І с пара ғ ы личны й листо кДата09.05.2022
өлшемі20.18 Kb.
#33390

Кадр есебі жөніндегі жеке

І С  П А Р А Ғ Ы

 

Л И Ч Н Ы Й  Л И С Т О К

по учету кадров

 

1.Тегі


Фамилия

аты


имя

әкесінің аты

отчество


 

Фотосуретке

арналған


орын

Место


для

фотокарточки


 

2. Жынысы                                    3. Туған күні, айы және жылы

Пол                                     Год, число и м-ц рождения

4. Туған жері

Место рождения

5. Ұлты    

Национальность

6. Білімі         

ОбразованиеОқу орнының атауы және

оның тұрған жері

Название учебного заведения и его местонахождение


Түскен жылы

Год


поступления

Бітірген немесе шыққан жылы

Год окончания или уходаҚандай мамандық бойынша білім алды

По какой специальности обучалсяОқу орнын бітірген соң кім болып шықты, диплом нөмірін көрсету керек

Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома 

 

 

 

 

  

7. Қандай шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білесіз    

Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете   

(оқи аласыз ба әлде сөздікпен аудара аласыз ба, оқи аласыз ба әлде түсінсе аласыз ба, еркін сөйлейсіз бе)

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Ғылыми дәрежеңіз, атағыңыз —    Ученая степень, ученое звание не имею

9. Қандай ғылыми еңбектеріңіз бен жаңалықтарыңыз бар      Какие имеете научные труды и изобретения    ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Еңбек жолы (жоғары және арнаулы орта оқу орындарында оқыған жылдарын, әскери қызметін,   

қоса атқарған жұмысын, т.б. қоса есептегенде)

Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,

военную службу, работу по совместительству и др.)

Бұл тармақты толтырғанда мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар кезінде қалай аталса, сол қалпында берілсін, әскери қызметтің лауазымы, округі қоса көрсетілсін

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности, округаАйы және жылы

Месяц и годҚызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін

Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері

Местонахождение учреждения, организации, предприятиякелген

вступлениякеткен

ухода


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Сайланбалы органдарға қатысуы  —

Участие выборных органахСайланбалы органның тұрған жері

Местонахождение выборного органаСайланбалы органның атауы

Название выборного органаКім болып сайланған

В качестве кого избранЖылы

Год


сайланған

избрания


шығарылған

выбытия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Қандай мемлекеттік наградаларыңыз бар   —

Какие имеете государственные награды

_____________________________________________жоқ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Әскери қызметке қатысы және әскери атағы        Отношение к воинской обязанности и воинское звание

Құрамы                                                                               Әскер түрі

Состав                                                                                Род войск

14. Жеке іс парағын толтырған кездегі отбасы жағдайы.

Семейное положение в момент заполнения личного листка не замужем

(отбасы мүшелерінің туған жылын, тегін, аты мен әкесінің атын көрсетіп жазыңыз)

(перечислить членов семье с указанием года рождения, фамилии, имени, отчества)

15. Мекен-жайы мен телефоны

Домашний адрес и телефон                                  

Өзінің қолы   ________________

(толтырған күні)                                                  Личная подпись

(дата заполнения)

(Жеке іс парағын толтырушы қызметкер кейінгі өзгерістер туралы (білімі, ғылыми дәреже, атақ алуы т.с.с.) қызмет орнына хабарлауға міндетті. Бұл мағлұматтар жеке іс қағазына түсіріледі).(Работник, заполняющий листок, обязан о всех последующих изменениях (образования, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщать по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело).

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет