Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және бекітілгенPdf көрінісі
Дата03.03.2017
өлшемі84.06 Kb.
#6351

        Жұмыс оқу бағдарламасының                                                            Нысан

            титулдық   парағы                                                                       ПМУ 

ҰС Н  7.18.4/17                                             

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

«Көркем мәтінге лингвистикалық талдау» 

пәнінен


5В020500 «Филология: қазақ филологиясы» 

мамандығының 

студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасының

 

    Нысан             бекіту парағы

ҰС ПМУ Н 7.18.4/17

                                                                            БЕКІТЕМІН

                                                                                      ОІ жөніндегі проректор

                                                                                      _________ Н.Э. Пфейфер

                                                                                      2013 ж.«___»__________

Құрастырушы:________ ф.ғ.к., доцент Г.Т.Кәріпжанова

Қазақ филологиясы кафедрасы

«Көркем мәтінге лингвистикалық талдау» пәнінен

5В020500 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының 

студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және _________ бекітілген 

мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде  әзірленген. 

Кафедра отырысында талқыланды  2013 ж. «__ » ___________ №___ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ____________ Н.Қ.Жүсіпов 2013 ж. «__ » ____________

 

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды 2013 ж. «__ » ______________  №___ Хаттама

Факультеттің ОӘК төрайымы ____________ С.К. Ксембаева 2013 ж. «__» 

______________ 

ОӘБ бастығы _____________ Н.Е. Жұманқұлова   2013 ж. «__ » ________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж. «__ » ________ № ______ Хаттама1. Оқу пәнінің паспорты

         Пәннің атауы «Көркем мәтінге лингвистикалық талдау»

ЖОО-лық компонент пәніКредит саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 4

Семестр: 7Аудиториялық сабақтар – 30 сағат

Дәрістер – - сағат

Тәжірибелік – 30 сағат

CӨЖМ – 4


Соның ішінде CӨЖ -  52

Еңбек сыйымдылығы барлығы –   сағат

Бақылау формасы 

Емтихан – 7 семестр2.Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пән: Көркем мәтінге лингвистикалық талдау

Пәнді оқыту мақсаты:

Көркем   әдебиет   тілін   зерттеу   бүгінгі   таңда   теориялық   негізі   қаланып,

оның мазмұны, яғни зерттеу нысаны мен мақсат-міндеттері, ұстанымдары мен

әдіс  –   тәсілдері   айқындалған.   Мәтін   тілінің   бейнелілігін   түсініп,   көркем

мәтіннің эстетикалық табиғатын танып, тілін талдай білу – филолог маманның

міндеті.


Көркем   мәтінді   шығарманың   идеялық-тақырыптық   болмыс-бітімін

бейнелеуге   қызмет   ететін   өзара   байланысты,   шарттас   элементтерін   күрделі

құрылымдық   бірлігі   ретінде   таныту.   Студенттердің   тіл   білімі,   әдебиеттану

салалары   бойынша   білімдері   негізінде   көркем   шығарма   мәтініне

лингвистикалық, стилистикалық талдау жасау білу теориясын меңгерту.

Пәннің міндеттері:

1 Мәтін туралы кең түсінік беру, оның түрлерінің құрылымдық, көркем

пішімдік ерекшеліктерін белгізу.

2   Көркем   мәтінді   лингвистикалық,   лингвостилистикалық   талдаудың

методологиялық негіздерін меңгерту.

3 Шығармашылық көркем пішімін талдаудың әдіс-тәсілдерін меңгерту.3. Білім, икемділік және дағды-машықтарға қойылатын талаптар: 

- көркем мәтінді әдеби тіл нормалары қатысы тұрғысынан талдай білу;

-көркем мәтінді мағыналық жағынан талдай білу; 


-мәтінді жазушы шеберлігін айқындау тұрғысынан талдау;

-айшықтау құралдарының мәтіндегі қолданысын айқындау.

-көркем   туындыдан   контекстік   қолданымдарды   біртұтас   тұлға   ретінде

бөліп алып, ондағы құрылымдық-композициялық элементтерді түрлі деңгейде

(дыбыстық,   семантикалық,   лексика-фразеологиялық,   морфологиялық,

грамматикалық) талдай алу.4. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары

р/с


Тақырып


Сағат саны

Дәріс


Тәжірибелік

ОСӨЖ


СӨЖ

1

«Көркем 

мәтінді


лингвистикалық   талдау»

курсының   мазмұны   мен

мақсаты, зерттелу жайы.

2

13

2

Көркем әдебиет тілі.2

3

3Мәтін   туралы   түсінік.

Мәтіннің түрлері.

2

3

4Көркем   мәтін,   оның

басқа


 

мәтіндерден

айырмашылығы.

2

13

5

Мәтін 

құрудың


объективті,   субъективті

факторлары.

2

3

6Көркем

 

мәтіндіталдаудың   аспектілері

мен әдіс-тәсілдері.

2

3

7Көркем

 

мәтінділингвистикалық талдау –

жалпы   филологиялық

талдаудың

 

алғашқыбаспалдағы.

2

13

8

Лингвостилистикалықталдау   –   шығарманың

көркемдік,   эстетикалық

қасиетін анықтау.

2

39

Мәтіндегі

 

авторлық


көзқарасты   айқындау,

дара стильді анықтау.

2

3

10Мәтінді әдеби танымдық.

Жалпы   филологиялық

талдау – көркем шығарма

талдаудың кешенді түрі.

2

1

311

Көркем


 

мәтіннің


жанрларына   қатысты

құрылымы.

2

3

12Поэзиялық   шығармалар

тілін


 

талдаудың

ерекшеліктері.

2

313

Прозалық   шығармалар

тілін

 

талдаудыңерекшеліктері.

2

314

Әдеби танымдық талдау

– көркем шығарманы ұлт

мәдениетінің   ерекше

туындысы

1

315

Мәтін туралы ұғым

Мәтін

лингвистикасыныңзерттелуі

1

316

Мәтін құрылымы. Мәтін

сегментациясы.

1

317

Мәтінге   тән   көріктеуіш

құралдар

1

3Барлығы: 

0

304

52

5. Қолданылатын әдебиеттерНегізгі:

1 Кәріпжанова Г.Т. Көркем мәтінді лингвистикалық талдау Павлодар, 2010

2 Кәріпжанова Г.Т. Ж.Аймауытов прозасының тілі Павлодар, 2010

3 Әбікенов М.Т Көркем проза тілін лингвостилистикалық талдау Семей, 2010

4 Қадырова  Б.М 1960-80 жылдардағы қазақ әңгімелерінің тілі Павлодар, 2009

5 Кәріпжанова Г.Т.Аймауытовтану Семей, 2012Қосымша:

1. Шалабай Н Қазақ тілінің стилистикасы.Алматы, 2006

2. Р.Сыздықова Сөз құдреті. Алматы, 2006

3. Серғалиев М Стилистика негіздері, Астана, 2006

4. Серғалиев М Көркем әдебиет тілі, Астана, 2006

5. Нұрмұқанов Х. Сөз және шеберлік. – Алматы.: Жалын, 2000. 

6. Исаев   С.   Мерзімді   баспа   сөзде   ұшырасатын   стильдік   қате   туралы.   Тіл

мәдениеті және баспа сөз. – Алматы.: Жалын, 2001 7. Х.М. Нұрмұқанов Потенциалды жєне окказионалды сөздер. А., 2000

Document Outline

  • титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.4/17
  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет