ақпараттық модельдің жіктелуі: вербальдік, таңбалық.

 249. Ақпараттық модель түрлері: оқулықтың ішіндегі сызбалар, суретші салған картина, Менделеев элемент/ң периодтық жүйесі, авиарейс кестесі

 250. Ақпараттық парақшада 57бет бар, әр бет42 жолдан, әр жол 127 символдан тұрады. Егер әр символдың 8биттік кодталуында жазылған болса, онда парақшаның ақпараттық көлемін килобайтпен есептеу:297

 251. Ақпараттық процесстерді көрсетіңіз: бақылау жұмысын орындау, сөзжұмбақ шешу, телебағдарлама қарау, телефон арқылы сөйлеу

 252. Ақпараттық үрдіске .... жатады: Ай-Жер серігі, Астана-Қазақстанның астанасы, Домбыра-қазақтың ұлттық аспабы, Жолбарыс-жыртқыш аң

 253. Ақпараттық үрдіске .... жатады:жеткізу, сақтау, өңдеу

 254. Алгоритм дегеніміз: орындаушының мақсатқа жетуге көзделген дәл де нақты бұйрықтарының тізімі

 255. Алгоритм жазу жолдары:табиғи тіл, алгоритм тілі, графикалық тілі, бағдарламалау тілі

 256. Алгоритм түрлері: сызықтық, тармақталу, циклдік

 257. Алгоритмді орындағаннан кейін Ү-тің мәні Х: =12; Ү=4; 3

 258. Алгоритмнің жазылуы: түйінді сөздер, блок сызба, қарапайым тіл, программалау тілі арқылы

 259. Алгоритмнің нақты бір мәселені ғана емес, бүкіл біртипті мәселелерді шешу мүмкіндіктері қасиетті:жалпылығы

 260. Алгоритмнің орындалу нәтижесі неге тең: 0

 261. Алғашқы есептеу автоматының құрастырушысы: Чарлз Бэббидж

 262. Алғашқы желінің атауы: ARPANET

 263. Алғашқы электронды кесте программасы:VisiCalc

 264. Алфавиттік символдар түрінде ұсынуы: кодтау

 265. Алфавиттік-сандық пернетақта:әріптер мен сандық пернелер

 266. Анимациялық эффектілерді қосу әрекеті орындалады:слайдты көрсету- анимация қосу командасын орындау арқылы

 267. Аралас объект: қатар орналасқан объектілер тобы

 268. Аралас н/е қорытынды мәліметтерді экранға дискіге енгізу-шығару порттарына жазу: нәтиже алу (шығару)

 269. Арнайы модельдерге жатады: ноталар, химиялық формулалар

 270. Асты сызылған қарайтылған қаріпті қарайтылған қаріпке ауыстыру тізбегі: қажет мәтін үзіндісін бөліп алу және батырмасын басы

 271. Асты сызылған қаріпке ауыстыру тізбегі: батырмасын басы

 272. «Аты-жөні» бағанын алфавит бойынша жазу үшін келесі әрекет орындалады: Қажетті баған белгіленіп, белгішесі басылады.

 273. Ауқымды желіде бір желіден қабылданған деректер форматын басқа желідегі деректер форматына түрлендіретін бағдарлама немесе компьютер: Шлюз

 274. Ауқымды желідегі әр сервердің атауы: домен

 275. Ашылған қапшыққа сәйкес батырма болады: есептер тақтасында

 276. Әлемдегі ең алғашқы программист: Ада Лавлейс

 277. Әр мемлекетке орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі: глобалдық

 278. Әр мемлекеттің орта мәнін есептеу үшін келесі формула қолданылады: =СРЗНАЧ(B3:D3)және автотолтыру командасы

 279. Бағдарламада end; және end. сөздерінің арасындағы айырмашылықты көрсет: Бұл end;ішкі begin жабу,end. – программаның соңын көрсетеді

 280. Байланыс дегеніміз не: ақпаратты жіберуді қаматамасыз ету

 281. Барлық бума объектілерін белгілеу үшін....түзету-барлығын ерекшелеу

 282. Барлық компьютер тізбекті түрде бір кабельге жалғанған топология: шина

 283. «Басы» сөзі жазылған эллипс нені белгілеуде қолданылады: программаның басы

 284. Басқа бағдарламалардың ішінде тығылып тұратын вирус: трояндық бағдарлама

 285. Басқа мәтінмен, графикалық, бейнелік, дыбыстық ақпаратпен мағыналық байланысын қамтитын мәтін түрі: гипермәтін

 286. Басқа Web-құжаттың адресі байланысқан мәтіннің үзіндісі немесе құрамдас объектісі:гиперсілтеме

 287. Басқару пернелері: Enter,Shift, Alt, Ctrl, CapsLock, Tab, Esc, Insert, BackSpace, Delete, PrintScreen, ScrollLock, Pause

 288. Бейнеадаптер: мониторда көретін ақпарат бейнесін басқару қызметін атқарады

 289. Бейнеклип файлдарының кеңейтілімі: .avi, .wmf, .vob

 290. Белгілі бір нысанның, құбылыстың, үдерістің ерекшеліктерін сипаттайтын көрсетілім:Модель

 291. Берілген алгоритмде цикл қанша рет қайталанады: 9

 292. Берілген есептің шешілу жолын анықтайтын алгоритмнің арнайы машиналық тілде жазылуы: егер

 293. Берілген және есептелген мәндерді меншіктеу, соларды өңдеу салыстыру операцияларын орындайды: деректерді енгізу

 294. Берілген жиын элементтерінін типі қандай? VAR B:array[1…7] of char; символдық

 295. Берілген өрнектердің дұрысы: 12510=1758 11010=1568 7510=1138 8310=1238.

 296. Берілген өрнектің дұрысын анықтаңыз: 12510 = 11111012 1010 =10102 1610 =100002 410=1002.

 297. Берiлген типтердiң iшiндeгi 1 байт көлем алатыны: shortint, byte

 298. Берілген http://www.mail.ru/ftp.html идентификатордың тасымалдау протоколы:http

 299. Бет нөмірлерінің форматы қалай өзгертіледі:кірістіру-бет нөмірлері (вставка-номера страниц) командасы орындағанда шыққан сұхбат терезеде формат батырмасын шерту арқылы

 300. Бет нөмірлерінің форматы қалай өзгереді: Колонтитулдар саймандар тақтасындағы Бет нөмірлерінің форматы (Формат номера, страниц) батырмасын шерту

 301. Бинарлы ақ-қара бір пикселді бейнелеу үшін бит саны:1бит

 302. берілген блок сызба қай алгоритм түріне жатады: тармақталу

 303. мына блок сызба қызметі: шарт

 304. Блок-сызбада тіктөртбұрыш нені білдіреді: мәліметтерді өңдейді

 305. Блок-сызбалар-..сызықтармен байланысқан команда жазылған блоктар түріндегі аранайы құралдар

 306. Блокты/ұяшықтар тобын/белгілеу үшін мынадай әрекеттерді орындау керек (қате жауабын көрсет): блогте тұрып тышқанның сол жақ батырмасын екі ретшерту

 307. Браузер түсінігінің дұрыс анықтамасы: internet тор көздеріне шолу жасау бағдарламасы

 308. Бума атауының файл атауынан ерекшілігі: буманың кеңейтілімі жоқ

 309. Бумалар бұтағындағы “ - ” белгісі көрсетеді: Бумалардың жабық екендігін

 310. Бумалар орналасу реті иерархиясының ең басында тұратын қапшық: менің компьютерім

 311. Буферден деректерді ағымдағы құжатқа кіріктіру пернелерінің комбинациясы:Shift+Ins

 312. Бүтін х санының квадраты: sqr(x)

 313. Бір атаумен белгіленген, бір өлшеммен өлшенетін шаралардың реттелген тізбегі: жиын

 314. Бір ғимарат ішіндегі н/е қатар орналасқан ғимараттардағы дербес компьютер мен принтерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі: жергілікті желі (LAN)

 315. Бір құрылымды жазбалар жиынтығы – бұл: Жол (кесте)

 316. Бір рангты желі-бұл: ерекшеленген сервері жоқ, барлық ЭЕМ-дердің қатынас құқықтары бірдей желілер

 317. Бір уақыт ішінде нысанның өзгерту үдерісін сипаттайтын модель түрі: динамикалық модель

 318. Бірдей хаттамаларды пайдаланатын желілерді байланыстыратын компьютер: желі торабы

 319. Бірінші буындағы ЭЕМ: электронды лампалар

 320. Бірінші электронды есептеуіш машина шыққан жылы, атауы: 1946 жылы, ENIAC

 321. Векторлық бейне: графикалық ақпаратты геометриялық объектiлер жинағын кескiндеу

 322. Векторлық графиканың базалық элементі: сызық

 323. Векторлық графиканың негізгі объектілері: геометриялық фигуралар

 324. Векторлық графикалық редактор: Adobe lllustrator

 325. Векторлық кескiн: нүкте, сызық, шеңбер, тіктөртбұрыш, т.б, компьютерлік графикада кескінді өрнектеу

 326. Векторлық кескін неден тұрады: геометриялық объектілерден

 327. Векторлық графиканың базалық элементі: Сызық

 328. Вербальдік ақпараттық модель: ойша немесе әңгіме түрінде жасалған модель түрі

 329. Вирусқа қарсы пограммалап түрлері: доктор-программалары, детекторлар, ревизорлар

 330. Гипермәтін: графикалық, дыбыстық, бейнелік ақпараттан тұрады

 331. Графиктік редакторда палитра д/з: түстер жинағы

 332. Графикалық ақпаратты сақтауға қолданылмайды: қағаз

 333. Графикалық ақпаратың пиксельдер түрiнде ұсынылуының атауы: растрлық

 334. Графикалық ақпараттық модельге жатқызуға болатын модель түрі: тас бетіндегі жазбалар

 335. Графикалық режімге ауысу әрекеті: init graph

 336. Графикалық режімнен шығу үшін қолданылатын процедура: CloseGraph

 337. Графикалық режімнен шығу:CLOSEGRAPH PALETTE

 338. Графикалық редактор қызметтерінің біреуін ата: бейнелерді құру

 339. Графикалық редактор қызметі тиімді болып табылады: графикалық редактордың арнайы құрылғылары көмегімен салынатын қарапайым фигуралар

 340. Графикалық файлдардың сығудың әлістері:сапасын жоғалтып және жоғалтпай сығу

 341. ДББЖ (деректер базаларын басқару жүйесi) – бұл : ДБ-да деректердi сақтау, қосу, жою және редакциялау үшiн қолданылатын проrраммалық жүйе

 342. Деректер базасын құрудың шебер жеримі:кесте құрылымын құруды тездететін бағдарлама

 343. Дербес компьютер қызметі: Ақпаратты өңдеу

 344. Дербес компьютерде ақпаратты енгізу құрылғысы: Пернетақта

 345. Дербес компьютерде ақпаратты іздеу және сақтау құрылғысы: жүйелік блок

 346. Дербес компьютердің негізгі құрылғысы: монитор

 347. Дербес компьютердің файлдық жүйесі мына модель түріне жатады: Иерархиялық

 348. Деректер қоры дегеніміз: Арнайы ұйымдастырылған жазулар мен файлдар тізбегі

 349. Деректер қорымен жұмыс жасауға негізделген программалық қамсыздандыру: деректер қорын басқару жүйесі

 350. Деректер қорындағы мәтiндiк типтерi символдар саны: 255

 351. Деректер қорының негізгі объектілері:кестелер,сұраулар,формалар,отчеттар,макростар,модульдер

 352. Деректер қорының негізгі элементі болып табылады: алаң

 353. Деректер қорындағы «кілт» мағынасы: мәні басқа жазбалардан қайталанбайтын өріс

 354. Деректер өрісінің аты-бұл...құрылатын кестенің баған аттарының тақырыбы

 355. Деректер схемасының міндеті: кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу

 356. Деректер схемасының міндеті: Кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу

 357. Деректерді сүзіп алу (фильтрлеу):берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

 358. Деректер типінің ішіндегі бүтін типтері: Longint, Shortint, integer, Byte

 359. Диаграмма типін өзгерту үшін: Берілген аралықты белгілеп белгілеп , тышқанның оң жақ батырмасында Изменить тип диаграммы командасын таңдау

 360. Диаграмма құру үшін: Аралықты белгілеп, Түр-Диаграмма батырмасын шерту қажет

 361. Диск жетек деп - сырттан түскен мәлiметтердi оқуға арналған құрылғы

 362. ДК-нің микропроцессорында қосымша қойылады: математикалық сопроцессор

 363. ДҚБЖ ...операциясын қолдамайды: пароль тағайындалған жазбалар

 364. Драйверлер компьютердің қандай бағд. жабдық жатады: жүйелік

 365. Дұрыс емес тұжырымды көрсет: Слайдты жою үшін ...: Слайдта тұрып Delete} пернесін шерту

 366. Дұрыс жауапты көрсетіңіз «Мен программалау тілдерін қолданып, программаны қалай құру керек екенін білемін.» сөйлемдегі білім қай түрге жататының көрсетіңіз: процедуралы, хабарлама

 367. Дұрыс құрылмаған сөйлемді көрсет: бастапқы пікір ақиқат болғанда, терістеу-ақиқат

 368. Дыбыстарды шығару тiзіміне кiредi: мультимедиа файлдарының тiзiмi.

 369. Дыбыстық ақпаратты шығару құрылғысы: бейнекамера

 370. Дыбыстық карта арналған: дыбыс, сөз, музыканы өңдеуге байланысты есептеу амалдарын орындауға

 371. Егер L-бүтін, S =2 - тұрақты, P-нақты тип болса, онда VAR арқылы ол қалай сипатталады? const s=2; /var L: integer; P: real;

 372. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (X,Y); операторының нәтижесі неге тең?7 15

 373. Егер бірігіп пайдалану үшін желіде арнайы компьютер болса, онда ол: Сервер

 374. Егер желілер қайсыбір ұйымға немесе ұйымдар тобына енсе, онда ол: корпоративтік

 375. Егер жергілікті желіде ерекшеленген компьютер-сервер болса, онда ол желі: иерархиялық

 376. Егер жұмыс үстелінде белсенді терезе жоқ болса, онда компьютерді дұрыс өшіру: Аlt + F4

 377. Екi азат жолды бipeyгe бiрiктiру үшiн орындалатын арекеттер тiзбегiн керсетiңiз: бiрiншi азат жолдың соңына меңзердi орналастырып, Delete пернесiн басу

 378. Екі желінің мәлімет алмасуының ережелерін, ақпарат форматтарын, принципін анықтау заңдылыңы: протокол(хаттама)

 379. Екілік санау жүйесінде келесі теңдік жазылған 1110?111?11?1?=100: /,+,-

 380. Екілік санау жүйесіндегі 111 саны сегіздік санау жүйесінде ... тең: 7

 381. Екінші буындағы ЭВМ: жартылай өткізгіштер-транзисторлар

 382. Енгізу құрылғысы: микрофон

 383. Ерекшеленген файлды жою үшін мына перне басылады: Delete

 384. Есеп шығару кезінде =Н8+Н14 формуласы не орындайтынын көрсетіңіз: Н8 ж/е Н14 ұяшықтарының мәндерін қосады

 385. Есептеу барысында белгілі бір әрекет бірнеше рет қайталанып отыратын алгоритм түрі: циклдық

 386. Есептеу барысында мәндері өзгермейтін шамалар: тұрақтылар

 387. «Жалпы құны» бағанындағы жалпы сөйлесу уақытының сомасын есептеу формуласы: =C2*D2; =C3*D3; =C4*D4*; =C5*D5; =C6*D6.

 388. Жанама (контекстік) мәзір:кез келген объектіні н/е белгішені ерекшелеп, тышқанның оң жақ батырмасын шерту

 389. Жаңа жолды қосу үшін Кесте меюіндегі командаларды орындау арқылы ж/е .... арқылы жеңіл орындауға болады: оң жақ бұрыштағы төмен ұяшыққа орналастырып, Tab пернесін басу

 390. Жаңа құрылған Е бағанына жалақының 10%-ын құрайтын сыйақы мөлшерлемесін есептейтін формула: =D3*10/100

 391. Жарлық дегеніміз: программа мен файлға сілтеме

 392. Жекелеген нысанды вирустың бар-жоғына тексеру: тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, жанама мәзірден Вирусқа тексеру

 393. Желі торабынан болатын ж/е дербес компьютерге қызмет атқаратын бағдарламалар? сервер-бағдарламалары

 394. Желіге қосылған компьютерлерде қандай адрес тұрақты болады: IP адресі

 395. Желідегі пакеттердің адрестелуін іске асыратын хаттама: IP

 396. Желiлiк адаптерлер: ArcNet, Ethernet

 397. Желілік операциялық жүйелер: windows NT Server, Novell Netware

 398. Желiлiк топология - желi баптауларын, бірінен соң бірі беріледі: сақина

 399. Желiлiк топология - желi баптауларын, желiлiк құрылғылардьң қосылуы мен орналасу сызбасын көрсету тасiлi. Мәлiметтер бiр компьютерден екiншiсiне қабылдаушы компьютерге жеткенге дейін бірінен соң беріледі. Бұл... : сақина

 400. Желінің ақпараттық компоненттері: компьютер түрлерінен, олардың құрылғыларынан, байланыс арналарынан, байланыс тетіктерінен тұрады

 401. Желінің ең қарапайым топологиясы: шина

 402. Жергілікті желіге қосылған компьютерге қатынау үшін ... білу керек: компьютердің атын

 403. Жергілікті желіге қосылған компьютерге қатынау үшін ... білу керек: компьютердің атын

 404. Жергілікті желіде компьютерге жұмыс істеуге жағдай жасайтын құрылғы: желілік адаптер

 405. Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысуы: топология

 406. Жергілікті желінің неше түрі бар: бір рангілі

 407. Жергілікті желінің желінің сипаттамасы: өзара жақын орналасқан мекемелердің түрлі мекемелерінде орналасқан компьютерлерде табу

 408. Жергілікті Web-парақты қарап, өзгертулер енгізу үшін қолданылатын команда:түр-HTML кодын қарау

 409. Жергілікті желілердің қызметі: желідегі компьютерлердің бірлесіп жұмыс істеуін қамту

 410. Жетектегіш бағдар/ның сол жақ үстіндегі қалтаның жанындағы «+» таңбасы: қалтадағы қазіргі сәтте бейне бетте бейнеленген ішкі каталогтар бар

 411. Жиым сипатталуының дұрыс жазылуы: Var x: array [1…3,1…4] of integer

 412. Жол мен бағанның қиылысуы:

 413. Жолда жүру ережесi, ақынның ойындағы өлeң жолдарын, сазгердің әуенi қандай модельге жатады: ақпараттық

 414. Жолсерік программасын іске қосу командасы:Пуск-Все программы-Стандартные-Проводник

 415. Жолсерік программасындағы қапшық алдындағы «+»/«1» таңбасы нені көрсетеді: ішінде бағыныңқы қапшық бар

 416. Жоларалық интервал түрлерін көрсет: бірлік, екілік, біржарымдық, минимум, көбейткіш, дәл

 417. Жүйе жұмысы істен шыққан жағдайда келесі программаларды жіберу: ScanDisk

 418. Жұмыс кітабы: жұмыс кеңістігі

 419. Жұмыс столын алмастыру буферіне көшіру: PrintScreen

 420. Жұмыс үстелінде стандартты түрде орналасатын белгішелер:Менің компьютерім, себет, тапсырмалар үстелі, желілік орта, Internet Explorer, бастау батырмасы

 421. Жұмыс үстелінде бір мезгілде қанша терезе ашуға болады?қалауыңыз бойынша

 422. Заманауи принтерлер басып шығару тәсіліне қара йнешеге бөлінеді: 2

 423. Интернет желісінде нақты уақыт режиміндегі қатынас жасау қызмет бағдарламасы: Chat

 424. Интернетке қосылған компьютерде болу к/к: IP адрес

 425. Интернетке қосылудың қандай әдістер ақпараттық ресурстарды пайдалаундың ең үлкен мүмкіндіктерін береді? коммутирленген телефон каналы бойынша терминальді байланыс

 426. Интернетте қолданылатын хаттама: TCP/IP

 427. Интернеттің пайда болуына үлкен септігін тигізді: ARPAnet

 428. Информатика ғылымы: компьютер көмегімен ақпаратты қабылдау, беру, өңдеу және оларды сақтау.

 429. Информатика кабинетіндегі істеуге рұқсат етіледі: екі оқушының бір жерде жұмыс істеуіне.

 430. Информация алмасуда қандай құралдың жылдамдығы үлкен болады: қатқыл диск

 431. Информациялық қоғамның орны: ғылымның кейбір салаларында информациялық технологияларды терең енгізу

 432. Иілгіш магнитті диск:флоппи-диск, дискета

 433. Кабель арқылы өзара жалғанған бірнеше компьютерлер тобы: жергілікті

 434. Калькуляторда 2+5*2 орындағандағы индикация өрісіндегі мән:14

 435. Калькуляторда МС батырмасыныың қызметі: жадыдағы санды индикаторға көшіреді.

 436. Кез келген стандартты программаларды іске қосу: Іске қосу, Все программы,Стандартные

 437. Кездейсоқ сандардың генераторын инициалдайды: randomize

 438. Келесі мәліметтер бар болсын: B1=12, C1=-13 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз=КОРЕНЬ(ABS (B1-C1)): 5

 439. Келесі мәліметтер бар болсын: B1=25, C1=64 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1)):8

 440. Келесі мәліметтер бар болсын: B1=5, C1=20 D1 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егероған=КОРЕНЬ(B1+С1) енгізілсе: 5

 441. Келесі мәліметтер бар болсын: B1=9, C1=4 Өрнектің дұрыс жауабын көрсетіңіз =МАКС(КОРЕНЬ(B1); КОРЕНЬ (C1)): 3

 442. Келесі мәліметтер бар болсын: B2=5, C2=59 D2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егероған=КОРЕНЬ(B1+С1) енгізілсе: 8

 443. Келесі мәліметтер бар болсын: B4=4, C4=3 D4 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) енгізілсе: 30

 444. Келесі мәліметтер бар болсын: B5=2, C5=4 D5 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егероған=СУММ(ФАКТР(B1);ФАКТР(C1)) енгізілсе: 26

 445. Келесі өрнек берілген 5х/25(х+1) х-тің мәні А1 ұяшығында сақталған болса:=(5*A1)/(25*(A1+1))

 446. Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А2=4; А1=2; В2=5. С2 ұяшығының мазмұны неге тең болады, егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе: 9

 447. Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А3=10; В1=5; В3=3. С3 ұяшығының мазмұнынеге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =А1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе: 13

 448. Келесі ұяшықтардың мазмұны белгілі: А1=2; А6=4; В1=5; В6=13. С6 ұяшығының мазмұны неге тең болады,егер оған келесі формуладан тұратын =$А$1+В1 С1 ұяшығы көшірілсе: 15

 449. Кескiндi және мәтiндiк ақпаратты қағаздан компьютерге енгiзу құрылғысы: сканер

 450. Кесте 1 ж/е 2-кестені қолданып «Шашқа арналған көбік» өрісі үшін «Тұтынушыға арналғанбағасын»есептеу үшін төмендегі фор/ы қол/з: =СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;$13;D$3:D$12)*$J

 451. Кестеге формула енгізу үшін мына әрекет орындалады: кірістіру-формула

 452. Кестедегі ұяшықтар мына тәсілдермен біріктіледі:

 453. Кестедегі мәндер ішінен бір мемлекетті алып тастау үшін: Қажетті жолды белгілеп, Өшіру батырмасын орындау жеткілікті

 454. Кестелер, Сұраныстар, Есептер беру макетін өзгерту режимі: Конструктор режимі

 455. Кестелік мәтін: символ,жол,баған,ұяшықтардан тұрады

 456. Кестелік мәтін: символ, жол, баған, ұяшықтар

 457. Кестелік процессорларға жататын бағдарламаларды көрсетіңіз: Excel

 458. Клипартты қою үшін қандай команданы қолданамыз: Вставка —> Рисунок —>Клипарт

 459. Командалар мен басқарыла отырып, WEB-құжатында, браузер экранда бейнеленетін құжат:тегтер

 460. Компьюетр жадында әрқашан сақталатын вирус: резидентті

 461. Компьютер ....жұмыс істеу үшін әмбебеп құрылғың қате пікірін көрсет: адамдармен

 462. Компьютер жылдамдығының (тактілік жиілігінің) анықталуы: процессордың бір секундта орындайтын амалдар санымен

 463. Коспьютер құрамына кіретіні әр түрлі құрылғыларды басқаруға арналған арнайы программа:драйвер

 464. Компьютер мен адам арасындағы тиімді ара қашықтық: 60-70см

 465. КОМПЬЮТЕР сөзінде неше бит: 72

 466. Компьютер программасы жұмыс істеген кезде шығаратын ақпараттарды бейнелеуге арналған негізгі құрал: монитор

 467. Компьютер экранындағы ең кіші элементі: пиксел

 468. Компьютерде терілген мақала 30 беттен тұрады, бір бетте 40 жол, ал бір жолда 50 символ бар делік. Берілген мақаланың ақпараттық көлемі: 60000 байт.

 469. Компьютерде сақталатын іздеу: іздеу

 470. Компьютерді жергілікті желіге қосып, орталықтан басқаратын компьютер: сервер

 471. Компьютерді қорғау үшін қандай тіркеу жазбасымен жұмыс істеу қажет? қарапайым қолжетімділік.

 472. Компьютерден дыбыстық ақпаратты шығару процесін көрсетіңіз:екілік кодтар жиыны электр импульстеріне айналдырылып, динамик арқылы өткізіледі.

 473. Компьютерден дыбыстық ақпаратты шығару процесі: екілік кодтаржиыны электримпульстеріне айналдырып, динамик арқылы өткізіледі

 474. Компьютердегі жергілікті желіге қосуға арналған интерфейстік блок: желілік адаптер

 475. Компьютердiң барлық құрылғыларының жұмысын автоматты басқаратын бағдарламалар :Операциалық жүйе.

 476. Компьютердiң жылдамдығының (тактiлiк жиiлiгiнiң) анықалуы: процессордың бiрсекундта орындайтын амалдар санымен.

 477. Компьютердің жады: сыртқы, ішкі.

 478. Компьютерлерді біріктірудегі ең қарапайым топология: шиналық.

 479. Компьютерлік желі-ресурстарды (дискі,файл,принтер, коммуникациялық құрылғылар) тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі.

 480. Компьютерлік модель: бағдарламалық орта көмегімен жүзеге асатын.

 481. Компьютермен жұмыс істеуге қажетті негізгі құрылғылар: Пернетақта, жүйелік қорап, монитор.

 482. Компьютермен жұмыс істеген уақытта көзге арналған жаттығуды қанша минут: 10-15

 483. Компьютерлік барлық құрылғыларының жұмысын автоматты басқаратын бағдарламалар: операциялық жүйе

 484. Көрсетілу әдісіне қарай модельдердің жіктеледі: ақпараттық, материалдық, ақпараттық

 485. Көрсету түріне қарай ақпараттық модельдер жіктеледі: арнайы, математикалық, ауызша, құрылымдық, логикалық, геометриялық.

 486. Көшу операторы:goto

 487. Курсорды басқару пернелері: Сілтемелер, Home,End,Page Up, Page Down.

 488. Курсорды беттегі мәтіннің басына дейін қандай тәсілмен шығаруға болады? hіft + Ctrl +Home

 489. Кішігірім дыбыстық файлдарды программалар мен құжаттарды қолдануға, дискіге жазуға мүмкіндік береді: фонограф программасы

 490. Кiтапша 210 беттен тұрады. Бiр бетте 38 жол, бiр жолда 62 символ бар деп алсақ көлемi :483 кб

 491. Қай файл ішкі құрылғы драйверлерін жүктейді және операциялық жүйенің параметрлерін орнатады? CONFG.SYS

 492. Қайсысы ақпарат тасығыш емес? Процессор

 493. Қандай да бір программаны құрастыру, тестілеу және талдау кезінде қолданылатын програма: аспаптық программалық құрал

 494. Қандай жағдайда таңдау алгоритмі қолданылады? есепте 3 тен көп шарт берілсе.

 495. Қалай сақтау командасының қызметі: бастапқы файлдың көшірмесін сақтайды немесе типін өзгереді

 496. Қандайда уақыт аралығында мәтінің шекті санын қабылдайтын сигнал: Дискретті.

 497. Қарапайым жағдайда тiкбұрышты кесте түрiнде, құралған бөлiктерiнiң өзара қатынасына сай құрылған мәлiметтер қорының аталуын: реляциялық

 498. Қаріп параметрлерін тағайындау үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет (Дұрыс емес жауабы): Формат-Автоформат командасын орындағанда ашылған сұқбат терезеде тиісті параметрлерді тағайындау қажет

 499. Қапшықтан оқыту деген: белгiлi бiр қапшықта оқытуға арналған оқыту формаларының бірі.

 500. Қаріп ауыстыру командасы: Басты-Қаріп /Пішім-қаріп

 501. Қаріп параметрлерін тағайындау үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет (Дұрыс емес жауабы): Формат-Автоформат командасын орындағанда ашылған сұқбат терезеде тиісті параметрлерді тағайындау қажет.

 502. Қатты темір тауар? Hardware.

 503. Қоғамның ақпараттық мәдениеті мынадай түсінік береді: информациямен белгілі бір мақсатта жұмыс істей білу және оны алу, өңдеу, тасымалдау жолында компьютерлік ақпараттық технология ортасында пайдалану

 504. Қолдану аймағына қарай модель не үшін және қандай мақсатқа қолданылады деген сұраққа жауап беру мақсатында төмендегідей топтарға жіктеледі: оқу, тәжірибелік,ғылыми-техникалық, ойын, имитациялық

 505. Қолданушы деңгейінде деректер қорының түрі: кесте, очет, форма

 506. Қосымша сандық пернетақта: NumLock.

 507. Құжатқа мәтіндi енгiзу кезiнде пернесi қашан басу керек: әрбiр абзацтың соңында.

 508. Құпия сөздің ұзындығы: 8 символдан кем болмауы керек

 509. Логикалық амалдар: көбейту, қосу, теріске шығару.

 510. Логикалық күрделі қатынастар өрнегінде AND деген не? Және.

 511. Логикалық қосу: дизъюнкция.

 512. Логикалық формуланың ақиқаттық кестесінде 512 жағдай қарастырылса, қанша айнымалы бар болғаны: 9.

 513. Магниттік дискідегі жинақтағыштар қызметі ... Информацияны сақтайды.

 514. МББЖ-нің көптеген түрлері бар: ParaDox, FoxPro, Access, Clipper.

 515. Макрос дегеніміз: жұмыс парағының бір н/е бірнеше формулаларына қоятын мәндер тізбегінің нәтижелерінен тұратын деректер блогы

 516. Маустың функцияларын орындайтын ж/е портативті компьютерлерде қолданылатын құрылғы: требол

 517. Мәлімет типтері:integer

 518. Мәтін теру кезінде пернетақтамен енгізілген символ қандай бағытпен анықталады:курсор орнымен

 519. Мәтін түрлері: кәдімгі, кестелік, программалық, гипермәтін

 520. Мәтінге дайын суретті қою үшін: қою-сурет.

 521. Мәтінде қолданылатын тізім түрі: нөмірленген тізім

 522. Мәтінді редакциялау деп: берілген мәтінге өзгерістер енгізу процесі

 523. Мәтiндi теру кезiнде пернетақтамен енгiзiлген символ қандай бағытпен анықталатынын көрсетiңiз: курсор орнымен.

 524. Мәтіндік құжат құрамында қандай мәтін түрі болмайды:күрделі

 525. Мәтіндік жаңа құжатты құру батырмасы: CTRL+N.

 526. Мәтіндік құжат форматы: .rtf

 527. Мәтіндік құжатқа серет қосу үшін: кірістіру-сурет

 528. Мәтіндік құжаттағы сөздер санын білуге болады: қалып-күй қатарынан.

 529. Мәтіндік редактор: мәтіндік құжат құруға ж/е өңдеуге арналған программа

 530. Mәтiндiк редактор дегенiмiз: құжаттар құру кезiндегi дербсес компьютердiң ресурстарын басқаруға арналған программа.

 531. Мәтіндік редактор дегеніміз: іс-қағаздар өндірісі,редакциялы баспалық қызметте мәтіндік ақпараттармен жұмыс істеуге арналған программа.

 532. Mәтiндiк редактор менюi дегенiмiз: мәтiнде әртүрлi операциялардың орындалуын қамтамасыз етушi интерфейсiнiң бөлiгi

 533. Мәтіндік редакторда қолданылатын ең кіші объект:символ

 534. Мәтіндік редактордағы меңзер жағдайын анықтауда көрсетіледі: жол мен қатар нөмері

 535. Мәтiндiк редактордың қалып-күй жолын курсордың қалпын анықтауда көрсетіледі:мәтiндегi беттiң нөмерi

 536. Мәтіннің бөлігін бір орыннан қалай басқа орынға көшіруге болады? А) және В) нұсқаулары дұрыс;

 537. Мекеме ішінде желімен жұмыс істеу хаттамасы: ТСР/ІР

 538. Менің компьютерім (сілтеуіш) терезесінде файлдың н/е буманың атын өзгерту үшін: берілген файл не бума атында жанама менюді шақырып, одан атын өзгерту (переименовать) командасын таңдау керек

 539. Меңзерді бір парақ төмен қою үшін қай пернесін басу: PageDown

 540. Микропроцессордың негізгі сипаттамалары: разрядтылығы, тактілік жиілігі

 541. Модель қасиеттеріне қарай жіктелу саны: 4

 542. Моделдің негізгі қасиеттері:құндылық, дәлдік, бейімділік

 543. Модельдер тізбегінен тұратын топты көрсетіңдер: Сызба, глобус, теледидар сызбасы,ойыншық теміржолы

 544. Модельдердің уақыт факторы бойынша жіктелеу: статистикалық, динамикалық

 545. Модем-бұл: ..технмкалық құрылғы

 546. Мултьтимедиа дегеніміз: дыбыс, бейне фрагменттерімен жұмыс жасау технологиясы

 547. Мултьтимедиа құралдарының ақпараттық дәстүрлі тасуыштардан негізгі айырмашылығы: интерактивтілік, еркін түсінілуі, қатынасқа бейімділік (коммуникабельділігі)

 548. Мультимедиа технологиясындағы үздіксіз әрекеттілік: Интерактивтілік.

 549. Мультимедиа-динамикалық құралымы: Дыбысты және графиканы түрлендіру.

 550. Мультимедиялық бағдарлама әдетте қажет етеді: Pentium I – IV типті компьютердің бар болуын.

 551. Мультимедиялық электрондық оқулықтың электрондық оқулықтан айырмашылығы:мазмұнның анимация, дыбыстың түрінде бейнеленуі.

 552. Нақты бір уақыт аралығында болып жатқан өзгерістерді елеп ескермейтін нысанды сипаттайтын модель түрі: Статикалық

 553. Нақты бір файлдарды көрсететін арнайы белгішелер: таңбашалар

 554. Нақты объект немесе процесс параметрлерiнiң бiр мәнiн caқтayғa негiзделген деректер қорының жай объектiсi: форма

 555. Нақты объектіні, процесті н/е құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету: модель

 556. Нүкте салу операторы: Putixel

 557. Нүктелер жиынымен көрсетілетін графика: растрлық

 558. Объектіні бір дискінің көлемінде сол жақ батырмамен жылжытқанда:объекті адресін өзгертеді, жылжиды

 559. Объектінің құрылымы өзгеретін немесе құрылатын, Microsoft Access объектісінің терезесінің жұмыс режимі: Конструктор.

 560. Объектілерді, процесті н/е құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету: модельдеу

 561. Операциялық жүйені жүктеу үшін: операциялық жүйенің жүктегіш-бағдарламасы, Io.sys ж/е Msdos.sys файлдары,config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі

 562. Операциялық жүйенің ядросы: командалық интерпретатор, программалау тілінен машина тіліне аударатын аудармашы.

 563. Операциялық жүйеге жататындар: MS DOS 6.2, Windows 9x, UNIX.

 564. Операциялық жүйенi жүктеу үшiн: Операциялық жүйенің жүктегіш-бағдарламасы, Io.sysжәне Msdos.sys файлдары, config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі.

 565. Операторлар қандай топтарға бөлінеді? қарапайым және күрделі.

 566. Орта құнын шыққан мән және бір айда 30 күн деп есептеп алып, 1 айдағы кеткен қаржы сомасын F2:F6 ұяшықтарына есептеу және барлық абоненттің орта сомасын шығару: =E2*30 формуласын ұяшыққа жазып, есептер, ал орта сомасын есептеу үшін кез келген бос ұяшыққа Вставка-функция-СРЗНАЧ(F2:F6) аралығын көрсету арқылы

 567. Орындаушы белгіленген мақсатқа жету үшін бағытталған іс-әрекеттердің тізбектеліп орындалуы: алгоритм

 568. Өлшемін өзгертуге сезімтал графикалық кескін түрі: растрлық

 569. Параметрлі қайталау операторы:for

 570. Параметрлерді орнату – ОК

 571. Паскаль программалау тілінің авторы: Никлаус Вирт

 572. Паскаль тілінде дисплейімен перне тақтаны босқылатын кітапханалық модуль: CRT

 573. Паскаль тілінде жазылған программа орындағаннан кейінгі n=5 болғандықтан s-тің мәні: 14

 574. Паскаль тілінде мына мысалдың мағынасын жазыңыз. B= A+10 - B:=A+10.

 575. Паскаль тіліндегі программа фрагменті берілген. Қателердің саны: 5.

 576. Паскаль тіліндегі реттелген типтегі шамаларға қолданылатын функциялар: ord(x), pred(x),succ(x).

 577. .

 578. Презентацияны көрсетуді тоқтататын перне:Esc

 579. Провайдер: өз клиенттерінің Интернет жүйесіне енуіне мүмкіндік беретін коммерциялық қызмет

 580. Программа үзінділерін орындау нәтижесін анықтаңыз: 27 28 29 30/17 18 19 20

 581. Принтер түрлері: сия бүріккіш, матрицалық, лазерлік

 582. Программа терезесін жабу командасы: ALT+F4

 583. Программа үзіндісін орындағаннан кейін А және В сандары теңдігін көрсет A:=2; b:=4: A=4;b=4.

 584. Программа үзіндісінің орындалу нәтижесін анықтау: 9.

 585. Программа үзіндісінің орындау нәтижесін анықтау. (begin/ s:=0; x:=2;/ for i:=1 to 3 do/ s=s+sqr(i*x);/ writeln(‘s=’,s);/ end.) :56,20, 36, 4,16

 586. Программаны программалау тілінен екілік кодқа ауыстыру үдерісі: Компиляция.

 587. Программаның басында өңделуге берілген мәліметтер: алғашқы берілгендер.

 588. Программаның орындалатын бөлімін не деп атаймыз? операторлар бөлімі.

 589. Программаның орындалу барысында әртүрлі мәндерді қабылдай алатын шамалар:идентификаторлар.

 590. Растрлық бейне дегеніміз: графикалық ақпаратты нүктелер н/е пиксельдер жинағы түрінде кескіндеу

 591. Растрлық бейнені векторлық бейнеге аудару дегеніміз: векторлау.

 592. Растрлық бeйнeнiң нeгiзгi сипаты дегенiмiз: түс бөлгiш моделi.

 593. Растрлық графика ең маңыздысы: объектінің түсі

 594. Растрлық графика редакторына жатады: Adobe PhotoShop

 595. Растрлық графикалық редактордың түсін өзгертуге болатын минимал объект: пиксель нүктесі

 596. Редакциялау дегеніміз: өңдеу, енгізу, өшіру, орын ауыстыру н/е құжаттың мазмұнын түзету

 597. Реляциялық деректер базасында пайдаланылатын өрістердің негізгі типтері: сандық, символдық, даталық, логикалық

 598. Реляциялық мәліметтер қорында кестенің қатарлар атауы: жазбалар

 599. Реляциялық МҚ-ның негізгі нысандарына жатпайды: жазбалар

 600. Сақтау әмірін Word бағдарламасы мәзірінің қай қосымшасынан табуға болады: файл

 601. Сегіздік санау жүйесіндегі 213 санын ондық жүйеге ауыстыру формасы : 2*82+1*81+3*80

 602. Сервер – бұл... : желіні басқаратын және барлық жүйенің ұзақ уақытқа тоқтаусыз жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желідегі нақты бір компьютер.

 603. Символдық тип: char.

 604. Слайдқа анимациялық эффектілерді қосу командалары:показ слайдов-эффекты анимации

 605. Слайдқа басқару батырмаларын қосуға мүмкіндік беретін командалар тізбегі:слайдтарды көрсету-басқару батырмалары

 606. Слайдтарды көру үшін:«слайд көрсету» мәзірінен «көрсету»

 607. Слайдтарды сұрыптау режимі қандай мүмкіндік береді: презентацияның барлық слайдтары тізбектеліп орналасады, орындарын ауыстыруға қолайлы.

 608. Слайдтардың бірінен-біріне өту кезінде ауысудың түрлері: жай, орта, тез/ тышқан батырмасын басу.

 609. Сөйлеген сөзбен берiлrен ой-тұжырымды талдайтын логика: формальды.

 610. Сөйлемдi толықтырыңыз WORD процессорында абзацты ерекшелеу үшiн, сол абзацта ...тiнтуiрдi: үш рет шерту.

 611. Сөйлемдi толықтырьңыз: Электрондық кесте баrандары ... белгiленедi:А-дан Z-ке дейiнгi әрiптермен және АА-дан IV-гe дейiнгi екi әрiп комбинацияларымен.

 612. Сөйлемді толықтыр. Векторлық кескін.... тұрады: геометриялық объектілерден.

 613. Сөйлемді толықтыр:Қатар орналаспаған файлдарды ерекшелеу үшін... пернесін басулы күйде ұстау керек:Ctrl

 614. Сөйлемді толықтыр:http://www.khabar.kz/kaz/index.html адресіндегі index.html ........білдіреді:web парақ файлының атын

 615. «Сөйлесу уақыты» бағанындағы уақыт мәндерін бүтін санға келтіру әдісі:ұяшықтарды белгілеп, тышқанның оң жағын шерту арқылы «Ұяшықтар форматы» өрісін таңдап, тізімнен «Сандық» форматын таңдау.

 616. Стандартты программалар : Word Pad, Блокнот, Калькулятор, Paint.

 617. СУММ(С7:С10) формуласындағы қатені табыңыз: формула " = " белгісінен басталуы тиіс.

 618. Суреттегі диаграмма түрі: сызықтық.

 619. Суреттің өлшемін өзгерту жағдайында бейнелердің бұзылуы негізгі кемшіліктің бірі саналатын графика түрін ата: Растрлық графика.

 620. Сусабын тауарының ұяшық адресі: В3.

 621. Сызбалардан,графиктерден,кестелерден тұратын модельдер: құрылымдық модельдер.

 622. Сыртқы жадқа жататындар: DVD-дискілері, қатты диск, CD-дискілері, Blue-Ray дискілері, Флеш-жады.

 623. Сыртқы құрылғыны басқаратын: контроллер

 624. Табыс өрісіндегі мәнді алу үшін: =L10-K10.

 625. Тақырыпшасы барұяшықтарды көк түспен белгілеу үшін:

 626. Таңбалық модель мысалы: әдеби шығармалар.

 627. Таратушыға арналған баға мен тұтынушыға арналған бағаның жалпы сомасын шығару үшін қолданылатын әрекеттер: =СУММ(C3:C12) және =СУММ(D3:D12).

 628. Таратушыға және тұтынушыға арналған баға ұяшықтарының форматы: ақша.

 629. Тармақталу алгоритмі берілген: Жоғарыдағы «Соңы егер» командасын қосу – Әйтпесе: Басу «Х<>0»

 630. Тармақталу толық деп аталады, егер: Ақиқат және қажет шарттар командалары бар болса.

 631. Тег - бұл: Элементтің бастапқы және аяққы маркері.

 632. Тезаурус: Белгіленген сөз үшін синоним табу

 633. Терезе мәзірінің қызметі: бірнеше құжаттармен жұмыс істеу

 634. ТЕХТ операторы қандай типке жатады? мәтіндік тәрізді тип.

 635. Типі мен сыйымдылық қасиеті анықталған объект:қатқыл диск

 636. Топологияның негізгі түрі:жұлдызша, сақина, шина

 637. Торы 10х10 нүктелі өлшемі бар сурет 256 палитралы түспен боялған. Осы суретті сақтауға қажетті жадтың көлемі: 800 бит.

 638. Төменгi деңгейлi проrраммалау тiлiне жатпайтын программалау тiлi: Pascal.

 639. Төмендегі оператордың қате жазыылғаны: х:=3,74*A

 640. Төмендегi адрестеудiң қайсысы абсолюттi: $D$ 16, $Р$45.

 641. Төмендегі ақиқаттық кестеде X,Y,Z үш аргіменттен құралған логикалық өрнегінің Ғ символымен көрсетілген : XvYvZ.

 642. Төмендегі массив элементтерінің сипаттамасының қайсысы дұрыс? VAR a:ARRAY[INTEGER] OF CHAR

 643. Төрт түсті графикалық ақпаратты кодтау үшін ... қажет: 2 бит.

 644. Төртінші буындағы ЭЕМ: Дербес компьютер.

 645. Транспорттық деңгейдегі протокол: ТСР

 646. Турбо Паскаль бағдарламасында бағдарлама тақырыбының соңынан ... бөлігі орналасады:Сипаттау

 647. Турбо Паскаль бағдарламасында бөліктегі операторлар бір-бірінен ... ажыратылады:нүктелі үтірмен

 648. Тұйық обылыстың ішін бояу: FLOODFILL

 649. Тұрақтыларды сипаттаудьң дұрыс мысалы: const x=5.

 650. Ұлттық және географиялық домендер сайттың белгілі бір мемлекетке немесе географиялық аумағына жататынын анықтайды. .aq домені мына географиялық аумаққа жатады:Антарктида.

 651. Ұяшыққа =B3*C3 енгізілген ақпарат: формула

 652. Ұяшық диапазондары деп: жоғарғы сол жақ және төменгі оң жақ ұяшықтар адресі

 653. Ұяшыкқа сілтеме жасау үшін адрестердің __түрлері қолданылады: абсолютті,салыстырмалы, аралас.

 654. Ұяшықтар диапазонының дұрыс жазылуын кepceтiңіз:A1 :C7

 655. Ұяшықтың абсолютті адресі бұл:формуланы көшіргенде н/е жылжытқанда ұяшық адресіне сілтеме сақталатын ұяшық адресі

 656. Ұшақтың жылдамдығын есептеу формуласы:=B7/C7

 657. Үздіксіз процесс барысында жоғары дәрежеде жазылған программаның мәтінін аудару үшін қолданылатын программа: компилятор

 658. Үшінші буындағы ЭЕМ: интегралды схема.

 659. Файл атауындағы символ саны:1-255

 660. Файл атауында қолданылатын символ:*

 661. Файл дегеніміз (қате жазылған жолды көрсет): компьютер жедел жадында тізбектеле қатар орналасқан ұяшықтар тобы

 662. Файлдың қай типтері операциялық жүйеден тікелей іске қосылады:.com, .exe, .bat

 663. Файлдарды жергілікті желі арқылы беру н/е жазу үшін қатынас құру құқықтары:ашық қатынас(толық), тек оқу(парольмен), тек оқу (парольсіз), парольмен анықталу

 664. Файлдарды сығу процесi: архивтеу, архив.

 665. Функция графигiн құpy үшiн : 0,5 *( SIN(РАДИАНЫ(В4))+СОS(РАДИАНЬl(В4))).

 666. Функцияналдық пернелер: Ғ1-Ғ12.

 667. Хабар жеткізуде пайдаланылатын құралдары: ақпарат жеткізу арнасы

 668. Циклдік алrоритм дегенiмiз: белгiлi бiр әрекетеер тiзбегi қайталанып отыратын алгоритм

 669. Цифрлық аудиоформаттардың барлық түрлерінің дыбысын шығару мен оның жазу сапасын арттыру негізделген форматты: HDCD форматы

 670. Цифрлық формат: екілік форматта мәліметтерді түрлендіру

 671. Шартты оператордың дұрыс вариантын көрсет: if шарт then/оператор/else begin/операторы/end;

 672. Шығару операторының дұрыс жазылғаны: write(x : 5 :2); writeln( 'x+y=', х+у); write(x,' - coңы).

 673. Шығару операторының дұрыс нұсқасы: writeln('a=',а:6:2).

 674. Шынтақтың бүгілу бұрышы: 900С.

 675. Іздеу процесінде «*»символын аумастыру .....дейінгі символдардың кез келген саны: 0-ден 256-ға

 676. Іске қосу батырмасы орналасқан жол ... деп аталады: Тапсырмалар тақтасы.

 677. ЭЕМ да ақпараттарды, программаны және мәліметті ұзақ уақыт сақтауға арналған: қатқыл дискі

 678. Экранды басқару блогі: бейнеадаптер

 679. Экранда жақтаулармен шектелген төртбұрышты аймақ: терезе

 680. Экранда жоқ саймандар тақтасын орнатуды көрсет: түр-аспаптар панелі-белгі қоямыз

 681. Электронды кесте программасын алғаш ойлап тапқан:Д.Бриклин, Б.Франкстон

 682. Электронды кесте берілген. А3 ұяшығында қандай мән болады: 3.

 683. Электронды кестеге дұрыс жазылған формула: =A2*A3-A4.

 684. Электронды кестеде (СРЗНАЧ) функциясы: Орта мәнді табу үшін.

 685. Электронды кестеде (СУММА) функциясы: қосындыны табу үшін

 686. Электронды кестеде $ белгісі: абсолютті сілтемелерді көрсету үшін пайдаланады

 687. Электронды кестеге А1:А3 болгына сәйкесінше кезекпен 2,3,4 сандары, ал В1:В3 болгына сәйкесінше 10,12,14 сандары жазылған. С1ұяшығын мән =А1+В1-А2 формуласын бойынша есептеледі. С1ұяшығын белгілеп + автотолтыру маркерін пайдаланып, төмен қарай тартсақ С3 ұяшығына қандай пайда болады: 18

 688. Электронды кестедегі өріс:баған

 689. Электронды кестедегі жазба: жол

 690. Электронды кестедегі $ белгісі: абсолют сілтемелерді көрсету үшін пайдаланылады

 691. Электронды почтаны қолдану кезінде одан зиян шегуге бола ма? Иа

 692. Электрондық кесте ұяшығына енгізілген мәлімет: сан, мәтін, формула

 693. Электрондық кестенің ұяшығы анықталады: баған мен жолдың қиылысу ауданымен

 694. Электрондық кестесіндегі деректер базасының алаңы: кесте бағандары

 695. Электрондық пошта адресi: info@nursat.kz.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет