Г. Н. Потанин жэне казакшылдықжүктеу 254.4 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.01.2017
өлшемі254.4 Kb.

1.  Қазақстан және Европалық Одақ: тарихы жэне даму перспективасы.

2.  70-80 жж. бірінші жартысындағы Қазақстанның элеуметтік-экономикалық дамуының 

тарихи аспектілері.

3.  Орта Ертіс өңірінің топонимиялық картасы.

4.  Ш.Уэлиханов жэне Павлодар Ертіс өңірі.

5.  Нидерландыдағы реформация: тарихы мен мэні.

6.  Қазіргі Қазақстанда гендерлік саясаттың дамуы.

7.  Сібір казакшылдығының протесттік қозғалысы.

8.  XIX ғ.  соңы мен XX ғ.  басындағы Қазақстанның  дәстүрлі шаруашылығының өзгеруі және 

жаңа нарықтық жағдайларға ыңғайлануы.

9.  Орталық Азия тарихындағы Ертіс өзені.

10. Сібірдің  ЖОО-ры  қазақ  интеллигенциясының  қалыптасу  орталығы  ретінде  (XIX  ғ.  аяғы  - 

XX ғ. басы).

11. XVIII ғасырдағы қазақ батырларының саяси -қоғамдық рөлі.

12. Қ.А. Яссауидің рухани-дүние танымдық көзқарастары.

13. Қазақстан тарихындағы сопылық дәстүрлер.

14. XX ғ.  бірінші  жартысындағы Алаш партиясының Қазақстанның қоғамдық-саяси  өміріндегі 

рөлі мен мэні.

15.  Семей  облысы  үлгісіндегі  XIX  ғ.  екінші  жартысында-ХХ  ғ.  басындағы  патшаның  отарлау 

саясаты.


16. Майдандастардың хаттары ¥лы  Отан соғысы бойынша дерегі ретінде.

17. Г.Н. Потанин жэне казакшылдық.

18. Қазақ КСР-ның  1950-60 жылдарындағы экономикалық дамуының тарихи аспектілері.

19. Тоталитарлық жүйе тұсындағы тіл мен дін саясаты (1917-1991  жж.).

20. Железинка ауданының қалыптасуы мен дамуының тарихи-өлкетану аспектілері.

21. XIX  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  Орта  жэне  Кіші  жүз  қазақтарын  экімшілік  басқару 

жүйесі: тарихи -салыстырмалық сараптама.

22. Ж. Аймауытовтың қоғамдық-саяси көзқарастары мен қызметі.

23. XVIII ғ.  екінші жартысы мен XIX ғ.  бірінші жартысындағы қазақ-қырғыз қарым-қатынасы.

24. XIX ғасырдың I жартысындағы қазақ-қоқан қарым-қатынасы.

25. Қазақтардың мемлекеттік институтының генезисі.

26. Кенесары Қасымүлы көтерілісі кезіндегі тарихи түлғалар.

27. Абылай хан тарихи түлға ретінде.

28. Кеңес дэуірі кезеңіндегі қазақ ұлттық мектебінің даму тарихы.

29. Қазақстан тарихы ғылымындағы Е. Бекмахановтың орны.

30.  1921-1929 ж.ж. Қазақстанның ауылындағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің тарихы.

31. X. А. Арғынбаевтың ғылыми мүрасы.

32. Конфуцийшілдік идеясы:  тарих пен заманауилық.

33. XX  ғасырдың  20  -50-ші  жылдарындағы  қазақ  үлттық  интеллигенциясының  әлеуметтік  - 

демографиялық дамуы.

34. Қазақ зиялыларының тарихы жэне оның қазіргі кезге ықпалы.

35. Сталинизм кезінде Қазақстанның экономикалық дамуына қамалғандардың атқарған рөлі.

36. XIX ғ. аяғы - XX ғ.  басындағы Павлодар қаласының күнделікті тіршілігі.

37. XVII-XVIII  ғ.  1  жарт.  Ресейдің қазақ жерлерін отарлауы жэне оның зардаптары (Солтүстік- 

Шығыс Қазақстан).

38. ¥лы  Отан соғысы жылдарындағы Павлодар облысы.

39. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің тарихи аспектілері:  міндеттері мен 

перспективалары.

40.  1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан оқиғаларының тарихы.

41. Павлодар мұнай-химиялық зауытының қүрылуы мен дамуының тарихы.5В020300 «Тарих» мамандығы студенттерінің диплом жұмыстарының тақырыптарының

тізімі

42. Павлодар  Ертіс  өңіріндегі  түсті  жэне  қара  металлургиясының  дамуының  тарихы  (1956  -

45.  1905-1907 жылдардағы бірінші орыс революциясы жэне «Қарқаралы петициясы».

46. Бауыржан Момышұлының тарихи бейнесі.

47. Екібастұз көмір кенінің игерілуінің тарихы.

48. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің тарихи маңызы (1837-1847)

49. Қазақстандағы сібірлік казакшылдық: жалпы жэне ерекше.

50. Алюминий зауытының кұрылуы жэне дамуының тарихы.

51. Моңғолиядағы отандастардың Қазақстанға оралуы (1991-2009 жж.).

52. Көшпенділер мэдениетінің тарихтағы алатын орны.

53.  1975-1985  ж.ж.  интеллигенцияның қалыптасуындағы ПИИ -ны ң рөлі.

54. Павлодар Ертіс өңіріндегі машина жасаудың дамуының тарихы (1956-2009).

55. Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты (1991 

жьшдан қазіргі күнге дейін).

ҚТ кафедрасының отырысында 

Бекітілді 2014 ж. 28 сәуір, хаттама J

2009).


43. Қазақстандағы «Кіші Қазан» қасіреті.

44.


ТжҚ факультетінің деканы

ҚТ кафедрасының меңгерушісі

5В011400 «Тарих» мамандығы студенттерінің диплом жұмыстарының тақырыптарының

тізімі

1.  XVIII ғ.  екінші жартысы мен XIX ғ.  бірінші жартысындағы қазақ-қырғыз қарым-қатынасы.

2.  XIX ғасырдың I жартысындағы қазақ-коқан қарым-қатынасы.

3.  Қазақтардың мемлекеттік институтының генезисі.

4.  Кенесары Қасымұлы көтерілісі кезіндегі тарихи тұлғалар.

5.  Қазақ КСР-ның  1950-60 жылдарындағы экономикалық дамуының тарихи аспектілері.

6.  Тоталитарлық жүйе тұсындағы тіл мен дін саясаты (1917-1991  жж.).

7.  Железинка ауданының қалыптасуы мен дамуының тарихи-өлкетану аспектілері.

8.  XIX ғ.  соңы мен XX ғ.  басындағы Қазақстанның  дәстүрлі шаруашылығының өзгеруі жэне 

жаңа нарықтық жағдайларға ыңғайлануы.

9.  Орталық Азия тарихындағы Ертіс өзені.

10. Майдандастардың хаттары ¥лы  Отан соғысы бойынша дерегі ретінде.

11. Г.Н.  Потанин жэне казакшылдық.

12. XIX  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  Орта  жэне  Кіші  жүз  қазақтарын  экімшілік  басқару 

жүйесі: тарихи -салыстырмалық сараптама.

13. Бауыржан Момышүлының тарихи бейнесі.

14. Екібастүз көмір кенінің игерілуінің тарихы.

15. Кенесары Қасымүлы бастаған үлт-азаттық көтерілістің тарихи маңызы (1837-1847)

16. Қазақстандағы сібірлік казакшылдық: жалпы жэне ерекше.

17. Алюминий зауытының қүрылуы жэне дамуының тарихы.

18. Моңғолиядағы отандастардың Қазақстанға оралуы (1991-2009 жж.).

19. Көшпенділер мәдениетінің тарихтағы алатын орны.

20.  Сталинизм кезінде Қазақстанның экономикалық дамуына камалгандардың атқарған рөлі.

21. XIX ғ. аяғы - XX ғ. басындағы Павлодар қаласының күнделікті тіршілігі.

22. XVII-XVIII ғ.  1  жарт.  Ресейдің қазақ жерлерін отарлауы жэне  оның зардаптары (Солтүстік- 

Шығыс Қазақстан).

23. Қазақ зиялыларының тарихы жэне оның қазіргі кезге ықпалы.

24.  ¥лы  Отан соғысы жылдарындағы Павлодар облысы.

25.  Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің тарихи аспектілері: міндеттері мен 

перспективалары.

26.  1905-1907  жылдардағы бірінші орыс революциясы жэне «Қарқаралы петициясы».

27.  1975-1985  ж.ж. интеллигенцияның қалыптасуындағы ПИИ -ны ң рөлі.

28. Павлодар Ертіс өңіріндегі машина жасаудың дамуының тарихы (1956-2009).

29. Қазақстан жэне Европалық Одақ: тарихы жэне даму перспективасы.

30.  70-80 жж.  бірінші жартысындағы Қазақстанның элеуметтік-экономикалық дамуының 

тарихи аспектілері.

31.  Семей  облысы  үлгісіндегі  XIX  ғ.  екінші  жартысында-ХХ  ғ.  басындағы  патшаның  отарлау 

саясаты.


32. Ж. Аймауытовтың қоғамдық-саяси көзқарастары мен қызметі.

33. Абылай хан тарихи түлға ретінде.

34. Кеңес дэуірі кезеңіндегі қазақ үлттық мектебінің даму тарихы.

35. Қазақстан тарихы ғылымындағы Е. Бекмахановтың орны.

36.  1921-1929 ж.ж. Қазақстанның ауылындағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің тарихы.

37. XVIII ғасырдағы қазақ батырларының саяси -қоғамдық рөлі.

38. Қ.А. Яссауидің рухани-дүние танымдық көзқарастары.

39. Қазақстан тарихындағы сопылық дэстүрлер.

40.  1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан оқиғаларының тарихы.

41. Павлодар мұнай-химиялық зауытының қүрылуы мен дамуының тарихы.

42. XX  ғасырдың  20  -50-ші  жылдарындағы  қазақ  ұлттық  интеллигенциясының  элеуметтік  - 

демографиялық дамуы.43. Сібірдің  ЖОО-ры  қазақ  интеллигенциясының  қалыптасу  орталығы  ретінде  (XIX  ғ.  аяғы  - 

XX ғ. басы).

44. XX ғ.  бірінші  жартысындағы Алаш партиясының  Қазақстанның  қоғамдық-саяси өміріндегі 

рөлі мен мэні.

45.  Орта Ертіс өңірінің топонимиялық картасы.

46.  Ш.Уәлиханов жэне Павлодар Ертіс өңірі.

47. Конфуцийшілдік идеясы: тарих пен заманауилық.

48. Павлодар  Ертіс  өңіріндегі  түсті  жэне  қара  металлургиясының  дамуының  тарихы  (1956  -  

2009).

49.  Қаза Сібір казакшылдығының протесттік қозгалысы.50. Х.А. Арғынбаевтың ғылыми мұрасы.

51. Қазіргі Қазақстанда гендерлік саясаттың дамуы.

52.  Тэуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты (1991 

жылдан қазіргі күнге дейін).

53. Нидерландыдағы реформация: тарихы мен мэні.

ҚТ кафедрасының отырысында 

Бекітілді 2014 ж. 28 сәуір, хаттама №16

ТжҚ факультетінің деканы

ҚТ кафедрасының меңгерушісі


1.  Кейінгі  қола-ерте  темір  дәуіріндегі  Солтүстік-Шығыс  Қазақстанның  мэдени-шаруашылық 

кешені.


2.  ІХ-ХХ ғасырдың басындағы Батыс Сібірдегі қазақтарды этнографиялық зерттеу.

3.  Мэшһур Жүсіп Көпейұлының жазбаларындағы қазақ шежіресі.

4.  Кенжекөл  1  қорымының материалдары бойынша қола дэуірінің жерлеу рэсімі.

5.  XIX  ғ.  II  жартысы  мен  XX  ғ.  басындағы  қазақ  қоғамының  салт  дәстүрлерінің 

трансформациясы.

6.  Қимақ қоғамының материалдық жэне рухани мәдениетінің этникалық белгілері (орта Ертіс 

өңірі бойынша).

7.  XV-XVII  ғасырлардығы  қазақ  хандығының  халқы:  қүрылуы  мен  дамуы,  этникалық 

қүрамындағы өзгерістер.

8.  Өзгермелі дәстүрлі қазақи қоғамдағы гендерлік даму.

9.  Ресей  Географиялық  қоғамы  Батыс 

Сібір 


бөлімінің 

өкілдері 

тарапынан 

қазақ 


этнографиясын зерттеу.

10.  18-19  ғасырлардағы  Баянауыл  жеріндегі  ру-тайпалар  тарихы 

(Шежіре  материалдары 

бойынша).

11. XX ғ.  20-30 жылдарындағы Қазақстандағы Сот жүйесі.

12. XVIII-XX  ғасырлардағы  казактар  мен  Орта  жүз  қазақтарының  арасындағы  этносаралық 

қарым-қатынастар.

13. Этномемлекеттік сәйкестік мэселелері.

14.  Өлкетану тарихындағы жүйелік принципы.

15.  Қазақстанны ң тарихы на ж эне педагогикасына Н.  К ұлж анованы ң қосқан үлесі.

16. XX  ғ.  I  жартысында  Павлодар-Ертіс  өңірінде  қазақ  интеллигенциясының  қалыптасу  жэне 

даму тарихы.

17. Павлодар өлкесіндегі үжымдастыру тарихы.

18. XIX ғ. аяғы -  XX ғ.  басындағы Қазақстандағы тарихи-экономикалық ойының 

дамуы.

19. Қазіргі қазақ қоғамындағы дәстүрлі қүндылықтардың орны мен қызметі.20. Қимақ қоғамының материалдық жэне рухани мәдениетінің этникалық белгілері  (орта Ертіс 

өңірі бойынша).

21. XIX ғ.  аяғы -  XX ғ. басындағы Қазақстандағы тарихи-экономикалық ойының дамуы

22. XIX ғасырдың I -жартысындағы Қазақ мемлекеттілігінің ликвидациясы.

23. Баянауыл аймағы: тарихы жэне маңызы.

24. XIX ғ. екінші жартысы-ХХ ғ.  басындағы Дала өлкесіндегі халық исламның тарихы.

25. Қазақстан Республикасындағы әйелдер қозғаласының тарихы.

26. Қазақтардың адат қүқығының дамуы.

27. XV-XVIII ғғ. қазақ хандығы туралы түркі деректері.

28. Ресей  Географиялық  қоғамы  Батыс 

Сібір 

бөлімінің өкілдері  тарапынан 

қазақ 


этнографиясын зерттеу.

29.  Қазіргі қазақ қоғамындағы дәстүрлі қүндылықтардың орны мен қызметі.

30. XIX  гасырда  Қазақстандағы  патша  үкіметінің  соттық-қүқықтық  реформалары  жэне 

олардың отаршылдық магынасы.

31. Академик Х.А.  Арғынбаевтың Қазақстан этнографиясының дамуына қосқан үлесі

32. XX ғасырдың 20 жылдарының бүқаралық үйымдардың тарихнамасы.

33. XX ғасырдың 20 жылдарының бүқаралық үйымдардың тарихнамасы

34. Қазақстан Республикасының Конституциясы: тарих жэне  бүгінгі заман.

35. Машһүр Жүсіп Копейүлы жазбаларындагы XVIII ғ. қазақ батырлары.

36. XIX  гасырда  Қазақстандағы  патша  үкіметінің  соттық-қүқықтық  реформалары  жэне 

олардың отаршылдық мағынасы.

37. Баянауыл ауданының археологиялық ескерткіштері.

38. Қазақ дәстүрлі билер соты жэне оның тарихы.

6М020800 «Археология жэне этнология» мамаидығы магистраитарыныц магистрлік

диссертация тақырыитарыиың тізімі


39.  Этномемлекеттік сәйкестік мэселелері.

40. XIX ғ. аяғы -  XX ғ. басындағы Ертіс өңіріндегі ішкі жэне сыртқы саудасы.

41. Қазахстан Республикасындағы әйелдер қозғаласының тарихы.

42.  18-19  ғасырлардағы  Баянауыл  жеріндегі  ру-тайпалар  тарихы 

(Шежіре  материалдары 

бойынша).

43. XV-XVIII ғғ. қазақ хандығы туралы түркі деректері.

44. Машһүр Жүсіп Копайүлы жазбаларындағы XVIII ғ. қазақ батырлары.

45. XIX ғ.  аяғы -   XX ғ.  басындағы  ішкі жэне сыртқы саудасы.

46. Павлодар облысының археологиялық ескерткіштердің зерттеу тарихы.ҚТ кафедрасының отырысында 

Бекітілді 2014 ж. 28 сәуір, хаттама №16

ТжҚ факультетінің деканы

ҚТ кафедрасының меңгерушісі

к.И. Бегимтаев

.К.Батгалов

1.  XV-XVII  ғасырлардығы  қазақ  хандығының  халқы:  құрылуы  мен  дамуы,  этникалық 

құрамындағы өзгерістер.

2.  Өзгермелі дэстүрлі қазақи қоғамдағы гендерлік даму.

3.  ХІХ-ХХ ғасырдың басындағы Батыс  Сібірдегі қазақтарды этнографиялық зерттеу.

4.  Мэшһур Жүсіп Көпейүлының жазбаларындағы қазақ шежіресі.

5.  Кенжекөл  1  қорымының материалдары бойынша қола дэуірінің жерлеу рэсімі.

6.  XIX  ғ.  II  жартысы  мен  XX  ғ.  басындағы  қазақ  қоғамының  салт  дәстүрлерінің 

трансформациясы.

7.  Кейінгі  қола-ерте  темір  дәуіріндегі  Солтүстік-Шығыс  Қазақстанның  мэдени-шаруашылық 

кешені.


8.  18-19  ғасырлардағы  Баянауыл  жеріндегі  ру-тайпалар  тарихы 

(Шежіре  материалдары 

бойынша).

9.  XX ғ. 20-30 жылдарындағы Қазақстандағы Сот жүйесі.

10. XVIII-XX  ғасырлардағы  казактар  мен  Орта  жүз  қазақтарының  арасындағы  этносаралық 

қарым-қатынастар.

11. Этномемлекеттік сәйкестік мэселелері.

12.  Өлкетану тарихындағы жүйелік принципы.

13. Қазақстанның тарихына жэне педагогикасына Н. Күлжанованың қосқан үлесі.

14. XX  ғ.  I  жартысында  Павлодар-Ертіс  өңірінде  қазақ  интеллигенциясының  қалыптасу  жэне 

даму тарихы.

15. Павлодар өлкесіндегі үжымдастыру тарихы.

16. XIX ғ. аяғы -  XX ғ.  басындағы Қазақстандағы тарихи-экономикалық ойының 

дамуы.


17. Қазіргі қазақ қоғамындағы дәстүрлі қүндылықтардың орны мен қызметі.

18. Қимақ қоғамының материалдық жэие рухани мәдениетінің этникалық белгілері  (орта Ертіс 

өңірі бойынша).

19. XIX ғ.  аяғы -  XX ғ. басындағы Қазақстандағы тарихи-экономикалық ойының дамуы

20. XIX ғасырдың I -жартысындағы Қазақ мемлекеттілігінің ликвидациясы.

21.  1985-1991  жж.  Қазақстанның күнделікті тіршілігі.

22. Қалалық қазақтардың қазіргі отбасы жэне некесі (Павлодар қаласының материалдарында).

23. Баянауыл аймағы: тарихы жэне маңызы.

24. Баянауыл ауданының археологиялық ескерткіштері

25. Павлодар  облысындағы  конфессия  аралық  қарым-қатынастар:  тарихи  мен  қазіргі  кездегі 

жағдайы.

26. XIX ғ. екінші жартысы-ХХ ғ. басындағы Дала өлкесіндегі халық исламның тарихы.

27. Қазақстан Республикасындағы әйелдер қозғаласының тарихы.

28. Қазақтардың адат қүқығының дамуы.

29. XV-XVIII ғғ. қазақ хандығы туралы түркі деректері.

30. Ресей  Географиялық  қоғамы  Батыс 

Сібір 

бөлімінің өкілдері  тарапынан  қазақ 

этнографиясын зерттеу.

31. XIX  ғасырда  Қазақстандағы  патша  үкіметінің  соттық-қүқықтық  реформалары  жэне 

олардың отаршылдық мағынасы.

32. Академик Х.А. Арғынбаевтың Қазақстан этнографиясының дамуына қосқан үлесі

33. XX ғасырдың 20 жылдарының бүқаралық үйымдардың тарихнамасы.

34. XX ғасырдың 20 жылдарының бүкаралық үйымдардың тарихнамасы

35. Қазақстан Республикасының Конституциясы:  тарих жэне  бүгінгі заман.

36. Машһүр Жүсіп Копейүлы жазбаларындағы XVIII ғ. қазақ батырлары.

37. XIX  ғасырда  Қазақстандағы  патша  үкіметінің  соттық-қүқықтық  реформалары  жэне 

олардың отаршылдық мағынасы.

38. Қазақ дэстүрлі билер соты жэне оның тарихы.6М020300 «Тарих» мамандығы магистрантарының магистрлік диссертация

тақырыптарының тізімі

39. Павлодар өлкесіндегі ұжымдастыру тарихы.

40. XIX ғ. аяғы -  XX ғ.  басындағы Ертіс өңіріндегі ішкі жэне сыртқы саудасы.

41. Қазахстан Республикасындағы әйелдер қозғаласының тарихы.

42.


43.  18-19  ғасырлардағы  Баянауыл  жеріндегі  ру-тайиалар  тарихы 

(Шежіре  материалдары 

бойынша).

44. XV-XVIII ғғ.  қазақ хандығы туралы түркі деректері.

45. Машһүр Жүсіп Копайүлы жазбаларындағы XVIII ғ. қазақ батырлары.

46. XIX ғ.  аяғы -   XX ғ.  басындағы  ішкі және сыртқы саудасы.

47. XX ғғ. 20-30 жж.  Қазақстандағы аграрлық модернизациялау тарихы.

48.  Павлодар облысының археологиялық ескерткіштердің зерттеу тарихы.ҚТ кафедрасының отырысында 

Бекітілді 2014 ж. 28 сәуір, хаттама №16

Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
pdf -> Какимова Роза Мұратқызы
pdf -> Т а б и ғ а т ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал
pdf -> Комитета науки министерства образования и науки республики казахстан республиканский научно-методический
pdf -> Отчет Қа за қс та н республикасы б1Л1м ж ән е ғылым министрлігі ілым комитетінің «мемлекет тарихь! Институты»
pdf -> Казахский язык и л и т е р а т у р а в русской школе
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> БҮркіт ағА-80 жаста орта мектепте окылатын 20-дан аса пәннің ішіндегі ең ма


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет