Элективті пәндер каталогы


  Ҥстел  теннисін  оқыту  әдістемесі,    коды-  UTOA  2202,  4-семестр,  3жүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет61/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

14.  Ҥстел  теннисін  оқыту  әдістемесі,    коды-  UTOA  2202,  4-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі Үстел теннисінің әдістемесін және ережелерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорт  мамандығы  бойынша 

пәндерді оқытудың әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Үстел  теннисінің  негізгі  ережелерін  жаттығу  негізінде 

игеру. 


Қысқаша  мазмҧны:    «Үстел  теннисін  оқыту  әдістемесі»  пәнінің 

теориялық құрылымы, категорияларын негіздеу. Пән оқытушысы: 1. Туленова Х. 

                              2. Кошбахтиев И. 

 

15.  Анатомия,  спорттық  морфология  негіздері,    коды-  ASMN  3212,  4-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Анатомия, морфология ілімдерін меңгеру арқылы баланың 

даму,  ӛсу  заңдылықтарын  айқындап  оларға  берілетін  жүктеменің  мӛлшерін 

және денсаулығына зиян келтірмейтін жағдайларды анықтайды. 

Пререквизиттер: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. 

Постреквизиттер:  Дене  тәрбиесі  мен  спорт  түрлерінің  физиологиялық 

негіздері. Пәннің мақсаты: Организмнің ӛсуін және дамуын қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Дене  шынықтыру  мұғалімі  мен  спорт 

жаттықтырушы-сына  арналған  анатомия  пәнінен  білімнің  қажеттілігі. 

Организмнің  клеткалық  және  тканьдік  дәрежесі.  Организмнің  ӛсу  және  даму 

заңдылықтары,  қалып,  сүйектер  және  олардың  бірігуі.  Ішкі  секреция 

органдары. Жүйке жүйесі. Сезім органдары. Жалпы динамикалық морфология. 


 

 

453  

Қозғалыс  туралы  ғылым  дамуы  негіздерінің  міндеттері,  тарихы.  Қозғалыс 

морфологиясы. 

Пән оқытушысы: 1. Мусаев Х. 

                              2. Жумашев М. 

 

16. Спорт физиологиясы,  коды- SF 3212, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

 

Спорттық медицина 

адамның 


биохимиялық, 

морфологиялық,  анатомиялық,  антропометриялық  кӛрсеткіштеріне  қарай 

спортта жоғары кӛрсеткіштерге жету жолдарын анықтауға негізделген. 

Пререквизиттер: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы.           

Постреквизиттер:  Дене  тәрбиесі  мен  спорт  түрлерінің  физиологиялық 

негіздері. Пәннің  мақсаты:  Дене  шынықтырудағы  кешенді  дәрігерлік  зерттеуді 

ұйымдастыру. Қысқаша  мазмҧны:    Дене  шынықтырушылар  мен  спортшылардың 

кешенді  дәрігерлік  зерттеуін  ұйымдастыруы    мен  әдістемесінің  міндеттері. 

Спортшыларды зерттеудің ерекшеліктері. Қызметтік тексерулер мен тесттердің 

жіктелуі. Дәрігерлік зерттеу қорытындылары. Пән оқытушысы: 1. Мусаев Х. 

                              2. Әбілқайыров С. 

 

17. Волейбол, коды- Ball 2304, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Волейболдағы  жаттығу  әдісі  мен  әдістемелік  әрекеттерді 

қолдану дағдыларын бекіту және білімін беру. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі.           

Постреквизиттер: Волейболды оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Волейбол  бойынша  маманданушы    студенттерге 

жаттығу  процесін  басқару  және  озық  педагогикалық  –жаттықтырушылық 

тәжірибе негізінде спортшыларды дайындау  дағдыларды меңгеру. 

 Қысқаша  мазмҧны:    Волейболдағы    жалпы    және    арнайы    дене  

дайындығын  дамыту мен  жетілдіру  бойынша  білім беру және біліктіліктері 

мен  дағдыларын бекіту. 

 Пән оқытушысы: 1. Іңкәрбеков Д. 

                               2. Серманизов С. 

 

18.  Гимнастика, коды- Gym 2304, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Гимнастиканың  түрлі  сатыларын  меңгеру  мен  әдіс-

тәсілдердің технологияларын пайдалану. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі.           

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  сспорт  мамандығы  бойынша 

пәндерді оқытудың әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Гимнастика  жаттықтырушысына  қажетті  теориялық 

біліммен, кәсіби-практикалық шеберлікпен және дағдымен қамтамасыз ету.  

 

454  

Қысқаша  мазмҧны:    Гимнастикадағы    жалпы  және  арнайы      дене 

дайындығы әдістерін меңгеру.  Пән оқытушысы: 1. Абдурасулова Г. 

                               2. Тӛребеков Б. 

 

19.  Сындарлы оқыту, коды- SO 3204, 5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диалог  жүргізуде,  сандық  технологияларды 

меңгерудегі кәсіби шеберлікті қалыптастыру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе.           

Постреквизиттер: «Дене шынықтыру» пәнін оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен 

озық тәжірибелердің заманауи жетістіктерімен  қаруландыру және оқу үдерісін 

практикада 

ұйымдастыруға 

дайындау 

(Кембдидж 

университеті 

оқытушыларының тәжірибесі негізінде алынады). Қысқаша  мазмҧны:    Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау. 

 Пән оқытушысы: 1. Шаманбетова Н. 

                               2. Файзиев Н.  

20.  Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды- OOTKKT 3204, 5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сезімдік  қабылдаудың,  теориялық  ойлаудың  және 

практикалық іс-әрекет бірлігін жүзегі асыру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе.           

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

Пәннің мақсаты Кәсіпітік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:    Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі,  іс-әрекетте  ақыл-ой,  әлеуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б.  жүзеге  асыру;  оқу-танымдық  іс-әрекетінің    диагностикалық  сипатын 

анықтау.  Пән оқытушысы: 1. Файзиев Н. 

                               2. Асабаев Ж. 

 

21.    Гимнастиканы  оқыту  әдістемесі,  коды-  GOA  3205,  5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі Гимнастикалық жаттығуларды меңгеру. 

 


 

 

455  

Пререквизиттер: Гимнастика.           

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  «Гимнастика  оқыту  әдістемесі»    пәнінде  әдістемелік 

негіздерін қарастыру. Қысқаша мазмҧны:  Гимнастикада жаттығу әдістері мен тәсілдерді игеру. 

 Пән оқытушысы: 1. Әбіш Е. 

                               2. Исеев Ш. 

 

22.  Ҥстел  теннисін  оқыту  әдістемесі,    коды-  UTOA  3202,  5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Үстел теннисінің әдістемесін және ережелерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорт  мамандығы  бойынша 

пәндерді оқытудың әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Үстел  теннисінің  негізгі  ережелерін  жаттығу  негізінде 

игеру. 


Қысқаша  мазмҧны:    «Үстел  теннисін  оқыту  әдістемесі»  пәнінің 

теориялық құрылымы, категорияларын негіздеу. Пән оқытушысы: 1. Туленова Х. 

                              2. Кошбахтиев И. 

 

23.  Волейболды  оқыту  әдістемесі,    коды-  VOA  3210,  5-семестр,  4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жаттығу    процесінің    әр  түрлі    кезеңдерінде    дене 

шынықтырудың  негізгі  әдістері мен тәсілдері  кӛмегімен  жалпы  және арнайы 

дене  дайындығын    дамыту  мен    жетілдіру    бойынша    білім  беру,  біліктіліктер 

мен  дағдыларын бекіту. Пререквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі. Постреквизиттер: Дене мәдениетінің ілімі мен әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Волейбол  ойынының  әдіс-тәсілдерін  бақылауды, 

қалыптастыруды жетілдіру. Қысқаша  мазмҧны:    Волейболдың  даму  тарихы.  Разрядтық  талаптар. 

Техникалық,  тәсілдік  қимылдарды  жіктеу.  Ойыншылар  қызметі.  Жеке  және 

топтық  қимылдар.  Командалық  тәсілдік  қимылдар.  Оқу-жаттығу  сабақтарын 

жоспарлау  және  ұйымдастыру.  Ойын  қимылдарына  үйрету  әдістемесі.  Жалпы 

және арнайы дене дайындығы. Техникалық, тәсілдік дайындық. 

Пән оқытушысы: 1. Әбіш Е. 

                              2. Серманизов С. 

 

24. Туризм оқыту әдістемесі,  коды- TOA 3210, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Туризм 


саласындағы 

атқарылатын 

жұмыстардың 

әдістемелік құзіреттерін негіздеу.  

 

456  

Пререквизиттер:  Дене  шынықтыру-сауықтыру  жүйелерінің  ілімі  мен 

тәжірибесі. Постреквизиттер: Гимнастика. 

Пәннің  мақсаты:  Спорттық  туризм  мен  саяхаттау  саласындағы  ара-

қатынастарды негіздеу және тұжырымдау. Қысқаша  мазмҧны:  Туризмде  қолданылатын  терминалогиялар  мен 

биомеханикалық ӛлшемдер. Пән оқытушысы: 1. Әбіш Е. 

                             2. Халмухамедов Р. 

 

25. Дене шынықтыру және спорттың теориясы мен әдістемесі,  коды- 

DShSTA 3212, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пәнді  толықтай    мегеру  негізінде  теория  мен  әдістік 

қағидаларын оқытудың негіздемелері. Пререквизиттер: Студенттердің дене тәрбиесі. 

Постреквизиттер: Гимнастика. 

Пәннің  мақсаты:  Дене  шынықтыру  мен  спортты  оқытуда  пән  аралақ 

инновациялық технологияларды пайдалану. Қысқаша  мазмҧны:    Пәнді  оқытуда  дене  сапаларын  тәрбиелеу  және 

жаттығу сапаларының психологиялық негіздемелерін анықтау. Пән оқытушысы: 1. Мырзабек Л. 

                              2. Туленова Х. 

 

26.  Дене  шынықтыру-сауықтыру  жҥйелерінің  ілімі  мен  тәжірибесі,  

коды- DShSZhIT 3212, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Дене тәрбиесінде қалыптасқан қағидаларға сүйене отырып, 

кӛтеген әдістер мен тәсілдерді дұрыс іріктеп қолдануды үйрену. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер: Дене шынықтыру және спорт тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Қоғамымыздың  дамуында  салауатты  ӛмір  салтын 

қалыптастыру  үшін  дене  шынықтыру  -  сауықтыру    жүйелерін  құру  кезіндегі 

ерекшеліктерін анықтау. 

Қысқаша  мазмҧны:    Дене  шынықтыру  -  сауықтыру    жүйесінің  тиімді 

және оңтайландыру жолдары. Пән оқытушысы: 1. Муталиев Б. 

                              2. Ӛрісбаев Е. 

 

27. ДШ ж С психологиясы,  коды- DShp 3214, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психология  туралы  жалпы  түсініктерін  қалыптастыру, 

дене  шынықтыру  мен  спорт  дамуының  психологиялық  заңдылықтарын 

меңгеру. 

Пререквизиттер: Таңдаған Психология және адам дамуы. 

Постреквизиттер: Дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі. 


 

 

457  

Пәннің  мақсаты:  Спортшылардың  психикалық  күйлерін  анықтау  және 

тәрбие жұмысының әдісін меңгеру. Қысқаша  мазмҧны:    Дене  шынықтыру  және  спорт  психологиясы 

мазмұны  туралы  жалпы  түсінік.  Психологиялық  құқықтары  мен  міндеттерінің 

іске асыру түрлері. Психология іс-әрекетінің кәсіби моделі. 

Пән оқытушысы: 1. Молдабекова Н. 

                              2. Таштауова Ж. 

 

28.  Жас  ерекшелік  психологиясы,    коды-  ZhEp  3214,  5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Дене шынықтыру және спорт саласы бойынша педагогтың 

кәсіби  іс-әрекетін  психологиялық  қамтамасыз  етуді  айқындайтын  арнайы 

білімдерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Психология және адам дамуы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Жас  ерекшелігіне  сәйкес  спортшылардың  психикалық 

кӛңіл күйлерін анықтау. Қысқаша  мазмҧны:    Жас  ерекшеліктер  психологиясы.  Бала  жасының 

даму ерекшеліктері, оның жеке басының қалыптасу заңдылықтары. Пән оқытушысы: 1. Әлпейсова Н. 

                              2. Ташкенбаева С. 

 

29. Абайтану,  коды- Abay 3202, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығымен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ  ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:    Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алгашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаяньшың тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдері. М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  жэне  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  аныктау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 


 

 

458  

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде. 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н. 

                              2. Абенова Л. 

 

30. Ыбырайтану,  коды- Ybr 3202, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  бойынша  игерілген  материалдарды  тиімді  пайдалану, 

шығармашылық,  ұлттық  тәрбие  жұмыстарын  жүргізуге  оңтайландыру 

даңдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі кезеңде  білім  беру  жүйесінің ауқымын  кеңейту 

концепцияларымен  байланысты  ұлы  тұлғалардың  шығармашылығын  оқыту 

арқылы, білім алушының танымдық, коммуникативтік, шығармашылық ізденіс 

қабілеттері  мен  құзыреттерін  дамыту.  Педагогикалық  қызметтің  жаңа 

парадигмаларын қалыптастыру.  

Қысқаша мазмҧны:  Қазіргі білім беру жүйесіндегі ұлы тұлғалар тарихы 

мен  шығармашылығы.  Ыбырай  Алтынсарин  шығармашылығындағы  ұлттық 

тәрбие,  педагогикалық  мәселелер.  Ұлттық  тәрбиені  қалыптастырудағы 

шығармашылық  концепциялар.  Ы.Алтынсариннің  қоғамдық,  шығармашылық 

қызметі.  Ағартушы әңгімелері мен ӛлеңдері. Олардың танымдық, тағылымдық 

мәні.  


Пән оқытушысы: 1. Абенова Л 

                              2. Байболова А. 

 

31.  Балалар  мен  жасӛспірімдер  спортының  негіздері,    коды-  BZhsn 

3213, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттер  жас  кезеңдері  бойынша  білім  негізіне  ие 

болады  және  барлық  жасӛспірімдердің  дене  шынықтыру  сабақтары  мен 

сауықтыру іс-шараларын тиімділікпен іске арады. 

Пререквизиттер: Спорттық қондырғылар. 

Постреквизиттер: Дене мәдениетінің ілімі және әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Спорттық  құрылымдарда  жасӛспірімдер  спортының 

негіздері мен жаттықтырушылық қабілеттерді айқындау.  Қысқаша  мазмҧны:    Жалпы  және  арнайы  дене  дайындығында 

тактикалық және техникалық жүйелерінің сапасы.  Пән оқытушысы: 1. Муталиев Б. 

                              2. Ӛрісбаев Е. 

 

32.  Дене  тәрбиесі  және  спорттағы  ғылыми-әдістемелік  жҧмыстар,  

коды- DTSGAZh 3213, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізе  білу,  оны  дене 

тәрбиесі мен спортта қолдану. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

 

 

459  

Постреквизиттер: Студенттердің дене тәрбиесі. 

Пәннің  мақсаты:  Дене  тәрбиесі  және  спорттағы  ғылыми  әдістемелік 

жұмыстарды жүргізу.  Қысқаша  мазмҧны:    Ғылымның  даму  тарихы;  дене  тәрбиесі  және 

спорттағы ғылыми бағыты; ғылыми зерттеудің әдістемесі.  Пән оқытушысы: 1. Шегенбаев Н. 

                              2. Муталиев Б. 

 

33. Кәсіптік спорт,  коды- KS 3216,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жалпы  кәсіби  спорт  түрлерін  зерттеу  және  анықтау 

арқылы жетілдіру әдістерін меңгеру. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  әр  түрлі  саласында 

ұйымдастырылатын жұмыстарын жетілдіру. Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіптік  спорт  тәсілдерінің  техникасы  бойынша 

дағдыны  қалыптастыру  және  әр  түрлі  жастағы  топтармен  сауықтыру 

жұмыстарын орындауға дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Тӛребеков Б. 

                             2. Шегенбаев Н. 

 

34.  Дене  тәрбиесінің  теориялық  және  әдістемелік  негіздері,    коды- 

DTTAN 3216, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дене  шынықтыру    мен  спортты  басқаруда  білім  беру 

саласының  жүйелеу қағидасын білу. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Дене  шынықтыру  және  спорт  саласын  басқаруда  

теориялық және тәжірибелік  негіздерін қарастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Дене  тәрбиесінің  теориялық  және  әдістемелік 

негіздері. Оқу пәні мен ғылымының  дамуы. Оның негізгі кезеңдеріне мәлімет 

беру.  

Пән оқытушысы: 1. Керимов Ф. 

                              2. Исеев Ш. 

 

35.  Дене  тәрбиесі  мен  спорт  тҥрлерінің  физиологиялық  негіздері,  

коды- DTSTFN 3217, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Спорт  түрлерімен  айналысқанда  баланың жас  ерекшелігін 

ескере отырып оны спорттың  қай  түріне баулу  керек екенін ғылыми тұрғыдан 

анықтау. 

Пререквизиттер:  Таңдаған  Жас  ерекшелік  физиологиясы  және  мектеп 

гигиенасы.    Постреквизиттер: Жоқ .  

 

460  

Пәннің 

мақсаты: 

Спорттағы 

физиологиялық 

жүктемелердің 

ерекшеліктерін айқындау.  

Қысқаша  мазмҧны  Дене  тәрбиесі    мен  спорттық  физиологиялық 

негіздері.  Дене  жаттығуларының  физиологиялық  жіктелуі.  Спорттық  қимыл 

жаттығуларының  физиологиялық  жіктелуі.  Спорттық  қимыл  барысында 

организмнің  жай-күйі,  сипаттамасы    (  ӛлі  нүкте,  екінші  тыныс  алу,  шаршау, 

қалыпқа  келу).  Қозғалыс  дағдыларының  физиологиялық  тетіктері.  Жеңіл 

атлетика, гимнастка, аэробика, жүзу, шаңғы спорты, спорттық ойындар. Күрес, 

шығыс  жекпе-жектері,  сайыс,  ауыр  атлетика,  туризм  және  т.б  физиологиялық 

сипаттамасы..  Пән оқытушысы: 1. Мусаев Х. 

                             2. Жумашев М. 

 

36. Адам физиологиясы,  коды- DTSTFN 3217, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Адамның 


физиологиялық 

жүйелерінің 

атқаратын 

қызметтерін  анықтап,  олардың  реттелу  механизмдерін  толық  меңгереді  және 

экперименталды жұмыстарда пайдалана біледі. 

Пререквизиттер:  Жас  ерекшелік  физиологиясы  және  мектеп  гигиенасы.                      

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Жалпы  физиологияда  адамның  организіміндегі 

реакцияны анықтау.  Қысқаша  мазмҧны  Жалпы  физиология.  Қан,  қан  айналымы,  тыныс  алу, 

ас  қорыту,ішкі  секреция,  жүйке  аппараты,  орталық  жүйке  жүйесі,  сенсорлық 

жүйелер  физиологиясы.  Жас  ерекшелік  физиологиясы.  Мектеп  сабағындағы 

физиологиясы.  Орта,  егде  жастағылардың  физиологиялық  ерекшеліктері  және 

дене шынықтыру және спортпен шұғылдану барысындағы ерекшеліктер.  


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет