Әдістемелік нұсқау Нысанжүктеу 83.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.03.2017
өлшемі83.32 Kb.

            

Әдістемелік нұсқау 

                                                                                                                                       Нысан

                                                                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

            С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті

Филология, журналистика жєне өнер факультеті

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 050117 «Қазақ

тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

пәнді оқыту бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар 2010

        


Пәнді оқыту бойынша 

          әдістемелік нұсқаудың 

            бекіту парағы                                                                                                  Нысан

                                                                                                                                      Ф СО ПГУ 7.18.2/11                                                                                           

БЕКІТЕМІН

                                                                          ФЖиӨ 

факультетінің деканы

                                                                          _________       

Ж.Т.Сарбалаев

                                                                        «  ___»   

___________2010 жыл

 

Құрастырушы: аға оқытушы Кәріпжанова А.О.

                        

Қазақ филологиясы кафедрасыПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

«Қазақ тілін  оқыту әдістемесі» пәні бойынша 050117 «Қазақ

тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін 

 

Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау  «___»_________ 2010 жылы бекіген жұмыс бағдарламасы негізінде 

дайындалды

Қазақ филологиясы кафедрасының  «   »              2010 ж. 

мәжілісінде ұсынылды. Хаттама  №

Кафедра меңгерушісі: ___________Жүсіпов Н.Қ. «___» ________ 

2010 ж.


Филология, журналистика және өнер факультетінің 2009 

жылғы «___»_______  әдістемелік кеңесінде мақұлданды. 

Хаттама №


ӘК төрайымы:________________ Жұманқұлова Е.Н.

Пәнді оқу барысында қарастырылатын тақырыптар 

1-тақырыпҚазақ тілін оқыту әдістемесі - дербес ғылым

саласы.

 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымның зерттеу нысанымен пәні.

Қазақ тілін оқыту әдістемесін зерттеудің эмпирикалық және

теориялық   түрлері.   Қазақ   тілін   оқыту   әдістемесінің   бастау

көздері қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттеу әдістері.2-тақырып.Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесі.

Мектепте   фонетиканы   оқытудың   мақсаты   мен

міндеттері.   Фонетикадан   берілетін   білім   мазмұны   мен

меңгерілетін   ұғымдардың   жүйесі.   Фонетиканы   оқыту

ұстанымдары   мен   әдіс-тәсілдері.   Фонетикалық   талдау.

Фонетикалық   жаттығу   және   оның   негізгі   түрлері.

Фонетикалық диктанттар.

3-тақырып. Қазақ тілінің лексикасы мен 

фразеологиясын оқыту әдістемесі.

Қазақ   тілінің   жүйесін   құраушы   кіші   жүйе

ретіндегілексиканы   және   аралық   деңгей   фразиологияны

оқытудың мақсаты мен міндеттері.Лексикалық ұғымдар мен

оларды   меңгерту   әдіс   –тәсілдер   жүйесінің   ерекшеліктері.

Оқушы тілінде байқалатын лексикалық қателер және оларды

болдырмау жолдары.

4-тақырып. Фразеологияны оқыту әдістемесі.

Фразеологияны   оқытудың   мақсаты   мен   міндеттері.

Фразеологияны   меңгерту   барысында   ұлттық   дүниетаным

ерекшеліктерін таныту.Фразеологияның жасалу жолдары. 5-тақырып.  Сөзжасамды оқыту әдістемесі.

Мектепте   грамматиканы   оқытудың   мақсаты   мен

міндеттері.   Мектепте   оқытылатын   грамматикалық   ұғымдар

жүйесі   мен   оларды   меңгерту   әдістерінің   жүйесі.

Эмпирикалық   және   теориялық   грамматикалық   талдау


әдістерін   оқушыларға   игерту.   Грамматикалық   талдау

әдістемесінің теориялық негіздері.

Талдаудың түрлері. Грамматикалық терминдер.

6-тақырып.  Морфологияны оқыту әдістемесі.

Мектепте морфологияны оқытудың жалпы білім берудегі

практикалық маңызы.

Морфологияны

 

оқытудың


 

ұстанымдары.

 

Негізгі


морфологиялық ұғымдар жүйесі. Сөз таптары ұғымының ішкі

мазмұнын   таныту.   Атауыш   сөздер   мен   көмекші   сөздерді

оқытудың өзіндік ерекшеліктері. Морфологияны оқытуды

синтаксистік   негізде   жүргізудің   маңызы.   Морфологиялық

жаттығулар,   олардың   ішкі   жүйесі.   Морфологиялық   талдау

және оны жүргізу логикасы.7-тақырып. Синтаксисті оқыту әдістемесі.

Синтаксис-   грамматиканың   көлемді   құраушы   бөлігі

екендігі.Синтаксис жүйесінің ішкі құраушылары – сөз тіркесі

синтаксисі және сөйлем синтаксисі.

Мектепте   оқылатын   синтаксистік   ұғымдар   жүйесі   және

синтаксистік

 

ұғымдарды 

қалыптастыру

әдістемесі.Синтаксистік   байланыстар   мен   синтаксистік

қатынастар   туралы   ұғым   қалыптастыру.   Синтаксистік

тіркесімділік   пен   лексикалық   тіркесімділік   ұғымы.

Синтаксистік талдау және оны жүргізу логикасы.8-тақырып. Сөз тіркесін оқыту әдістемесі.

Сөз   тіркесінің   коммуникативтік   бірлік   –   сөйлем   құрау

материалы   екендігі.Сөз   тіркесінің   сыртқы   белгілерін

меңгерту   –сөз   тіркесінен   білім   беру   екендігі.Сөз   тіркесінің

байланысу   тәсілдері,   байланысу   түрлері.Сөз   тіркесінің

құрамы   мен   сөз   тіркесінің   түрлері.Сөз   тіркесін   өзіне   ұқсас

тұлғалармен   салыстыра   беру,   ұқсастықтары   мен

ерекшеліктерін айырта алуға үйрету. Сөз

Тіркесін талдау логикасы.

9-тақырып. Жай сөйлемді оқыту әдістемесі.

Жай сөйлем туралы ұғым қалыптастыру әдістемесі. Жай

сөйлем   жасалуындағы   синтаксистік   байланыстар.   Жай

сөйлемнің   құрылымдық   –   мағыналық   жүйесі   және   оны

меңгерту әдістемесі. Жай сөйлемнің мағыналық түрлері. Жай

сөйлемді талдау. 10-тақырып. Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі.

                     А.Байтұрсынұлының     жасаған   сөйлем   мүшелері

терминдерін   мағыналық   жағынан   талдау.   Сөйлемнің

тұрлаулы   мүшелері   және   олардың   сөйлемнің   қызметін

атқаруын ұғындыру жолдары. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

және   А.Байтұрсынұлының   осыны   жайылма   сөйлемменбайланыстыра   оқытуды   ұсыну   себебін   анықтау.Сөйлем

жасалымындағы   сөлем   мүшелерінің   орын   тәртібінің

комбинаторлық   ауысудың   атқаратын   мағыналық   қызметін

талдау әдістемесі . 11-тақырыпҚұрмалас сөйлемді оқыту әдістемесі.

Құрмалас     сөйлемді   теориялық   деңгейде   оқытудың

әдістемесі. Құр-

малас сөйлемнің жасалу жолдары. Құрмалас сөйлемді талдау

әдістемесі.           Салалас құрмалас сөйлем мен оның жасалу

жолдары.   Салалс   құрмалас   сөйлемнің   мағыналық   түрлерін

оқыту әдістемесі. Салалс құрмалас сөйлем компоненттерінің

байланысу жолдарын талдау әдістері. 

Сабақтас құрмалас сөйлем мен оның жасалу жолдарын

оқыту әдістемесі. Сабақтас құрмаластың мағыналық түрлері

мен олардың жасалу жолдарын меңгерту. 

Аралас   құрмалас   сөйлемді   оқыту   әдістемесі.   Аралас

құрмаластың     өзіне   тән   жасалу   жолдарын   меңгерту

әдістемесі. 

Көп   компонентті   құрмалас   сөйлемді   оқыту   әдістемесі.

Көп компонентті құрмаластың ішкі жүйесін құраушылар: көп

компонентті   салалас   құрмалас   сөйлем,   көп   бағыныңқылы

сабақтас   құрмалас   сөйлем,   аралас   құрмалас   сөйлем.

Осыларды талдаудың өзіндік логикалық желісі болатындығы

және оны оқушыларға меңгерту әдістері.12-тақырып. Орфографияны оқыту әдістемесі. 

Орфографияны   оқытудың   ғылыми   –   парктикалық

маңызы,   міндеттері,   ұстанымдары.   Орфографиялық

жұмыстың   мазмұны.   Орфографиялық   дағдыларды

қалыптастыруда   орфографиялық   сөздіктерді   қолдану

әдістері.   Орфографиялық   ережелерді   оқыту   әдістемесі.

Орфографиялық талдау. 

 13-тақырып. Пунктуацияны меңгерту әдістемесі.

Мектепте   пунктуация   бойынша   жұмыс   жүргізудің

маңызы   мен   міндттері.   Пунктуацияны   оқытудың   мазмұны,

кезеңдері,   ұстанымдары.   Пунктуация   және   синтаксис.

Пунктуация және мәнерлеп оқу, интонация. Пунктуациялық

дағдыларды   қалыптастырудың   негіздері.   Пунктуациялық

ережелерді   оқыту,   пунктуациялық   жаттығулар   мен   талдау

түрлері.

14-тақырып. Тіл дамыту әдістемесі.

Тіл   дамытудың   мақсаты   мен   міндеттері.   Тіл   дамыту

жұмыстарының   мазмұндық   –   құрылымдық   жүйесі,   тілдің

ғылыми курсын оқыту барысында оқушылардың тілін дамыту

–   оқушылардың   тілден   теориялық   деңгейде   білім   алуының


жемісі екендігі. Тіл дамытудың ауызша және жазбаша жұмыс

түрлері. Мазмұндама, щығарма жазу әдістемелері. 15 – тақырып. Тіл мәдениеті және оқыту әдістемесі.

Тіл мәдениеті және оқыту әдістемесі

Осы   бағыттағы   жұмыстарды   ұйымдастырудың

әдістемесі. «Дұрыс сөйлеу» мен «жақсы сөйлеу» ұғымдарын

талдау. Әдеби норма, ол туралы түсініктерді қалыптастыру.

Мектепте   стилистиканы   оқытудың   мазмұны,   мақсаты,

міндеттері.   Стил   және   стилистика   туралы   ұғымдарды

қалыптастыру жолдары. 

Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Арғынов   Х.   Қазақ   тілі   синтаксисі   мен

пунктуацмясының методикасы. – А. Мектеп, 1974

2. Әбілқаев   А.   Қазақ   тілін   оқыту   әдістемесі.   –А.   Санат,

1995

3. Әлімжанов   Д.   Маманов   Ы.   Қазақ   тілін   оқытуметодикасы. – А. 1965

4. Әдбікәрімова   Т.   Әбдіғалиева   Т.   Шаймерденова   К.

Қазақ   тілін   оқыту   әдістемесі.   Практикалық   және

лабораториялық жұмыстар – А. Ана тілі, 1999

5. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы – А. 1992

6. Балақаев М. Тіл мәдениеті және мектепте қазақ тілін

оқыту –А. Мектеп, 1982

7. Бейсенбайқызы З. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту.

–А. 2001

8. Жапбаров А. Стилистиканы оқыту әдістемесі – А, 1995

9. Исабаев   Ә.   Қазақ   тілін   оқытудың   дидактикалық

негіздері. – А. Қазақ университеті, 1993

10. Катембаева   Б,   Нұрғалиева   М.   Морфологияны

оқытудың методикасы.- А. Мектеп 19975

11. Қараев   Ж.   Ешеева   Ж.   Программалап   оқыту   және

оның компьютерді оқытуға пайдалану мен байланысы.

– А. 1991

12.  Құрманова Н, Мухлис К. Текст теориясы және тексті

талдау әдістемесі. – А. АлМУ, 2000 

13. Ломизов   А.   Выразиельное   чтение   при   изучении

синтаксиса и пунктуации М.1986

14. Мусабекова   Ф.   Тыныс   белгілерін   оқытудың   кейбір

мәселелері –А. Мектеп, 1959

15. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары –А.

2001 


16. Рахметова Р. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту

әдістемесі. – А. 2003Қосымша: 

    17. Зейманова Л.М. Нагляность в преподавании русского 

языка М. 1984

    18. Напольнова Т. Активизатция мыслительной 

деятельности учащихся на уроках русского языка М. 1983

         19. Панов В. Типы и структуры о уроков русского языка М. 1986 

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет