Ҕазаҕстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔжүктеу 4.49 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата10.01.2017
өлшемі4.49 Mb.
  1   2   3

 

Ҕазаҕстан Республикасы білім және ғылым министрлігі  «Ұлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ҔОҒАМДЫҔ-ГУМАНИТАРЛЫҔ БАҒЫТТАҒЫ 11-СЫНЫПТЫҢ  

«АЛГЕБРА» ПӘНІ БОЙЫНША ЦИФРЛЫҔ БІЛІМДІК 

РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ БАСШЫЛЫҔ ҔҰРАЛЫ 

 (ҕазаҕ және орыс тілдерінде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2013 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   Ҕоғамдыҕ-гуманитарлыҕ  бағыттағы  11-сыныптың  «АЛГЕБРА»  пәні бойынша 

цифрлыҕ 

білімдік 

ресурстарды 

пайдаланушылардың 

басшылыҕ  ҕұралы  (ҕазаҕ  және  орыс  тілдерінде)  –  Алматы:  «ҰАО»АҔ, 

2013. – 50 б. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Осы  әдістемелік  ҕұрал  «Білім  беру  жүйесін  әдіснамалыҕ  жасаҕтау»  - 

«Білім  беруді  аҕпараттандыру  саласындағы  оҕу-әдістемелік  ҕұралдарды 

дайындау  бойынша  ҕызметтер  кӛрсету»  008  бағдарламасы  бойынша  ҔР 

БжҒМ-нің мемлекеттік тапсырысына сәйкес әзірленген.   

Пайдаланушылардың 

басшылыҕ 

ҕұралында 

пайдаланушыны 

авторландыруды, электрондыҕ оҕытудың аҕпараттыҕ жүйесінің электрондыҕ 

кітапханасындағы 

керек 


ресурстарды 

іздестіруді, 

мультимедиалыҕ 

түсініктемелермен, интерактивтік тапсырмалармен және тестілермен жұмыс 

істеуді,  сондай-аҕ  «Алгебра»  пәні  бойынша      цифрлыҕ  білімдік  ресурстар 

тізімін енгізе отырып, цифрлыҕ білімдік ресурстармен жұмыс істеу бойынша 

пайдаланушыларға арналған нұсҕау бар.  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Мазмұны 

 

 

 

Кіріспе……………………………………………… .................................. 

1.

 Электрондыҕ оҕытудың аҕпараттыҕ жүйесіне кіру .............................. 

2. Электрондыҕ кітапханаға кіру және пайдаланушыны авторландыру............................................................................................ .... 

 3. Е-Кітапханасының бас беті  ..................................................................... 

4.Цифрлыҕ білімдік ресурстарды іздестіру.................................................  5. Цифрлыҕ білімдік ресурстың кәртішкесімен жұмыс істеу .................. 

6. Цифрлыҕ  білімдік  ресурстың  интерактивтік  түсініктемесімен жұмыс істеу  ………………….............................................................. 

 

11 7. Цифрлыҕ білімдік ресурстың интерактивтік тапсырмаларымен 

жұмыс істеу  ……...................................................................................... 

 

17 


8. Цифрлыҕ білімдік ресурстың тестілерімен жұмыс істеу ...................... 

21 


9. 11-сыныптың «Алгебра » пәні бойынша цифрлыҕ білімдік ресурстар 

тізімі............................................................................................................ 

 

24 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    КІРІСПЕ 

 

Цифрлыҕ  білімдік  контент  электрондыҕ  оҕытудың  аҕпараттыҕ 

жүйесінің басты (бұдан әрі ҕарай ЭО АЖ)  ҕұрамдас бӛліктерінің бірі болып 

саналады, ӛйткені мазмұнсыз оҕыту да жоҕ. 

Электрондыҕ 

оҕытудың 

аҕпараттыҕ 

жүйесінің 

электрондыҕ 

кітапханасында  әр  түрлі  форматтағы  оҕу  материалдары  бар:  цифрлыҕ 

білімдік 

ресурстар, 

электрондыҕ 

кітаптар, 

әдістемелік 

ҕұралдар, 

таныстырылымдыҕ  материалдар,  аудио  және  бейне  клиптер  және  т.б.. 

Георафиялыҕ  орналасуына  тәуелсіз  әрбір  оҕушының  ең  жаҕсы  цифрлыҕ 

білімдік  ресурстарға  ҕатынауы  –  бұл  электрондыҕ  оҕыту  жүйесінің  ең 

маңызды артыҕшылыҕтарының бірі. 

2012  жылы  дайындалынған  цифрлыҕ  білімдік  ресурстар  –  бұл  пән 

бойынша  типтік  оҕу  бағдарламасына  сәйкес  нақты  оқу  тақырыбына 

ұсынылған дидактикалық материалдар

«Алгебра» пәні бойынша ҕазаҕ тілінде жыл бойынғы барлыҕ оҕу курсын 

ҕамтитын  68  цифрлыҕ  білімдік  ресурстар  дайындалынған.    Дайындаманы  

«Young  Digital  Planet»  (Польша)  бірлестігінің  ҕатысуымен  Ұлттыҕ 

аҕпараттыҕ орталығының (Ҕазаҕстан) мамандары іске асырған болатын. 

Әрбір  цифрлыҕ  білімдік  ресурстың  оҕу  материалын  бекітуге  арналған 

тапсырмалары,  сондай-аҕ  әрбір  таҕырып бойынша  10-15 тестілік  сұраҕтары 

бар оҕу таҕырыбының интерактивтік түсіндіруін ҕамтиды.   

ЦБР-дың 

мұндай 


ҕұрылымы 

электрондыҕ 

оҕыту 

жүйесінде оҕушылардың  белсенді  ӛзіндік  жұмысын  ҕамтамасыз  етеді,  ал  мұғалімге 

әрбір сабаҕты ұйымдастыру мен ӛткізу кезінде осы ресурстарды пайдалануға 

мүмкіндік береді.  

Осы 


басшылыҕ 

ҕұралда 


пайдаланушының 

авторландыруын, 

электрондыҕ 

оҕытудың 

электрондыҕ 

жүйесінің 

электрондыҕ 

кітапханасындағы  керекті  ресурстарды  іздестіруді,  мультимедиалыҕ 

түсініктемелермен, интерактивтік тапсырмалармен және тестілермен жұмыс 

істеуді, сондай-аҕ  «Алгебра» пәні бойынша цифрлыҕ білімдік ресурстардың 

тізімін енгізе отырып, цифрлыҕ білімдік ресурстармен жұмыс істеу бойынша 

пайдаланушыға нұсҕаулар ұсынылған. 

 

 

  

 

  

 

  

 1. Электрондыҕ оҕытудың аҕпараттыҕ

 

жүйесіне кіру 

 

Электрондыҕ  оҕытудың  аҕпараттыҕ  жүйесіне  кіру  үшін  браузердің мекен-жайлыҕ  жолына 

https://e.edu.kz/.

  мекен-жайын  теру  керек.  Егерде 

ғаламтордың баптауы дұрыс болса, онда ЭО АЖ-ның Бас терезесі ашылады 

(1-сурет).  Порталға кіреміз. 

 

  

1- сурет. Электрондыҕ оҕытудың аҕпараттыҕ жүйесінің Бас терезесі  

 

Бас терезенің салымдары бар [1]:  

Портал.   

Оҕыту.   

Басҕару.   

Е-Кітапхана.   

Тестілеу.   

Цифрлыҕ  білімдік  ресурстармен  жұмыс  істеу  үшін  Е-Кітапхана  [2]  (2-

сурет) салымын таңдау ҕажет. 

 

  

2-сурет. ЭО АЖ-ның Бас терезесінің жұмыстыҕ таҕтасы 

 

 

Е-Кітапхана беті тек авторландырылған пайдаланушылар үшін ғана ҕол жетімді,  сондыҕтан  осы  салымды  басу  кезінде  авторландыру  терезесі 

ашылады (3-сурет). 

 

 

3-сурет. Оҕытуды басҕару жүйесіне кіру беті.  

2.

 

Электрондыҕ кітапханаға кіру және пайдаланушыны 

авторландыру 

 

  Авторландыру  –  белгілі  бір  тұлғаға  немесе  тұлғалар  тобына  кӛрсетілген 

рӛлге  сәйкес  белгілі  бір  әрекеттерді  орындауға  ҕұҕыҕ  беру,  сондай-аҕ  осы 

әрекеттерді  орындауға  талаптану  кезінде  осы  ҕұҕыҕтарды  тексеру  (растау) 

процесі.   

Е-Кітапханаға  кіру  үшін  Логин  [1]  мен  Ҕұпия  сӛзді  [2]  енгізу  және 

«Кіру» [3] (4-сурет) батырмасын басу ҕажет. 

 

 

 

 

4-сурет. ЭО АЖ-ні пайдаланушыларды авторландыру  

 

 Егерде  енгізілген  Логин  мен  Ҕұпия  сӛз  дұрыс  болса,  онда  Е-

Кітапхананың Бас терезесі ашылады және пайдаланушыға рӛлге сәйкес басҕа 

баттерге ҕатынау ұсынылатын болады. 

 

3. Е-Кітапхананың Бас беті  

 

Е-Кітапхананың  Бас  бетінде  (5-сурет)  пайдаланушы  ӛзінің  есімін  [1], Іздестіру  терезесін  [2],  Кеңейтілген  іздестіру  салымын  [3],  Топтағышты  [4] 

кӛреді. Жеке ресурстар тура Бас беттен [4] ҕол жетімді болады.

 

 

  

5-сурет. Е-Кітапхананың Бас беті  

 

4. Цифрлыҕ білімдік ресурстарды іздестіру  

 

ЭО АЖ-ндегі цифрлыҕ білімдік ресурстарды іздестіру:    

материалдар топтағышының кӛмегі арҕылы [4] (5-сурет)  

кеңейтілген іздестіру режімінде [3] (5-сурет) жүзеге асырылады. 

 

4.1. Материалды ҕолмен іздестіру   

Ҕолмен іздестіру үшін (6-сурет):  

1)

 

«Алгебра» [1] деген атауы бар ҕапшыҕты табу және ерекшелеу керек.    

2) «Кӛрсету» батырмасын [2]   басу керек.  

3)  Экранда  оң  жаҕта  цифрлыҕ  білімдік  ресурстардың  тізімі  [3]  пайда 

болады.    

4) Керек цифрлыҕ білімдік ресурсты таңдау керек. 

  

  

6-сурет. Ҕолмен іздестіру терезесі   

4.2. Кеңейтілген іздестіру режімінде цифрлыҕ білімдік 

ресурсты іздестіру 

Кеңейтілген іздестіру үшін:  

1)  «Кеңейтілген  іздестіру»  жазбасын  [4]  (6-сурет)  басу  керек,  экранда 

кеңейтілген іздестірудің бӛлімдері пайда болады (7-сурет).  

2)  Келесі  ҕадамдар  пайдаланушының  таңдауы  бойынша  орындалады  

(іздестіру үшін әрекеттерден бірі мүмкін).  

2)    Материалдың  (немесе  таҕырыптың)  атауын  енгізу  [1],  авторды  [2], 

іздестірудің  түйінді  сӛздерін  [3],  материалдың  дайындалу  мерзімін  [4]   

кӛрсету керек.   

3) «Іздестіру» батырмасын [5]  басу керек, экранда іздестіру шарттарына 

сәйкес келетін оҕу материалдарының тізімі пайда болады.   

 

  

7-сурет. Кеңейтілген іздестіру терезесі  

 

  

Цифрлыҕ  білімдік  ресурсты  ҕарап  шығу  үшін  экранның  оң  жағындағы 

атауды басып материалды ашу керек (8-сурет).  

 

 8-сурет. Цифрлыҕ білімдік ресурсты таңдау  

 

5. Цифрлыҕ білімдік ресурстың кәртішкесімен  

жұмыс істеу  

 

Таңдалынған таҕырыпҕа басу кезінде экранда мына мәліметтері бар Оҕу 

материалының кәртішкесі пайда болады (9-сурет):  

 Атауы [1]. 

 Автор (дайындаушы) [2].    

 Пән [3].  

 Тіл [4].  

«Оҕу материалының кәртішкесі» терезесінде:   

 

Цифрлыҕ білімдік ресурсты ашуға [5];   

«Таңдалынған» ҕапшыҕҕа ресурсты үстемелеп ҕосуға [6];   

Материалды шығарып алуға [7];  

10 

 

  

 

9-сурет. Оҕу материалының кәртішкесі   

«Таңдалынған» 

ҕапшыҕҕа 

материалды 

үстемелеп 

ҕосу. 

Таңдалынған  ҕапшыҕ  «Бас»  бӛлімде  тұрады  және  таңдалынған  оҕу 

материалына  тез  ҕатынау  үшін  ҕызмет  етеді.  «Таңдалынған»  ҕапшыҕҕа 

материалды  үстемелеп  ҕосу  үшін  «Таңдалынғанға  үстемелеп  ҕосу»  [6] 

командасын таңдау керек. 

  

Материалды  шығарып  алу.  Шығарып  алу  –  бұл  ӛз  компьютеріңде 

ҕұжаттың  электрондыҕ  кӛшірмесін  саҕтау.  Материалды  шығарып  алу  үшін 

«Шығарып алу» командасын [7] таңдау керек. 

Материалды  ашу.Бар  цифрлыҕ  білімдік  ресурс  «Ашу»  командасымен 

[5] ашылады.  

Экранда Цифрлыҕ білімдік ресурсҕа сілтемесі бар терезе пайда болады 

(10-сурет).   

 

 10-сурет. Цифрлыҕ білімдік ресурсҕа сілтемесі бар терезе    

 

 11 

 

  

Терезенің жоғарғы бӛлігінде сілтемелер орналасҕан:    

 

цифрлыҕ білімдік ресурс бӛліміне [1];   

цифрлыҕ білімдік ресурс кәртшкесіне [2];  

цифрлыҕ білімдік ресурстар рубрикаторына (топтастырғышҕа) [3].  Цифрлыҕ  білімдік  ресурстың  мазмұнын  ҕарап  шығу  үшін  цифрлыҕ 

білімдік ресурсҕа сілтемесі бар терезеде «Бӛлімдерді» таңдау керек.  

Ашылған салымның экранында сол жаҕта цифрлыҕ білімдік ресурстың 

бӛлімдерінің  тізімі  пайда  болады  (11-сурет).  «  Алгебра»  пәні    бойынша 

цифрлыҕ  білімдік  ресурстарда  «Мультимедиалыҕ  түсініктеме»  [1]  және 

«Тест»  [2]  бар.  Цифрлыҕ  білімдік  ресурстың  мазмұнына  ӛту  үшін  керек 

бӛлімді таңдау керек. 

 

  

11-сурет. Цифрлыҕ білімдік ресурстың бӛлімдері  

 

Материалдың кәртішкесіне  [3] немесе ЦБР-тың рубрикаторына  [4] кері ҕайту  үшін  терезенің  оң  жағының  жоғарғы  бӛлігінде  орналасҕан  ӛту 

командалары пайдаланылады.  

6. Цифрлыҕ білімдік ресурстың (ЦБР-тың) интерактивтік  

түсініктемесімен жұмыс істеу 

 

Оҕу таҕырыбының интерактивтік түсініктемесінің экраны (12-сурет) 

келесілерді ҕамтиды: 

  

ЦБР-тың нӛмірі мен атауын [1]; 

 

жеке беттердің ішкі таҕырыптарын [2];  

ЦБР-дың беттері бойынша орын ауыстыру батырмаларын [3;]  

әрбір бет үшін ӛз алдына пайдаланушының басшылыҕ ҕұралын [4];  

тікелей оҕу мәтінін [5];  

беттер ішінде басҕа интерактивтік контентке ӛту тілшігі [7];  

бейне клиптерді басҕару батырмалары [8];  12 

  

аспаптар таҕшасына сілтемесі бар батырма [9]. 

 

 

  

 

12-сурет. Интерактивтік түсініктеме терезесі  

Әрбір ЦБР-да 2-ден 10-ға дейін беттер бола алады. 

 

Беттер арасындағы орын ауыстыру үшін бағыттауышы батырмасын 

басу керек  (12-сурет): 

1)

 

беттің нӛмірі бар батырма бойынша. Осы кезде ағымдағы бет аса ашыҕ түспен ерекшеленеді: 

 

2) 

беттің санауышындағы тілшік бойынша. Осы кезде бірінші цифр  

ағымдағы бетті, ал екінші цифр беттің жалпы санын кӛрсетеді: 

 

3) экранның сол және оң жағындағы тілшіктер бойынша. Оңға тілшігі алға ӛтуді білдіреді, солға тілшігі артҕа ҕарай ӛтуді білдіреді. 

 

 

Бір  беттің  ішіндегі  контенттердің  арасындағы  орын  ауыстыру 

тілшіктің кӛмегімен [7]  (12-сурет) немесе  

 батырмасының (13-сурет) 

кӛмегімен іске асады.   

Беттегі  салымдардың  саны  таҕырыпты  толыҕ  ашу  үшін  ҕажетті  оҕу 

материалының  кӛлеміне  байланысты  түрлене  алады.  Әдеттегідей, 

интерактивтік тапсырмаларға ӛту берілген батырма бойынша жүзеге асады. 

 

 13 

 

  

13-сурет. Бір беттің ішіндегі контентер аpасындағы ӛту батырмалары 

 

 

  

 

  

 

  

Пайдаланушының  басшылыҕ  ҕұралы  жоғарғы  оң  жаҕ  бұрышта 

тұрған


таңбашасын басу кезінде ашылады. Ол оҕу маҕсаттарын ҕояды да 

оның  наҕты  оҕу  материалдарымен  және  тапсырмаларымен  жұмыс  істеу 

бойынша оҕушыларға нұсҕаулары бар (14-сурет). 

Аспаптар  таҕтасы  тӛменгі  сол  жаҕ  бұрышта  тұрады  және

 

батырмасын басу кезінде ашылады (15-сурет). Назар аудар! 

 

Алгебра бойынша Цифрлыҕ білімдік ресурстардағы контенттің 

толымдылығынан  желі  бойынша  мәліметтерді  беру  кезінде 

біршама  техникалыҕ  кідіріс  болуы  мүмкін.  Бұл  жағдайда 

контент толыҕ жүктелгенге дейін күту ҕажет. 

 

  

14 

 

  

14-сурет. «Басшылыҕ ҕұралының» ашыҕ салымы бар интерактивтік түсініктеме 

терезесі.  

 

 

 

 

 

15-сурет. «Аспаптар таҕтасының» ашыҕ  салымы бар интерактивтік түсініктеме терезесі.   

 

Аспаптар таҕтасының мынадай салымдары бар:   

 Глоссарий (сӛздіктер)[1];  

  Калькулятор [2];  

 Ӛмірбаян [3] 

 Ҕалта кітапша [4] 

 

 

15 

 

«Глоссарий»  салымы  алгебралыҕ  терминдерді  түсіндіру  үшін 

пайдаланылады.  Терминдерді  іздестіру  әліпби  кӛмегімен  жүзеге  асады. 

Терминдердің тізімі сол жаҕта беріледі, олардың түсіндірмесі – оң жаҕта. 

 

«Калькулятор» салымы алгебралыҕ есептерді шешуді жеңілдетеді (16-сурет). 

 

 

16-сурет. Аспаптар таҕтасынанан белсенді етілген «Глоссарий» мен «Калькулятор» салымының терезесі.   

 

Ӛмірбаян»  салымында  атаҕты  отандыҕ  және  шетел  ғалым-

математиктері  туралы  аҕпарат  бар  (17-сурет).  Ӛмірбаяндыҕ  мағлұматтарды 

іздестіру әліпби бойынша жүзеге асады. 

 

 

17-сурет. «Ӛмірбаян» терезесі. 16 

 

Цифрлыҕ білімдік ресурстағы оҕу материалының мазмұны мәтіндердің, анимацияланған мәтіндердің, фотосуреттердің, суреттердің, безендірулердің, 

анимациялыҕ және бейнероликтердің кӛмегімен ұсыныла алатын болады.  

Курсорды  апару  кезінде  мәтін  ӛзгерген  кезде  ЦБР-ғы  мәтіндер 

тұраҕтандырылған [1] және анимацияланған [2] бола алады (18-сурет).  

 

18-сурет.  

ЦБР-тың  әрбір  бетінің  ӛз  мазмұны  –  мәтіні,  бейне  немесе  анимациясы 

бар.  Мысалы,  екінші  беттегі  №  1095  ЦБР  «Алғашҕы  функция.  Алғашҕы 

функцияның негізгі ҕасиеті, аныҕталмаған интеграл» видеосын [1] (19-сурет) 

ҕарап шығу мүмкіндігін ұсынады.  

Анимациялыҕ және бейнероликтердің анимация немесе бейне уаҕытын 

кӛруге,  оны  ҕайта  іске  ҕосуға  және  кӛрсетуді  тоҕтатуға  мүмкіндік  беретін  

стандартты басҕару таҕтасы бар [2]. 

 

 

19-сурет. Анимациясы мен басҕару таҕтасы бар терезе.  17 

 

  

20-сурет. ЦБР-дың мазмұнын аса толыҕ ашу үшін кейбір беттердің  

бірнеше анимациясы мен бейнесі бар. 

 

 

7. Цифрлыҕ білімдік ресурстың интерактивтік  

тапсырмаларымен жұмыс істеу 

 

Әрбір  цифрлыҕ  білімдік  ресурстың  маңызды  ҕұрамдас  бӛлігі интерактивтік тапсырмалар болып саналады. Әдеттегідей, тапсырматерезенің 

оң  жағында  ашылады  немесе  терезені  тұтастай  алып  тұрады.  Тапсырманың 

бірнеше типтері бола алады:   

 сәйкестікті аныҕтауға; 

 сӛйлемді толыҕтыруға; 

 бар жауаптардың ішінен дұрыс жауапты таңдауға; 

 тапсырманы орындау кезіндегі кері байланыс және т.б. 


Каталог: sites -> default -> files -> zip rar pdf doc
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
zip rar pdf doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
zip rar pdf doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
zip rar pdf doc -> Ҕазаҕстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
zip rar pdf doc -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
zip rar pdf doc -> Ҕазаҕстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
zip rar pdf doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
zip rar pdf doc -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет